QUYET TOAN VA KIEM TOAN TRONG DA ODA

Các bài toán liên quan đến tính toán chứng minh trong đa giác

Các bài toán liên quan đến tính toán và chứng minh trong đa giác
... a giỏc .3 a giỏc u II MT S KT QU TNH TON TRONG A GIC III PHN LOI CC BI TON LIấN QUAN N TNH TON TRONG A GIC IV MT S BI TON Tớnh s cnh ... hai ng chộo ct cỏc cnh bờn E v F Chng minh: OE = OF b ng thng n song song vi ỏy v ct ng chộo H v K, ct hai cnh bờn M,N Chng minh rng NH = KN Bi 5: Chng minh rng cú vụ s hỡnh bỡnh hnh MNPQ ni ... phõn giỏc BB, CC bng Chng minh rng tam giỏc ABC cõn Bi 2: Cho hỡnh thang ABCD cú ỏy CD = BC + AD Chng minh phõn giỏc ca gúc A v gúc B ct ti mt im thuc ỏy CD Bi 3: Chng minh t giỏc li ABCD cú AD...
 • 30
 • 4,728
 • 20

Sử dụng thuật toán Cây quyết định Naïve Bayes trong phân lớp dữ liệu

Sử dụng thuật toán Cây quyết định và Naïve Bayes trong phân lớp dữ liệu
... Windy Weak Strong Weak Weak Weak Strong Strong Weak Weak Weak Strong Strong Weak Strong Play No No Yes Yes Yes No Yes No Yes Yes Yes Yes Yes No Trang 21 S dng thut toỏn Cõy quyt nh v Naùve Bayes phõn ... nh CAO CH1301062 Trang 19 S dng thut toỏn Cõy quyt nh v Naùve Bayes phõn lp d liu CHNG IV : PHNG PHP NAẽVE BAYES 4.1 S lc Naùve Bayes (NB) l phng phỏp phõn loi da vo xỏc sut c s dng rng rói lnh ... CH1301062 Trang S dng thut toỏn Cõy quyt nh v Naùve Bayes phõn lp d liu MC LC CH1301062 Trang S dng thut toỏn Cõy quyt nh v Naùve Bayes phõn lp d liu LI M U Trong cuc sng hin nay, mỏy tớnh ó tr thnh cụng...
 • 24
 • 502
 • 0

BÀI GIẢNG THANH TOÁN QUYẾT TOÁN TRONG XÂY DỰNG

BÀI GIẢNG THANH TOÁN QUYẾT TOÁN TRONG XÂY DỰNG
... sơ toán VKT4 - 10/2007 III- quan hệ toán nguyên tắc toán hoạt động xây dựng Các quan hệ toán hoạt động xây dựng a) Theo quan hệ chủ thể tham gia - Thanh toán chủ đầu tư với nhà nước; - Thanh toán ... nhà thầu xây dựng; - Thanh toán nhà thầu xây dựng với nhà thầu phụ b) Theo hình thức hợp đồng thực - Thanh toán theo hợp đồng xây dựng: áp dụng hình thức đấu thầu định nhà thầu XD - Thanh toán theo ... giá HĐ điều kiện HĐ xây dựng VKT6 - 10/2007 III- quan hệ toán nguyên tắc toán hoạt động xây dựng NĐ 99/CPquy định loại HĐ xây dựng gồm: - HĐ tư vấn xây dựng; - HĐ thi công xây dựng - HĐ cung ứng...
 • 32
 • 287
 • 1

HƯỚNG DẪN LẬP HỢP ĐỒNG THANH QUYẾT TOÁN TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, LUẬT XÂY DỰNG 2014

HƯỚNG DẪN LẬP HỢP ĐỒNG THANH QUYẾT TOÁN TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, LUẬT XÂY DỰNG 2014
... VỀ HỢP ĐỒNG CHƢƠNG II: CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NỘI DUNG CHƢƠNG III: NGUYÊN TẮC KÝ KẾT HĐ XÂY DỰNG CHƢƠNG IV: QUẢN LÝ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG CHƢƠNG V: THANH TOÁN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG ... thực hợp đồng; 6./ Giá hợp đồng, hình thức hợp đồng, tạm ứng, đồng tiền sử dụng toán hợp đồng xây dựng; 7./ Bảo đảm thực hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng hợp đồng; 10 NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG Hợp ... chỉnh giá hợp đồng quy định Điều Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 48 THANH TOÁN HỢP ĐỒNG  Việc toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng điều kiện hợp đồng mà...
 • 61
 • 383
 • 0

HƯỚNG DẪN LẬP HỢP ĐỒNG THANH QUYẾT TOÁN TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

HƯỚNG DẪN LẬP HỢP ĐỒNG THANH QUYẾT TOÁN TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
... 29/7/2010 48 THANH TOÁN HỢP ĐỒNG   Việc Việc thanh toán toán hợp hợp đồng đồng xây xây dựng dựng phải phải phù phù hợp hợp với với loại loại hợp hợp đồng, đồng, giá giá hợp hợp đồng đồng và các ... HĐ XÂY XÂY DỰNG DỰNG CHƯƠNG CHƯƠNG IV: IV: QUẢN QUẢN LÝ LÝ THỰC THỰC HIỆN HIỆN HỢP HỢP ĐỒNG ĐỒNG XÂY XÂY DỰNG DỰNG CHƯƠNG CHƯƠNG V: V: THANH THANH TOÁN TOÁN HỢP HỢP ĐỒNG ĐỒNG XÂY XÂY DỰNG DỰNG ... hợp hợp đồng đồng xây xây dựng; dựng; 7./ 7./ Bảo Bảo đảm đảm thực thực hiện hợp hợp đồng, đồng, bảo bảo lãnh lãnh tạm tạm ứng ứng hợp hợp đồng; đồng; 10 NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG Hợp Hợp đồng...
 • 61
 • 464
 • 0

SKKN sử DỤNG TÌNH HUỐNG CÓ vấn đề TRONG DẠY hóa HỌC CHƯƠNG KIM LOẠI KIỀM – KIM LOẠI KIỀM THỔ NHÔM lớp 12 THPT

SKKN sử DỤNG TÌNH HUỐNG CÓ vấn đề TRONG DẠY hóa HỌC CHƯƠNG KIM LOẠI KIỀM – KIM LOẠI KIỀM THỔ  NHÔM lớp 12 THPT
... HÓA HỌC CHƯƠNG ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI LỚP 12 THPT BM03-TMSKKN Tên sáng kiến kinh nghiệm: SỬ DỤNG TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ TRONG DẠY HÓA HỌC CHƯƠNG KIM LOẠI KIỀM KIM LOẠI KIỀM THỔ - NHÔM LỚP 12 THPT I ... chất hóa học nhôm ứng dụng uan trọng Bài 28: Kim loại kiềm Bài 29: Một số h p chất uan trọng kim loại kiềm Bài 21: Luyện tập: Tính chất kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ Bài 30: Kim loại kiềm thổ ... Hòa, ngày tháng năm 2013 PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2 012 -2013 Tên sáng kiến kinh nghiệm: Họ tên tác giả: Chức...
 • 36
 • 251
 • 0

nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới quy trình rang kiểm hóa trong công nghệ chế biến bột cacao

nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới quy trình rang và kiểm hóa trong công nghệ chế biến bột cacao
... NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP CHẾ BIẾN CACAO 3.1 Sơ đồ nghiên cứu Tổng quan cacao Tổng quan tài liệu Tổng quan hạt cacao Thiết lập quy trình công nghệ Lựa chọn quy trình khảo sát Nghiên cứu Xây dựng ... Thuật Công Nghệ 3.2 Quy trình sản xuất bột cacao: 3.2.1 Đồ án tốt nghiệp Quy trình Cacao trái Thu hái Dịch kiềm Tồn trữ Kiềm hóa Tách vỏ Ép bơ vỏ Lên men bơ Nghiền mịn Phơi sấy Bột cacao Cacao ... - Các yếu tố ảnh hưởng:  Nguyên liệu: thành phần hóa học, đặc điểm hình học, tính chất nhiệt  Tác nhân rang  Nhiệt độ  Thời gian  Phương thức rang  Thiết bị rang - Các biến đổi trình rang: ...
 • 48
 • 488
 • 2

