Nghiên cứu và sử dụng một số loại cây thực vật bản địa tại vùng miền núi phía bắc ứng dụng trong nhuộm màu thực phẩm

nghiên cứu kiến thức bản địa trong gây trồng phát triển một số loài cây lâm sản ngoài gỗ tại vùng đệm vườn quốc gia tam đảo

nghiên cứu kiến thức bản địa trong gây trồng và phát triển một số loài cây lâm sản ngoài gỗ tại vùng đệm vườn quốc gia tam đảo
... HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––– NGUYỄN THỊ LOAN NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC BẢN ĐỊA GÂY TRỒNG VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LÂM SẢN NGOÀI GỖ TẠI VÙNG ĐỆM VƢỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO Chuyên ngành: Lâm học Mã số: 60 ... thực tế trên, đề tài: "Nghiên cứu kiến thức địa gây trồng phát triển số loài lâm sản gỗ vùng đệm vườn Quốc gia Tam Đảo" đặt cần thiết có ý nghĩa khoa học lẫn thực tiễn Số hóa Trung tâm Học liệu – ... Trám đen + Cây Trám trắng + Cây rau Sắng - Nghiên cứu kiến thức địa liên quan tới khai thác, sử dụng phát triển lâm sản gỗ - Các quy ƣớc khai thác, sử dụng phát triển lâm sản gỗ - Kiến thức, kinh...
 • 145
 • 314
 • 0

Sử dụng một số hệ IZOZYM để nghiên cứu đa dạng di truyền ở một số loài cây dược liệu bản địa ở Việt Nam

Sử dụng một số hệ IZOZYM để nghiên cứu đa dạng di truyền ở một số loài cây dược liệu bản địa ở Việt Nam
... BÁO CÁO TĨM TẮT 1.Tên đề tài: SỬ DỤNG MỘT SỐ HỆ IZOZYM ĐỂ NGHIÊN c ứ u ĐA DẠNG DI TRUYỂN MỘT SỐ LOAI CÂY DƯỢC LIỆU BẢN ĐỊA VIỆT NAM # Mã số: QT - 04 - Chủ trì đề tài:ThS Hồng Thị ... đích nội dung nghiên cứu: Mục đích: Góp phần xác định tính đa hình di truyền, dấu chuẩn di truyền phân loại lồi mối quan hệ di truyền số lồi dược liệu địa Việt Nam Nội dung nghiên cứu: - Chọn thu ... thể sử dụng hệ izozym SOD, EST PO để đánh giá mức độ đa dạng khoảng cách di truyền lồi p amarus p urinaria thu thập miền Bắc Việt Nam, hệ izozym SOD cho độ đa dạng ĐỀ NGHỊ Tiếp rục nghiên cứu, ...
 • 46
 • 179
 • 0

Nghiên cứu sinh trưởng của một số loài cây họ Dầu (Dipterocarpaceae) trồng trong các mô hình phục hồi rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai

Nghiên cứu sinh trưởng của một số loài cây họ Dầu (Dipterocarpaceae) trồng trong các mô hình phục hồi rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai
... ĐIỂM KHU VỰC NGHIÊN CỨU 2.1 Quá trình hình thành Khu bảo tồn thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hoá Đồng Nai nằm phía Bắc tỉnh Đồng Nai Đặc trưng bật rừng tự nhiên khu ... trưởng số loài họ Dầu (Dipterocarpaceae) trồng hình phục hồi rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai tiến hành Chương xii TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Lịch sử nghiên cứu giới 1.1.1 Nghiên ... Đánh giá hiệu hình phục hồi rừng có triển vọng thông qua nghiên cứu sinh trưởng kết cấu lâm phần - Đề xuất giải pháp nhằm phục hồi rừng họ Dầu Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai 3.1.2...
 • 104
 • 943
 • 2

NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN PHÁT TRIỂN MỘT SỐ GIỐNG CÂY ĂN QUẢ ÔN ĐỚI (HỒNG, LÊ, ĐÀO) Ở PHÍA BẮC

NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN VÀ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ GIỐNG CÂY ĂN QUẢ ÔN ĐỚI (HỒNG, LÊ, ĐÀO) Ở PHÍA BẮC
... hoạch phát triển vùng ăn ôn đới - Đã chọn 14 giống ăn ôn đới (đào giống, giống, hồng giống) triển vọng vùng điều tra đưa vào bổ sung vào vườn tập đoàn ăn ôn đới Trung tâm Nghiên cứu Phát triển ... cứu Phát triển Cây ôn đới - Xây dựng vườn giống gồm 3000 giống ăn ôn đới loại (hồng, lê, đào) - Đã tiến hành nghiên cứu trồng khảo nghiệm sinh thái số giống ăn ôn đới (hồng, lê, đào) với diện ... Cây sinh trưởng phát triển khoẻ, xuất bệnh xoăn 3.3 Kết khảo nghiệm sinh thái giống ăn ôn đới (hồng, lê, đào) triển vọng Việc nghiên cứu chọn lựa giống ăn ôn đới (hồng, lê, đào) thích hợp cho...
 • 7
 • 389
 • 1

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp góp phần quản lý bền vững tài nguyên rừng tại khu ATK định hóa tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp góp phần quản lý bền vững tài nguyên rừng tại khu ATK định hóa tỉnh thái nguyên
... công tác quản bảo vệ rừng 3 - Đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản bảo vệ rừng, góp phần quản bền vững tài nguyên rừng Khu ATK Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên Yêu cầu đề tài - ... liên quan đến quản bảo vệ rừng đề xuất giải pháp góp phần quản bền vững tài nguyên rừng Khu ATK Định Hóa tỉnh Thái Nguyên Kết nghiên cứu đề tài làm tư liệu tham khảo cho Ban quản địa phương ... vệ rừng Khu ATK Định Hóa - Phân tích SWOT bên liên quan việc tham gia công tác quản bảo vệ tài nguyên rừng Khu ATK Định Hóa, từ đề xuất số giải pháp góp phần quản bền vững tài nguyên rừng...
 • 90
 • 271
 • 0

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp giảm nghèo trên địa bàn xã xuân trường, huyện bảo lạc, tỉnh cao bằng

Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp giảm nghèo trên địa bàn xã xuân trường, huyện bảo lạc, tỉnh cao bằng
... xóa đói giảm nghèo nâng cao sống người dân địa bàn lý chọn đề tài: Nghiên cứu đề xuất số giải pháp giảm nghèo địa bàn Xuân trường, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng 3 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - ... DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu đề tài hộ gia đình nghèo địa bàn Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng ... NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG THỊ LAN NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN XÃ XUÂN TRƢỜNG, HUYỆN BẢO LẠC, TỈNH CAO BẰNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo...
 • 92
 • 75
 • 0

Tài liệu SINH TRƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOÀI CÂY LÁ RỘNG BẢN ĐỊA TRỒNG DƯỚI TÁN RỪNG THÔNG MÃ VĨ THÔNG NHỰA TẠI ĐẠI LẢI - VĨNH PHÚC pot

Tài liệu SINH TRƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOÀI CÂY LÁ RỘNG BẢN ĐỊA TRỒNG DƯỚI TÁN RỪNG THÔNG MÃ VĨ VÀ THÔNG NHỰA TẠI ĐẠI LẢI - VĨNH PHÚC pot
... đến sinh trưởng loài địa Kết thí nghiệm chăm sóc loài địa tán rừng Thông Sinh trưởng Lim xanh, Lim xẹt Re hương 10 tuổi trồng tán rừng Thông (mô hình trồng năm 2000) Bảng 8: Sinh trưởng ... Bảng 1: Các thí nghiệm mô hình trồng, chăm sóc loài địa tán rừng thông Đại Lải, Vĩnh Phúc Loại mô hình Loài Mô hình trồng địa tán rừng Thông Thông nhựa Lim xanh, Giổi ... hương tuổi trồng tán rừng Thông Sinh trưởng Lim xanh tuổi: Qua kết bảng cho thấy, sinh trưởng Lim xanh trồng tán rừng Thông sau năm có đường kính gốc trung bình (D00) từ 1,86cm - 2,11cm,...
 • 9
 • 319
 • 0

nghiên cứu đặc điểm nông học của một số giống lúa cạn thu thập ở các tỉnh miền núi phía bắc

nghiên cứu đặc điểm nông học của một số giống lúa cạn thu thập ở các tỉnh miền núi phía bắc
... lúa cạn, bảo vệ tri thức địa đa dạng sinh học lúa, thực đề tài: “ Nghiên cứu đặc điểm nông học số giống lúa cạn thu thập tỉnh miền núi phía Bắc Mục tiêu nghiên cứu - Thu thập giống lúa cạn số ... http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐẶNG THỊ THU HẰNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NÔNG HỌC CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA CẠN THU THẬP CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH ... Thu thập đánh giá đặc tính nông học giống lúa cạn thu thập số tỉnh miền núi phía Bắc - Là sở cho việc trì bảo tồn nguồn gen lúa cạn, bảo vệ đa dạng sinh học lúa * Ý nghĩa thực tiễn: - Lựa chọn giống...
 • 149
 • 475
 • 1

Giáo trình trồng một số loài cây thực phẩm dưới tán rừng mđ02 trồng khai thác một số loài cây dưới tán rừng

Giáo trình trồng một số loài cây thực phẩm dưới tán rừng  mđ02 trồng và khai thác một số loài cây dưới tán rừng
... dẫn thực tập, thực hành 63 VI Tài liệu tham khảo 73 MÔ ĐUN TRỒNG MỘT SỐ LOÀI CÂY THỰC PHẨM DƢỚI TÁN RỪNG Mã mô đun: MĐ-02 GIỚI THIỆU MÔ ĐUN: Mô đun Trồng số loài thực phẩm tán ... tài liệu:MĐ02 MỤC LỤC Trang LỜI GIỚI THIỆU TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN MÔ ĐUN: TRỒNG MỘT SỐ LOÀI CÂY THỰC PHẨM DƯỚI TÁN RỪNG GIỚI THIỆU MÔ ĐUN: Bài 1: TRỒNG CÂY KHOAI ... xen tán rừng vườn 5.1.2 Đất trồng - Các loại rừng để trồng Gừng tán thích hợp, có tán tương đối thưa, độ tàn che 0,7 Thích hợp rừng trồng loài, trồng đất tốt, tán thưa, rụng hoàn toàn mùa khô rừng...
 • 75
 • 562
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm nông học của một số giống lúa cạn thu thập ở các tỉnh miền núi phía bắc

Nghiên cứu đặc điểm nông học của một số giống lúa cạn thu thập ở các tỉnh miền núi phía bắc
... lúa cạn, bảo vệ tri thức địa đa dạng sinh học lúa, thực đề tài: “ Nghiên cứu đặc điểm nông học số giống lúa cạn thu thập tỉnh miền núi phía Bắc Mục tiêu nghiên cứu - Thu thập giống lúa cạn số ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐẶNG THỊ THU HẰNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NÔNG HỌC CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA CẠN THU THẬP CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC Chuyên ngành: TRỒNG TRỌT Mã số: 60.62.01 ... PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Nội dung, đối tượng địa điểm nghiên cứu 2.1.1 Nội dung nghiên cứu - Điều tra nguồn gốc thu thập giống lúa cạn số tỉnh phía Bắc - Đánh giá đặc điểm nông học giống lúa thu thập...
 • 107
 • 149
 • 0

Liên kết một số ngành kinh tế giữa ba tỉnh trung du miền núi phía Bắc Phú Thọ Yên Bái Lào Cai

Liên kết một số ngành kinh tế giữa ba tỉnh trung du miền núi phía Bắc Phú Thọ Yên Bái Lào Cai
... HIỆN LIÊN KẾT KINH TẾ GIỮA BA TỈNH PHÚ THỌ, YÊN BÁI, LÀO CAI I QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO Tư tưởng đạo Liên kết phát triển kinh tế Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai vùng trung du miền núi phía Bắc yêu cầu thực tế ... kinh tế ba tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai 1.1.Những thuận lợi Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai ba tỉnh thuộc vùng trung du miền núi phía Bắc có vị trí địa lý tiếp giáp thuận lợi cho trình liên kết phát ... Cai vùng trung du miền núi phía Bắc III ĐÁNH GIÁ CHUNG Những tồn trình liên kết Bên cạnh kết đạt được, liên kết phát triển kinh tế Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai tồn số hạn chế định Quan hệ liên kết...
 • 75
 • 285
 • 0

Nghiên cứu sử dụng một số loài thực vật thuộc họ xoan (Meliaece) trong phòng trừ sâu hại rau bắp cải vụ đông xuân chính vụ năm 2010 tại Đồng Hỷ Thái Nguyên

Nghiên cứu và sử dụng một số loài thực vật thuộc họ xoan (Meliaece) trong phòng trừ sâu hại rau bắp cải vụ đông xuân chính vụ năm 2010 tại Đồng Hỷ Thái Nguyên
... - Nghiên cứu sử dụng số loài thực vật thuộc họ xoan (Meliaece) phòng trừ sâu hại rau bắp cải vụ đông xuân vụ năm 2010 Đồng Hỷ - Thái Nguyên LỜI CẢM ƠN Hiện ,việc sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật ... sâu hại rau bắp cải vụ Đông Xuân vụ năm 2010 Đồng Hỷ - Thái Nguyên Bảng 3.2: Thành phần sâu hại rau bắp cải vụ Đông Xuân vụ 2010 huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên TT Tên Việt Nam Tên khoa học Rệp Họ ... trên, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu sử dụng số loài thực vật thuộc họ xoan (Meliaece) phòng trừ sâu hại rau bắp cải vụ đông xuân vụ năm 2010 Đồng Hỷ - Thái Nguyên Để hoàn thành khoá luận...
 • 84
 • 334
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại dung dịch giá thể đến sự sinh trưởng, năng suất rau cải xanh, xà lách trong kỹ thuật thủy canh

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại dung dịch và giá thể đến sự sinh trưởng, năng suất rau cải xanh, xà lách trong kỹ thuật thủy canh
... Nghiên cứu ảnh hưởng số loại dung dịch giá thể đến sinh trưởng, suất rau cải xanh, lách kỹ thuật thủy canh 3 Mục đích đề tài - Tìm dung dịch, pH giá thể thích hợp để trồng rau cải xanh ... giá thể khác đến sinh trưởng rau cải xanh lách - Đánh giá ảnh hưởng số loại dung dịch đến suất dư lượng NO3- rau cải xanh lách - Đánh giá ảnh hưởng số loại giá thể đến suất dư lượng NO3- rau ... TUYẾT ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI DUNG DỊCH VÀ GIÁ THỂ ĐẾN SỰ SINH TRƢỞNG, NĂNG SUẤT RAU CẢI XANH, XÀ LÁCH TRONG KỸ THUẬT THỦY CANH Chuyên ngành : Khoa học trồng Mã số : 60 62...
 • 120
 • 1,812
 • 7

Nghiên Cứu Sử Dụng Một Số Loài Thực Vật Thuộc Họ Xoan (Meliaceae) Trong Phòng Trừ Sâu Hại Rau Bắp Cải Vụ Đông Xuân Chính Vụ Năm 2010 Tại Đồng Hỷ - Thái Nguyên

Nghiên Cứu Và Sử Dụng Một Số Loài Thực Vật Thuộc Họ Xoan (Meliaceae) Trong Phòng Trừ Sâu Hại Rau Bắp Cải Vụ Đông Xuân Chính Vụ Năm 2010 Tại Đồng Hỷ - Thái Nguyên
... phát từ sở trên, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu sử dụng số loài thực vật thuộc họ xoan (Meliaece) phòng trừ sâu hại rau bắp cải vụ đông xuân vụ năm 2010 Đồng Hỷ - Thái Nguyên Để hoàn thành khoá ... Thành phần sâu hại rau bắp cải vụ Đông Xuân vụ 2010 huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên 38 Bảng 3.3: Diễn biến sâu hại bắp cải vụ Đông Xuân vụ năm 2010 39 Bảng 3.4 Hiệu lực xua đuổi sâu hại dung ... trường sống, đáp ứng nhu cầu rau phục vụ nhu cầu sống người dân Thái Nguyên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu sử dụng số loài thực vật thuộc họ xoan (Meliaceae) phòng trừ sâu hại rau bắp cải...
 • 85
 • 208
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu và sử dụng một số loài thực vật thuộc họ xoan meliaece trong phòng trừ sâu hại rau bắp cải vụ đông xuân chính vụ năm 2010 tại đồng hỷ thái nguyênnghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân hcvs tới năng suât hàm lượng no3 của rau cải bắp và hóa tính đất trồng rau tại thị xã hà giangnghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ vi sinh tới năng suất hàm lượng no3 của rau cải bắp và hóa tính đất trồng rau tại thị xã hà giangnghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến năng suất và chất lượng giống lúa khang dân 18 tại gia lâm hà nộinghiên cứu và lựa chọn một số thực vật có khả năng hấp thụ kim loại nặng cr cu zn trong bùn nạo vét kênh tân hoá lò gốmnghiên cứu và sử dụng backtracknghiên cứu và tổng hợp một số xeton α β không no đi từ hợp chất 3 axetyl4 metyl benzocumarinnghiên cứu hiệu lực của một số loại thuốc bvtv phòng trừ rầy lưng trắng hại lúa trong phòng thí nghiệmnghiên cứu và phát triển một số sản phẩm tính toán khắp nơi và di độngnghiên cứu ảnh hưởng của một số quần xã thực vật đến tính chất lí hóa học cơ bản của đất rừng trồng tại hai xã khe mo và văn hán huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênnghiên cứu và sử dụng lectin trong tương tác đặc hiệu với các vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩmtình hình nghiên cứu và sử dụng thiết bị khoan khai thác đánghiên cứu và sử dụng chất dẫn dụ phòng trừ sâu hại cây trồng nông nghiệp                         nghiên cứu và sử dụng chứng cứthập nghiên cứu và sử dụng chứng cứTrả lời các câu hỏi lý thuyết tàu thủymô hình cây quyết định23 de cuong on tap anh 9 HK1TÍNH CÁCH NHIỆT CÁCH ẩm CHO KHO LẠNHđồ án chi tiết máy newPhát hiện v định lượng sự pha trộn của các loại dầu mè với dầu thực vật bằng phương pháp sắc ký khí và phân tích dữ liệu đa biếnđồ án thi công xây dựng trung tâm thương mại 7 tầngMột cầu thang được mở cửa ra và đóng vào bằng động cơ 250w, hãy sử dụng biến tần và limit switch để điều khiển cửa mở và đóng lại nhẹ nhàng, nhanh và không va đập vào thành cửa sử dụng biến tần hãng ABBthiết kế tàu dấu có các thông số LTK =107,2 m, BTK =14,5 mNHÀ lớp học 2 TẦNG 8 PHÒNG TRƯỜNG TIỂU học đại THỊNH bthực hành lập dự toán với phần mềm dự toán gxdthuế xuất nhập khẩu hiện tượng trốn thuế nhập khẩuXây dựng chiến lược quảng cáo cho thương hiệu nệm babysweetứng dụng của giberelin đối với cây trồngQuy trình mua hàng của FPTthiết kế bộ băm xung áp một chiều có đảo chiều để điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều kích từ độc lậptrình bày phân bổ chi phí tại ngân hàng, mô hình phân bổ chi phí tính giá thành và vận dụng tại ngân hàngcải tiến những phẩm chất của bánh mì không chứa gluten bằng cách sử dụng protease thu được từ aspergillus oryzaebáo cáo thực tập công ty TNHH việt thái TP vũng tàuQuản lý siêu thị điện thoại