tài liệu ôn tập tin học

Tài liệu ôn tập tin học công chức tỉnh (chương trình A) (free)

Tài liệu ôn tập tin học công chức tỉnh (chương trình A) (free)
... Lưu file lệnh Save As Áp dụng muốn chỉnh sửa tài liệu có thành tài kiệu khác giữ lại tài liệu cũ (không làm thay đổi tài liệu cũ) áp dụng để lưu tài liệu (chưa lưu lần nào) Ta vào File/Save As, ... Chèn công thức toán học Trên menu Insert, chọn Object, Create new, Microsoft Equation… Sử dụng công cụ Equation để soạn công thức toán theo yêu cầu Nếu thường xuyên phải gõ công thức toán học ... tự gõ vào mà giá trị công thức đó, công thức nhập vào hiển thị công thức Các toán tử sử dụng công thức: - Toán tử tính toán: + (cộng), – (trừ), * (nhân), / (chia), ^ (lũy th a), % (phần trăm) 46...
 • 93
 • 542
 • 12

tài liệu ôn tập tin học cho kỳ thi công chức

tài liệu ôn tập tin học cho kỳ thi công chức
... tệp tin: + Tệp tin (File): Là tập hợp thông tin đặt tên Thông thường tệp tin chứa thi t bị lưu trữ đĩa cứng, CD, DVD, USB, vv…Nói cách khác, tệp tin dãy bit có tên chứa thi t bị lưu trữ liệu ... Giới thi u, Giao diện Word 1.1 Giới thi u: Microsoft Word công cụ soạn thảo phổ biến dùng công tác văn phòng hãng Microsoft Ngoài chức thông dụng hệ soạn thảo văn bản, Microsoft Word cung cấp công ... Lưu file lệnh Save As Áp dụng muốn chỉnh sửa tài liệu có thành tài kiệu khác giữ lại tài liệu cũ (không làm thay đổi tài liệu cũ) áp dụng để lưu tài liệu (chưa lưu lần nào) Ta vào File/Save As,...
 • 93
 • 249
 • 1

TÀI LIỆU ÔN TẬP TIN HỌC THI CÔNG CHỨC

TÀI LIỆU ÔN TẬP TIN HỌC THI CÔNG CHỨC
... Câu 18 Câu đúng? a Công thức cách tính toán Excel bạn tự xác định * b Công thức chương trình tính toán phức tạp lập sẵn Excel c Công thức phép tính sử dụng thao tác cộng trừ d Công thức áp dụng ... Kho tài liệu miễn phí diễn đàn Ketnooi.com a b b a c e d Không có kết Câu 45: Viết công thức tính PHỤ CẤP với điều kiện sau: Nếu CHỨC VỤ GĐ phụ cấp 100.Nếu CHỨC VỤ KTT TP phụ cấp 70 Nếu CHỨC ... cấp 100.Nếu CHỨC VỤ KTT TP phụ cấp 70 Nếu CHỨC VỤ NV ngày công > 25 ngày phụ cấp 30 Viết công thức tính ngày công lớn nhất, nhỏ ngày công trung bình ô cần tính tương ứng =IF(D5="GĐ",100,IF(OR(D5="KTT",...
 • 17
 • 160
 • 0

Tài liệu ôn tập tin học lớp 12 kiểm tra, thi bồi dưỡng học sinh tham khảo (12)

Tài liệu ôn tập tin học lớp 12 kiểm tra, thi bồi dưỡng học sinh tham khảo (12)
... để dạy học 2) Nội dung dạy học tin học chuyên định hướng cho kì thi tuyển chọn học sinh giỏi tin học địa phương quốc gia 3) Việc đánh giá kết học tập học sinh chuyên phải vào mục tiêu dạy học (kiến ... hình kiểm tra: viết, vấn đáp, thực hành máy, tự kiểm tra, học sinh kiểm tra nhau, đánh giá chuyên gia, đánh giá nhờ website mạng, 19 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1) Sách giáo khoa Tin học lớp 10, 11, 12 ... đổi, tham khảo học tập qua Internet, trường cần trang bị máy tính, Internet cho lớp chuyên tin 18 Đánh giá kết học tập học sinh 1) Hiện ngôn ngữ lập trình Pascal ngôn ngữ lập trình dùng kì thi...
 • 59
 • 2,306
 • 4

Tài liệu ôn tập tin học lớp 12 kiểm tra, thi bồi dưỡng học sinh tham khảo (13)

Tài liệu ôn tập tin học lớp 12 kiểm tra, thi bồi dưỡng học sinh tham khảo (13)
... yếu Học bổng đợc tính theo nguyên tắc: Nếu ĐTB >=8.0 môn thi có điểm dới đợc 300.000, ĐTB >=7.0 môn có điểm thi dới đợc 200.000, trờng hợp khác không đợc có học bổng Đề thi thực hành môn nghề tin ... thí sinh - lớp - Cau3, ghi tệp vào th mục tạo Câu Bảng kê chi phí thuê khách sạn Tiền Tiền Phải STT Ngày vào Ngày Số ngày phòng giảm trả 12/ 12/02 12/ 17/02 12/ 14/02 12/ 14/02 12/ 14/02 12/ 19/02 12/ 15/02 ... Bộ Công an Trờng Văn Hoá i Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự - Hạnh Phúc Kế hoạch giảng dạy nghề tin học văn phòng năm học 2008 - 2009 Năm học 2008 - 2009 có 13 lớp tham gia học...
 • 10
 • 2,262
 • 0

Tài liệu ôn tập tin học lớp 12 kiểm tra, thi bồi dưỡng học sinh tham khảo (14)

Tài liệu ôn tập tin học lớp 12 kiểm tra, thi bồi dưỡng học sinh tham khảo (14)
... Đề thi tin học trẻ không chuyên tq lần thứ I-1995 Khối C - Thời gian: 180 phút Bài Một trang sổ liên lạc giả thi t có đề mục sau: - Tên trờng, lớp, họ tên học sinh - Kết học tập năm học học sinh ... chơng trình kiểm tra khả thực nớc Các khả thông báo chơng trình nh sau: Không thành công: vị trí ban đầu quân cờ Không thành công: vị trí đích không rỗng Không thành công: vị trí không tìm đợc ... với 13 tháng 11 năm 2092; 32392 Không phải thông tin ngày tháng cả; 311198 Không phải thông tin ngày tháng cả; 29205 Không phải thông tin ngày tháng cả; Dữ liệu: Nhập vào số N từ bàn phím Kết...
 • 30
 • 2,269
 • 1

Tài liệu ôn tập tin học lớp 12 kiểm tra, thi bồi dưỡng học sinh tham khảo (16)

Tài liệu ôn tập tin học lớp 12 kiểm tra, thi bồi dưỡng học sinh tham khảo (16)
... DỮ LIỆU Khảo sát  Thi t kế  Kiểm thử 30) Các bước xây dựng CSDL theo thứ tự gồm: a) Thi t kế  Xây dựng  Kiểm tra b) Phân tích  Thi t kế  Lưu trữ c) Khảo sát  Thi t kế  Kiểm thử d) Thi t ... điểm trung bình học sinh Việc đòi hỏi phải duyệt tất hồ sơ học bạ lớp a) Tìm học sinh có điểm trung bình cao c) Tìm học sinh có điểm trung bình thấp b) Tính điểm trung bình tất học sinh d) A, B ... phần không thuộc sở liệu? a) Cấu trúc liệu (cấu trúc ghi) c) Dữ liệu lưu ghi b) Các chương trình phục vụ việc cập nhật liệu d) Các thành phần kể A, B C không thuộc CSDL 90) Xét hồ sơ học bạ lớp...
 • 8
 • 2,240
 • 0

Tài liệu ôn tập tin học lớp 12 kiểm tra, thi bồi dưỡng học sinh tham khảo (17)

Tài liệu ôn tập tin học lớp 12 kiểm tra, thi bồi dưỡng học sinh tham khảo (17)
... CSDL khác với tập hợp tệp liệu đơn lẻ nội dung sau đây? TIN HỌC 12 TỔ BỘ MÔN TIN HỌC Câu 57 Câu 58 Câu 59 Câu 60 Câu 61 Câu 62 Câu 63 CHƯƠNG III : HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ A liệu tệp liệu đơn lẻ ... thuộc tính (*) B Xem liệu C Xem liệu tổng hợp từ liệu CSDL TIN HỌC 12 TỔ BỘ MÔN TIN HỌC CHƯƠNG III : HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ D Kết xuất báo cáo Câu 105 : _ Thao tác sau không khai thác CSDL quan ... C sai (*) TIN HỌC 12 TỔ BỘ MÔN TIN HỌC CHƯƠNG III : HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ Câu 28 : _ Hãy cho biết ý kiến Về khác công cụ kết xuất báo cáo công cụ biểu mẫu, có ý kiến sau: A Với công cụ biểu...
 • 14
 • 2,277
 • 0

Tài liệu ôn tập tin học lớp 12 kiểm tra, thi bồi dưỡng học sinh tham khảo (18)

Tài liệu ôn tập tin học lớp 12 kiểm tra, thi bồi dưỡng học sinh tham khảo (18)
... tìm kiếm thông tin nhanh + HS3 : Lưu thông tin vào bảng, đảm bảo tính an toàn bảo mật thông tin + HS4 : Lưu trữ thông tin vào nhiều bảng, cần lấy thông tin phải liên kết bảng Những học sinh nói ... tác + HS3 : ChỈ hiển thị thông tin ghi + HS4 : Hiển thị liệu dạng thuận tiện để xem, sửa, nhập Những học sinh nói A HS1, HS2 TIN HỌC 12 TRANG 10 / 15 TỔ BỘ MÔN TIN HỌC CHƯƠNG II : HỆ QTCSDL MICROSOFT ... CSDL, nhóm học sinh nói việc có nên lưu trữ thông tin cần quản lý vào bảng hay nhiều bảng? + HS1 : Lưu trữ thông tin vào nhiều bảng, đảm bảo tính không dư thừa quán liệu + HS2 : Lưu thông tin vào...
 • 15
 • 2,288
 • 1

Tài liệu ôn tập tin học lớp 12 kiểm tra, thi bồi dưỡng học sinh tham khảo (19)

Tài liệu ôn tập tin học lớp 12 kiểm tra, thi bồi dưỡng học sinh tham khảo (19)
... liên kết khóa tham gia Bảng khóa 54 Trường THPT Châu Thành xây dựng hệ CSDL “QUẢN LÝ HỌC SINH qua học sinh phụ huynh học sinh muốn biết thông tin điểm, ngày nghỉ, xếp loại, thông báo, … phải ... câu đây? A Các thông tin quan trọng nhạy cảm nên lưu trữ dạng mã hóa B Mã hóa thông tin để giảm khả rò rì thông tin C Nén liệu góp phần tăng cường tính bảo mật liệu D Các thông tin an toàn tuyệt ... an ninh khó D Dữ liệu có tính tin cậy không cao 88 Câu câu bảo mật thông tin hệ CSDL? A Ngăn chặn truy cập không phép B Hạn chế tối đa sai sót người dùng C Đảm bảo thông tin không bị bị thay đổi...
 • 9
 • 2,595
 • 1

Tài liệu ôn tập tin học lớp 12 kiểm tra, thi bồi dưỡng học sinh tham khảo (22).DOC

Tài liệu ôn tập tin học lớp 12 kiểm tra, thi bồi dưỡng học sinh tham khảo (22).DOC
... thuê thêm hay sa thải công nhân phải chịu phí tổn nên thấy: để đảm bảo chi phí cho việc thuê nhân công dự án số công nhân thuê tháng không thi t phải số công nhân tối thi u cần cho tháng Ví dụ, ... thuê nhân công Có dự án kéo dài T tháng người quản lý cần phải lập lịch sử dụng công nhân dự án, biết số công nhân tối thi u cần tháng Mỗi thuê hay sa thải công nhân phí xác định, công nhân thuê ... cần sa thải công nhân biên chế tháng trước Nếu gọi T_max số công nhân tháng cần nhiều người rõ ràng số công nhân biên chế thuê tháng dự án không vượt T_max Xét tháng đó, biết không nên sử dụng...
 • 15
 • 2,236
 • 1

Tài liệu ôn tập tin học lớp 12 kiểm tra, thi bồi dưỡng học sinh tham khảo (24)

Tài liệu ôn tập tin học lớp 12 kiểm tra, thi bồi dưỡng học sinh tham khảo (24)
... DANHSACH(SBD, HODEM, TEN, LOP, GT, NGAYSINH) DIEMTHI(SBD, TOAN, LY, HOA, VAN, SINH, ANH) Hóy to mu hi: a Hin th danh sỏch hc sinh vi: h tờn, ngy sinh, gii tớnh ca cỏc hc sinh Nam vi trng h v tờn c gp ... mụn Anh ca hc sinh cú tờn l Nguyn Hong An c Tớnh tng tt c cỏc mụn ca hc sinh cú im Toỏn v Vn trờn d Hin th nhng hc sinh khụng phi tờn Nam v sinh trc ngy 20/11/1991 e m v hin th s hc sinh cú tng ... cho bng mt ln: HOC _SINH v BANG_DIEM Cõu (5 im): Thit k mt s mu hi theo yờu cu sau õy: a) Thng kờ (im trung bỡnh, im cao nht, im thp nht ) theo tng hc sinh lp Danh sỏch hin th hc sinh theo 05 ct:...
 • 4
 • 2,203
 • 0

Tài liệu ôn tập tin học lớp 12 kiểm tra, thi bồi dưỡng học sinh tham khảo (25).DOC

Tài liệu ôn tập tin học lớp 12 kiểm tra, thi bồi dưỡng học sinh tham khảo (25).DOC
... = 1; c[i] = 0, với i:=1 m với ý nghĩa là, có học sinh chia phần thưởng cho học sinh quy định 1, số phần thưởng m khác chia m phần thưởng cho học sinh phương án Ta có phương án thứ ba, dùng mảng ... thứ j-1 Nếu gọi c mảng chiều dùng, ta cho số học sinh tăng dần cách tính j bước, với j:=1 n Tại bước thứ j, c[i] số cách chia i phần thưởng cho j học sinh Như vậy, bước thứ j ta có: - c[i] = c[i] ... thưởng lại (m-n) chia cho n học sinh Số cách chia Chiăm-n,n) Tổng số cách chia cho trường hợp m>=n tổng số phần tử hai nhóm, ta có: Chiăm,n)=Chiăm,n-1)+Chiăm-n,n) Tổ chức liệu chương trình: Ta có...
 • 7
 • 2,160
 • 0

Tài liệu ôn tập tin học lớp 12 kiểm tra, thi bồi dưỡng học sinh tham khảo (26)

Tài liệu ôn tập tin học lớp 12 kiểm tra, thi bồi dưỡng học sinh tham khảo (26)
... sai Mã hóa thông tin nhằm mục đích: A giảm khả rò rỉ thông tin đường truyền TIN HỌC 12 TỔ BỘ MÔN TIN HỌC CHƯƠNG IV : KIẾN TRÚC VÀ BẢO MẬT CÁC HỆ CSDL B giảm dung lượng lưu trữ thông tin C tăng ... câu đây? A Các thông tin quan trọng nhạy cảm nên lưu trữ dạng mã hóa B Mã hóa thông tin để giảm khả rò rì thông tin C Nén liệu góp phần tăng cường tính bảo mật liệu D Các thông tin an toàn tuyệt ... điểm hệ CSDL phân tán? A Dữ liệu chia sẻ mạng cho phép quản trị liệu địa phương B Dữ liệu có tính tin cậy cao TIN HỌC 12 TỔ BỘ MÔN TIN HỌC Câu 19 Câu 20 Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 Câu 26...
 • 7
 • 2,815
 • 4

Tài liệu ôn tập tin học lớp 12 kiểm tra, thi bồi dưỡng học sinh tham khảo (28)

Tài liệu ôn tập tin học lớp 12 kiểm tra, thi bồi dưỡng học sinh tham khảo (28)
... Trờng thpt ngô quyền Tổ toán tin Họ tên: Lớp 12A STT Câu p án Đề kiểm tra 15 phút số 1-2 môn: Tin Học Mã Đề 301 10 Phần 1: Trắc nghiệm Cõu 1: H qun tr CSDL l: ... Trờng thpt ngô quyền Tổ toán tin Họ tên: Lớp 12A STT Câu Đề kiểm tra 15 phút số 1-2 môn: Tin Học Mã Đề 503 10 p án Phần I: Trắc nghiệm Cõu 1: Cỏc thnh phn ca ... Trờng thpt ngô quyền Tổ toán tin Họ tên: Lớp 12A STT Câu Đề kiểm tra 15 phút số 1-2 môn: Tin Học Mã Đề 218 p án 10 Phần I: Trắc nghiệm Cõu 1: Cỏc yờu cu c bn...
 • 8
 • 2,169
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn tập tin học văn phòngtài liệu ôn tập tin học bằng atài liệu ôn tập thi học kì 1 toán 12tài liệu ôn tập hóa họctài liệu ôn tập sinh họctài liệu ôn thi tin họctài liệu ôn tập sinh học nâng caotài liệu ôn tập hóa học 12tài liệu ôn thi tin học trẻ không chuyêntài liệu ôn thi tin học btài liệu ôn thi tin học đại cươngtài liệu ôn thi tin học bằng btài liệu ôn thi tin học công chứctài liệu ôn thi tin học chứng chỉ atài liệu ôn thi tin học aDE GIAO LUU HSG LOP 5DE GIAO LUU TOAN TUOI THODE KIEM TRA HOC KI 1 PART2So sánh phân số lớp 6DE GIAO LUU HSG MON TOAN LOP 4(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) KC485Bai tap UOC VA BOI mai xuan trong3ee16 lop 6 tuan 11BT KIM DONG HOBT THEM BOT 1 CHU SO BEN TRAI 1 SOChuyên đề 2 các phép toán lớp 6chuyen de boi duong hoc sinh gioi mon toan lop 6 day so viet theo quy luat (1)chuyên đề hỗn số số thập phân phần trămChuyên đề 5 số nguyên tốChuyên đề điểm đường thẳng(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) VAN CHUYEN1 Thu moi hop DHCD 2017 ngay 27 3 2017(1)4 Quy che to chuc DHCD 2017(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TO N KHONG CHUYENbai tap dong dien khong doi(1)