Hệ thống giám sát sự kiện để giám sát nhiệt độ và độ ẩm

Nghiên cứu sử dụng hệ thống điều khiển quá trình để điều khiển nhiệt độ, thông gió điều hòa không khí trong tòa nhà HVAC

Nghiên cứu sử dụng hệ thống điều khiển quá trình để điều khiển nhiệt độ, thông gió và điều hòa không khí trong tòa nhà HVAC
... gió điều hòa không khí tòa nhà HVAC" Mục đích nghiên cứu * Mục tiêu chung: Nghiên cứu lý thuyết kỹ thuật thông gió, điều khiển nhiệt độ, điều hòa không khí tòa nhà việc điều khiển yếu tố hệ thống ... việc điều khiển thông gió, nhiệt độ điều hòa không khí tòa nhà hệ thống điều khiển trình * Về thực tế: - Nghiên cứu việc áp dụng lý thuyết điều khiển trình vào việc điều khiển thông gió, nhiệt ... NGHIỆP ĐOÀN XUÂN THỰC NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH ĐỂ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, THÔNG GIÓ VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRONG TÒA NHÀ Chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển tự động hóa Mã số:...
 • 74
 • 352
 • 2

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH ĐỂ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, THÔNG GIÓ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRONG TÒA NHÀ

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH ĐỂ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, THÔNG GIÓ VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRONG TÒA NHÀ
... khả áp dụng điều khiển trình vào việc điều khiển thông gió, nhiệt độ, điều hòa không khí, hệ thống chiếu sáng, … .trong hệ thống BMS (Building Management System) để nâng cao chất lượng trình xử ... chọn Điều khiển hai mạch vòng phản hồi kết hợp để điều khiển hệ thống HVAC” 3.3 Xây dựng thuật toán điều khiển cho hệ thống điều khiển nhiệt độ, độ ẩm mô 3.3.1 Mô hình toán học cho hệ thống Để ... lập hệ thống điều khiển mạch vòng kín sử dụng hai điều khiển PID để điều khiển Nếu nhiệt độ độ ẩm phòng giảm, qua cảm biến, tín hiệu gửi điều khiển trung tâm, điều khiển trung tâm xử lý điều khiển...
 • 29
 • 247
 • 0

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH ĐỂ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, THÔNG GIÓ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRONG TÒA NHÀ

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH ĐỂ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, THÔNG GIÓ VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRONG TÒA NHÀ
... gia nhiệt dùng điều khiển phản hồi Sau hoàn thành luận văn này, tác giả nắm bắt lý thuyết có khả áp dụng điều khiển trình vào việc điều khiển thông gió, nhiệt độ, điều hòa không khí, hệ thống ... chọn Điều khiển hai mạch vòng phản hồi kết hợp để điều khiển hệ thống HVAC” 3.3 Xây dựng thuật toán điều khiển cho hệ thống điều khiển nhiệt độ, độ ẩm mô 3.3.1 Mô hình toán học cho hệ thống Để ... Đại học kỹ thuật Công nghiệp CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH 1.1 Khái niệm điều khiển trình? Khái niệm điều khiển trình hiểu ứng dụng kỹ thuật điều khiển tự động điều khiển, ...
 • 29
 • 331
 • 0

Hệ thống tài khoản sử dụng Công ty thiết bị đo điện- Tổng Công ty Thiết bị kỹ thuật điện thuộc bộ công nghiệp

Hệ thống tài khoản sử dụng Công ty thiết bị đo điện- Tổng Công ty Thiết bị kỹ thuật điện thuộc bộ công nghiệp
... Công ty điện lực I ( Miền Bắc)  Công ty điện lực Hà Nội  Công ty điện lực Hải Phòng  Công ty điện lực III ( Miền trung)  Công ty điện lực II ( Miền Nam )  Công ty điện lực TP HCM  Công ty điện ... e> Tài sản cố định - Biên giao nhận TSCĐ - Thẻ TSCĐ - Biên lý TSCĐ - Biên giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành - Biên đánh giá lại TSCĐ 2, Hệ thống tài khoản sử dụng công ty Công ty sử dụng hệ ... mình, công ty thiết bị đo điện ngày lớn mạnh Công ty liên tục nhận huân chương lao động cờ lưu phủ, tổng liên đo n 2, Đặc điểm tổ chức sản xuất công ty Xuất phát từ đặc điểm sản phẩm, công ty TBĐĐ...
 • 20
 • 240
 • 1

THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN DÙNG THYRISTOR ĐỂ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU

THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN DÙNG THYRISTOR ĐỂ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU
... THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN DÙNG THYRISTOR ĐỂ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU MỤC LỤC Chương : TỔNG QUAN VỀ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN ... thực động 33 THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN DÙNG THYRISTOR ĐỂ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU ω0: Tốc độ không tải động ∆ωc : Độ sụt tốc độ mômen tải thay đổi Mc = → Mdm Sai số nhỏ ,điều ... Hình 1-7 : Đặc tình điều chỉnh tốc độ động điện chiều cách thay đổi điện trở phụ phần ứng 19 THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN DÙNG THYRISTOR ĐỂ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU Vậy ứng vói...
 • 126
 • 467
 • 1

tính toán hệ thống bay hơi qua màng để nâng cao nồng độ dung dịch etylic - nước

tính toán hệ thống bay hơi qua màng để nâng cao nồng độ dung dịch etylic - nước
... nghiệm II.2 Tính toán hệ thống bay qua màng để nâng cao nồng độ dung dịch Etylic- Nước Trong đồ án ta tính toán hệ thống bay qua màng để nâng cao nồng độ dung dịch Etylic - Nước từ nồng độ 80 % lên ... Tính toán hệ thống bay qua màng để nâng cao nồng độ dung dịch Etylic - Nước - Phần III: Kết luận Đồ án tốt nghiệp I TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH MÀNG VÀ BAY HƠI QUA MÀNG I.1 Lịch sử trình màng Những hệ ... màng sử dụng phải có độ chọn lọc tính thấm qua cao I.8.4 Sơ đồ công nghệ hệ thống bay qua màng dùng để nâng cao nồng độ dung dịch Etylic - nước (Xem vẽ kèm theo) 25 Đồ án tốt nghiệp II TÍNH TOÁN...
 • 49
 • 832
 • 0

Hệ thống hóa toàn bộ kiến thức hóa học lớp 8 lớp 9 THCS

Hệ thống hóa toàn bộ kiến thức hóa học lớp 8 và lớp 9 THCS
... tÊn TÝnh hiƯu st ph¶n øng §¸p sè: 89 , 28% Bµi 6:Cã thĨ ®iỊu chÕ bao nhiªu kg nh«m tõ 1tÊn qng boxit cã chøa 95 % nh«m oxit, biÕt hiƯu st ph¶n øng lµ 98 % §¸p sè: 493 kg Bµi 7:Khi cho khÝ SO3 t¸c dơng ... H2SO4 → x mol x mol mH SO4 t¹o thµnh lµ 98 x; mSO3 cho thªm vµo lµ 80 x C% dung dÞch míi: Gi¶i ta cã x = 10 + 98 x 20 = 80 x + 100 100 50 mol 410 ⇒ mSO thªm vµo 9, 756 gam Còng cã thĨ gi¶i theo ph¬ng ... tư C mC= 19, 9206.10-27kg 1®vC = 19, 9206.10-27kg/12 = 1,66005.10-27kg 6/Nguyªn tư khèi lµ khèi lỵng cđa1 nguyªn tư tÝnh b»ng ®¬n vÞ C II Bµi TËp Bµi 1: Tỉng sè h¹t p ,e ,n nguyªn tư lµ 28 ,trong...
 • 152
 • 2,841
 • 4

Kiểm chứng hình thức cho hệ thống tương tranh sử dụng ngôn ngữ đặc tả CSP # công cụ pat

Kiểm chứng hình thức cho hệ thống tương tranh sử dụng ngôn ngữ đặc tả CSP # và công cụ pat
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN VĂN TRÃI KIỂM CHỨNG HÌNH THỨC CHO HỆ THỐNG TƯƠNG TRANH SỬ DỤNG NGÔN NGỮ ĐẶC TẢ CSP# VÀ CÔNG CỤ PAT Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm Mã ... thử nghiệm mô hình hóa kiểm chứng hệ tương tranh, sử dụng ngôn ngữ hình hóa CSP# công cụ hỗ trợ kiểm chứng PAT 8 Chương Kiểm chứng hình Sự phụ thuộc vào hệ thống công nghệ thông tin ngày ... Chương giới thiệu điểm hệ thống tương tranh cách mô hình hóa hệ tương tranh sử dụng hệ dịch chuyển để phục vụ cho kiểm chứng hình Mỗi chế thực thi, tương tác hệ tương tranh hình hóa theo cách...
 • 78
 • 560
 • 0

Kiểm chứng hình thức cho hệ thống tương tranh sử dụng ngôn ngữ đặc tả CSP công cụ PAT

Kiểm chứng hình thức cho hệ thống tương tranh sử dụng ngôn ngữ đặc tả CSP và công cụ PAT
... thuật kiểm chứng hình thức cần thiết Nội dung luận văn tập trung giới thiệu hướng tiếp cận kiểm chứng hình cho hệ xử lý tương tranh, sâu vào phương pháp mô hình hóa hệ thống Một ngôn ngữ hình ... Phần cuối luận văn chương tiến hành thử nghiệm mô hình hóa kiểm chứng hệ tương tranh, sử dụng ngôn ngữ hình hóa CSP# công cụ hỗ trợ kiểm chứng PAT Tài liệu tham khảo [1] A.W Roscoe (2010), Understanding ... qua ngôn ngữ hình hóa trung gian để đảm bảo tính trực quan người dùng Sau đặc tả hình ngôn ngữ chuyển tự động qua dạng hệ dịch chuyển dựa ngữ nghĩa ngôn ngữ sử dụng Chương trình bày ngôn ngữ...
 • 6
 • 115
 • 2

Hoàn thiện hệ thống đánh giá chất lượng để nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ của khách sạn THE SANCTUARY

Hoàn thiện hệ thống đánh giá chất lượng để nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ của khách sạn THE SANCTUARY
... ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐỂ NÂNG CAO MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH SẠN THE SANCTUARY .37 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐỂ NÂNG CAO MỨC ĐỘ ... kết để năm bắt phục vụ tốt nhu cầu ngày cao khách hàng CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐỂ NÂNG CAO MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ... nhập cao khách hàng có kinh nghiệm Vì lý em chọn đề tài luận văn “ Hoàn thiện hệ thống đánh giá chất lượng dịch vụ nhằm nâng cao mức độ hài lòng khách hàng chất lượng dịch vụ khách sạn The Sanctuary...
 • 90
 • 104
 • 0

Khảo sát nhiệt độ, ẩm độ cường độ ánh sáng của chuồng nuôi vịt đẻ

Khảo sát nhiệt độ, ẩm độ và cường độ ánh sáng của chuồng nuôi vịt đẻ
... Nghiên cứu Dinh dỡng v Thức ăn Vật nuôi 12 ngh ngh cụng nh n l ti n b k thu t S d ng k t qu nghiờn c u c i ti n quy trỡnh chn nuụi v t hi n hnh Tài liệu tham khảo Light intensity can influence ... cao s n h ng th t SM Sõn chi b ng g ch tu, cú tr ng cõy t o búng mỏt Báo cáo khoa học Viện Chăn Nuôi 2006 H th ng ốn chi u sỏng: S d ng ốn dõy túc búng trũn 75w Gi a gian chu ng l dóy g m búng ... i l % v c ng ỏnh sỏng l lux n v o c a nhi t l 0C; c a m Phần Nghiên cứu Dinh dỡng v Thức ăn Vật nuôi Kết thảo luận Bi n ng c a nhi t B ng 1: Nhi t Thỏng Ch tiờu Nhi t m tng i Nhi t m tng i Nhi...
 • 12
 • 224
 • 0

Trích chọn sự kiện dịch bệnh cho hệ thống giám sát trực tuyến

Trích chọn sự kiện dịch bệnh cho hệ thống giám sát trực tuyến
... chn sá kiên dch bênh cho thậng giỏm sỏt trác tuyn" trung vo nghiờn cu cỏc cỏch thc v phẽng phỏp giÊi quyt bi toỏn trớch chn sá kiên dch bênh Qua ú, a mụ hỡnh, giÊi phỏp cho vòn trớch chn sá ... thụng tin ny cú th lm ảu vo cho nhng thậng giỏm sỏt (monitoring systems) hoc cỏc thậng hẩ trề quyt nh (supported decision systems) Trớch chn sá kiên cú th ềc ỏp dng cho mẻt d liêu c th (close ... kiên v trác quan hoỏ cung còp thụng tin cho ngèi dựng Grishman v cẻng sá xõy dáng thậng Peoteous-BIO cung còp cỏc thụng tin dch bênh dểi dĐng sá kiên cho ngèi dựng [18] D liêu thậng ềc lòy t...
 • 61
 • 173
 • 0

Đánh giá tiềm năng của hệ thống thu gom nước mưa để sử dụng trong sinh hoạt giảm ngập lụt trong điều kiện biến đổi khí hậu, phường đồng tâm, hà nội luận văn ths biến đổi khí hậu (chương trình đà pdf

Đánh giá tiềm năng của hệ thống thu gom nước mưa để sử dụng trong sinh hoạt và giảm ngập lụt trong điều kiện biến đổi khí hậu, phường đồng tâm, hà nội  luận văn ths biến đổi khí hậu (chương trình đà pdf
... GIA HÀ NỘI KHOA SAU ĐẠI HỌC TRỊNH VÂN HƢƠNG ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG CỦA HỆ THỐNG THU GOM NƢỚC MƢA ĐỂ SỬ DỤNG TRONG SINH HOẠT VÀ GIẢM NGẬP LỤT TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, PHƢỜNG ĐỒNG TÂM, HÀ NỘI ... vào giảm ngập úng mưa lớn dường bỏ ngỏ Vì vậy, tác giả lựa chọn đề tài luận văn Đánh giá tiềm hệ thống thu gom nước mưa để sử dụng sinh hoạt giảm ngập lụt điều kiện biến đổi khí hậu, phường Đồng ... sử dụng nước mưa, chất lượng nước mưa thu nước mưa khu vực ngoại thành Nội Tuy nhiên, việc đánh giá tiềm việc thu nước mưa từ mái nhà khu vực đô thị để sử dụng vào mục đích khác đóng góp vào...
 • 72
 • 170
 • 1

Đánh giá tiềm năng của hệ thống thu gom nước mưa để sử dụng trong sinh hoạt giảm ngập lụt trong điều kiện biến đổi khí hậu, phường đồng tâm, hà nội

Đánh giá tiềm năng của hệ thống thu gom nước mưa để sử dụng trong sinh hoạt và giảm ngập lụt trong điều kiện biến đổi khí hậu, phường đồng tâm, hà nội
... GIA HÀ NỘI KHOA SAU ĐẠI HỌC TRỊNH VÂN HƯƠNG ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG CỦA HỆ THỐNG THU GOM NƯỚC MƯA ĐỂ SỬ DỤNG TRONG SINH HOẠT VÀ GIẢM NGẬP LỤT TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, PHƯỜNG ĐỒNG TÂM, HÀ NỘI ... cách thu gom lưu trữ nước mưaError! Bookm 3.1.3 Chất lượng nước mưa thu gom cho nước sinh hoạtError! Bookmark not defined 3.1.4 Hiểu biết thái độ người dân việc thu gom nước mưa để sử dụng giảm ngập ... thành 12 Tổng cục Thống kê (2008) Niên giám thống kê 2008 Nội: NXB Thống kê 13 Tổng cục Thống kê (2012) Niên giám thống kê 2012 Nội: NXB Thống kê 14 Tổng cục Thống kê (2013) Niên giám thống...
 • 14
 • 64
 • 0

Hệ thống giám sát mạng phát triển ứng dụng sử dụng phần mềm nguồn mở Zabbix

Hệ thống giám sát mạng và phát triển ứng dụng sử dụng phần mềm nguồn mở Zabbix
... trò hệ thống giám sát mạng - Nghiên cứu giao thức, phần mềm hỗ trợ giám sát mạng - Nghên cứu hệ thống giám sát mạng sử dụng phần mềm nguồn mở Zabbix CHƯƠNG 2: 2.1 HỆ THỐNG GIÁM SÁT MẠNG Giám sát ... hiểu Hệ thống giám sát mạng phát triển ứng dụng sử dụng phần mềm nguồn mở Zabbix Nhưng nay, phần mềm Zabbix chưa ứng dụng rộng rãi Việt nam Chính nhóm muốn nghiên cứu phần mềm Zabbix để góp phần ... bạn khai triển, hệ thống giám sát mạng tự động phát phân loại công đoạn, giúp bạn có kế hoạch phát triển 2.4 Hệ thống giám sát mạng giám sát loại mạng nào? Hệ thống giám sát mạng giám sát mạng có...
 • 39
 • 1,056
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: hệ thống chỉ tiêu sử dụng để phân tích chênh lệch vùnghệ thống sổ sách sử dụng để hạch toán khtscđhệ thống giảm đau trong não và tủy sốnghệ thống bàn chơi sự kiện ingameshệ thống đường sắt ấn độtính toán hệ thống bay hơi qua màng để nâng cao nồng độ dung dịch etylic nướctrình tại hệ thống kho hàng tự động đối với đơn hàng do amazon thực hiệnhệ thống xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp của moody s và s amp pđề tài hệ thống giám sát mạng zabbixđầu tư mua sắm và xây dựng hệ thống giám sát các sự cố an toàn mạngđầu tư xây dựng hệ thống giám sát các sự cố an toàn mạngđề tài thiết kế hệ thống giám sát nuôi trồng hoa lan dùng plc và phần mền wincctiến trình và tổ chức hệ thống giám sát và đánh giá có sự tham giathiết kế hệ thống giám sát và đánh giá có sự tham giatổng quan về xây dựng và triển khai hệ thống giám sát đánh giá có sự tham giaĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây