Nghiên cứu lựa chọn cơ cấu cây trồng để nâng cao giá trị trên hecta đất trồng lúa ở huyện vạn ninh

Nghiên cứu xác định cấu cây trồng hợp lý trên đất trồng lúa huyện vạn ninh tỉnh khánh hoà

Nghiên cứu xác định cơ cấu cây trồng hợp lý trên đất trồng lúa huyện vạn ninh  tỉnh khánh hoà
... 3.4 M t s nghiên c u chuy n ñ i c u tr ng chân ñ t lúa huy n V n Ninh 3.4.1 Nghiên c u xác ñ nh c u tr ng h p ñ t canh tác v lúa v lúa (lúa- lúa) không ch ñ ng nư c 3.4.2 Nghiên c u xác ñ nh ... leo(xuân hè) + c u 6(CT6): Lúa (ñông xuân) - lúa (xuân hè) 2.2.3 Nghiên c u xác ñ nh c u tr ng h p ñ t canh tác v (lúa lúa – lúa) v lúa ( lúa lúa) ch ñ ng nư c tư i - N i dung ñánh giá : ... ng h p ñ t canh tác v lúa (lúa - lúa lúa) v lúa (lúa lúa) ch ñ ng nư c tư i 3.5 ð nh hư ng m t s h th ng tr ng thích h p theo hư ng phát tri n nông nghi p hàng hóa 3.5.1 Nguyên t c xác ñ...
 • 153
 • 382
 • 3

Nghiên cứu chuyển đổi cấu cây trồng trên đất lúa tại huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình

Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa tại huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
... Hoá, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Hà Tây (cũ), Nam Hà (cũ), Thái Bình, Ngh An, Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Cao B ng, H i Hưng (cũ) Năm 1971, d ch l i phát t L ng Sơn, Hà B c (cũ) thành ph t nh Ninh Bình, Qu ... – Truy n Nhi m (VSV-TN) Chúng ti n hành nghiên c u ñ tài: "Nghiên c u hoàn thi n quy trình s n xu t vacxin c ñ c d ch t v t ch ng DP EG - 2000" M c tiêu nghiên c u - Ki m tra s n ñ nh m t s ñ ... 1.1.2.1 Hình thái, kích thư c Virus d ch t v t có hình thái g n tròn, có l p v b c bên có m t lõi gi a V kích thư c, virus hoàn ch nh (có màng nhân bao quanh) có ñư ng kính trung bình 60nm Virus...
 • 143
 • 436
 • 3

[Luận văn]nghiên cứu chuyển đổi cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá tại huyện cẩm thuỷ, tỉnh thanh hoá

[Luận văn]nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá tại huyện cẩm thuỷ, tỉnh thanh hoá
... hởng trực tiếp đến việc chuyển đổi cấu trồng theo hớng hàng hoá huyện Cẩm Thuỷ Các hệ thống canh tác trồng đợc sử dụng xu hớng chuyển đổi cấu trồng theo hớng sản xuất hàng hoá (nằm quy hoạch phát ... su huyện Cẩm Thủy (đang đợc xây dựng) nhiệm vụ trọng tâm cần đợc thực Xuất phát từ yêu cầu trên, thực đề tài "Nghiên cứu chuyển đổi cấu trồng theo hớng sản xuất hàng hóa huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh ... Bảng 3.30: Phơng án chuyển đổi cấu trồng huyện Cẩm Thuỷ giai đoạn 2005 - 2015 92 Đồ thị 4: cấu sử dụng đất sử dụng đất năm 2015 huyện Cẩm Thuỷ, sau chuyển đổi cấu trồng (%) 94 Mục...
 • 109
 • 1,761
 • 8

Nghiên cứu chuyển đổi cấu cây trồng để góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân huyện hiệp hoà, tỉnh bắc giang

Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng để góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân huyện hiệp hoà, tỉnh bắc giang
... HèNH 4.1 Bản đồ h nh huyện Hiệp Ho , tỉnh Bắc Giang 47 4.2 Diễn biến số yếu tố khí hậu từ năm 1997 - 2007 huyện Hiệp Ho , tỉnh Bắc Giang 49 4.3 cấu sử dụng đất huyện Hiệp Ho năm 2006 52 4.4 ... ng nh kinh tế 61 4.8 cấu trồng vụ xuân huyện Hiệp Ho năm 2007 68 4.9 cấu trồng vụ mùa huyện Hiệp Ho năm 2007 70 4.10 cấu trồng vụ đông huyện Hiệp Ho năm 2007 72 Tr ng i h c Nụng nghi ... nh nông nghiệp huyện Hiệp Ho thời kỳ 2003-2007 4.6 55 Diện tích loại trồng h ng năm huyện Hiệp Ho giai đoạn 2003-2007 56 4.7 Phát triển chăn nuôi huyện Hiệp Ho giai đoạn 2003-2006 58 4.8 cấu...
 • 129
 • 1,147
 • 4

Nghiên cứu chuyển đổi cấu cây trồng phù hợp với vùng đất ven biển huyện hậu lộc, tỉnh thanh hoá

Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với vùng đất ven biển huyện hậu lộc, tỉnh thanh hoá
... quan hệ trồng với đất xác định đợc cấu trồng hợp lý Tuỳ thuộc v o địa hình, chế độ nớc, th nh phần lý hoá tính đất để bố trí cấu trồng phù hợp Th nh phần giới đất quy định tính chất đất nh chế ... thời gian nghiên cứu - Địa điểm nghiên cứu đất ven biển huyện Hậu Lộc m x đại diện l x Ho Lộc - Thời gian nghiên cứu 2009 2010 2.2 Phơng pháp nghiên cứu 2.2.1 Sử dụng thông tin có - Khí hậu lấy ... trí cấu trồng hợp với vùng n o đó, cần nắm vững yêu cầu lo i, giống trồng, đối chiếu điều kiện tự nhiên với khả thích ứng trồng để đa định đắn 1.1.3.5- Hệ sinh thái v cấu trồng Xây dựng cấu trồng...
 • 114
 • 805
 • 1

Luận văn nghiên cứu chuyển đổi cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá tại huyện cẩm thuỷ, tỉnh thanh hoá

Luận văn nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá tại huyện cẩm thuỷ, tỉnh thanh hoá
... hởng trực tiếp đến việc chuyển đổi cấu trồng theo hớng hàng hoá huyện Cẩm Thuỷ Các hệ thống canh tác trồng đợc sử dụng xu hớng chuyển đổi cấu trồng theo hớng sản xuất hàng hoá (nằm quy hoạch phát ... su huyện Cẩm Thủy (đang đợc xây dựng) nhiệm vụ trọng tâm cần đợc thực Xuất phát từ yêu cầu trên, thực đề tài "Nghiên cứu chuyển đổi cấu trồng theo hớng sản xuất hàng hóa huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh ... 38 2.2.2 Nghiên cứu luận cho phép chuyển đổi cấu trồng 38 2.2.3 Nghiên cứu xây dựng cấu trồng 38 2.2.4 Đề xuất giải pháp thực cấu trồng 38 2.3 Phơng pháp nghiên cứu ...
 • 109
 • 684
 • 2

Nghiên cứu chuyển đổi cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa tại thành phố thanh hóa, tỉnh thanh hóa

Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa tại thành phố thanh hóa, tỉnh thanh hóa
... ph Thanh Hoỏ 45 B ng 3.2 Cỏc lo i ủ t nụng nghi p c a thnh ph Thanh Hoỏ 48 B ng 3.3 Dõn s v lao ủ ng thnh ph Thanh Hoỏ 52 B ng 3.4 Ngu n nhõn l c khoa h c cụng ngh c a thnh ph Thanh ... ng cho ng i nụng dõn t i thnh ph Thanh hoỏ, chỳng tụi th c hi n ủ ti: Nghiờn c u chuy n ủ i c c u cõy tr ng theo h ng s n xu t hng hoỏ t i thnh ph Thanh hoỏ T nh Thanh hoỏ" Tr ng i h c Nụng nghi ... kinh t xó h i thnh ph Thanh Hoỏ Thnh ph Thanh Hoỏ l thnh ph t nh l thu c t nh Thanh Hoỏ cú t ng di n tớch t nhiờn 57,88km2, dõn s nm 2004 l 192.153 ng i chi m 5% dõn s ton t nh Thanh Hoỏ C c u hnh...
 • 119
 • 667
 • 2

Nghiên cứu cải thiện cấu cây trồng trên đất phèn nặng vùng đồng tháp mười

Nghiên cứu cải thiện cơ cấu cây trồng trên đất phèn nặng vùng đồng tháp mười
... trình chuyển đổi cấu trồng vùng nghiên cứu 3.2 Đánh giá cấu trồng đất phèn nặng vùng Đồng Tháp Mười Nội dung nghiên cứu nhằm đánh giá tiềm năng, hạn chế CCCT trạng từ đưa đề xuất cải tiến hệ thống ... mô hình thực năm d)- Đề xuất cấu trồng hợp lý đất phèn nặng Đồng Tháp Mười 2.3 Phương pháp nghiên cứu Các bước nghiên cứu sử dụng theo phương pháp nghiên cứu cấu trồng nông trại IRRI (1984) Các ... đến hướng là: Nghiên cứu hoàn thiện cải tiến hệ thống có sẵn nghiên cứu xây dựng hệ thống 1.4 Những thành tựu đạt nghiên cứu cấu trồng a)- Nghiên cứu nước: Nghiên cứu hệ thống trồng nước ta thực...
 • 14
 • 375
 • 0

NGHIÊN CỨU CHUYỂN ĐỔI CẤU CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT RUỘNG THEO HƢỚNG SẢN XUẤT HÀNG HOÁ TẠI THÀNH PHỐ LẠNG SƠN docx

NGHIÊN CỨU CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT RUỘNG THEO HƢỚNG SẢN XUẤT HÀNG HOÁ TẠI THÀNH PHỐ LẠNG SƠN docx
... PHÁP NGHIÊN CỨU Nội dung - Phân tích tình hình sản xuất cấu loại trồng đất ruộng - Phân tích thuận lợi khó khăn trình chuyển đổi cấu trồng - Định hƣớng cấu trồng hợp lý đất ruộng theo hƣớng sản xuất ... việc chuyển đổi cấu trồng đất ruộng nông dân giá thị trƣờng, - Phạm vi nghiên cứu Địa bàn nghiên cứu đƣợc chọn xã: Mai Pha, Quảng Lạc, Hoàng Đồng thuộc thành phố Lạng Sơn, ba xã đại diện cho sản ... đất thuận lợi khu vực đất bỏ hóa vụ đông - Chuyển đổi loại trồng sang loại trồng mang tính sản xuất hàng hoá - Thay giống trồng - Đƣa thêm số trồng vào công thức luân canh có để đa dạng hoá trồng...
 • 5
 • 321
 • 2

Nghiên cứu chuyển đổi cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá tại Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá tại Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá
... đổi cấu trồng theo hướng sản xuất hàng hoá Thành phố Thanh Hoá - tỉnh Thanh Hoá Kết nghiên cứu góp phần vào điều chỉnh cấu trồng theo hướng sản xuất hàng hoá địa phương nhằm tăng hiệu sản xuất ... iii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận án đề tài Nghiên cứu chuyển đổi cấu trồng theo hướng sản xuất hàng hoá Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá , nhận hướng dẫn tận tình thầy hướng dẫn, giúp đõ nhiệt ... KÍNH NGHIÊN CỨU CHYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG THEO HƯỚNG SẢN XUẤT HÀNG HOÁ TẠI THÀNH PHỐ THANH HOÁ TỈNH THANH HOÁ CHUYÊN NGÀNH : Khoa học trồng MÃ SỐ : 62 62 01 10 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP Thầy hướng...
 • 221
 • 1,332
 • 5

Nghiên Cứu xác định cấu cây trồng thích hợp trên diện tích đất bán ngập khu vực lòng hồ thuỷ điện IALY và PLEIKRONG của huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum

Nghiên Cứu xác định cơ cấu cây trồng thích hợp trên diện tích đất bán ngập ở khu vực lòng hồ thuỷ điện IALY và PLEIKRONG của huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum
... 39.613 2,6 Kết nghiên cứu xác định cấu trồng thích hợp đất bán ngập lòng hồ IaLy Plei Krong năm 2010 điều kiện không chủ động nước tưới cho thấy: Trong cấu nghiên cứu, cấu trồng sắn có xen ... 12.310 0,5 13.450 0,5 Kết nghiên cứu xác định cấu trồng thích hợp đất bán ngập lòng hồ IaLy Plei Krong năm 2010 điều kiện chủ động nước xác định 02 cấu cho hiệu kinh tế cao cấu Đậu tương (xuân hè) ... thể Xác định cấu trồng thích hợp, góp phần nâng cao hiệu đơn vị đất canh tác, ổn định sống cho cộng đồng dân cư đanh sinh sống xung quanh khu vực lòng hồ thủy điện IaLy Plei Krong huyện Sa Thầy...
 • 8
 • 173
 • 0

Luận án tiến sĩ nghiên cứu chuyển đổi cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá tại thành phố thanh hoá, tỉnh thanh hoá

Luận án tiến sĩ nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá tại thành phố thanh hoá, tỉnh thanh hoá
... chuyển đổi cấu trồng theo hướng sản xuất hàng hoá Thành phố Thanh Hoá - tỉnh Thanh Hoá Kết nghiên cứu góp phần vào điều chỉnh cấu trồng theo hướng sản xuất hàng hoá địa phương nhằm tăng hiệu sản xuất ... KÍNH NGHIÊN CỨU CHYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG THEO HƯỚNG SẢN XUẤT HÀNG HOÁ TẠI THÀNH PHỐ THANH HOÁ TỈNH THANH HOÁ CHUYÊN NGÀNH : Khoa học trồng MÃ SỐ : 62 62 01 10 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP Thầy hướng ... iii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận án đề tài Nghiên cứu chuyển đổi cấu trồng theo hướng sản xuất hàng hoá Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá , nhận hướng dẫn tận tình thầy hướng dẫn, giúp đõ nhiệt...
 • 221
 • 306
 • 0

Tóm tắt luận án nghiên cứu chuyển đổi cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá tại thành phố thanh hoá, tỉnh thanh hoá

Tóm tắt luận án nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá tại thành phố thanh hoá, tỉnh thanh hoá
... đổi cấu trồng theo hướng sản xuất hàng hoá Thành phố Thanh Hoá - tỉnh Thanh Hoá Kết nghiên cứu góp phần vào điều chỉnh cấu trồng theo hướng sản xuất hàng hoá địa phương nhằm tăng hiệu sản xuất ... ngày TP Thanh Hóa phục vụ chuyển đổi cấu trồng theo hướng sản xuất hàng hoá; 2.2.3 Nghiên cứu đề xuất chuyển đổi cấu trồng theo hướng sản xuất hàng hóa TP Thanh Hóa 2.3 Phương pháp nghiên cứu 2.3.1 ... việc chuyển đổi CCCTr theo hướng sản xuất hàng hoá - Đề tài tập trung nghiên cứu CCCTr hàng năm có, đề xuất loại trồng, giống trồng CCCTr nông nghiệp địa bàn TP Thanh Hoá, trọng theo hướng sản xuất...
 • 14
 • 253
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá tại huyện cẩm thuỷ tỉnh thanh hoánghiên cứu cải thiện cơ cấu cây trồng trên đất phèn nặng vùng đồng tháp mườinghiên cứu xây dựng mô hình luân canh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nương rẫy ở tây bắcđa dạng hoá sản phẩm tận dụng phụ phẩm để nâng cao giá trị của cây mía từ đó tăng thêm thu nhập cho nông dânnghiên cứu đánh giá khả năng thích ứng của một số giống cây mới và xây dựng cơ cấu cây trồng nhằm đạt hiệu quả kinh tees cao ở một số vùng đất bạc màu tỉnh bắc giangnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật góp phần xác định cơ cấu cây trồng hợp lý trên vùng đất phèn tại chủ chí bạc liêuchuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúasự cần thiết phải chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang sản xuất nông thuỷ sản khácthực trạng chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang sản xuất nông thuỷ sản khácnhững thành tựu trong điều tra chính lý bản đồ đất cấp tỉnh và đánh giá đất đại phục vụ chuyển dịch cơ cấu cây trồng ở vùng đồng bằng sông cửu longcác kết luận và phát hiện qua nghiên cứu thực trạng cơ cấu tổ chức trong công ty tnhh dịch vụ tiến thànhcơ cấu cây trồngnghiên cứu chuyển dịch cơ cấu kinh tếchuyển đổi cơ cấu cây trồngmô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồngLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUNGHIÊN cứu điều KHIỂN tối ưu hệ THỐNG điện NĂNG LƯỢNG mặt TRỜIQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E1-4Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E1-5Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E1-6Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E2-1-UDgdt le tan loi cong bo thong tin ban 39.600 cp tu 03.10 01.11.17 hose17.09.27 huan cong bo thong tin ban 10.000 cp hose re17.08.30 thanh cong bo thong tin ban 100.000 cp tu 05.09 den 04.10.17Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E2-3Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E2-5Bao cao tom tat Quy III-2008