Đánh giá học sinh dùng lý thuyết tập mờ, W813E0036

Xây dựng một hệ thống thông tin hỗ trợ đánh giá học sinh dùng thuyết tập mờ

Xây dựng một hệ thống thông tin hỗ trợ đánh giá học sinh dùng lý thuyết tập mờ
... thức tập mờ, luật mờ nghiên cứu việc xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ đánh giá học sinh gồm phƣơng pháp để chấm điểm làm học sinh dùng trang chấm điểm mờ phƣơng pháp đánh giá kết học tập học sinh ... tra học sinh, đánh giá kết học tập học sinh trang chấm điểm mờ mở rộng Phƣơng pháp đảm bảo xác hơn, công đánh giá Trong chƣơng xét phƣơng pháp nữa, dùng hàm thuộc luật mờ để đánh giá kết học tập ... giá toàn diện học sinh theo tiêu chí nhƣ kết học tập, ý thức học tập, thái độ học tập Phƣơng pháp đánh giá kết học tập học sinh dùng hàm thuộc luật mờ (chƣơng 3) xét đến độ khó, độ phức tạp câu...
 • 26
 • 667
 • 1

xây dựng một hệ thống thông tin hỗ trợ đánh giá học sinh dùng thuyết tập mờ

xây dựng một hệ thống thông tin hỗ trợ đánh giá học sinh dùng lý thuyết tập mờ
... việc xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ đánh giá học sinh gồm phƣơng pháp để chấm điểm làm học sinh dùng trang chấm điểm mờ phƣơng pháp đánh giá kết học tập học sinh dùng hàm thuộc luật mờ Phƣơng ... logic mờ, ngƣời trực tiếp làm nhiệm vụ quản giáo dục, chọn đề tài "Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ đánh giá học sinh dùng thuyết tập mờ" cho luận văn mình, nhằm nghiên cứu cách để đánh giá ... tra học sinh, đánh giá kết học tập học sinh trang chấm điểm mờ mở rộng Phƣơng pháp đảm bảo xác hơn, công đánh giá Trong chƣơng xét phƣơng pháp nữa, dùng hàm thuộc luật mờ để đánh giá kết học tập...
 • 50
 • 191
 • 0

Xây dựng một hệ thống thông tin hỗ trợ đánh giá học sinh dùng thuyết tập mờ

Xây dựng một hệ thống thông tin hỗ trợ đánh giá học sinh dùng lý thuyết tập mờ
... việc xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ đánh giá học sinh gồm phương pháp để chấm điểm làm học sinh dùng trang chấm điểm mờ phương pháp đánh giá kết học tập học sinh dùng hàm thuộc luật mờ Phương ... đưa kết đánh giá cụ thể Luận văn gồm chương: Chương 1: Kiến thức sở thuyết tập mờ số mờ Chương 2: Phương pháp để đánh giá làm học sinh sử dụng tập mờ Chương 3: Đánh giá kết học tập học sinh cách ... tài "Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ đánh giá học sinh dùng thuyết tập mờ" cho luận văn mình, nhằm nghiên cứu cách để đánh giá học sinh xác hơn, khách quan hơn, công Tôi dùng phần mềm Matlab...
 • 50
 • 129
 • 0

Luận văn xây dựng một hệ thống thông tin hỗ trợ đánh giá học sinh dùng thuyết tập mờ

Luận văn xây dựng một hệ thống thông tin hỗ trợ đánh giá học sinh dùng lý thuyết tập mờ
... việc xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ đánh giá học sinh gồm phương pháp để chấm điểm làm học sinh dùng trang chấm điểm mờ phương pháp đánh giá kết học tập học sinh dùng hàm thuộc luật mờ Phương ... đưa kết đánh giá cụ thể Luận văn gồm chương: Chương 1: Kiến thức sở thuyết tập mờ số mờ Chương 2: Phương pháp để đánh giá làm học sinh sử dụng tập mờ Chương 3: Đánh giá kết học tập học sinh cách ... dụng trang chấm điểm mờ để đánh giá toàn diện học sinh theo tiêu chí kết học tập, ý thức học tập, thái độ học tập Phương pháp đánh giá kết học tập học sinh dùng hàm thuộc luật mờ (chương 3) xét...
 • 48
 • 150
 • 0

