Xây dựng mô hình chống sét VAN trung thế

Nghiên cứu và xây dựng hình chống sét van trong matlab-simulink để bảo vệ chống quá điện áp cho thiết bị điện

Nghiên cứu và xây dựng mô hình chống sét van trong matlab-simulink để bảo vệ chống quá điện áp cho thiết bị điện
... nhanh -Xây dựng hình nguồn phát xung không chu kỳ sử dụng việc phóng điện nghiên cứu khác -Sử dụng hình chống sét van thể bảo vệ thiết bị điện áp -Xây dựng hình chống sét dựa vào ... Tuấn CHƯƠNG XÂY DỰNG MÔ HÌNH MÔ PHỎNG CHỐNG SÉT VAN MOV VÀ ÁP DỤNG MÔ HÌNH MÔ PHỎNG CSV BẢO VỆ TRẠM BIẾN ÁP 4.1.Mục đích -Lập hình CSV cấp phân phối dạng MOV nghiên cứu áp ứng xung sét hay xung ... chống sét van MOV Chương 2: Công cụ Matlab-Simulink hệ thống điện Chương 3: trình hoạt động CSV bảo vệ điện áp cho tụ bù dọc kháng bù ngang Chương 4: Xây dựng hình chống sét van MOV áp...
 • 77
 • 898
 • 21

Nghiên cứu và xây dựng hình chống sét van trong matlab-simulink để bảo vệ chống quá điện áp cho thiết bị điện

Nghiên cứu và xây dựng mô hình chống sét van trong matlab-simulink để bảo vệ chống quá điện áp cho thiết bị điện
... bù ngang bảo vệ khối chống sét MOV2 có điện áp phóng điện gấp 1,5 lần điện áp pha Điện áp bảo vệ tương ứng cài đặt cho MOV2 Uprot = 612,238kV Hình hình sử dụng cho 2.2 Quá trình Tại thời ... hình sử dụng CSV bảo vệ máy biến áp (MBA) có xung điện áp sét truyền vào trạm Hình 14 hình trạm biến áp Hình 15 hình thay trạm biến áp Xét hình trạm biến áp 110kV/22kV hình 14 Hệ thống truyền ... Đặt CSV MOV1 bảo vệ cho tụ bù dọc, dựa vào mức cách điện dọc tụ, điện áp phóng điện yêu cầu CSV 2,5 lần điện áp định mức tụ Từ ta xác định điện áp bảo vệ tương ứng cài đặt cho hình CSV MOV1...
 • 6
 • 520
 • 2

Xây dựng hình chống sét van

Xây dựng mô hình chống sét van
... thụ chống sét dẫn tới việc phá hủy tức thời chống sét làm hư hỏng chống sét tính mức lượng hấp thụ theo thời gian phóng điện chống sét a) Chống sét van MOV1 b) Chống sét van MOV2 Hình Năng ... hình CSV MOV1 Uprot = 154,15kV Kháng bù ngang bảo vệ khối chống sét MOV2 có điện áp phóng điện gấp 1,5 lần điện áp pha Điện áp bảo vệ tương ứng cài đặt cho MOV2 Uprot = 612,238kV Hình hình ... có độ lớn 1300A ứng với điện áp đặt lên MOV2 620kV Hình Điện áp dòng chống sét van MOV2 2.3 Đánh giá vai trò CSV trình bảo vệ điện áp Từ kết làm việc CSV để bảo vệ cho tụ bù dọc kháng 131 Tuyển...
 • 3
 • 234
 • 1

XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC HÌNH CHỐNG SÉT VAN TRUNG ÁP

XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC MÔ HÌNH CHỐNG SÉT VAN TRUNG ÁP
... văn Xây dựng đánh giá hình chống sét van trung áp sâu vào nghiên cứu mơ hình chống sét van dạng metal- oxide lƣới trung Chống sét van dạng Metal-oxide đƣợc dùng để bảo vệ q điện áp sét xung ... ngun lý làm việc chống sét van MOV Chƣơng 3: Các hình chống sét van Chƣơng 4: Xây dựng hình chống sét van MOV Matlab Chƣơng 5: Mơ so sánh mơ hình chống sét van trung áp nhà sản xuất Chƣơng ... thiết bị chống sét nhà chế tạo với cấp điện áp khác Xuất phát từ thực tế trên, đề tài: Xây dựng đánh giá hình chống sét van trung áp sâu vào nghiên cứu mơ hình thiết bị chống sét van cấp trung...
 • 139
 • 2,281
 • 1

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HÌNH CHỐNG SÉT, LIÊN KẾT VÀ TIẾP ĐẤT HIỆU QUẢ BẢO VỆ CÁC CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG CỦA VNPT

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHỐNG SÉT, LIÊN KẾT VÀ TIẾP ĐẤT HIỆU QUẢ BẢO VỆ CÁC CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG CỦA VNPT
... pháp chống sét, tiếp đất xây dựng cầu hình đấu nối để hạn chế rủi ro sét gây cha đợc đầy đủ cha hiệu Vì lý định chọn đề tài Nghiên cứu xây dựng hình chống sét, liên kết tiếp đất hiệu bảo vệ công ... cấu hình đấu nối tiếp đất cho trạm viễn thông 4.1 Tiếp đất cho trạm viễn thông 4.1.1 Phân loại tiếp đất viễn thông Theo chức ta phân ba loại tiếp đất nh sau: - Tiếp đất chống sét : Tiếp đất chống ... tổ tiếp đất đấu vào tiếp đất tiếp đất nối thẳng xuống tổ tiếp đất có nhiều cáp feeder; - Vị trí cáp trớc vào lỗ feeder để vào nhà trạm, đấu nối thẳng xuống tổ tiếp đất đấu vào tiếp đất tiếp đất...
 • 80
 • 727
 • 4

Vai trò của cong người trong xây dựng hình chống rủi ro tài chính

Vai trò của cong người trong xây dựng mô hình chống rủi ro tài chính
... Bài báo nghiên cứu cảnh báo gia tăng rủi ro hệ thống thị trường tài đặc biệt quan tâm đến khoản tiềm năng, đòn bẩy tài chính, rủi ro bên đối ứng từ quỹ đầu Trong hai năm tiếp sau đó, Lo có thuyết ... tính khoản đòn bẩy tài đóng vài trò lớn khủng hoảng này, thứ nhìn chung chưa tính toán rủi ro định lượng” Dường toán học, thống kê hình thuật toán thiếu lường trước rủi ro cho vay khách hàng ... tin người khác Đó thang bậc niềm tin – yếu tố hành vi- trở nên sức hình Thật sự không chắn yếu tố hành vi với phức tạp không ngừng thị trường tài giải thích phá sản quản trị rủi ro Các hình...
 • 12
 • 333
 • 0

Vai trò của con người trong xây dựng hình chống rủi ro tài chính

Vai trò của con người trong xây dựng mô hình chống rủi ro tài chính
... Bài báo nghiên cứu cảnh báo gia tăng rủi ro hệ thống thị trường tài đặc biệt quan tâm đến khoản tiềm năng, đòn bẩy tài chính, rủi ro bên đối ứng từ quỹ đầu Trong hai năm tiếp sau đó, Lo có thuyết ... tính khoản đòn bẩy tài đóng vài trò lớn khủng hoảng này, thứ nhìn chung chưa tính toán rủi ro định lượng” Dường toán học, thống kê hình thuật toán thiếu lường trước rủi ro cho vay khách hàng ... tin người khác Đó thang bậc niềm tin – yếu tố hành vi- trở nên sức hình Thật sự không chắn yếu tố hành vi với phức tạp không ngừng thị trường tài giải thích phá sản quản trị rủi ro Các hình...
 • 12
 • 456
 • 0

XÂY DỰNG HÌNH CHỐNG TỘI PHẠM

XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHỐNG TỘI PHẠM
... góp cho phát triển địa phương thôn xóm Nhìn chung, hình đấu tranh phòng chống tội phạm tện nạn xã hội địa bàn huyện Quỳnh Lưu Đoàn niên xây dựng quản lý đa góp phần quan trọng việc nâng cao ... hình giáo dục, chăm sóc giúp đỡ trẻ em có hành vi làm trái pháp luật theo Đề án 04 Chính phủ xã ... sở phân công nhiệm vụ sở Đoàn việc giúp đỡ trẻ em người lầm lỗi, sở Đoàn tổ chức giúp đỡ nhiều hình thức khác thường xuyên gần gũi, động viên, giúp đỡ vật chất để phát triển kinh tế, giúp ngày...
 • 2
 • 210
 • 0

xây dựng hình phân hoá bậc trung học trong giai đoạn cải cách giáo dục

xây dựng mô hình phân hoá bậc trung học trong giai đoạn cải cách giáo dục
... CHO GIAI ĐOẠN CẢI CÁCH GIÁO DỤC (SAU NĂM 2015) 84 3.1 Những định hướng việc xây dựng hình phân hoá giáo dục THPT cho giai đoạn Cải cách giáo dục (sau năm 2015) 84 3.2 Thực phân hoá giáo dục Trung ... Phân hoá giáo dục THPT Hà Lan 36 3.7 Phân hoá giáo dục THPT Đức 36 IV MÔ HÌNH PHÂN HÓA TRONG GIÁO DỤC HOÀN TÒAN BẰNG CÁC MÔN HỌC TỰ CHỌN 39 4.1 Phân hoá giáo dục THPT Hoa Kì 39 4.2 Phân hoá giáo ... NHÂT: MÔ HÌNH PHÂN HOÁ TRONG GIÁO DỤC TRUNG HỌC CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 15 I ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ MÔ HÌNH PHÂN HÓA TRONG GIÁO DỤC TRUNG HỌC TRÊN THẾ GIỚI 15 1.1 Khái niệm hình phân hóa giáo dục...
 • 98
 • 519
 • 0

Xây dựng hình chăn nuôi tập trung – an toàn sinh học trong chăn nuôi gà thịt lông màu thả vườn ở nông hộ khu vực đồng bằng sông hồng

Xây dựng mô hình chăn nuôi tập trung – an toàn sinh học trong chăn nuôi gà thịt lông màu thả vườn ở nông hộ khu vực đồng bằng sông hồng
... cầu an toàn sinh học Kết luận đề nghị Kết luận - hình chăn nuôi thịt lông màu thả vờn giống Ri cải tiến từ đến 84 ÊÂR ngày tuổi khu vực đồng Sông Hồng, đàn nuôi theo phơng thức tập trung ... thực hình khuyến nông chăn nuôi - Từ thực tế chuồng trại điều kiện chăn nuôi hình khuyến nông hộ điểm trên, chọn điểm hộ chăn nuôi chia thành lô nh sau: + Lô I: Gồm hộ ( điểm hộ) chăn nuôi ... học - hình chăn nuôi tập trung an toàn sinh học cho hiệu chăn nuôi cao so với hình chăn nuôi nhỏ lẻ cha an toàn sinh học thể qua số tiêu kinh tế kỹ thuật đàn lúc 84 ngày tuổi nh sau:...
 • 6
 • 220
 • 0

Xây dựng hình khai phá văn bản tiếng Việt

Xây dựng mô hình khai phá văn bản tiếng Việt
... giai on khai phỏ d liu 1.4.2 Giai on khai phỏ d liu Giai on khai phỏ d liu u tiờn phi xỏc nh rừ nhim v hoc mc ớch khai phỏ Tip theo xỏc nh rừ s dng phng phỏp no khai phỏ, hoc cú th dựng cỏc ... ngi dựng hoc h thng li mun nhn c s ỏnh giỏ chun xỏc tri thc 1.4.3 Kt qu v ỏnh giỏ: Giai on khai phỏ d liu ó a c mụ hỡnh, thụng qua ngi dựng hoc mỏy ỏnh giỏ v a tri thc Text Mining 2.1 Th no l khai ... phỏ d liu bn: Khai phỏ d liu bn l rỳt nhng thụng tin cú giỏ tr v cú tri thc t d liu bn Hay núi cỏch khỏc, l khai phỏ d liu bn T nh ngha trờn cho thy, khai phỏ d liu bn l mt phn nm khai phỏ d Sinh...
 • 63
 • 242
 • 0

Xây dựng hình chống sạt lỡ bờ sông

Xây dựng mô hình chống sạt lỡ bờ sông
... dòng sông bị sạt lở bảo vệ cho dòng sông bảo vệ cho tính mạng cho Vì cần có nhiều hình công tác phòng chống cụ đế phòng chống sạt lở bờ sông cách kịp thòi hiệu Bài tiểu luận xin đưa vài hình ... quận Thủ Đức hình giải pháp Kiếm tra, rà soát cắm biến cảnh báo khu vực có nguy sạt lở; Lập dự án xây dựng chống sạt lỏ', đồng thòi đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng chống sạt lỏ’ có chủ ... 25 điếm sạt lỏ' Thống kê theo đặc điếm hình thái sông có 18 điếm sạt lỏ’ đoạn sông cong, gấp khúc, điếm sạt lở đoạn sông co hẹp đột ngột, điếm sạt lỏ’ đoạn sông nằm cửa phân lưu, 12 điếm sạt lỏ’...
 • 24
 • 160
 • 0

tiểu luận xây dựng hình chống sạt lở bờ sông

tiểu luận xây dựng mô hình chống sạt lở bờ sông
... dòng sông bị sạt lở bảo vệ cho dòng sông bảo vệ cho tính mạng cho Vì cần có nhiều hình công tác phòng chống cụ thể để phòng chống sạt lở bờ sông cách kịp thời hiệu Bài tiểu luận xin đưa vài ... điểm sạt lở Thống kê theo đặc điểm hình thái sông có 18 điểm sạt lở đoạn sông cong, gấp khúc, điểm sạt lở đoạn sông co hẹp đột ngột, điểm sạt lở đoạn sông nằm cửa phân lưu, 12 điểm sạt lở cù ... Thủ Đức hình giải pháp - Kiểm tra, rà soát cắm biển cảnh báo khu vực có nguy sạt lở; - Lập dự án xây dựng chống sạt lở, đồng thời đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng chống sạt lở có chủ...
 • 25
 • 143
 • 0

Tiểu luân xây dựng hình chống sạt lở bờ biển

Tiểu luân xây dựng mô hình chống sạt lở bờ biển
... nằm sát bờ biển bị "hà bá" cướp B.XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHỐNG SẠT LỞ BỜ BIỂN: 1.GIỚI THIỆU Một nguyên nhân gây sạt lở bờ biển tác động sóng Sóng truyền từ miền nước sâu vào bờ Khi tiến gần bờ độ sâu ... Ba hình áp dụng luân phiênđể tương tác yếu tố vớinhau hình đánh giá việc tínhtoán diễn biến cát tác độngcủa sóng sạt lở máidốc bờ biển tác động sóng phòng thí nghiệm 2.CÁC MÔ HÌNH ... tác động sóng thẳng góc với bờ làchủ yếu Sau k hi xây dựng hình chống sạt lở bờ sông sóng thi nhà khoa học đưa công nghệ để hạn chế xóa lở bờ biển C.ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ĐỂ ĐƯA RA NHỮNG GIẢI PHÁP...
 • 23
 • 133
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mô hình chống sét van trung thể hoàn chỉnhsử dụng mô hình nguồn phát xung sét chuẩn và mô hình chống sét van trung áp để đánh giá ảnh hưởng của sét lên đường nguồn hạ áp khi sét đánh trực tiếp lên đường dây trung ápmô hình chống sét van trung áp mv movmô hình chống sét vanxây dựng mô hình chống lũluan van thac si cao hoc xay dung mo hinh du lich van hoachuong 2 cac mo hinh chong set van pdfxây dựng mô hình sàn vàng tập trunggiói thiệu chung về xây dựng mô hình thực nghiệm ỏ trung tânihỗ trọ đào tạo và phát trien đô thị đại họcxây dụng mô hình thực nghiệm tại trung tâmkhái quát các điều kiện cho việc xây dựng mô hình thực nghiệm tại trung tâmthứ hai bé máy kế toán được tổ chức theo kiểu trực tuyến và xây dựng mô hình kế toán tập trung nên mối quan hệ phụ thuộc trong bộ máy kế toán trở lên đơn giản gọn nhẹnghiệm của một số nước về xây dựng mô hình nông thôn mới trên thế giớixây dựng mô hình phân bố số cây theo cấp kính chuẩn n d chuẩnquá trình lập kế hoạch xây dựng mô hình tham vấn tại trung tâm bảo trợ xã hộiĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học