tính tất yếu CNXH ở VN

TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN, ĐẶC ĐIỂM CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VN

TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN, ĐẶC ĐIỂM CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VN
... thức hành động Thứ nhất, kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa mà nớc ta xây dựng kinh tế thị trờng đại với tính chất hội đại (xã hội hội chủ nghĩa) Mặc dù kinh tế nớc ta nằm tình trạng ... thị trờng định hớng hội chủ nghĩa Việt Nam ta phải xem xét đặc điểm kinh tế thị trờng giới Đặc điểm chung: Kinh tế thị trờng hoạt động kinh tế ngời trải qua nhiều thời đại Kinh tế thị trờng ... hai, kinh tế kinh tế nhiều thành phần với vai trò chủ đạo kinh tế nhà nớc số lĩnh vực, số khâu quan trọng có ý nghĩa định đến phát triển kinh tế- hội đất nớc Nền kinh tế hàng hoá, kinh tế thị...
 • 29
 • 645
 • 1

Tài liệu Tính tất yếu của con đường quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN Việt Nam doc

Tài liệu Tính tất yếu của con đường quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN ở Việt Nam doc
... tc Vit Nam, bng chớnh thc tin xõy dng CNXH ca mỡnh to tm gng v c v cỏc dõn tc khỏc ti t do, lờn CNXH C NHNG IU KIN CHO S QU LấN CNXH B QUA CH TBCN VIT NAM Kh nng ng phỏt trin b qua ch TBCN ... mi nc ta B qua ch TBCN l b qua vic xỏc lp v trớ thng tr ca quan h sn xut TBCN iu ú cú ngha l, quan h sn xut TBCN, quan h búc lt cũn, nhng nú khụng phi l tuyt nhiờn, khụng phi l quan h sn xut ... quỏ b qua ch Vỡ th i hi IX ca ng ó nhn nh v thi kỡ quỏ Vit Nam nh sau: B qua ch t bn ch ngha l b qua vic xỏc lp v trớ thng tr ca quan h sn xut t bn ch ngha B qua ch t bn ch ngha l b qua...
 • 14
 • 4,971
 • 117

Tài liệu Trình bày vị trí tính tất yếu khách quan của nhiều hình thức phân phối thu nhập cá nhân trong thời kỳ quá độ VN docx

Tài liệu Trình bày vị trí tính tất yếu khách quan của nhiều hình thức phân phối thu nhập cá nhân trong thời kỳ quá độ ở VN docx
... XH phân phối thu nhập nhân Nước ta thời kỳ độ lên CNXH từ nước phát triển, việc bất bình đẳng phân phối thu nhập nhân điều tất yếu Tuy nhiên, bước thực công XH phân phối thu nhập mục tiêu ... điều phối vốn, vận dụng việc phát hành cổ phiếu trái phiếu để lấy lời Điều góp phần vào việc hình thành phương thức phân phối thu nhập nhân theo nhiều hình thức + Từng bước thực công XH phân phối ... nghiệp xây dựng CNXH nước ta Để thực công XH phân phối thu nhập nhân VN nay: * Phát triển LLSX: Phân phối không phụ thu c vào QHSH mà phụ thu c vào trình độ phát triển SX Điều kiện tiên nước ta...
 • 2
 • 379
 • 0

Tài liệu LUẬN VĂN: Tính tất yếu của qúa trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong sự nghiệp xây dựng CNXH Việt Nam pptx

Tài liệu LUẬN VĂN: Tính tất yếu của qúa trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam pptx
... hiên đại hoá đất nước Vì cần làm rõ tính tất yếu khách quan trình công nghiệp hoá, hiên đại hoá nghiệp xay dựng CNXH nước ta cho đúng, công nghiệp hoá, hiên đại hoá có vài trò vị trí trình xây dựng ... Công nghiệp hoá, đại hoá yêu cầu khách quan nghiệp xây dựng XHCN nước ta 1)Khái niệm công nghiệp hoá đại hoá vấn đề 1.1Khái niệm công nghiệp hoá đại hoá Công nghiệp hoá đại hoá trình tính chất ... thuật CNXH đường công nghiệp hoá, đại hoá tất yếu khách quan nước ta độ lên CNXH xúat phát từ nên kinh tế phát triển Tính tất yếu trình công nghiệp hoá, đại hoá nghiệp xây dựng CNXH nước ta thể góc...
 • 31
 • 399
 • 0

LUẬN VĂN: Tính tất yếu khách quan về thời kỳ quá độ lên cnxh việt nam ppt

LUẬN VĂN: Tính tất yếu khách quan về thời kỳ quá độ lên cnxh ở việt nam ppt
... chủ nghĩa -NộI DUNG B.1-Lý LUậN i -tính tất yếu khách quan thời kỳ độ lên cnxh việt nam 1) Tính tất yếu khách quan Các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác-Lênin dự đoán khả lên chủ nghĩa xã hội nước lạc ... độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam Tính tất yếu khách quan Khả lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa Việt Nam II Những nhiệm vụ kinh tế Việt Nam thời độ lên chủ nghĩa xã hội Phát triển ... biến khả thành thực Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tất yếu khách quan lý sau : Một là,đặc điểm thời đại ngày nay -thời đại độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội .Quá trình cải biến...
 • 20
 • 2,435
 • 5

Tính tất yếu khách quan về thời kỳ quá độ lên cnxh việt nam

Tính tất yếu khách quan về thời kỳ quá độ lên cnxh ở việt nam
... từ sở đế trung ương, tấtcả lĩnh vực nghành đới sống kinh tế xã hội nước ta II nhiệm vụ kinh tế thời độ việt nam Nước ta độ lên CNXH từ điểm xuất phát thấp: kinh tế chủ yếu sản xuất nhỏ, tự ... chọn lên chủ nghĩa xã hội hoàn toàn đắn Trong nhân tố chủ quan khách quan phân tích trên, nhân tố chủ quan có ý nghĩa định Hơn biến khả thành thực trình, tác động đòi hỏi công dân, tập thể, từ sở ... lao động thấp, quan hệ sản xuất yếu kém, gây khó khăn, cản chở cho phát triển tăng trưởng; thu nhập quốc dân bình quân đầu người thấp quôc gia nghèo phát triển Vì vậy, nhiệm vụ kinh tế chủ yếu thời...
 • 5
 • 17,194
 • 112

Tính tất yếu của con đường CNXH việt nam part1 pdf

Tính tất yếu của con đường CNXH ở việt nam part1 pdf
... kinh tế-xã hội vào điều kiện việt nam 2.1/ Thực tiễn cách mạng Việt Nam 2.2/ Quan điểm C.Mác, Ph Anghen V.I Lênin đường lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN 2.3 tính tất yếu đường định hướng XHCN2.2/ Quan ... lý luận hình thái kinh tế - xã hội để chứng minh tính tất yếu lựa chọn đường xã hội chủ :nghĩa Việt Nam II kết cấu tiểu luận Chương I : Nội Dung Của Lý Luận Hình Thái Kinh Tế - xã hội 1.1 Quan ... XHCN2.2/ Quan điểm C.Mác, Ph Anghen V.I Lênin đường lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN 2.4/.Thực tiễn cách mạng việt nam Phần b : Nội Dung Chương I : Nội Dung Của Lý Luận Hình Thái Kinh Tế - xã hội 1.1...
 • 8
 • 171
 • 0

Tính tất yếu của con đường CNXH việt nam part2 pptx

Tính tất yếu của con đường CNXH ở việt nam part2 pptx
... hội, vào sở hạ tầng song chúng có tính độc lập tương đối có tác động trở lại tồn xã hội sở hạ tầng Trong quan niệm vật lịch sử học thuyết hình thái kinh tế-xã hội có vị trí đặc biệt 10 Nó đường phát ... thần, tư tưởng Do cần phải nghiên cứu mối quan hệ vât chất đời sống xã hộicòn tồn quan hệ tinh thần, tư tưởng Do cần phải nghiên cứu mối quan hệ sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng Cơ sở hạ tầng ... hữu tư liệu sản xuất trở thành kẻ quản lý sản xuất, người lao động tư liệu sản xuất trở thành người bị quản lý Còn chế độ quản lý xã hội người lao động đặt vào mối quan hệ sở hữu quản lý cách trực...
 • 8
 • 148
 • 0

Tính tất yếu của con đường CNXH việt nam part3 ppsx

Tính tất yếu của con đường CNXH ở việt nam part3 ppsx
... yếu tố triết học, nghệ thuật, tôn giáo, có quan hệ gián tiếp với Trong xã hội có đối kháng giai cấp, sở hạ tầng tồn quan hệ đối kháng kiến trúc thượng tầng mang tính chất đối kháng Phản ánh tính ... ánh tính chất đối kháng sở hạ tầng biểu sung đột đấu tranh tư tưởng giai cấp đối kháng Mối quan hệ biện chứng sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng biểu hiện: Vai trò định sở hạ tầng kiến trúc thượng ... thượng tầng có tác dụng to lớn sở hạ tầng tác động chiều với quy luật vận động sở hạ tầng, trái lại tác động ngược lại với quy luật kinh tế khách quan cản trở phát triển sở hạ tàng Những tác dụng kìm...
 • 8
 • 167
 • 0

