Luận văn thạc sỹ vật lý Khảo sát khả năng giãn nở tăng tốc của vũ trụ trong một số mô hình Braneworld

LUẬN VĂN THẠCVẬT LÝ: Khảo sát một số tính chất của cấu trúc ZnO nanorod pha tạp Al ứng dụng trong chế tạo pin Mặt Trời

LUẬN VĂN THẠC SĨ VẬT LÝ: Khảo sát một số tính chất của cấu trúc ZnO nanorod pha tạp Al ứng dụng trong chế tạo pin Mặt Trời
... trúc ZnO nanorod pha tạp Al ứng dụng chế tạo pin Mặt Trời Luận văn thạc Trần Thị Mùi 48 Khảo sát số tính chất cấu trúc ZnO nanorod pha tạp Al ứng dụng chế tạo pin Mặt Trời KẾT LUẬN Luận văn ... Mùi Luận văn thạc Trần Thị Mùi Khảo sát số tính chất cấu trúc ZnO nanorod pha tạp Al ứng dụng chế tạo pin Mặt Trời MỤC LỤC Luận văn thạc Trần Thị Mùi Khảo sát số tính chất cấu trúc ZnO nanorod ... cầu chế tạo pin mặt trời 4.2 Đường đặc trưng I-V cấu trúc ZnO: Al nanorod đế p-Si Luận văn thạc Trần Thị Mùi 45 Khảo sát số tính chất cấu trúc ZnO nanorod pha tạp Al ứng dụng chế tạo pin Mặt Trời...
 • 55
 • 444
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật KHẢO sát KHẢ NĂNG điều KHIỂN TÁCH KÊNH THÍCH NGHI đối TƯỢNG MIMO TUYẾN TÍNH BẰNG PHẢN hồi đầu RA THEO NGUYÊN TÁCH

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật KHẢO sát KHẢ NĂNG điều KHIỂN TÁCH KÊNH THÍCH NGHI đối TƯỢNG MIMO TUYẾN TÍNH BẰNG PHẢN hồi đầu RA THEO NGUYÊN lý TÁCH
... DỰNG BỘ ĐIỀU KHIỂN TÁCH KÊNH BẰNG PHẢN HỒI ĐẦU RA THEO NGUYÊN LÝ TÁCH 3.1 Nguyên tách cho toán điều khiển ổn định Khảo sát ảnh hưởng quan sát trạng thái chất lượng hệ kín phản hồi đầu thông ... thiết kế quan sát trạng thái (Nguyên tách) 3.2 Khảo sát nguyên tách cho toán tách kênh thích nghi 3.2.1 Khảo sát khả ghép chung điều khiển phản hồi trạng thái tách kênh với quan sát trạng thái ... đích luận văn: Đề tài nghi n cứu nhằm chứng minh khả ghép nối điều khiển tách kênh phản hồi trạng thái quan sát trạng thái để có điều khiển tách kênh phản hồi đầu (điều khiển theo nguyên tách) ...
 • 25
 • 114
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật khảo sát khả năng điều khiển thích nghi bù bất định đối tượng tuyến tính bằng phản hồi đầu ra theo nguyên tách

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật khảo sát khả năng điều khiển thích nghi bù bất định đối tượng tuyến tính bằng phản hồi đầu ra theo nguyên lý tách
... iu khin khỏng nhiu ó loi b c gn nh hon ton nhiu theo quan im bỏm theo mụ hỡnh mu -7- Chng III - 8Khảo sát tính thỏa mãn nguyên tách 3.1 Nguyờn tỏch cho bi toỏn iu khin tin nh u - Rx i tng ... bự bt nh bng phn hi trng thỏi ó c gii quyt bng vic thc hin thit k hai khõu: Điều khiển thích nghi bất định phản hồi trạng thái 1.1 Phng trỡnh trng thỏi ca i tng Mụ hỡnh toỏn hc l mt hỡnh thc ... Chng IV Đánh giá chất lợng điều khiển thích nghi bất định Lun ó thc hin c cỏc phn nh sau: 4.1 iu khin thớch nghi bự bt nh bng phn hi trng thỏi Bi toỏn iu khin thớch nghi bự bt nh bng phn hi...
 • 13
 • 121
 • 0

Khảo sát khả năng tách tín hiệu theo cường độ vào của bộ liên kết phi tuyến bốn cổng luận văn thạc sỹ vật

Khảo sát khả năng tách tín hiệu theo cường độ vào của bộ liên kết phi tuyến bốn cổng luận văn thạc sỹ vật lý
... truyền- chiết suất liên kết phi tuyến từ làm sở khảo sát khả tách tín hiệu quang theo cường độ vào Đã khảo sát ảnh hưởng độ dài liên kết phi tuyến lên khả tách tín hiệu quang theo cường độ phương pháp ... tuyến cổng tuyến tính khả quan Nhằm mục đích tìm hiểu sâu liên kết khảo sát trình liên kết phi tuyến lựa chọn đề tài: “ Khảo sát khả tách tín hiệu theo cường độ vào liên kết phi tuyến bốn cổng Để ... tuyến tính .13 1.4 Kết luận chương .16 CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TÁCH TÍN HIỆU THEO CƯỜNG ĐỘ VÀO CỦA BỘ LIÊN KẾT PHI TUYẾN BỐN CỔNG 18 2.1 Cấu hình liên kết quang sợi phi tuyến bốn cổng...
 • 45
 • 391
 • 0

Khảo sát quá trình phát hòa âm bậc hai của hệ laser NdYVO4 luận văn thạc sỹ vật

Khảo sát quá trình phát hòa âm bậc hai của hệ laser NdYVO4 luận văn thạc sỹ vật lý
... để phát xung laser ngắn, sở để khảo sát hoạt động hệ laser Nd:YVO4 sở, điều kiện để phát sóng hòa âm bậc hai Chương 2: Trong chương này, nghiên cứu thiết kế hệ laser Nd:YVO4 phát hòa âm bậc hai ... hai, luận văn Khảo sát trình phát hòa âm bậc hai hệ laser Nd:YVO4 nghiên cứu nguyên hoạt động laser Nd :YVO4, nghiên cứu đặc trưng thông số hệ laser Nd:YVO4 bơm laser diode Thiết kế hệ laser Nd:YVO ... hòa âm bậc hai ……….……… …22 2.1.3 Cấu hình tạo hòa âm bậc hai …………………………………24 2.2 Khảo sát tính chất sóng hòa âm bậc hai ……….……… 25 2.2.1 Tinh thể phi tuyến KDP……………… …… ……………… 25 2.2.2 Khảo sát...
 • 33
 • 1,273
 • 21

Khảo sát điều kiện nghịch đảo mật độ cư trú trong một số loại laser luận văn thạc sỹ vật

Khảo sát điều kiện nghịch đảo mật độ cư trú trong một số loại laser luận văn thạc sỹ vật lý
... TTNĐMĐCT số phương pháp khác …… 32 2.2 Điều kiện nghịch đảo mật độ trú số loại Laser 2.2.1 Laser Khí 2.2.1.1 Điều kiện nghịch đảo mật độ trú Laser khí 33 2.2.1.2 Nghịch đảo mật độ trú Laser ... xạ CHƯƠNG KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN NGHỊCH ĐẢO MẬT ĐỘ CƯ TRÚ TRONG MỘT SỐ LOẠI LASER 2.1 Một số phương pháp tạo trạng thái nghịch đảo mật độ trú 2.1.1 Tạo trạng thái nghịch đảo mật độ trú phương ... thái nghịch đảo mật độ trú người ta dùng phương pháp kích thích dòng điện 2.2 Điều kiện nghịch đảo mật độ trú số loại Laser 2.2.1 Laser khí 2.2.1.1 Điều kiện nghịch đảo mật độ trú Laser...
 • 55
 • 372
 • 3

Khảo sát các đặc trưng lưỡng ổn định quang học trong tinh thể chất keo có cấu trúc tuần hoàn phi tuyến một chiều luận văn thạc sỹ vật

Khảo sát các đặc trưng lưỡng ổn định quang học trong tinh thể chất keo có cấu trúc tuần hoàn phi tuyến một chiều luận văn thạc sỹ vật lý
... (2.3) khảo sát đặc trưng truyền qua sóng cấu trúc DFB phi tuyến mô tả hình 2.1 2.2 Các đặc trưng LOĐ quang học môi trường tinh thể chất keo cấu trúc tuần hoàn phi tuyến chiều Quang học phi tuyến ... trình kết hợp phi tuyến mô tả đặc trưng LOĐQ tinh thể chất keo theo mô hình đề xuất luận văn Chúng khảo sát đặc trưng LOĐQ tinh thể chất keo cấu trúc tuần hoàn phi tuyến chiều Các kết nghiên ... cấu tạo tinh thể chất keo phân bố hồi tiếp phi tuyến để đặt vấn đề nghiên cứu Khảo sát đặc trưng lưỡng ổn định quang học tinh thể chất keo môi trường cấu trúc tuần hoàn phi tuyến chiều Xuất...
 • 44
 • 918
 • 2

Khảo sát các đặc trưng quang học của quang trở cds và ứng dụng của luận văn thạc sỹ vật

Khảo sát các đặc trưng quang học của quang trở cds và ứng dụng của nó luận văn thạc sỹ vật lý
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỖ VĂN HẢI KHẢO SÁT CÁC ĐẶC TRƯNG QUANG HỌC CỦA QUANG TRỞ CdS ỨNG DỤNG CỦA NÓ LUẬN VĂN THẠC SĨ VẬT LÝ CHUYÊN NGÀNH: QUANG HỌC MÃ SỐ: 60.44.11 ... Với luận văn khắc phục nhược điểm điểm đóng góp luận văn Chính khuôn khổ luận văn lựa chọn nghiên cứu đề tài: Khảo sát đặc trưng quang học quang trở CdS ứng dụng Ngoài phần mở đầu, kết luận ... quang dẫn, tìm hiểu tổng quan quang trở vật liệu chế tạo, đặc trưng bản, đặc điểm ứng dụng quang trở Nghiên cứu đặc trưng quang trở điện trở độ nhạy Từ cho thấy quang trở nhạy ổn định với ánh sáng...
 • 47
 • 794
 • 2

Khảo sát ảnh hưởng của các tham số của buồng cộng hưởng lên hiệu suất phát của laser stokes luận văn thạc sỹ vật

Khảo sát ảnh hưởng của các tham số của buồng cộng hưởng lên hiệu suất phát của laser stokes luận văn thạc sỹ vật lý
... công suất buồng cộng hởng Đó sở quan để nghiên cứu chơng Chơng 2: Khảo sát ảnh hởng tham số BuồNG CộNG HƯởNG lên hiệu suất phát Laser Stokes Trong chơng sâu nghiên cứu ảnh hởng tham số thiết kế lên ... Khảo sát ảnh hởng tham số buồng cộng hởng lên hiệu suất phát Laser Stokes 01 Chơng 1: Cơ sở thuyết laser stokes Trong chơng nghiên cứu trình tán xạ Raman sở quan trọng để chế tạo laser Stokes ... 2: Khảo sát ảnh hởng tham số buồng cộng hởng lên hiệu suất phát Laser Stokes 41 2.1 Quá trình hình thành sóng Stokes chế độ ổn định 41 2.2 Quá trình hình thành xung Stokes buồng cộng...
 • 53
 • 169
 • 0

Khảo sát ảnh hưởng của các tham số sợi quang lên soliton không gian luận văn thạc sỹ vật

Khảo sát ảnh hưởng của các tham số sợi quang lên soliton không gian luận văn thạc sỹ vật lý
... v mụi trng si quang v xung quang hc 1.1 Mụi trng phi tuyn 1.2 Phng trỡnh lan truyn xung si quang 10 1.3 C s xut hin Soliton khụng gian 20 1.4 Cỏc tham s c trng ca Soliton khụng gian 22 1.4.1 ... to nờn s hỡnh thnh Soliton khụng gian si quang, dn n vic tớn hiu c tỏi phõn b v lan truyn si quang T ú a cỏc kt lun lớ thuyt nh hng v vic lan truyn cỏc soliton khụng gian si quang v cỏc quỏ trỡnh ... phi ln hn chit sut ca v Vỏ Khoảng cách xuyên tâm Lõi Chỉ số lớp vật liệu Chỉ số lớp vật liệu Lớp sơn phủ Khoảng cách xuyên tâm 43 Hỡnh 1.12 Cu trỳc tng th ca si quang Tựy tng loi si m cú s phõn...
 • 72
 • 290
 • 1

Khảo sát ảnh hưởng của độ dài buồng cộng hưởng và bán kính mặt thắt chùm tia lên công suất của laser đối stokes luận văn thạc sỹ vật

Khảo sát ảnh hưởng của độ dài buồng cộng hưởng và bán kính mặt thắt chùm tia lên công suất của laser đối stokes luận văn thạc sỹ vật lý
... đổi công suất đỉnh xung sóng Stokes theo bán kính mặt thắt chùm tia buồng cộng hởng 51 Hình 2.7 Bán kính mặt thắt chùm tia( m) Thay đổi công suất đỉnh xung sóng đối Stokes theo bán kính mặt thắt ... chơng nghiên cứu ảnh hởng độ dài buồng cộng hởng, bán kính mặt thắt chùm tia lên công suất laser đối Stokes 2.1 Biểu thức tỉ số công suất Stokes đối Stokes chế độ ổn định Khi xét chế độ ổn dịnh ... trình tốc độ cho biên độ trờng, công suất trờng buồng cộng hởng Đó sở quan để nghiên cứu chơng 41 Chơng ảnh hởng độ dài buồng cộng hởng bán kính mặt thắt chùm tia lên công suất Laser đối Stokes...
 • 58
 • 252
 • 0

Khảo sát ảnh hưởng của năng lượng xung bơm và mất mát lên công suất của laser đối stokes luận văn thạc sỹ vật

Khảo sát ảnh hưởng của năng lượng xung bơm và mất mát lên công suất của laser đối stokes luận văn thạc sỹ vật lý
... Phạm vi nghiên cứu luận văn Laser Raman phát sóng đối Stokes khảo sát ảnh hưởng lượng xung bơm mát lên công suất Laser đối Stokes 12 Cơ sở luận phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương ... Chương Khảo sát ảnh hưởng lượng xung bơm mát lên công suất Laser đối Stokes 2.1 Hệ phương trình tốc độ cho công suất trường buồng cộng hưởng 42 2.2 Biểu thức tỉ số công suất Stokes đối Stokes ... 6 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRẦN THỊ CAO Đề tài luận văn: KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NĂNG LƯỢNG XUNG BƠM VÀ MẤT MÁT LÊN CÔNG SUẤT CỦA LASER ĐỐI STOKES Chuyên ngành: QUANG...
 • 64
 • 192
 • 0

Khảo sát ảnh hưởng của tham số chuẩn hóa và năng lượng xung bơm lên hiệu xuất phát của laser phát sóng stokes luận văn thạc sỹ vật

Khảo sát ảnh hưởng của tham số chuẩn hóa và năng lượng xung bơm lên hiệu xuất phát của laser phát sóng stokes luận văn thạc sỹ vật lý
... Chơng Khảo sát ảnh hởng tham số chuẩn hóa lợng xung bơm lên hiệu suất phát Laser Stokes Trong chơng sâu nghiên cứu ảnh hởng tham số thiết kế lên đặc trng phát laser phát sóng Stokes (gọi laser Stokes) ... liệu tham khảo, luận văn có chơng: Chơng Cơ sở thuyết laser phỏt súng Stokes Chơng Khảo sát ảnh hởng tham số chuẩn hóa lợng xung bơm lên hiệu suất phát laser phỏt súng Stokes Phần kết luận chung ... 3) Khảo sát trình hình thành xung Stokes buồng cộng hởng 4) Khảo sát ảnh hởng tham số chuẩn hóa lợng xung bơm lên hiệu suất phát Laser phỏt súng Stokes Để thực mục đích trên, nhiệm vụ luận văn...
 • 58
 • 215
 • 0

Khảo sát biến dạng xung lan truyền trong sợi quang tán sắc vận tốc nhóm của một số xung cơ bản luận văn thạc sỹ vật

Khảo sát biến dạng xung lan truyền trong sợi quang tán sắc vận tốc nhóm của một số xung cơ bản luận văn thạc sỹ vật lý
... sâu vào khảo sát ảnh hưởng tán sắc vận tốc nhóm lên số dạng xung lan truyền sợi quang xung Gauss, Gauss chirp xung secant- hyperbole Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ XUNG NGẮN LAN TRUYỀN TRONG SỢI QUANG ... tài Khảo sát biến dạng xung lan truyền sợi quang tán sắc vận tốc nhóm số xung bản làm đề tài luận văn tốt nghiệp Cấu trúc luận văn trình bày sau: Phần mở đầu Phần nội dung Chương 1: Một số vấn ... sắc sợi quang Chương 2: Khảo sát ảnh hưởng hiệu ứng tán sắc vận tốc nhóm (GVD) lên dạng xung lan truyền sợi quang Nghiên cứu ảnh hưởng hiệu ứng tán sắc phi tuyến lên trình lan truyền xung sợi quang...
 • 57
 • 833
 • 6

Khảo sát sự tăng cường trộn bốn sóng trong tán xạ brillouin luận văn thạc sỹ vật

Khảo sát sự tăng cường trộn bốn sóng trong tán xạ brillouin luận văn thạc sỹ vật lý
... động tán xạ Raman tán xạ Brilỉouin 12 Chữ viết tắt SBS STBS SRS BEFWM FWM Tán xạ Brillouin cưỡng Tán xạ Brillouin cưỡng nhiệt Tán xạ Raman cưỡng Tăng cường trộn bốn sóng tán xạ Brillouin ... Brillouin Trộn bốn sóng M Ở ĐẦU Tán xạ Brillouin nhà Vật Louis Brillouin phát năm 1922 Đó tượng tán xạ ánh sáng xảy ánh sáng tương tác với sóng âm môi trường vật chất như: rắn, lỏng, khí Tán xạ Brillouin ... cường trộn bốn sóng tán xạ Brillouỉn” CHƯƠNG I TỎNG QUAN VÈ TÁN XẠ BRILLOUIN 1.1 Quá trình tán xạ tự phát tán xạ kích thích ánh sáng Khi có ánh sáng có sóng điện từ qua môi trường vật chất trình tán...
 • 58
 • 130
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luan van thac sy vat ly ung dung cong nghe thong tinđặc trưng lưỡng ổn định của tín hiệu phản xạ trong giao thoa kế michelson phi tuyến đối xứng luận văn thạc sỹ vật lýphát triển tư duy và năng lực sáng tạo của học sinh trong dạy học bài tập chương khúc xạ ánh sáng vật lý 11 thpt luận văn thạc sỹ vật lýnghiên cứu tổ chức dạy học ngoại khóa môn vật lý ở trường thcs áp dụng cho vật lý 8 luận văn thạc sỹ vật lýcác tác dụng cơ học trong tương tác giữa nguyên tử và trường laser luận văn thạc sỹ vật lýluận văn thạc sĩ vật lýluạn văn thạc sĩ vật lýluận văn thạc sỹ quản lý côngluận văn thạc sỹ quan ly giao ducluận văn thạc sỹ tâm lý họcđề cương luận văn thạc sĩ vật lýđề tài luận văn thạc sĩ vật lýluận văn thạc sỹ quản lý giáo dụcđề cương luận văn thạc sỹ quản lý giáo dụcluận văn thạc sỹ quản lý đào tạo theo chế tín chỉ ở trường đại học ngoại ngữ đại học huếPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoại