Nghiên cứu mạng phân phối nội dung (CDN) trên nền giao thức truyền đa đường

Nghiên cứu giải pháp mạng phân phối nội dung (CDN) và đề xuất áp dụng vào việc quản lý phân phối nội dung cho dịch vụ giá trị gia tăng trên MYTV của VNPT

Nghiên cứu giải pháp mạng phân phối nội dung (CDN) và đề xuất áp dụng vào việc quản lý phân phối nội dung cho dịch vụ giá trị gia tăng trên MYTV của VNPT
... kỹ thuật sử dụng mạng phân phối nội dung CDN Chương 3: Đề xuất giải pháp CDN cho dịch vụ GTGT MyTV VNPT Trình bày trạng giải pháp CDN tại, nhu cầu cần có giải pháp CDN cho dịch vụ GTGT Dựa ... hiệu MyTV dịch vụ truyền hình qua giao thức internet (IPTV) VNPT Hiện đối tác ZTE cung cấp giải pháp CDN cho nhóm dịch vụ MyTV Trên MyTV, dịch vụ dịch vụ giá trị gia tăng (GTGT), dịch vụ GTGT ... IPTV, luận văn đề xuất triển khai giải pháp CDN cho dịch vụ giá trị gia tăng MyTV VNPT Với nội dung SV tìm hiểu cấu trúc mạng cung cấp dịch vụ MyTV VNPT đưa đề xuất cấu trúc mạng CDN phù hợp với...
 • 21
 • 495
 • 6

Tìm hiểu về mạng phân phối nội dung

Tìm hiểu về mạng phân phối nội dung
... CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ MẠNG PHÂN PHỐI NỘI DUNG 1.1 Giới thiệu chung mạng phân phối nội dung CDN 1.1.1 Giới thiệu mạng CDN CDN (Content Distribution Network – mạng phân phối nội dung) mạng thông minh, ... tuyến nội dung, hay đổi hướng nội dung Các kỹ thuật định tuyến yêu cầu thông thường sử dụng mạng nội dung (hay mạng phân phối nội dung) Các mạng nội dung gồm sở hạ tầng mạng tồn lớp từ đến Các mạng ... thiết bị mạng Nhà điều hành mạng phân phối nội dung cung cấp kết nối họ tới mạng thể mạng ảo kết nối tới nhiều điểm khác mạng (hình 2.4) Trong hình 2.4, mạng phân phối nội dung bao gồm bốn mạng thành...
 • 98
 • 201
 • 1

nghiên cứu giải pháp lọc nội dung internet tại máy tính cá nhân và xây dựng phần mềm

nghiên cứu giải pháp lọc nội dung internet tại máy tính cá nhân và xây dựng phần mềm
... Lọc máy tính nhân 12 Chương - GIẢI PHÁP LỌC NỘI DUNG INTERNET Trong chương hai trình bày số nội dung phương pháp lọc nội dung Internet: biện pháp lọc, phương pháp lọc vị trí thực lọc Với nội ... bảo yêu cầu đặt 38 Chương - GIẢI PHÁP LỌC NỘI DUNG VÀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM TẠI MÁY TÍNH CÁ NHÂN 4.1 Giải thuật Hình 4.1 Sơ đồ giải thuật lọc nội dung trực tiếp máy tính nhân 39 4.2 Hoạt động Khởi ... phần Lấy nội dung o Thành phần Bộ định o Thành phần Lọc cụ thể, lọc loại trừ o Thành phần Lọc nội dung Về tường lửa lọc nội dung nhân xây dựng gồm thành phần áp dụng biện pháp khác thành phần...
 • 71
 • 250
 • 0

Nghiên cứu và so sánh nội dung và phương pháp dạy học hóa học 12 trường THPT phần crom, sắt, đồng

