Thử nghiệm sử dụng chế phẩm sinh học có nguồn gốc từ thực vật trong bảo quản cá ngừ đại dương tại công ty TNHH hải vương

Khảo sát quy trình xử lý nước và sử dụng chế phẩm sinh học nhằm giảm thiểu vi khuẩn Vibrio trong sản xuất giống tôm chân trắng ở Công ty Thủy sản VINA - Ninh Thuận

Khảo sát quy trình xử lý nước và sử dụng chế phẩm sinh học nhằm giảm thiểu vi khuẩn Vibrio trong sản xuất giống tôm chân trắng ở Công ty Thủy sản VINA - Ninh Thuận
... gây Xuất phát từ vấn đề xin thực đề tài: Khảo sát quy trình xử nước sử dụng chế phẩm sinh học nhằm giảm thiểu vi khuẩn Vibrio sản xuất giống tôm chân trắng Công ty Thủy sản ViNa - Ninh Thuận ... Đánh giá trình xử nước sử dụng chế phẩm sinh học nhằm giảm thiểu vi khuẩn Vibrio sản xuất giống tôm chân trắng trại giống Công ty Thủy sản ViNa - Ninh Thuận 2 Nội dung thực hiện:  Khảo sát đánh ... hình sản xuất giống năm 2012 Công ty Thủy sản ViNa - Ninh Thuận 1.2 Một số quy trình xử nước sử dụng chế phẩm sinh học sở sản xuất tôm giống 1.2.1 Quy trình xử lí nước...
 • 72
 • 180
 • 0

đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm ngừ đại dương của công ty tnhh hải vương sang thị trường eu

đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm cá ngừ đại dương của công ty tnhh hải vương sang thị trường eu
... thực trạng xuất sản phẩm ngừ đại dương Công ty HAVUCO vào thị trường EU - Đưa giải pháp, kiến nghị nhằm đẩy mạnh xuất sản phẩm ngừ đại dương Công ty HAVUCO sang thị trường EU thời gian tới ... Chương II: Thực trạng xuất ngừ đại dương Công ty HAVUCO sang thị trường EU Chương III: Một số giải pháp đẩy mạnh xuất ngừ đại dương Công ty HAVUCO sang thị trường EU Do có hạn chế việc ... Nhà sản xuất: Các nhà sản xuất hay chế biến công ty làm sản phẩm, gồm nhà sản xuất nguyên liệu công ty sản xuất thành phẩm Các nhà máy sản xuất thành phẩm sử dụng nguyên liệu sản phẩm gia công...
 • 111
 • 795
 • 6

Nghiên cứu tạo ra một chế phẩm sinh học nguồn gốc từ vi sinh vật

Nghiên cứu tạo ra một chế phẩm sinh học có nguồn gốc từ vi sinh vật
... đó, nhà khoa học quan tâm nghiên cứu để tìm thuốc bảo vệ thực vật nguồn gốc vi sinh vật Các chế phẩm sản xuất từ nấm kí sinh côn trùng, chế phẩm diệt rệp, châu chấu nguồn gốc từ bào tử ... thị trường sản phẩm thương mại Vertalec Mycotal diệt côn trùng Tuy nhiên, giá thành sản phẩm cao nhà nông Vì vậy, vi c nghiên cứu tạo chế phẩm sinh học nguồn gốc từ vi sinh vật giá thành ... chất phụ gia sinh học tạo thành chế phẩm thuốc trừ sâu sinh học tên Vimetazimm 95DP, sản phẩm công ty Trường An Thuốc trừ sâu vi sinh BT Vi n Công nghiệp Thực phẩm Hà Nội sản xuất, hiệu giết...
 • 45
 • 311
 • 0

Tài liệu Thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay giải thể, phá sản pptx

Tài liệu Thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay giải thể, phá sản pptx
... định giải thể, phá sản quan nhà nước Bước thẩm quyền chủ rừng trách nhiệm gửi định giải thể, phá sản đến Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn nơi rừng Sau nhận định giải thể phá sản Sở ... quản lý khu rừng thu hồi đưa vào quỹ rừng để giao, cho thu Hồ sơ Thành phần hồ sơ Biểu thống kê đặc điểm khu rừng giao, cho thu , thu hồi rừng (ban hành kèm theo QĐ số ngày tháng năm Ủy ban ... định giải thể, phá sản quan nhà nước thẩm quyền Số hồ sơ: 03 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Biểu thống kê đặc điểm khu rừng giao, cho Thông tư số 38/2007/TT- thu , thu hồi rừng...
 • 3
 • 210
 • 0

Thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay giải thể, phá sản ppt

Thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay giải thể, phá sản ppt
... chủ rừng đầu tư vào khu rừng (nếu có) Sau thu hồi rừng Uỷ ban nhân dân cấp huyện trách nhiệm Bước 4: đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã quản lý khu rừng thu hồi đưa vào quỹ rừng để giao, cho thu ... Không quy định Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết việc thực TTHC: Quyết định hành Các bước Mô tả bước Tên bước Khi nhận định giải thể, phá sản quan nhà nước ... nơi rừng Sau nhận định giải thể phá sản Sở nông Bước 2: nghiệp Phát triển nông thôn trách nhiệm thẩm tra, xác minh khu rừng; lập hồ sơ trình uỷ ban nhân dân cấp định Mô tả bước Tên bước thu...
 • 4
 • 161
 • 0

XÁC ĐỊNH MÔI TRƯỜNG TỐI ƯU ĐỂ THU SINH KHỐI VÀ ENZYME CỦA VI KHUẨN BACILLUS SUBTILIS, LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS. THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT CHẾ PHẨM SINH HỌC(Nội dung chính)

XÁC ĐỊNH MÔI TRƯỜNG TỐI ƯU ĐỂ THU SINH KHỐI VÀ ENZYME CỦA VI KHUẨN BACILLUS SUBTILIS, LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS. THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT CHẾ PHẨM SINH HỌC(Nội dung chính)
... Xác định mơi trường tối ưu để thu sinh khối enzyme vi khuẩn Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus Thử nghiệm sản xuất chế phẩm sinh học” thực phòng thí nghiệm vi sinh khoa Cơng Nghệ Sinh ... Xác định mơi trường tối ưu để thu sinh khối enzyme vi khuẩn Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus Thử nghiệm sản xuất chế phẩm sinh học” để phục vụ chăn ni thủy sản 2 1.2 MỤC ĐÍCH Xác ... MỤC ĐÍCH Xác định mơi trường tối ưu vi khuẩn Bacillus subtilis Lactobacillus acidophilus để sản xuất chế phẩm sinh học sử dụng chăn ni thú y ni trồng thủy sản 1.3 U CẦU 1.3.1 Đối với Bacillus subtilis...
 • 78
 • 950
 • 6

Xác định môi trường tối ưu để thu sinh khối và enzyme của vi khuẩn bacillus subtilis, lactobacillus acidophilus. Thử nghiệm sản xuất chế phẩm sinh học

 Xác định môi trường tối ưu để thu sinh khối và enzyme của vi khuẩn bacillus subtilis, lactobacillus acidophilus. Thử nghiệm sản xuất chế phẩm sinh học
... enzyme có 1ml protease amylase Chọn môi trường tối ưu 10 % giống Môi trường A Môi trường B Môi trường C Môi trường D Chọn môi trường tối ưu Sản xuất chế phẩm chứa Bacillus subtilis Bảo quản, kiểm ... 2 Xác định môi trường tối ưu vi khuẩn Bacillus subtilis Lactobacillus acidophilus để sản xuất chế phẩm sinh học sử dụng chăn nuôi thú y nuôi trồng thủy sản 1.3 YÊU CẦU 1.3.1 Đối với Bacillus ... tế môi trường NB15 môi trường cho hiệu kinh tế cao Như qua kết định chọn môi trường NB15 làm môi trường sản xuất chế phẩm chứa Lactobacillus acidophilus 4.2.3 Kết sản xuất thử kiểm tra chế phẩm...
 • 51
 • 4,443
 • 23

Đánh giá hiệu quả kinh tế và ảnh hưởng môi trường của việc sử dụng chế phẩm sinh học trong việc nuôi tôm xã Quảng Công

 Đánh giá hiệu quả kinh tế và ảnh hưởng môi trường của việc sử dụng chế phẩm sinh học trong việc nuôi tôm sú xã Quảng Công
... môi trường Hải Dương Tạp chí Khoa học, Công nghệ Môi trường tỉnh Hải Dương, số 5:17-18 26 Phụ lục Một số hình ảnh mô hình nuôi tôm sử dụng chế phẩm sinh học Hình Ao nuôi tôm sử dụng chế phẩm ... tố môi trường ao nuôi tôm 20  3.2 Ảnh hưởng chế phẩm EM Bokashi trầu đến tốc độ tăng trưởng tôm 22  3.3 Hiệu chế phẩm EM Bokashi trầu đến tỷ lệ sống tôm 23  3.4 Hiệu kinh tế sử ... chứng 87 86 84 81 83 76 80 74 23 3.4 Hiệu kinh tế sử dụng chế phẩm sinh học EM Bokashi trầu nuôi tôm Kết đánh giá hiệu kinh tế cho thấy có đến 3/4 số hộ nuôi tôm có lãi (3,6 – 9,0 triệu) Mô hình...
 • 17
 • 670
 • 0

Thử nghiệm bổ xung chế phẩm sinh học trong mô hình xử lý nước thải chăn nuôi của trại heo

Thử nghiệm bổ xung chế phẩm sinh học trong mô hình xử lý nước thải chăn nuôi của trại heo
... tài: “ Thử nghiệm bổ sung chế phẩm sinh học hình xử nước thải chăn ni trại heo Đồng Hiệp” 2 1.2 Mục đích u cầu 1.2.1 Mục đích Đánh giá hiệu phƣơng pháp thử nghiệm bổ sung chế phẩm sinh học ... mơ hình xử nƣớc thải chăn ni trại heo Đồng Hiệp”, tơi đƣa số kết luận sau: - Hiệu xử nƣớc thải chăn ni mơ hình thử nghiệm bổ sung chế phẩm sinh học BET-ORGA ENCHOICE cao mơ hình thử nghiệm ... 85,4% Nhƣ so với nghiệm thức đối chứng khơng bổ sung chế phẩm sinh học, hiệu suất xử BOD thử nghiệm bổ sung chế phẩm BET-ORGA cao 9,7 %; hiệu suất xử BOD thử nghiệm bổ sung chế phẩm ENCHOICE...
 • 63
 • 564
 • 4

Thử nghiệm bổ sung chế phẩm sinh học trong mô hình xử lý nước thải chăn nuôi của trại heo đồng hiệp

Thử nghiệm bổ sung chế phẩm sinh học trong mô hình xử lý nước thải chăn nuôi của trại heo đồng hiệp
... tài: “ Thử nghiệm bổ sung chế phẩm sinh học hình xử nước thải chăn ni trại heo Đồng Hiệp 2 1.2 Mục đích u cầu 1.2.1 Mục đích Đánh giá hiệu phƣơng pháp thử nghiệm bổ sung chế phẩm sinh học ... mơ hình xử nƣớc thải chăn ni trại heo Đồng Hiệp , tơi đƣa số kết luận sau: - Hiệu xử nƣớc thải chăn ni mơ hình thử nghiệm bổ sung chế phẩm sinh học BET-ORGA ENCHOICE cao mơ hình thử nghiệm ... học hình xử nƣớc thải chăn ni trại heo Đồng Hiệp, đồng thời so sánh hiệu xử nƣớc thải chế phẩm sinh học với 1.2.2 u cầu - Tìm hiểu quy trình cơng nghệ xử nƣớc thải trại heo Đồng Hiệp, ...
 • 63
 • 523
 • 1

Sử dụng chế phẩm sinh học cải tiến chất lượng rượu vang chuối xiêm

Sử dụng chế phẩm sinh học cải tiến chất lượng rượu vang chuối xiêm
... rư u vang, s a, bánh k o, s n ph m s y khô,… Ngày nay, s n ph m rư u vang t trái ngày phong phú v s lư ng l n ch t lư ng: rư u vang dâu, rư u vang nho, rư u vang d a, rư u vang sơri,… Rư u vang ... Nông nghi p Sinh h c ng d ng Lu n văn T t nghi p khóa 28 năm 2007 Trư ng i h c C n Thơ CHƯƠNG II LƯ C KH O TÀI LI U 2.1 NGUYÊN LI U DÙNG TRONG S N XU T RƯ U VANG CHU I XIÊM 2.1.1 Chu i xiêm i cương ... t S n ph m v a có màu s c c trưng c a rư u vang chu i xiêm, mùi thơm c a chu i xiêm, v chua ng t hài hoà Ngành Công ngh Th c ph m – Khoa Nông nghi p Sinh h c ng d ng 44 ...
 • 75
 • 451
 • 0

XÁC ĐỊNH MÔI TRƯỜNG TỐI ƯU ĐỂ THU SINH KHỐI VÀ ENZYME CỦA VI KHUẨN BACILLUS SUBTILIS, LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS. THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT CHẾ PHẨM SINH HỌC (Slideshow)

