Trọn bộ ĐÁP ÁN 200 câu trắc nghiệm TIN HỌC thi công chức Quảng Nam 2016

839 câu trắc nghiệm tin học thi công chức năm 2014 hot

839 câu trắc nghiệm tin học thi công chức năm 2014 hot
... có câu Cả A B sai *Cả hai câu trả lời A C *Ý trả lời A B *Cả hai câu trả lời A C Câu 175 Câu 176 Câu 177 Câu 178 Câu 179 Câu 180 Câu 181 Câu 182 Câu 183 Trong cửa sổ Windows Explorer, để thi t ... Bật nút B Bật nút B và I U công công cụ cụ Formatting *Câu A B Bấm tổ hợp phím Ctrl + B Ctrl + I Formatting Câu 299 Câu 300 Câu 301 Câu 302 Câu 303 Câu 304 Câu 305 Câu 306 Để định dạng gạch chân ... chép tập tin Xoá tập tin Đổi tên tập tin Di chuyển tập tin Sao chép tập tin Xoá tập tin Đổi tên tập tin *Di chuyển tập tin Sao chép tập tin *Xoá tập tin Đổi tên tập tin Di chuyển tập tin *Nút...
 • 118
 • 15,229
 • 389

2000 câu trắc nghiệm tin học thi công chức năm 2015 hot

2000 câu trắc nghiệm tin học thi công chức năm 2015 hot
... Bạn tải môn kiến thức chung ôn thi công chức cà mau 2015 truy cập địa copy dán vào tìm kiếm: http://123doc.org/share-20-cau-hoi-kien-thuc-chung -thi- cong-chuc -2015/ NjQxNDc= http://123doc.org/share-bai-tap-mon-co-so-du-lieu-on -thi- cong-chuc -2015/ NjQyNTE= ... tính Bạn tải môn kiến thức chung ôn thi công chức cà mau 2015 truy cập địa copy dán vào tìm kiếm: http://123doc.org/share-20-cau-hoi-kien-thuc-chung -thi- cong-chuc -2015/ NjQxNDc= http://123doc.org/share-bai-tap-mon-co-so-du-lieu-on -thi- cong-chuc -2015/ NjQyNTE= ... Bin Bạn tải môn kiến thức chung ôn thi công chức cà mau 2015 truy cập địa copy dán vào tìm kiếm: http://123doc.org/share-20-cau-hoi-kien-thuc-chung -thi- cong-chuc -2015/ NjQxNDc= http://123doc.org/share-bai-tap-mon-co-so-du-lieu-on -thi- cong-chuc -2015/ NjQyNTE=...
 • 140
 • 1,138
 • 10

199 cau trac nghiem tin hoc thi cong chuc 2014 1

199 cau trac nghiem tin hoc thi cong chuc 2014 1
... ) ) ) ) ,  ) - ) 4 ,  ! " #   ! " # - )  ) ) ) ) - , )   1  : "  -  / ) " ) ) , ) / " ) / " - *   )   )  ...
 • 49
 • 103
 • 0

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm tin học thi công chứcđáp án chi tiết

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm tin học thi công chức có đáp án chi tiết
... *Sao chép tập tin Xoá tập tin Đổi tên tập tin Di chuyển tập tượng tập tin chọn Copy tin để: Câu 103 Câu 104 Câu 105 Câu 106 Câu 107 Câu 108 Khi Right Click chuột vào biểu tượng tập tin chọn Cut ... mục Empty Recycle Bin kết là: Sao chép tập tin Xoá tập tin Đổi tên tập tin *Di chuyển tập tin Sao chép tập tin *Xoá tập tin Đổi tên tập tin Di chuyển tập tin *Nút số Nút số Nút số Nút số Thanh ... Open Chọn tập tin, chọn File - *Cả câu *Chỉ B C tin, chọn Restore Câu 41 Để phục hồi tập tin Recyle Bin, ta thực hiện: Chọn tập tin, chọn Restore Kích chuột lên tập tin, chọn Restore Câu 42 Để...
 • 118
 • 716
 • 1

Tài liệu ôn trắc nghiệm tin học thi công chức

Tài liệu ôn trắc nghiệm tin học thi công chức
... Chèn c t Chèn dòng Chèn m t trang b ng tính m i Nh p công th c b ng c a s Insert Function Sau vi t tên hàm công th c, th c hi n bư c c a công th c, hi n d u m ngo c danh sách i s c a hàm T ng ... Programs thi t l p ngày gi h th ng Bư c 2: Ch n Date and Time thi t l p thông s c a hình n n (Desktop) Bư c 2: Ch n Display Bư c 2: Ch n Fonts xem, thêm ho c b t phông ch -2- thay i thông s c ... a hàm ang c s d ng làm i s cho hàm khác ho c ang làm thành ph n c a công th c ta ph i ánh d u toàn b d ng th c c a hàm ó công th c r i n phím F9 tr v tr ng thái ban u, nh n Ctrl + Z nh p ngày...
 • 16
 • 4,814
 • 46

