Xử lý nước thải trường học

Bài giảng công nghệ sinh học môi trường chương 2 xử nước thải sinh học bằng công nghệ sinh học

Bài giảng công nghệ sinh học môi trường  chương 2 xử lý nước thải sinh học bằng công nghệ sinh học
... giai đoạn xử nước thải Tiền xử Nước thải Xử sơ cấp Lắng sơ cấp Song chắn rác Đệm cát Xử cấp II Oxy hóa sinh học Xử cấp III Lắng thứ cấp Ao hiếu khí Ao sinh học Lọc sinh học Chlore ... chuyển Xử chỗ Thu gom chứa Thu gom xử Xử Xử Bể tự hoại Hệ thống xử Xử mầm bệnh Tưới tiêu thải nguồn tiếp nhận Chất dinh dưỡng, vi sinh làm phân bón Quy trình xử nước thải Các ... chất thải Sự cân ng chuỗi sinh thái môi trường ng nước gây nên tượng ng ô nhiễm Vòng ng tuần hoàn nước nước thải Người sử dụng Khu xử nước thải Khu xử nước cấp Các sông, hồ, nước ngầm… Nước...
 • 68
 • 212
 • 0

Đề Tài Vi sinh vật trong quá trình xử nước thải sinh học kị khí

Đề Tài Vi sinh vật trong quá trình xử lý nước thải sinh học kị khí
... rãi xử nước thải 1.Giới thiệu sơ lược -Trong xử nước thải gồm bước: + Xử sơ - loại bỏ cặn vật liệu thô + Xử bậc - trình vật (sàng, lọc) + Xử bậc hai - trình xử sinh học + Xử ... bất vi sinh gây bệnh ký sinh trùng 1.Giới thiệu sơ lược Các trình sinh học áp dụng xử nước thải gồm nhóm: + Quá trình hiểu khí (Aerobic) + Quá trình kỵ khí (Anaerobic) + Quá trình hồ sinh vật ... ta thường sử dụng phương pháp xử sinh học kết hợp phương pháp xử hóa để xử nhằm nâng cao hiệu xử Do phương pháp xử nước thải phương pháp sinh học có nhiều ưu điểm giảm chi...
 • 47
 • 711
 • 1

tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải trường cao đẳng nghề đồng an, công suất 1000m3ngày

tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải trường cao đẳng nghề đồng an, công suất 1000m3ngày
... ống hệ thống xử - Bản vẽ chi tiết công trình đơn vị hệ thống xử nước thải Trường Cao Đẳng Nghề Đồng An Hệ thống xử nước thải sinh hoạt – công suất 1000 m 3/ngày Trường Cao Đẳng Nghề Đồng ... điểm công nghệ xử nước thải có đề xuất công nghệ xử nước thải phù hợp Phương pháp tính toán: Sử dụng công thức toán học để tính toán công trình đơn vị hệ thống xử nước thải, dự toán ... LÝ NƯỚC THẢI CHO TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐỒNG AN 3.1 CƠ SỞ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ 3.1.1 Địa điểm thiết kế Hệ thống xử nước thải sinh hoạt với công suất thiết kế 1000 m 3/ngày trường Cao Đẳng Nghề Đồng...
 • 76
 • 294
 • 0

đề tài vi sinh vật trong quá trình xử nước thải sinh học

đề tài vi sinh vật trong quá trình xử lý nước thải sinh học
... trình xử sinh học nước thải điều kiện tự nhiên 2: Các công trình xử sinh học nước thải hiếu khí 3: Các công trình xử sinh học nước thải kỵ khí 1: Các công trình xử sinh học nước thải ... phải có hệ thống cấp khí 3: Các công trình xử sinh học nước thải kỵ khí Xử nước thải vi sinh kỵ khí (bể UASB): 3: Các công trình xử sinh học nước thải kỵ khí - Cấu tạo: Bể UASB xây dựng ... phóng xạ • Trong nước thải vi sinh vật có mối quan hệ phức tạp với • Quan hệ cạnh tranh có ảnh hưởng định đến thành phần vi sinh vật Quan hệ “mồi thú” làm cho số lượng vi sinh vật nước thải thay...
 • 17
 • 587
 • 0

CÁC NGUYÊN TẮC CỦA QUÁ TRÌNH XỬ NƯỚC THẢI (CƠ HỌC, HÓA LÝ, SINH HỌC)

CÁC NGUYÊN TẮC CỦA QUÁ TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI (CƠ HỌC, HÓA LÝ, SINH HỌC)
... Kết :  Nước thải đầu ổn định  Đạt tiêu chuẩn loại B Ứ Ứng ng ddụụng ng Sơ Sơ đồ đồ qui qui trình trình công công nghệ nghệ xử xử nước nước thải thải tiêu tiêu sọ sọ 39 Xử nước thải bệnh ... tạo Các nghiên cứu ứng dụng 35 Xử nước thải chế biến tiêu sọ Nghiên cứu Xử nước thải bệnh viện phương pháp lọc sinh học nhỏ giọt Xử NTSH theo phương pháp sinh học hiếu khí Nước thải ... pháp Nguyên tắc Mục Tiêu Ứng dụng Nghiên cứu Tổng quan tài liệu Theo bạn, nước thải gì? Phân loại Nước thải sinh hoạt  Là nước thải sau sinh hoạt  Phân loại:  Nước thải đen  Nước thải xám Nước...
 • 45
 • 191
 • 0

NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN MÔI TRƯỜNG THEO ISO 14001: 2004 CHO TRẠM XỬ NƯỚC THẢI BÌNH HƯNG HÒA

NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO ISO 14001: 2004 CHO TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI BÌNH HƯNG HÒA
... thực trạm xử nước thải Bình Hưng Hòa - Đề xuất mơ hình hệ thống quản mơi trường theo ISO 14001: 2004 cho trạm xử nước thải Bình Hưng Hòa - Xây dựng hệ thống văn tài liệu hệ thống quản ... Hòa - Đề xuất mơ hình hệ thống quản mơi trường theo ISO 14001:2 004 cho trạm xử nước thải Bình Hưng Hòa - Xây dựng hệ thống văn tài liệu hệ thống quản mơi trường theo ISO 14001:2 004 cho ... Hưng Hòa - Tổng quan hệ thống quản mơi trường theo ISO 14001: 2004 - Khảo sát trạng mơi trường trạm xử nước thải Bình Hưng Hòa - Tìm hiểu hệ thống quản thực trạm xử nước thải Bình Hưng...
 • 78
 • 704
 • 5

Bài Tiểu Luận Công nghệ sinh học môi trường: Một số phương pháp xử nước thải công nghiệp

Bài Tiểu Luận Công nghệ sinh học môi trường: Một số phương pháp xử lý nước thải công nghiệp
... đáng nói loại nước thải trực tiếp thải môi trường, chưa qua xử cả, nước ta chưa có hệ thống xử nước thải nghĩa tên gọi Nước ngầm bị ô nhiễm, nước sinh hoạt hay công nghiệp nông nghiệp Việc ... lượng photpho nước thải cao (88,1-109,9mg/l) Công nghệ XLNT Hiện nay, công nghệ XLNT cao su chủ yếu áp dụng phương pháp học sinh học (hệ thống hồ sinh học) Nếu áp dụng phương pháp sinh học khó đạt ... xuất nhà máy, lưu lượng nước thải phát sinh dao động từ 20 - 300 m3/ngày Công nghệ xử nước thải Đối với ngành chế biến thủy hải sản, công nghệ áp dụng xử sinh học sinh học hiếu khí kỵ khí kết...
 • 8
 • 1,070
 • 13

Sử dụng xỉ than để xử một số chất ô nhiễm trong nước thải. Bước đầu thử nghiệm xử nước thải sinh hoạt khu khách sạn sinh viên Trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Sử dụng xỉ than để xử lý một số chất ô nhiễm trong nước thải. Bước đầu thử nghiệm xử lý nước thải sinh hoạt khu khách sạn sinh viên Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
... TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - SỬ DỤNG XỈ THAN ĐỂ XỬ LÝ MỘT SỐ CHẤT Ô NHIỄM TRONG NƢỚC THẢI BƢỚC ĐẦU THỬ NGHIỆM XỬ LÝ NƢỚC THẢI SINH HOẠT KHU KHÁCH SẠN SINH VIÊN TRƢỜNG ... 2.5 Thử nghiệm xử số chất ô nhiễm mẫu nƣớc thải khu khách sạn sinh viên trƣờng ĐHDL Hải phòng Nước thải sinh hoạt khu khách sạn sinh viên trường ĐHDL Hải phòng bị biến đổi thành phần, tính chất ... phụ: xỉ than tận dụng - Nước thải sinh hoạt khu ký túc xá sinh viên – ĐHDL Hải phòng 2.1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Khảo sát khả xử COD SS mẫu nước thải xỉ than - Thử nghiệm xử số chất ô nhiễm...
 • 66
 • 575
 • 3

ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO THOÁT NƯỚCXỬ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ - CÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN GS TS Trần Hiếu Nhuệ - Trường Đại học Xây dựng, - Viện trưởngViện Kỹ Thuật Nước và Công nghệ Môi trường (VACNE)

ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ - CÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN GS TS Trần Hiếu Nhuệ - Trường Đại học Xây dựng, - Viện trưởngViện Kỹ Thuật Nước và Công nghệ Môi trường (VACNE)
... XLNT 12,13/10/2011 Hiện trạng nguồn nhân lực cho thoát nước XLNT đô thị, công nghiệp nông thôn VN  Nguồn nhân lực thoát nước đô thị năm Số lượng (người) Kỹ sư+ Công nhân Trung cấp Tổng cộng 1993 ... phát sinh công nghiệp tiêu dùng  Để đạt mục tiêu CTN -xử nước, XLNT đô thị, công nghiệp, cần phát triển công nghệ xử nước, nước thải đô thị, nông thôn thích hợp, đặc biệt công nghệ chiếm ... thoát nước VSMT đô thị công nghiệp, cần 80.000 – 90.000 công nhân cán kỹ thuật (tỷ lệ nhân lực/ 500 người dân đô thị) Trong lĩnh vực thoát nước vệ sinh nông thôn cần 30.00 0-4 0.000 công nhân cán kỹ...
 • 33
 • 378
 • 1

công nghệ sinh học môi trường bài 1 trao đổi chất của vi khuẩn trong các hệ thống xử nước thải

công nghệ sinh học môi trường bài 1 trao đổi chất của vi khuẩn trong các hệ thống xử lý nước thải
... TRÌNH HỌC BÀI 1: TRAO ĐỔI CHẤT CỦA VI KHUẨN TRONG CÁC HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI BÀI 2: XỬ LÝ CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ KHÓ PHÂN HỦY BÀI 3: XỬ LÝ ĐẤT VÀ THẢI BỎ BÀI 4: XỬ LÝ Ô NHIỄM TẠI CHỖ (IN-SITU) BÀI ... XỬ LÝ ĐẤT NƯỚC CNSHMT THỰC VẬT TIÊU THỤ VÀ XỬ LÝ VI SINH VẬT KHÔNG KHÍ TIÊU THỤ VÀ PHÂN HỦY BÀI 1: TRAO ĐỔI CHẤT CỦA VI KHUẨN TRONG CÁC HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIỚI THIỆU SỰ PHÂN HUỶ CÁC HỢP CHẤT ... hành thấp so với hệ thống xử hiếu khí 1. 3 QUÁ TRÌNH LOẠI NITƠ TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI • Các hợp chất có chứa nitơ nước thải bao gồm chất hữu chất vô • Cùng với phosphate, chất nguồn gây...
 • 26
 • 253
 • 0

BÁO CÁO KHOA HỌC : ỨNG DỤNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT SINH HỌC XỬ NƯỚC THẢI GÓP PHẦN GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA SÚC GIA CẦM VÀ CHẾ BIẾN SẢN PHẨM CHĂN NUÔI pot

BÁO CÁO KHOA HỌC : ỨNG DỤNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT SINH HỌC XỬ LÝ NƯỚC THẢI GÓP PHẦN GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA SÚC GIA CẦM VÀ CHẾ BIẾN SẢN PHẨM CHĂN NUÔI pot
... điểm: sở giết mổ chế biến gia súc gia cầm – Viện Chăn nuôi Nguyên vật liệu: Nguồn nước sử dụng: Nước giếng khoan (đạt tiêu chuẩn sử dụng cho giết mổ chế biến) Nước thải: Lượng nước thải tính ... theo nước thải tỷ lệ 1/1000 Đề nghị Kết đây, vận dụng nguyên để thiết kế hệ thống xử nước thải cho sơ sở giết mổ chế biến sản phẩm chăn nuôi, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường Nhưng ... phương pháp so sánh nhân tố Nội dung nghiên cứu Xác định thành phần nước thải khugiết m : (Phân tích số đánh giá nước thải) Xác định tác động số giải pháp sinh học xử nước thải Giải pháp sử dụng...
 • 6
 • 498
 • 5

công nghệ xử nước thải môi trường bằng sinh học

công nghệ xử lý nước thải môi trường bằng sinh học
... • Nước làm lạnh, nước ngưng • Nước từ sinh hoạt cá nhân nhân viên Phương pháp xử nước thải • • • • • • A Phương pháp học B Phương pháp hóa học C Phương pháp xử sinh học * Điều kiện xử ... thành phần nước thải nhà máy bia Nước thải nhà máy bia bao gồm: • Nước thải vệ sinh sinh hoạt • Nước thải bã lọc hèm • Nước thải từ phận nấu đường hóa • Nước thải từ phân xưởng lên men • Nước rửa ... tăng ,công nghệ sản xuất bia tạo nên lượng nước thải vào môi trường loại nước thải chứa hàm lượng lớn chất lơ lửng ,COD ,BOD,và thiết phải xử xả nguồn tiếp nhận Nước thải bia xử ý sinh học...
 • 29
 • 222
 • 0

Xem thêm