chuyen de cau truc te bao

CHUYÊN ĐỀ: CẤU TRÚC TẾ BÀO

CHUYÊN ĐỀ: CẤU TRÚC TẾ BÀO
... điểm tế bào 10 Dựa vào chức tế bào: Hãy điền dấu + (có số lượng nhiều) hay dấu – (có số lượng ít) số bào quan loại tế bào bảng sau: Loại tế bào Tế bào tuyến giáp Tế bào kẽ Tế bào Tế bào gan Tế bào ... lẫn tổ chức tế bào toàn vẹn Học thuyết tế bào xây dựng từ kỷ 19 phát biểu rằng: sinh vật cấu tạo từ nhiều tế bào; tế bào tạo từ tế bào trước đó; chức sống sinh vật diễn tế bào; tế bào chứa thông ... cấu trúc, chức thành phần tế bào nhân sơ Thành phần cấu Cấu tạo Chức trúc Thành tế bào Màng sinh chất Tế bào chất Vùng nhân Lông Roi Phiếu học tập 3: Hoàn thành cấu trúc, chức bào quan: Tên bào...
 • 13
 • 421
 • 4

Chuyên đề cấu trúc tế bào Sinh học 10

Chuyên đề cấu trúc tế bào Sinh học 10
... CHỨC DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ: Mục tiêu 1.1 Kiến thức - Mô tả cấu trúc tế bào nhân sơ - Trình bày cấu trúc chức bào quan tế bào động vật tế bào thực vật - Chỉ phù hợp cấu trúc chức mội loại bào quan ... phần tế bào nhân sơ Chức Thành phần cấu trúc Cấu tạo Thành tế bào Màng sinh chất Tế bào chất Vùng nhân Lông Roi Phiếu học tập 3: Hoàn thành cấu trúc, chức bào quan: Tên bào quan Chức Cấu trúc ... lượng ít) số bào quan loại tế bào bảng sau: Loại tế bào Lưới Lưới nội chất nội chất Ty thể trơn hạt Ribôxôm Nhân Tế bào tuyến giáp Tế bào kẽ Tế bào Tế bào gan Tế bào hồng cầu Tế bào tuyến yên...
 • 17
 • 633
 • 2

Chuyên đề: Cấu trúc của tế bào

Chuyên đề: Cấu trúc của tế bào
... chung tế bào nhân thực: Tế bào nhân thực gồm : - Màng sinh chất - Tế bào chất chứa bào quan - Nhân : Màng nhân + Dịch nhân ( nhân con, NST chứa ADN ) * Cấu trúc tế bào nhân thực: Nhân tế bào: ... phủ cấu trúc dai Xenlulozơ cấu trúc lí tưởng thành tế bào thực vật *Cấu tạo thành tế bào : + thực vật : xenlulơzơ + nấm : kitin * Chức :Qui định hình dạng bảo vệ tế bào b.Chất ngoại bào: - Cấu ... ngồi đưa đáp ứng kịp thời - Nhận diện tế bào lạ - kết nối với tế bào mơ 13/ Các cấu trúc bên ngồi màng sinh chất a Thành tế bào Thành tế bào thực vật thành tế bào vi khuẩn khác nào? - Xenlulôzơ...
 • 7
 • 1,417
 • 32

Chuyen de Cau truc cua te bao ppt

Chuyen de Cau truc cua te bao ppt
... thể thực khuẩn Màng ngồi có số loại prơtein: prơtein chất: vd porin (protein lỗ)ở E coli, protein màng ngồi có lực vận chuyển chun biệt phân tử lớn lipoprotein : liên kết lớp peptiđơglican bên ... màng ngồi Khơng gian chu chất: + Chứa protein tham gia vào thu nhận chất dinh dưỡng: vd enzim proteinaza, ncleaza,các protein vận chuyển qua màng, protein thụ thể( làm hỗ bám thể thực khuẩn + ... lệ % khối lượng khơ thành tế bào G+ GPeptidoglycan 30 - 95 - 20 Axit teicoic (Teichoic acid) Cao Lipid Hầu khơng có 20 Protein Khơng có có Cao 6Tại vi khuẩn phải sử dụng loại thuốc kháng sinh...
 • 7
 • 461
 • 3

ỨNG DỤNG PHƢƠNG PHÁP MÔ HỌC TRUYỀN THỐNG KHẢO SÁT SỰ BIẾN ĐỔI CẤU TRÚC TẾ BÀO TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbegii De Man 1879) BỊ BỆNH ĐỤC THÂN

ỨNG DỤNG PHƢƠNG PHÁP MÔ HỌC TRUYỀN THỐNG KHẢO SÁT SỰ BIẾN ĐỔI CẤU TRÚC TẾ BÀO TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbegii De Man 1879) BỊ BỆNH ĐỤC THÂN
... truyền thống khảo sát biến đổi cấu trúc tế bào tôm xanh (Macrobrachium rosenbergii De Man, 1879) bị bệnh đục thân Mục đích đề tài: Khảo sát biến đổi cấu trúc tế bào ấu trùng TCX bị bệnh đục thân ... ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ỨNG DỤNG PHƢƠNG PHÁP MÔ HỌC TRUYỀN THỐNG KHẢO SÁT SỰ BIẾN ĐỔI CẤU TRÚC TẾ BÀO TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbegii ... kinh tế nghiêm trọng gây chết 100% ấu trùng hậu ấu trùng tôm xanh Bằng phƣơng pháp học truyền thống, khảo sát biến đổi cấu trúc tế bào tổ chức tôm xanh (Macrobrachium rosenbergii) bị đục thân...
 • 53
 • 272
 • 0

Sử dụng sơ đồ tư duy để thiết kế bài giảng chương Cấu trúc tế bào , Sinh học lớp 10 (ban cơ bản) nhằm nang cao nhận thức của học sinh

Sử dụng sơ đồ tư duy để thiết kế bài giảng chương Cấu trúc tế bào , Sinh học lớp 10 (ban cơ bản) nhằm nang cao nhận thức của học sinh
... Sử dụng đồ để thiết kế giảng chương cấu trúc tế bào , Sinh học lớp 10 (ban bản) nhằm nâng cao nhận thức học sinh Lịch sử nghiên cứu Từ xa xƣa đồ tƣ đƣợc sử dụng nhà thông thái, nhà giáo ... nhiên.3 1.2.4.2 Cấu trúc chương cấu trúc tế bào Chƣơng cấu trúc tế bào gồm từ đến 11.5 Bài 7: tế bào nhân Bài 8: Tế bào nhân thực Bài 9: Tế bào nhân thực (tiếp theo) Bài 10: Tế bào nhân thực ... theo) Bài 11: Vận chuyển chất qua màng sinh chất 18 CHƢƠNG SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƢ DUY THIẾT KẾ BÀI GIẢNG TRONG CHƢƠNG CẤU TRÚC TẾ BÀO 2.1 Sử dụng đồ tƣ dạy chuơng 2.1.1 Phuơng thức sử dụng đồ tư...
 • 88
 • 3,683
 • 1

Xây dựng và sử dụng câu hỏi để dạy học chương II cấu trúc tế bào, sinh học 10 THPT (ban cơ bản)

Xây dựng và sử dụng câu hỏi để dạy học chương II  cấu trúc tế bào, sinh học 10  THPT (ban cơ bản)
... chương II - Cấu trúc tế bào, Sinh học 10 THPT (Ban bản) làm sở cho việc xây dựng sử dụng câu hỏi 5.4 Xây dựng hệ thống câu hỏi để dạy chương II - Cấu trúc tế bào, Sinh học 10 THPT (Ban bản) ... thời để rèn luyện kĩ xây dựng sử dụng câu hỏi thân, sâu nghiên cứu đề tài: “ Xây dựng sử dụng câu hỏi để dạy học chương II Cấu trúc tế bào, Sinh học 10 THPT (Ban bản) Mục đích nghiên cứu Xây dựng ... HS học 10 nói chung chương II - Cấu trúc tế bào (Sinh học 10 THPT (Ban bản) nói riêng Đối tượng nghiên cứu Hệ thống câu hỏi phục vụ dạy học Chương II - Cấu trúc tế bào, Sinh học 10 THPT (Ban...
 • 78
 • 217
 • 0

Xây dựng và sử dung câu hỏi, bài tập để dạy học chuyên đề sinh học tế bào cho học sinh trường chuyên

Xây dựng và sử dung câu hỏi, bài tập để dạy học chuyên đề sinh học tế bào cho học sinh trường chuyên
... CHUYÊN ĐỀ SINH HỌC TẾ BÀO CHO HỌC SINH TRƯỜNG CHUYÊN 2.1 Quy trình xây dựng câu hỏi -bài tập để dạy chuyên đề sinh học tế bào cho học sinh trường chuyên 2.1.1 Phân tích nội dung cấu trúc phần tế bào ... 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH …………………… TRẦN THỊ ÁI HUẾ XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG CÂU HỎI, BÀI TẬP ĐỂ DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ SINH HỌC TẾ BÀO CHO HỌC SINH TRƯỜNG CHUYÊN Chuyên ngành: Lý ... phân tế bào học bồi dưỡng học sinh giỏi Quốc gia 5.3 Phân tích nội dung chuyên đề sinh học tế bào để làm sở thiết kế hệ thống câu hỏi tập 5.3 Xây dựng sử hệ thống CH- BT chuyên đề tế bào học để...
 • 74
 • 294
 • 1

Cấu trúc tế bào vi khuẩn

Cấu trúc tế bào vi khuẩn
... động vật) Khuẩn mao vi khuẩn E.coli Có loại khuẩn mao đặt biệt gọi Khuẩn mao giới (Sex pili, Sex pilus-số nhiều) gặp số vi khuẩn với số lượng có 1-10/ vi khuẩn Nó có cấu tạo giống khuẩn mao , ... cặp base nitơ Thể nhân phận chứa đựng thông tin di truyền vi khuẩn * Thể nhân tế bào vi khuẩn Escherichia coli Ngoài NST, tế bào nhiều vi khuẩn gặp ADN NST Đó ADN xoắn kép có dạng vòng khép kín, ... quanh tế bào (chu mao, peritricha) Có loại tiên mao mọc tế bào trường hợp vi khuẩn Selenomonas ruminantium Các loại tiên mao vi khuẩn Kiểu xếp tiên mao liên quan đến hình thức di động vi khuẩn...
 • 21
 • 1,564
 • 7

Cấu trúc tế bào vi khuẩn

Cấu trúc tế bào vi khuẩn
... Thành tế bào vi khuẩn Gram dương Thành tế bào vi khuẩn Gram âm 2- Màng sinh chất: Màng sinh chất hay Màng tế bào chất (Cytoplasmic membrane, CM) vi khuẩn tương tự sinh vật khác Chúng cấu tạo ... động vật) Khuẩn mao vi khuẩn E.coli Có loại khuẩn mao đặt biệt gọi Khuẩn mao giới (Sex pili, Sex pilus-số nhiều) gặp số vi khuẩn với số lượng có 1-10/ vi khuẩn Nó có cấu tạo giống khuẩn mao , ... cặp base nitơ Thể nhân phận chứa đựng thông tin di truyền vi khuẩn * Thể nhân tế bào vi khuẩn Escherichia coli Ngoài NST, tế bào nhiều vi khuẩn gặp ADN NST Đó ADN xoắn kép có dạng vòng khép kín,...
 • 18
 • 772
 • 3

Ứng dụng phương pháp mô học truyền thống khảo sát sự biến đổi cấu trúc tế bào tôm càng xanh

Ứng dụng phương pháp mô học truyền thống khảo sát sự biến đổi cấu trúc tế bào tôm càng xanh
... Ứng dụng phƣơng pháp học truyền thống khảo sát biến đổi cấu trúc tế bào tôm xanh (Macrobrachium rosenbergii De Man, 1879) bị bệnh đục thân” Mục đích đề tài: Khảo sát biến đổi cấu trúc tế bào ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ỨNG DỤNG PHƢƠNG PHÁP MÔ HỌC TRUYỀN THỐNG KHẢO SÁT SỰ BIẾN ĐỔI CẤU TRÚC TẾ BÀO TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium ... sinh học, khóa 29, niên khóa 2003 – 2007, trƣờng Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam ỨNG DỤNG PHƢƠNG PHÁP MÔ HỌC TRUYỀN THỐNG KHẢO SÁT SỰ BIẾN ĐỔI CẤU TRÚC TẾ BÀO TÔM CÀNG XANH...
 • 53
 • 582
 • 0

ứng dụng phương pháp mô học truyền thống khảo sát sự biến đổi cấu trúc tế bào tôm cành xanh bị bệnh đục thân

ứng dụng phương pháp mô học truyền thống khảo sát sự biến đổi cấu trúc tế bào tôm cành xanh bị bệnh đục thân
... truyền thống khảo sát biến đổi cấu trúc tế bào tôm xanh (Macrobrachium rosenbergii De Man, 1879) bị bệnh đục thân Mục đích đề tài: Khảo sát biến đổi cấu trúc tế bào ấu trùng TCX bị bệnh đục thân ... kinh tế nghiêm trọng gây chết 100% ấu trùng hậu ấu trùng tôm xanh Bằng phƣơng pháp học truyền thống, khảo sát biến đổi cấu trúc tế bào tổ chức tôm xanh (Macrobrachium rosenbergii) bị đục thân ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ỨNG DỤNG PHƢƠNG PHÁP MÔ HỌC TRUYỀN THỐNG KHẢO SÁT SỰ BIẾN ĐỔI CẤU TRÚC TẾ BÀO TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium...
 • 53
 • 329
 • 0

Lược sử nghiên cứu Vi sinh vật học Cấu trúc tế bào vi khuẩn

Lược sử nghiên cứu Vi sinh vật học Cấu trúc tế bào vi khuẩn
... vi sinh vật 1858- Virchov tuyên bố tế bào sinh từ tế bào 1861- Pasteur chứng minh vi sinh vật không tự phát sinh theo thuyết tự sinh 1867- Lister công bố công trình nghiên cứu phẫu thuật vô khuẩn ... (receptors) khuẩn mao giới bắt đầu chu trình phát triển chúng Những đặc điểm chung Vi Sinh Vật 1 -Vi sinh vật thuộc giới sinh vật nào? Vi sinh vật nhóm phân loại sinh giới mà bao gồm tất sinh vật có ... nấm lớn coi vi sinh vật Như vi sinh vật mặt hai giới Động vật Thực vật Người ta ước tính số 1,5 triệu loài sinh vật có khoảng 200 000 loài vi sinh vật (100 000 loài động vật nguyên sinh tảo, 90...
 • 18
 • 418
 • 0

Cấu trúc tế bào vi khuẩn

Cấu trúc tế bào vi khuẩn
... amin Thành tế bào vi khuẩn Gram dương Thành tế bào vi khuẩn Gram âm 2- Màng sinh chất: Màng sinh chất hay Màng tế bào chất (Cytoplasmic membrane, CM) vi khuẩn tương tự sinh vật khác Chúng cấu tạo ... người động vật .Khuẩn mao vi khuẩn E.coli) Có loại khuẩn mao đặt biệt gọi Khuẩn mao giới (Sex pili, Sex pilus-số nhiều) gặp số vi khuẩn với số lượng có 1-10/ vi khuẩn Nó có cấu tạo giống khuẩn mao ... cặp base nitơ Thể nhân phận chứa đựng thông tin di truyền vi khuẩn * Thể nhân tế bào vi khuẩn Escherichia coli Ngoài NST, tế bào nhiều vi khuẩn gặp ADN NST Đó ADN xoắn kép có dạng vòng khép kín,...
 • 16
 • 920
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: cấu trúc tế bàocấu trúc tế bào timcấu trúc tế bào prokaryotacấu trúc tế bào eukaryotacấu trúc tế bào nhân sơcấu trúc tế bào lông hútcấu trúc tế bào trứngso sánh cấu trúc tế bào prokaryote và eukaryotecấu trúc tế bào prokaryotechuyên đề sinh học tế bàocấu trúc tế bào vi khuẩn gram âmcấu trúc tế bào vi khuẩn e colicấu trúc tế bào eukaryoteđặc điểm cấu trúc tế bào chất của vi khuẩnso sánh cấu trúc tế bào nhân sơ và nhân thựcchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học