Khai thác mẫu trọng số phổ biến tối đại trong cơ sở dữ liệu giao dịch

Báo cáo nghiên cứu khoa học NGHIÊN cứu TÍNH ỨNG DỤNG của KHAI THÁC LUẬT kết hợp TRONG sở dữ LIỆU GIAO DỊCH

Báo cáo nghiên cứu khoa học  NGHIÊN cứu TÍNH ỨNG DỤNG của KHAI THÁC LUẬT kết hợp TRONG cơ sở dữ LIỆU GIAO DỊCH
... điểm luật Kết giải pháp tăng tính ứng dụng luật sở liệu giao dịch Tập luật xác nhận đặc tính tính ứng dụng linh hoạt, chủ động ứng dụng Như vậy, tính ứng dụng khai thác luật kết hợp sở liệu giao ... thi hành luật Mô hình ứng dụng luật làm sáng tỏ tính ứng dụng việc khai thác luật kết hợp sở liệu Thực tế, ứng dụng khai thác luật kết hợp sở liệu giao dịch phạm trù DataMining nên ứng dụng rộng ... triển giải pháp hiệu tính ứng dụng sở liệu giao dịch trước hết phải phát triển giải pháp hiệu khai thác luật kết hợp Thực vậy, ứng dụng kết tốt luật khai thác có giá trị vận dụng thi hành mục...
 • 9
 • 68
 • 1

Khai thác luật kết hợp từ sở dữ liệu giao dịch của siêu thị bán lẻ

Khai thác luật kết hợp từ cơ sở dữ liệu giao dịch của siêu thị bán lẻ
... đệ quy khai phá FP-Tree đựa cấu trúc COFI-Tree 50 CHƯƠNG TÌM LUẬT KẾT HỢP TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIAO DỊCH CỦA SIÊU THỊ BÁN LẺ 3.1 Bài toán tìm luật kết hợp sở liệu giao dịch siêu thị bán lẻ 3.1.1 ... FP-Growth 40 CHƯƠNG TÌM LUẬT KẾT HỢP TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIAO DỊCH CỦA SIÊU THỊ BÁN LẺ 50 3.1 Bài toán tìm luật kết hợp sở liệu giao dịch siêu thị bán lẻ 50 3.1.1 ... 3: Tìm luật kết hợp sở liệu giao dịch siêu thị bán lẻ Mô tả toán thực nghiệm tìm tập luật kết hợp thể thói quen mua sắm khách hàng từ tập sở liệu giao dịch mua bán siêu thị bán lẻ Trong đó: -...
 • 73
 • 155
 • 0

giải pháp nhằm tăng cường công tác khai thác bảo hiểm thân tàu biển tại công ty cổ phần bảo hiểm petrolimex

giải pháp nhằm tăng cường công tác khai thác bảo hiểm thân tàu biển tại công ty cổ phần bảo hiểm petrolimex
... trường bảo hiểm phi nhân thọ phấn đấu trở thành ba công ty bảo hiểm hàng đầu Việt Nam lĩnh vực bảo hiểm thân tàu biển 3.2 Giải pháp nhằm tăng cường công tác khai thác bảo hiểm thân tàu biển công ty ... nghiệp khai thác bảo hiểm thân tàu biển PJICO nói riêng Công ty bảo hiểm khác nói chung yếu, thực tế làm đại lý khai thác bảo hiểm thân tàu biển để làm tốt công tác quan hệ, kiến thức bảo hiểm tàu ... BẢO HIỂM THÂN TÀU BIỂN 1.2.1 Vai trò việc khai thác bảo hiểm thân tàu biển Khai thác khâu trình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm, khõu cú vai trò định đến thành bại nghiệp vụ bảo hiểm bảo hiểm thân...
 • 64
 • 109
 • 0

Tìm hiểu một số phương pháp thám mã hệ mật mã khóa công khai ứng dụng trong bảo mật dữ liệu

Tìm hiểu một số phương pháp thám mã hệ mật mã khóa công khai ứng dụng trong bảo mật dữ liệu
... ii đại học thái nguyên Tr-ờng đại học CÔNG NGHệ THÔNG TIN Và TRUYềN THÔNG V QUC THNH TèM HIU MT S PHNG PHP THM M H MT M KHểA CễNG KHAI NG DNG TRONG BO MT D LIU LUN VN THC S KHOA HC MY TNH ... khúa cụng khai khú c dựng mt cỏch c lp Mt na ny sinh s dng cỏc h mt mó khúa cụng khai l vic xỏc thc m mụ hỡnh h mt mó i xng khụng t Do cỏc khúa mó cụng khai c cụng b mt cỏch cụng khai trờn mng ... cụng khai hay truyn khúa mt Phõn phi khúa mt thỡ chi phớ s cao hn so vi cỏc h mt cú khúa cụng khai Vỡ vy õy cng l mt tiờu la chn h mt mó 1.5 H mt mó RSA Cú nhiu h thng khúa cụng khai c trin khai...
 • 71
 • 368
 • 2

Khai phá tập mục thường xuyên trọng số trên sở dữ liệu giao tác

Khai phá tập mục thường xuyên có trọng số trên cơ sở dữ liệu giao tác
... tất mục thường xuyên Ck Tập k -tập mục ứng viên Lk Tập k -tập mục thường xuyên SC(X) Số đếm hỗ trợ tập mục X WFIk Tập k -tập mục thường xuyên trọng số WFI Tập tất tập mục thường xuyên trọng số ... Đầu ra: Tập các tập mục thường xuyên trọng số chuẩn hóa L.  Ký hiệu: D  sở dữ liệu Tập các trọng số của các mục Lk  Tập các k -tập mục thường xuyên trọng số chuẩn hóa  L   Tập tất cả các tập mục thường xuyên trọng số chuẩn hóa  ... ra: Tập tất cả các tập mục thường xuyên trọng số.   41  Ký hiệu: D  sở dữ liệu MaxW  Trọng số giá trị lớn nhất trong CSDL giao tác WFIk  Tập các k -tập mục thường xuyên trọng số WFI   Tập tất cả các tập mục thường xuyên trọng số ...
 • 80
 • 249
 • 0

Trung bình mẫu Trong phân tích dữ liệu pot

Trung bình mẫu Trong phân tích dữ liệu pot
... dụ, phân bố chuẩn, đồ thị ta biểu diễn công thức tính xác suất sau: Đồ thị 1.1: Phân bố xác suất Phần tô đậm xác suất P ( a ≤ X ≤ b) , tính tích phân: ∫ b a f ( x)dx = F (b) − F (a) 1.3 Phân ... động nhiệt độ theo thời điểm so với trung bình Đó khái niệm phương sai mẫu nói 1.2 Hàm mật độ xác suất, hàm phân bố xác suất 1.2.1 Tần suất xác suất Để có hình dung tần ... xn ) ∼ N Khi đó, tổ hợp tuyến tính chúng, có phân bố chuẩn: c1 x1 + c2 x2 + + cn xn ∼ N (∑ μ n , ∑ cn σ n2 ) 10 (μ ,σ ) n n 1.6 Phân tích Covariance Trong phần trên, nói đến việc tồn hay không...
 • 13
 • 196
 • 0

Nghiên cứu và phát triển hệ mật mã khóa công khai ứng dụng trong bảo mật dữ liệu và xác thực các giao dịch điện tử

Nghiên cứu và phát triển hệ mật mã khóa công khai ứng dụng trong bảo mật dữ liệu và xác thực các giao dịch điện tử
... ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TRẦN ĐĂNG HIÊN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HỆ MẬT MÃ KHÓA CÔNG KHAI ỨNG DỤNG TRONG BẢO MẬT DỮ LIỆU VÀ XÁC THỰC CÁC GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Hệ thống ... đƣợc Một hệ hóa khóa phi đối xứng có tính chất nói trên, khóa lập K’ ngƣời tham gia đƣợc công bố công khai, đƣợc gọi hệ hóa khóa công khai Khái niệm hóa khóa công khai đƣợc đời vào năm ... Chƣơng “Một số hệ hóa khóa công khai cải tiến hệ hóa Rabin” trình bày lịch sử đời, số toán tảng xây dựng hệ hóa khóa công khai Trong chƣơng trình bày số hệ hóa khóa công khai RSA, ElGamal,...
 • 91
 • 460
 • 0

Nghiên cứu và phát triển hệ mật mã khóa công khai ứng dụng trong bảo mật dữ liệu và xác thực các giao dịch điện tử

Nghiên cứu và phát triển hệ mật mã khóa công khai ứng dụng trong bảo mật dữ liệu và xác thực các giao dịch điện tử
... Chương “Một số hệ hóa khóa công khai cải tiến hệ hóa Rabin” trình bày lịch sử đời, số toán tảng xây dựng hệ hóa khóa công khai Trong chương trình bày số hệ hóa khóa công khai RSA, ElGamal, ... giáo trình báo công bố hội nghị khoa học nước Luận văn thực nhằm mục đích nghiên cứu bảo mật an toàn thông tin Luận văn tập trung sâu vào nghiên cứu phát triển hệ hóa khóa công khai vấn đề liên ... xuất số nghiên cứu bảo mật an toàn thông tin như: đề tài hoá bảo mật thông tin điện tử - Viện Toán học thực năm 2002, 2003, nhóm nghiên cứu Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội, nhóm nghiên cứu Đại...
 • 7
 • 176
 • 3

Nghiên cứu và ứng dụng GIS xây dựng sở dữ liệu giao thông từ Google Maps phục vụ công tác quy hoạch phát triển hạ tầng sở địa bàn thành phố Thái Nguyên

Nghiên cứu và ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu giao thông từ Google Maps phục vụ công tác quy hoạch phát triển hạ tầng cơ sở địa bàn thành phố Thái Nguyên
... Tài Nguyên em tiến hành đề tài: Nghiên cứu ứng dụng GIS xây dựng sở liệu giao thông từ Google Maps phục vụ công tác quy hoạch phát triển hạ tầng sở địa bàn thành phố Thái Nguyên Để hoàn thành ... phạm vi nghiên cứu 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu • Hiện trạng giao thông thành phố Thái Nguyên Ứng dụng GIS xây dựng CSDL giao thông từ Google Maps phục vụ công tác quy hoạch sở hạ tầng thành phố ... ngành liên quan địa bàn thành phố Do đó, việc nghiên cứu ứng dụng Google Maps để xây dựng sở liêu giao thông phục vụ hiệu cho công tác quản lý lập kế hoạch tu nâng cấp hệ thống hạ tầng giao điều cấp...
 • 69
 • 180
 • 0

Phát triển hoạt động kinh doanh du lịch tàu biển tại Công ty Cổ phần Du lịch và Dịch vụ Hồng Gai

Phát triển hoạt động kinh doanh du lịch tàu biển tại Công ty Cổ phần Du lịch và Dịch vụ Hồng Gai
... HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐÓN KHÁCH DU LỊCH TÀU BIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ HỒNG GAI 93 3.1 Định hƣớng phát triển Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ ... du lịch tàu biển công ty 80 2.4.6 Kết kinh doanh đón khách du lịch tàu biển công ty 83 2.5 Đánh giá hoạt động kinh doanh đón khách du lịch tàu biển Công ty Cp Du lịch Dịch vụ Hồng Gai ... khách du lịch tàu biển Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hồng Gai  Chƣơng Định hƣớng giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh đón khách du lịch tàu biển Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hồng Gai 15 Chương...
 • 136
 • 193
 • 0

Thiết kế, chế tạo hệ phổ kế siêu cao tần (băng c) và khai thác ứng dụng hệ phổ kế trong nghiên cứu viễn thám thảm thực vật và nhiệt độ mặt nước biển tại việt nam

Thiết kế, chế tạo hệ phổ kế siêu cao tần (băng c) và khai thác ứng dụng hệ phổ kế trong nghiên cứu viễn thám thảm thực vật và nhiệt độ mặt nước biển tại việt nam
... SIấU CAO TN BNG C KIU CễNG SUT TON PHN 2.1 Gii thiu chung 2.2 Phõn loi cỏc ph k siờu cao tn (RDM) 2.2.1 Ph k siờu cao tn kiu cụng sut ton phn 2.2.2 Ph k siờu cao ... cu ng dng vin siờu cao tn th ng iu tra iu kin t nhiờn v mụi trng Vit Nam ti ó c hon thnh vi s tham gia ca cỏc chuyờn gia Vit Nam v Bungari, thụng qua vic ng dng h ph k siờu cao tn bng L (LNIR ... Bungari Thit k ch to h ph k siờu cao tn (Bng C) v th nghim ng dng h ph k nghiờn cu vin thm thc vt v nhit mt nc bin ti Vit Nam CHNG II THIT K CH TO H PH K SIấU CAO TN BNG C KIU CễNG SUT TON PHN...
 • 119
 • 416
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cơ sở dữ liệu giao dịch là gìtập phổ biến tối đại maximal frequent setsmột số giải pháp giảm thiểu mâu thuẫn xung đột môi trƣờng trong khai thác sử dụng vùng bờ biển huyện tĩnh giamột số hình ảnh về khai thác nuôi trồng chế biến hải sảnphê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ trong rừng phòng hộ là rừng khoanh nuôi do nhà nước đầu tư vốn của các tổ chứcphê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ trong rừng phòng hộ là rừng khoanh nuôi do chủ rừng tự đầu tư vốnphê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ trong rừng phòng hộ là rừng khoanh nuôiphê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ trong rừng phòng hộ là rừng khoanh nuôi do nhà nước đầu tư vốnhồ sơ thiết kế khai thác rừng trồngkhai thác cơ sở dữ liệu trong excelbước đầu nghiên cứu mối quan hệ giữa môi trường và phát triển trong quy hoạch khai thác vùng bãi bồi ven biển huyện kim sơnchú trọng khai thác lợi thế so sánh kết hợp tốt hướng ngoại và hướng nội lấy thị trường nước ngoài làm trọng tâmcơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý hoạt động khai thác hải sản vùng ven biểnphương pháp đánh giá tác động môi trƣờng trong khai thác khoáng sản rắn đáy biểnmột số mẫu bao bì phổ biến của tetrapakPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả