Phân lập và sàng lọc vi khuẩn biển định hướng sinh enzyme thủy phân fucoidan từ rong nâu việt nam

PHÂN lập SÀNG lọc VI SINH vật BIỂN SINH ENZYM có KHẢ NĂNG cắt MẠCH FUCOIDAN

PHÂN lập và SÀNG lọc VI SINH vật BIỂN SINH ENZYM có KHẢ NĂNG cắt MẠCH FUCOIDAN
... sàng lọc vi sinh vật biển sinh enzyme khả cắt mạch fucoidan Nội dung luận văn bao gồm:  Phân lập vi sinh vật biển theo định hướng phân cắt fucoidan Sàng lọc vi sinh vật biển sinh enzyme cắt ... g e Vi e N y to k lic c 3.2 Sàng lọc vi sinh vật biển theo định hƣớng sinh enzyme cắt ngắn mạch fucoidan Sau phân lập 24 chủng vi sinh vật biển theo định hướng sinh enzyme cắt ngắn mạch fucoidan, ... Bản [9],[10] phân lập vi khuẩn khả cắt mạch fucoidan từ trầm tích biển nước biển Trong vài thập kỉ trở lại nhiều nghiên cứu thú vị enzyme fucoidanase phân lập từ vi sinh vật biển công bố...
 • 58
 • 291
 • 0

phân lập tuyển chọn vi khuẩn biển sinh bacteriocin từ ruột cá giò nhằm định hướng ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản bền vững

phân lập và tuyển chọn vi khuẩn biển sinh bacteriocin từ ruột cá giò nhằm định hướng ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản bền vững
... nuôi trồng hải sản nước, không khía cạnh khoa học mà ứng dụng thực tiễn Vì chọn đề tài Phân lập tuyển chọn vi khuẩn biển sinh bacteriocin từ ruột Giò nhằm định hướng ứng dụng nuôi trồng thủy ... HÌNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN, CÁC VẤN ĐỀ TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Ở VI T NAM VÀ THẾ GIỚI 1.2.1 Tình hình nuôi trồng thủy sản Vi t Nam giới .7 1.2.2 Các vấn đề phát sinh nuôi trồng thủy sản ... vi khuẩn biển phân lập từ Giò 65 Bảng 3.2 Kết phân lập chủng vi khuẩn từ ruột Giò 66 Bảng 3.3 Kết tuyển chọn sơ chủng vi khuẩn sinh bacteriocin từ ruột Giò 69...
 • 93
 • 488
 • 1

Phân lập sàng lọc vi sinh vật Enzyme bẻ ngắn mạch Polysaccharide từ bùn thải rong nâu trong quá trình sản xuất Fucoidan

Phân lập và sàng lọc vi sinh vật Enzyme bẻ ngắn mạch Polysaccharide từ bùn thải rong nâu trong quá trình sản xuất Fucoidan
... QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 .Phân lập chủng vi sinh vật từ bùn thải trình sản xuất fucoidan Để tiến hành tuyển chọn chủng vi sinh vật có khả sinh enzyme cắt mạch polysaccharide, tiến hành phân lập vi sinh ... nơi có khả tồn vi sinh vật tiêu thụ Xuất phát từ lý nêu định chọn đề tài : Phân lập sàng lọc vi sinh vật sinh enzyme bẻ ngắn mạch polysaccharide từ bùn thải pilot sản xuất Fucoidan Nội dung ... dụng để sàng lọc khả sinh enzyme bẻ ngắn mạch polysaccharite rong Nâu chất fucoidan 3.2 Sàng lọc chủng vi sinh vật theo định hướng sinh enzyme cắt mạch polysaccharide Sau phân lập 30 chủng vi khuẩn,...
 • 65
 • 196
 • 0

Luận án : phân lập tuyển chọn vi khuẩn cố định đạm pseudomonas spp bón cho cây lúa cao sản vùng đồng bằng sông cửu long

Luận án : phân lập và tuyển chọn vi khuẩn cố định đạm pseudomonas spp bón cho cây lúa cao sản vùng đồng bằng sông cửu long
... Phân lập tuyển chọn vi khuẩn cố định đạm Pseudomonas spp bón cho lúa cao sản vùng đồng sông Cửu Long thực nhằm nhận diện xác định dòng Pseudomonas spp có khả cố định đạm hữu hiệu lúa cao sản ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ NGÔ THANH PHONG PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM PSEUDOMONAS SPP BÓN CHO CÂY LÚA CAO SẢN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LUẬN ÁN TIẾN SĨ Chuyên ... Phân lập xác định vi khuẩn Pseudomonas spp có mang gen nif cố định đạm diện đất vùng rễ lúa đồng sông Cửu Long chọn lọc dòng Pseudomonas spp có độ hữu hiệu cao lúa cao sản , vấn đề xây dựng cho...
 • 161
 • 822
 • 5

tóm tắt luận án phân lập tuyển chon vi khuẩn cố định đạm pseudomonas spp bón cho cây lúa cao sản vùng đồng bằng sông cửu long

tóm tắt luận án phân lập và tuyển chon vi khuẩn cố định đạm pseudomonas spp bón cho cây lúa cao sản vùng đồng bằng sông cửu long
... cầu đạm cho trình sinh trưởng phát triển lúa cao sản - Mục tiêu cụ thể: (1) Phân lập tách ròng dòng Pseudomonas địa có đất vùng rễ lúa đồng sông Cửu Long làm nguồn vi khuẩn cố định đạm với lúa cao ... khả cố định đạm với lúa cao sản Phạm vi nghiên cứu: dòng vi khuẩn Pseudomonas spp địa phân lập từ đất vùng rễ lúa trồng 13 tỉnh thành đồng sông Cửu Long, có mang gen nif có khả cố định đạm hữu ... dụng dung dịch khoáng dành cho lúa (Kronzucker ctv., 1999); Hiệu vi khuẩn cố định đạm với lúa cao sản trồng chậu nhà lưới; Hiệu cố định đạm vi khuẩn với lúa đồng Khảo sát mật số vi khuẩn nuôi cấy...
 • 29
 • 175
 • 0

phân lập tuyển chọn vi khuẩn có khả năng sinh tổng hợp enzyme collagenase từ mắm cá cơm, mắm cá linh, mắm cá sặc

phân lập và tuyển chọn vi khuẩn có khả năng sinh tổng hợp enzyme collagenase từ mắm cá cơm, mắm cá linh, mắm cá sặc
... đó, vi c chọn dòng vi khuẩn khả sinh tổng hợp enzyme collagenase bước khởi đầu cần thiết Từ ba mẫu mắm cơm, mắm linh mắm sặc phân lập 41 dòng vi khuẩn hiếu khí khả sinh tổng hợp enzyme ... chọn vi khuẩn khả sinh tổng hợp enzyme collagenase từ mắm cơm, mắm linh, mắm sặc thực 1.2 Mục tiêu đề tài Đề tài thực với mục tiêu phân lập để tuyển chọn số dòng vi khuẩn khả sinh ... đƣợc Mục đích: Tuyển chọn dòng vi khuẩn khả sinh tổng hợp enzyme collagenase mạnh từ dòng phân lập Nguyên tắc: Dựa vào khả sinh tổng hợp enzyme collagenase dòng vi khuẩn phân lập phát triển...
 • 75
 • 135
 • 0

Phân lập tuyển chọn vi khuẩn cố định đạm, hòa tan lân trong đất vùng rễ cây ngô (zea mays l) trồng trên đất xám tỉnh tây ninh

Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn cố định đạm, hòa tan lân trong đất vùng rễ cây ngô (zea mays l) trồng trên đất xám tỉnh tây ninh
... đất vùng rễ ngô trồng đất xám Tây Ninh Bảng 3.2: Đặc tính dinh dưỡng đất vùng rễ ngô trồng đất xám tỉnh Tây Ninh Bảng 3.3: Mật số vi khuẩn cố định đạm vi khuẩn hòa tan lân đất vùng rễ ngô ... 24 2.2.3 Đếm mật số vi khuẩn cố định đạm vi khuẩn hòa tan lân đất vùng rễ ngô 26 2.2.4 Phân lập làm vi khuẩn cố định đạm, hòa tan lân khó tan từ đất vùng rễ ngô ... 47 3.5 Khả cố định đạm, hòa tan lân dòng vi khuẩn đất vùng rễ ngô 55 3.5.1 Khả cố định đạm dòng vi khuẩn đất vùng rễ ngô 57 3.5.2 Khả hòa tan lân dòng vi khuẩn đất vùng rễ ngô 61 3.6 Mối...
 • 109
 • 150
 • 0

Phân lập tuyển chọn vi khuẩn cố định đạm, hòa tan lân trong đất vùng rễ cây ngô (Zea mays L.) trồng trên đất xám tỉnh Tây Ninh

Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn cố định đạm, hòa tan lân trong đất vùng rễ cây ngô (Zea mays L.) trồng trên đất xám tỉnh Tây Ninh
... Bảng 3.3: Mật số vi khuẩn cố định đạm vi khuẩn hòa tan lân có đất vùng rễ ngô trồng đất xám tỉnh Tây Ninh Mẫu đất Mật số vi khuẩn cố định đạm Mật số vi khuẩn hòa tan lân (log10 CFU /g ... nên đất xám dễ bị nghèo kiệt dinh dưỡng trình canh tác (Lê Huy Bá, 2009) 3.2 Mật số vi khuẩn cố định đạm/ hòa tan lân đất vùng rễ ngô Mật số vi khuẩn cố định đạm vi khuẩn hòa tan lân trình ... mẫu dịch vi khuẩn gốc: Số vi khuẩn/ 1 ml mẫu (CFU/ml) = số khuẩn lạc trung bình x 102 x độ pha loãng 2.2.4 Phân lập làm vi khuẩn cố định đạm, hòa tan lân khó tan từ đất vùng rễ ngô Công thức...
 • 83
 • 284
 • 0

Phân lập tuyển chọn vi khuẩn cố định đạm, hòa tan lân trong đất vùng rễ cây ngô (Zea mays L.) trồng trên đất xám tỉnh Tây Ninh

Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn cố định đạm, hòa tan lân trong đất vùng rễ cây ngô (Zea mays L.) trồng trên đất xám tỉnh Tây Ninh
... Bảng 3.3: Mật số vi khuẩn cố định đạm vi khuẩn hòa tan lân có đất vùng rễ ngô trồng đất xám tỉnh Tây Ninh Mẫu đất Mật số vi khuẩn cố định đạm Mật số vi khuẩn hòa tan lân (log10 CFU /g ... nên đất xám dễ bị nghèo kiệt dinh dưỡng trình canh tác (Lê Huy Bá, 2009) 3.2 Mật số vi khuẩn cố định đạm/ hòa tan lân đất vùng rễ ngô Mật số vi khuẩn cố định đạm vi khuẩn hòa tan lân trình ... mẫu dịch vi khuẩn gốc: Số vi khuẩn/ 1 ml mẫu (CFU/ml) = số khuẩn lạc trung bình x 102 x độ pha loãng 2.2.4 Phân lập làm vi khuẩn cố định đạm, hòa tan lân khó tan từ đất vùng rễ ngô Công thức...
 • 83
 • 190
 • 0

TIỂU LUẬN ASEAN, QUAN hệ NHỮNG GIẢI PHÁP MANG TÍNH ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH SÁCH về CHÍNH TRỊ xã hội của VIỆT NAM với ASEAN

TIỂU LUẬN  ASEAN, QUAN hệ và NHỮNG GIẢI PHÁP MANG TÍNH ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH SÁCH về CHÍNH TRỊ xã hội của VIỆT NAM với ASEAN
... ẩn yếu tố gây ổn định trị - hội đe dọa chủ quyền quốc gia II Giải pháp mang tính Định hướng sách Việt Nam trị - an ninh với ASEAN năm đầu kỷ XXI 2.1 Chủ trương đóng góp Việt Nam việc xây dựng ... học hội Việt Nam/ nghiên cứu Đông Nam Á, Việt Nam công xây dựng cộng đồng Asean , Tạp chí nghiên cứu Đông Nam Á số 7(100) Luận Thùy Dương, “Sự tham gia Việt Nam hợp tác trị- an ninh ASEAN , ... qua KẾT LUẬN Nhìn chung, việc triển khai sách đối ngoại Việt Nam an ninh - trị Asean 10 năm đầu kỷ XXI hướng với định hướng sách mà Đảng Nhà Nước ta vạch Đại hội IX, X XI Việc triển khai sách đối...
 • 14
 • 142
 • 1

Phân lập sàng lọc hoạt tính antri protease từ vi sinh vật liên kết hỉa miên tại biển đà nẵng

Phân lập và sàng lọc hoạt tính antri protease từ vi sinh vật liên kết hỉa miên tại biển đà nẵng
... III KẾT QUẢ 3.1 Phân lập sàng lọc hoạt tính anti -protease từ vi sinh vật hải miên 3.1.1 Kết phân lập vi sinh vật liên kết hải miên Các mẫu thu biển Đà Nẵng tiến hành phân lập mục 2.2.1 ta thu kết ... Sàng lọc số vi sinh vật liên kết Hải miên hoạt tính antiprotease cao - Định danh 1-2 chủng vi sinh vật hoạt tính anti -protease cao Nội dung đề tài: - Phân lập vi sinh vật liên kết hải miên ... phân tích số liệu phần mềm máy tính 40 PHẦN III KẾT QUẢ 41 3.1 Phân lập sàng lọc hoạt tính anti -protease từ vi sinh vật hải miên 41 3.1.1 Kết phân lập vi sinh vật liên kết hải miên 41 3.1.2 Kết...
 • 67
 • 267
 • 0

Phân lập tuyển chọn vi khuẩn lactic chế biến bảo quản thức ăn thô xanh phụ phẩm nông nghiệp cho gia súc nhai lại

Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn lactic chế biến và bảo quản thức ăn thô xanh và phụ phẩm nông nghiệp cho gia súc nhai lại
... sử dụng vi sinh vật chế biến, bảo quản để nâng cao tỷ lệ tiêu hóa, hiệu sử dụng thức ăn thô xanh, phụ phế phẩm công nông nghiệp cho gia súc nhai lại - Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Các ... 134 chủng vi khuẩn phân lập tinh môi trường MRS, sau ngày nhiệt độ 30oC 3.1.2 Tuyển chọn vi khuẩn lactic - Xác định khả sinh axit lên men đồng hình vi khuẩn phân lập Các chủng phân lập nuôi môi ... (1987); phân tích Bootstrap (Felsenstein, 1985) thực từ 1000 lần lặp lại ngẫu nhiên III KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Phân lập tuyển chọn chủng vi khuẩn lactic lên men đồng hình 3.1.1 Phân lập vi khuẩn...
 • 6
 • 795
 • 6

Sàng lọc vi khuẩn sinh Beta Lactamase phổ rộng phân lập tại Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên bằng kỹ thuật Multiplex PCR

Sàng lọc vi khuẩn sinh Beta Lactamase phổ rộng phân lập tại Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên bằng kỹ thuật Multiplex PCR
... β -lactamase phổ rộng thực bệnh vi n Đó lý chọn tên đề tài “ Sàng lọc vi khuẩn sinh beta lactamase phổ rộng phân lập bệnh vi n Đa khoa trung ƣơng Thái Nguyên kỹ thuật multiplex - PCR MỤC TIÊU ... 04/2013 - Vi khuẩn gây bệnh từ mẫu bệnh phẩm định danh Khoa Vi sinhBệnh vi n Đa khoa Trung ương Thái Nguyên Phòng xét nghiệm Vi sinhSinh học phân tử, Bộ môn Vi sinh, Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên ... 2.1.1 Các chủng vi khuẩn Đối tượng nghiên cứu chủng vi khuẩn Gram âm gây bệnh thường gặp phân lập từ loại bệnh phẩm lâm sàng Khoa Vi sinh - Bệnh vi n Đa khoa Trung ương Thái Nguyên từ tháng 4/2012...
 • 73
 • 665
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phân lập và tuyển chọn vi khuẩn lacticphân lập và tuyển chọn vi khuẩn lactic có khả năng sinh chất kháng khuẩnphan lap va nuoi cay vi khuan bacillus subtillis de san xuat enzyme amylazaphân lập và tuyển chọn vi khuẩn bacilus sutilicphân lập và tuyển chọn vi khuẩn lactic có hoạt tính sinh học cao dùng trong lên men phụ phẩm tôm làm thức ăn chăn nuôiphân lập và nhận dạng vi khuẩn có hoạt tính enzym lipaza dựa trên đặc điểm sinh hóa và sinh học phân tửphương pháp phân lập và tuyển chọn vi khuẩn lactickết quả phân lập một số chủng vi khuẩn cố định đạm trong rễ cây ngô ở đăk lăkphương pháp sàng lọc vi khuẩn lactictình hình nghiên cứu và ứng dụng vi khuẩn cố định đạm trong nông nghiệp ở việt namhướng phát triển của việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhấttrên thế giới bài học kinh nghiệm cho việt nam trong quá trình hội tụcơ sở lập và trình bày bctc của một số nước trên thế giới bài học kinh nghiệm cho việt namcông ty cổ phần đầu tư hàng không việt namngân hàng cổ phần đầu tư phát triển việt namcông ty cổ phần đầu tư dầu khí việt namBài 8. Ăn, uống sạch sẽBảng chia 4Mẫu hợp đồng khảo sát - thiết kế nạo vét công trình cảng biển7 chuongtrinhchitietDLCCItìm hiểu về các lục địa nam mĩ, đặc điểm tự nhiênMẫu đề xuất ý kiến trong thiết kế và thi công công trình cảng biểnhiện trạng kỹ thuật nuôi động vật thân mềm và ưu nhược điểm của từng phương phápMẫu đề nghị thi công theo bản vẽ thiết kế công trình và thi công công trìnhmẫu công văn yêu cầu thanh toán chi phí kiểm định bến phà trong xây dựng công trìnhBất đẳng thức tích chập suy rộng KontorovichLebedev – Fourier và ứng dụngQuyet dinh phe duyet TKKT DT gia co ben 08 2010Chuyên đề hydrocacbon thơm thiên nhiênPhân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại EVNPhân tích công tác tuyển dụng lao động tại trường đại học điện lựcPhân tích chế độ thù lao lao động tại trung tâm điều độ hệ thống điện quốc giaTHỰC TRẠNG CÔNG tác ĐÁNH GIÁ mức độ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC tại BAN QUẢN lý dự án THỦY điện 1Thực hiện công nghiệp hoá và hiện đại hóa nông thônTẠO EBOOK với MICROSOFT WORD 2016Đề thi Giai tich 2 2014 2015 MTAChủ tịch hồ chí minh nói về công tác đảng viên