PHÂN TÍCH QUY TRÌNH đấu đà KIỂM TRA đấu đà một TỔNG đoạn của tàu CHỞ dầu 104 000 DWT

PHÂN TÍCH QUY TRÌNH đấu đà và KIỂM TRA đấu đà một TỔNG đoạn của tàu CHỞ dầu 104 000 DWT
... cho tàu ch d u 104. 00 0DWT 2.2 Gi i thi u phương th c ki m tra 104. 00 0DWT u ang áp d ng cho tàu ch d u -3- CHƯƠNG PHÂN TÍCH QUY TRÌNH M T T NG O N C A TÀU CH 3.1 Phân tích quy trình U À VÀ KI M TRA ... chung thân tàu 57 Chương PHÂN TÍCH QUY TRÌNH U À VÀ KI M TRA U ÀM T T NG O N C A TÀU CH D U 104. 00 0DWT 58 3.1 Phân tích quy trình u c a t ng o n 03 (Block 03) 58 3.2 Phân tích phương ... M VI VÀ M C TIÊU NGHIÊN C U i tư ng nghiên c u: Tàu ch d u 104. 00 0DWT Ph m vi nghiên c u: Phân tích quy trình u ki m tra u m t t ng o n c a tàu ch d u 104. 00 0DWT M c tiêu nghiên c u: Gi i quy...
 • 83
 • 586
 • 4

Khai phá dữ liệu bằng cây quyết định ứng dụng trong hệ hỗ trợ quyết định

Khai phá dữ liệu bằng cây quyết định và ứng dụng trong hệ hỗ trợ quyết định
... Chức Khai phá liệu 10 1.6 Các kỹ thuật khai phá liệu 11 1.7 Các dạng liệu khai phá 13 1.8 Ứng dụng Khai phá liệu 13 1.9 Tổng kết 14 Chương KHAI PHÁ DỮ LIỆU ... LIỆU BẰNG CÂY QUYẾT ĐỊNH 15 2.1 Cây định 15 2.1.1 Cây định gì? 15 2.1.2 Một số vấn đề khai phá liệu định 16 2.1.3 Ưu nhược điểm định khai phá liệu 18 2.1.4 Xây dựng định ... quan khai phá liệu, khái niệm bản, bước thực hiện, chức năng, kỹ thuật khai phá liệu, ứng dụng khai phá liệu lĩnh vực Chương 2: Trình bày khái niệm định, kiểu định kỹ thuật khai phá liệu định, ...
 • 81
 • 533
 • 0

ALGORIT THAM SỐ TRONG DẠ TRONG DẠY - HỌC CHỦ ĐỀ P HỦ ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH ƠNG TRÌNH Ở TRƯỜNG TRUN ỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

ALGORIT VÀ THAM SỐ TRONG DẠ TRONG DẠY - HỌC CHỦ ĐỀ P HỦ ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH ƠNG TRÌNH Ở TRƯỜNG TRUN ỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
... SỐ TRONG DẠY - HỌC CHỦ ĐỀ PH ƠNG TRÌNH TR ỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Tr ờng h p: Hệ ph ơng trình bậc nhiều ẩn CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1) Ph ơng trình tr ờng THPT  Algorit tham số xuất nào, đóng vai ... tính algorit ALGORIT VÀ THAM SỐ TRONG PHẠM VI ĐẠI SỐ - HÌNH HỌC PHẠM VI HÌNH HỌC Algorit Algorit PHẠM VI Ph ơng trình chứa tham số Ph ơng trình chứa tham ĐẠI SỐ số SỰ TIẾN TRIỂN Chú trọng algorit ... SỐ? • Phải có mặt algorit làm giảm bớt tính phức t p trình giải biện luận? • Có phải chủ đề ph ơng trình chứa tham số mảnh đất thuận lợi để đưa vào algorit? ALGORIT THAM SỐ TRONG DẠY - HỌC...
 • 74
 • 61
 • 0

Chương 3 Rủi ro Kiểm soát trong AIS Phần 1 – Kiểm soát nội bộ

Chương 3 Rủi ro và Kiểm soát trong AISPhần 1 – Kiểm soát nội bộ
... dụng Rủi ro thực hoạt động  Kiểm sốt nghiệp vụ Rủi ro hệ thống  Kiểm sốt chung Phân loại theo tính chất sử dụng: Kiểm sốt dự phòng (ngăn ngừa) Kiểm sốt phát Kiểm sốt sửa sai 21 Kiểm ... mức độ rủi ro Đánh giá rủi ro việc nhận dạng Mức độ rủi ro Mức Thiệt hại = Xác suất rủi X ro phân tích rủi ro đe dọa mục tiêu Các hoạt động kiểm sóat Ước tính chi phí hiệu KS đề nghị Rủi ro xuất ... sai đối tượng liên quan Đánh giá rủi ro Xác định kiện cần ghi nhận Xác định liệu cần thu thập liên quan đến kiện Xác định rủi ro Xác định ngun nhân 18 Rủi ro q trình xử lý thơng tin • Q...
 • 30
 • 705
 • 0

Chương 3 Rủi ro Kiểm soát trong AIS Phần 2: Kiểm soát trong môi trường máy tính

Chương 3 Rủi ro và Kiểm soát trong AIS Phần 2: Kiểm soát trong môi trường máy tính
... • Trong phần tìm hiểu: – Các đặc điểm riêng biệt môi trường xử lý thông tin máy tính – Các rủi ro xảy – Các thủ tục kiểm soát chung – Các thủ tục kiểm soát ứng dụng Đặc điểm môi trường máy tính ... thu TSCĐ Kiểm soát Tổng hợp chung Báo cáo Nợ phải trả Bán hàng Tiền KIỂM SOÁT CHUNG Tổ chức máy môi trường máy tính Kiểm soát trình phát triển HTTT Chuẩn hóa tài liệu liên quan Kiểm soát truy ... • Bảo quản HT Kiểm soát chung Rủi ro xử lý thông tin • Tính hợp lệ • Chính xác • Đầy đủ Kiểm soát ứng dụng CÁC THỦ TỤC KIỂM SOÁT • Kiểm soát chung: – Bao gồm thủ tục, sách kiểm soát áp dụng chung...
 • 31
 • 759
 • 0

Tiểu luận môn CÔNG NGHỆ TRI THỨC ỨNG DỤNG CÂY QUYẾT ĐỊNH ỨNG DỤNG TRONG VAY TÍN CHẤP

Tiểu luận môn CÔNG NGHỆ TRI THỨC VÀ ỨNG DỤNG CÂY QUYẾT ĐỊNH VÀ ỨNG DỤNG TRONG VAY TÍN CHẤP
... 21 MÔN HỌC : CÔNG NGHỆ TRI THỨC & ỨNG DỤNG -2- ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO THẠC SĨ CNTT QUA MẠNG PHẦN I : LÝ THUYẾT I CÂY QUYẾT ĐỊNH I.1 Khái niệm Cây định (Decision ... liệu lớn MÔN HỌC : CÔNG NGHỆ TRI THỨC & ỨNG DỤNG - 20 - ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO THẠC SĨ CNTT QUA MẠNG Tài liệu tham khảo Bài giảng môn học Công nghệ tri thức ... ĐỀ TRONG CÂY QUYẾT ĐỊNH Các vấn đề đặc thù học hay phân lớp liệu định gồm: xác định độ sâu để phát tri n định, xử lý với thuộc tính liên tục, chọn phép đo lựa chọn thuộc tính thích hợp, sử dụng...
 • 22
 • 634
 • 0

Xem thêm