Nghiên cứu và so sánh nội dung và phương pháp dạy học hóa học 12 trường THPT phần crom, sắt, đồng
... 2: SO SÁNH CHƢƠNG TRÌNH, SGK, SGV HÓA HỌC 12 PHẦN CROM, SẮT, ĐỒNG 31 2.1 So sánh nội dung chương trình SGK chương phần crom, sắt, đồng Hóa học 12 31 2.2 So sánh nội dung phần ... Nhung Khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành: Phương pháp dạy học Hóa học CHƢƠNG 2: SO SÁNH CHƢƠNG TRÌNH, SGK, SGV HÓA HỌC 12 PHẦN CROM, SẮT, ĐỒNG 2.1 So sánh nội dung chƣơng trình SGK chƣơng phần crom, ... tiết tiết 2.1.2 So sánh nội dung cụ thể Đặc Nội dung giống Chương trình SGK Chương trình điểm so Hóa học 12 SGK Hóa học 12 sánh phần crom, sắt, đồng nâng cao phần crom, sắt, đồng Sắt - Vị trí...
 • 167
 • 400
 • 0

Nghiên cứu mạng xã hội ứng dụng xây dựng một mạng xã hội tại việt nam

Nghiên cứu mạng xã hội ứng dụng xây dựng một mạng xã hội tại việt nam
... nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu mạng hội, ứng dụng xây dựng mạng hội Việt Nam 1.2 Đối tượng nghiên cứu đề tài Đề tài tập trung nghiên cứu mạng hội tình hình phát triển mạng hội Việt Nam ... thành công mạng hội .16 Phần III ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG CỦA MẠNG XÃ HỘI 20 3.1.Giới thiệu tính ứng dụng số mạng hội phổ biến .20 3.1.1 Ứng dụng Friendster, mạng hội lớn châu ... mạng hội chia sẻ clip đến với người dùng internet 1.3 Mục tiêu nghiên cứu đề tài • Mục tiêu chung: Tìm hiểu mạng hội tình hình phát triển mạng hội Việt Nam • Mục tiêu cụ thể: o Xây dựng...
 • 43
 • 565
 • 14

Nghiên cứu mạng xã hội, ứng dụng xây dựng một mạng xã hội ở Việt Nam

Nghiên cứu mạng xã hội, ứng dụng xây dựng một mạng xã hội ở Việt Nam
... nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu mạng hội, ứng dụng xây dựng mạng hội Việt Nam 1.2 Đối tượng nghiên cứu đề tài Đề tài tập trung nghiên cứu mạng hội tình hình phát triển mạng hội Việt Nam ... thành công mạng hội .16 Phần III ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG CỦA MẠNG XÃ HỘI 20 3.1.Giới thiệu tính ứng dụng số mạng hội phổ biến .20 3.1.1 Ứng dụng Friendster, mạng hội lớn châu ... mạng hội chia sẻ clip đến với người dùng internet 1.3 Mục tiêu nghiên cứu đề tài • Mục tiêu chung: Tìm hiểu mạng hội tình hình phát triển mạng hội Việt Nam • Mục tiêu cụ thể: o Xây dựng...
 • 43
 • 450
 • 8

Quyết định phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông

Quyết định phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông
... lục MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ DỰ KIẾN SẢN PHẨM CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2006-2010: Nghiên cứu, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông ... Quyết định số 2019 /QĐ-BKHCN ngày 13 tháng năm 2006 Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ) I Mục tiêu Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông (ICT), kết hợp công nghệ ... 2006-2010: Nghiên cứu, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông Mã số: KC.01/06-10 (Phụ lục kèm theo) Điều Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Các Ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ...
 • 6
 • 366
 • 0

Nghiên cứu về giá trị nội dung truyện cổ Campuchia.

Nghiên cứu về giá trị nội dung truyện cổ Campuchia.
... vi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Truyện cổ Campuchia Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu giá trị nội dung truyện cổ Campuchia Để có nhìn đánh giá cách đầy đủ giá trị nội dung truyện cổ ... tượng giới tốt đẹp Do truyện cổ Campuchia không khác bao so với nét truyện cổ tích nói chung 16 CHƯƠNG GIÁ TRỊ NỘI DUNG TRUYỆN CỔ CAMPUCHIA 2.1 Giá trị nhân đạo Trong truyện cổ dân gian Campuchia, ... NỘI DUNG .5 1.1 Tình hình văn học Campuchia .5 1.2 Vài nét truyện cổ tích .12 CHƯƠNG GIÁ TRỊ NỘI DUNG TRUYỆN CỔ CAMPUCHIA 16 2.1 Giá trị nhân đạo 16 2.2 Giá trị...
 • 44
 • 830
 • 1

nghiên cứu, tìm hiểu về nội dung nguyên tắc đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

nghiên cứu, tìm hiểu về nội dung nguyên tắc đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
... hợp với quy định kỹ thuật văn Thực trạng áp dụng nguyên tắc xây dựng văn quy phạm pháp luật Việt Nam Hiện nguyên tắc hợp hiến, hợp pháp trọng xây dựng văn quy phạm pháp luât, góp phần xây dựng hệ ... dung nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa” Điều luật : bảo đảm tính hợp hiến hợp pháp tính thống văn quy phạm pháp luật hệ thống pháp luật ” 2.2- Tính hợp pháp Thuật ngữ tính hợp pháp sử dụng ... vậy, để đảm bảo tính hợp hiến hệ thống văn quy phạm pháp luật, bảo đảm cho chủ thể tham gia trình lập pháp hiểu rõ, quán với tư tưởng nguyên tắc Hiến pháp, vấn đề cụ thể quy định mang tính khái...
 • 6
 • 574
 • 3

NGHIÊN CỨU MẠNG XÃ HỘI ỨNG DỤNG XÂY DỰNG MỘT MẠNG XÃ HỘI TẠI VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU MẠNG XÃ HỘI ỨNG DỤNG XÂY DỰNG MỘT MẠNG XÃ HỘI TẠI VIỆT NAM
... nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu mạng hội, ứng dụng xây dựng mạng hội Việt Nam 1.2 Đối tượng nghiên cứu đề tài Đề tài tập trung nghiên cứu mạng hội tình hình phát triển mạng hội Việt Nam ... thành công mạng hội .17 Phần III ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG CỦA MẠNG XÃ HỘI 21 3.1.Giới thiệu tính ứng dụng số mạng hội phổ biến .21 3.1.1 Ứng dụng Friendster, mạng hội lớn châu ... mạng hội chia sẻ clip đến với người dùng internet 1.3 Mục tiêu nghiên cứu đề tài • Mục tiêu chung: Tìm hiểu mạng hội tình hình phát triển mạng hội Việt Nam • Mục tiêu cụ thể: o Xây dựng...
 • 47
 • 282
 • 0

Nghiên cứu thành phần bọ xít bắt mồi trên đậu rau; đặc điểm sinh học, sinh thái của loài sycanus croceovittatus DOHRN vụ xuân hè 2010 tại gia lâm, hà nội

Nghiên cứu thành phần bọ xít bắt mồi trên đậu rau; đặc điểm sinh học, sinh thái của loài sycanus croceovittatus DOHRN vụ xuân hè 2010 tại gia lâm, hà nội
... 38 4.6 c ủi m sinh h c, sinh thỏi c a loi BXCNBM (S croceovittatus Dohrn) t i Gia Lõm, H N i v xuõn hố 2010 41 4.6.1 Vũng ủ i b xớt c ng ng ủen b t m i (S croceovittatus Dohrn) 41 4.6.2 ... n = 30 4.6 c ủi m sinh h c, sinh thỏi c a loi BXCNBM (S croceovittatus Dohrn) t i Gia Lõm, H N i v xuõn hố 2010 4.6.1 Vũng ủ i b xớt c ng ng ủen b t m i (S croceovittatus Dohrn) i v i cỏc loi ... ủi m sinh h c, sinh thỏi c a loi b xớt c ng ng ủen b t m i Sycanus croceovittatus Dohrn lm ti li u h ng d n, t p hu n - í ngha th c ti n: + Cung c p nh ng d n li u v hỡnh thỏi, sinh h c, sinh...
 • 84
 • 519
 • 0

