Phát hiện 17 trường hợp nhiễm virus zika ở thành phố hồ chí minh

Các giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường khoa học công nghệ thành phố hồ chí minh đến năm 2010 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ [biểu ghi biên mục]

Các giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường khoa học công nghệ ở thành phố hồ chí minh đến năm 2010 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ [biểu ghi biên mục]
... kinh tế-xã hội thành phố, mạnh dạn chọn đề tài: " Các giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường khoa học công nghệ thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010" làm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2-Đối tượng ... tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu: đề tài tập trung nghiên cứu phát triển thị trường khoa học - công nghệ gồm thị trường công nghệ, thị trường sở hữu trí tuệ, thị trường sản phẩm ... - công nghệ thị trường khoa học - công nghệ thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 tầm nhìn 2020 Chương 4: Phương án, giải pháp sách phát triển khoa học - công nghệ thị trường khoa học - công nghệ...
 • 214
 • 521
 • 0

Một số đặc điểm phát triển thị trường cá cảnh nước ngọt thành phố Hồ Chí Minh pps

Một số đặc điểm phát triển thị trường cá cảnh nước ngọt ở thành phố Hồ Chí Minh pps
... nhóm nhập nội loài đòa dùng làm cảnh Số lượng loài nhóm cảnh trình bày bảng Có 50% số loài cảnh kinh doanh thò trường loài nhập nội, có 30,7% 19,3% số loài sản xuất nội đòa ... thương hiệu đặc điểm cảnh Việt Nam Căn đặc điểm thò trường cảnh, cần đẩy mạnh nghiên cứu phát triển dòch vụ hậu cần thức ăn viên, thuốc, hóa chất, thiết bò hồ cá, thủy sinh bể thủy cảnh LỜI CẢM ... spp) (Ghi chú: Tổng số trại điều tra 65 tổng số cửa hàng điều tra 52) Đặc điểm loài cảnh sản xuất nước Qua khảo sát 65 trại sản xuất 52 cửa hàng cảnh thống kê 27 loài cảnh sản xuất nội...
 • 7
 • 450
 • 1

phong trào thể dục thể thao trong một số trường đại học công lập thành phố hồ chí minh hiện nay thực trạng và giải pháp quản lý

phong trào thể dục thể thao trong một số trường đại học công lập ở thành phố hồ chí minh hiện nay thực trạng và giải pháp quản lý
... Hồ Chí Minh nay: Thực trạng giải pháp quản lý. ” Đó chọn đề tài Mục đích nghiên cứu a Đánh giá thực trạng phong trào thể dục thể thao trường Đại học Thành phố Hồ Chí Minh thấy nguyên nhân thực ... nhân thực trạng phong trào TDTT số trường Đại học công lập Thành phố Hồ Chí Minh b Đề xuất biện pháp quản góp phần nâng cao chất lượng phong trào TDTT trường Đại học Thành phố Hồ Chí Minh ... - Một số trường Đại học công lập Thành phố Hồ Chí Minh - chọn trường công lập để nghiên cứu vì: • Đề tài có nhiệm vụ phát yếu cần khắc phục phong trào thể dục thể thao trường Đại học • Trường...
 • 94
 • 920
 • 4

Báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh và công chúng độc giả nữ (nghiên cứu trường hợp độc giả nữ tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2012

Báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh và công chúng độc giả nữ (nghiên cứu trường hợp độc giả nữ tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2012
... chí nói chung công chúng độc giả nữ Báo Phụ Nữ, thông qua đề tài Báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh công chúng độc giả nữ (Nghiên cứu trường hợp độc giả nữ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2012) , muốn ... NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  - NGUYỄN THỊ MINH DIỆU BÁO PHỤ NỮ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ CÔNG CHÚNG ĐỘC GIẢ NỮ (Nghiên cứu trường hợp độc giả nữ Thành phố Hồ Chí ... kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh .23 1.2.2 Môi trường báo chí thành phố Hồ Chí Minh 24 1.2.3 Công chúng báo chí thành phố Hồ Chí Minh 26 1.3 Vài nét Báo Phụ Nữ 28 1.3.1...
 • 133
 • 419
 • 1

Báo Cáo Hiện trạng ô nhiễm không khí thành phố Hồ Chí Minh

Báo Cáo Hiện trạng ô nhiễm không khí ở thành phố Hồ Chí Minh
... xong phần màu xanh tiếp mục dấu chấm TP.HCM thành phố đông dân cư nên gây ảnh hưởng ô nhiễm không khí lớn không thành phố nói riêng mà đến không khí toàn cầu nói chung • Mưa axit • Hiệu ứng nhà ... - Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ tổ chức quản lý môi trường không khí ô thị • Hoàn thiện tổ chức quan quản lý môi trường không khí ô thị Hiện nay, công tác quản lý MT chưa rõ ràng, chồng chéo ... môi trường không khí ô thị • Tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống sách, luật pháp • Xây dựng Luật không khí • Rà soát, hoàn thiện quy chuẩn quốc gia môi trường không khí • Xây dựng quy chế BVMT không...
 • 9
 • 463
 • 5

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của cán bộ công chức, viên chức - trường hợp bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của cán bộ công chức, viên chức - trường hợp bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh
... D O I H C KINH T TP H CHÍ MINH - NGUY N TH H NG H NH TÀI: CÁC NHÂN T NS VI C C A CÁN B TH A MÃN CÔNG CÔNG CH C, VIÊN CH C H P B O HI M XÃ H I TP H CHÍ MINH Chuyên ngành: KINH ... l iv is m công vi c; C p i u ki n làm vi ng nghi p; M i quan h công tác tài s d nhân t ch u nh tính nh n s th a mãn công vi c c a cán b công ch c viên o hi m h i Thành ph H Chí Minh v i 238 ... th cán b công ch c viên ch c B o hi m h i Thành ph H Chí Minh b n bè nghi p TP.HCM, ngày 03 tháng 04 Tác gi lu Nguy n Th H ng H nh ng iii TÓM T T LU Lu n s th a mãn công vi c c a cán b công...
 • 117
 • 212
 • 2

Tình hình nhiễm HIV/AIDS thành phố hồ chí minh hiện nay

Tình hình nhiễm HIV/AIDS ở thành phố hồ chí minh hiện nay
... điểm mà điểm nóng, KI L thành phố Hồ Chí Minh http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN II NỘI DUNG Trước u cầu xúc tình hình HIV/AIDS giới, Việt Nam HIV/AIDS trở thành mối hiểm hoạ thực ... Bài trừ phòng chống HIV/AIDS vấn đề chung tất người, ngành cấp Thực trạng nhiễm HIV/AIDS thành phố Hồ Chí Minh chúng tơi xem xét sau : Qua xét nghiệm phát - Từ trường hợp nhiễm HIV phát vào tháng ... tác phòng chống HIV/AIDS năm 2001 UBND phòng chống HIV/AIDS thành phố HCM KI L Thai phụ http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Nhận xét tình hình dịch HIV/AIDS thành phố HCM - Tệ nạn...
 • 11
 • 367
 • 0

Phong trào thể dục thể thao trong một số trường đại học công lập thành phố hồ chí minh hiện nay thực trạng và giải pháp quản lý

Phong trào thể dục thể thao trong một số trường đại học công lập ở thành phố hồ chí minh hiện nay  thực trạng và giải pháp quản lý
... Hồ Chí Minh nay: Thực trạng giải pháp quản lý. ” Đó chọn đề tài Mục đích nghiên cứu a Đánh giá thực trạng phong trào thể dục thể thao trường Đại học Thành phố Hồ Chí Minh thấy nguyên nhân thực ... nhân thực trạng phong trào TDTT số trường Đại học công lập Thành phố Hồ Chí Minh b Đề xuất biện pháp quản góp phần nâng cao chất lượng phong trào TDTT trường Đại học Thành phố Hồ Chí Minh ... - Một số trường Đại học công lập Thành phố Hồ Chí Minh - chọn trường công lập để nghiên cứu vì:  Đề tài có nhiệm vụ phát yếu cần khắc phục phong trào thể dục thể thao trường Đại học  Trường...
 • 20
 • 50
 • 0

Báo phụ nữ thành phố hồ chí minh và công chúng độc giả nữ (nghiên cứu trường hợp độc giả nữ tại thành phố hồ chí minh năm 2012)

Báo phụ nữ thành phố hồ chí minh và công chúng độc giả nữ (nghiên cứu trường hợp độc giả nữ tại thành phố hồ chí minh năm 2012)
... chí nói chung công chúng độc giả nữ Báo Phụ Nữ, thông qua đề tài Báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh công chúng độc giả nữ (Nghiên cứu trường hợp độc giả nữ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2012), muốn ... NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  - NGUYỄN THỊ MINH DIỆU BÁO PHỤ NỮ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ CÔNG CHÚNG ĐỘC GIẢ NỮ (Nghiên cứu trường hợp độc giả nữ Thành phố Hồ Chí ... kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh .23  1.2.2 Môi trường báo chí thành phố Hồ Chí Minh 24  1.2.3 Công chúng báo chí thành phố Hồ Chí Minh 26  1.3 Vài nét Báo Phụ Nữ 28 ...
 • 142
 • 37
 • 0

Giải pháp giảm thiều ô nhiễm không khí thành phố hồ chí minh docx

Giải pháp giảm thiều ô nhiễm không khí ở thành phố hồ chí minh docx
... không khí (AQI) - Công khai thông tin, s li u liên quan ñ n tình hình ô nhi m không khí ngu n gây ô nhi m không khí phương ti n thông tin ñ i chúng ñ c ng ñ ng có nh n th c ñúng v ô nhi m không ... i pháp ưu tiên ñ b o v môi trư ng không khí ô th nư c ta th i gian t i 1.Hoàn thi n ch c năng, nhi m v t ch c qu n lý môi trư ng không khí ô th Hoàn thi n t ch c quan qu n lý môi trư ng không ... pháp nh m ki m soát, gi m phát th i ch t ô nhi m vào môi trư ng không khí ô th - Tăng cư ng phương ti n giao thông công c ng (xe buýt, xe ñi n không, xe ñi n ng m, ) hình th c giao thông không...
 • 11
 • 245
 • 1

Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH NGUYÊN NHÂN và BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU

Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ ở THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH NGUYÊN NHÂN và BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU
... không khí cho Thành phố Hồ Chí Minh cần phải nguyên cứu nguyên nhân ô nhiễm không khí hoạt động sản xuất phương tiện giao thông thành phố, từ đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không ... xuất phương tiện giao thông thành phố, từ đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường Do vậy, đề tài Ô nhiễm không khí Thành phố Hồ Chí Minh nguyên nhân biện pháp giảm thiểu cần thiết cấp ... giảm thiểu ô nhiễm không khí cho Thành Phố Hồ Chí Minh Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI * Ý nghóa khoa học: Với mục đích đánh giá ô nhiễm không khí Thành Phố Hồ Chí Minh đề xuất biện pháp...
 • 152
 • 282
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng chất thải sắn sinh hoạt thành phố hồ chí minh

Nghiên cứu hiện trạng chất thải sắn sinh hoạt ở thành phố hồ chí minh
... vứt bỏ từ hoạt động người Rác sinh hoạt hay chất thải rắn sinh hoạt phận chất thải rắn, hiểu chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sinh hoạt thường ngày người Các nguồn phát sinh chất thải rắn ... Nội, thành phố Hồ Chí Minh Rác thải sinh hoạt chiếm tỷ lệ cao : 77,23% tổng lượng rác thải thành phố, rác thải xây dựng chiếm 5,37%, rác thải công nghiệp chiếm 2,98%, rác thải y tế 0,75%, chất thải ... c) Hiện trạng xử lý rác thành phố Hồ Chí Minh: Hiện nay, có nhiều phương pháp công nghệ xử lý rác nghiên cứu ứng dụng giới, số điều kiện kinh tế- xã hội Việt Nam nói chung thành phố Hồ Chí Minh...
 • 52
 • 509
 • 1

Quản lý chất lượng đào tạo tại các trường đại học tư thục thành phố hồ chí minh theo quan điểm quản lý chất lượng tổng thể

Quản lý chất lượng đào tạo tại các trường đại học tư thục ở thành phố hồ chí minh theo quan điểm quản lý chất lượng tổng thể
... thống quản chất lượng đào tạo theo quan điểm quản chất lượng tổng thể Các biện pháp quản chất lượng đào tạo trường đại học thục TP HCM theo quan điểm quản chất lượng tổng thể xây ... pháp trường Đại học Nguyễn Tất Thành nói riêng CHƯƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO QUAN ĐIỂM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ 3.1 ... đại học theo quan điểm quản chất lượng tổng thể Chương 2: Thực trạng quản chất lượng đào tạo trường đại học thục TP HCM Chương 3: Các biện pháp quản chất lượng đào tạo trường đại học...
 • 27
 • 409
 • 2

thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động teambuilding trong du lịch thành phố hồ chí minh

thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động teambuilding trong du lịch ở thành phố hồ chí minh
... HOẠT ĐỘNG TEAMBUILDING TRONG DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 39 4.1 Thực trạng hoạt động du lịch teambuilding thành phố Hồ Chí Minh 39 4.2 Những yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động teambuilding du lịch ... NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TEAMBUILDING TRONG DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 4.1 Thực trạng hoạt động du lịch teambuilding thành phố Hồ Chí Minh Team building hoạt động mẻ, vậy, sức ... nƣớc; phát huy vai trò trung tâm, đầu tàu, động lực phát triển thành phố 3.2 Thực trạng du lịch thành phồ Hồ Chí Minh 3.2.1 Thực trạng du lịch TP Hồ Chí Minh TP.HCM nơi có tiềm du lịch phát triển...
 • 98
 • 272
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: tìm hiểu thị trường văn phòng cho thuê ở thành phố hồ chí minhcác trường đại học tư thục ở thành phố hồ chí minhtại các trường đại học tư thục ở thành phố hồ chí minhô nhiễm môi trường ở thành phố hồ chí minhđề xuất các biện pháp quản lýviệc thực hiện chương trình dạy họccủa hiệu trưởng các trường tiểu họctại quận tân bình thành phố hồ chí minhnguyễn thị ngọc ẩn 2007 đánh giá hiện trạng ô nhiễm chỉ pb trong rau xanh ở thành phố hồ chí minh đại học khoa học tự nhiên tp hcmtính tất trong xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức ở thành phố hồ chí minh trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóagiới thiệu quá trình khảo sát thực trạng quản lý việc thực hiện chương trình giáo dục ở các trường mầm non quận tân bình thành phố hồ chí minhgiải pháp phát triển nguồn nhân lực cho quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở thành phố hồ chí minh đến năm 2020ô nhiễm nguồn nước tại thành phố hồ chí minhliên hiệp hợp tác xã thương mại thành phố hồ chí minhchủ nhiệm đoàn luật sư thành phố hồ chí minhkỳ họp hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minhphát triển kinh tế ở thành phố hồ chí minhhọp hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minhChuyên đề hóa hữu cơ phần cacbohidrat của tác giả lưu huỳnh văn longsứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhânChuyên đề hóa hữu cơ phần este lipit của tác giả lưu huỳnh văn longPhân loại dạng và phương pháp giải nhanh chuyên đề mũ logaritthiết kế bể uasb trong quy trình xử lý nước thải ngành chế biến thủy sảnBộ đề thi HSG Toán 9 và thi vào THPT Chuyên từ 2015-2017Tin hoc 6 nam hoc 2016 2017Sưu tầm các bài toán haydethi hsg l10 2013 hatinh vatly 7975 mergeTitu andreescu, zuming feng 102 combinatorial problemsSỬ DỤNG PHẦN MỀM NETSUPPORT SCHOOL V11.41.19 ĐỂ GIẢNG DẠY MÔN TIN HỌC THCS Ở TRƯỜNG PTDTNT SƠN HÒA(file word) đề cương ôn tập và bộ đề thi học kỳ 1 toán 10NHÂN TỐ SINH THÁI NHÂN TỐ SINH THÁIĐề xuất công nghệ xử lí nước thải sản xuất cà phê hòa tanĐỀ CƯƠNG ôn tập GIÁO dục học đại CƯƠNGTHIẾT kế PHÂN XƯỞNG sản XUẤT PHÔ MAI tươiCHUYÊN ĐỀ HIDROCACBON ÔN THI HSGbao cao khao sat nha inNghiên cứu bào chế liposome amphotericin b bằng phương pháp bốc hơi pha đảobia bds copy