Bài Giảng Tủy Sống

Bài giảng tủy sống

Bài giảng tủy sống
... xương chẩm Tủy sống Vị TRÍ CỦA TỦY SỐNG Lỗ lớn xương chẩm Tủy sống L1 – L2 Đi ngựa S1 – S2 HÌNH THỂ NGỒI CỦA TỦY SỐNG Phần cổ Phình cổ Phần ngực 45 cm Phần TL Nón tủy Phình TL Nón tủy HÌNH THỂ ... NGỒI CỦA TỦY SỐNG Rãnh sau Thừng sau Rãnh bên sau Thừng bên Thừng trước Rãnh bên trước Khe trước HÌNH THỂ NGỒI CỦA TỦY SỐNG Rãnh sau Rễ lưng Thần kinh sống Rễ bụng Hạch sống Thần kinh sống Khe ... CỦA TỦY SỐNG Chất xám Sừng sau Ống trung tâm Sừng bên Chất trung gian trung tâm Sừng trước HÌNH THỂ TRONG CỦA TỦY SỐNG Chất trắng Bó thon Bó chêm Dải tủy - tiểu não sau Dải vỏ - tủy bên Dải tủy...
 • 11
 • 300
 • 0

Bài giảng về sóng cơ học 1

Bài giảng về sóng cơ học 1
... điểm cách 0 ,1 s A 11 π rad B 11 ,5π rad C 10 π rad D π rad Câu 45: Trong truyền sóng cơ, hai điểm M N nằm phương truyền sóng dao động lệch pha góc (2k +1) π/2 Khoảng cách hai điểm với k = 0, 1, A d ... Trắc nghiệm Sóng học A T = 0,02 (s) B T = 50 (s) C T = 1, 25 (s) D T = 0,2 (s) Câu 19 : Một sóng học lan truyền với tốc độ 320 m/s, bước sóng 3,2 m Chu kỳ sóng A T = 0, 01 (s) B T = 0 ,1 (s) C T = ... 1, A d = (2k + 1) λ/4 B d = (2k + 1) λ C d = (2k + 1) λ/2 D d = kλ Câu 46: Hai sóng dao động pha độ lệch pha hai sóng ∆φ A ∆φ = 2kπ B ∆φ = (2k + 1) π C ∆φ = ( k + 1/ 2)π D ∆φ = (2k 1) π Câu 47: Khoảng...
 • 6
 • 830
 • 36

Bài giảng về sóng cơ học 2

Bài giảng về sóng cơ học 2
... cực đại d2 – d1 = kλ, biên độ triệt tiêu λ d2 – d1 = (2k ± 1)λ /2 λ • Nếu hai nguồn ngược pha điều kiện để dao động tổng hợp có biên độ cực đại d2 – d1 = (2k ± 1)λ /2, biên độ λ triệt tiêu d2 – d1 ... k =  2k + M 'A − M 'B = [ 2( k + 3) + 1] λ = 36   Thay k = vào ta tìm λ = 12 mm ⇒ v = λ.f = 12. 100 = 120 0 mm/s = 1 ,2 m/s b) Gọi N điểm nằm đường trung trực AB nên d1 = d2 π(d + d1 ) 2 d =− ... thoa cực đại cực tiểu Khi d2 – d1 = kλ,, k = đường trung trực AB, k = ±1; k = ± 2 là vân cực đại bậc 1, bậc 2 Khi d2 – d1 = (2k + 1)λ /2, k = k = –1 vân bậc 1, k = k = 2 vân bậc Website: www.moon.vn...
 • 6
 • 565
 • 28

Bài giảng về sóng cơ học 3

Bài giảng về sóng cơ học 3
... gợn sóng quan sát đoạn O1O2 A 51 B 31 C 21 D 43 Câu 47: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, khoảng cách nguồn sóng kết hợp O1, O2 36 cm, tần số dao động hai nguồn f = Hz, tốc độ truyền sóng ... + π) mm Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 2m/s Coi biên độ sóng không đổi trình truyền sóng Trên đoạn O1O2 có số cực đại giao thoa A 24 B 23 C 25 D 26 Câu 39 : Hai nguồn sóng kết hợp A B dao động ... truyền sóng mặt nước A 13 cm/s B 15 cm/s C 30 cm/s D 45 cm/s Câu 34 : Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước hai nguồn kết hợp A, B dao động pha với tần số f = 16 Hz M cách nguồn khoảng 30 cm...
 • 6
 • 588
 • 23

Bài giảng về sóng cơ học 4

Bài giảng về sóng cơ học 4
... phương trình u1 = acos (40 πt); u2 = acos (40 πt + π) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 40 cm/s Gọi E, F hai Website: www.moon.vn Mobile: 09850 748 31 ĐẶNG VIỆT HÙNG Bài giảng Sóng học điểm đoạn AB cho ... www.moon.vn Mobile: 09850 748 31 ĐẶNG VIỆT HÙNG Bài giảng Sóng học Gọi I giao đường cực tiểu qua C AB, số cực đại AC số cực đại có AI Mà I cực tiểu nên cực đại gần I phía A cách I khoảng λ /4 = 0,6 cm IA ... khác nên để độ dài M1M2 ngắn k = ±1 Bài giảng Sóng học D M1M2 = cm; M1M'2 = cm TH1: k = ⇒ d’ = d + λ = d + 0,8 = 8,8 cm Khi đó, M1M = OM − OM1 = 8,82 − 42 − 82 − 42 = 0,91 cm TH2: k = –1 ⇒ d’ = d...
 • 5
 • 852
 • 36

Bài giảng về sóng cơ học 5

Bài giảng về sóng cơ học 5
... đầu nút sóng, đầu bụng sóng chiều dài dây phải thỏa mãn l = Bài giảng Sóng học kλ λ (2k + 1)v + hay f = , với k 4l số bụng sóng có dây Chú ý: - Khi hai đầu nút sóng số nút sóng = số bụng sóng + ... khoảng cách hai nút sóng liên tiếp λ/2 nên vị trí nút sóng xác định từ biểu thức xn = 4k, với k = 0, 1, 2, 3, Website: www.moon.vn Mobile: 09 850 74831 ĐẶNG VIỆT HÙNG Bài giảng Sóng học Giữa hai nút ... bụng B) 10 nút sóng Ví dụ 3: Sóng dừng dây AB với chiều dài 0,16 m, đầu B cố định, đầu A dao động với tần số 50 Hz Biết tốc độ truyền sóng dây m/s a) Tính số bụng sóng số nút sóng b) Biểu thức...
 • 6
 • 511
 • 19

Bài giảng truyền sóng và anten_HVCNBCVT

Bài giảng truyền sóng và anten_HVCNBCVT
... băng sóng vô tuyến ứng dụng Thứ ba đề cập đến phƣơng pháp truyền lan sóng, có bốn phƣơng pháp truyền lan sóng môi trƣờng thực là: Truyền lan sóng bề mặt, truyền lan sóng không gian, truyền lan sóng ... truyền lan, sóng nhiễu xạ qua vật chắn truyền lan phía sau vật chắn A Phát B Thu Hình 1.6 Quá trình truyền lan sóng bề mặt Nhƣ truyền lan sóng bề mặt dùng để truyền tất băng sóng Tuy nhiên, sóng ... băng sóng mà băng sóng có phƣơng thức truyền lan thích hợp để đạt đƣợc hiệu Do đó, tùy theo môi trƣờng truyền sóng có bốn phƣơng thức truyền lan sau: truyền lan sóng bề mặt, truyền lan sóng không...
 • 215
 • 1,248
 • 10

Bài giảng Cuộc sống đẹp

Bài giảng Cuộc sống đẹp
... yêu sống Hãy sống sống quên tuổi tác Live your life and forget your age Norman Vincent Peale To live is the rarest thing in the world Most people exist, that is all Oscar Wilde Trên đời, kẻ sống ... Byron Nghệ thuật sống đích thực biết cảm nhận, ý thức ta hữu, lúc khổ đau Life is a succession of moments To live each one is to succeed Corita Kent Cuộc đời chuỗi khoảnh khắc Sống trọn khoảnh ... is short, but there is always time enough for courtesy Ralph Waldo Emerson Cuộc sống ngắn ngủi, ta có đủ thời gian để sống tử tế Chuyển ngữ: gxdaminh.net ...
 • 21
 • 212
 • 0

Bài giảng phú sông bạch đằng

Bài giảng phú sông bạch đằng
... viết phú dòng sông này: vừa tự hào, vừa hoài niệm, nhớ tiếc anh hùng xa -HS nêu nét thể phú: khái Thể phú: niệm, phân loại thể phú - Phú: nghĩa đen bày tỏ, phô bày -GV nhấn mạnh số ý: - Bài phú sông ... lịch dao Tử Trờng? sử dân tộc: đến với sông BĐ, tác giả muốn học thú tiêu dao Tử Trờng để học nghiên cứu lịch sử b Cảnh sông Bạch Đằng tâm trạng khách - Đến sông BĐ tác giả ý đến gì? - Cảnh miêu ... đợc sử dụng chọn lọc, giàu sức gợi=> âm hởng hào hùng từ chiến thắng sông Bạch Đằng lịch sử - Hình tợng tác giả thể qua phú nghệ sĩngời có tâm hồn phóng khoáng, tự do, dạt cảm hứng lịch sử,...
 • 5
 • 2,772
 • 32

Bài giảng Cuộc sống là gì ....?

Bài giảng Cuộc sống là gì ....?
... Cuộc sống thách thức - đương đầu Cuộc sống quà tặng - tiếp nhận Cuộc sống phiêu lưu - chinh phục Cuộc sống nỗi buồn - vượt qua Cuộc sống bi kịch - đối diện Cuộc sống nhiệm vụ - thi hành Cuộc ... Cuộc sống chơi - người thắng Cuộc sống bí mật - khám phá Cuộc sống nhạc khúc - hát lên Cuộc sống hội – nắm lấy tận dụng Cuộc sống hành trình - tới đích Cuộc sống lời hứa - giữ lời Cuộc sống vẻ ... lời Cuộc sống vẻ đẹp - chiêm ngưỡng ngợi ca Cuộc sống đấu tranh - chiến đấu Cuộc sống mục tiêu - kiên trì nỗ lực đạt Cuộc sống câu đố - giải mã Cuộc sống vĩnh cửu - có niềm tin ...
 • 18
 • 282
 • 0

Bài giảng cuộc sống và hạnh phúc- ai dạy ai?

Bài giảng cuộc sống và hạnh phúc- ai dạy ai?
... có ông chồng dạy vợ Nhưng vào lúc nhận sống thiếu nàng nàng lại định Tôi chưa nghĩ bình tĩnh phụ nữ lần thật hốt hoảng Nàng nói chờ đợi tình yêu lâu nhận chẳng yêu nàng nàng tin vào điều Vì thế, ... nàng, nói với nàng yêu nàng không muốn sống thiếu nàng Nàng biết làm Nàng nghe lời lại khiến chuyển động theo quỹ đạo nàng Đến không hiểu dạy nàng hay nàng dạy ... kỹ lưỡng định nhà Lúc ôm nàng vào lòng mà nói nàng khôn ngoan hành động nàng hí hửng cho nàng li dị sớm Nàng thở phào, ôm chặt...
 • 2
 • 163
 • 0

Bài giảng Cuộc sống đáng yêu

Bài giảng Cuộc sống đáng yêu
... tế Khi bạn nói « yêu mến bạn », nói nghiêm túc Khi bạn nói « xin lỗi », nhìn vào mắt người Đừng chế nhạo giấc mơ người khác Bạn phải chịu thương tích khỏi đó, cách theo mà sống đời Hãy nói ... muốn trả lời, xin mỉm cười bảo họ: « Tại bạn lại muốn biết? » Xin nhớ tình yêu lớn lao thành công ngoạn mục có liều lĩnh đáng giá Dù có thua (mất), xin đừng đánh học Xin nhớ “T": Tôn trọng bạn, ... làm cho cười khuyến khích Họ sẵn sàng lắng nghe cần họ, họ nâng đỡ mở lòng với Con cho bạn thấy yêu thương họ đến đâu » Xin gửi thư đến tất mà bạn coi bạn hữu, cho dù làm gửi lại thư cho người...
 • 25
 • 182
 • 0

Bài giảng Cuộc sống đáng yêu

Bài giảng Cuộc sống đáng yêu
... tế Khi bạn nói « yêu mến bạn », nói nghiêm túc Khi bạn nói « xin lỗi », nhìn vào mắt người Đừng chế nhạo giấc mơ người khác Bạn phải chịu thương tích khỏi đó, cách theo mà sống đời Hãy nói ... muốn trả lời, xin mỉm cười bảo họ: « Tại bạn lại muốn biết? » Xin nhớ tình yêu lớn lao thành công ngoạn mục có liều lĩnh đáng giá Dù có thua (mất), xin đừng đánh học Xin nhớ “T": Tôn trọng bạn, ... làm cho cười khuyến khích Họ sẵn sàng lắng nghe cần họ, họ nâng đỡ mở lòng với Con cho bạn thấy yêu thương họ đến đâu » Xin gửi thư đến tất mà bạn coi bạn hữu, cho dù làm gửi lại thư cho người...
 • 25
 • 192
 • 0

Bài giảng CUỘC SỐNG KHÔNG THỂ THIẾU TÌNH YÊU

Bài giảng CUỘC SỐNG KHÔNG THỂ THIẾU TÌNH YÊU
... yêu, cố gắng, cống hiến cho tình yêu cuối phải buông tay, buông tay làm phải rơi nhiều nước mắt Có lần đọc blog cô bạn rằng: Có ba thứ đời không nên hối tiếc: Một tình yêu đi; Một người bạn không ... điều, ý nghĩ tôi, trăn trở ông không ngừng thúc, chưa lý giải điều ẩn chưa người bé nhỏ tình yêu vĩ đại đến thế? Làm ông vịn vào hạnh phúc nhỏ nhoi để tận hưởng sống đến cuối đời cách than thản ... nhiều Nhưng có lẽ, không thế, ông không Trịnh nữa, ông lại giống nghệ sĩ khác, mà điều đơn giản Cái khó người nghệ sĩ khác biệt Trịnh làm điều đó, thứ bóng bẩy hào quang, mà tình yêu, giản dị thật...
 • 3
 • 197
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng đời sống kinh tế văn hóabài giảng truyền sóng btsbài giảng phú sông bạch đằng lop 10bài giảng cuộc sống xung quanh lớp 2bài giảng cuộc sống xung quanhbài giảng về sóng của xuân quỳnhbài giảng về sóng cơ họcbài giảng về sóng điện từbài giảng về sóng cơbài giảng về sóng âmbài giảng về sóng ánh sángbài giảng nếp sống văn minh thanh lịchbài giảng phú sông bạch đằngbài giảng truyền sóngbài giảng mạch thu sóngPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả