Tổng hợp kiến thức cơ bản và nâng cao giải tích 12

kiến thức bản nâng cao hình học 12 ngô long hậu

kiến thức cơ bản và nâng cao hình học 12 ngô long hậu
... £^ ndi ttdiL Cu6'n sach Kien thiJtc ca ban vcl ndng cao Hinh hoc 12 nham giiip cac em hoc sinh lop 12 nSm viing noi dung ca ban va nang cao kien thiJc Hinh hoc Ke't ca'u cudn sach duac chia ... hoc tap va on t h i H i n h hoc 12, ma la t a i ' lieu tham khao t i n cay cho cac thAy c6 giao giang day mon hoc Cuon sach Kien thAc ca ban vd ndng cao Hinh hoc 12 tai ban Vkn c6 chinh l i va ... tich day nhan vdi chi^u cao V = B.h Thi tich kh6'i chop bang ^ dien tich day nhan vdi chi^u cao V = ^ Bh The tich khoi chop cut bang tong the' tich ba hinh chop c6 cung chieu cao v6i chop cut, c6...
 • 88
 • 164
 • 0

Kiến thức bản nâng cao hình học 12 NXB đại học sư phạm 2013

Kiến thức cơ bản và nâng cao hình học 12 NXB đại học sư phạm 2013
... £^ ndi ttdiL Cu6'n sach Kien thiJtc ca ban vcl ndng cao Hinh hoc 12 nham giiip cac em hoc sinh lop 12 nSm viing noi dung ca ban va nang cao kien thiJc Hinh hoc Ke't ca'u cudn sach duac chia ... hoc tap va on t h i H i n h hoc 12, ma la t a i ' lieu tham khao t i n cay cho cac thAy c6 giao giang day mon hoc Cuon sach Kien thAc ca ban vd ndng cao Hinh hoc 12 tai ban Vkn c6 chinh l i va ... tich day nhan vdi chi^u cao V = B.h Thi tich kh6'i chop bang ^ dien tich day nhan vdi chi^u cao V = ^ Bh The tich khoi chop cut bang tong the' tich ba hinh chop c6 cung chieu cao v6i chop cut, c6...
 • 88
 • 231
 • 0

Kiến thức bản nâng cao hình học 12 (tái bản lần thứ nhất) phần 1

Kiến thức cơ bản và nâng cao hình học 12 (tái bản lần thứ nhất) phần 1
... s6 canh C = 10 , s6' mat M = => X(H) = + - 10 = ffinh la khd'i da dien I6i c6 D = 12 so canh C = 18 , s6 mat M = 8, X ( H ) = 12 + 8 -18 = i f ffinh la khoi da dien kh6ng I6i, D = 9, C = 14 , M = 8, ... X(H, = 9+8 -14 = ffinh khong la kh6'i da dien ffinh khong la kh6'i da dien Hinh 13 Hinh 14 Hinh 15 Khd'i da dien khdng iSi Khoi da dien khdng Idi D = 16 ,C = 28,M = 14 Hinh 18 Hinh 16 Hinh 17 Khd'i ... Hinh Vi du Cung cSu hoi trSn vdi cac hinh sau A / / Hinh Hinh 10 Khdng la khoi da dien / D = 12 , C = I8,M = =>X(f^) =2 Hinh 11 N T Hinh 12 Khong Id khoi da dien / JL Hinh Hinh la kh6'i da dien lOi...
 • 17
 • 264
 • 0

Kiến thức bản nâng cao hình học 12 (tái bản lần thứ nhất) phần 2

Kiến thức cơ bản và nâng cao hình học 12 (tái bản lần thứ nhất) phần 2
... phai tim (a) qua true tung nen (a) c6 phacmg trinh dang BA = ( -2; 2; 3), BC = (2- 2; 9), BA,BC = (-9; -5; 10) 3 -2 -2 2 9 2 = ( 12; 24 ; -8) Ax + Cz = (A^ + C^^ 0) V i A ( l ; 4; -3) € a nen A - ... AD = (2; 2; 2) DiAB; = AC; -2 2 +6 C,(a; 0; Hinh 95 AD) a^l), c M A,(0;0;aV2), -2 2 +3 2 B' A' 1- M(0;0;^), B • = 3.10-6.6 + M ) = -18 f 74 a) ABCD.A'B'CD' la hinh hop nen: AB = DC, DC ' 2 Toa ... 10 20 20 X-^'- -V- Cdnh 2: Bien ddi ve phai: = - - b+a — DA ^ — DB ^ — DC 10 20 20 = - — b + a + -{c2 + M^)+ —(Z)M+ MB)+—-{DM = (DM 10 20 + MC) 20 _L DM + — DM +— Z)M +— M4 +— MB +— MC 10 20 20 ...
 • 71
 • 227
 • 0

Tổng hợp các kiến thức bản nâng cao lớp 9

Tổng hợp các kiến thức cơ bản và nâng cao lớp 9
... tập hợp chứa nghiệm dựa vào tính chia hết Lựa chọn nghiệm tập hợp hữu hạn số thủ pháp để giải phương trình vô định Các thủ pháp nhằm xác định tập số chứa nghiệm cho có phần tử Cách đưa tập hợp ... TCN Các nguyên tố Euclid khoảng 300 năm TCN Có hàng nghìn cách chứng minh định lý Pytago Cách chứng minh thể hình thuộc Leonardo da Vinci [/font] [font=tahoma]Định lý Cách phát biểu Euclid: Tổng ... rút cho phương pháp áp dụng nguyên tắc "biến" cách hợp lý việc giải nhiều toán khác Bài toán 1: Trên đường thẳng cho tập hợp M điểm cho điểm tập hợp M trung điểm đoạn nối hai điểm khác M.Chứng...
 • 23
 • 2,445
 • 18

Tổng hợp kiến thức bản những dạng đề thi về bài tây tiến quang dũng

Tổng hợp kiến thức cơ bản và những dạng đề thi về bài tây tiến quang dũng
... http://thutrang.edu.vn/dap-an-ki -thi- hoc-sinhgioi-ngu-van-thpt-binh-minh Còn nữa, em vào link thường xuyên để cập nhật viết cô : http://thutrang.edu.vn/tag/taytien Phần : Kiến thức Tây Tiến Quang Dũng Quang Dũng Quang Dũng ... Trong Tây Tiến , Quang Dũng viết: Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc Quân xanh màu oai hùm Mắt trừng gửi mộng qua biên giới Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm” ( Tây Tiến Quang Dũng) Trong thi phẩm ... http://thutrang.edu.vn/but-phap-lang-man-cuaquang-dung-trong-doan-dau-bai-tho-tay-tien Đề :Cảm nhận em hình tượng người lính Tây Tiến thơ Tây Tiến Quang Dũng Đáp án :http://thutrang.edu.vn/hinh-tuong-nguoi-linhtay-tien -quang- dung Đề : Cảm nhận tranh thi n nhiên miền Tây Bắc...
 • 18
 • 275
 • 0

Tổng hợp kiến thức bản những đề thi liên quan đến bài vợ nhặt kim lân

Tổng hợp kiến thức cơ bản và những đề thi liên quan đến bài vợ nhặt kim lân
... Dạng : Dạng đề So sánh văn học: Truyện Vợ nhặt so sánh với truyện chủ đề, ví dụ so sánh bà cụ Tứ với Người đàn bà làng chài, Mị người vợ nhặt, Tràng A Phủ chẳng hạn,… ví dụ nhé! Dạng Liên hệ thực ... nhận đoạn trích: “Bữa cơm ngày đói trông thật thảm hại […] cờ đỏ bay phấp phới”.– Cảm nhận đoạn trích: Bà lão cúi đầu nín lặng… chúng mày sau- Ý nghĩa đoạn kết truyện Vợ Nhặt Dạng : Chứng minh ... hạn,… ví dụ nhé! Dạng Liên hệ thực tế Ví dụ : phân tích nhân vật Bà cụ Tứ, sau liên hệ tới tình mẫu tử sống ngày nay, liên hệ tới vẻ đẹp người phụ nữ xưa nay,… Với tác phẩm em ý tình truyện ...
 • 2
 • 300
 • 0

Tổng hợp kiến thức bản những đề thi về người lái đò sông đà của nguyễn tuân

Tổng hợp kiến thức cơ bản và những đề thi về người lái đò sông đà của nguyễn tuân
... hồn người lao động Anh (chị) làm rõ “thứ vàng mười qua thử lửa” nhân vật người lái đò tuỳ bút Người lái đò sông Đà Nguyễn Tuân Đáp án :thứ vàng mười nhân vật người lái đò sông Đà (Nguyễn Tuân ... biệt thành công thể tùy bút Tác phẩm tiêu biểu Nguyễn Tuân thể loại tùy bút Người lái đò Sông Đà II Khái quát tác phẩm: Người lái đò Sông Đà Nguyễn Tuân sáng tác sau chuyến thực tế gian khổ hào ... nước Sông Đà không xanh màu xanh canh hến Sông Gâm Sông Lô Mùa thu nước Sông Đà lừ lừ chín đỏ da mặt người bầm rượu bữa, lừ lừ màu đỏ giận người bất mãn bực bội độ thu về (Nguyễn Tuân Người lái...
 • 8
 • 632
 • 0

Kiến thức bản nâng cao chương I Mệnh đề TH

Kiến thức cơ bản và nâng cao chương I Mệnh đề và TH
... Mệnh đề phủ định P “ P” Mệnh đề phủ định mệnh đề “ ∀x∈ X , P ( X ) ” ∃x∈ X , P ( X ) Mệnh đề phủ định mệnh đề “ ∃x∈ X , P ( X ) ” ∀x∈ X , P ( X ) Mệnh đề Q ⇒P mệnh đề đảo mệnh đề P ⇒Q B i Phát ... +1 B i Cho hai tam giác ABC A’B’C’ Xét hai mệnh đề P: “Tam giác ABC tam giác A’B’C’ nhau” Q: “Hai tam giác ABC A’B’C’ có diện tích nhau” a/ Xét tính sai mệnh đề P ⇒ Q b/ Xét tính sai mệnh đề Q ... c/ Mệnh đề P ⇔ Q có không B i Xét hai mệnh đề P: “ π số vô tỉ”, Q: “ π không số nguyên” a/ Hãy phát biểu mệnh đề P ⇒ Q b/ Phát biểu mệnh đề đảo mệnh đề B i Phát biểu định lí sau, sử dụng khái...
 • 10
 • 548
 • 3

Kiến thức bản nâng cao chương II: Hàm số bậc I+II

Kiến thức cơ bản và nâng cao chương II: Hàm số bậc I+II
... Hàm số y = b : Tập xác định: D = ¡ Hàm số hàm số chẵn Đồ thị đường thẳng trùng phương với trục hồnh cắt trục tung điểm có tung độ b Hàm số y = x Tập xác định: D = ¡ Hàm số y = x hàm số chẳn Hàm ... 3: Biện luận số no pt sau: 1) x + − x − =3m+2; 2) 3x + − x − − x − =-3m+1; 3) x − ( x − 2) =2m-3 Bài 3: HÀM SỐ BẬC HAI Tóm tắt lý thuyết: Định nghĩa: Hàm số bậc hai hàm số cho biểu thức có dạng: ... 1:Tìm gtnn gtln hàm số Nhận xét:Cho hàm số y=f(x) xác định D Khi điển có tung độ thấp (cao nhất) đồ thị điểm mà hàm số đạt gtnn (gtln) tung độ điểm gtnn (gtln) Bài 2: Tìm gtnn gtln hàm số sau: 1)y=...
 • 6
 • 499
 • 5

kiến thức bản nâng cao ANH 9

kiến thức cơ bản và nâng cao ANH 9
... MĐQH That : thay cho who , whom , which Whose : ĐTQH sở hữu dùng cho ngời vật , đứng liền sau danh từ mà quyền sở hữu ( of which cần dùng để quyền sở hữu vật.) Eg: a/ I have a friend His father ... chủ thể Form: S + be ( feel / make / look ) + Adj Eg: She is beautiful She look happy Adv cách thức , tính chất , đặc đỉêm hành động Form: S + V + +Adv Eg: She sings beautifully Part 7: Conjunctions ... the next day now then ago before next week the next week here there this that these those Part 9: Used to V # Be used to _ Ving Used to + V (bare) thói quen làm qk mà chấm dứt (-) didnt use...
 • 7
 • 315
 • 8

Kiến thức bản nâng cao về dãy số

Kiến thức cơ bản và nâng cao về dãy số
... toán dãy số - Đừng ngại viết số hạng dãy số - Đừng ngại tổng quát hóa toán 1.3.1 Dãy số thực: số dạng dãy số đặc biệt Dãy số dạng xn+1 = f (xn ) Đây dạng dãy số thường gặp toán giới hạn dãy số Dãy ... 1.3.2 Dãy số nguyên Dãy số nguyên phần quan trọng lý thuyết dãy số Ngoài vấn đề chung tìm số hạng tổng quát dãy số, tìm công thức tính tổng n số hạng toán dãy số nguyên quan tâm đến tính chất số ... Các số hạng dãy số thường ký hiệu un , vn, xn , yn thay u(n), v(n), x(n), v(n) Bản thân dãy số ký hiệu {xn } Vì dãy số trường hợp đặc biệt hàm số nên có tính chất hàm số Định nghĩa 1.2 Dãy số...
 • 217
 • 587
 • 1

skkn giúp học sinh hiểu nắm được những kiến thức bản nâng cao của câu bị động trong tiếng anh

skkn giúp học sinh hiểu và nắm được những kiến thức cơ bản và nâng cao của câu bị động trong tiếng anh
... từ câu chủ động sang câu bị động Muốn chuyển từ câu chủ động sang câu bị động học sinh cần nắm bớc chuyển sau đây: Xác định tân ngữ câu chủ động , chuyển thành chủ ngữ câu bị động - Xác định động ... nghiệm câu bị động học sinh phải nắm cấu trúc câu bị động , làm đợc tập viết chuyển sang câu bị động dễ dàng làm đợc tập trắc nghiệm Sau số tập dới hình thức trắc nghiệm , giúp học sinh củng cố kiến ... on Monday - Câu bị động phủ định nghi vấn đợc tạo giống nh cách câu chủ động Tuy nhiên câu chuyển từ chủ động sang bị động ngợc lại Điều kiện để chuyển câu chủ động sang câu bị động câu phải có...
 • 25
 • 625
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: kiến thức cơ bản và nâng cao toán 9kiến thức cơ bản và nâng cao ngữ văn 8kiến thức cơ bản và nâng cao vật lí thptkiến thức cơ bản và nâng cao ngữ văn 9kiến thức cơ bản và nâng cao toán 7kiến thức cơ bản và nâng cao toán 8kien thuc co ban va nang cao toan 9 tap 1kiến thức cơ bản và nâng cao toán 10kiến thức cơ bản và nâng cao toán 6kiến thức cơ bản và nâng cao hóa học lớp 8kiến thức cơ bản và nâng cao vật lí thpt tap 3giúp hs nắm chắc kiến thức cơ bản và nâng cao của chương halogen và chương oxi lưu huỳnhgiúp hs nắm chắc kiến thức cơ bản và nâng cao có sự liên hệ và sâu chuỗi các kiến thức hóa học đã biết để tìm ra từ chìa khóatổng hợp kiến thức cơ bản toán 12tổng hợp kiến thức cơ bản toán lớp 7ufma so kx 06 11 1522270N I DUNG CHI TI T M N H Cufthu tuc quy trinh thanh toan de tai23503(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA III NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L6 KHOA 3 20171f9c0 THONG BAO TUYEN DUNG CONG TY O TO HAI AUuftai ve tai day22455uftai ve tai day22459Bài phát biểu của bí thư Thị ủy tại đại hội đoàn huyệnKT1TBAI 2 xac dinh dungcu dienhệ thống lạnh Refrigeration2.Dang ky du hop 2016Phieu dong gop y kien DHDCD 2014Giay uy quyen du hop DHCD 2014Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 CVQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 PL320100210 - DQC - Thuyet minh BCTC hop nhat Quy 04-2009Bao cao thuong nien Hoa Phat 2016Văn bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vậnTỔ CHỨC DỊCH VỤ CUNG ỨNG GIỐNG TRONG HỢP TÁC XÃ