HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CHO CÔNG NHÂN

Thiết kế hệ thống xử nước thải sinh hoạt cho khu chung cư 15 tầng với 180 hộ dân

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho khu chung cư 15 tầng với 180 hộ dân
... XỬ LÝ NƢỚC THẢI SINH HOẠT CHO KHU CHUNG 15 TẦNG VỚI 180 HỘ DÂN 22 3.1.Thông số tính toán hệ thống xử nước thải 22 3.1.1Tính toán lưu lượng nước thải khu dân 22 ... sinh học 28 CHƢƠNG IV; TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI SINH HOẠT CHO KHU CHUNG 15 TẦNG ỨNG VỚI 180 HỘ DÂN 32 4.1 Tính toán công trình đơn vị xử nước thải ... DÂN LẬP HẢI PHÒNG - THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI SINH HOẠT CHO KHU CHUNG 15 TẦNG VỚI 180 HỘ DÂN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG Sinh...
 • 77
 • 2,501
 • 6

tính toán, thiết kế hệ thống xử nước thải sinh hoạt cho khu nghỉ dưỡng twin doves golf club & resort, thị xã thủ dầu một - bình dương, công suất 3.000 m3ngày

tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho khu nghỉ dưỡng twin doves golf club & resort, thị xã thủ dầu một - bình dương, công suất 3.000 m3ngày
... toán, thiết kế chi tiết hệ thống xử nước thải sinh hoạt cho khu nghỉ dưỡng Twin Doves Golf Club & Resort, Phú Mỹ, thò Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, để nước thải sau qua hệ thống xử ... XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI PHÙ HP VỚI KHU NGHỈ DƯỢNG TWIN DOVES GOLF CLUB & RESORT 4.1 TÍNH CHẤT NƯỚC THẢI ĐẦU VÀO Nước thải Khu nghỉ dưỡng Twin Doves Golf Club & Resort chủ yếu từ: - Khu ... THẢI SINH HOẠT & CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 3.1 TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 3.1.1 Nguồn phát sinh, đặc tính nước thải sinh hoạt Nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt dự án hoạt...
 • 91
 • 781
 • 1

thiết kế hệ thống xử nước thải sinh hoạt cho khu dân cư 10000 dân

thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho khu dân cư 10000 dân
... Thiết kế hệ thống xử nước thải sinh hoạt cho khu dân 10000 dân Phần Thiết kế bể AAO cho hệ thống xử nước thải sinh hoạt khu dân 10000 dân Thông số vào bể Nếu giả sử thành phần nước ... trang thiết bị vệ sinh, … Nồng chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt nêu bảng sau Thiết kế hệ thống xử nước thải sinh hoạt cho khu dân 10000 dân Bảng 1.1 Thành phần nước thải sinh hoạt khu dân ... công nghệ: Hình 2.2b Phương án thiết kế hệ thống xử nước thải sinh hoạt công nghệ AAO Thuyết minh công nghệ: Phương án xử nước thải sinh hoạt công nghệ AAO mô tả Hình 2b Nước thải sinh hoạt...
 • 28
 • 1,033
 • 2

luận văn: THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CHO KHU DÂN CƯ 10000 DÂN docx

luận văn: THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CHO KHU DÂN CƯ 10000 DÂN docx
... Thiết kế hệ thống xử nước thải sinh hoạt cho khu dân 10000 dân Phần Thiết kế bể AAO cho hệ thống xử nước thải sinh hoạt khu dân 10000 dân Thông số vào bể Nếu giả sử thành phần nước ... trang thiết bị vệ sinh, … Nồng chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt nêu bảng sau Thiết kế hệ thống xử nước thải sinh hoạt cho khu dân 10000 dân Bảng 1.1 Thành phần nước thải sinh hoạt khu dân ... công nghệ: Hình 2.2b Phương án thiết kế hệ thống xử nước thải sinh hoạt công nghệ AAO Thuyết minh công nghệ: Phương án xử nước thải sinh hoạt công nghệ AAO mô tả Hình 2b Nước thải sinh hoạt...
 • 28
 • 765
 • 4

Thiết kế hệ thống xử nước thải sinh hoạt cho khu dân cư Intresco 13E xã Phong Phú Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho khu dân cư Intresco 13E xã Phong Phú Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
... nghiệp Thiết kế hệ thống xử nước thải sinh hoạt khu Dân Intresco 13E Phong Phú Bình Chánh CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT CƠNG NGHỆ PHÙ HỢP XỬ KHU DÂN CƯ INTRESCO 13E PHONG PHÚ HUYỆN BÌNH CHÁNH ... chất, thiết bị sẵn có thị trường 3.2 Thành phần tính chất nước thải Khu Dân Intresco 13E Phong Phú Huyện Bình Chánh Hệ thống xử nước thải Khu Dân Intresco 13E Phong Phú Huyện Bình ... xử nước thải sinh hoạt khu Dân Intresco 13E Phong Phú Bình Chánh CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT CƠNG NGHỆ XỬ LÝ PHÙ HỢP NƯỚC THẢI SINH HOẠT KHU DÂN CƯ INTRESCO 13E PHONG PHÚ HUYỆN BÌNH CHÁNH...
 • 86
 • 757
 • 4

