Xác định một số axit béo trong dầu gấc bằng kỷ thuật sắc ký khí

XÁC ĐỊNH MỘT SỐ AXIT BÉO TRONG DẦU GẤC BẰNGTHUẬT SẮCKHÍ

XÁC ĐỊNH MỘT SỐ AXIT BÉO TRONG DẦU GẤC BẰNG KĨ THUẬT SẮC KÍ KHÍ
... đ m t qui trình xác đ nh axít béo b ng s c ký khí th c d n xu t hóa Do ng bao g m giai đo n d n xu t hóa xác đ nh a) Các ph Tr ng pháp d n xu t hóa axít béo: c phân tích s c ký khí, vi c làm đ ... pháp s c ký khí (GC) S c ký khí đ c xem ph ng pháp h u hi u nh t hi n dùng đ phân tích axít béo lo i n n m u khác Tuy nhiên s c ký khí ch áp d ng đ i v i nh ng ch t d bay h i axít béo có t nhiên ... nhanh, xác có th áp d ng nhi u m u khác 11 1.3.2 Các ph ng pháp s c ký T đ i đ n nay, s c ký v n ph ng pháp h u hi u nh t c n xác đ nh riêng r ch t m t h n h p Trong axít béo hay v i vi c xác đ...
 • 73
 • 560
 • 0

Xác định một số axit béo trong dầu gấc bằng kỹ thuật sắc khí

Xác định một số axit béo trong dầu gấc bằng kỹ thuật sắc ký khí
... KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Nguyễn Ngọc Hưng XÁC ĐỊNH MỘT SỐ AXÍT BÉO TRONG DẦU GẤC BẰNG KỸ THUẬT SẮC KÝ KHÍ Chuyên ngành: Hóa phân tích Mã số: 60 44 29 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƯỜI HƯỚNG ... qui trình xác định axít béo sắc khí thường bao gồm giai đoạn dẫn xuất hóa xác định a) Các phương pháp dẫn xuất hóa axít béo: Trước phân tích sắc khí, việc làm chuyển hóa axít béo thành ... 1.3.2.1 Phương pháp sắc khí (GC) Sắc khí xem phương pháp hữu hiệu dùng để phân tích axít béo loại mẫu khác Tuy nhiên sắc khí áp dụng chất dễ bay axít béo có tự nhiên đa số có nhiệt độ sôi...
 • 73
 • 709
 • 6

Nghiên cứu tối ưu hoá các điều kiện để tách và xác định một số Axit amin trong thực phẩm bằng sắc khí lỏng hiệu năng cao

Nghiên cứu tối ưu hoá các điều kiện để tách và xác định một số Axit amin trong thực phẩm bằng sắc khí lỏng hiệu năng cao
... cu trỳc axớt amin Trong húa hc, mt axớt amin l mt phõn t cha c nhúm amin v nhúm carboxyl (nhúm axớt) Trong húa sinh, thut ng ny cũn ch alpha axớt amin: nhng axớt amin m ú nhúm amin v carboxylic ... cng cao Cho nờn giỏ tr dinh dng ca protein thc n c quyt nh bi axớt amin cn thit Axớt amin hn ch Ch loi axớt amin tng i thiu ht i chiu gia hm lng axớt amin cn thit protein thc n, vi mụ thc axớt amin ... UV:265nm để tách amin bậc UV-VIS Amin bc Ninhydrin 440 nm 30 phỳt 100 pM Amin bc - Dn xut sau ct ng dũng nhy kộm 570 nm 90 phỳt Dn xut Hunh OPA quang (ex:340nm, sau ct, 50 fmol 17-35 n định Gradient...
 • 148
 • 545
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu xác định một số dạng selen trong hải sản bằng phương pháp von-ampe hòa tan

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu xác định một số dạng selen trong hải sản bằng phương pháp von-ampe hòa tan
... Von-Ampe hòa tan phân tích dạng selen 1.4.1 Giới thiệu chung phương pháp Von-Ampe hòa tan 1.4.2 Ứng dụng phương pháp Von-Ampe hòa tan phân tích dạng selen 1.5 Tình hình nghiên cứu dạng selen thủy, hải ... vật sống tầng cao 3.6.2 Định lượng số dạng selen mẫu hải sản 3.6.2.1 Xây dựng sơ đồ chiết tách xác định số dạng selen mẫu hải sản a Chọn dung môi chiết dạng selen mẫu hải sản Để chiết dạng selen ... lượng selen tổng lớn lại không tìm thấy dạng Se(IV) mẫu Tóm lại : Phương pháp Von-Ampe hòa tan xác định số dạng selen có hoạt tính điện hóa như: Se(IV), Se-Cyst, DMDSe hải sản So với số phương pháp...
 • 24
 • 232
 • 0

Nghiên cứu xác định một số dạng selen trong hải sản bằng phương pháp VonAmpe hòa tan

Nghiên cứu xác định một số dạng selen trong hải sản bằng phương pháp VonAmpe hòa tan
... selen Bng 1.1: Cỏc dng selen mụi trng v h sinh hc [2,5,7] Tờn Vit tt Selenit Selenat Selencystin Selenmethionin Selencystein Dimetyl selenua Ion trimetyl selen Se-metyl-selencystein Se-metylselenmethionin ... dng selen c tỡm thy di dng selen vụ c nh selenit, selenat v selen hu c nh selenmethionin, selencystein, selencystin, selenprotein [1,2,63,88,106] Mt s hot ng ca ngi lm thay i s phõn b ca selen ... [2,4] Trong cỏc c th sng, selen ch yu tn ti dng aminoaxit, nh selencystin, selencystein, selenmethionin, selenglutathion, v cỏc selenprotein [2,4,5] Trong thy-hi sn cú cha hm lng ln selen [2,106],...
 • 154
 • 432
 • 1

Luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu xác định một số dạng selen trong hải sản bằng phương pháp von ampe hòa tan

Luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu xác định một số dạng selen trong hải sản bằng phương pháp von ampe hòa tan
... VIN KHOA HC V CễNG NGH VIT NAM VIN HểA HC Lấ TH DUYấN NGHIÊN CứU XáC ĐịNH MộT Số DạNG SELEN TRONG HảI SảN BằNG PHƯƠNG PHáP VON- AMPE HòA TAN LUN N TIN S HểA HC Chuyờn ngnh : Húa Phõn tớch Mó s ... ngi ta gi tờn phng phỏp l Von- Ampe hũa tan hp ph catot (hoc Von- Ampe hũa tan hp ph - AdSV) [7883] Cỏc k thut Von- Ampe thng dựng ghi tớn hiu Von- Ampe hũa tan l: Von- Ampe dũng mt chiu, dũng xoay ... selen Bng 1.1: Cỏc dng selen mụi trng v h sinh hc [2,5,7] Tờn Vit tt Selenit Selenat Selencystin Selenmethionin Selencystein Dimetyl selenua Ion trimetyl selen Se-metyl-selencystein Se-metylselenmethionin...
 • 156
 • 370
 • 0

Luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu xác định một số dạng selen trong hải sản bằng phương pháp von ampe hòa tan

Luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu xác định một số dạng selen trong hải sản bằng phương pháp von ampe hòa tan
... ngi ta gi tờn phng phỏp l Von- Ampe hũa tan hp ph catot (hoc Von- Ampe hũa tan hp ph - AdSV) [7883] Cỏc k thut Von- Ampe thng dựng ghi tớn hiu VonAmpe hũa tan l: Von- Ampe dũng mt chiu, dũng xoay ... b ca selen Bng 1.1: Cỏc dng selen mụi trng v h sinh hc [2,5,7] Tờn Selenit Selenat Selencystin Selenmethionin Selencystein Dimetyl selenua lon trimetyl selen Se-metylselencystein Se-metylselenmethionin ... dng selen c tỡm thy di dng selen vụ c nh selenit, selenat v selen hu c nh selenmethionin, selencystein, selencystin, selenprotein [1,2,63,88,106] Mt s hot ng ca ngi lm thay i s phõn b ca selen...
 • 158
 • 157
 • 0

Nghiên cứu xác định một số dạng selen trong hải sản bằng phương pháp von ampe hòa tan

Nghiên cứu xác định một số dạng selen trong hải sản bằng phương pháp von ampe hòa tan
... VIN KHOA HC V CễNG NGH VIT NAM VIN HểA HC Lấ TH DUYấN NGHIÊN CứU XáC ĐịNH MộT Số DạNG SELEN TRONG HảI SảN BằNG PHƯƠNG PHáP VON- AMPE HòA TAN LUN N TIN S HểA HC Chuyờn ngnh : Húa Phõn tớch Mó s ... ngi ta gi tờn phng phỏp l Von- Ampe hũa tan hp ph catot (hoc Von- Ampe hũa tan hp ph - AdSV) [7883] Cỏc k thut Von- Ampe thng dựng ghi tớn hiu Von- Ampe hũa tan l: Von- Ampe dũng mt chiu, dũng xoay ... selen Bng 1.1: Cỏc dng selen mụi trng v h sinh hc [2,5,7] Tờn Vit tt Selenit Selenat Selencystin Selenmethionin Selencystein Dimetyl selenua Ion trimetyl selen Se-metyl-selencystein Se-metylselenmethionin...
 • 20
 • 63
 • 0

Khảo sát tình hình ô nhiễm nguồn nước, xác định một số chỉ tiêu trong nước thải của quá trình sản xuất nông nghiệpx

Khảo sát tình hình ô nhiễm nguồn nước, xác định một số chỉ tiêu trong nước thải của quá trình sản xuất nông nghiệpx
... nước, xác định số tiêu nước thải trình sản xuất công nghiệp” Đề tài xin đề cập đến vấn đề ô nhiễm nguồn nước phương pháp xử lý phương pháp xác định số tiêu quan trọng nước thải 1.1 Vai trò nước tình ... vô nguy hiểm Vấn đề làm để đánh giá mức độ ô nhiễm xác định hàm lượng chất độc hại nước thải trước đưa vào môi trường trước thực tế chúng em xin chọn đề tài Khảo sát tình hình ô nhiễm nguồn nước, ... trường nước nhiều ô thị, khu công nghiệp làng nghề ngày bị ô nhiễm nước thải, khí thải chất thải rắn thành phố lớn, hàng trăm sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường nước công trình thiết bị...
 • 60
 • 407
 • 0

Nghiên cứu xác định một số kim loại trong nguồn nước sinh hoạt ở khu vực xã thạch sơn lâm thao phú thọ

Nghiên cứu xác định một số kim loại trong nguồn nước sinh hoạt ở khu vực xã thạch sơn  lâm thao  phú thọ
... nhiễm nguồn nước, bảo vệ sức khỏe cho người dân Thạch Sơn, em chọn đề tài Luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứu xác định số kim loại nguồn nước sinh hoạt khu vực Thạch Sơn- Lâm Thao- Phú Thọ II ... đề môi trƣờng Thạch Sơn- Lâm Thao- Phú Thọ Thạch Sơn nằm phía Tây huyện Lâm Thao, cách Hà Nội 100 km, giáp với Chu Hoá (Lâm Thao) phía Đông, giáp Xuân Huy, Xuân Lũng (Lâm Thao) phía Bắc, ... Thao- Phú Thọ II Mục đích nghiên cứu Xây dựng quy trình hoàn chỉnh để xác định hàm lượng đánh giá mức độ ô nhiễm kim loại Pb, Cu Zn mẫu nước Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ III Tóm tắt luận...
 • 14
 • 291
 • 0

Áp dụng phương pháp sắc lỏng cao áp xác định một số carotenoids quan trọng trong thực phẩm pdf

Áp dụng phương pháp sắc ký lỏng cao áp xác định một số carotenoids quan trọng trong thực phẩm pdf
... nghiên cứu khoa học cấp Viện áp dụng phơng pháp sắc lỏng cao áp xác định số carotenoids quan trọng thực phẩm Đặt vấn đề Carotenoid nhóm sắc tố đợc tổng hợp thực vật số loại vi sinh vật Các carotenoid ... số carotenoids, nhiên, phơng pháp sắc lỏng cao áp (pha thờng pha ngợc, C18 C30) đợc dùng phổ biến để xác định carotenoid riêng biệt Tuy cha có phơng pháp chuẩn để xác định tất carotenoid thực ... mối quan tâm nhiều nhà khoa học, đòi hỏi phải có số liệu thành phần loại carotenoid Hiện nay, phơng pháp phân tích carotenoid thực phẩm đợc phát triển, bao gồm sắc lớp mỏng sắc lỏng cao áp, ...
 • 16
 • 1,050
 • 6

XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ ACID, PEROXIDE TRONG DẦU ĂN docx

XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ ACID, PEROXIDE TRONG DẦU ĂN docx
... giải phóng tính số peroxit Chỉ số Iod số gam iod giải phóng peroxit cĩ 100gam mỡ  Tiến hành xác định: Chuẩn bị bình tam giác dung tích 250ml, cho vào bình : 1.98gam dầu đồ hộp ngâm dầu, vào bình ... AFF = Trong : 5,6 * 0.3 = 0.84 2.0 AFF :chỉ số acid V : thể tích NaOH 0.1N dùng để chuẩn độ P : khối lượng dầu (g) Chỉ số peroxit:  Nguyên tắc: Khi có oxy không khí acid béo có thành phần dầu ... Tính kết quả: Chỉ số peroxit tính theo công thức sau X= (V1 − V2 ) * 0.0002538 *100 m  X= Trong : (35.6 − 2.9) * 0.0002538 *100 = 0.42 1.98 V1 : Thể tích Na2S2O3 dùng để chuẩn độ bình số (ml) V2...
 • 3
 • 18,443
 • 108

nghiên cứu xác định một số kim loại trong nguồn nước sinh hoạt ở khu vực xã thạch sơn - lâm thao - phú thọ

nghiên cứu xác định một số kim loại trong nguồn nước sinh hoạt ở khu vực xã thạch sơn - lâm thao - phú thọ
... nước Thạch Sơn - Lâm Thao - Phú Thọ 72 Bảng 3.51: Hàm lượng Cu mẫu nước Thạch Sơn - Lâm Thao - Phú Thọ 73 Bảng 3.52: Hàm lượng Zn mẫu nước Thạch Sơn - Lâm Thao ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐỖ THỊ THANH TÂM NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỘT SỐ KIM LOẠI TRONG NGUỒN NƯỚC SINH HOẠT KHU VỰC XÃ THẠCH SƠN - LÂM THAO - PHÚ THỌ Chuyên nghành : Hóa phân tích Mã số : ... nƣớc Thạch Sơn - Lâm Thao - Phú Thọ Chương - TỔNG QUAN 1.1 Vài nét Thạch Sơn- Lâm Thao- Phú Thọ tình trạng ô nhiễm Thạch Sơn nằm phía Tây huyện Lâm Thao, cách Hà Nội 100 km, giáp với xã...
 • 93
 • 465
 • 0

Khảo sát tình hình ô nhiễm nguồn nước, xác định một số chỉ tiêu trong nước thải của quá trình sản xuất công nghiệp

Khảo sát tình hình ô nhiễm nguồn nước, xác định một số chỉ tiêu trong nước thải của quá trình sản xuất công nghiệp
... tài Khảo sát tình hình ô nhiễm nguồn nước, xác định số tiêu nước thải trình sản xuất công nghiệp Đề tài xin đề cập đến vấn đề ô nhiễm nguồn nước phương pháp xử lý phương pháp xác định số tiêu ... PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI: KHẢO SÁT TÌNH HÌNH Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC, XÁC ĐỊNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRONG NƯỚC THẢI CỦA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP Sinh viên: Đoàn Thành Trung Kiên MS: ... thải công nghiệp nông nghiệp Số lượng thành phần phụ thuộc vào dạng sản xuất trình bày bảng sau: Bảng 2: Các tác nhân ô nhiễm điển hình nước thải công nghiệp Công nghiệp Chất ô nhiễm Chất ô nhiễm...
 • 52
 • 509
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đièu kiện tách và xác định một số kháng sinh họ p lactam bằng ky thuạt sắc ký lỏng hiệu năng cao pha đảo rp hplcxác định chỉ số acid peroxide trong dầu ănxác định chỉ số acid peroxide trong dầu ăn docxnghiên cứu bổ sung nhằm xác định một số loài cây trồng chính phục vụ trồng rừng sản xuất vùng bắc tây nguyênxác định một số chỉ tiêu trong dầu mỡxác định dư lượng thuốc bvtv trong rau quả bằng phương pháp sắc ký khíxác định một số chất màu nhuộm gây ung thư trong các loại vải bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép đầu dò khối phổ hplc msxác định thành phần axit béo có trong dầu mỡxác định chỉ số acid béo tự do trong dầu oleinxác định một số loại vi khuẩn kháng sinh tồn dư trong sữa bò nuôi tại tỉnh vĩnh phúc và đề xuất biện pháp phòng chốngxác định một số đặc điểm sinh học và các bệnh thường gặp của nhím bờm nuôi nhốt trong nông hộ tại tỉnh bắc kạncách xác định chỉ số axit của chất béoxác định chỉ số axit của chất béoxác định một số yếu tố môi trường trong quy hoạch sử dụng đất huyện sóc sơn thành phố hà nộinhận xét đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và xác định một số yếu tố nguy cơ tái phát di căn trong ung thư đại tràng tại bệnh viện kFace2Face elementary workbook 100pTiếp cận 11 chuyên đề trọng tâm giải nhanh trắc nghiệm Toán: Phần 1UPBEAT ELEMENTARY STUDENT''''S PART 1- (P1-68)Tro tu cuoi cau trong Tieng NhatBí quyết làm content marketing hiệu quảThuc hanh Xác suất thống kêBài 34. Bài luyện tập 6Giao an bai 3 sinh 10skkn “ Một số biện pháp dạy từ đồng âm, từ nhiều nghĩa; phân biệt từ đồng âm với từ nhiều nghĩa”Giáo án môn GDCD lớp 6 mô hình trường học mớiPhân tích sự cần thiết và vai trò của CFO trong doanh nghiệp hiên nayBài 7. Dòng điện không đổi. Nguồn điệnTrình bày nhân tố thành công đối với công tác quản trị tài chínhBài tập về thống kê khoa học ra quyết địnhPhân tích và bình luận về tự do hóa thương mạiMixed ricepaperShow and tell 1 student book fullSuper minds 1 grammar practice bookTiny talk 2b student bookTiny talk 2b workbook