trắc nghiệm tin hoc thi công chức

trắc nghiệm tin hoc thi công chức
... ô A2 có sẵn liệu dãy kí tự "Tin hoc van phong" Tại ô B2 gõ vào công thức =LOWER(A2) nhận kết quả? A TIN HOC VAN PHONG B Tin hoc van phong C tin hoc van phong D Tin Hoc Van Phong Câu 220 : Trong ... trường Windows, ta dùng chức năng: A Desktop Control Panel B System Control Panel C Regional Settings Control Panel D Fonts Control Panel Câu 37 : Thi t bị thi t bị sau thi t bị máy tính? A Bàn ... máy tính cục thi t bị, theo bạn thi t bị sau chia sẻ để sử dụng chung? A Máy in B Micro C Webcam D Màn hình II Phần : WORD Câu 57 : Chức Microft Word gì? A Sọan thảo văn B Tạo tập tin đồ họa C...
 • 28
 • 6,586
 • 35

trắc nghiệm tin học thi công chức

trắc nghiệm tin học thi công chức
... hợp phím Ctrl+Z: a b c d Hình ảnh hình ảnh công cụ công cụ sau đây: 13 a Thanh công cụ vẽ (Drawing) b Thanh công cụ định dạng (Formatting) c Thanh công cụ chuẩn (Standard) 14 d Thanh thực đơn ... đây: 19 a Format/ Picture/ chọn lớp Layout b Format/ Layout c Click nút công cụ Picture d Cả câu a c Muốn gõ số công thức hóa học H SO , ta thực hiện: 20 a FormatFontSubscript b InsertObjectMicrosoft ... tương đối địa tuyệt đối công thức, ta sử dụng: a Phím F4 25 26 27 28 29 c Tổ hợp phím Shift-F4 d Tất sai Tại ô C4 chứa công thức =A$1+$C2, copy ô C4 dán vào ô F7, ô F7 chứa công thức: a.=F7 b =D$1+$C5...
 • 5
 • 318
 • 6

500 Trắc nghiệm Tin học thi công chức tỉnh Lâm Đồng 2015

500 Trắc nghiệm Tin học thi công chức tỉnh Lâm Đồng 2015
... thông tin "Công chức" trang web “www.lamdong.gov.vn” ta vào google gõ từ khóa tìm kiếm để google trả kết kết từ trang web khác Công chức IN: lamdong.gov.vn Công chức ON: lamdong.gov.vn Công chức ... TIMHONG HUONGHOA HOAPHUONG HOAPHUONG HOAHONG HUONGHOA PHUONGHONG TIN HOC Tinhoc Value TINHOC TinHoc Tinhoc TINHOC_CCA CCA TINHOCCCA TINHOC HOAHONG HOAHONGDALAT HOADALAT DALAT HOAPHUONGTIM PHUONGTIM ... địa M94 TIN Học 3.6 FALSE =MAX(1+2,3) =SUM(A1:A10) Đếm ô vùng L94:L97 có chữ M94 có liệu kiểu số Tất sai tin học 3.50 TIN học 348 Công thức =COUNTIF(L94:L97,M94) sẽ: 349 Chuỗi sau kết công thức:...
 • 25
 • 673
 • 0

Luyện thi đại học Vật Lí Đáp án 200 câu trắc nghiệm dòng điện xoay chiều và dao động điện từ

Luyện thi đại học Vật Lí Đáp án 200 câu trắc nghiệm dòng điện xoay chiều và dao động điện từ
... Câu C Câu A Câu D Câu A Câu D Câu C Câu 10 A Câu 11 D Câu 12 C Câu 13 D Câu 14 B Câu 15 C Câu 16 B Câu 17 C Câu 18 D Câu 19 C Câu 20 B Câu 21 D Câu 22 C Câu 23 A Câu 24 B Câu 25 D Câu 26 B Câu ... C Câu 28 C Câu 29 D Câu 30 B Câu 31 B Câu 32 C Câu 33 C Câu 34 C Câu 35 D Câu 36 B Câu 37 B Câu 38 D Câu 39 B Câu 40 C Câu 41 D Câu 42 A Câu 43 D Câu 44 B Câu 45 B Câu 46 D Câu 47 D Câu 48 D Câu ... A Câu 50 C Câu 51 D Câu 52 D Câu 53 A Câu 54 A Câu 55 D Câu 56 C Câu 57 A Câu 58 C Câu 59 C Câu 60 B Câu 61 A Câu 62 D Câu 63 C Câu 64 C Câu 65 B Câu 66 C Câu 67 D Câu 68 C Câu 69 B Câu 70 D Câu...
 • 12
 • 551
 • 0

đáp án 150 câu trắc nghiệm tín dụng ngân hàng

đáp án 150 câu trắc nghiệm tín dụng ngân hàng
... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x...
 • 3
 • 4,967
 • 303

3500 câu trắc nghiệm tiếng anh thi công chức

3500 câu trắc nghiệm tiếng anh thi công chức
... c mean d communication →c 72 Though TV, home viewers can see and learn about people, places and things in faraway lands a Though b learn c about d in →a 73 TV provides many more entertainment ... of c must d decision →d 77 Junko Tabei, is a Japanese from Hokkaido, was the first woman to make this difficult climb a is b from c was d to make →a 78 A Tokyo newspaper - television company had ... to the North Pole with himself a In b walked c to d with →d 82 David was a bravery man to go on this adventure by himself a was b bravery c on d himself →b 83 Biddenden, England is a small town...
 • 13
 • 2,447
 • 17

1500 câu trắc nghiệm tiếng anh thi công chức

1500 câu trắc nghiệm tiếng anh thi công chức
... fog a because of b because c on account d as result a 50 I don’t think that a toy-gun would be a nice present for him I want something a intelligent b clever c timid d educational d Test 45 ... problem! c I should forgive you! d This is all right! b 47 A manager of a large international company is often given a big a pay b money c salary d wage c 48 Think twice before you write down ... noise a promised b offered c threatened d suggested c 20 We don’t think we can to see our teacher again until next Thursday a think b wait c attend d expect c 21 If he harder, the results...
 • 43
 • 1,401
 • 13

Đáp án Tiêng Anh Đọc Hiểu Thi Công Chức Quảng Nam 2016

Đáp án Tiêng Anh Đọc Hiểu Thi Công Chức Quảng Nam 2016
... cleared By the time you finish reading this passage, two hundred acres will have been destroyed! When this happens, constant rains erode the former forest floor, the thin layer of soil no longer supports ... in this passage could best be replaced with _ A invent (v) : phát minh, sáng chế B count on (v) : tin, tin C rely on (v) : tin cậy vào, tin vào D imagine (v) : tưởng tượng, hình dung, đoán Question ... land This is called the ‘storm surge’ and can be catastrophic To measure how powerful an approaching hurricane is, meteorologists use something called the Saffir-Simpson Hurricane Scale This...
 • 38
 • 1,872
 • 45

Đáp án 9 câu trắc nghiệm "70 năm Đội ta lớn lên cùng đất nước"

Đáp án 9 câu trắc nghiệm
... x Câu 6: Các biểu trưng Đội TNTP Hồ Chí Minh gồm gì? Cờ đội Huy hiệu đội Đội ca Khẩu hiệu Đội Trống kèn nghi thức Cờ đội Huy hiệu đội Khăn quàng đỏ Đội ca Khẩu hiệu Đội Cờ đội Huy hiệu đội Đội ... đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh Tích cực tham gia công tác Nhi đồng Câu 4: Lần Thiếu nhi Việt Nam tham gia Đại Hội Liên hoan thiếu nhi giới vào năm nào? Ở đâu? Năm 197 7 Matxcơva ( Liên Xô cũ) Năm ... 1877 Beclin, Cộng hòa Liên bang Đức Năm 197 7 Bắc Kinh, Trung Quốc x Câu 5: Sau ngày đất nước thống nhất, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam trao cho Đội TNTP Hồ Chí Minh hiệu hành động...
 • 4
 • 220
 • 0

GSTT VN Đáp án 300 câu trắc nghiệm sửa lỗi sai

GSTT VN Đáp án 300 câu trắc nghiệm sửa lỗi sai
... c o m P a g e | 15 Đáp án 300 câu trắc nghiệm sửa lỗi sai 174 I feela certainapprehension with my interview tomorrow a feel b certain c with d tomorrow 175 What was she said convinced me that ... finish at sixteen N g u n : H a n h T r i n h T u o i T r e c o m P a g e | 15 Đáp án 300 câu trắc nghiệm sửa lỗi sai a English b start c in d at 47 I don't feel as tired after a train journey ... made c one d of N g u n : H a n h T r i n h T u o i T r e c o m P a g e | 15 Đáp án 300 câu trắc nghiệm sửa lỗi sai 70 The first May Day celebrated in England in 1890 a first b celebrated c...
 • 15
 • 811
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 839 câu trắc nghiệm tin học thi công chức năm 2014 miễn phí839 cau trac nghiem tin hoc thi cong chuc 2014839 câu trắc nghiệm tin học thi công chức năm 2014đáp án 125 câu trắc nghiệm tin học tiểu họcngan hàng câu hỏi trắc nghiệm tin học thi công chức 2014 có đáp ántrắc nghiệm tin học thi công chức có đáp ándap an trac nghiem tin hoc thi cong chucngan hang trac nghiem tin hoc thi cong chuc nam 2014 co dap ancâu hỏi trắc nghiệm tin học thi công chức120 cau hoi trac nghiem tin hoc thi cong chuc 2014839 câu hỏi trắc nghiệm tin học thi cong chưc 2014cau hoi trac nghiem tin hoc thi cong chuc thue400 cau hoi trac nghiem tin hoc thi cong chuctrac nghiem tin hoc thi cong chuc nam 2014trắc nghiệm tin học thi công chứcPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học