Xây dựng một hệ thống thông tin hỗ trợ đánh giá học sinh dùng thuyết tập mờ

Xây dựng một hệ thống thông tin hỗ trợ đánh giá học sinh dùng lý thuyết tập mờ
... thức tập mờ, luật mờ nghiên cứu việc xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ đánh giá học sinh gồm phƣơng pháp để chấm điểm làm học sinh dùng trang chấm điểm mờ phƣơng pháp đánh giá kết học tập học sinh ... tra học sinh, đánh giá kết học tập học sinh trang chấm điểm mờ mở rộng Phƣơng pháp đảm bảo xác hơn, công đánh giá Trong chƣơng xét phƣơng pháp nữa, dùng hàm thuộc luật mờ để đánh giá kết học tập ... giá toàn diện học sinh theo tiêu chí nhƣ kết học tập, ý thức học tập, thái độ học tập Phƣơng pháp đánh giá kết học tập học sinh dùng hàm thuộc luật mờ (chƣơng 3) xét đến độ khó, độ phức tạp câu...
 • 26
 • 112
 • 0

một số kỹ thuật đánh giá luật dựa trên thuyết tập thô

một số kỹ thuật đánh giá luật dựa trên lý thuyết tập thô
... n t ng v thuy t t p thô ki n th c b n v lu t k t h p, ng d ng thuy t t p thô vào trình phát sinh lu t Chương 3: Các phương pháp ánh giá lu t s d ng m ts o d a s thuy t t p thô Chương ... T K T H P .2 1.3 LÝ THUY T T P THÔ .2 1.4 ÁNH GIÁ LU T 1.5 TÓM L I CHƯƠNG KI N TH C CƠ B N .5 2.1 LÝ THUY T T P THÔ .5 2.1.1 Các ... giá lu t gi a xu t hai o, gi i thi u o m i o, dùng ngu n d li u th c t o Cu i ph n K t lu n hư ng phát tri n tương lai so sánh kh KI N TH C CƠ B N Chương 2.1 LÝ THUY T T P THÔ thuy t t p thô( Rough...
 • 79
 • 227
 • 2

nghiên cứu ứng dụng thuyết tập mờ để xây dựng hệ chuyên gia chẩn đoán giúp cho việc chẩn đoán hệ thống phanh xe ô tô

nghiên cứu ứng dụng lý thuyết tập mờ để xây dựng hệ chuyên gia chẩn đoán giúp cho việc chẩn đoán hệ thống phanh xe ô tô
... • Nghiên cứu ứng dụng thuyết tập mờ để xây dựng hệ chuyên gia chẩn đoán giúp cho việc chẩn đoán hệ thống phanh nhanh chóng cho kết xác • Nhiệm vụ đề tài giải vấn đề sau: - Nghiên cứu thuyết ... thuyết tập mờ ứng dụng ứng dụng thuyết tập mờ để lựa chọn thông số chẩn đoán xây dựng mô hình hệ trợ giúp chẩn đoán kỹ thuật hệ thống phanh xe Corolla 2000 Dựa phần mềm Matlab xây dựng phần ... chọn đề tài tốt nghiệp là :ứng dụng lôgic m xây dựng h ệ chuyên gia chẩn đoán trạng thái kỹ thuật hệ thống phanh xe Các thuyết tập mờ chẩn đoán kỹ thuật 2.1 Những ứng dụng nước Từ năm đầu thập...
 • 45
 • 196
 • 0

Tiểu luận môn Toán cho khoa học máy tính ỨNG DỤNG THUYẾT TẬP MỜ VÀO VIỆC DỰ ĐOÁN KHẢ NĂNG ĐẬU ĐẠI HỌC

Tiểu luận môn Toán cho khoa học máy tính ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT TẬP MỜ VÀO VIỆC DỰ ĐOÁN KHẢ NĂNG ĐẬU ĐẠI HỌC
... 40 Toán cho Khoa học máy tính GVHD: TS Dương Tôn Đảm CHƯƠNG ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT TẬP MỜ VÀO VIỆC DỰ ĐOÁN KHẢ NĂNG ĐẬU ĐẠI HỌC 3.1.Giới thiệu ứng dụng Với mong muốn ứng dụng thuyết mờ vào lĩnh ... điểm mô ứng dụng sát với thực tế sống, báo cáo sau giới thiệu số khái niệm tập mờ, lôgic mờ, tập trung vào phép toán Qua dựa vào thuyết tập mờ để xây dựng ứng dụng dự đoán khả đậu đại học Nội ... giáo dục, tiến hành xây dựng ứng dụng Mục tiêu ứng dụng cung cấp công cụ giúp dự đoán khả đậu đại học dựa mô hình điều khiển mờ Khả đậu đại học thí sinh tập mờ thể xác suất đậu (rất cao, cao, trung...
 • 66
 • 425
 • 0

Nghiên cứu đánh giá sự vận dụng thuyết marketing trên thị trường thuốc tim mạch tại hà nội

Nghiên cứu đánh giá sự vận dụng lý thuyết marketing trên thị trường thuốc tim mạch tại hà nội
... phần quản hoạt động markting thuốc tim mạch thị trường Nội TỔNG QUAN + Khát quát thuyết marketing, marketing dược + Tổng quan bệnh tim mạch, thị trường thuốc thị trường thuốc tim mạch ĐẶT ... VỂ BỆNH TIM MẠCH, THỊ TRƯỜNG THUỐC VÀ THỊ TRƯỜNG THUỐC TIM MẠCH 1.2.1 Tổng quan bệnh tim mạch thuốc điều trị bệnh tim mạch 1.2.1.1 Tổng quan bệnh tim mạch [11] Bệnh tim mạch tất bệnh liên ... sách Marketing 1.2 Tổng quan bệnh tim mạch, thị trường thuốc thị trường thuốc tim mạch 13 1.2.1 Tổng quan bệnh tim mạch thuốc điều trị bệnh tim mạch 13 1.2.2 Thị trường thuốc...
 • 69
 • 284
 • 0

Ứng dụng thuyết tập mờ giải quyết bài toán tối ưu hóa bù công suất phản kháng trong lưới phân phối

Ứng dụng lý thuyết tập mờ giải quyết bài toán tối ưu hóa bù công suất phản kháng trong lưới phân phối
... định dung lượng tối ưu Tính CĐXL với dung lượng tối ưu Vi phm rng buc in ỏp Bỏ C cuối cùng, cho nút thích hợp Đúng Sai Sai Tit kim gim Đúng Dừng Hình 1.10 Lưu đồ thuật toán phương pháp ... PHM VI NG DNG TRONG TNH TON V IU KHIN H THNG IN Chng II cp n mt s sau: - Nhng c bn v thuyt m - Phm vi ng dng ca thuyt m tớnh toỏn v iu khin h thng in 2.1 Nhng c bn v thuyt m: 1.1 ... giỏ tr ca bin ngụn ng Trong cỏc bi toỏn thc t, cỏc i lng vt cú th c mụ t di dng ngụn ng, chng hn: Nhanh, rt nhanh, chm, rt chm, nng, v v Mi giỏ tr ngụn ng ca bin vt c xỏc nh bng mt m N,...
 • 143
 • 749
 • 6

ỨNG DỤNG THUYẾT TẬP MỜ TRONG CHẨN ĐOÁN KỸ THUẬT ĐỘNG CƠ DIESEL pptx

ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT TẬP MỜ TRONG CHẨN ĐOÁN KỸ THUẬT ĐỘNG CƠ DIESEL pptx
... chẩn đoán dự báo 2.2 sở thuyết tập mờ chẩn đoán mờ Tập mờ F xác định tập kinh điển X tập hợp mà phần tử cặp x, μF (x) x∈X μF (x) giá trị hàm thuộc phần tử x vào tập mờ F X gọi tập hay tập ... Quan hệ truyền đạt chẩn đoán mờ Bài báo trình bày tổng hợp thuyết chẩn đoán kinh nghiệm chuyên gia lĩnh vực động cơ, xây dựng mô hình thuật toán phần mềm chẩn đoán động Diesel Trên sở phần ... thông tin thông số chẩn đoán Bằng thiết bị chẩn đoán xác định thông số chẩn đoán Phân tích thông số chẩn đoán, xác định trạng thái đối tượng Kết luận tình trạng kỹ thuật sau chẩn đoán Kết luận tình...
 • 6
 • 411
 • 6

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Vận dụng thuyết phương pháp tiếp cận đa chỉ tiêu để đánh giá cường độ hoạt động trượt đất đá vùng đồi núi tây Thừa Thiên Huế" pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... có giá tr t ñ n 1) [4, 5] Xác ñ nh cư ng ñ trư t ñ t ñá ñá vùng ñ i núi Tây Th a Thiên Hu b ng phương pháp ti p c n ña ch tiêu ð ti n hành ñánh giá cư ng ñ trư t ñ t ñá vùng ñ i núi b ng phương ... trư t ñ t ñá vùng ñ i núi Các phương pháp s d ng d báo d ch chuy n ñ t ñá tr ng l c vùng ñ i núi 2.1 Phương pháp ma tr n ñ nh lư ng tính toán cư ng ñ ho t ñ ng trư t ñ t ñá vùng ñ i núi ð hi u ... Nhàn, Nguy n Thanh, ð Quang Thiên, ng d ng phương pháp ti p c n ña ch tiêu ñánh giá cư ng ñ lũ bùn ñá lãnh th ñ i núi b chia c t m nh Tây A Lư i, Tuy n t p báo cáo H i ngh khoa h c l n th 18 Trư ng...
 • 10
 • 294
 • 2

Áp dụng phương pháp thuyết tập mờ (fuzzy set theory) đánh giá hiệu quả quản tưới của các mô hình quản công trình thủy lợi liên xã

Áp dụng phương pháp lý thuyết tập mờ (fuzzy set theory) đánh giá hiệu quả quản lý tưới của các mô hình quản lý công trình thủy lợi liên xã
... quản công trình thủy lợi liên 1.3 Tổng quan kết nghiên cứu đánh giá hiệu quản tưới 11 1.4 Các phương pháp đánh giá hiệu quản tưới 17 CHƯƠNG II: ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP LÝ THUYẾT TẬP MỜ ... tập mờ (Fuzzy Set Theory) Giáo sư L.A Zadeh năm 1965 Phương pháp áp dụng thuyết tập mờ (Fuzzy Set Theory) đánh giá hiệu quản tưới kênh cấp liên quản hình tổ chức quản khác trình ... đánh giá hiệu hình quản 3.2 Áp dụng phương pháp thuyết tập mờ (fuzzy set theory) đánh giá hiệu hình nguyên cứu CHƯƠNG IV: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH...
 • 88
 • 320
 • 0

Xây dựng hệ thống bài tập đánh giá năng lực toán học của học sinh lớp 10 theo định hướng của chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA

Xây dựng hệ thống bài tập đánh giá năng lực toán học của học sinh lớp 10 theo định hướng của chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN ĐỨC THÀNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TOÁN HỌC CỦA HỌC SINH LỚP 10 THEO ĐỊNH HƢỚNG CỦA CHƢƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH QUỐC TẾ (PISA) ... dạy học môn Toán trƣờng phổ thông 26 Chƣơng XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TOÁN HỌC CỦA HỌC SINH LỚP 10 THEO CHƢƠNG TRÌNH PISA 2.1 Nguyên tắc xây dựng hệ thống tập theo định hƣớng PISA ... khoa học Dựa sở lý luận thực tiễn, xác định số thành tố chủ yếu lực toán học HS lớp 10 trƣờng THPT, xây dựng đƣợc hệ thống tập đánh giá lực toán học HS theo định hƣớng chƣơng trình PISA đánh giá...
 • 105
 • 319
 • 0

Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập hóa học THPT theo hướng tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế pisa

Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập hóa học THPT theo hướng tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế pisa
... sinh - Tìm hiểu chương trình đánh giá học sinh quốc tế Pisa - Tìm hiểu cách thiết kế thiết kế hệ thống tập hóa học THPT theo hướng tiếp cận chương trình đánh giá học sinh quốc tế Pisa Khách thể ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH   NGUYỄN VĂN MINH THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA HỌC THPT THEO HƯỚNG TIẾP CẬN CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH QUỐC TẾ PISA Chuyên ... viên học sinh 40 Đánh giá thuận lợi khó khăn việc sử dụng tập theo chuẩn Pisa dạy học nói chung dạy học hóa học nói riêng 41 CHƯƠNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÀI TẬP THEO HƯỚNG TIẾP CẬN CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH...
 • 140
 • 340
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng lý thuyết tập mờđánh giá học sinh tiểu học bằng thuyết đa trí tuệcác hình thức kiểm tra đánh giá học sinh môn tiếng anh không dùng bài thi ở thptquản lý đánh giá học sinh theo định hướng tiếp cận năng lựcquản lý hoạt động đánh giá học sinh theo tiếp cận phát triển năng lựcquản lý hoạt động đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lựcquản lý hoạt động đánh giá học sinh của giáo viênkhóa luận nghiên cứu và xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhằm kiểm tra và đánh giá học sinh trong dạy học tin học 12 thptgiáo viên kiểm tra đánh giá học sinh không phản ánh đúng chuẩn kt kn3 5 biểu đồ mức độ hài lòng cách áp dụng hình thức giáo viên đánh giá học sinhlý do th hai trong kiểm tra đánh giá học sinh giáo viên chưa thống nhất về khối lượng cng như mức độ kiến thức của các đơn vị kiến thức kĩ nngbồi dướng học sinh giỏi toán đại số và giải tích lớp 12 tập 2 dành cho học sinh lớp 12 ôn tập và nâng cao kĩ năng làm bài chuẩn bị cho các kì thi quốc gia và quốc tếđánh giá học sinh giữa hai lớp về kĩ năng vận dụng tính tích cực nhận thức của học sinh trong các giờ dạy thực nghiệmnghiên cứu ứng dụng lý thuyết tập thôđánh gia học sinh tiểu họcĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây