96 BÀI DỊCH VIỆT NGỮ VÀ TỪ VỰNG

Tiết : 31-32-33. ÔN TẬP THỰC HÀNH MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO VỀ TỪ VỰNG TIẾNG VIỆT (TỪ ĐỒNG NGHĨA , TỪ TRÁI NGHĨA ) pot

Tiết : 31-32-33. ÔN TẬP VÀ THỰC HÀNH MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO VỀ TỪ VỰNG TIẾNG VIỆT (TỪ ĐỒNG NGHĨA , TỪ TRÁI NGHĨA ) pot
... tập 1: Xếp từ sau vào nhóm từ đồng nghĩa Chết, nhìn, cho, kêu, chăm ch , mong, hi sinh, cần c , nhòm, ca thán, siêng năng, tạ th , nh , biếu, cần mẫn, thiệt mạng, liếc, than, ngóng, tặng, dòm, mong, ... Thế từ đồng nghĩa ? Sgk Các loại từ đồng nghĩa : a Đồng nghĩa hoàn toàn - Ví dụ : + cha, b , b , ba + máy bay, tàu bay, phi b .Từ đồng nghĩa không hoàn toàn - Ví dụ : hi sinh ,từ trần,tạ thế,chết ... từ đồng nghĩa với từ in đậm b) Đặt câu với từ em vừa tìm Bài tập (Sách tham khảo trang 6 1) B .Từ trái nghĩa I.Lý thuyết 1.Thế từ trái nghĩa ? Sử dụng từ trái nghĩa Bài tập 1: Tìm từ trái nghĩa câu...
 • 5
 • 1,364
 • 6

ÔN TẬP THỰC HÀNH MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO VỀ TỪ VỰNG TIẾNG VIỆT (TỪ GHÉP HÁN VIỆT , QUAN HỆ TỪ ) docx

ÔN TẬP VÀ THỰC HÀNH MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO VỀ TỪ VỰNG TIẾNG VIỆT (TỪ GHÉP HÁN VIỆT , QUAN HỆ TỪ ) docx
... cho, kêu, chăm ch , mong, hi sinh, cần c , nhòm, ca thán, siêng năng, tạ th , nh , biếu, cần mẫn, thiệt mạng, liếc, than, ngóng, tặng, dòm, trông mong, chịu kh , than vãn Bài tập 6: Cho đoạn thơ: ... viết người sống quanh ông Bài tập 3: Đặt câu với cặp quan hệ từ: a) nếu…….thì…… b) vì…….nên…… c) tuy…….nhưng…… d) sở dĩ… vì…… Bài tập 4: Thêm quan hệ từ thích hợp để hoàn thành câu a) Trào lưu ... thành thị nông thôn b) Em gửi thư cho ông bà quê ông bà biết kết học tập em c) Em đến trường xe buýt d) Mai tặng quà bạn Nam Bài tập 5: Xếp từ sau vào nhóm từ đồng nghĩa Chết, nhìn, cho, kêu,...
 • 7
 • 1,959
 • 16

the syntactic and lexical features of english and vietnamese newspaper headlines a contrastive analysis = phân tích đối chiếu các đặc điểm cú pháp từ vựng của các tiêu đề bài báo tiếng anh tiếng việt

the syntactic and lexical features of english and vietnamese newspaper headlines a contrastive analysis = phân tích đối chiếu các đặc điểm cú pháp và từ vựng của các tiêu đề bài báo tiếng anh và tiếng việt
... Data analysis The analysis of data was conducted in two stages In both stages, a detailed analysis of the corpus of 227 English and 232 Vietnamese headlines at lexical and syntactic levels was ... of analysis The second level of the analysis consisted of the lexical features of the headlines across and within the two languages The analysis of lexical features of headlines was carried out ... Vietnamese newspaper headlines? What are the similarities and differences in the syntactic and lexical features of English and Vietnamese newspaper headlines? What pedagogical implications does the...
 • 58
 • 562
 • 5

Tìm hiểu đặc điểm ngữ pháp - từ vựng của tổ hợp từ có trạng từ chỉ mức độ cao trong tiếng Anh tiếng Việt[144254][144254]

Tìm hiểu đặc điểm ngữ pháp - từ vựng của tổ hợp từ có trạng từ chỉ mức độ cao trong tiếng Anh và tiếng Việt[144254][144254]
... trạng từ mức độ cao khả kết hợp cách tự với động từ - Một số động từ trạng từ mức độ cao kết hợp - c trạng từ mức độ cao khác ch-a kết hợp - c - Trong số trạng từ kết hợp - c với động từ, ... 2.1.1 Trong tiếng Anh * Khả kết hợp trạng từ mức độ cao với từ loại khác a Khả kết hợp với động từ trạng từ mức độ cao Trong trạng từ mức độ cao tiếng Anh, khả kết hợp với động từ khác số trạng ... xét: - trạng từ mức độ cao tiếng việt khả kết hợp với số động từ định Tuy nhiên, tiềm số l-ợng động từ trạng từ mức độ cao kết hợp - c không nhiều Hầu hết động từ trạng từ mức độ cao...
 • 91
 • 599
 • 0

Tổng hợp bài tập ngữ pháp từ vựng tiếng anh 10 (cực hay)

Tổng hợp bài tập ngữ pháp và từ vựng tiếng anh 10 (cực hay)
... An, The: từ được dùng trước danh từ cho biết danh từ đề cập đến đối tượng xác định hay không xác định A, An : mạo từ bất định, dùng trước danh từ đếm được số Nó đứng trước danh từ được đề ... lần đầu danh từ chưa được xác định - A: dùng trước danh từ có phát âm bắt đầu bằng phụ âm: a book - An : dùng trước danh từ có phát âm bắt đầu bằng nguyên âm: an orange The : mạo từ xác định, ... much: hỏi cho giá cả II Gerunds and infinitives Gerund: (V-ing) Gerund (Danh động từ) : Ving được sử dụng danh từ - Danh động từ dùng làm: o Chủ ngữ VD: Learning English is very useful o Tân ngữ...
 • 67
 • 118
 • 1

Tổng hợp bài tập ngữ pháp từ vựng tiếng anh 12 (cực hay)

Tổng hợp bài tập ngữ pháp và từ vựng tiếng anh 12 (cực hay)
... dọa hoà hợp mong ước thực dụng, vật chất PREPOSITIONS AND ARTICLES I Prepositions - Giới từ từ dùng để mối quan hệ danh từ đại từ với từ khác câu - Giới từ trước danh từ đại từ danh từ đại từ gọi ... từ gọi tân ngữ giới từ - Đại từ nằm sau giới từ phải hình thức tân ngữ: him, her - Động từ đứng sau giới từ hình thức Danh động từ (Ving) Notes: 23 Tổng ôn kiến thức tiếng Anh lớp 12 – GV Phan ... meeting, at the door + Giới từ phương tiện: by car, by bus, by train … +Giới từ với động từ, danh từ, tính từ II Articles: A, An, The: từ dùng trước danh từ cho biết danh từ đề cập đến đối tượng...
 • 65
 • 111
 • 2

Tài liệu Lịch Sử Hình Thành Các Đặc Trưng Ngữ Âm, Từ Vựng docx

Tài liệu Lịch Sử Hình Thành Và Các Đặc Trưng Ngữ Âm, Từ Vựng docx
... nhân ngôn ngữ (sự biến âm, biến nghĩa) 1.2 Sơ lược khác biệt ngữ âm, từ vựng phương ngữ tiếng Việt (1) Một phương ngữ phương ngữ đặc trưng chung ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, hợp thành mã giao ... ngữ, văn hoá người Tày, người Hán Vì tiếng Việt-Mường vùng diễn biến đổi sâu sắc ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, theo hướng cởi bỏ đặc trưng Mon-Khmer, khoác lên đặc trưng ngôn ngữ Tày-Thái ngôn ngữ ... (3) Về từ vựng, phương ngữ Bắc tiếp biến nhiều từ ngữ gốc Tày gốc Hán phương ngữ Trung, Nam Phương ngữ Trung bảo lưu nhiều từ ngữ gốc Mon-Khmer tiếp biến nhiều từ ngữ gốc Chăm phương ngữ Bắc...
 • 13
 • 563
 • 3

Tài liệu Một vài Cảm Nhận Sơ Lược Về đặc Điểm Ngữ Âm Tự Vựng Tiếng Huế doc

Tài liệu Một vài Cảm Nhận Sơ Lược Về đặc Điểm Ngữ Âm và Tự Vựng Tiếng Huế doc
... ngữ âm tiếng Huế, thấy chứa đựng nhiều điều thú vị mà nhà nghiên cứu cần phải đầu tư khám phá nhiều để hiểu sâu kĩ tiếng Huế 2/ Một vài cảm nhận đặc điểm từ vựng (lexicon) Ngoài số đặc điểm ngữ ... ngữ Huế nói riêng văn hoá Huế nói chung 1/ Một vài cảm nhận đặc điểm ngữ âm (phonetic) Trong trình giao tiếp, hầu hết người địa phương khác có chung cảm nhận người Huế nói nhỏ nhẹ, dễ thương, ... cách phát âm người Huế Chính đặc điểm tạo nên sắc thái riêng cho tiếng Huế; nói nét khác biệt lớn tiếng Huế với tiếng địa phương khác Ngoài đặc trưng trên, người ta nhận thấy người Huế có thói...
 • 9
 • 705
 • 1

Phát hiện kế thừa văn bản tiếng Việt dựa trên từ vựng từ điển đồng nghĩa

Phát hiện kế thừa văn bản tiếng Việt dựa trên từ vựng và từ điển đồng nghĩa
... lý Từ điển Ngưỡng kế thừa từ vựng Tính độ tương đồng từ vựng Tinh chỉnh ngưỡng kế thừa Ngưỡng kế thừa Nhãn kế thừa Khóa luận cải tiến giải pháp phát kế thừa văn tiếng Anh dựa độ tương đồng từ vựng ... niệm kế thừa văn Kế thừa văn bắt nguồn từ kế thừa logic học Kế thừa văn (TE) mối quan hệ biểu diễn văn bản, ý nghĩa rút từ biểu diễn suy luận từ biểu diễn khác văn Nói cách xác hơn, kế thừa văn ... câu văn bản- giả thuyết tách từ 2) Xây dựng mô hình tính toán độ tương đồng từ vựng kết hợp với từ điển đồng nghĩa tiếng Việt Đầu vào: - Tập cặp câu văn bản- giả thuyết tách từ - Từ điển đồng nghĩa...
 • 51
 • 337
 • 0

đặc điểm ngữ âm từ vựng tiếng vĩnh thịnh - vĩnh lộc - thanh hóa

đặc điểm ngữ âm và từ vựng tiếng vĩnh thịnh - vĩnh lộc - thanh hóa
... http://www.lrc-tnu.edu.vn Kết nh- sau: Kết hợp âm chớnh+ âm cui Âm cuối j w m n p t k i - + + + - + + - - + e - + + + - + + - - + - + + + + + + + - + - - - - + - - - - - - + + + + + + + + - + ... + - + + - - + + + + + + + + + + - a + + + + + + + + - + a + + + + + + + + - - u + - + + + + + + - + o + - + + + + + + - + + - + + + + + + - + - - - + - - + - - Âm + ie - + + + + + + + - + ... Tây (Hà Nội), tiếng Nghi Lộc (Nghệ An), tiếng Hậu Lộc (Thanh Hoá) Vì chọn đề tài Đặc điểm ngữ âm từ vựng tiếng Vĩnh Thịnh - Vĩnh Lộc - Thanh Hoá làm đối t-ợng nghiên cứu cho luận văn Lch s Vit...
 • 117
 • 496
 • 1

năng lực chiến lược, ngữ pháp, từ vựng tiếng anh của sinh viên năm thứ nhất đại học thái nguyên cơ sở cho việc xây dựng hệ thống bài tập luyện tập

năng lực chiến lược, ngữ pháp, từ vựng tiếng anh của sinh viên năm thứ nhất đại học thái nguyên cơ sở cho việc xây dựng hệ thống bài tập luyện tập
... lực chiến lược, từ vựng ngữ pháp tiếng Anh sinh viên năm thứ Đại học Thái Nguyên Nghiên cứu tìm câu trả lời cho câu hỏi nghiên cứu sau đây: 5.1.1 Năng lực chiến lược sinh viên sinh viên năm thứ ... Mức độ lực từ vựng sinh viên Sự thể sinh viên lực từ vựng Mức độ lực cú pháp sinh viên Sự thể sinh viên lực cú pháp Mối quan hệ lực từ vựng cú pháp sinh viên So sánh điểm số trung bình cho kiểm ... tra từ vựng cú pháp sinh viên 17 Bài tập luyện tập chuẩn bị để nâng cao lực giao tiếp sinh viên 18 Các vùng lực từ vựng- cú pháp sử dụng chủ đề cho việc thiết kế tập luyện tập sở lựa chọn sinh viên...
 • 26
 • 485
 • 0

Ngữ pháp từ vựng tiếng anh lớp 10

Ngữ pháp và từ vựng tiếng anh lớp 10
... sickness, he goes to school early 4) Nếu chủ từ đại từ + động từ + trạng từ - Đổi đại từ thành sở hữu, động từ thành danh từ ,trạng từ thành tính từ đặt trước danh từ Although he behaved impolitely, I ... Tính từ có dạng q khứ phân từ: có nghĩa bị động Ex: This chair is broken Tính từ phân từ theo sau động từ liên kết - Chủ từ đồ vật việc dùng tính từ tận cùng ING - Chủ từ người ta dùng tính từ ... danh từ người làm chủ ngữ câu, đặt sau danh từ mà thay Ex: This is Mr Tam He teaches me English S => This is Mr Tam who/ that teaches me English - Which thay cho danh từ vật làm chủ ngữ tân ngữ, ...
 • 44
 • 1,236
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng hệ thống thuật ngữ và từ vựngrèn luyện ngữ pháp từ vựng kĩ năng tư duy đọc viết dịch nghĩa tiếng anhbài tập ngữ pháp từ vựng tiếng anh 11tiếng việt bài sư phát triển của từ vựngbài soạn ngữ văn 9 bài sự phát triển của từ vựng tiếp theosách các thuật ngữ và từ viết tắtthuật ngữ và từ viết tắtmục thuật ngữ và từ viết tắt được sử dụngcác thuật ngữ và từ viết tắtmục các thuật ngữ và từ viết tắtmục thuật ngữ và từ viết tẳthiện tượng đồng nghĩa từ vựng và việc xác lập trƣờng ngữ nghĩa từ vựng trên cơ sở đồng nghĩađặc điểm của từ và từ vựng tiếng việtđọc và từ vựngôn luyện ngữ pháp từ vựngQD TrungTuyen Dot1 BoSung8 2017 CV1409QD TS duoc mien thi NNNâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài họcPháp luật về quản trị ngân hàng thương mại ở việt nam (tt)Chương III. Bài 1. Vì sao phải tập gõ 10 ngón?de thi kinh tế phát triển k26 uehTÌM HIỂU HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ SAN THÀNG, THÀNH PHỐ LAI CHÂU, TỈNH LAI CHÂUĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KINH TẾ CÔNG CỘNGĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN: Quản lý dịch vụ y tếĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Y TẾBài 5. Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ CHÍNH SÁCH Y TẾCÂU hỏi PHỎNG vấn VIÊN CHỨC GIÁO dục kế TOÁN11 de tk kiem tra 1 tiet chuong 1 hinh hoc 8 quan 1 tp ho chi minh nam 20172018Bài 22. Thành phố Cần ThơCÂU hỏi PHỎNG vấn VIÊN CHỨC GIÁO dục NGHẠCH THƯ VIỆN5 thủy phân peptit bởi enzim (14)4 lý thuyết peptit (13)NVBosung Dot1 QD congnhanTT 1633TB nhan ho so xet tuyen bo sung dot 2 2016