TRUYỆN TRUYỀN kỳ VIỆT NAM THỜI TRUNG đại (NHÌN từ PHƯƠNG DIỆN tổ CHỨC cốt TRUYỆN và xây DỰNG NHÂN vật)

TRUYỆN TRUYỀN kỳ VIỆT NAM THỜI TRUNG đại (NHÌN từ PHƯƠNG DIỆN tổ CHỨC cốt TRUYỆN xây DỰNG NHÂN vật)

TRUYỆN TRUYỀN kỳ VIỆT NAM THỜI TRUNG đại (NHÌN từ PHƯƠNG DIỆN tổ CHỨC cốt TRUYỆN và xây DỰNG NHÂN vật)
... thuộc vào bút pháp truyện truyền kỳ truyền thống nới lỏng, biên độ thể loại mở rộng Nghiên cứu Truyện truyền kỳ Việt Nam thời trung đại (nhìn từ phương diện tổ chức cốt truyện xây dựng nhân vật), ... 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu sở lý thuyết đề tài Chương 2: Truyện truyền kỳ trung đại Việt Nam - Nguồn gốc diện mạo Chương 3: Truyện truyền kỳ trung đại Việt Nam - Nhìn từ phương diện tổ chức ... sự, tổ chức cốt truyện xây dựng nhân vật hai phương diện quan trọng Qua tổ chức cốt truyện xây dựng nhân vật, người đọc quan sát gương mặt tương đối toàn diện thể loại, từ mẫu hình người tổ chức...
 • 27
 • 657
 • 0

Thiên nhiên trong sáng tác của các nữ tác giả việt nam thời trung đại – nhìn từ phê bình sinh thái

Thiên nhiên trong sáng tác của các nữ tác giả việt nam thời trung đại – nhìn từ phê bình sinh thái
... sáng tác của tác gi ả nữ Việt Nam thời trung đại mảng thiên nhiên Vì tất lý trên, chọn đề tài Thiên nhiên sáng tác nữ tác giả Việt Nam thời trung đại nhìn từ phê bình sinh thái với hy vọng ... khai đề tài Thiên nhiên sáng tác nữ tác giả Việt Nam thời trung đại - nhìn từ phê bình sinh thái, sử dụng tác phẩm đƣợc tuyển chọn Các nữ tác gia Hán Nôm Việt Nam với tác giả nữ nhƣ: Đoàn Thị ... đề sinh thái tác giả nêu phê bình sinh thái xác định có hai loại phê bình sinh thái tự nhiên phê bình sinh thái tinh thần Nếu Phê bình sinh thái tự nhiên nghiên cứu mối quan hệ ngƣời tự nhiên Phê...
 • 96
 • 160
 • 1

giá trị nhân sinh của thơ thiền việt nam thời lý – trần xét từ phương diện hình tượng

giá trị nhân sinh của thơ thiền việt nam thời lý – trần xét từ phương diện hình tượng
... văn hóa lịch sử thời đại - Trần, thơ thiền Trần, số triết nhân sinh Phật giáo Phật giáo Thiền tông thời Trần Chương Giá trị nhân sinh hình tượng người thơ thiền Trần Trong ... Chương Giá trị nhân sinh hình tượng thiên nhiên thơ thiền Trần Chương vào tìm hiểu giá trị nhân sinh triết Phật giáo Thiền tông thể qua hình tượng thiên nhiên thơ thiền Trần Có ... Phật giáo Thiền tông - Trần quan niệm nhân sinh Phật giáo thật có ý nghĩa tích cực quan niệm nhân sinh triết Phật giáo Thiền tông thời Trần CHƯƠNG 2: GIÁ TRỊ NHÂN SINH CỦA HÌNH TƯỢNG...
 • 153
 • 318
 • 0

Hồng Bàng thị truyện như một truyền thống được kiến tạo của người Việt Nam thời trung đại

Hồng Bàng thị truyện như một truyền thống được kiến tạo của người Việt Nam thời trung đại
... thấy Hồng Bàng thị truyện cấu thành truyền thống kiến tạo thời trung đại Như thấy, việc nghi ngờ tính xác thực thông tin Hồng Bàng thị truyện chắn việc làm lạ Các học giả Việt Nam tiền đại làm ... thấy học giả Việt Nam trung đại biết trống đồng hay nhóm người khác sử dụng chúng [ở thời trung đại] Đó truyền thống kiến tạo kỉ XX Tuy nhiên, mà giới tinh hoa Hán hoá thời trung đại thực biết ... sử Việt Nam để điều chỉnh cho với thực tế Bằng tiếp theo, cố gắng phác thảo đại lược đề cương diễn giải thay lịch sử Việt Nam thời trung đại sớm hơn, giúp lí giải người viết Hồng Bàng thị truyện...
 • 30
 • 418
 • 0

sát loại hình nhà nho ẩn dật việt nam thời trung đại ở thế kỷ XVI

sát loại hình nhà nho ẩn dật việt nam thời trung đại ở thế kỷ XVI
... Hàng trung thành tuyệt truyện dân gian Song mặt tích cực chủ yếu Chương Sự thể loại hình nhà nho ẩn dật Việt Nam thời trung đại kỷ XVI 2.1 Hình tượng người ẩn dật 2.1.1 Lối sống ẩn dật nhà nho ... hình nhà nho ẩn dật Việt Nam thời trung đại kỷ XVI B PHẦN NỘI DUNG Chương Cơ sở lý luận vấn đề 1.1 Khái quát bối cảnh xã hội – trị, tình hình tư tưởng văn hóa văn học Việt Nam giai đoạn từ kỷ XVI ... khảo sát loại hình nhà nho ẩn dật Việt Nam Đặc biệt sâu vào khảo sát nhà nho ẩn dật tiêu biểu Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Dữ, Nguyễn Hàng Ngoài ra, ý bám sát tài liệu như: Văn học Việt Nam kỷ X...
 • 19
 • 2,753
 • 9

Chế độ ruộng đất Việt Nam thời trung đại

Chế độ ruộng đất Việt Nam thời trung đại
... cho việc sử dụng ruộng đất làm bổng lộc cho quan lại Chế độ sở hữu ruộng đất lấn thêm bước vào quyền chiếm hữu làng xã - Đối với ruộng đất tư Nhà nước phong kiến Việt Nam trung đại khuyến khích ... ưu chế độ sở hữu Nhà nước ruộng đất Trước mâu thuẫn đó, quyền Hồ Quý Ly đẫ tiến hành cải cách nhằm hạn chế phát triển chế độ nông nô, nô tỳ, tước đoạt bớt ruộng đất tư hữu, khôi phục ưu chế độ ... triển chế độ sở hữu tư nhân lớn ruộng đất quan hệ sản xuất khứ Nó tiến thêm bước quan trọng vào chế độ chiếm hữu ruộng công làng xã, khẳng định tính chất phong kiến chế độ sở hữu nhà nước ruộng đất...
 • 26
 • 1,081
 • 2

Tìm hiểu lời tựa các thi văn tập của việt nam thời trung đại

Tìm hiểu lời tựa các thi văn tập của việt nam thời trung đại
... ca cỏc thi i v ca cỏc nhõn thi s xa, nhm úng gúp cho h thng lớ lun hc trung i Vit Nam l cụng vic cn thit 1.3 Vn hc trung i Vit Nam chu nh hng lõu di, ton din v sõu sc ca hc c trung i ca Trung ... mi th k hc trung i Vit Nam 7 Nguyn ng Na Vn xuụi t s Vit Nam thi trung i Kớ (Tp 2) ó chn gii thiu nm bi ta u thuc giai on th k X-XV Tỏc gi cho rng: ta bt cng l mt dng thc ca kớ thi trung i v ... Vit Nam thi trung i 1.4 Hin nay, ta Trớch dim thi ó c a vo ging dy nh trng Vic tỡm hiu nghiờn cu li ta cú ý ngha thit thc v nghip v Nghiờn cu ti ny gúp phn vo vic hiu rừ hn v hc trung i Vit Nam, ...
 • 100
 • 322
 • 0

Hịch việt nam thời trung đại

Hịch việt nam thời trung đại
... niệm thể hịch Diễn trình thể hịch Việt Nam thời trung đại Chương 2: Cấu trúc văn hịch Việt Nam thời trung đại Chương 3: Quan hệ thể hịch với đời sống trị xã hội Việt Nam thời trung đại 15 CHƯƠNG ... thể hịch Diễn trình thể hịch Việt Nam thời trung đại 1.1 Khái niệm thể hịch 1.1.1 Nguồn gốc thể hịch 1.1.2 Chức thể hịch 1.1.3 Sự du nhập thể hịch vào Việt Nam 1.2 Diễn trình thể hịch Việt Nam ... định hết tác giả, tác phẩm hịch xuất sắc văn học trung đại Việt Nam Mục đích nghiên cứu Nhận thức diễn trình thể hịch Việt Nam thời trung đại Khái quát đặc điểm thể hịch giai đoạn (theo phân chia...
 • 106
 • 775
 • 3

Tổng kết lịch sử văn học Việt Nam thời trung đại - văn mẫu

Tổng kết lịch sử văn học Việt Nam thời trung đại - văn mẫu
... Đối với văn học thời phong kiến, bút pháp ước lệ đạt hiệu nào? Vì sao? Gợi ý: - Văn học thời có ước lệ, văn học thời trung đại ước lệ sử dụng cách phổ biến trở thành đặc trưng thi pháp - Những ... hoảng sâu sắc; Vấn đề quyền người đặt gay gắt - Bước ngoặt lịch sử văn học: Nền văn học phát triển rực rỡ, từ văn học chữ Hán đến văn học chữ Nôm, với đủ thể loại kể vay mượn lẫn địa; Hàng loạt ... - Tình yêu thiên nhiên, tinh thần lạc quan: Cảnh ngày hè, Nhàn,… … Những đặc trưng hình thức nghệ thuật văn học Việt Nam thời trung đại thể qua Tỏ lòng (Phạm Ngũ Lão), Nỗi lòng (Đặng Dung), Đại...
 • 2
 • 1,250
 • 2

Văn học Việt Nam thời trung đại- Thơ Hồ Xuân Hương pdf

Văn học Việt Nam thời trung đại- Thơ Hồ Xuân Hương pdf
... Rhodes đưa vào hồi kỉ thứ 17 dùng bảng chữ Latin, dễ học nhiều so với chữ Nôm làm cho quảng đại quần chúng người Việt dễ đọc viết Không văn học thuật, xác định thơ Hồ Xuân Hương Quả vậy, thơ bà không ... Sciences đại học New York University, lần mà chữ Nôm in với kiểu di chuyển được, bước chủ chốt hướng tới việc tìm lại gia sản văn học Việt Nam chữ Nôm Cuốn sách này, tuyển tập lớn thơ Hồ Xuân Hương, ... phải, người ngoại quốc, nhà thơ, bơi giòng nước đầu dù khuyến khích tiếng reo hò người Việt Nam đứng bờ xa 48 thơ sách đại diện cho phần lớn thơ Hồ Xuân Hương Một số thơ khác không đưa vào chúng...
 • 5
 • 601
 • 3

Văn học Việt Nam thời trung đại- Hồ Xuân Hương pps

Văn học Việt Nam thời trung đại- Hồ Xuân Hương pps
... thiết yếu giới Thơ Xuân Hương tiếng hát trái tim Xuân Hương Đó vần thơ người phụ nữ viết cho người phụ nữ Văn chương nàng in rõ sắc màu giới tính, đàn bà nhìn đời mắt riêng Xuân Hương không cảm ... hai dòng dân gian bác học để thăng hoa thành Xuân Hương dung dị mà kiêu sa, hồn nhiên, nồng nàn mà sâu lắng Sự kết hôn hai văn hóa sinh Xuân Hương, gien trội nàng thuộc văn hóa mẹ duyên làm cho ... bị Xuân Hương vạch mặt trán bắt tang thiên bạch nhật Hiền nhân quân tử mà chẳng Mỏi gối chồn chân muốn trèo (Đèo Ba Dội) Chúa dấu vua yêu (Vịnh quạt) Nếu thấy Xuân Hương dậy mà chưa thấy Xuân Hương...
 • 12
 • 364
 • 1

Văn học Việt Nam thời trung đại- Trần Đình Hượu doc

Văn học Việt Nam thời trung đại- Trần Đình Hượu doc
... tử Trần Ngọc Vương việc nghiên cứu ảnh hưởng tư tưởng Nho giáo văn học Việt Nam Trần Đình Hượu hướng tiếp cận văn học thi pháp học Đối thoại với cách phân loại nhà nho Trần Đình Hượu, Trần Đình ... giả thứ ba văn chương Nho giáo Việt Nam lần Trần Đình Hượu đề xuất từ năm 1970 lần “hiện thực hoá” thành văn Luận văn tốt nghiệp đại học Trần Ngọc Vương năm 1976 Về sau, Trần Đình Hượu củng cố ... nhà nho tài tử Trong Văn học Việt Nam giai đoạn giao thời 1900 - 1930 (1988), đồng tác giả với Trần Đình Hượu Lê Chí Dũng không coi nhà nho ẩn dật thuộc nhóm thống, Trần Đình Hượu coi “Tản Đà nhà...
 • 11
 • 352
 • 0

Văn học Việt Nam thời trung đại- Nguyễn Du pps

Văn học Việt Nam thời trung đại- Nguyễn Du pps
... thấy buốt lạnh xương cốt Nỗi niềm hiểu cho Nguyễn Du, Nguyễn Du ôm nỗi niềm éo le Giáo lý Khổng Mạnh dạy: Tôi trung không thờ hai vua Nhưng với Nguyễn Du, vua phải thờ hèn kém, chí rước voi dày ... thật chua chát, bế tắc Đó chân dung tâm hồn Nguyễn Du Cả đời chưa thấy lúc ông đắc ý Một chọn hướng trái chiều với bước lịch sử làm Nguyễn Du ngùi ngẫm giằng xé đời, thời gian làm quan với Gia Long: ... Hiên thi tập (viết khoảng 17851802, Nguyễn Du lánh ẩn quê vợ, Thái Bình, trở Hồng Lĩnh lại Bắc Hà làm quan triều Gia Long) Nam trung tạp ngâm (1805-1812 Nguyễn Du làm quan Huế cai bạ Quảng Bình)...
 • 5
 • 224
 • 0

Văn học Việt Nam thời trung đại- Bức tranh thiên nhiên trong thơ chữ Hán ppsx

Văn học Việt Nam thời trung đại- Bức tranh thiên nhiên trong thơ chữ Hán ppsx
... chứng cho thấy thiên thiên thơ Nguyễn Du khác biệt với thiên nhiên nhiều tác giả thơ trung đại nói chung Có lẽ ông, trời đất đóng kín cánh cửa nên ông không nhận tín hiệu đồng cảm thiên nhiên thân ... Đó thiên nhiên giới khách quan Tất nhiên phải mang tính chất hình chiếu tâm trạng, có nghĩa phải thông qua lăng kính chủ quan nhà thơ Hơn thơ chữ Hán Nguyễn Du xem trang nhật kí, kí đời nhà thơ, ... mà nhà thơ trước, thời sau Nguyễn Du ít, cảm thấy xa lạ Cảnh vật thiên nhiên thơ nhà thơ khác nhiều cảm thông, biết lắng nghe, biết san sẻ hòa nhịp với người Thơ Lí Bạch Xuân Lạc thành văn dịch:...
 • 19
 • 2,425
 • 16

Văn học Việt Nam thời trung đại-TINH THẦN PHỤC HƯNG pps

Văn học Việt Nam thời trung đại-TINH THẦN PHỤC HƯNG pps
... văn học tiếng Việt văn học thành văn giai đoạn cổ điển − truyền thống văn hóa phồn thực hùng hậu Văn hóa hình thành từ lâu sống bền vững đời sống dân gian, khó thâm nhập vào văn học thành văn, ... kết hình thành đặc tính dân tộc văn học thành văn người Việt Nhưng trước thời Hồ Xuân Hương (và sau bà lâu nữa, chí đến thời chúng ta) văn học thành văn người Việt thiên vẻ đẹp siêu thoát, cao, ... tinh thần giới quan văn hóa dân gian lẫn phương tiện ngôn ngữ đặc thù Trong trình văn học thành văn người Việt, phương hướng không giành ưu chủ đạo, không bị triệt tiêu khỏi văn học dân tộc Ở thời...
 • 24
 • 239
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phong trào nông dân việt nam thời trung đạiphap luat viet nam thoi trung daiđiển chế và pháp luật việt nam thời trung đạilịch sử việt nam thời trung đạivua việt nam thời trung đạivăn hóa việt nam thời trung đạichế độ ruộng đất việt nam thời trung đạitong ket lich su van hoc viet nam thoi trung daitên các tác giả hanh đạo ở việt nam thời trung đạikhái quát văn học việt nam thời trung đạinghiên cứu so sánh chính sách dân tộc của trung quốc và việt nam thời hiện đạisơ lược về việt nam thời cổ đạiviệt nam cổ trung đạisơ lược về mĩ thuật việt nam thời cổ đạisơ lược về mỹ thuật việt nam thời cổ đạiTh c tr ng v nh ng gi i ph p ho t ng qu ng c o t m l n c a c ng ty c ph n x y d ng v ng d ng m thu t qu ng c o Vi t Th nh89bec diem trung tuyen dai hoc dot 1 nam 2017844a9 PDF thac sy nhat banThông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đạt kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ hai - Thông tin công chứng - Trang tin Bổ trợ tư pháp - Cổng thông tin điện tử Bộ Tư phápThông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đạt kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ hai - Thông tin công chứng - Trang tin Bổ trợ tư pháp - Cổng thông tin điện tử Bộ Tư phápThông báo về việc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ hai - Thông tin công chứng - Trang tin Bổ trợ tư pháp - Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cong van so 1330Th tr ng t i ch nh v vai tr c a n trong n n kinh t th tr ngNghi n c u m c h i l ng c a kh ch h ng t i H N i i v i s n ph m xe m y Air Blade c a Honda Vi t NamC ph n ho doanh nghi p Nh n c Vi t NamL m ph t v nh ng bi n ph p kh c ph c l m ph tDanh sach thi sinh lam lai bao cao KQTSKe hoach to chuc kiem traV n 4. HAI M T PH NG VU NG G C File word100 C U TR C NGHI M VECT TRONG KH NG GIAN (C P N) File WordM t s bi n ph p n ng cao kh n ng c nh tranh h ng d t kim trong ho t ng xu t kh u c a c ng ty D t Kim ng Xu nM t s gi i ph p c th n ng cao hi u qu c nh tranh m t s ng nh c s c c nh tranh c a Vi t NamN ng cao n ng l c c nh tranh c a t nh H T y trong thu h t v n u tL m ph t nguy n nh n v gi i ph pBài 3. Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tậpbáo cáo tốt nghiệp ngành du lịch