Luận văn công nghệ môi trường TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CHO KHU CHUNG CƯ – CĂN HỘ CAO TẦNG 584 TÂN KIÊN

Luận văn công nghệ môi trường TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CHO KHU CHUNG CƯ – CĂN HỘ CAO TẦNG 584 TÂN KIÊN
... kinh tế xã hội bảo vệ môi trường cách thiết thực 1.2 MUC ĐÍCH ĐỀ TÀI Tính toán, thiết kế hệ thống xử nước thải sinh hoạt phù hợp khả thi cho Khu chung hộ cao tầng 584 Tân Kiên, công suất ... TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 3.1 TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 3.1.1 Nguồn phát sinh, đặc tính nước thải sinh hoạt Khu dân hộ cao tầng với qui ... DỰ ÁN KHU CHUNG CƯ CĂN HỘ CAO TẦNG 584 TÂN KIÊN GIỚI THIỆU CHUNG 2.1 Tên dự án : KHU DÂN CƯ CĂN HỘ CAO TẦNG 584 TÂN KIÊN Chủ đầu tư : TỔNG CTY XD CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG (CIENCO 5)- CÔNG TY...
 • 98
 • 637
 • 1

Luận văn công nghệ môi trường Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải sinh hoạt cho khu nghỉ dưỡng cao cấp tại khu dinh i – TP đà lạt

Luận văn công nghệ môi trường Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho khu nghỉ dưỡng cao cấp tại khu dinh i – TP đà lạt
... m i trường có liên quan nước th i sinh hoạt - Thu thập t i liệu tổng quan phương pháp quy trình xử nước th i - Thu thập liệu dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp khu vực Dinh I TP Đà Lạt i u kiện ... tiêu đề t i đưa phương án xử nước th i cách hợp hiệu phù hợp v i đònh hướng phát triển khu nghỉ dưỡng cao cấp khu Dinh I TP Đà Lạt, góp phần c i thiện chất lượng m i trường khu nghỉ dưỡng ... tự nhiên, m i trường khu vực đặt dự án - Nghiên cứu đề xuất công nghệ xử cho nước th i sinh hoạt dự án - Tính toán chi tiết công trình đơn vò hệ thống xử nước th i đề xuất dự toán kinh phí...
 • 97
 • 611
 • 2

Nghiên cứu mô hình bùn hoạt tính phục vụ thiết kế hệ thống xử nước thải sinh hoạt cho tòa nhà SaiGon Castle

Nghiên cứu mô hình bùn hoạt tính phục vụ thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho tòa nhà SaiGon Castle
... động học phục vụ tính toán thiết kế - Dựa vào thông số chạy hình, thiết kế hệ thống xử nước thải phù hợp cho nhà SC - Đề xuất phương án xử - Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải theo ... nguyên nước bò suy thoái ngày ô nhiễm nặng nên đề tài: “ Nghiên cứu hình sinh học bùn hoạt tính phục vụ thiết kế hệ thống xử nước thải nhà SAIGON CASTLE cần thiết nhằm tạo điều kiện cho việc ... VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 2.1.1 Nguồn gốc đặc tính nước thải sinh hoạt Nước thải sinh hoạt nước xả bỏ sau sử dụng cho mục đích sinh hoạt cộng đồng: giặt giũ, tắm, tẩy rửa, vệ sinh cá nhân… nước thải...
 • 98
 • 320
 • 0

Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải sinh hoạt cho khu dân cư Gò Đen huyện Bến Lức tỉnh Long An công suất 200m3

Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho khu dân cư Gò Đen huyện Bến Lức tỉnh Long An công suất 200m3
... cứu hệ thống xử nước thải sinh hoạt cho khu dân Đen, Bến Lức, Long An GVHD: Th.S Nguyễn Chí Hiếu SVTH: Trần Hữu Sáng Tính toán thiết kế hệ thống xử nước sinh hoạt cho khu dân Đen, ... Sáng 34 Tính toán thiết kế hệ thống nước thải sinh hoạt cho khu dân Đen, Bến Lức, Long An CHƯƠNG IV LỰA CHỌN VÀ ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ 4.1 Đề xuất công nghệ -Nước thải khu dân Đen thuộc ... nước thải sinh hoạt  Phân tích số liệu, tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải  Vẽ công trình đơn vò hệ thống xử nước thải  Khai toán giá thành hệ thống xử nước thải khu dân Đen, ...
 • 101
 • 443
 • 0

Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải sinh hoạt tại công ty cổ phần sản xuất dịch vụ thương mại xây dựng Thành Tài tỉnh Long An công suất 80m3 ngày.đêm

Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại công ty cổ phần sản xuất dịch vụ thương mại xây dựng Thành Tài tỉnh Long An công suất 80m3 ngày.đêm
... HOẠT VÀ CƠNG NGHỆ XỬ LÝ 3.1 THÀNH PHẦN VÀ TÍNH CHẤT CỦA NƯỚC THẢI SINH HOẠT 3.1.1 Thành phần nước thải sinh hoạt Nước thải sinh hoạt hình thành q trình sinh hoạt người Một số hoạt động dịch vụ ... SX-DV-TM-XD Thành Tài Long An thiết thực 1.3 TÊN ĐỀ TÀI Tính tốn thiết kế hệ thống xử nước thải sinh hoạt Cơng ty CP SX-DV-TMXD Thành Tài Long An với cơng suất 80m3/ ngày.đêm nhằm đạt tiêu chuẩn xả thải ... tan dạng keo hồ tan Xử sinh học kị khí Xử sinh học bùn hoạt tinh Xử sinh học bùn hoạt tính Xử sinh học màng sinh vật Nước thải từ nhà ăn, tin 3.4 MỘT SỐ CƠNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH...
 • 122
 • 450
 • 1

Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải sinh hoạt cho khu dân cư phường 7 quận 8 công suất 300m3 ngày.đêm

Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho khu dân cư phường 7 quận 8 công suất 300m3 ngày.đêm
... Minh Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải cho khu dân Phường Q8 Ứng dụng công trình thiết bò để xử học thể bảng 2.3 Bảng 2.2 : Ứng dụng công trình thiết bò để xử học Công trình thiết ... nhiễm nặng nề Đề tài tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải sinh hoạt cho khu dân P7 Q8 với công suất 300m3/ ngày” cần thiết nhằm tạo điều kiện cho việc quản nước thải đô thò ngày tốt hơn, ... Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải cho khu dân Phường Q8 2.1.1 Nguồn gốc Nước thải sinh hoạt nước xả bỏ sau sử dụng cho mục đích sinh hoạt cộng đồng: tắm, giặt, giũ, tẩy rửa, vệ sinh...
 • 77
 • 353
 • 0

thiết kế hệ thống xử nước thải sinh hoạt cho khu dân cư 860000 dân

thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho khu dân cư 860000 dân
... chọn sơ đồ công nghệ trạm xử dựa vào yếu tố sau: Công suất trạm xử lý; Thành phần đặc tính nước thải I H N A X G N Mức độ cần thiết xử nước thải O F N Tiêu chuẩn xả nước thải vào nguồn tiếp ... toán công nghệ xử nước thải bao gồm nội dung sau: Lựa chọn sơ đồ công nghệ trạm xử lý; Tính toán công trình đơn vò; Tính toán chi phí xử 3.1 LỰA CHỌN SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ CỦA TRẠM XỬ LÝ: Việc lựa ... chất thủy văn khu vực xây dựng trạm xử nước thải Các tiêu kinh tế kỹ thuật khác O U R IT O ⇒ Phương án xử lý: gồm giai đoạn xử công trình xử đơn vò sau: A.) PHƯƠNG ÁN I: Xử học: M •...
 • 46
 • 139
 • 1

thiết kế hệ thống xử nước thải sinh hoạt cho khu dân cư 5000 dân

thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho khu dân cư 5000 dân
... Lượng nước thải sinh hoạt khu dân phụ thuộc vào dân số, vào tiêu chuẩn cấp nước đặc điểm hệ thống thoát nước Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt cho khu dân phụ thuộc vào khả cung cấp nước nhà ... Thành phần đặc tính nước thải sinh hoạt Thành phần nước thải sinh hoạt gồm loại: • Nước thải nhiễm bẩn chất tiết người từ phòng vệ sinh Nước thải nhiễm bẩn chất thải sinh hoạt: cặn bã từ nhà ... Về nguyên tắc, xử học giai đoạn xử sơ trước xử Xử sinh học Cơ sở phương pháp xử sinh học nước thải dựa vào khả oxy hoá liên kết hữu dạng hoà tan không hoà tan vi sinh vật – chúng...
 • 25
 • 226
 • 0

Xem thêm