Nghiên cứu xác định các đặc trưng chất lượng của một số loại nước mắm thương mại

Báo cáo khoa học: "nghiên cứu xác định các đặc trưng dao động của máy sàng rung có h-ớng và xây dựng chương trình mô phỏng hoạt động trên máy tính điện tử" pot

Báo cáo khoa học:
... chuyển động hạt vật liệu sng rung hớng < 3,3 2.3 hoạt động máy sàng máy tính điện tử Trên sở công thức xác định đặc trng dao động máy sàng nêu (mục 2.2), dùng ngôn ngữ Turbo Pascal 7.0 để xây ... Bộ gây rung hớng 2.2 Xác định đặc trng dao động máy sàng rung hớng Sàng rung hớng sàng thực dao động điều hoà (theo hớng ) mặt phẳng tơng ứng với đờng tác dụng lực kích động Trên hình ... số đầu vào giao diện với máy tính Sau trình phỏng, lựa chọn đợc thông số kết cấu thông số làm việc hợp lý cho máy sàng rung hớng Bớc đầu xây dựng sở khoa học cho việc tự động hoá tính toán,...
 • 8
 • 355
 • 0

nghiên cứu xác định một số tính chất chất lượng cảm quan và hóa lý của một số loại nước mắm thương mại

nghiên cứu xác định một số tính chất chất lượng cảm quan và hóa lý của một số loại nước mắm thương mại
... nước mắm Vì vậy, nghiên cứu xác định đặc trưng chất lượng số loại nước mắm thương mại có ý nghĩa thiết thực Trong đề tài này, số đặc trưng chất lượng bốn loại nước mắm thương mại bao gồm nước mắm ... QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 So sánh chất lượng cảm quan mẫu nước mắm thương mại Điểm cho thuộc tính cảm quan gồm màu sắc, mùi, vị độ điểm xếp hạng chất lượng bốn loại nước mắm thương mại ... amin chất dễ bay có số loại nước mắm thương mại, từ so sánh tìm đặc điểm đặc trưng xác định định lượng chất gây mùi hương cho loại nước mắm nhằm tạo tiền đề cho công trình vào nghiên cứu xử chất...
 • 59
 • 549
 • 3

Nghiên cứu xác định một số đặc trưng chất lượng và đánh giá của người tiêu dùng đối với một số loại nước mắm thương mại

Nghiên cứu xác định một số đặc trưng chất lượng và đánh giá của người tiêu dùng đối với một số loại nước mắm thương mại
... Đề tài Nghiên cứu xác định số đặc trưng chất lượng đánh giá người tiêu dùng số loại nước mắm thương mại giúp hiểu rõ vấn đề Bên cạnh nghiên cứu giúp ta hiểu rõ đánh giá người tiêu dùng nhân ... Đánh giá người tiêu dùng tiêu mùi bốn mẫu nước mắm nghiên cứu 48 3.10 Đánh giá người tiêu dùng tiêu vị bốn mẫu nước mắm nghiên cứu 49 3.11 Đánh giá người tiêu ... mẫu nước mắm thương mại 36 3.3 Xác định sẫm màu bốn mẫu nước mắm thương mại 38 3.4 Xác định giá trị PH bốn mẫu nước mắm thương mại 39 3.5 Xác định tỷ trọng bốn mẫu nước mắm thương mại...
 • 76
 • 317
 • 0

Nghiên cứu đánh giá các đặc tính sinh học của một số dòng đột biến lúa ưu việt ở thế hệ thứ 7 (m7)

Nghiên cứu đánh giá các đặc tính sinh học của một số dòng đột biến lúa ưu việt ở thế hệ thứ 7 (m7)
... D51-2 134,2 1 ,7 6,99 03 D52-1 132,8 2 ,7 11,2 04 D52-3 133,1 2,1 8 ,71 05 D52-4 1 37, 4 1 ,7 6,64 06 D52 -7 140,2 1 ,7 6,52 07 D53-2 140,5 1,5 6,08 08 D53-6 136,8 1,9 7, 74 09 D53 -7 134,3 2,3 9,65 ... 0, 37 7,02 02 D51-2 22,3 0,32 7, 89 03 D52-1 28,2 0,45 8,66 04 D52-3 27, 8 0, 47 9,32 05 D52-4 30.0 0,41 7, 65 06 D52 -7 28,3 0,49 9,65 07 D53-2 29,2 0,34 6,32 08 D53-6 26,6 0,55 11,30 09 D53 -7 ... D52-1 4,5 0, 17 21,8 04 D52-3 5 ,7 0,10 9,8 05 D52-4 5,5 0,11 11,1 06 D52 -7 5,4 0,15 15,6 07 D53-2 6,1 0,10 9,3 08 D53-6 5,2 0,19 20 ,7 09 D53 -7 5,1 0, 17 17, 9 10 D53-9 5,6 0,11 10 ,7 11 A20 .C...
 • 42
 • 146
 • 0

Xác địnhđặc trưng phân tử của một số virus thuộc chi begomovirus (họ geminiviridae)

Xác định và đặc trưng phân tử của một số virus thuộc chi begomovirus (họ geminiviridae)
... Kết gợi ý nhiều loài begomovirus gây hại cà chua trồng khác Việt Nam cần phải xác định Chính tiến hành đề tài: Xác định đặc trưng phân tử số virus thuộc chi Begomovirus (họ Geminiviridae) Mục ... trung bình begomovirus) virus Vì danh tính vị trí phân loại begomovirus xác định xác dựa toàn trình tự phân tử DNA begomovirus nên mục tiêu phần 4.1 giải trình tự toàn bộ gen virus Ba mẫu virus ký ... ORF phân tử genome, thấy phân tử có nhiều ORF khác xắp xếp chi u Tuy nhiên, phân tử chứa ORF đặc trưng cho gen begomovirus gồm ORF sợi virus (V2, V1, chi u kim đồng hồ) ORF sợi bổ sung với sợi virus...
 • 79
 • 226
 • 0

Phân tích một số chỉ tiêu ion để đánh giá chất lượng của một số loại nước uống đóng chai bằng kỹ thuật sắc ký ion

Phân tích một số chỉ tiêu ion để đánh giá chất lượng của một số loại nước uống đóng chai bằng kỹ thuật sắc ký ion
... o0o PHẠM THỊ PHƯỢNG PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU ION ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MỘT SỐ LOẠI NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI BẰNG KỸ THUẬT SẮC KÝ ION Chuyên ngành: Hóa phân tích số: 60440118 LUẬN VĂN THẠC ... hoá lý nước uống đóng chai nước khoáng thiên nhiên 13 Bảng 1.4: Chỉ tiêu hoá lý ion nước uống đóng chai nước khoáng thiên nhiên phân tích máy sắc ion 16 Bảng 1.5: Bảng thang màu tiêu chuẩn ... xác định số tiêu ion để đánh giá chất lƣợng số loại nƣớc uống đóng chai thị trƣờng máy sắc ICS 2000 Mục tiêu đề tài : - Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích xác định hàm lƣợng anion (F-,...
 • 16
 • 86
 • 0

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC ĐĂC TRƯNG CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU pot

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC ĐĂC TRƯNG CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU pot
... sai cho phộp ca thộp ct BT (TCVN 6285:1997) Trọng lợng đơn vị Dung sai trọng lợng danh định danh định danh định yêu cầu cho phép (cm2) (kG/m) (%) 0,283 0,222 0,503 0,395 10 0,785 0,617 12 1,131 ... PHNG PHP TNPH I TNPH MU TH KIM LOI Thộp ct BT- ỏnh giỏ v cht lng theo tớnh cht c Vớ d 2: Xỏc nh cỏc ch tiờu c v kộo v ỏnh giỏ chng loi thộp nờu vớ d (theo TCVN 5574:1991) cú cỏc thụng s th ... MT S VT LIU KHC 30 50 50 30 160 Hình 2.5 Sơ đồ thí nghiệm uốn mẫu vữa a Sơ đồ thử uốn b Tiết diện mẫu thử 40 CHNG A PHNG PHP TNPH TN cỏc ch tiờu c ca gch xõy I TNPH MU TH KIM LOI b + h - II...
 • 116
 • 1,295
 • 4

TIỂU LUẬN THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG BIẾN DẠNG CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG BẰNG THIẾT BỊ NÉN CỐ KẾT TỐC ĐỘ BIẾN DẠNG KHÔNG ĐỔI (CRS)

TIỂU LUẬN THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG BIẾN DẠNG CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG BẰNG THIẾT BỊ NÉN CỐ KẾT TỐC ĐỘ BIẾN DẠNG KHÔNG ĐỔI (CRS)
... thí nghiệm nén cố kết với tốc độ biến dạng không đổi (CRS) đời Thí nghiệm nén cố kết biến dạng không đổi cung cấp phương pháp hiệu tương đối nhanh để xác định tính chất (lịch sử ứng suất, tính nén, ... Trường Sơn Các loại thí nghiệm Dựa ý tưởng trên, loại thí nghiệm nén cố kết liên tục khác sử dụng đây: Trong đó, biểu đồ c) giới thiệu thí nghiệm CRS với tốc độ biến dạng không đổi Nó xem tốc độ chuyển ... khung tải trọng Thí nghiệm dạng số biến - dễ thí nghiệm - trình thí nghiệm theo tiêu chuẩn có sẵn - trạng thái tốc độ biến dạng nhỏ vững - áp lực ngược không cấn thiết - tốc độ biến dạng - khung...
 • 21
 • 1,001
 • 7

Báo cáo khoa học: "XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA DÒNG XE BẰNG MÔ HÌNH MÔ PHỎNG VI MÔ" doc

Báo cáo khoa học:
... dàng III XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA DÒNG XE BẰNG MÔ HÌNH MÔ PHỎNG VI MÔ Để thấy ưu điểm hình vi c xác định đặc trưng dòng xe trường hợp áp dụng sau: - Chuyển tự hướng có xe tuyến có ... QUÁT VỀ MÔ HÌNH MÔ PHỎNG VI vi c tả lại trình, hệ thống thực tế thông qua trình hay hệ thống khác, với qui khác, ảo môi trường máy tính Về bản, hình vi mô, tên gọi nó, tả lại ... phổ biến hình CA với tính dễ cài đặt rõ ràng Nội dung hình CA[3] sử dụng giao thông tả hình h khoảng cách=1 khoảng cách=3 Chiều dài ô=7,5m vận tốc khoảng cách=2 Hình hình CA Mỗi...
 • 5
 • 474
 • 0

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8719 : 2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG TRƯƠNG NỞ CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8719 : 2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG TRƯƠNG NỞ CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
... tích) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Người thí nghiệm Khối lượng đất ẩm + hộp (g) Khối lượng đất khô + hộp (g) Khối lượng hộp (g) TN xác định áp ... 871 9: 2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định đặc trưng trương nở đất phòng thí nghiệm Phạm vi áp dụng Tài liệu viện dẫn Thuật ngữ định nghĩa Quy định chung Phương pháp thí nghiệm ... chép thí nghiệm đặc trưng trương nở đất - Công trình - Số hiệu hố thăm d : - Số hiệu mẫu đất: Độ sâu lấy mẫu: - Mẫu thí nghiệm: Số hiệu Kích thước: chiều...
 • 10
 • 425
 • 1

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8720 : 2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG CO NGÓT CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8720 : 2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG CO NGÓT CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
... năm……… Người thí nghiệm Người kiểm tra Trưởng phòng thí nghiệm MỤC LỤC Lời nói đầu TCVN 872 0: 2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định đặc trưng co ngót đất phòng thí nghiệm Phạm ... ghi chép thí nghiệm xác định đặc trưng co ngót đất - Công trình: ……………………………………………………………………………………………… - Số hiệu mẫu đất: ………………………………… ; Độ sâu lấy mẫu: ……………………………… - Kích thước mẫu:………………………………… ... dụng cụ xác định độ ẩm đất theo quy định TCVN 4196 : 2012; - Thiết bị, dụng cụ xác định khối lượng thể tích đất theo quy định TCVN 4202 : 2012 5.3 Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ thí nghiệm 5.3.1 Các...
 • 7
 • 386
 • 0

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8722:2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG LÚN ƯỚT CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8722:2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG LÚN ƯỚT CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
... lực nén xét Hình B1 - Các đường cong nén lún ướt đất MỤC LỤC Lời nói đầu TCVN 8722:2012, Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định đặc trưng lún ướt đất phòng thí nghiệm Phạm vi áp ... vị đất khô độ ẩm theo yêu cầu 4.2 Nước dùng cho thí nghiệm phải nước khử khoáng, nước máy 4.3 Có hai phương pháp xác định đặc trưng lún ướt đất; phương pháp thí nghiệm đường cong nén phương pháp ... liệu viện dẫn Thuật ngữ, định nghĩa, ký hiệu đơn vị đo Quy định chung Các phương pháp thí nghiệm 5.1 Phương pháp thí nghiệm đường cong nén (quy định) 5.2 Phương pháp thí nghiệm hai đường cong nén...
 • 13
 • 280
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xác định các đặc trưng hình học của bánh láixác định các đặc trưng cơ bản của bếnxác định các đặc trưng hình học của derrickphần 1 xác định các đặc trưng hình học của derrickxác định các đặc trưng thủy động của bánh láixác định các đặc trưng động lực của công trìnhnghiên cứu xác định thành phần hóa học có trong một số dịch chiết của hạt quả bơ ở đăk lăkcác đặc trưng chất lượng của axit axetic thương phẩmnghiên cứu nồng độ và giá trị tiên lượng của một số dấu ấn sinh học troponin t crp nt probnp ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành qua daphương pháp đo kiểm đánh giá các chỉ tiêu chất lượng của một số dịch vụ 3g có thể áp dụng tại việt namtiêu chuẩn về chất lượng của một số loại thực phẩmsánh chất lượng của một số loài thuộc chi rong câu vùng ven biển miền bắc việt namkqnc chat luong cua mot so loai rau qua trong giai doan can thu hoachluận văn nghiên cứu xác định các thông số kỹ thuật nhằm kéo dài thời gian tồn trữ của tỏi đặc sản lý sơnnghiên cứu xác định các thông số chính khi sử dụng hệ cọc đất xi măng trong xây dựng nền đường đắp trên đất yếu ở việt namPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học