Khai thác tập được đánh trọng phổ biến trên cơ sở dữ liệu tăng trưởng

Khai thác tập mục hữu ích cao trên sở dữ liệu tăng trưởng

Khai thác tập mục hữu ích cao trên cơ sở dữ liệu tăng trưởng
... quan khai thác liệu (KTDL), khai thác luật kết hợp phương pháp khai thác tập phổ biến Giới thiệu khai thác tập mục hữu cao thuật toán Nghiên cứu toán khai thác tập mục hữu ích cao từ sở liệu tăng ... quan trọng khai thác liệu nhằm khám phá tập mục có độ hữu ích hay lợi nhuận cao 2.3 Giới thiệu khai thác tập mục hữu ích cao Khai thác tập mục hữu ích cao toán mở rộng tổng quát khái thác tập phổ ... nghĩa toán Bài toán khai thác tập mục hữu ích cao CSDL tăng trưởng toán phát triển từ toán khai thác tập mục hữu ích cao kế thừa tất định nghĩa toán khai thác tập mục hữu ích cao phát triển thêm...
 • 84
 • 256
 • 0

Khai thác top-rank k cho tập đánh trọng trên sở dữ liệu trọng số

Khai thác top-rank k cho tập đánh trọng trên cơ sở dữ liệu có trọng số
... toán khai thác tập đánh trọng số dựa thuật toán khai thác tập phổ biến sở liệu giao dịch nhị phân Đề xuất thuật toán khai thác Top-rank- k tập đánh trọng số dựa sở liệu giao dịch trọng số Từ ... cứu toán khai thác tập phổ biến sở liệu số lượng, nghiên cứu toán khai thác Top-rank- k tập phổ biến, nhằm phát triển thuật toán khai thác Top-rank- k tập phổ biến sở liệu đánh trọng số Các nghiên ... tài: KHAI THÁC TOP-RANK K CHO TẬP ĐÁNH TRỌNG TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU CÓ TRỌNG SỐ II- Nhiệm vụ nội dung: Đề tài nghiên cứu đơn giản tập trung vào nghiên cứu thuật toán khai thác tập đánh trọng số dựa...
 • 64
 • 287
 • 3

Khai phá tập mục thường xuyên trọng số trên sở dữ liệu giao tác

Khai phá tập mục thường xuyên có trọng số trên cơ sở dữ liệu giao tác
... tất mục thường xuyên Ck Tập k -tập mục ứng viên Lk Tập k -tập mục thường xuyên SC(X) Số đếm hỗ trợ tập mục X WFIk Tập k -tập mục thường xuyên trọng số WFI Tập tất tập mục thường xuyên trọng số ... Đầu ra: Tập các tập mục thường xuyên trọng số chuẩn hóa L.  Ký hiệu: D  sở dữ liệu Tập các trọng số của các mục Lk  Tập các k -tập mục thường xuyên trọng số chuẩn hóa  L   Tập tất cả các tập mục thường xuyên trọng số chuẩn hóa  ... ra: Tập tất cả các tập mục thường xuyên trọng số.   41  Ký hiệu: D  sở dữ liệu MaxW  Trọng số giá trị lớn nhất trong CSDL giao tác WFIk  Tập các k -tập mục thường xuyên trọng số WFI   Tập tất cả các tập mục thường xuyên trọng số ...
 • 80
 • 240
 • 0

Điều tra,đánh giá và xây dựng sở dữ liệu trình độ công nghệ các ngành sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng

Điều tra,đánh giá và xây dựng cơ sở dữ liệu trình độ công nghệ các ngành sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng
... tr ng cơng ngh 4.3 Các qui trình đánh giá th c tr ng cơng ngh 27 Sơ đ lưu trình đánh giá th c tr ng cơng ngh 29 Chương III Q trình th c hi n u tra, đánh giá th c tr ng cơng ngh đ a bàn thành ... ðánh giá cơng ngh có n i dung: đánh giá hàm lư ng cơng ngh , đánh giá th c tr ng cơng ngh , đánh giá mơi trư ng cơng ngh , đánh giá l c cơng ngh đánh giá nhu c u cơng ngh Ngồi ra, có đánh giá ... ng cơng ngh ngành s n xu t c tr ng cơng ngh ngành s n xu t c tr ng cơng ngh ngành s n xu t c tr ng cơng ngh ngành s n xu t 10 11 12 13 14 15 16 Quy trình u tra, đánh giá th c tr ng cơng ngh ngành...
 • 136
 • 352
 • 3

Khai thác luật tuần tự trên sở dữ liệu chuỗi

Khai thác luật tuần tự trên cơ sở dữ liệu chuỗi
... PRISM thuật toán khai thác mẫu tốt 2.5 Khai thác luật từ tập mẫu 2.5.1 Một số hướng tiếp cận khai thác luật Trong lĩnh vực khai thác luật tuần tự, nghiên cứu tập trung toán khai thác luật không dư ... thác liệu có đặc tính riêng thực theo bước trình khai thác tri thức Sau nhiệm vụ khai thác liệu thường sử dụng phổ biến ứng dụng khai thác liệu chuỗi [8] • Khai thác chuỗi phổ biến hay gọi khai thác ... QUAN Đặc điểm liệu chuỗi Dữ liệu chuỗi có số đặc điểm riêng biệt so với loại liệu khác Do đó, khai thác liệu chuỗi đặt nhiều hội thách thức, thu hút nhiều quan tâm nghiên cứu Dữ liệu chuỗi có đặc...
 • 69
 • 1,275
 • 17

Bài tập lớn môn sở dữ liệu Ứng dụng MySQL trong xây dựng hệ Sở Dữ Liệu quản lí bán máy tính

Bài tập lớn môn cơ sở dữ liệu Ứng dụng MySQL trong xây dựng hệ Cơ Sở Dữ Liệu quản lí bán máy tính
... hóa đơn( đơn đặt hàng, toán hay hoàn thành) sở liệu xây dựng hệ quản trị sở liệu MySQL, thao tác liệu sử dụng thường xuyên là:  Đối với người quản trị: Thêm, bớt, sửa thông tin sản phẩm; ... tên tất máy có giá 15.000.000đ mà bán 20 a Đầu tiên chọn tất máy bán 20 có giá 15.000.000đ  r = ( (Bán > 20) AND (Giá = 15.000.000đ))(S) b Tiếp đến chiếu kết lên thuộc tính tên máy tính  result ... quan hệ: Từ mô hình E-R ta xây dựng mô hình quan hệ theo bước: Chuyển thực thể thành quan hệ tương ứng;  Khách hàng (Mã KH, Họ tên, Địa chỉ, SĐT)  Sản phẩm ( Mã, Tên, Cấu hình, Giá nhập, Giá bán, ...
 • 11
 • 1,031
 • 4

Luật Kết Hợp Và Ứng Dụng Về Khai Phá Dữ Liệu Trong Hệ Quản Trị Sở Dữ Liệu

Luật Kết Hợp Và Ứng Dụng Về Khai Phá Dữ Liệu Trong Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu
... - Khai Phá Dữ Liệu, Luật Kết Hợp Ứng Dụng Về Khai Phá Dữ Liệu Trong Hệ Quản Trị Sở Dữ Liệu Ứng dụng Analysis Services hệ quản trị sở liệu Microsoft SQL Server 2008 R2 Sau đây, tìm hiểu ứng ... Trong Hệ Quản Trị Sở Dữ Liệu SV: Nguyễn Võ Ngọc Huy (CH1101091) Trang 29/66 Bài Thu Hoạch Chuyên Đề - Khai Phá Dữ Liệu, Luật Kết Hợp Ứng Dụng Về Khai Phá Dữ Liệu Trong Hệ Quản Trị Sở Dữ Liệu ... Dụng Về Khai Phá Dữ Liệu Trong Hệ Quản Trị Sở Dữ Liệu SV: Nguyễn Võ Ngọc Huy (CH1101091) Trang 28/66 Bài Thu Hoạch Chuyên Đề - Khai Phá Dữ Liệu, Luật Kết Hợp Ứng Dụng Về Khai Phá Dữ Liệu Trong...
 • 66
 • 218
 • 0

Bài tập điều kiện môn hệ quản trị sở dữ liệu

Bài tập điều kiện môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu
... nêu BÀI SỐ 2: QUẢN LÝ LƯƠNG Yêu cầu: Hệ thống thực việc quản lý tính lương tháng cho nhân viên với chức sau: ♦ Lưu trữ cập nhật liệu nhân viên, liệu liên quan đễn việc tính lương bậc lương, hệ ... REPORT…để thực yêu cầu nêu BÀI SỐ 3: QUẢN LÝ CHO THUÊ, MƯỢN SÁCH Yêu cầu: Hệ thống quản lý kho sách quản lý khách mượn, thuê sách với chức chính: ♦ Lưu trữ cập nhật liệu sách, liệu khách hàng ♦ Theo ... MaSach Hãy lập CSDL, tạo FORM, QUERY, REPORT…để thực yêu cầu nêu BÀI SỐ HỆ QUẢN LÝ CUNG ỨNG HÀNG HÓA Yêu cầu: ♦ Lưu trữ, cập nhật liệu hãng cung úng hàng hóa, loại mật hàng ♦ Tra cứu thông tin...
 • 6
 • 4,573
 • 69

CHƯƠNG IV GIAO DỊCH TRONG HỆ QUẢN TRỊ SỞ DỮ LIỆU

CHƯƠNG IV GIAO DỊCH TRONG HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU
... đọc/viết đĩa, giao dịch khác chạy CPU, giao dịch thứ ba thực đọc/viết CHƯƠNG IV GIAO DỊCH Trang 77 HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU đĩa khác tăng lượng đầu vào hệ thống có nghĩa tăng số lượng giao dịch thực ... vài giao dịch Tình xảy giao dịch đọc liệu viết Ti Ta xét lich trình schedule-11 sau T10 T11 T12 Read(A) Read(B) Write(A) Read(A) Write(A) CHƯƠNG IV GIAO DỊCH Trang 86 HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ... figure IV- 22 Đồ thị thứ không chứa chu trình, lịch trình khả view CHƯƠNG IV GIAO DỊCH Trang 92 HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU BÀI TẬP CHƯƠNG IV IV.1 Liệt kê tính chất ACID Giải thích hữu ích chúng IV. 2...
 • 24
 • 539
 • 4

Tìm hiểu về kĩ thuật phân cụm dữ liệu trong hệ quản trị sở dữ liệu Oracle

Tìm hiểu về kĩ thuật phân cụm dữ liệu trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle
... cụm liệu bao gồm kiểu liệu phân cụm , ứng dụng kỹ thuật phân cụm liệu Chương 2: Hệ quản trị sở liệu Oracle Giới thiệu hệ quản trị sở liệu Oracle phân cụm liệu Oracle Chương 3: Mô hình Use Case ... kỹ thuật phân cụm Nội dung đồ án gồm chương: Tìm hiểu kỹ thuật phân cụm liệu xử lý liệu hệ QTCDL Oracle Chương 1: Phân cụm liệu : chương em trình bày tổng quan phân cụm liệu bao gồm kiểu liệu phân ... đến Oracle Phần kết luận trình bày tóm tắt kết thu đề xuất cho hướng phát triển đề tài Tìm hiểu kỹ thuật phân cụm liệu xử lý liệu hệ QTCDL Oracle Chương PHÂN CỤM DỮ LIỆU 1.1 Kỹ thuật phân cụm liệu...
 • 52
 • 488
 • 0

MỘT CÁCH TIẾP CẬN TRONG VIỆC THIẾT KẾ SỞ DỮ LIỆU THỜI GIAN pot

MỘT CÁCH TIẾP CẬN TRONG VIỆC THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU THỜI GIAN pot
... kế 106 Kết luận Trong báo giới thiệu phương pháp thiết kế CSDL thời gian theo hướng tiếp cận từ mức khái niệm Cách tiếp cận có tính thực tiễn việc thiết kế CSDL quan hệ có yếu tố thời gian, hầu ... tố thời gian gọi mối quan hệ có yếu tố thời gian, ngược lại gọi mối quan Một cách tiếp cận việc thiết kế 102 hệ phi thời gian - Mối quan hệ lớp cha/lớp con: Tương tự mô hình EER, mô hình lớp kế ... tố thời gian phi thời gian có thuộc tính có yếu tố thời gian phi thời gian - Mối quan hệ: Một mối quan hệ biểu diễn hình thoi Việc đưa yếu tố thời gian vào mối quan hệ tùy thuộc vào nhà thiết kế...
 • 9
 • 248
 • 1

Đồ án thiết kế và xây dựng sở dữ liệu ảnh vệ tinh trong hệ quản trị sở dữ liệu không gian PostGIS

Đồ án thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu ảnh vệ tinh trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu không gian PostGIS
... theo thời gian không gian (gọi trường liên tục) nhiệt độ, áp suất, độ ẩm…Đây sở để chọn đồ án Thiết kế xây dựng sở liệu ảnh vệ tinh hệ quản trị sở liệu không gian PostGIS Đóng góp lớn đồ án nghiên ... liệu PostGIS Raster- hỗ trợ trường liên tục sở liệu PostgreSQL đồng thời mô tả ứng dụng cho phép người dùng quản sở liệu ảnh vệ tinh PostGIS Raster Đồ án chia làm chương: Chương 1: sở hệ ... PostGIS Raster: giới thiệu chi tiết cách thức làm việc với liệu Raster PostGIS Chương 4: Xây dựng chương trình ứng dụng: thiết kế, xây dựng chương trình ứng dụng quản ảnh vệ tinh kết nối đồng...
 • 85
 • 1,002
 • 10

Bài tập thực hành môn Hệ quản trị dữ liệu

Bài tập thực hành môn Hệ quản trị cơ sơ dữ liệu
... đổi kiểu thực thể thông thường (regular entity) Với thuộc tính phức hợp (ghép): thành phần chuyển thành thuộc tính quan hệ Với thuộc tính đa trị: thực thể chuyển thành quan hệ Một quan hệ chứa ... chuyển đổi kiểu thực thể thông thường (regular entity) Mỗi kiểu thực thể thông thường chuyển thành quan hệ (bảng) Khoá kiểu thực thể trở thành khoá bảng Các thuộc tính kiểu thực thể trở thành cột bảng ... entity) Mỗi thực thể yếu chuyển thành quan hệ Thuộc tính xác định kiểu thực thể chủ đưa vào thuộc tính quan hệ Khóa cuả quan hệ= thuộc tính xác định thực thể chủ + thuộc tính xác định thực thể yếu...
 • 33
 • 1,034
 • 6

Bài tập thực hành môn Hệ quản trị dữ liệu

Bài tập thực hành môn Hệ quản trị cơ sơ dữ liệu
... Nhân viên Lớp con: Quản lý, kế toán, thư ký… Lớp cha: Nhân viên Lớp cha: loại thực thể bao gồm số thực thể riêng biệt thể mô hình liệu Lớp con: thực thể có vai trò riêng biệt thành viên lớp cha ... CONTRACT thực thể có giá trị thuộc thuộc tính trên, thuộc tính lại để trống Cách 2: Tạo kiểu thực thể riêng biệt cho loại nhân viên không tận dụng thuộc tính chung 3NN HeCSDL Lớp cha/lớp Ví dụ Quản ... (Supertype subtype) Siêu kiểu (supertype): kiểu thực thể tổng quát có mối liên kết với hay nhiều kiểu Kiểu (subtype): phân nhóm từ kiểu thực thể thành nhiều kiểu thực thể 6NN HeCSDL Mô hình Attributes...
 • 28
 • 772
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: nhóm 4 tăng cường quản lý khai thác sử dụng và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhà trường trung học cơ sở theo chuẩn quốc giađánh giá hệ quản trị cơ sở dữ liệubài tập về cơ sở dữ liệu moi trườngbảo mật trong hệ quản trị cơ sở dữ liệubài tập điều kiện môn hệ quản trị cơ sở dữ liệubai tap va thuc hanh ve bao mat co so du lieu lop 12sự phát triển trong xây dựng các cơ sở dữ liệu3 15 cơ sở dữ liệu trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu microsoft accesskết quả nghiên cứu điều tra về chủng loại rau được trồng phổ biến trên địa bàn thành phố bắc giangkhai thác cơ sở dữ liệu trong excelcac giai phap giam nhe thiet hai do xoi boi long dan duoc ung dung pho bien tren the gioicac giai phap giam nhe thiet hai do xoi mon boi lang dan duoc ung dung pho bien tren the gioisơ đồ công nghệ được sử dụng phổ biến tại một số nhà máy chế biến cao su trên địa bàn tỉnh tây ninhtừ cơ sở dữ liệu đã được xây dựng tiến hành phân tích tính toán khai thác dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý thuế đất trên địa bàn phườngđể đảm bảo các yêu cầu đã đề ra ta đi vào nghiên cứu các phương án xây dựng và lắp đặt mô hình đang được áp dụng phổ biến trên thị trường hiện nayQuản lý kinh doanh xây dựng CONSTRUCTION BUSINESS MANAGEMENTTỔNG hợp TRẮC NGHIỆM hàm sốHoàn thiện công tác tổ chức quản lý bến xe khách tỉnh Lai ChâuExercises PHRASAL VERBS LOOK vs PUTThì hiện tại đơnEXERCISE FOR LESSON 2Thì quá khứ đơnDon xin du thitopload grammar 1 3qGiáo dục truyền thống yêu nước qua dạy học lịch sử lớp 10Một số kinh nghiệm bồi dưỡng năng lực thi của học sinh nhằm đạt kết quả cao trong kì thi THPT quốc gia qua dạy phần lịch sử việt nam lớp12Một số kinh nghiệm trong việc giáo dục lòng yêu nước cho học sinh thông qua tiết học lịch sử địa phương lớp 10 tại trường THPT đinh chương dươngMột vài biện pháp tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trong dạy học lịch sử địa phương ở trường THPT lam kinhNâng cao hiệu quả dạy học theo phương pháp tích hợp liên môn mục 1 quốc gia văn lang âu lạc (bài 14 lịch sử lớp 10) ở trường THPTPhương pháp ôn tập cho học sinh giỏi khi giảng dạy phần lịch sử việt nam giai đoạn 1930 đến 1945Phương pháp tổ chức trò chơi trong dạy chưng III phần 2 lịch sử lớp 12 ban cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả bài họcskkn lựa chọn nội dung và phương pháp ôn tập cho học sinh giỏi khi giảng dạy lịch sử việt nam giai đoạn 1930 – 1945Sử dụng hệ thống câu hỏi phát huy tính tính cực và chủ động của học sinh trong giảng dạy phần lịch sử thế giới SGK lịch sử 12Sử dụng một số phương tiện,đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử góp phần tạo sự hứng thú cho học sinh ở trường THPT bá thước 3Sử dụng sơ đồ tư duy dạy và học bài 21, lịch sử 11 phong trào yêu nước chống pháp của nhân dân việt nam trong những năm cuối thế kỉ XIX