XÁC ĐỊNH MÔI TRƯỜNG TỐI ƯU ĐỂ THU SINH KHỐI VÀ ENZYME CỦA VI KHUẨN BACILLUS SUBTILIS, LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS. THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT CHẾ PHẨM SINH HỌC (Slideshow)
... Chọn môi trường tối ưu 10 % giống Môi trường A Môi trường B Môi trường C Môi trường D Môi trường E PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM Môi trường A Môi trường B Môi trường C Môi trường D Chọn môi trường tối ưu ... phẩm sinh học (probiotic): B subtilis, L acidophilus… MỤC ĐÍCH Xác định môi trường tối ưu vi khuẩn Bacillus subtilis Lactobacillus acidophilus để sản xuất chế phẩm sinh học YÊU CẦU Đối với Bacillus ... cấy Bacillus subtilis nhiều loại môi trường khác  tìm môi trường tối ưu để vi khuẩn sản sinh enzyme amylase protease  Sản xuất chế phẩm chứa Bacillus subtilis  Kiểm tra chất lượng chế phẩm...
 • 33
 • 660
 • 3

Xác định môi trường tối ưu để thu sinh khối và enzyme của vi khuẩn Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus. Thử nghiệm sản xuất chế phẩm sinh học

Xác định môi trường tối ưu để thu sinh khối và enzyme của vi khuẩn Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus. Thử nghiệm sản xuất chế phẩm sinh học
... lượng vi khuẩn Hoạt tính enzyme Hoạt tính enzyme có 1ml protease amylase Chọn môi trường tối ưu 10 % giống Môi trường A Môi trường B Môi trường C Môi trường D Chọn môi trường tối ưu Sản xuất chế phẩm ... (Hđp/ml Cv % môi trường A môi trường tối ưu Từ kết khảo sát số lượng hoạt độ enzyme môi trường A, B, C, D E Chúng định chọn môi trường A làm môi trường sản xuất thích hợp để sản xuất chế phẩm chứa ... 2 Xác định môi trường tối ưu vi khuẩn Bacillus subtilis Lactobacillus acidophilus để sản xuất chế phẩm sinh học sử dụng chăn nuôi thú y nuôi trồng thủy sản 1.3 YÊU CẦU 1.3.1 Đối với Bacillus...
 • 53
 • 682
 • 0

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC TRONG SẢN XUẤT RƯỢU VANG XOÀI

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC TRONG SẢN XUẤT RƯỢU VANG XOÀI
... H C C N THƠ KHOA NÔNG NGHI P & SINH H C NG D NG Lu n văn t t nghi p Ngành: CÔNG NGH TH C PH M NGHIÊN C U KH NĂNG S D NG CH PH M SINH H C TRONG S N XU T RƯ U VANG XOÀI Giáo viên hư ng d n: TS Lý ... ð i h c C n Thơ Lu n văn ñính kèm dư i ñây, v i tên ñ tài “NGHIÊN C U KH NĂNG S D NG CH PH M SINH H C TRONG S N XU T RƯ U VANG XOÀI”, sinh viên Phan Th Bình Châu th c hi n báo cáo ñã ñư c h i ... Thơ CHƯƠNG II LƯ C KH O TÀI LI U 2.1 NGUYÊN LI U DÙNG TRONG S N XU T RƯ U VANG XOÀI 2.1.1 Nguyên li u xoài Hình Xoài Cát chu a Ngu n g c Xoài m t lo i nhi t ñ i lâu năm, có ngu n g c t mi n ðông...
 • 71
 • 368
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: mục tiêu nghiên cứu đánh giá tính chất nước thải ở nhà máy chế biến mủ cao su linh hương thử nghiệm bốn loại chế phẩm sinh học trong việc xử lý nước thải nhà máy chế biến mủ cao susử dụng chế phẩm sinh học nuôi tômcách sử dụng chế phẩm sinh họchướng dẫn sử dụng chế phẩm sinh họccách sử dụng chế phẩm sinh học emcách sử dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôicách sử dụng chế phẩm sinh học vườn sinh tháisử dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôisử dụng chế phẩm sinh học trong nông nghiệpnghiên cứu và áp dụng kỹ thuật vi sinh vi nấm vi khuẩn và vi rút để sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh họcsử dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi heocách sử dụng chế phẩm sinh học eminatình hình sử dụng chế phẩm sinh họcsử dụng chế phẩm sinh học trong nuôi thủy sảnsử dụng chế phẩm sinh học trong nuôi tômchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài giảng Quản trị công nghệTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưBài 12. Phân bón hoá họcTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại