Thử nghiệm sử dụng oligochitosan trong bảo quản cá ngừ đại dương tại công ty TNHH hải vương

Thử nghiệm sử dụng Oligochitosan trong bảo quản măng tây tươi

Thử nghiệm sử dụng Oligochitosan trong bảo quản măng tây tươi
... măng tây Mùi thơm tự nhiên Măng tây có mùi thơm nhẹ Không có mùi thơm măng tây Măng tây có mùi úng Măng tây có mùi úng, hƣ hỏng Măng tây có vị Măng tây có vị nhạt dần Măng tây không vị Măng tây ... em thực đề tài Thử nghiệm sử dụng oligochitosan bảo quản măng tây tươi Mục đích đề tài đánh giá khả sử dụng oligochitosan để kéo dài thời gian bảo quản nguyên liệu măng tây Nội dung đề tài ... tài bao gồm: 1) Sản xuất oligochitosan theo quy trình thủy phân H2O2; 2) Thử nghiệm sử dụng oligichitosan bảo quản măng tây tươi; 3) Đề xuất quy trình bảo quản măng tây tươi oligichitosan; Ý nghĩa...
 • 89
 • 385
 • 4

Tìm hiểu thành phần ký sinh trùng và thử nghiệm trị bệnh sán dây (Cestoidea) trên giò nuôi lồng tại Công ty TNHH Ngọc Trai Nha Trang, Đầm Môn, Vạn Ninh, Khánh Hòa

Tìm hiểu thành phần ký sinh trùng và thử nghiệm trị bệnh sán dây (Cestoidea) trên cá giò nuôi lồng tại Công ty TNHH Ngọc Trai Nha Trang, Đầm Môn, Vạn Ninh, Khánh Hòa
... trường Đại học Nha Trang cho phép thực đề tài: Tìm hiểu thành phần KST thử nghiệm trị bệnh sán dây Cestoidea giò nuôi lồng công ty TNHH Ngọc Trai Nha Trang, Đầm Môn, Vạn Ninh, Khánh Hòa Nội ... bệnh KST sinh giò nuôi lồng Phương pháp nghiên cứu Sơ đồ khối nội dung phương pháp nghiên cứu: 26 Tìm hiểu bệnh sinh trùng thử nghiệm trị bệnh sán dây giò nuôi lồng công ty TNHH Ngọc ... tài: Tìm hiểu kỹ thuật nuôi giò thương phẩm, bệnh thường gặp biện pháp phòng trị Xác định thành phần KST sinh giò Xác định mức độ cảm nhiễm KST giò Thử nghiệm trị bệnh sán dây (Cestoidea)...
 • 79
 • 394
 • 0

Tìm hiểu thành phần ký sinh trùng và thử nghiệm trị bệnh sán dây (Cestoidea) trên giò nuôi lồng tại Công ty TNHH Ngọc Trai Nha Trang, Đầm Môn, Vạn Ninh, Khánh Hòa

Tìm hiểu thành phần ký sinh trùng và thử nghiệm trị bệnh sán dây (Cestoidea) trên cá giò nuôi lồng tại Công ty TNHH Ngọc Trai Nha Trang, Đầm Môn, Vạn Ninh, Khánh Hòa
... trường Đại học Nha Trang cho phép thực đề tài: Tìm hiểu thành phần KST thử nghiệm trị bệnh sán dây Cestoidea giò nuôi lồng công ty TNHH Ngọc Trai Nha Trang, Đầm Môn, Vạn Ninh, Khánh Hòa Nội ... bệnh KST sinh giò nuôi lồng Phương pháp nghiên cứu Sơ đồ khối nội dung phương pháp nghiên cứu: 26 Tìm hiểu bệnh sinh trùng thử nghiệm trị bệnh sán dây giò nuôi lồng công ty TNHH Ngọc ... tài: Tìm hiểu kỹ thuật nuôi giò thương phẩm, bệnh thường gặp biện pháp phòng trị Xác định thành phần KST sinh giò Xác định mức độ cảm nhiễm KST giò Thử nghiệm trị bệnh sán dây (Cestoidea)...
 • 79
 • 285
 • 0

Thử nghiệm sản xuất Oligochitosansử dụng Oligochitosan trong bảo quản tôm thẻ chân trắng nguyên liệu

Thử nghiệm sản xuất Oligochitosan và sử dụng Oligochitosan trong bảo quản tôm thẻ chân trắng nguyên liệu
... xu t oligochitosan s d ng oligochitosan b o qu n tôm th chân tr ng nguyên li u” V i m c tiêu ánh giá kh s d ng COS b o qu n tôm th chân tr ng nguyên li u nh m kéo dài th i gian b o qu n tôm i ... nuôi tôm t 90% s n lư ng Tây bán c u Trên th gi i, lo i tôm nuôi nhân t o tôm th chân tr ng quan tr ng th sau tôm sú Còn i v i Châu M tôm th chân tr ng s T i Vi t Nam, vi c i nuôi tôm th chân ... ng tôm th chân tr ng xu t kh u th p so v i tôm sú giá tr gia tăng c a tôm th chân tr ng l i l n nên 26 l n u tiên kinh ng ch xu t kh u tôm th chân tr ng b ng tôm sú” M t khác tình tr ng thi u tôm...
 • 74
 • 207
 • 0

Thử nghiệm sản xuất olygochitosan và sử dụng olygochitosan trong bảo quản nục nguyên liệu

Thử nghiệm sản xuất olygochitosan và sử dụng olygochitosan trong bảo quản cá nục nguyên liệu
... cứu số nội dung sau 1) Thử nghiệm sản xuất Oligochitosan; 2) Thử nghiệm sử dụng Oligochitosan bảo quản nục nguyên liệu; 3) Đề xuất quy trình bảo quản nục nguyên liệu oligochitosan; Ý nghĩa ... lớp màng bảo vệ 3.4 ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH BẢO QUẢN CÁ NỤC NGUYÊN LIỆU Từ kết nghiên cứu cho phép đề xuất quy trình bảo quản Nục sau: Quy trình bảo quản Nục theo phương pháp bảo quản lạnh ... sản xuất olygochitosan sử dụng olygochitosan bảo quản nục nguyên liệu Với mục tiêu đánh giá khả ảnh hưởng COS đến độ tươi thời gian bảo quản theo phương pháp bảo quản lạnh Nội dung luận...
 • 68
 • 226
 • 1

Ứng dụng chitosan trong bảo quản ngừ

Ứng dụng chitosan trong bảo quản cá ngừ
... phẩm phi lê ngừ đại dương trước bảo quản 2,6.10 cfu/cm Sau cấp đông bảo quản nhiệt độ -10°C thời gian bảo quản 45 ngày, tổng số vi sinh vật hiếu khí bề mặt tăng lên 3,5.103 cfu/cm Trong dùng ... 2cm Phi lê ngừ đại dương lấy mẫu nhà máy chế biến thủy sản Nam Trung Bộ, Nha Trang, Khánh Hòa M ỗi màng sử dụng để bao gói miếng ngừ để kiểm tra lặp lại lần M ẫu trước sau bảo quản 45 ngày ... phi lê ngừ đại dương Để đánh giá khả bảo quản màng, từ thí nghiệm tạo màng chọn loại màng tối ưu CG3 CGB3-2 em bao gói miếng ngừ đại dương fillet kích thước 10 x cm, độ dầy miếng 2cm...
 • 7
 • 382
 • 3

Quy trình xử lý và bảo quản ngừ đại dương trên tàu

Quy trình xử lý và bảo quản cá ngừ đại dương trên tàu
... đưa xử lý, rửa bao gói vào hầm lạnh Chú ý cho vào hầm, ta thực đưa đầu xuống trước phải thật từ từ để dung dịch bảo quản tràn vào bao bì làm cho chìm hẳn xuống dung dịch, tránh để ... đầu Hình 2b: Dùng lao mấu xiên cá to Hình 2c: Khơng khấu vào Hình 2d: Khơng dùng lao mấu móc vào cuống họng tim Hình 2: Kỹ thuật kéo lên tàu Giết Khi đến Nhật Bản, loại ngừ ... xước va chạm vào nhau, va chạm vào thành hầm tàu ống ga lạnh q trình bảo quản Tiến hành: Sau rửa cá, người thủy thủ dùng xử xun qua miệng cá, dùng dây cước (hoặc dây nylơng) mai miệng chặt lại...
 • 10
 • 110
 • 0

Một số biện pháp cải tiến khâu quản lý nguồn nhân lực tại công ty TNHH Hải Hà-kotobuki.doc.DOC

Một số biện pháp cải tiến khâu quản lý nguồn nhân lực tại công ty TNHH Hải Hà-kotobuki.doc.DOC
... tốt công tác quản trị nhân lực doanh nghiệp công tác mà cán công nhân viên Công ty cần phải quan tâm lu ý Trớc hết, Công ty phải hình thành tổ kiểm tra giám sát công việc công nhân viên Công ty ... quản trị nhân lực công ty LD TNHH Hải Hà - Kotobuki I Quá trình hình thành phát triển công ty II Những đặc điểm công ty ảnh hởng tới công tác quản trị nhân lực 10 Đặc điểm máy tổ chức quản sản ... Công ty Qua thòi gian thực tập công ty nắm băt đợc tình hình thực tế này, em mạnh dạn đề xuất số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác QTNL Công ty với đề tài: Một số giải pháp nhằm cải tiến khâu quản...
 • 36
 • 438
 • 4

Một số biện pháp nhằm hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ty TNHH Hải Huyền.doc

Một số biện pháp nhằm hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ty TNHH Hải Huyền.doc
... thứ ba số giải pháp nhằm hoàn thiện quản nguồn nhân lực công ty TNHH Hải Huyền Bài viết hoàn thành với giúp đỡ công ty TNHH Hải Huyền đặc biệt giúp đỡ tận tình giáo viên hướng dẫn TS Đỗ Hải Hà ... cấp độ quản nguồn nhân lực Các cấp độ quản nguồn nhân lực bao gồm: - Cấp sách: Cấp sách xác định hoạt động quản nhân lực phải ưu tiên phục vụ gì? Hoạt động quản nhân lực phải đạt ... việc thích hợp công ty coi trọng Điều kiện lao động luôn cải thiện chưa đảm bảo tốt cho nhân viên 2.2.3 Quy trình quản nguồn nhân lực công ty Quy trình quản nguồn nhân lực công ty chia làm...
 • 67
 • 543
 • 11

Một số biện pháp nhằm hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Hải Huyền

Một số biện pháp nhằm hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Hải Huyền
... thứ ba số giải pháp nhằm hoàn thiện quản nguồn nhân lực công ty TNHH Hải Huyền Bài viết hoàn thành với giúp đỡ công ty TNHH Hải Huyền đặc biệt giúp đỡ tận tình giáo viên hướng dẫn TS Đỗ Hải Hà ... cấp độ quản nguồn nhân lực Các cấp độ quản nguồn nhân lực bao gồm: - Cấp sách: Cấp sách xác định hoạt động quản nhân lực phải ưu tiên phục vụ gì? Hoạt động quản nhân lực phải đạt ... việc thích hợp công ty coi trọng Điều kiện lao động luôn cải thiện chưa đảm bảo tốt cho nhân viên 2.2.3 Quy trình quản nguồn nhân lực công ty Quy trình quản nguồn nhân lực công ty chia làm...
 • 67
 • 349
 • 1

hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ty TNHH Hải Huyền

hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ty TNHH Hải Huyền
... nhằm hoàn thiện quản nguồn nhân lực công ty TNHH Hải Huyền Bài viết hoàn thành với giúp đỡ công ty TNHH Hải Huyền đặc biệt giúp đỡ tận tình giáo viên hướng dẫn TS Đỗ Hải Hà CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ ... việc thích hợp công ty coi trọng Điều kiện lao động luôn cải thiện chưa đảm bảo tốt cho nhân viên 2.2.3 Quy trình quản nguồn nhân lực công ty Quy trình quản nguồn nhân lực công ty chia làm ... biệt công ty làm lĩnh vực phân phối công ty + Nguyên nhân chủ quan Trong lĩnh vực quản nhân sự: - Hiên công ty chưa có nhân viên quản qua đào tạo bản, phần lớn nhân viên quản công ty chủ...
 • 67
 • 251
 • 0

43 Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Hải Huyền

43 Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Hải Huyền
... hay nhỏ, tư nhân hay nhà nước dùng đến bốn nguồn lực chủ yếu sau : nhân lực, tài lực, vật lực thông tin Nguồn nhân lực bao gồm nhà quản nhân viên hay công nhân Nguồn lực tài bao gồm nguồn vốn ... việc thích hợp công ty coi trọng Điều kiện lao động luôn cải thiện chưa đảm bảo tốt cho nhân viên 2.2.3 Quy trình quản nguồn nhân lực công ty Quy trình quản nguồn nhân lực công ty chia làm ... biệt công ty làm lĩnh vực phân phối công ty + Nguyên nhân chủ quan Trong lĩnh vực quản nhân sự: - Hiên công ty chưa có nhân viên quản qua đào tạo bản, phần lớn nhân viên quản công ty chủ...
 • 66
 • 256
 • 0

89 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Hải Huyền

89 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Hải Huyền
... thứ ba số giải pháp nhằm hoàn thiện quản nguồn nhân lực công ty TNHH Hải Huyền Bài viết hoàn thành với giúp đỡ công ty TNHH Hải Huyền đặc biệt giúp đỡ tận tình giáo viên hướng dẫn TS Đỗ Hải Hà ... cấp độ quản nguồn nhân lực Các cấp độ quản nguồn nhân lực bao gồm: - Cấp sách: Cấp sách xác định hoạt động quản nhân lực phải ưu tiên phục vụ gì? Hoạt động quản nhân lực phải đạt ... việc thích hợp công ty coi trọng Điều kiện lao động luôn cải thiện chưa đảm bảo tốt cho nhân viên 2.2.3 Quy trình quản nguồn nhân lực công ty Quy trình quản nguồn nhân lực công ty chia làm...
 • 67
 • 272
 • 0

266 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Hải Huyền

266 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Hải Huyền
... cấp độ quản nguồn nhân lực Các cấp độ quản nguồn nhân lực bao gồm: - Cấp sách: Cấp sách xác định hoạt động quản nhân lực phải ưu tiên phục vụ gì? Hoạt động quản nhân lực phải đạt ... việc thích hợp công ty coi trọng Điều kiện lao động luôn cải thiện chưa đảm bảo tốt cho nhân viên 2.2.3 Quy trình quản nguồn nhân lực công ty Quy trình quản nguồn nhân lực công ty chia làm ... biệt công ty làm lĩnh vực phân phối công ty + Nguyên nhân chủ quan Trong lĩnh vực quản nhân sự: - Hiên công ty chưa có nhân viên quản qua đào tạo bản, phần lớn nhân viên quản công ty chủ...
 • 66
 • 230
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH HẢI HUYỀN

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH HẢI HUYỀN
... - 55 Số % 25% 60% 13% 2% II .Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản nguồn nhân lực công ty Thứ nhất: công ty phải xây dựng kế hoạch dài hạn kế hoạch cụ thể phát triển quản nguồn nhân lực theo ... việc nhân viên công ty + Tính chất công việc công ty Thứ chín: công ty cần tạo tâm thi đua làm việc nhân viên, phòng công ty - Công ty phải liên tục mở đợt thi đua nhân viên, phòng phải đề ... để đưa mức lương hợp cho công ty Thứ tám: công ty cần phải hoàn thiện, bổ sung văn quản lý, pháp qui lao động Tăng cường hệ thống thông tin phục vụ quản nguồn nhân lực doanh nghiệp Sinh...
 • 11
 • 261
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp bảo quản cá ngừ đại dươngcách bảo quản cá ngừ đại dươngnhững thành tựu và khó khăn trong việc quản trị nguồn nhân lực tại công ty tnhh mtv dv xnk phương trangsử dụng bacteriocin trong bảo quản thực phẩmứng dụng chitosan trong bảo quản cà chuaứng dụng map trong bảo quản cá và các loài thủy sản kbáo cáo thực tập tổng hợp tại công ty tnhh xây dựng chuyên ngành quản trị knh doanhvận dụng các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong giai đoạn chuẩn bị kiểm toán tại công ty tnhh pwc việt namvận dụng các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong giai đoạn thực hiện kiểm toán tại công ty tnhh pwc việt namsự cần thiết phải vận dụng bsc trong đánh giá thành quả hoạt động tại công ty petro pacificthực trạng quản trị vốn kinh doanh tại công ty tnhh sản xuất và thương mại bảo châu trong thời gian quaứng dụng lý thuyết bảo trì và độ tin cậy tại công ty nspứng dụng lý thuyết bảo trì và độ tin cậy tại công ty vận tải phương trangbáo cáo thực tập tổng hợp tại công ty tnhh thương mại và kỹ thuật ứng dụngbáo cáo thực tập giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác quản trị nguồn nhân lực tai công ty tnhh đầu tư thương mại và dịch vụ quinn hà nộiVận dụng tư tưởng hồ chí minh về chống chủ nghĩa cá nhân trong giai đoạn hiện nayChủ tịch hồ chí minh nói về đảng viênHồ chí minhKết luận của ban bí thư về sơ kết việcPhép dùng người của chủ tịch hồ chí minhTầm nhìn sáng tạo của hồ chí minh khi tiếp nhận học thuyếtTinh thần dân tộc ở chủ tịch hồ chí minhTư tưởng hồ chí minh về thanh niênVăn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội1 GioiThieuVeLTHDT2 c++motsomorongsoc6 dahinhCâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 2 Học viện KTQS MTACâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 1 Học viện KTQS MTALuận văn tốt nghiệp Các giải pháp nhằm tăng cường khả năng quản lý các dự án ODAGiới thiệu phần mềm Quản lý văn bảnskkn BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH TẠI TRƯỜNG THPT VÕ TRƯỜNG TOẢNskkn Các biện pháp tăng cường phối hợp giữa GVCN và BCS lớp trong công tác quản lí lớp học bậc THPTskkn HIỆU TRƯỞNG XÂY DỰNG BẦU KHÔNG KHÍ TÂM LÝ CỦA TẬP THỂ TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNGSKKN LỰA CHỌN MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM PHÁT TRIỂN THỂ LỰC MÔN CẦU LÔNG CHO HỌC SINH KHỐI 10 THPT”