Nghiên cứu chỉnh lưu tích cực 3 pha

Nghiên cứu mạch lọc tích cực 3 pha 3 dây bằng hệ biến tần đa bậc điều khiển một trạng thái

Nghiên cứu mạch lọc tích cực 3 pha 3 dây bằng hệ biến tần đa bậc điều khiển một trạng thái
... lưu - 31 - Ch ng XÂY DỰNG MÔ HÌNH M CH L C TÍCH CỰC PHA DÂY BẰNG HỆ BIẾN TẦN ĐA BẬC ĐIỀU KHIỂN TR NG THÁI 3. 1 Các thành ph n m ch l c tích c c pha dây b ng h bi n t n đa b c u n m t tr ng thái ... đồ khối mạch lọc tích cực pha dây thực phần mềm Matlab / Simulink Hình 3. 1: Sơ đồ khối mạch lọc tích cực pha dây nguồn cân 3. 1.1 Ngu n cung c p pha dây cân b ng Nguồn xoay chiều pha dây cân với ... 2.5: Mạch lọc tích cực song song Đặc điểm c a mạch lọc tích cực song song: o Bù sóng hài dòng điện o Bù công suất phản kháng Hình 2.6: Mạch lọc tích cực nối tiếp Đặc điểm c a mạch lọc tích cực...
 • 89
 • 173
 • 0

nghiên cứu mạch lọc tích cực 3 pha 4 dây bằng hệ biến tần đa bậc điều khiển 1 trạng thái

nghiên cứu mạch lọc tích cực 3 pha 4 dây bằng hệ biến tần đa bậc điều khiển 1 trạng thái
... bố trí pha (Vc1 Vc2) có tần số kHz, biên độ [0 ,1] [1, 2] Sóng sin pha tần số 30 Hz, số điều chế m = 0,5 Nếu Vdka > Vc1 Sa 11 = 1, Sa12 = Vdka < Vc1 Sa 11 = 0, Sa12 = Vdka > Vc2 Sa 21 = 1, Sa22 ... - 10 2 .4 Động không đồng ba pha - 11 2 .4. 1 Biểu diễn vector không gian cho đại lượng ba pha - 11 2 .4. 2 Hệ tọa độ cố định stator - 13 - 2 .4 .3 Hệ tọa độ từ thông rotor (d – q) - 14 ... đối tượng nghiên cứu - Giả thuyết nghiên cứu - Nhiệm vụ nghiên cứu phạm vi nghiên cứu - 4. 1 Nhiệm vụ nghiên cứu - 4. 2 Phạm vi nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu ...
 • 28
 • 297
 • 0

Nghiên cứu mạch lọc tích cực song song 3 pha 4 dây

Nghiên cứu mạch lọc tích cực song song 3 pha 4 dây
... học Nghiên cứu mạch lọc tích cực song song pha dây b Phân loại theo sơ đồ Phân loại theo sơ đồ, ta có mạch lọc tích cực song song mạch lọc tích cực nối tiếp Mạch lọc tích cực song song H1. 14 Mạch ... công suất mạch 34 Luận văn cao học Nghiên cứu mạch lọc tích cực song song pha dây 4. 1 Khảo sát đáp ứng mạch lọc mạch lọc tác động : Khảo sát hoạt động mạch lọc tích cực, kiểm tra kết lọc sóng ... Hình H3 -30 Mô hình khâu tính toán P-Q 33 Luận văn cao học Nghiên cứu mạch lọc tích cực song song pha dây CHƯƠNG KHẢO SÁT ĐÁP ỨNG MẠCH LỌC Trong chương 3, ta xây dựng mô hình mạch lọc tích cực song...
 • 81
 • 400
 • 2

Nghiên cứu hệ truyền động điện dùng chỉnh lưu tích cực PWM nhiều biến tấn – động cơ khung đồng bộ chế độ hạ với tải thế năng

Nghiên cứu hệ truyền động điện dùng chỉnh lưu tích cực PWM nhiều biến tấn – động cơ khung đồng bộ chế độ hạ với tải thế năng
... ĐIỆN ÁP LƯỚI PHA CL PWM + _ NL3 NL2 NL1 ĐC2 ĐC1 NLi ĐC3 ĐCi TẢI THẾ NĂNG Hình Cấu trúc cấu truyền động nhiều động tải Nội dung 2.1 Xây dưng mô hình chỉnh lưu PWM nhiều biến tần- động không ... hệ truyền động điện 2.2.1 Tham số mô Tiến hành mô hệ thống gồm chỉnh lưu tích cực PWM - nhiều biến tần động KĐB ba pha Các thông số sử dụng để mô hệ thống sau: Công suất động Pđm = 37kW, điện ... dùng chỉnh lưu tích cực nhiều biến tần động không đồng cho phép đưa số kết luận sau: Công suất tác dụng trả lưới lớn 90% tổng công suất động truyền động Khi sử dụng hệ truyền động điện cấp nguồn...
 • 5
 • 157
 • 0

Thiết kế cấu trúc điều khiển cho nghịch lưu độc lập nguồn áp ba pha có công suất 5KV làm việc chế độ chỉnh lưu tích cực

Thiết kế cấu trúc điều khiển cho nghịch lưu độc lập nguồn áp ba pha có công suất 5KV làm việc chế độ chỉnh lưu tích cực
... Bài tập lớn Thiết kế hệ thống điện tử công suất ĐỀ TÀI: Thiết kế cấu trúc điều khiển cho nghịch lưu độc lập nguồn áp ba pha công suất 5KV làm việc chế độ chỉnh lưu tích cực I Tính chọn ... pháp điều chế vector không gian nghịch lưu áp hai bậc đạt phạm vi điều khiển tuyến tính Bán kính đường tròn biên độ thành phần điện áp (pha) tải, với Udc=700V     III .Thiết kế mạch vòng điều ... II Thiết kế khâu điều chế độ rộng xung theo nguyên lý điều chế vecto không gian Sau sơ đồ nguyên lý biến tần sử dụng khóa transitor công suất : Bài tập lớn Thiết kế hệ thống điện tử công suất...
 • 13
 • 580
 • 4

Ứng dụng bộ nghịch lưu áp đa bậc dùng kỹ thuật PWM 1 trạng thái vào mạch lọc tích cực 3 pha 4 dây

Ứng dụng bộ nghịch lưu áp đa bậc dùng kỹ thuật PWM 1 trạng thái vào mạch lọc tích cực 3 pha 4 dây
... S1 chọn Offset (S4 Từ (17 ) suy đuợc điều kiện là: K2 2K3 3K4 1, 5 VCCA-2 011 Vref ) 0 ,4 30 0 10 15 ,2 10 ,2 0,5 30 0 14 9 ,3 12 7,7 0,7 600 26 9 ,4 24 5,9 0,9 600 20 5,9 20 4, 4 10 80 28 5,7 28 4 ,1 2 .3 ... mạch lọc tích cực pha dây hệ biến tần NPC 11 bậc nhánh Kết cho thấy giải thuật điều khiển đắn kỹ thuật PWM trạng thái mô hình hệ thống mạch lọc tích cực Với kết đạt hoàn toàn áp dụng nghịch lưu ... tính VCCA-2 011 (b) H 14 Phân tích FFT: (a) dòng tải; (b) dòng nguồn Pha a b c 668 Trước mạch lọc tác động 14 , 93 % 21, 64 % 24 ,15 % Sau mạch lọc tác động 1, 25 % 1, 28 % 1, 27 % IEEE 519 5% Hội nghị...
 • 7
 • 206
 • 0

nghien cuu ve PPDH tich cuc

nghien cuu ve PPDH tich cuc
... (1949) The growth of the experimental sciences: An experiment in general education New Haven, CT: Yale University Press Christensen, C Roland & Abby J Hansen (1986) Teaching and the case method ... School Publishing Division Herreid, C Freeman (1994) Case studies in science: A novel method of science education (retrieved from: http://ublib.buffalo.edu/libraries/projects/cases/case.html) 28 PHƯƠNG ... đồng thời giảm cảm giác lạc lõng lớp đơng 8- Dạy học khám phá thay dạy bao trùm (Discovering instead of covering) Đừng cố gắng trình bày tất có chương trình, sách giáo khoa Khơng GV tin SV học...
 • 85
 • 280
 • 0

đề tài thiết kế bộ nguồn chỉnh lưu thyristor cầu 3 pha đối xứng cấp điện cho động cơ điện 1 chiều kích từ độc lập

đề tài thiết kế bộ nguồn chỉnh lưu thyristor cầu 3 pha đối xứng cấp điện cho động cơ điện 1 chiều kích từ độc lập
... = = 277 ,38 (V) Ku 2 ,34 Dòng điện hiệu dụng thứ cấp máy biến áp: 2 I dm = 14 ,12 = 11 , 53 (A) 3 Dòng điện hiệu dụng sơ cấp máy biến áp: I2 = I1 = K ba I = U2 277 ,38 I = 11 , 53 = 8,4 (A) U1 38 0 IV ... nghịch lưu Chọn aptomat có thông số: Dòng địên làm việc chạy qua actomat: I1v = S 8894 ,12 = = 13 , 51 (A) 38 0 38 0 Dòng điện aptomat cần chọn : Idm = 1, 1 I1v = 1, 1 13 , 51 = 14 ,86 (A) Udm = 38 0 (V) ... nm = 1, 8.628 = 1 13 0 ,4 (V) Trong đó: KdtU hệ số dự trữ điện áp Chọn KdtU = 1, 8 Dòng làm việc van tính theo dòng hiệu dụng: I1v = I hd = K hd I d = I udm 14 ,12 = = 8 ,15 (A) 3 I udm 14 ,12 = 3, 2 =...
 • 5
 • 1,118
 • 23

nghiên cứu bộ lọc tích cực sử dụng lí thuyết công suatas tức thời

nghiên cứu bộ lọc tích cực sử dụng lí thuyết công suatas tức thời
... tích chi tiết định nghĩa công suất biểu kiến hệ thống 2.2 LÝ THUYẾT CÔNG SUẤT TỨC THỜI 2.2.1 Lý thuyết công suất tức thời thuyết công suất tức thời dựa định nghĩa công suất tức thời miền thời ... Thành phần phân tích thành điều kiện (2.3), từ đó, công suất tác dụng P công suất phản kháng Q định nghĩa Ở đây, công suất tác dụng tức thời pha số cân với 3P (3 lần công suất tác dụng pha) Để đồng ... tiêm công suất mô hình MGR (MicroGrid) đề cập, bù STATCOM UPFC mô tả, tiền đề cho phát triển mô hình lọc tích cực cho chương sau 27 CHƯƠNG LÝ THUYẾT CÔNG SUẤT TỨC THỜI 2.1 NHẮC LẠI VỀ LÝ THUYẾT CÔNG...
 • 149
 • 199
 • 1

mạch chỉnh lưu hình tia 3 pha có điều khiển

mạch chỉnh lưu hình tia 3 pha có điều khiển
... 1000 VS-2 30 0 μA V KΩ Ms 3. 3 3. 3 2.5 V V 80 trị Đơn vị V 13 H 3. 5 2.5 3. 5 2.5 V V V14/V 15 V14/V 15 tP VS- 13 0 .3 20 530 VS-2.5 0.8 30 620 VS 1.0 40 760 V V μs μs/n F 2.8 3. 1 2x10-4 3. 4 5x10-4 ... mạch chỉnh lưu tia pha điều chỉnh động điện chiều dùng Thyristor sau 2.2 Sơ đồ chỉnh lưu hình tia pha a sơ đồ dạng sóng • sơ đồ -Gồm máy biến áp pha nối Y , thyristor nối với tải hình vẽ KHOA ... chiều nhiều ưu việt so với loại động khác Không khả điều chỉnh tốc độ dễ dàng mà cấu trúc mạch động lực, mạch điều khiển đơn giản hơn, đồng thời lại đạt chất lượng điều chỉnh cao dãy điều chỉnh...
 • 49
 • 1,218
 • 5

Nghiên cứu về tính tích cực của việc sử dụng phương pháp giao nhiệm vụ trong quá trình dạy và học kỹ năng đọc cho học sinh lớp 11 tại trường THPT Nguyễn Trãi,

Nghiên cứu về tính tích cực của việc sử dụng phương pháp giao nhiệm vụ trong quá trình dạy và học kỹ năng đọc cho học sinh lớp 11 tại trường THPT Nguyễn Trãi,
... tích cực việc sử dụng phương pháp giao nhiệm vụ trình dạy học kỹ đọc cho học sinh lớp 11 trường THPT Nguyễn Trãi, Hà Nội) MINOR M.A THESIS Field: Methodology Code: 601410 Supervisor: Ms Nguyễn ... NGUYỄN THỊ DUNG AN INVESTIGATION INTO THE EFFECTIVENESS OF USING TASK-BASED METHOD IN TEACHING AND LEARNING READING FOR 11TH FORM STUDENTS AT NGUYEN TRAI HIGH SCHOOL, HANOI (Nghiên cứu tính tích ... teaching to help the 11th form students improve their reading skills ………22 The perceptions of students about the effectiveness of using Task- based language teaching to help the 11th form students...
 • 4
 • 148
 • 0

Nghiên cứu mạch lọc tích cực

Nghiên cứu mạch lọc tích cực
... thuật mạch điện tử MỤC LỤC I Khái niệm mạch lọc tần số .5 II Mạch lọc thụ động .6 III Mạch lọc tích cực .9 3.1 Tham số đặc trưng lọc tích cực 3.2 Mạch lọc ... nghiên cứu loại mạch tính toán điều khiển,đó mạch lọc tích cực. Hiện mạch lọc sử dụng rộng rãi nhiều lĩnh vực khác nhau.Tùy vào ứng dụng cụ thể mà chọn sử dụng mạch lọc thụ động hay mạch lọc tích ... lọc tích cực. Ở tần số thấp nhỏ vài trăm KHZ mạch lọc tích cực ứng dụng rộng rãi so với mạch lọc thụ động.Là mạch lọc tích cực có ưu điểm hẳn so với mạch lọc thụ động Tiểu luận : Kĩ thuật mạch điện...
 • 26
 • 1,287
 • 11

Đồ án Điện Tử Công Suất: Thiết kế mạch chỉnh lưu thyristor tia 3 pha có Do

Đồ án Điện Tử Công Suất: Thiết kế mạch chỉnh lưu thyristor tia 3 pha có Do
... 6 Đồ án Điện Tử Công Suất: Thiết kế mạch chỉnh lưu thyristor tia pha Do d Giản đồ điện áp mạch động lực 7 Đồ án Điện Tử Công Suất: Thiết kế mạch chỉnh lưu thyristor tia pha Do 8 Đồ án Điện ... chỉnh lưu thyristor tia pha Do +) Điện áp đầu (VP14) 31 31 32 Đồ án Điện Tử Công Suất: Thiết kế mạch chỉnh lưu thyristor tia pha Do Tài liệu tham khảo Tính toán thiết kế thiết bị điện tử ... 13 13 14 Đồ án Điện Tử Công Suất: Thiết kế mạch chỉnh lưu thyristor tia pha Do dụng mạch so sánh nhiều mạch so sánh khác phổ biến sơ đồ dùng tranzitor KĐTT vi điện tử Trong sơ đồ so sánh...
 • 32
 • 690
 • 5

Tiểu luận Kinh tế lượng Nghiên cứu sự ảnh hưởng của 3 yếu tố Vốn đầu tư, dân số và cơ chế chính sách đến tốc độ tăng trưởng kinh tê – tăng trưởng GDP tại thành phố Đà Nẵng giai đo

Tiểu luận Kinh tế lượng Nghiên cứu sự ảnh hưởng của 3 yếu tố Vốn đầu tư, dân số và cơ chế chính sách đến tốc độ tăng trưởng kinh tê – tăng trưởng GDP tại thành phố Đà Nẵng giai đo
... 48 23, 427 2789,199 1400,6 53 384,941 248, 634 32 3,5 93 2285,595 2214, 239 5462,841 33 06, 231 1578,455 450,099 128,058 33 9,184 2798 ,31 1 232 5 ,34 6 6219,4 83 3 532 ,608 20 73, 9 63 5 03, 974 108, 938 35 5,466 32 33, 480 ... 0,00000678 X3 VI.2 Kết luận Mối liên hệ tốc độ thay đổi biến phụ thuộc - GDP biến độc lập vốn đầu dân số mối liên hệ theo chiều thuận độ tăng trưởng GDP thành phố Đà Nẵng tăng vốn đầu dân số tăng ... 571,425 161,1 43 330 ,140 80,142 99,587 198 ,36 5 2 73, 4 73 646, 738 189,842 37 2,984 83, 912 111,024 221,671 31 4,0 43 737 ,248 214,5 63 437 ,34 4 85 ,34 1 120, 133 252 ,33 5 36 4,780 797 ,33 3 226,109 484,2 13 87,011 128,602...
 • 20
 • 8,126
 • 82

Nghiên cứu về phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong các doanh nghiệp cổ phần thương mại

Nghiên cứu về phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong các doanh nghiệp cổ phần thương mại
... dựa vào quy luật khứ 1.2.4.Nội dung phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động hiệu sử dụng vốn lưu động doanh nghiệp cổ phần thương mại 1.2.4.1 .Phân tích kết cấu vốn lưu động biến động Vốn lưu động ... dụng vốn lưu động doanh nghiệp cổ phần thương mại 36 http://www.ebook.edu.vn Chương II: THỰC TRẠNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG CÁC ... tích vốn lưu động nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Doanh nghiệp cổ phần thương mại địa bàn Thành phố Đà nẵng Để có nhìn tổng quát thực trạng phân tích vốn động nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động...
 • 89
 • 331
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: chỉnh lưu dòng điện 3 phachỉnh lưu hình tia 3 pha không điều khiểnmạch chỉnh lưu hình tia 3 pha có điều khiểnđồ án chỉnh lưu hình tia 3 phabộ chỉnh lưu hình tia 3 phachỉnh lưu hình tia 3 phamạch chỉnh lưu hình tia 3 phasơ đồ chỉnh lưu hình tia 3 phachinh luu hinh tia 3 phado an thiet ke chinh luu hinh tia 3 phamạch chỉnh lưu hình tia 3 pha không điều khiểnmach chinh luu hinh tia 3 pha dung thyristorbộ điều khiển chỉnh lưu cầu thyristor 3 phamạch chỉnh lưu hình cầu 3 phachỉnh lưu hình tia 3 pha có điều khiểnPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấm