Xử lý nước thải nuôi tôm

Xử nước thải nuôi tôm ppt

Xử lý nước thải nuôi tôm ppt
... PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI NUÔI TÔM Các phương pháp sinh học xử nước thải nuôi tôm Có nhiều phương pháp sinh học ứng dụng rộng rãi xử ô nhiễm môi trường nước, đặc biệt nước thải nuôi tôm chứa nhiều ... vùng nuôi tái sử dụng nguồn nước sau xử cho nuôi Phương thức xem công nghệ nuôi trồng thuỷ sản tiên tiến, phù hợp nơi khó khăn đất nước, nơi có chất lượng nước 2.1 Xử nước thải nuôi tôm ... cho ao nuôi 2.2 Xử nước thải nuôi tôm công nghiệp nhuyễn thể Trung Quốc Xiongfei, 2005 cộng nghiên cứu xây dựng khu nuôi tôm công nghiệp sử dụng nhuyễn thể hai vỏ để xử nước thải sau nuôi...
 • 13
 • 909
 • 17

Giải pháp môi trường cho NTTS Xử nước thải nuôi tôm bằng rong biển ppsx

Giải pháp môi trường cho NTTS Xử lý nước thải nuôi tôm bằng rong biển ppsx
... trong: Độ thích hợp ao nuôi 30-40 cm pH nước ao nuôi: Bón vôi cách hợp mà pH đầu vụ nuôi có trị số tưởng (7,5-8,5) Oxy hòa tan: Tăng quạt nước, thay nước cải thiện môi trường để đảm bảo đủ ... tự ao nuôi - Qúa trình xử Chlorine ao chứa lần đầu lúc với trình xử ao nuôi nhằm khống chế mầm bệnh từ ban đầu không cho lây lan vào ao nuôi Quan trắc tiêu thủy hóa hàng ngày Độ trong: ... rửa bỏ vôi bắt đầu lấy nước vào, tiến hành xử nước ao nuôi Chlorine (30ppm) - Sau ngày xử Chlorine bón DAP (1kg/1000m2) để gây màu nước - Khi độ đạt 40-50 cm thả tôm post Chuẩn bị ao lắng...
 • 5
 • 324
 • 1

Mô hình xử nước thải nuôi tôm công nghiệp bằng tảo tetraselmis sp. và nhuyễn thể hai mảnh vỏ quy mô pilot (mô hình xử lý nước thải )

Mô hình xử lý nước thải nuôi tôm công nghiệp bằng tảo tetraselmis sp. và nhuyễn thể hai mảnh vỏ quy mô pilot (mô hình xử lý nước thải )
... Báo cáo “Kết hình xử nước thải nuôi tôm công nghiệp tảo Tetraselmis sp nhuyễn thể hai mảnh vỏ qui pilot Cần Giờ ” 1.TÓM TẮT MÔ HÌNH Tên hình Cơ quan quản Đơn vị thực hình Địa điểm ... phụ trách hình Hộ thực hình 5 Mục tiêu hình Phương pháp hình xử nước thải nuôi tôm công nghiệp tảo Tetraselmis sp nhuyễn thể hai mảnh vỏ Sở khoa học công nghệ TP HCM Khoa Môi trường ... “Kết hình xử nước thải nuôi tôm công nghiệp tảo Tetraselmis sp nhuyễn thể hai mảnh vỏ qui pilot Cần Giờ ” tảo Tại ao xử chất rắn lơ lửng lắng xuống Ammonia nước thải nguồn đạm cho tảo...
 • 26
 • 690
 • 3

tiểu luận Nghiên cứu khả năng xử nước thải nuôi tôm bằng nhuyễn thể 2 mảnh vỏ, tảo ở xã nhơn, huyện cần giờ, TP HCM

tiểu luận Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải nuôi tôm bằng nhuyễn thể 2 mảnh vỏ, tảo ở xã lý nhơn, huyện cần giờ, TP HCM
... nng x nc thi nuụi tụm bng nhuyn th mnh v , to xó Nhn, huyn Cn Gi, TP. HCM Lỳc u Lỳc cui Kờnh Sũ_tụm 85 ,2+ 2,4 87,5 +2, 1 88,74+3,3 10,8 +2, 9b 6,1+0,3a 5,7+0,3a 60,5+1,6a 9,33 +2, 5a 64,95 +2, 7bc ... 9-DH11MT 48 Nghiờn cu kh nng x nc thi nuụi tụm bng nhuyn th mnh v , to xó Nhn, huyn Cn Gi, TP. HCM Mỏy nh, thc thc t b trớ cụng trỡnh 18 -21 /10 /20 14 25 -30/10 /20 14 1/11 /20 14 o o c cỏc ch tiờu ca ... t 25 0.000 nm 20 00 lờn n 478.000 nm 20 01 v 540.000 nm 20 03 Nm 20 02, giỏ tr xut khu thu sn t hn t USD, ú xut khu tụm ụng lnh chim 47%, ng th sau xut khu du khớ Nm 20 04, xut khu thu sn t giỏ tr 2, 4...
 • 52
 • 454
 • 3

Xử nước thải nuôi trồng thuỷ sản bằng phương pháp sinh học

Xử lý nước thải nuôi trồng thuỷ sản bằng phương pháp sinh học
... hữu sản phẩm thức ăn thừa, phân thải vật nuôi 5.1.2 Hiệu xử nước thải phương pháp sinh học sử dụng chế phẩm vi sinh Sau 12 ngày thử nghiệm chế phẩm vi sinh, môi trường nước thải từ trại sản ... lượng nước đảm bảo ổn định tránh biến động lớn, phương pháp sử dụng nước tuần hoàn tái sử dụng nước thải mang lại hiệu cao sản xuất giống hải sản Chế phẩm sinh học có hiệu cao việc xử chất thải ... nói chung ngành sản xuất nuôi trồng thủy sản phát triển bền vững việc xử tái sử dụng nước thải từ trại nuôi giống nhu cầu cần thiết Tái sử dụng nước nuôi thủy sản phổ biến nhiều nước phát triển...
 • 15
 • 692
 • 1

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XỬ NƯỚC THẢI NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NƯỚC LỢ CỦA BỂ LỌC SINH HỌC HIẾU KHÍ CÓ LỚP ĐỆM NGẬP NƯỚC potx

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NƯỚC LỢ CỦA BỂ LỌC SINH HỌC HIẾU KHÍ CÓ LỚP ĐỆM NGẬP NƯỚC potx
... cứu xử nước thải lò mổ qua keo tụ sơ trình lọc sinh học hiếu khí lớp đệm ngập nước (SAFB), Luận văn Thạc sĩ Khoa học Khoa học Môi trường Bảo vệ Môi trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học ... Nghiên cứu thích nghi bùn 122 Đánh giá khả xử nước thải hoạt tính với môi trường độ muối cao nhằm áp dụng xử nước thải nuôi trồng thủy sản, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 24 (58), (2010), ... tích mẫu 2.2.1 Lấy mẫu nước thải nuôi tôm Nước thải sản xuất tôm sú giống nước thải nuôi tôm cát sử dụng để nghiên cứu khả xử bể SAFB Nước thải nuôi tôm giống lấy từ Trại sản xuất giống chất...
 • 10
 • 485
 • 4

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NGHIÊN CỨU THÍCH NGHI BÙN HOẠT TÍNH VỚI MÔI TRƯỜNG CÓ ĐỘ MUỐI CAO NHẰM ÁP DỤNG XỬ NƯỚC THẢI NUÔI TRỒNG THỦY SẢN" pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... nghi n cứu thích nghi bùn hoạt tính sẵn địa phương với môi trường độ muối cao, với định hướng sử dụng bùn hoạt tính thích nghi để xử nước thải nuôi trồng thủy sản Vật liệu phương pháp ... thấy làm thích nghi bùn hoạt tính với điều kiện môi trường muối cao để ứng dụng vào xử nước thải nuôi trồng thủy sản Ở điều kiện thích nghi dạng mẻ, cho tiếp xúc với môi trường độ muối tăng ... ngày, bùn thích nghi với môi trường độ muối 15‰ Hiệu suất xử COD mẫu bùn sau 31 ngày thích nghi với độ muối tăng dần kiểu bậc thang đạt 72% Giá trị cao so với trường hợp cho thích nghi với môi...
 • 10
 • 294
 • 1

xử nước thải nuôi trồng thủy sản bằng phương pháp sinh học

xử lý nước thải nuôi trồng thủy sản bằng phương pháp sinh học
... tác dụng hiệu phương pháp sử sinh học  Đánh giá hiệu kinh tế việc xử nước trại giống phương pháp vi sinh Phân tích hiệu việc sử nước trại sản xuất giống cua phương pháp vi sinh thông qua ... tải nước nuôi Tái sử dụng nước nuôi thủy sản phổ biến nhiều nước phát triển giới [Colt J 2006; Timmons ctv., 2002], phương thức sản xuất chưa áp dụng rộng rãi Việt Nam Nước nuôi giống thủy sản ... trào nuôi thủy sản phát triển mạnh theo hướng thâm canh, để bền vững đòi hỏi phải có giải pháp tốt quản ao sinh vật nuôi Chế phẩm vi sinh sử dụng nhiều nghề nuôi thủy sản, sản xuất giống nuôi...
 • 70
 • 629
 • 1

Tuyển chọn các chủng vi sinh vật tạo chế phẩm nhằm xử nước thải nuôi trồng thủy sản

Tuyển chọn các chủng vi sinh vật tạo chế phẩm nhằm xử lý nước thải nuôi trồng thủy sản
... NHIÊN - Nguyễn Thị Quỳnh Trang TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG VI SINH VẬT TẠO CHẾ PHẨM NHẰM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Chuyên ngành: Vi sinh vật học Mã số: 60.42.40 LUẬN VĂN THẠC SĨ ... chế vi sinh vật gây bệnh cho tôm cá Với mong muố n tìm chủng vi sinh vật có khả làm môi trường nước nuôi tôm, đã tiến hành thực hiện đề tài Tuyển chọn chủng vi sinh vật tạo chế phẩm ... vật tạo chế phẩm nhằm xử nước thải nuôi trồng thủy sản Mục đich của đề tài : tạo được chế phẩm có chứa một số chủng vi sinh vâ ̣t ́ hữu ích nhằm xử lý nước nuôi tôm và bước...
 • 90
 • 440
 • 0

NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG PHÂN GIẢI PROTEIN VÀ THỬ NGHIỆM XỬ NƯỚC THẢI NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TẠI QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG

NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG PHÂN GIẢI PROTEIN VÀ THỬ NGHIỆM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TẠI QUẢNG NAM  ĐÀ NẴNG
... đề tài Nghiên cứu tuyển chọn số chủng vi khuẩn khả phân giải protein thử nghiệm xử nước thải nuôi trồng thủy hải sản Quảng Nam Đà Nẵng Mục tiêu đề tài Tuyển chọn chủng vi khuẩn hoạt ... nhám, vi n vi n nhỏ 3.2 TUYỂN CHỌN CÁC VI KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG PHÂN GIẢI PROTEIN CAO Tiến hành thử khả phân giải protein chủng vi khuẩn phân lập, từ 12 chủng vi khuẩn khả phân giải protein phân ... thải hồ nuôi trồng thủy sản Quảng Nam - Đà Nẵng - Nước thải hồ nuôi trồng thủy sản 2.2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU - Phân lập, tuyển chọn chủng vi khuẩn khả phân giải protein cao - Nghiên cứu đặc...
 • 51
 • 238
 • 0

Nghiên cứu tuyển chọn một số chủng vi khuẩn có khả năng phân giải tinh bột và thử nghiệm xử nước thải nuôi trồng thủy sản tại Quảng Nam - Đà Nẵng.

Nghiên cứu tuyển chọn một số chủng vi khuẩn có khả năng phân giải tinh bột và thử nghiệm xử lý nước thải nuôi trồng thủy sản tại Quảng Nam - Đà Nẵng.
... tài Nghiên cứu tuyển chọn số chủng vi khuẩn khả phân hủy tinh bột thử nghiệm xử nước thải hồ nuôi trồng thủy sản Quảng Nam Đà Nẵng” Mục tiêu đề tài Tuyển chọn chủng vi khuẩn (VK) khả ... 3.1 Khả phân giải tinh bột chủng vi khuẩn phân lập Qua kết bảng 3.1 cho thấy, với chủng VK khả phân giải tinh bột phân lập từ nước thải hồ nuôi trồng thủy sản, chủng vi khuẩn T1, T3, T5 ... HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHOA SINH – MÔI TRƯỜNG NGUYỄN THỊ HỒNG TRINH NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG PHÂN HỦY TINH BỘT VÀ THỬ NGHIỆM XỬ LÝ NƯỚC THẢI HỒ NUÔI TRỒNG...
 • 43
 • 221
 • 0

Tuyển chọn các chủng vi sinh vật tạo chế phẩ m nhằm xử nước thải nuôi trồng thủy sản

Tuyển chọn các chủng vi sinh vật tạo chế phẩ m nhằm xử lý nước thải nuôi trồng thủy sản
... chủng vi sinh vật tạo chế phẩ m nh m xử nước thải nuôi trồng thủy sản Mục đić h của đề tài : tạo được chế phâ m có chứa m ̣t số chủng vi sinh vâ ̣t hữu ích nh m xử lý nước nuôi ... nghiê m chế ph m xử nước nuôi trồng thủy sản Thí nghiê m sử dụng chế phâ m để la m n ước nuôi trồng thủy sản bị ô ̃ đươ ̣c tiến hành bình dung tích 1000ml Cho vào m ̃i bình 500ml nhi m ... ức chế các vi sinh vật gây bệnh cho t m cá Với mong muốn ti m những chủng vi sinh vật có khả la m s ạch m i trường nước nuôi t m, đã tiến hành thực hiện đề tài Tuyển chọn chủng...
 • 89
 • 149
 • 0

Nghiên cứu và chế phẩm nitrat hóa để xử nước thải nuôi trồng hải sản

Nghiên cứu và chế phẩm nitrat hóa để xử lý nước thải nuôi trồng hải sản
... Để tiếp tục nghiên cứu nhóm vi khuẩn nitrate hóa này, đề xuất nghiên cứu sản xuất chế phẩm nitrate hóa để ứng dụng cho công nghệ xử nước nuôi trồng hải sản bị nhiễm amoni Việc nghiên cứu chế ... vững người nuôi tiêu dùng Trong số danh mục chế phẩm sinh học phải kể đến chế phẩm nitrate hóa, chúng sử dụng rộng rãi xử nước (nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt, nước thải chế biến ... Nghiên cứu sản xuất chế phẩm nitrate hóa để xử lí môi trường hải sản góp phần tạo thêm chế phẩm sinh học để xử môi trường nuôi cho ngành NTTS Mục tiêu cần đạt đề tài: Tạo chế phẩm nitrate hóa...
 • 53
 • 180
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xử lý nước thải nuôi tômmô hình xử lý nước thải nuôi tômhệ thống xử lý nước thải nuôi tômxử lý nước thải nuôi tôm công nghiệpcông nghệ xử lý nước thải nuôi tômquy trình xử lý nước thải nuôi tômxử lý nước thải nuôi tôm pptxử lý nước ao nuôi tômcông nghệ xử lý nước thải nuôi trồng thủy sảnhệ thống xử lý nước thải nuôi trồng thủy sảnxử lý chất thải nuôi tômxử lý nước thải nuôi trồng thủy sản bằng phương pháp chế phẩm sinh họcde tai phan tich nuoc thai nuoi tom sau xu lyxử lý nước thải hồ nuôi tômxử lý nước thải ao nuôi tômQuyết định 1163 QĐ-UBND năm 2016 về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo hạng mục Nhà hát do tỉnh Ninh Bình ban hànhQuyết định 59 2016 QĐ-UBND về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh An GiangQuyết định 1356 QĐ-UBND năm 2016 về đổi tên Trung tâm Quy hoạch đô thị - Nông thôn tỉnh Hà Nam thành Trung tâm Quy hoạch xây dựng Hà NamQuyết định 34 2016 QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Xây dựng thành phố Hà NộiQuyết định 36 2016 QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà NộiQuyết định 1220 QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh Ninh BìnhQuyết định 3318 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Tổ công tác chuẩn bị tài liệu quảng bá, giới thiệu tỉnh Bình Định tại Nhật BảnNâng cao chất lượng dịch vụ môi giới chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán thành côngQuyết định 25 2016 QĐ-UBND phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành công thương trên địa bàn thành phố Cần ThơQuyết định 2175 QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ Quyết định 91 QĐ-UBND phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Sơn LaQuyết định 2690 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án chuyển đổi cây trồng giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Khánh Hòa ban hànhQuyết định 19 2016 QĐ-UBND Quy định quản lý, bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Cao BằngQuyết định 25 2016 QĐ-UBND về bố trí sử dụng nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản do tỉnh Kiên Giang ban hànhQuyết định 61 2016 QĐ-UBND Bộ tiêu thức phân công quản lý doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn tỉnh An GiangQuyết định 467 QĐ-UBND năm 2016 công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 do tỉnh Kon Tum ban hànhQuyết định 2813 QĐ-UBND năm 2016 thực hiện thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do thành phố Cần Thơ ban hànhQuyết định 1042 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch Khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn 2), phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon TumQuyết định 1910 QĐ-UBND năm 2016 về tái công nhận xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa do tỉnh Trà Vinh ban hànhQuyết định 3536 QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2016 công trình hồ Cống Khê, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh HóaQuyết định 1444 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án Bệnh viện vệ tinh tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020