Tâm Lý Đám Đông Và Phân Tích Cái Tôi Sigmund Freund

TÂM đám ĐÔNG PHÂN TÍCH cái tôi SIGMUND FREUD

TÂM lý đám ĐÔNG và PHÂN TÍCH cái tôi  SIGMUND FREUD
... Sigmund Freud Phm Minh Ngc dch Li núi u Tõm lớ ỏm ụng (Theo Gustave Le Bon) Nhng quan im khỏc v tõm ... c bit ú l biu hin ca mt dc vng c bit, dc vng xó hi (herd instinc t-bn nng by n, group mind tõm nhúm), khụng th phõn tớch c v khụng xut hin nhng iu kin khỏc Nhng chỳng tụi phi bỏc b quan im ... tin s v sc mnh ma thut m h gn cho danh t v tờn gi [5] Sau ht: ỏm ụng khụng bao gi khao khỏt chõn H ũi hi o tng m h khụng th no thoỏt c i vi ỏm ụng cỏi phi thc li u vit hn cỏi thc, cỏi khụng...
 • 103
 • 196
 • 1

Tâm đám đông phân tích cái tôi chưa xác định

Tâm lý đám đông và phân tích cái tôi chưa xác định
... bit ú l{ biu hin ca mt dc vng c bit, dc vng xó hi (herd instinc t- bn nng by {n, group mind - tõm nhúm), khụng th ph}n tớch c v khụng xut hin nhng iu kin kh|c Nhng chỳng tụi phi bỏc b quan im ... tin s v sc mnh ma thut m h gn cho danh t v tờn gi [5] Sau ht: |m ụng khụng bao gi khao khỏt chõn H ũi hi o tng m h khụng th no thoỏt c i vi |m ụng c|i phi thc li u vit hn c|i thc, cỏi khụng ... l{ |m ụng cú ngi cm u l c xa hn v{ ho{n thin hn hay khụng? Liu ngi cm u cú th c thay th bng mt tng, bng mt c|i gỡ ú tru tng l{ bc chuyn tip m{ c|c |m ụng tụn gi|o to nờn cựng vi ngi cm u vụ...
 • 64
 • 449
 • 0

Tâmđám đông Phân tích cái Tôi - 10 potx

Tâm lí đám đông và Phân tích cái Tôi - 10 potx
... Tâm cá nhân phải lâu đời tâm đám đông từ khởi thủy có hai loại tâm lí: tâm thành viên đám đông tâm người cha, người huy, lãnh tụ Các cá nhân tạo thành đám đông bị ràng buộc ngày ta ... nhân, từ đám đông tái tạo bày ô hợp nguyên thủy Vì đám đông thường thống trị cá nhân nhận hậu duệ bày đàn nguyên thuỷ Bởi phải kết luận tâm đám đông tâm cổ xưa loài người Tâm cá nhân ... quyền uy; đám đông khao khát, theo lời Le Bon, phục tùng Người cha tiền sử tưởng đám đông, nhân vật tưởng thay chiếm hữu Tôi -lí tưởng lại lại chiếm hữu Tôi Thôi miên coi đám đông có hai...
 • 7
 • 237
 • 1

Tâmđám đông Phân tích cái Tôi - 9 pdf

Tâm lí đám đông và Phân tích cái Tôi - 9 pdf
... dồn nén mà phân tâm học phát Tôi , nghĩa chống cự mà thày thuốc gặp phải thực chữa trị phân tâm xuất phát từ bầy đàn Tiếng nói có tầm quan trọng giúp cá nhân đoàn hiểu lẫn nhau, dựa vào mà có ... Bon tập trung ý vào đám đông thời, Mc Dougall quan tâm đến cộng đồng ổn định, Trotter khảo sát đoàn thể phổ biến người, gọi sinh vật trị (zwou politikou), sống xác lập sở tâm chúng Trotter ... người khác bên nhóm Chúng tự thấy phân tích đồng hoá chưa hoàn hảo, mục đích cần phải quay lại với luận điểm đám đông đòi hỏi công triệt để Như thấy bàn hai loại đám đông nhân tạo nhà thờ quân đội...
 • 5
 • 894
 • 2

Tâmđám đông Phân tích cái Tôi - 8 pdf

Tâm lí đám đông và Phân tích cái Tôi - 8 pdf
... libido đám đông, đám đông mà xem xét giờ, đám đông có người cầm đầu chưa “tổ chức hoàn bị” để tái thu nhận phẩm chất cá nhân riêng lẻ Đám đông tập hợp cá nhân đặt đối tượng vào Tôi -lí tưởng ... miên Tôi tuân theo tất ông thày đòi hỏi lệnh kiện nhắc quên không nói đến chức Tôi - tưởng, chức kiểm nghiệm thực tế [10] Không có đáng ngạc nhiên Tôi coi cảm giác thực thẩm quyền tâm ... ta nói miên hình thành đám đông (nếu nói thế) gồm hai người Thôi miên đối tượng phù hợp để so sánh với đám đông chúng y hệt Thôi miên tách riêng từ cấu trúc phức tạp đám đông thành phần: quan...
 • 7
 • 379
 • 1

Tâmđám đông Phân tích cái Tôi - 7 ppsx

Tâm lí đám đông và Phân tích cái Tôi - 7 ppsx
... nhất, Tôi đứa trẻ tìm tự thoả mãn Dần dần hiểu yêu cầu mà môi trường xung quanh đặt với Tôi , lúc Tôi thực được, người ta bất mãn với Tôi tìm thoả mãn Tôi - tưởng tách rời khỏi Tôi ... tan rã Tôi - tưởng trở nên rõ ràng tan rã, lại cho ta thấy nguồn gốc từ ảnh hưởng người có uy tín mà trước hết bố mẹ [7] Chúng không quên rõ người mức độ tách biệt Tôi - tưởng Tôi thực ... tượng Chúng hiểu rõ thí dụ lấy từ môn bệnh học nói hết tượng đồng hóa phải bỏ qua không nói tới vài phần bí mật đám đông Ở phải có phân tích tâm cách sâu sắc đầy đủ Từ đồng hóa qua bắt...
 • 8
 • 210
 • 1

Tâmđám đông Phân tích cái Tôi - 6 potx

Tâm lí đám đông và Phân tích cái Tôi - 6 potx
... cảm xúc tích cực Sau hỏi có thực cần người cầm đầu để tạo đám đông hay không v.v Nhưng tất câu hỏi đó, phần thảo luận sách báo tâm đám đông, lãng khỏi vấn đề tâm mà cho cấu đám đông Trước ... Như đám đông có giới hạn lòng ích kỉ ngã chứng chối cãi thực chất đám đông liên kết xác lập thành viên với Nhưng lại phải hỏi mối liên kết đám đông loại liên kết gì? Trong thuyết phân tâm ... thay khiết thứ nhất, nghĩa sống Nhưng toàn bất dung biến tạm thời hay lâu dài xuất đám đông hay đám đông Khi đám đông cá nhân hành động khuôn khổ người giống hoàn toàn, họ chấp nhận cá tính tha...
 • 6
 • 300
 • 1

Tâmđám đông Phân tích cái Tôi - 5 pptx

Tâm lí đám đông và Phân tích cái Tôi - 5 pptx
... biểu rõ rệt tâm đám đông có nghịch sau đây: tâm đám đông tự hủy diệt biểu rõ rệt Không nghi ngờ hoảng loạn tan rã đám đông, kết tan tiêu vong ràng buộc cá nhân làm thành đám đông Nguyên ... Psychoanalyse III, 19 15; Pfister ebd VII 1921 [9]Xem Thơ thứ Phao Lô gửi cho người Cô-Rin-Tô, dịch Hội Ghi-Đ - n (Ghi người dịch) [10]Tin lành theo Ma-thi-ơ ( 25) , dịch Hội Ghi-Đ - n (Ghi người dịch) ... nghĩa tượng tảng tâm đám đông, là: gắn bó cá nhân đám đông Nếu cá nhân cảm thấy mối liên kết tình cảm mạnh mẽ hai hướng từ quan hệ dễ dàng giải thích thay đổi hạn chế cá nhân đám đông mà ta quan...
 • 8
 • 264
 • 1

Tâmđám đông Phân tích cái Tôi - 4 pptx

Tâm lí đám đông và Phân tích cái Tôi - 4 pptx
... thuyết chúng tôi: thứ nhất, đám đông liên kết lực Nhưng Eros lực có sức mạnh liên kết người gian? Thứ hai có cảm tưởng đám đông cá nhân từ bỏ cá tính độc đáo ngả theo ám thị đám đông có nhu cầu ... khái niệm libido, khái niệm giúp nhiều trình nghiên cứu bệnh tâm thần (Psychoneurose), để giải thích tâm đám đông Libido danh từ mượn thuyết tình cảm Chúng dùng danh từ (libido) để lượng tất ... không cần lẽ hữu cần thiết chưa có Tôi sẵn sàng khẳng định điều việc phân tích tài liệu vòng 30 năm qua, không làm biết có công trình nghiên cứu kĩ lưỡng vấn đề tiến hành Thay vào cố gắng...
 • 5
 • 238
 • 1

Tâmđám đông Phân tích cái Tôi - 2 pps

Tâm lí đám đông và Phân tích cái Tôi - 2 pps
... nhóm (trang 23 ) Điểm chung mà mạnh họ dễ họp thành đám đông tâm biểu tâm đám đông rõ rệt Hiện tượng đặc biệt đồng thời quan trọng đám đông phóng đại xúc cảm cá nhân (trang 24 ) Theo ý kiến ... năm: đám đông phân công, thể việc phân thành nhóm chia công việc cho người Khi hội đủ điều kiện theo Mc Dougall tránh khiếm khuyết tâm đám đông Những hạn chế hoạt động trí tuệ đám đông ... kiện chủ yếu tâm đám đông Nhóm người tụ họp cách tình cờ trở thành khối quần chúng mặt tâm với điều kiện họ có điểm chung đó: quan tâm đến đối tượng, cảm xúc hoàn cảnh định (nếu tôi nói là:...
 • 8
 • 172
 • 0

Tâmđám đông Phân tích cái Tôi - 2 pptx

Tâm lí đám đông và Phân tích cái Tôi - 2 pptx
... bảo tồn” (trang 176) Đám đông không làm có chủ đích Ngay đám đông muốn điều ước muốn không tồn lâu, đám đông tính kiên trì Đám đông không chấp nhận hoãn thực ước muốn Đám đông có cảm giác có sức ... sức mạnh vô biên, cá nhân tham gia vào đám đông khái niệm “bất khả” không tồn [4] Đám đông dễ bị miên, tin, khả tự phê phán, đám đông việc không thực Đám đông suy nghĩ hình ảnh, hình tạo hình ... chuyện đủ “Vì đám đông không nghi ngờ vào tính đắn hay sai lầm lẽ lúc hiểu rõ sức mạnh vừa thiếu khoan dung vừa sùng tín thủ lĩnh Đám đông tôn thờ sức mạnh, việc thiện biểu yếu đuối Đám đông đòi...
 • 8
 • 238
 • 1

Tâmđám đông Phân tích cái Tôi - 1 ppsx

Tâm lí đám đông và Phân tích cái Tôi - 1 ppsx
... phẩm khiêm tốn đề cập đến vài lĩnh vực mà Quả thực xem xét số vấn đề mà phân tâm học miền sâu quan tâm Tâm đám đông (Theo Gustave Le Bon) Thay đưa định nghĩa tâm đám đông, theo tốt hết nên ... phải giải kiện cá nhân mà tưởng hiểu rõ điều kiện định cảm, suy nghĩ hành động khác hẳn với dự đoán; điều kiện hội nhập vào đám đông có tính cách đám đông tâm Đám đông gì, mà đám đông ... liệu để nghiên cứu tâm đám đông, muốn giải thích điều phải mô tả điều trước Vậy xin nhường lời cho ông Gustave Le Bon Ông viết: (trang 16 5) “Sự kiện quan sát đám đông tâm (Psychologische...
 • 8
 • 295
 • 1

Tâmđám đông phân tích cái tôi phần 2 sigmund freud

Tâm lí đám đông và phân tích cái tôi phần 2  sigmund freud
... 1916 [2] Xem tỏc phm ca tụi: Jenseits des Lustprinzips, 1 920 [3]Xem Freud Phõn tõm hc nhp mụn Chng XXV [4]Vt t v cm k, Sigmund Freud [5]Das Unheimliche, Imago, V, 1919 [6]Vt t v cm k, Sigmund Freud ... Zeitsch fỹr Psychoanalyse, VI, 1 920 [6]ĩber die allgemeinste Erniedrigung des Liebeslebens, 19 12 Sammlung Kleiner Schiften zur Neurosenlehre IV [7]Vt t v cm k, Sigmund Freud [8]Sexualtheorie Dch t ... manisch-depressiven Irreseins, 19 12 Klinische Beitrọge zur Psychoanalyse, 1 921 [5]Hans Sachs: Gemeinsame Tagtrọume Autoreferat eines Vortrags auf dem VI psychoanalytischen Kongreò in Haag, 1 920 Internat Zeitsch...
 • 20
 • 191
 • 0

Xem thêm