Ôn tập, đề kiểm tra học kì và cuối năm Lịch Sử 8

Bài giảng Tuyển tập đề kiểm tra Học 1 - Toán 10 - tập 1

Bài giảng Tuyển tập đề kiểm tra Học kì 1 - Toán 10 - tập 1
... Tùng Ôn tập Toán 10 Học 39 KIỂM TRA HỌC KÌ I ĐỀ SỐ 14 A Phần trắc nghiệm: − x2 Bài 1: Tập nghiệm BPT x − x2 a)  1; 0 )  c) ( 0;+ ∞ ) ≤ là: b) ( −∞ ; − 1) ∪  0; + ∞ )  d) ( 1; +∞) Bài 2: ... Ôn tập Toán 10 Học KIỂM TRA HỌC KÌ I ĐỀ SỐ 19 I PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu : Tổng tích nghiệm phương trình : x2 + 2x – = : A x1 + x2 = ; x1x2 = –3 B x1 + x2 = ; x1x2 = C x1 + x2 = –2 ; x1x2 = D x1 ... 8x − y + 27x + 14 = { 0, −2} x 1 x Ôn tập Toán 10 Học 32 Trần Só Tùng A/ (1; 7) B/ (2 ;10 ) C/ (1; 7) D/ (1; 7) (2 ;10 ) Câu : Phương trình (m+2)x2 –2(m+8)x +5m – 10 = có nghiệm x1 =– giá trò m...
 • 50
 • 380
 • 2

5 đề kiểm tra học đáp án toán lớp 7 ở địa phương

5 đề kiểm tra học kì và đáp án toán lớp 7 ở địa phương
... 2 ,7 47 53 47 53 47 47 53 53 = + + 2 ,7 = 8 ,7 1 25 b) 42 : ( ) 52 : ( ) = 42 52 ữ: ữ= (-10) - ữ = 6 36 0, 75 c) : ữ + 25 = 15 49 4 12 14 26 7: + ì =7 ì + = + = + = 15 49 21 ... 5 Tng ba gúc ca mt tam giỏc bng 1800 à Xột ABC cú: A + B + C = 1800 0 ,5 0 ,5 0, 25 540 + B + 72 0 = 1800 = 1800 - (54 0 +72 0) = 54 0 B 0, 25 a) 0, 75 37 16 5 37 16 + + 2 ,7 + = ữ + + ữ + 2 ,7 ... ố ứ 13 ỗ 17 17 13 17 13 17 13 Tớnh ngoc bng kt qu bng Bi (3 im) 1 11 x+ = a) x + = ữ 3 15 Tớnh c x = (0 ,5) (0 ,5) (0 ,5) (0 ,5) (0 ,5) (0 ,5) b) |x 1 ,5| = Tớnh c x = 3 ,5 x = - 0 ,5 x +1 x +1...
 • 9
 • 596
 • 0

tuyển tập đề kiểm tra học II,-hóa 9

tuyển tập đề kiểm tra học kì II,-hóa 9
... A,Viết PTHH xảy B,Tính khối lượng brom phản ứng C,XĐ TP% thể tích khí hôn hợp ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II HOÁ Năm học 2008-20 09 Câu1(3đ)Thực dãy chuyển hoá sau PTHH : Canxicacbua  axetilen  etilen  ... xảy B, Toàn khí CO2 hấp thụ hoàn toàn vào 50g dd NaOH 16% Muối đựợc tạo thành nồng độ ? ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II ...
 • 2
 • 66
 • 0

TẬP đề KIỂM TRA học 1 TOÁN lớp 9

TẬP đề KIỂM TRA học kì 1 TOÁN lớp 9
... B B D A C D A D 10 C 11 D 12 C 13 D 14 A 15 .C 16 .D II T lun : Bi 1: 1, 5 75 + 48 300 a/ = + 10 0,25 = 0,25 b/ = = = a a a ( ( ( a ) a ( a 4) ) ( a 2) ( a 1) ( a 2) ( a 1) a a a ): a 0,5 ... 1 0,5 a) A = 20 + 11 12 5 45 = + 55 12 = 47 b) B = 11 + = 74 +4 + 2+ + 1+ 0,25 3(2 + 7) 2 (1 + 2) + 47 1+ = ( 2)2 + = 2 + 0,25 = + = + Bi x x 18 = ĐKXĐ: x 0,5 4( x 2) x = 10 ... l hỡnh thang cõn b a 12 h 15 o 12 c n P N I Trc nghim (3 im) Mi cõu tr li ỳng c 0.25 im - cõu 11 cho 0.5 im C C C C D C B 9. D 10 .C 11 .C 6.A II T lun (7.0 im) Bi a) = 16 . 81 =36 0,5 b) = + = 0,5...
 • 36
 • 216
 • 0

Đề kiểm tra học 1 lớp 9 môn sử

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 9 môn sử
... bình 9. 6% Tổng giá trị xuất nhập tăng gấp 15 lần Đời sống nhân dân nâng lên rõ rệt + Đối ngoại: Cải thiện quan hệ với nhiều nước Thu hồi chủ quyền với Hồng Kông (7 / 19 97 ), Ma Cao (12 / 19 99 ) Địa ... Đáp án đề Môn Sử A TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Câu (1, 5 điểm) Mỗi ý trả lời cho 0,5 điểm 1C 2B 3B, C Câu (1, 5 điểm) Mỗi ý trả lời cho 0,5 điểm 1B 2C 3A B TỰ LUẬN (7 điểm) Thành ... 2C 3A B TỰ LUẬN (7 điểm) Thành tựu Trung Quốc công cải cách mở cửa - Tháng 12 / 19 78 Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề đường lối đổi mới, thực cải cách mở cửa - Sau 20 năm cải cách mở cửa, thu...
 • 3
 • 236
 • 0

Đề kiểm tra học (1 2) hóa 9

Đề kiểm tra học kì (1 và 2) hóa 9
... Trờng THCS Bình Thịnh Thứ ngày tháng năm Họ tên : Kiểm tra : học II Lớp: Môn: Hoá học Điểm Lời nhận xét thầy, cô I Trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn chữ trớc câu trả ... khí etilen qua dung dịch nớc brom,làm dung dịch bị màuvà bình chứa dung dịch brom tăng thêm 14 gam Khối lợng brom tham gia phản ứng là: A 79 gam B 80 gam C 81 gam D Tất sai Câu 3: Dãy gồm chất...
 • 2
 • 225
 • 0

de kiem tra hoc ki II khoi 7 ma tran va dap an

de kiem tra hoc ki II khoi 7 ma tran va dap an
... Gi¸o dôc Than Uyªn Trêng THCS Mêng Than §Ò ki m ki m tra häc k× I Student’s name M«n : TiÕng anh Khèi Class: Thêi gian: 60 I.Listen.Then write the missing word (2ms) Minh is very (1) and Dr Lai ... has three parts 4)There is no break in a football match 5)Each football team has eleven players and a goal-keeper III.Choose the best answer (3ms) Mr Robinson speaks Vietnamese very (bad, ... Miss Lan made a cushion last night They go to the library once a week ĐÁP ÁN: I Listen.(Mỗi câu 0,5 diểm) nervous worry brush pleased II Mỗi câu 0,5 diểm...
 • 3
 • 392
 • 0

đề kiểm tra học toán 6 hóa 89 HK2

đề kiểm tra học kì toán 6 và hóa 89 HK2
... 15 (1,5đ) Một lớp có 54 học sinh Số học sinh giỏi chiếm học sinh chiếm loại? x + =3 3 số học sinh lớp Số số học sinh giỏi, lại học sinh trung bình.Tính số học sinh Câu 16 (2đ) Trên nửa mặt phẳng ... Đa Họ tên: Lớp: Điểm Bài kiểm tra học II Năm học 2008-2009 Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút Nhận xét giáo viên I- Trắc nghiệm khách quan (3đ) Câu 1: Khoanh tròn vào chữ đứng trớc câu trả ... phần % chất hỗn hợp? ( Ca = 40, O = 16, H = 1) Phòng GD&ĐT Phúc Thọ Bài kiểm tra học II Trờng THCS Thanh Đa Họ tên: Lớp: Điểm Năm học 2008-2009 Môn: Hoá Thời gian làm...
 • 8
 • 221
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC I NĂM HỌC 2012-2013 LỚP 12 HỆ THPT MÔN ĐỊA LÍ – SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GIA LAI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012-2013 LỚP 12 HỆ THPT MÔN ĐỊA LÍ – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 012 - 2013 LỚP 12, HỆ THPT MÔN: ĐỊA LÍ HƯỚNG DẪN CHẤM Bản hướng dẫn gồm trang A Hướng dẫn chung * Học sinh sử ... ven biển Trung Trung Bộ: có đ i lập mùa mưa mùa khô II PHẦN RIÊNG (2,0 i m) Nhận xét biến động diện tích rừng qua giai đoạn 1943-1983 19832005 Gi i thích có biến động đó? * Giai đoạn 1943 1983 ... ta, năm 2006 không 0,25 có chênh lệch lớn - ( dẫn chứng ) 0,25 -1- CÂU III (3,0 i m) CÂU IV.a (2,0 i m) CÂU IV.b (2,0 i m) 1.Dựa vào Atlat Địa Việt Nam kiến thức học, trình bày đặc i m:...
 • 3
 • 521
 • 11

ĐỀ KIỂM TRA HỌC I NĂM HỌC 2012-2013 LỚP 12 HỆ THPT MÔN HÓA HỌC – SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GIA LAI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012-2013 LỚP 12 HỆ THPT MÔN HÓA HỌC – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI
... hoàn nguyên tố hóa học) - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 207 SỞ GD&ĐT GIA LAI KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2 012 - 2013 Môn: Hóa học lớp 12 - THPT ĐỀ CHÍNH THỨC Th i gian làm b i: 60 phút; (48 ... mg (Học sinh không sử dụng Bảng hệ thống tuần hoàn nguyên tố hóa học) - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 130 SỞ GD&ĐT GIA LAI KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2 012 - 2013 Môn: Hóa học lớp 12 - THPT ... 268 (Học sinh không sử dụng Bảng hệ thống tuần hoàn nguyên tố hóa học) - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 359 SỞ GD&ĐT GIA LAI KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2 012 - 2013 Môn: Hóa học lớp 12 - THPT...
 • 16
 • 379
 • 5

ĐỀ KIỂM TRA HỌC I NĂM HỌC 2012-2013 LỚP 12 HỆ THPT MÔN SINH HỌC – SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GIA LAI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012-2013 LỚP 12 HỆ THPT MÔN SINH HỌC – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI
... Trang 4/4 - Mã đề thi 214 SỞ GD&ĐT GIA LAI KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2 012 - 2013 Môn: Sinh học lớp 12 - THPT ĐỀ CHÍNH THỨC Th i gian làm b i: 60 phút; (48 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 362 ... Trang 4/4 - Mã đề thi 362 SỞ GD&ĐT GIA LAI KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2 012 - 2013 Môn: Sinh học lớp 12 - THPT ĐỀ CHÍNH THỨC Th i gian làm b i: 60 phút; (48 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 478 ... I, NĂM HỌC 2 012 - 2013 Môn: Sinh học lớp 12 - THPT ĐỀ CHÍNH THỨC Th i gian làm b i: 60 phút; (48 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 214 Họ, tên thí sinh: SBD: A/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH...
 • 16
 • 303
 • 8

ĐỀ KIỂM TRA HỌC I NĂM HỌC 2012-2013 LỚP 12 HỆ THPT MÔN LỊCH SỬ – SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GIA LAI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012-2013 LỚP 12 HỆ THPT MÔN LỊCH SỬ – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2 012 2013 LỚP 12 - HỆ: THPT MÔN : LỊCH SỬ ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM - ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: Lịch sử (Gồm 03 trang) Câu N i dung i m ... cương lĩnh gi i phóng dân tộc sáng tạo, kết hợp đắn vấn đề dân tộc giai cấp Độc lập tự tư tưởng cốt l i cương lĩnh Câu III a Tóm tắt diễn biến Tổng kh i nghĩa tháng Tám năm 1945 T i n i: Cách mạng ... lớn lịch sử dân tộc ta? - Tóm tắt diễn biến Tổng kh i nghĩa tháng Tám năm 1945: + Chiều ngày 16-8-1945, đơn vị đ i Việt Nam Gi i phóng quân Võ Nguyên Giáp huy, tiến gi i phóng thị xã Th i Nguyên...
 • 4
 • 399
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra học kì i môn ngữ văn lớp 8đề kiểm tra học kì i môn tiếng anh lớp 8đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn sửđề kiểm tra học kì i môn vật lý lớp 8đề kiểm tra học kì ii môn thể dục lớp 8 trường thcs phù lỗ huyện sóc sơn hà nộiđề kiểm tra học kì 2 môn tiếng anh lop 8de kiem tra hoc ki i mon vat li lop 8đề kiểm tra học kì 1 lớp 12 hệ giáo dục phổ thông năm học 20132014 môn hóa học sở giáo dục và đào tạo gia laiđề kiểm tra học kì ii môn toán lớp 12 sở gd và đt đà nẵngma trận đề kiểm tra học kì i sinh 10 và 12đề kiểm tra học kì i năm học 20122013 lớp 12 hệ thpt môn hóa học – sở giáo dục và đào tạo gia laiđề kiểm tra học kì i năm học 20122013 lớp 12 hệ thpt môn toán – sở giáo dục và đào tạo gia laiđề kiểm tra học kì i năm học 20122013 lớp 12 hệ thpt môn tiếng anh – sở giáo dục và đào tạo gia laiđề kiểm tra học kì i năm học 20122013 lớp 12 hệ thpt môn ngữ sử – sở giáo dục và đào tạo gia laiđề kiểm tra học kì i năm học 20122013 lớp 12 hệ thpt môn địa lý – sở giáo dục và đào tạo gia laiHướng dẫn học sinh lớp 12a1, 12a3 trường THPT quan sơn tiếp cận bài rừng xà nu (nguyễn trung thành) theo sơ đồ tư duyKinh nghiệm trang bị kiến thức lí luận văn học nhằm giải quyết khó khăn của học sinh khi làm dạng đề lí luận văn học, nâng cao hiệu quả bồi dưChuyên đề Phi kim Cacbon và silicCHUYÊN ĐỀ ĐẠI CƯƠNG HỮU CƠ VÀ HIĐROCACBONĐổi mới dạy học lịch sử địa phương qua hình thức ngoại khoá ở trường THPTLàm thế nào để ngây hứng thú cho học sinh trong giờ học lịch sử và việc liên hệ một số vấn đề thời sự vào dạy ở chương trình SGK lớp 12Một số kinh nghiệm về việc sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử việt nam lớp 12, giai đoạn 1930 1954Phương pháp sử dụng sơ đồ tư duy, tích hợp kiến thức liên môn trong giảng dạy lịch sử lớp 10 ( tiết tự chọn văn hóa cổ đại )Rèn luyện kĩ năng sống thông qua dạy học tích hợp trong bộ môn lịch sử ở trường THPTskkn tạo hứng thú học lịch sử lớp 12 bằng hệ thống câu hỏi và trò chơi “ vượt chướng ngại vật” trong bài giảngCách xưng hô trong gia đình việt namSử dụng kiến thức liên môn và nội môn vào dạy bài 4 – các quốc gia cổ đại phương tây hi lạp và rô ma (tiết 2) – lịch sử 10Sử dụng phương pháp thuyết trình nhóm trong dạy học lịch sử ở trường phổ thôngVẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN môn GIẢNG dạy LỊCH sử địa PHƯƠNG ở TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG CHUYÊN LAM sơnSử dụng sơ đồ để củng cố bài học nhằm nâng cao hiệu quả trong dạy học phần văn bản văn xuôi môn ngữ văn lớp 11Thiết kế bài “vĩnh biệt cửu trùng đài” (trích kịch vũ như tô) của nguyễn huy tưởng theo hướng tích hợpMột số giải pháp nâng cao năng lực phản biện cho học sinh qua dạy học văn bản chí phèo ngữ văn 11Bài 19. Đặc điểm bên ngoài của láNghệ thuật trào phúng trong truyện ngắn tinh thần thể dục của nguyễn công hoanBài 16. Thân to ra do đâu ?