Nghiên cứu kênh phân phối sản phẩm tại công ty cổ phần gạch ngói thạch bàn

Nghiên cứu kênh phân phối sản phẩm tại công ty cổ phần gạch ngói thạch bàn
... QUAN V CÔNG TY C PH N G CH NGÓI TH CH BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 3.1 T ng quan v công ty c ph n g ch ngói Th ch Bàn 3.1.1 Thông tin chung v Công ty C ph n G ch ngói Th ch Bàn - Tên Công ty - ... ph i t i công ty 52 4.1.1 Kênh phân ph i s n ph m g ch ngói Th ch Bàn 52 4.1.2 T ch c qu n lý h th ng kênh phân ph i c a công ty 53 4.1.3 K t c u dòng kênh phân ph i s n ph m c a công ty 58 4.1.4 ... 93 4.18 Phân tích ma tr n SWOT cho kênh phân ph i 94 4.19 Phân tích ma tr n SWOT cho kênh phân ph i 95 4.20 Phân tích ma tr n SWOT cho kênh phân ph i 96 4.21 Phân tích Ma tr n SWOT công ty 97 Trư...
 • 120
 • 565
 • 5

Nghiên cứu mạng NGN và ứng dụng

Nghiên cứu mạng NGN và ứng dụng
... Chƣơng CẤU TRÚC MẠNG NGN ỨNG DỤNG 2.1 CẤU TRÚC MẠNG NGN 2.1.1 Cấu trúc chức mạng NGN Đặc điểm NGN cấu trúc phân lớp theo chức phân tán tài nguyên mạng Điều làm cho mạng mềm hóa sử dụng giao diện ... thức ứng dụng cho mạng NGN, cho phép nút phía mạng IP giao tiếp với nút phía mạng SS7 nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng mạng phối hợp hoạt động mạng PSTN có với mạng NGN tương lai Vì vậy, việc nghiên ... trúc vật lý mạng NGN NGN hiểu mạng hệ sau hay mạng hệ mà mạng hoàn toàn mới, nên xây dựng phát triển mạng theo xu hướng NGN, người ta ý đến vấn đề kết nối NGN với mạng truyền thống tận dụng thiết...
 • 74
 • 337
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu kênh phân phốimô hình nghiên cứu kênh phân phốivai trò của nghiên cứu kênh phân phốinghiên cứu thị trường một nội dung quan trọng của bất kỳ chiến lược thị trườn nàophân phối nội dungcơ chế phân phối nội dung iptvnghiên cứu thành phần loài ký sinh trùng trên cá dìa bông siganus guttatusbloch 1787 và cá dìa siganus canaliculatuspark 1797nghiên cứu sản xuất và ứng dụng maltodextrin trong công nghiệp thực phẩm và dược phẩmphần ii nội dung báo cáo đề tài thực tậpphần a nội dung bổ sung điều chỉnh thông tin đã kê khainghiên cứu sự phát triển của giun quế trên các nguồn thức ăn khác nhauphân định nội dung nghiên cứu về phát triển kênh phân phối của công ty kinh doanhphân tích nội dung nghiên cứu thị trườngphân tích nội dung quy luật giá trị ý nghĩa của việc nghiên cứu quy luật giá trị trong việc nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp việt nam trong điều kiện kinh tế và quốc tếnghiên cứu thành phần bọ đuôi kìm bắt mồi trên rau cải bắp vùng hà nội và hưng yên; đặc điểm sinh học sinh thái học của loài euborellia annulipes và nhân nuôi sử dụng chúng trên đồng ruộngBài 46. Thực vật góp phần điều hoà khí hậuBài 12. Phân bón hoá họcBài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thếBài 13. Phản ứng hoá họcUnit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting startedUnit 02. My home. Lesson 4. CommunicationUnit 2 . Your body and you.( Acupressure )Unit 9. Undersea worldỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NEO ĐẤT ĐỂ XỬ LÝỔN ĐỊNH TALUY NỀN ĐÀO SÂUbáo cáo khảo sát công trình: Kè chống xói lở Km 295+870, Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnUnit 2. ClothingUnit 3. A trip to the countrysidechương 6 CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮNCHƯƠNG 7 CHUYỂN ĐỘNG PHỨC HỢP CỦA ĐIỂMBÀI TẬP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS TẠI HÀ NỘIUnit 5. Study habitsUnit 5. Study habitsKE HOACH NGHIEN CUUPPCT môn KHTN HUNGVUONG 20172018Vận động tại quảng trị