Tính tất yếu của con đường CNXH việt nam part4 pdf

Tính tất yếu của con đường CNXH ở việt nam part4 pdf
... 2.3 tính tất yếu đường định hướng XHCN2.2/ Quan điểm C.Mác, Ph Anghen V.I Lênin đường lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN Nước ta nước lạc hậu kinh tế lại bị đế quốc thực dân thống trị thời gian dài sở ... triển 26 Chương II: Vận dụng lý luận hình thái kinh tế-xã hội vào điều kiện việt nam 2.1/ Thực tiễn cách mạng Việt Nam Sau đất nước thống nhất, nước độ lên chủ nghĩa xã hội, trình thực công xây ... tế xã hội củ chủ nghĩa Mác Lê-nin Trong điều kiện cụ thể lựa chọn lựa chọn đường rút ngắn bỏ qua chế độ TBCN Con đường CNXH cho phép phát triển nhanh lực lượng sản xuất theo hướng ngày đại, giải...
 • 8
 • 160
 • 0

Tính tất yếu của con đường CNXH việt nam part5 doc

Tính tất yếu của con đường CNXH ở việt nam part5 doc
... hoảng kinh tế xã hội nảy sinh ngày trở nên trầm trọng, Đảng cộng sản Việt Nam đề đổi đất nước đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Để thực thắnglợi công CNXH nước ta, phải nỗ lực việc nhận thức ... pháp luận khoa học để ta phân tích công xây dựng đất nước 37 nay, luận chứng tất yếu định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phân tích nguyên nhân tình hình khủng hoảng kinh tế xã hội được: Đổi theo ... thể Việt Nam Như khẳng định rằng: Lý luận hình thái kinh tế xã hội giữ nguyên giá trị khoa học thời đại Nó phương pháp luận thực khoa học để phân tích thời đại công xây dựng đất nước đại Việt Nam...
 • 7
 • 182
 • 0

Tiểu luận khoa học chính trị: Tính tất yếu khách quan và con đường hình thành cty mẹ - cty con VN pptx

Tiểu luận khoa học chính trị: Tính tất yếu khách quan và con đường hình thành cty mẹ - cty con ở VN pptx
... mô hình công ty mẹ - công ty giữ vai trò quan trọng nước sau việc tiến kịp quốc gia phát triển kinh tế 1.2 TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN CỦA VIỆC HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ-CÔNG TY CON ... m - công ti Từ khẳng định việc thành lập tổ chức hoạt động loại hình nước ta tất yếu khách quan 24 1.3 KINH NGHIỆM THẾ GIỚI 1.3.1 Con đường hình thành bước Hình thành tập đoàn kinh doanh kết tất ... thuộc nhiều vào tập đoàn 1.2.2.3.Những yếu tố trị , gia đình ảnh hưởng đến việc thành lập phát triển mô hình công ti m - công ti - Yếu tố trị Từ tình hình phát triển mô hình công ti mẹ -con số nước...
 • 59
 • 194
 • 0

Luận văn: Tính tất yếu khách quan và con đường hình thành CTY mẹ Cty con VN potx

Luận văn: Tính tất yếu khách quan và con đường hình thành CTY mẹ Cty con ở VN potx
... mẹ- công ti Từ khẳng định việc thành lập tổ chức hoạt động loại hình nước ta tất yếu khách quan 24 1.3 Kinh nghiệm giới 1.3.1 Con đường hình thành bước Hình thành tập đoàn kinh doanh kết tất yếu ... Luận văn Tính tất yếu khách quan đường hình thành CTY mẹ Cty VN hiểu nghiên cứu vấn đề đề án Kinh tế trị "Tính tất yếu khách quan đường hình thành công ty mẹ- công ty Việt Nam " Do nhiều hạn chế nên ... năm là, mô hình công ty mẹ - công ty giữ vai trò quan trọng nước sau việc tiến kịp quốc gia phát triển kinh tế 1.2 Tính tất yếu khách quan việc hình thành, phát triển mô hình công ty mẹ- công ty...
 • 59
 • 108
 • 0

Tính tất yếu và đặc điểm của thời kỳ quá độ. Liên hệ với thời kỳ quá độ lên CNXH nước ta

Tính tất yếu và đặc điểm của thời kỳ quá độ. Liên hệ với thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta
... thoái lui tạm thời, tìm tòi, thử nghiệm nhiều phải làm đi, làm lại xác định giá trị chân thật trình xây dựng XH Liên hệ với thời kỳ độ lên CNXH nước ta Quá độ lên CNXH nước có nét đặc thù đo điều ... triển đất nước độ lên CNXH không qua chế độ TBCN Mặc dù CNXH giới giai đoạn thoái trào, giúp nước XHCN tiên tiến đứng vững tin tưởng đường độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN nước ta đường tất yếu có ... cũ, tư tưởng lạc hậu, chí phản động gây cản trở không nhỏ cho đường lên CNXH dân tộc sau giải phóng Tương ứng với tính phức tạp kết cấu KT-XH, tư tưởng tinh thần đó, thời kỳ độ thời kỳ đấu tranh...
 • 10
 • 2,210
 • 0

Xem thêm