Xử lý nước thải khu chế xuất

nhà máy xử nước thải khu chế xuất linh trung

nhà máy xử lý nước thải khu chế xuất linh trung
... 5945-1995 Nước thải sau qua xử đạt yêu cầu thải vào nguồn tiếp nhận Suối Cái − Nước thải công nghiệp nhà máy xử tiêu kim loại nội nhà máy Nước thải nhà máy KCX Linh Trung sau xử sơ thu ... nghiệp Nước thải sinh hoạt có nguồn gốc phát sinh từ bếp ăn tin khu chế xuất, từ nhà vệ sinh nhà máy thải hệ thống cống thoát chung với nước thải trình sản xuất đưa nhà máy xử nước thải tập trung ... xây dựng nhà máy xử nước thải chung cho toàn khu II Giới thiệu KCX Linh Trung: Khu chế xuất Linh Trung dự án liên doanh hai nước Việt Nam Trung Quốc Phía Trung Quốc công ty Liên Doanh Xuất Nhập...
 • 46
 • 1,635
 • 4

các phương pháp và quy trình xử chất thải tại trạm xử nước thải khu chế xuất Tân Thuận

các phương pháp và quy trình xử lý chất thải tại trạm xử lý nước thải khu chế xuất Tân Thuận
... PHƢƠNG PHÁP HÓA LÝ Bản chất trình xử nước thải phương pháp hóa áp dụng trình vật hóa học để loại bớt chất ô nhiễm mà dùng trình lắng khỏi nước thải Các công trình tiêu biểu việc áp dụng phương ... chuyển xử Nước ép bùn qua hệ thống ống thoát dẫn giếng bơm nước bùn Nhóm Trang 19 Trạm xử nước thải KCX Tân Thuận GVHD: Trần Thị Ngọc Diệu CHƢƠNG 3: QUY TRÌNH XỬ LÝ NƢỚC THẢI TẠI TRẠM XỬ LÝ ... 3: QUY TRÌNH XỬ LÝ NƢỚC THẢI TẠI TRẠM XỬ LÝ NƢỚC THẢI KCX TÂN THUẬN 20 3.1 ĐẶC TÍNH NƢỚC THẢI CỦA KCX TÂN THUẬN 20 3.1.1 Nước mưa chảy tràn 20 3.1.2 Nước thải sản xuất...
 • 63
 • 820
 • 11

thực tập tại nhà máy xử nước thải khu chế xuất linh trung

thực tập tại nhà máy xử lý nước thải khu chế xuất linh trung
... Suối Cái − Nước thải công nghiệp nhà máy xử tiêu kim loại nội nhà máy Nước thải nhà máy KCX Linh Trung sau xử sơ thu gom bể tập trung − Sau bơm vào xử qua đồng hồ đo lưu lượng máy lược ... nghiệp Nước thải sinh hoạt có nguồn gốc phát sinh từ bếp ăn tin khu chế xuất, từ nhà vệ sinh nhà máy thải hệ thống cống thoát chung với nước thải trình sản xuất đưa nhà máy xử nước thải tập trung ... xây dựng nhà máy xử nước thải chung cho toàn khu II Giới thiệu KCX Linh Trung: Khu chế xuất Linh Trung dự án liên doanh hai nước Việt Nam Trung Quốc Phía Trung Quốc công ty Liên Doanh Xuất Nhập...
 • 45
 • 282
 • 1

Tiểu Luận Đề xuất công nghệ xử nước thải khu đô thị mới qui mô 8000 dân

Tiểu Luận Đề xuất công nghệ xử lý nước thải khu đô thị mới qui mô 8000 dân
... Chuyên đề 7: Đề xuất công nghệ xử nước thải khu đô thị qui 8.000 dân 1.ĐẶC ĐIỂM CỦA NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ MỚI Nước thải khu đô thị chủ yếu nước thải sinh hoạt, nước thải sinh hoạt nước thải ... Chuyên đề 7: Đề xuất công nghệ xử nước thải khu đô thị qui 8.000 dân ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ Theo yêu cầu chuyên đề: - Công nghệ sử dụng bể bùn hoạt tính mẻ ( SBR ) - Hiệu xử đầu đạt nguồn nước ... xuất công nghệ xử nước thải khu đô thị qui 8.000 dân Máy ép bùn Chlorine Bể khử trùng Bùn khô Nước thải sau xử đạt loại A, QCVN 14 : 2008/BTNMT -8- Chuyên đề 7: Đề xuất công nghệ xử nước...
 • 23
 • 394
 • 0

đề xuất công nghệ xử nước thải khu dân cư có sử dụng mương oxi hóa

đề xuất công nghệ xử lý nước thải khu dân cư có sử dụng mương oxi hóa
... động mương oxy hóa .16 ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU DÂN CƯ CÓ SỬ DỤNG MƯƠNG OXI HÓA I GIỚI THIỆU I.1 Nguồn gốc phát sinh nước thải khu dân Nước thải khu dân bao gồm nước thải ... sinh nước thải khu dân I.2 Thành phần tính chất đặc trưng nước thải khu dân I.3 Tổng quan số công nghệ xử nước thải khu dân II ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU DÂN ... thải, điều kiện sở hạ tầng… để ta chọn công nghệ xử nước thải phù hợp II ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU DÂN CƯ SỬ DỤNG MƯƠNG OXI HOÁ II.1 Sơ đồ công nghệ thuyết minh 1a 1b ClO- SCR 54 Bùn...
 • 23
 • 265
 • 0

Đề xuất dây chuyền công nghệ xử nước thải khu đô thị mới quy mô 8 000 dân

Đề xuất dây chuyền công nghệ xử lý nước thải khu đô thị mới quy mô 8 000 dân
... học: Xử nước thải đô thị công nghiệp Bài tiểu luận nhóm Đề xuất dây chuyền công nghệ xử nước thải khu đô thị quy 8. 000 dân MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NƯỚC THẢI, CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ... đồ Công nghệ xử nước thải sinh hoạt khu đô thị 8. 000 dân – Phương án Môn học: Xử nước thải đô thị công nghiệp 14 Bài tiểu luận nhóm Đề xuất dây chuyền công nghệ xử nước thải khu đô thị ... trùng nước ozon Hình Cấu tạo bể tiếp xúc Môn học: Xử nước thải đô thị công nghiệp 22 Bài tiểu luận nhóm Đề xuất dây chuyền công nghệ xử nước thải khu đô thị quy 8. 000 dân Môn học: Xử lý...
 • 25
 • 310
 • 0

Công nghệ xử nước thải trong chế biến tiêu sọ

Công nghệ xử lý nước thải trong chế biến tiêu sọ
... cơng nghệ xử nước thải tiêu sọ sau: Nước thải (1 Sân phơi cát kết hợp điều hồ nước thải Lọc sinh học kỵ khí Lọc sinh học hiếu khí (2 Máy thổi khí Hình Sơ đồ cơng nghệ xử nước thải tiêu sọ ... Development, Vol 10, No.07 - 2007 Hình Nước thải tiêu sọ Nước thải tiêu sọ có hàm lượng COD, BOD, SS độ màu cao với lưu lượng khoảng 15 m3/tấn tiêu sọ Thành phần nước thải chủ yếu cellulose, chất béo, ... thực tế: (hình 14) Chất lượng nước thải sau xử lý: kết triển khai thực tế cho thấy, nước thải đầu ổn định đạt tiêu chuẩn loại B Bảng Chất lượng nước thải sau xử TT Thơng số Đơn vị pH COD BOD5...
 • 10
 • 477
 • 3

Lựa chọn công nghệ phù hợp xử nước thải khu du lịch Hồ Tuyền Lâm

Lựa chọn công nghệ phù hợp xử lý nước thải khu du lịch Hồ Tuyền Lâm
... trạm xử Lựa chọn công nghệ xử nước thải phù hợp Để hạn chế chi phí cho nhà đầu tư lãng phí tài nguyên, việc khuyên khích hỗ trợ nhà đầu tư sử dụng hệ thống xử nước thải nguồn theo công nghệ ... trường đất, môi trường nước mặt nước ngầm khu vực Trạm xử cuối nguồn: Trong dự án, trạm xử nước thải áp dụng công nghệ bùn hoạt tính dạng mẻ công nghệ cũ, hiệu xử không cao, vận hành ... lưới đường ống thu gom nước thải dự án đầu tư KDL Hồ Tuyền Lâm Thiết bị xử nước thải Johka-sou tích hợp công nghệ vi sinh tự sinh giải pháp khoa học tiên tiến hiệu xử cao, tiết kiệm diện...
 • 3
 • 447
 • 1

GIỚI THIỆU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XỬ NƯỚC THẢI VÀ ĐỀ XUẤT QUI TRÌNH XỬ

GIỚI THIỆU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI VÀ ĐỀ XUẤT QUI TRÌNH XỬ LÝ
... Xử nước thải sinh hoạt quy mơ vừa nhỏ Chương II: GIỚI THIỆU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI VÀ ĐỀ XUẤT QUI TRÌNH XỬ LÝ II.1 CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI II.1.1 CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ LÝ ... lượng) q trình lên men yếm khí theo % (Nguồn: Melnerney, M.J Bryant, N.P 1980) II.2 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ QUI TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY II.2.1 QUI TRÌNH XỬ LÝ Song chắn rác Nước thải đầu vào Bể ... Nước thải xử Bể khử trùng Hồn lưu nước Hồn lưu bùn Bể lắng thứ cấp Bể bùn hoạt tính Hình II.5 Sơ đồ qui trình xử nước thải +Ưu điểm: - Xử nước thải có hàm lượng chất hữu cao - Nước thải...
 • 45
 • 423
 • 2

trạm xử nước thải khu công nghiệp Tân Tạo

trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Tân Tạo
... Tốt Nghiệp: Trạm xử nước thải KCN Tân Tạo B- Trạm xử nước thải KCN Tân Tạo Nhóm Tân Tạo B- TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KCN TÂN TẠO I- THÀNH PHẦN, TÍNH CHẤT NGUỒN NƯỚC THẢI Các nguồn nước thải ... Nguồn nước thải sinh hoạt gom chung với nước thải sản xuất hệ thống xử nước thải tập trung TT Tốt Nghiệp: Trạm xử nước thải KCN Tân Tạo B- Trạm xử nước thải KCN Tân Tạo Nhóm Tân Tạo Bảng ... hoạt động TT Tốt Nghiệp: Trạm xử nước thải KCN Tân Tạo 26 B- Trạm xử nước thải KCN Tân Tạo Nhóm Tân Tạo IV- TÍNH KINH TẾ IV.1- Cơ sở tính toán 1 .Trạm xử nước thải Tân Tạo dự án xây dựng...
 • 41
 • 1,388
 • 3

KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG XỬ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP PHƯỚC HIỆP

KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP PHƯỚC HIỆP
... động hệ thống xử nước thải khu công nghiệp Phước Hiệp 2.1.2 Nội dung tiến hành nghiên cứu - Khảo sát tổng quát quy trình công nghệ hệ thống xử nước thải khu công nghiệp - Phước Hiệp Dựa vào ... luận văn - Khảo sát hệ thống xử nước thải khu công nghiệp Phước Hiệp tình hình nước - thải khu công nghiệp Nghiên cứu hoạt động hệ thống xử nước thải, rút ưu điểm nhược - điểm hệ thống Đề ... vào thông số thiết kế, quy trình công nghệ hệ thống xử nước thải khu công - nghiệp Phước Hiệp để đánh giá ưu nhược điểm hệ thống Khảo sát chế độ hoạt động hệ thống qua việc phân tích số liệu...
 • 79
 • 839
 • 9

phương pháp xử nước thải ngành chế biến sữa

phương pháp xử lý nước thải ngành chế biến sữa
... nước thải phương pháp học • Xử nước thải phương pháp hóa học • Xử nước thải phương pháp hóa Xử nước thải phương pháp sinh học • Xử nước thải phương pháp nhiệt Mỗi phương pháp giúp ... Phương pháp xử nước thải ngành chế biến sữa II Tổng quan phương pháp xử nước thải: Hiện để xử nước thải sinh hoạt hay cơng nghiệp, giới có nhiều phương pháp khác nhau: • Xử nước thải ... phân tử nước lớn) SVTH: Đồng Thị Minh Hậu GVHD: Th.S Nguyễn Tấn Phong Phương pháp xử nước thải ngành chế biến sữa 3) Trang Xử nước thải phương pháp sinh học: Mục đích phương pháp xử sinh...
 • 31
 • 598
 • 1

xử nước thải ngành chế biến thủy sản Việt nam

xử lý nước thải ngành chế biến thủy sản Việt nam
... dòng thải Trang 3.2 Qui Trình Xử Nước Thải Ở Công Ty -Trang 3.3 Hiệu Quả Xử -Trang ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI ... Môi Trường Nước -Trang 2.4 Chất Thải -Trang 2.5 Tiếng Ồn Độ Rung Trang NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI Ở NHÀ ... ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI 4.1 Cải Thiện Qui Trình Xử Hiện Tại Trang 4.2 Xây Dựng Hệ Thống Xử Nước Thải Mới Trang CHƯƠNG CÁC MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM MÔ HÌNH...
 • 5
 • 734
 • 16

xử nước thải ngành chế biến thủy sản Việt nam

xử lý nước thải ngành chế biến thủy sản Việt nam
... Thải Ngành Chế Biến Thuỷ Sản 1.10.1.Đặc trưng nước thải ngành chế biến thủy sản Bảng 9: Nồng độ nước thải chế biến thủy sản Nước thải Chế biến cá BOD5 3,32 (thủ công) Chế biến cá kg/tấn 11,9 (bằng ... CHƯƠNG TỔNG QUAN LÝ THUYẾT CƠ SỞ XỬ LÝ NƯỚC THẢI VÀ NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN VIỆT NAM SVTH: Trònh Phúc Hồng Trang Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: ThS Lâm Vónh Sơn LÝ THUYẾT CƠ SỞ XỬ LÝ NƯỚC THẢI 1.1 Một Số ... Lâm Vónh Sơn NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG 1.8 Hiện Trạng Ngành Chế Biến Thủy Sản Trong năm gần nghề chế biến thủy sản đẩy mạnh hàng hóa xuất sang nước khu vực số nước Châu Âu,...
 • 117
 • 627
 • 2

Xem thêm