ĐÁP ÁN 200 CÂU TIN HỌC THI CÔNG CHỨC QUẢNG NAM 2016 ( có chú thích)

Đáp án Tiêng Anh Đọc Hiểu Thi Công Chức Quảng Nam 2016

Đáp án Tiêng Anh Đọc Hiểu Thi Công Chức Quảng Nam 2016
... cleared By the time you finish reading this passage, two hundred acres will have been destroyed! When this happens, constant rains erode the former forest floor, the thin layer of soil no longer supports ... in this passage could best be replaced with _ A invent (v) : phát minh, sáng chế B count on (v) : tin, tin C rely on (v) : tin cậy vào, tin vào D imagine (v) : tưởng tượng, hình dung, đoán Question ... land This is called the ‘storm surge’ and can be catastrophic To measure how powerful an approaching hurricane is, meteorologists use something called the Saffir-Simpson Hurricane Scale This...
 • 38
 • 1,879
 • 45

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm tin học thi công chức đáp án chi tiết

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm tin học thi công chức có đáp án chi tiết
... *Sao chép tập tin Xoá tập tin Đổi tên tập tin Di chuyển tập tượng tập tin chọn Copy tin để: Câu 103 Câu 104 Câu 105 Câu 106 Câu 107 Câu 108 Khi Right Click chuột vào biểu tượng tập tin chọn Cut ... mục Empty Recycle Bin kết là: Sao chép tập tin Xoá tập tin Đổi tên tập tin *Di chuyển tập tin Sao chép tập tin *Xoá tập tin Đổi tên tập tin Di chuyển tập tin *Nút số Nút số Nút số Nút số Thanh ... Open Chọn tập tin, chọn File - *Cả câu *Chỉ B C tin, chọn Restore Câu 41 Để phục hồi tập tin Recyle Bin, ta thực hiện: Chọn tập tin, chọn Restore Kích chuột lên tập tin, chọn Restore Câu 42 Để...
 • 118
 • 724
 • 1

ĐỀ THI ôn tập TIN học THI CÔNG CHỨC 2014 (có đáp án)

ĐỀ THI ôn tập TIN học THI CÔNG CHỨC 2014 (có đáp án)
... c e d Không có kết Câu 45: Viết công thức tính PHỤ CẤP với điều kiện sau: Nếu CHỨC VỤ GĐ phụ cấp 100.Nếu CHỨC VỤ KTT TP phụ cấp 70 Nếu CHỨC VỤ NV ngày công > 25 ngày phụ cấp 30 Viết công thức ... Câu 18 Câu đúng? a Công thức cách tính toán Excel bạn tự xác định * b Công thức chương trình tính toán phức tạp lập sẵn Excel c Công thức phép tính sử dụng thao tác cộng trừ d Công thức áp dụng ... COPY công cụ, sau di chuyển trỏ đến vị trí nháy chuột biểu tượng PASTE công cụ/Hoặc : gõ tổ hợp phím CTRL+ C, sau di chuyển trỏ đến vị trí gõ tổ hợp phím CTRL + V) 12 Nếu công cụ hình WINWORD không...
 • 19
 • 1,358
 • 19

Đề thi trắc nghiệm môn tin học thi công chức (kèm đáp án ở cuối tài liệu)

Đề thi trắc nghiệm môn tin học thi công chức (kèm đáp án ở cuối tài liệu)
... câu d) Cả câu sai ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM – TIN HỌC VĂN PHÒNG Câu : 001 Phím ESC Câu : 002 Câu : 003 Format - Column Câu : 004 Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào mẫu tin khởi động (Boot record ... Macro Virus ? a) Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào mẫu tin khởi động (Boot record b) Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào trữ điện c) Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào tệp WinWord ... khơi phục Delete Items 38 -chức CC gởi email A-gởi vào hộp thư người soạn thư B-gởi đến địa thứ C-gởi lưu đến máy chủ 14 D-gởi đến người nhận thứ 39-Trang web tìm kiếm thơng tin A-trang web có nhiều...
 • 15
 • 43,988
 • 374

839 câu trắc nghiệm tin học thi công chức năm 2014 hot

839 câu trắc nghiệm tin học thi công chức năm 2014 hot
... có câu Cả A B sai *Cả hai câu trả lời A C *Ý trả lời A B *Cả hai câu trả lời A C Câu 175 Câu 176 Câu 177 Câu 178 Câu 179 Câu 180 Câu 181 Câu 182 Câu 183 Trong cửa sổ Windows Explorer, để thi t ... Bật nút B Bật nút B và I U công công cụ cụ Formatting *Câu A B Bấm tổ hợp phím Ctrl + B Ctrl + I Formatting Câu 299 Câu 300 Câu 301 Câu 302 Câu 303 Câu 304 Câu 305 Câu 306 Để định dạng gạch chân ... chép tập tin Xoá tập tin Đổi tên tập tin Di chuyển tập tin Sao chép tập tin Xoá tập tin Đổi tên tập tin *Di chuyển tập tin Sao chép tập tin *Xoá tập tin Đổi tên tập tin Di chuyển tập tin *Nút...
 • 118
 • 15,235
 • 389

2000 câu trắc nghiệm tin học thi công chức năm 2015 hot

2000 câu trắc nghiệm tin học thi công chức năm 2015 hot
... Bạn tải môn kiến thức chung ôn thi công chức cà mau 2015 truy cập địa copy dán vào tìm kiếm: http://123doc.org/share-20-cau-hoi-kien-thuc-chung -thi- cong-chuc -2015/ NjQxNDc= http://123doc.org/share-bai-tap-mon-co-so-du-lieu-on -thi- cong-chuc -2015/ NjQyNTE= ... tính Bạn tải môn kiến thức chung ôn thi công chức cà mau 2015 truy cập địa copy dán vào tìm kiếm: http://123doc.org/share-20-cau-hoi-kien-thuc-chung -thi- cong-chuc -2015/ NjQxNDc= http://123doc.org/share-bai-tap-mon-co-so-du-lieu-on -thi- cong-chuc -2015/ NjQyNTE= ... Bin Bạn tải môn kiến thức chung ôn thi công chức cà mau 2015 truy cập địa copy dán vào tìm kiếm: http://123doc.org/share-20-cau-hoi-kien-thuc-chung -thi- cong-chuc -2015/ NjQxNDc= http://123doc.org/share-bai-tap-mon-co-so-du-lieu-on -thi- cong-chuc -2015/ NjQyNTE=...
 • 140
 • 1,139
 • 10

Câu hỏi ôn thi môn tin học thi công chức 2015

Câu hỏi ôn thi môn tin học thi công chức 2015
... di(lir lieu "TINHOC" ; Tai B2nhapclingthnc =VALUE(A2)thinhandugc ketquanao? Trong Microsoft Excel, A2c6 du lieu "Tin hocvanphong" ; Tai B2nhapcong that =LOWER(A2)thinhari dugc katqua Tin Hoc VanPhong ... lieu "Tin hocvanphong" ; Tai B2 nhapcling duly TINHOCVANPHONG =UPPER(A2)thinhan dugc ketqua nao? Trong Microsoft Excel, congthirc = MIN(0,2,3,4,1)cho ketqua nao? Trong Microsoft Excel, Gongthire ... d u dimg en Cungcapthongtinte Internet Tim kiemth8ngtintren Internet Congcytim kiernséyeu Congcytim kiemsëtim caucungcapthemmetse theotimgtic kW:arieng bi t thongtincanthiet Cactoantic logic Gingcytim...
 • 36
 • 268
 • 0

199 cau trac nghiem tin hoc thi cong chuc 2014 1

199 cau trac nghiem tin hoc thi cong chuc 2014 1
... ) ) ) ) ,  ) - ) 4 ,  ! " #   ! " # - )  ) ) ) ) - , )   1  : "  -  / ) " ) ) , ) / " ) / " - *   )   )  ...
 • 49
 • 104
 • 0

Tài liệu ôn trắc nghiệm tin học thi công chức

Tài liệu ôn trắc nghiệm tin học thi công chức
... Chèn c t Chèn dòng Chèn m t trang b ng tính m i Nh p công th c b ng c a s Insert Function Sau vi t tên hàm công th c, th c hi n bư c c a công th c, hi n d u m ngo c danh sách i s c a hàm T ng ... Programs thi t l p ngày gi h th ng Bư c 2: Ch n Date and Time thi t l p thông s c a hình n n (Desktop) Bư c 2: Ch n Display Bư c 2: Ch n Fonts xem, thêm ho c b t phông ch -2- thay i thông s c ... a hàm ang c s d ng làm i s cho hàm khác ho c ang làm thành ph n c a công th c ta ph i ánh d u toàn b d ng th c c a hàm ó công th c r i n phím F9 tr v tr ng thái ban u, nh n Ctrl + Z nh p ngày...
 • 16
 • 4,821
 • 46

ôn nhanh tin học thi công chức cấp xã 2014

ôn nhanh tin học thi công chức cấp xã 2014
... thoại Format Cells Chèn cột Chèn dòng Chèn trang bảng tính Nhập công thức cửa sổ Insert Function Sau viết tên hàm công thức, thực bước công thức, dấu mở ngoặc danh sách đối số hàm Tự động điền thêm ... Để thi t lập ngày hệ thống ‰ Bước 2: Chọn Date and Time @ Để thi t lập thông số hình (Desktop) ‰ Bước 2: Chọn Display @ Để xem, thêm bớt phông chữ ‰ Bước 2: Chọn Fonts -2- @ Để thay đổi thông ... menu Table\Formula Trong bảng xuất ta gõ vào cạnh dấu (dấu =) ô mang tên Formula công thức Sum(Above), chọn công thức từ ô mang tên Paste Function Cuối cùng, ta bấm chuột vào nút OK ‰ Để tính...
 • 16
 • 4,126
 • 14

trắc nghiệm tin hoc thi công chức

trắc nghiệm tin hoc thi công chức
... ô A2 có sẵn liệu dãy kí tự "Tin hoc van phong" Tại ô B2 gõ vào công thức =LOWER(A2) nhận kết quả? A TIN HOC VAN PHONG B Tin hoc van phong C tin hoc van phong D Tin Hoc Van Phong Câu 220 : Trong ... trường Windows, ta dùng chức năng: A Desktop Control Panel B System Control Panel C Regional Settings Control Panel D Fonts Control Panel Câu 37 : Thi t bị thi t bị sau thi t bị máy tính? A Bàn ... máy tính cục thi t bị, theo bạn thi t bị sau chia sẻ để sử dụng chung? A Máy in B Micro C Webcam D Màn hình II Phần : WORD Câu 57 : Chức Microft Word gì? A Sọan thảo văn B Tạo tập tin đồ họa C...
 • 28
 • 6,588
 • 35

TIN HỌC THI CÔNG CHỨC 2014

TIN HỌC THI CÔNG CHỨC 2014
... virus tin học chủ yếu lây lan vào ổ đĩa B: b) Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào trữ điện c) Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào mẫu tin khởi động (Boot record )(đ) d) Là loại virus tin ... Macro Virus ? a) Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào mẫu tin khởi động (Boot record b) Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào trữ điện c) Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào tệp WinWord ... A2 có sẵn liệu dãy kí tự "Tin hoc van phong" ; Tại ô B2 gõ vào công thức =PROPER(A2) nhận kết quả? a) Tin hoc van phong b) Tin hoc van phong c) TIN HOC VAN PHONG d) Tin Hoc Van Phong(đ) 68) Trong...
 • 31
 • 3,353
 • 61

TÀI LIỆU MÔN THI TIN HỌC thi công chức cấp tỉnh

TÀI LIỆU MÔN THI TIN HỌC thi công chức cấp tỉnh
... Lưu file lệnh Save As Áp dụng muốn chỉnh sửa tài liệu có thành tài kiệu khác giữ lại tài liệu cũ (không làm thay đổi tài liệu cũ) áp dụng để lưu tài liệu (chưa lưu lần nào) Ta vào File/Save As, ... biểu tượng công cụ C 3: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+O Hộp thoại Open xuất Tìm đến thư mục nơi chứa cất tệp tài liệu cần mở đĩa, chọn tệp tài liệu, cuối nhấn nút open để tiếp tục Tệp tài liệu mở hình ... Giới thi u, Giao diện Word 1.1 Giới thi u: Microsoft Word công cụ soạn thảo phổ biến dùng công tác văn phòng hãng Microsoft Ngoài chức thông dụng hệ soạn thảo văn bản, Microsoft Word cung cấp công...
 • 93
 • 370
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: dap an tra nghiem tin hoc thi cong chuc phan windowdap an va cau hoi ve thi cong chucdap an va cau hoi ve thi cong chuc nghanh tai nguyen va moi truongthi công chức quảng nam 2016ngân hàng câu hỏi tin học thi công chức nhà nước năm 2014 có đáp ánngan hàng câu hỏi trắc nghiệm tin học thi công chức 2014 có đáp ántrắc nghiệm tin học thi công chức có đáp ándap an tin hoc thi cong chuc hanh chinh nam 2014ngan hang trac nghiem tin hoc thi cong chuc nam 2014 co dap andap an mon tin hoc thi cong chuccâu hỏi trắc nghiệm tin học thi công chức839 câu trắc nghiệm tin học thi công chức năm 2014 hot839 câu trắc nghiệm tin học thi công chức năm 2014 miễn phí120 cau hoi trac nghiem tin hoc thi cong chuc 2014839 cau trac nghiem tin hoc thi cong chuc 2014PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả