Đề thì và đáp án thi công chức về an toàn lao động công sở năm 2015

De B va Dap an Toan Thi HKI nam 2011-2012

De B va Dap an Toan Thi HKI nam 2011-2012
... thò 14 Thỏa YCBT Û - x - 3x + 18 > 3) pt Û 0,25 W H D I O B 0,25 C 0,25 0,25 2  a)  S ABCD  = 16a  1  VS.ABCD =  S ABCD .SO  32 a 3  =  (đvtt ) 0,25 c) B n kính đường ... trục hình vuông ABCD Trong tam giác SOB, dựng đường thẳn g 0,25 trung trực d vuông góc với đoạn SB K trung điểm SB W = SO I ( a ) Þ W tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp 0,25 S.ABCD W Ỵ SO 0,25 0,25 ... -27 (Nhận) 0,25 B n g biến thi n 2) pt Û 33x + - 107.33x+ - 27 = x -¥ -1 + ¥ 0,25 , y + - + Û 33x +2 = - (Loại) hay 33x +2 = 27(Nhận) y 14 +¥ 0,25 Û 3x + = log 27 -¥ -6 Û x= B i : ( điểm ) y...
 • 3
 • 184
 • 0

Tổng hợp đề thi đáp án toán khối A qua các năm

Tổng hợp đề thi và đáp án toán khối A qua các năm
... vuông ABCD, I C 3AC 3a a (1,0đ) D = , a > Ta có AM = AN = 4 5a2 N nên M N = AM + AN − 2AM.AN cos M AN = 5a Do = 10, ngh a a = Gọi I(x; y) trung điểm CD Ta có IM = AD = BD √ A M B = 2, nên ta có ... báo danh: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO −−−−− − − − −− ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn: TOÁN; Khối A Khối A1 (Đáp án - Thang điểm gồm 03 trang) ... ⇒ M a; a+ 2 , a = a 1 0,25 a+ 2 a+ a √ −1 Khoảng cách từ M đến đường thẳng y = −x d = √ a22a + = d = ⇔ |a2 + 2| = 2 |a − 1| ⇔ a2 + 2a = • a22a + = 0: phương trình vô nghiệm a= 0 • a2 + 2a =...
 • 36
 • 211
 • 0

Đề thi thử Toán đáp án Chuyên ĐH Vinh lần 3 năm 2015

Đề thi thử Toán và đáp án Chuyên ĐH Vinh lần 3 năm 2015
... DeThiThu.Net - Đ Thi Th Đ i H c - THPT Qu c Gia - Tài Li u Ôn Thi. C p nh t m i ngày! TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 – LẦN Môn: TOÁN; Thời ... dx; v  0,5 (1) 3x ln Tham gia ngay! Group Facebook: ÔN THI ĐH TOÁN - ANH : facebook.com/groups/onthidhtoananhvan DeThiThu.Net - Đ Thi Th Đ i H c - THPT Qu c Gia - Tài Li u Ôn Thi. C p nh t m ... www.DeThiThu.Net 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Tham gia ngay! Group Facebook: ÔN THI ĐH TOÁN - ANH : facebook.com/groups/onthidhtoananhvan DeThiThu.Net - Đ Thi Th Đ i H c - THPT Qu c Gia - Tài Li u Ôn Thi. C...
 • 5
 • 223
 • 0

Đề thi đáp án Toán vòng 1 Diễn Châu 2014-2015

Đề thi và đáp án Toán vòng 1 Diễn Châu 2014-2015
... nAN CUAivr I\{ON rOAn Dip Cffu I a-2Ji 1. A= / - + -4Jj t ,1 2x a)P :_ x-2 x'-5x+6 x-3 2x(x4)+a-(r-z) (x 3-2",6 +1+ Bi€u * I olem a-all+3 1, 0 : 6-r+2-.6 :1 r2 IVt - 6n _ - z)(x -:) (x -z)(zx -z) ... nghiQm: x x- x2 014 e (*- x2 : y : z: 0,5 0,5 -2y'=l (l) /1) -l _ = _-r 0,25 (" +1) (x -t)=2y' :t (r +1) (x -1) : 0,25 (x) 0,25 - I cins tinh chAt chdn, 16 d6: (*):>x+li2vitx-l:2 Md x + vd x 0,25 0,25 :>zyri ... +2v +: : : (G - Ji -t)' f,1tO -t)' -: :)A ,-; vay A datgi6trinh6 nrrat wri zJv - 1: 0 vd t9 Dod6MinA: -1 eV: - x=' 4' L J;-Jr -1= 0 + Vdi x: vdy > 0, d6 A : r-zJi + y+2v-zJi +1 : 3y + :) A khdngt6n t4i...
 • 4
 • 251
 • 0

Đề thi đáp án Toán Vòng 2 Diễn Châu 2014-2015

Đề thi và đáp án Toán Vòng 2 Diễn Châu 2014-2015
... nshidm ld: x: t vit x :2 Vdy D{t: :0 x: y:'G\sxJ 0,5 0,5 0,5 0,5 x :2 + xt+5x:y3 +2 0,5 Phuong trinh dd cho trd thAnh: yt - 2y + = e ( y + 2) (y2 - 2y +2) = 0. y +2= e y = - Thavy:- 2. taduoc: xt+5x - ... MA2 + MC2 -zME.MC2 : ACa -zr,lftf AC2 16Ra - gnf.vtt2 Tuong t-u: MBa + MDa : 16R4 - 8K-'.MK' + MAO + MB* + MC* + MD* 32R* _ 8R' ( MH'+ :32Ra- 8FP'Ff :24 R4 dpcm = 1(b) Ap dUtrg BAt deng thirc Cd ... €xt*5x+6:0 a J x:- ex: -2 hoic:x: NhAn vd pt thf - VOynghiQmPTld: 2vitxnhat voi r6i cQng vdo pt thv ta dugc: -3 (x+y )2+ 2(x+y): I0+6J, e(x*y* 1)': Q+ " 12) tex*y* 1: t G+ Ji) €x* v :2+ Jz hodc: - 4- J,...
 • 4
 • 244
 • 1

Đề thi đáp án HSG môn Tiếng Anh 7 năm 2015 2016

Đề thi và đáp án HSG môn Tiếng Anh 7 năm 2015 2016
... Kiểm định chất lượng Tiếng Anh Năm học 2015- 2016 Kiểm định chất lượng Tiếng Anh Năm học 2015- 2016 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG NĂM 2015- 2016 MÔN: TIẾNG ANH PART A Choose the ... PHÒNG GD & ĐT TÂN KỲ ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG KHỐI 6, 7, NĂM HỌC 2015 2016 Môn thi: Tiếng Anh lớp Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao nhận đề) Điểm Họ tên, chữ kí ... one other thing, Woman: (1)……………………………………… how much will it cost? Mechanic: I see We can probably repair easily Can D The engine is hard to Kiểm định chất lượng Tiếng Anh Năm học 2015- 2016 you...
 • 9
 • 790
 • 1

Đề thi đáp án HSG môn Địa lý 8 năm 2015 2016

Đề thi và đáp án HSG môn Địa lý 8 năm 2015 2016
... mét tác dụng lên vật FA = P – F’ = 13 ,8 -8, 8 =5(N) Thể tích vật : V = FA F 5 = A = = (m3) = d 10.D 10.1000 10000 0,0005(m3) Khối lượng riêng vật : m 13 ,8 D1 = V = 0,0005 = 2760 kg/m3 0,5 0,5 ... lượng P hướng xuống lực đàn hồi lò xo lực kế F hướng lên vật cân P = F =13 ,8 (N) (1) - Khi treo vật vào lực kế nhúng vật vào nước ,các lực tác dụng lên vật gồm trọng lượng hướng xuống ,lực đẩy Ác ... dung dịch đồng sun phát vào bình - Nhúng hai thỏi than nối với cực Ắc quy vào dung dịch đồng sun phát sau thời gian thỏi có màu đỏ gạch thỏi nối với cực âm Ắc quy dùng bút đánh dấu thỏi nối với...
 • 5
 • 282
 • 1

Tài liệu Đề cương đáp án Ôn tập học kì I năm 2010 - 2011

Tài liệu Đề cương và đáp án Ôn tập học kì I năm 2010 - 2011
... = BA a) Tìm giao i m mặt phẳng ( MQN ) BD, ( MQN ) BC b) Chứng minh thiết diện cho mặt phẳng ( MQN ) cắt tứ diện hình thang ĐÁP ÁN ĐỀ CƯƠNG HK1 – TOÁN 11 – NĂM HỌC 201 0- 2011 ĐỀ 1 π π ⇔ x = ... cắt hình chóp S.ABCD theo thiết diện hình ? 4/ G i K giao i m PQ BD Chứng minh ba đường thẳng NK , PM SB đồng qui i m ĐỀ4 Câu 1.Gi i pt sau: B i Tìm giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số : a) cos x ... G i Ai biến cố “xạ thủ thứ i bắn trúng mục tiêu” P(Ai) = 0.6, Ai độc lập, i = 1,3 a) G i A biến cố “Trong ba xạ thủ bắn có xạ thủ bắn trúng mục tiêu” Tính P(A) = 0,288 b) G i B biến cố “Mục tiêu...
 • 8
 • 354
 • 0

Chuyên đề 7: Quản lý an toàn lao động, Môi trường xây dựng quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình pot

Chuyên đề 7: Quản lý an toàn lao động, Môi trường xây dựng và quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình pot
... triển rủi ro, phân loại rủi ro nhận dạng rủi ro 2.3 Lập kế hoạch quản rủi ro kế hoạch ứng phó rủi ro 2.4 Các biện pháp kiểm soát rủi ro 2.5 Quản rủi ro dự án xây dựng 2.6 Công tác quản rủi ... khối lợng, tiến độ, an toàn lao động môi trờng XD (Kh điều 45, LXD) - Công trình xây dựng đợc khởi công có biện pháp để bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trờng trình thi công xây dựng (Mục 6, Điều 72, ... rủi ro dự án xây Việt Nam QUN Lí AN TON LAO NG, MễI TRNG XY DNG 1.1 Quyn v trỏch nhim ca cỏc bờn qun an ton lao ng v mụi trng xõy dng 1.1.1 Quyền nghĩa vụ chủ đầu t xây dựng công trình -...
 • 51
 • 2,699
 • 36

Chuyên đề 7: Quản lý an toàn lao động, Môi trường xây dựng quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình pptx

Chuyên đề 7: Quản lý an toàn lao động, Môi trường xây dựng và quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình pptx
... triển rủi ro, phân loại rủi ro nhận dạng rủi ro 2.3 Lập kế hoạch quản rủi ro kế hoạch ứng phó rủi ro 2.4 Các biện pháp kiểm soát rủi ro 2.5 Quản rủi ro dự án xây dựng 2.6 Công tác quản rủi ... khối lượng, tiến độ, an toàn lao động môi trường XD (Kh điều 45, LXD) - Công trình xây dựng khởi công có biện pháp để bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường trình thi công xây dựng (Mục 6, Điều 72, ... rủi ro dự án xây Việt Nam QUN Lí AN TON LAO NG, MễI TRNG XY DNG 1.1 Quyn v trỏch nhim ca cỏc bờn qun an ton lao ng v mụi trng xõy dng 1.1.1 Quyền nghĩa vụ chủ đầu xây dựng công trình...
 • 51
 • 1,273
 • 8

Chuyên đề 7: Quản lý an toàn lao động, Môi trường xây dựng quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình doc

Chuyên đề 7: Quản lý an toàn lao động, Môi trường xây dựng và quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình doc
... triển rủi ro, phân loại rủi ro nhận dạng rủi ro 2.3 Lập kế hoạch quản rủi ro kế hoạch ứng phó rủi ro 2.4 Các biện pháp kiểm soát rủi ro 2.5 Quản rủi ro dự án xây dựng 2.6 Công tác quản rủi ... rủi ro dự án xây Việt Nam QUN Lí AN TON LAO NG, MễI TRNG XY DNG 1.1 Quyn v trỏch nhim ca cỏc bờn qun an ton lao ng v mụi trng xõy dng 1.1.1 Quyền nghĩa vụ chủ đầu t xây dựng công trình - ... chung an toàn; ) b/ Tổ chức phận quản an ton lao ng v bo v mụi trng xõy dng máy quản dự án chủ đầu t v b mỏy t qun cụng trng ca nh thu c/ Tổ chức o to, hng dn, ph bin quy nh v an toàn lao...
 • 54
 • 2,116
 • 16

Đề cương đáp án ôn tập Địa 9 (Cả năm)

Đề cương và đáp án ôn tập Địa 9 (Cả năm)
... : cấu GDP nước ta thời kỳ 199 1 - 2002 (%) Tổng số Nông, lâm, nghiệp Công nghiệp dựng Dòch vụ ngư 199 1 100,0 40,5 199 3 100,0 29, 9 199 5 100,0 27,2 199 7 100,0 25,8 199 9 100,0 25,4 2001 100,0 23,3 ... Ngh×n ha) N¨ng xt (t¹/ha) S¶n lỵng (Ngh×n tÊn) 17 199 0 199 3 199 7 2000 6042.8 65 59. 4 7 099 .7 7666.3 31.8 34.8 38.8 42.4 192 25.1 22836.5 27523 .9 325 29. 5 a VÏ trªn mét hƯ trơc täa ®é c¸c ®å thÞ thĨ ... núi trung du, địa bàn cư trú dân tộc người việc thực sách dân số gặp nhiều khó khăn Câu 2: Cho bảng số liệu sau : DÂN SỐ NƯỚC TA PHÂN THEO NHĨM TUỔI NĂM 197 9, 198 9, 2005 Năm 197 9 198 9 2005 Tổng...
 • 19
 • 341
 • 10

Đề cương đáp án Ôn tập học kì II năm 2010 - 2011

Đề cương và đáp án Ôn tập học kì II năm 2010 - 2011
... 2x + a lim = lim = lim =3 x →2 x →2 x − x →2 x+2 ( x − 2) ( x + 2) Đề cương ơn tập Đại số & Giải tích 1 1- HK II Trang 10/04 /2011 Trường THPT Phước Long b/ lim x→6 lim x→6 ( )( ( x + − lim x + ... nhất,biến đổi đưa giới hạn đặc biệt.(tương tự cho trường hợp x → −∞ ) Đề cương ơn tập Đại số & Giải tích 1 1- HK II Trang 10/04 /2011 Trường THPT Phước Long Lê Văn Quang – Lưu Q Hiền + 3x + x + x ... xét: 3x bậc ba; x → −∞ nên x = x = −3 x bậc →Khơng bậc→Đưa dạng tích Đề cương ơn tập Đại số & Giải tích 1 1- HK II Trang 10/04 /2011 Trường THPT Phước Long Lê Văn Quang – Lưu Q Hiền   6 Giải:...
 • 9
 • 147
 • 0

đề thi vào lớp 10 môn toán chung tỉnh vĩnh phúc năm 2015-2016

đề thi vào lớp 10 môn toán chung tỉnh vĩnh phúc năm 2015-2016
... (đpcm) -HẾT Trần Mạnh Cường - GV Trường THCS Kim Xá - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc ... AEHF nội tiếp Þ AFE = AHE Þ $ $ $ Tứ giác HDCE nội tiếp Þ AHE = DCE = ACB Xét DAFE DACB có : $ A chung $ $ AFE = ACB Nên DAFE ∽ DACB (g.g) $ $ b) Ta có : BAK = BCK = 900 ( BK đường kính) Þ KA ^...
 • 3
 • 479
 • 3

đề thi vào lớp 10 môn toán chuyên tỉnh ninh thuận năm 2015-2016

đề thi vào lớp 10 môn toán chuyên tỉnh ninh thuận năm 2015-2016
... biểu thức M ⇔ a = b = c = 1⋅ Hết GV: Trần Hồng Hợi Trầ (Trường THCS Lê Đình Chinh – Ninh Thuận) ...
 • 4
 • 1,245
 • 5

Xem thêm