Quy trình luân chuyển chứng từ

QUY TRÌNH LUÂN CHUYỂN CHỨNG từ về HOẠT ĐỘNG bán HÀNG CHƯA THU TIỀN tại CÔNG TY cổ PHẦN NÔNG NGHIỆP HP

QUY TRÌNH LUÂN CHUYỂN CHỨNG từ về HOẠT ĐỘNG bán HÀNG CHƯA THU TIỀN tại CÔNG TY cổ PHẦN NÔNG NGHIỆP HP
... chức Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp HP I Giới thiệu công ty Cổ phần Nông Nghiệp HP: : Sơ đồ phòng kế toán: II Chu trình bán hàng chưa thu tiền công ty cổ phần Nông Nghiệp HP: Mô tả trình bán hàng chưa ... phải thu khách hàng lưu lại theo số thứ tự II Chu trình bán hàng chưa thu tiền công ty cổ phần Nông Nghiệp HP: 2/ Các chứng từ sử dụng chu trình bán hàng chưa thu tiền công ty: STT Tên chứng từ ... luân chuyển chứng từ nào? Để hiểu rõ vấn đề nhóm vào tìm hiểu chu trình bán hàng chưa thu tiền công ty cổ phần Nông Nghiệp HP Nội dung trình bày: I I Giới thiệu công ty Cổ phần Nông Nghiệp HP: ...
 • 30
 • 3,216
 • 3

quy trình luân chuyển chúng từ của chu trình bán hàng-thu tiền công ty tnhh công nghệ quốc nghĩa

quy trình luân chuyển chúng từ của chu trình bán hàng-thu tiền công ty tnhh công nghệ quốc nghĩa
... hoạt động công ty Căn từ thông tin thu thập từ thực tế internet, nhóm em định tìm hiểu đề tài Quy trình luân chuyển chứng từ chu trình bán hàng- thu tiền công ty TNHH Công nghệ Quốc Nghĩa Mục ... thống quy trình luân chuyển chứng từ Nhận xét số ưu điểm, nhược điểm quy trình từ đề xuất số kiến nghị Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu nhóm xoay quanh vấn đề quy trình luân chuyển chứng từ chu ... doanh nghiệp 2.1 Thông tin chung công ty Công ty TNHH Công nghệ Quốc Nghĩa (tên thường gọi Bách Khoa Computer Hà Tĩnh) 42 chi nhánh, cửa hàng bán lẻ khắp miền nước tổng công ty Bách Khoa Computer...
 • 22
 • 3,594
 • 7

quy trình luân chuyển chứng từ kế toán tiền lương dmz

quy trình luân chuyển chứng từ kế toán tiền lương dmz
... để kế toán trưởng ký duyệt Sau đó, chứng từ chuyển sang cho phận kế toán tính lương 1 Đoạn văn mô tả Đoạn văn mô tả Tại phận kế toán tính lương, kế toán tính lương dựa vào chứng từ gửi đến từ ... CÁC BỘ P KẾ HOẠCH KINH P KẾ HOẠCH KINH P HÀNH CHÍNH – NHÂN P HÀNH CHÍNH – NHÂN PHẬN PHẬN DOANH DOANH SỰ SỰ P KẾ TOÁN TÀI VỤ P KẾ TOÁN TÀI VỤ iI CHU trình luân chuyển chứng từ KẾ TOÁN LƯƠNG Đoạn ... nhân lập xong chuyển sang cho phận kế toán tính lương, chứng từ lưu lại theo ngày Tại phận kế toán trưởng, thủ quỹ đưa danh sách cá nhân tạm ứng cho kế toán trưởng ký duyệt; trợ lý kế toán đưa báo...
 • 29
 • 9,968
 • 27

quy trình luân chuyển chứng từ chu trình mua xi măng bỉm sơn và thanh toán tiền tại công ty cp vicem thạch cao xi măng

quy trình luân chuyển chứng từ chu trình mua xi măng bỉm sơn và thanh toán tiền tại công ty cp vicem thạch cao xi măng
... trả cho Công ty CP xi măng Bỉm Sơn tháng Cùng với BBĐCCN Công ty CP xi măng Bỉm Sơn chuyển đến, kế toán toán đối chiếu, kiểm tra với số dư công nợ tài khoản 331 – Công ty CP xi măng Bỉm Sơn, sau ... quan trọng Từ giả thiết thực tế kiến thức học nhóm tiến hành tìm hiểu đề tài Quy trình luân chuyển chứng từ chu trình mua Xi măng Bỉm Sơn toán tiền công ty CP Vicem Thạch Cao Xi Măng Trọng ... THANH TOÁN TIỀN HÀNG - HTTTKT Lưu đồ Lưu đồ luân chuyển chứng từ chu trình mua xi măng Bỉm Sơn toán tiền hàng Nhóm sinh viên thực hiện: 05 Trang 13 CHU TRÌNH MUA XM BỈM SƠN VÀ THANH TOÁN TIỀN HÀNG...
 • 18
 • 1,653
 • 7

quy trình luân chuyển chứng từ trong chu trình chi phí theo phương pháp thủ công

quy trình luân chuyển chứng từ trong chu trình chi phí theo phương pháp thủ công
... trữ, kiểm tra đối chi u cho doanh nghiệp sau IV Quy trình luân chuyển chứng từ chu trình chi phí thực theo phương pháp thủ công Quy trình luân chuyển chứng từ chu trình chi phí Công ty trách nhiệm ... phí theo phương pháp thủ công Trong chu trình chi phí thực theo phương pháp thủ công, người ta thường sử dụng số chứng từ sau: Quy trình luân chuyển chứng từ CTCP theo phương pháp thủ công_ Th.S ... theo biểu mẫu: HR-PR-006-03/00 30 Quy trình luân chuyển chứng từ CTCP theo phương pháp thủ công_ Th.S Phan Thị Bảo Quy n Kết luận Quá trình lưu chuyển chứng từ chu trình chi phí phương pháp thủ...
 • 32
 • 867
 • 9

Quá trình luân chuyển chứng từ

Quá trình luân chuyển chứng từ
... lực tờ séc Séc chuyển khoản • Séc chuyển khoản không phép lĩnh tiền mặt.Trên tờ séc ghi đậm chữ • séc chuyển khoản gạch đường chéo song song phía bên trái Quy trình toán Séc chuyển khoản + Trường ... UNT Thẻ Chuyển tiền phiếu Người thu III Chuyển tiền Séc Khái niệm: Séc lệnh chuyển tiền chủ tài khoản, lập theo mẫu Ngân hàng quy định yêu cầu Ngân hàng, Kho bạc phục vụ trích số tiền từ tài khoản ... I NỘI DUNG TRÌNH BÀY VAI TRÒ II CÁC HÌNH THỨC III CHUYỂN BẰNG SÉC IV ỦY NHIỆM THU V ỦY NHIỆM CHI I I Vai trò toán không dùng tiền mặt I Vai trò Từng cá nhân Từng đơn vị kinh tế Toàn...
 • 30
 • 2,736
 • 5

Tiểu luận đề tài : qui trình luân chuyển chứng từ hàng tồn kho pot

Tiểu luận đề tài : qui trình luân chuyển chứng từ hàng tồn kho pot
... chứng từ Phiếu nhập kho Phiếu xuất kho để hạch toán cho tất loại hàng tồn kho Đồng thời, để theo dõi cho loại hàng tồn kho, tại kho, thủ kho mở thẻ kho để theo dõi mặt số lượng cho loại hàng; ... thứ hàng tồn kho tương ứng với thẻ kho đã mở Quy trình tồ chức Phiếu nhập kho: Trong kế toán, phiếu nhập kho gọi chứng từ thực hiện, chứng minh nghiệp vụ nhập kho loại hàng tồn kho Phiếu ... nhập kho? Sau quy trình luân chuyển phiếu nhập kho: Bước 1: Người giao hàng (có thể nhân viên phụ trách thu mua, nhân viên sản xuất DN người bán) đề nghị giao hàng nhập kho Bước 2: Ban kiểm nhận...
 • 6
 • 1,640
 • 18

Chứng từ kế toán, quy trình lập và luân chuyển chứng từ hàng tồn kho.doc

Chứng từ kế toán, quy trình lập và luân chuyển chứng từ hàng tồn kho.doc
... phận đơn vị Hay thực chứng từ kế toán Sau tìm hiểu rõ chứng từ kế toán, quy trình lập luân chuyển chứng từ hàng tồn kho B/ NỘI DUNG I Chứng từ kế toán Khái niệm Chứng từ kế toán giấy tờ vật mang ... diễn chứng từ điện tử khớp quy định b Phân loại theo địa điểm lập chứng từ: theo cách phân loại chứng từ kế toán phân chia thành chứng từ bên chứng từ bên - Chứng từ bên trong: chứng từ kế toán ... lượng giá trị loại, thứ hàng tồn kho tương ứng với thẻ kho mở Quy trình lập luân chuyển chứng từ hàng tồn kho Như nói trên, để quản lý hàng tồn kho, kế toán sử dụng chứng từ kế toán phiếu nhập kho...
 • 14
 • 12,145
 • 17

Thực tế về quy trình lập và luân chuyển chứng từ HTK

Thực tế về quy trình lập và luân chuyển chứng từ HTK
... quản lý chứng từ sau lập phải tập trung phận kế toán để xử lý, luân chuyển cách khoa học Xử lý, luân chuyển chứng từ trình chuyển giao, sử dụng chứng từ, từ sau lập nhận chứng từ đến đưa vào bảo ... phản ánh chứng từ - Số chứng từ ngày, tháng, năm lập chứng từ: Khi lập chứng từ phải ghi rõ số chứng từ ngày, tháng lập chứng từ Yếu tố đảm bảo phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự ... ngành nghề kinh doanh mà thực tế quy trình lập luân chuyển hàng tồn kho khác đi, thu gọn Nhưng nói chung gồm bước III Ví dụ thực tế quy trình lập luân chuyển chứng từ HTK Phiếu nhập kho Đơn vị:...
 • 14
 • 1,843
 • 4

Nguyên lý kế toán quy trình lập và luân chuyển chứng từ về bán hàng

Nguyên lý kế toán  quy trình lập và luân chuyển chứng từ về bán hàng
... loại chứng từ, huỷ Đây bốn bước qui trình luân chuyển chứng từ thể Hình Lập thu nhận chứng từ Kiểm tra chứng từ Sử dụng ghi sổ kế toán Bảo quản, lưu trử huỷ chứng từ Hình Quy trình luân chuyển chứng ... nghiệp lập từ bên chuyển đến phải tập trung vào phận kế toán doanh nghiệp Bộ phận kế toán kiểm tra chứng từ kế toán sau kiểm tra xác minh tính pháp chứng từ dùng chứng từ để ghi sổ kế toán Thứ ... toán) + Thời gian bảo hành vv II ) Quá trình lập luân chuyển chứng từ bán hàng Chứng từ kế toán lập thu nhận từ bên ngoài, sau chuyển đến phận kế toán đơn vị có liên quan, kiểm tra sử dụng làm...
 • 12
 • 3,246
 • 5

QUY TRÌNH lập và LUÂN CHUYỂN CHỨNG từ TRONG CHU CHUYỂN DOANH THU

QUY TRÌNH lập và LUÂN CHUYỂN CHỨNG từ TRONG CHU CHUYỂN DOANH THU
... 1 CHU TRÌNH DOANH THU BỘ PHẬN LIÊN QUAN CHỨNG TỪ SỬ DỤNG SỔ, BÁO CÁO CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ VÍ DỤ THỰC TẾ I CHU TRÌNH DOANH THU Chu trình doanh thu gồm nghiệp vụ kế toán ... việc tạo doanh thu toán MÔ HÌNH REA RESOURCE EVENT AGENT Đặt hàng Hàng hoá Tài khoản Xuất kho Khách hàng Giao hàng Nhân viên Bán hàng Thu tiền I CHU TRÌNH DOANH THU Trong chu trình doanh thu, ... phiếu xuất kho kiêm vận chuyển thay cho phiếu giao hàng  Các phiếu phải ghi số lệnh bán 3.5 HOÁ ĐƠN VẬN CHUYỂN  Sử dụng doanh nghiệp thu dịch vụ vận chuyển  Vận đơn chứng từ giao nhận hàng phận...
 • 49
 • 2,358
 • 2

Thủ tục lập và trình tự luân chuyển chứng từ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng

Thủ tục lập và trình tự luân chuyển chứng từ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng
... Thu từ mua thu khác Mua vật tư hàng hoá Chi trực tiếp cho SX,KD Gửi tiền mặt vào NH Phải trả khác b Tiền gửi ngân hàng 111 112 131,3331 515,711,3331 141 136,138,144 151,152,153,211… Gửi tiền mặt ... động trình sản xuất nhằm giúp cho người lao động có điều kiện cần thiết để sinh sống phát triển mặt vật chất tinh thần đời sống gia đình xã hội a Thủ tục lập trình tự luân chuyển - Thủ tục lập: ... trữ, chứng từ đem huỷ 1.2 Nguyên tắc quản lý vốn tiền công ty + Quản lý vốn tiền quản lý sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng cân đối thu chi hợp lý, điều tiết hoạt động có liên quan đến vốn tiền...
 • 15
 • 14,075
 • 8

Thủ tục lập trình tự luân chuyển chứng từ tiền mặt tiền gửi ngân hàng

Thủ tục lập trình tự luân chuyển chứng từ tiền mặt tiền gửi ngân hàng
... liên quan đến tiền gửi ngân hàng Ngày thángChứng từ ghi sổ NT Sổ tiền gửi ngân hàng Nơi mở TK giao dịch Số tiền Diễn giải Gửi vào Rút SDĐK Còn lại SDCK Hàng ngày vào chứng từ giấy báo Có, giấy ... chi thủ quỹ lập sổ qũy tiền mặt Sổ quỹ tiền mặt Ngày Số phiếu Thu chi Tháng…năm… Diễn giải Tồn đầu kỳ Số tiền Thu Chi Tồn Tồn cuối kỳ Sổ quỹ tiền mặt lập theo tháng tính chi tiết theo chứng từ ... vụ .Tiền mặt công ty tập trung quỹ Mọi nghiệp vụ có liên quan đến thu, chi, tiền mặt quản lý bảo quản tiền mặt thủ quỹ chịu trách nhiệm thực 3 Phương pháp kế toán tiền mặt, TGNH - Sổ quỹ tiền mặt: ...
 • 35
 • 2,471
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: quy trình luân chuyển chứng từ kế toán tiền lươngsơ đồ quy trình luân chuyển chứng từquy trinh luân chuyển chứng từ kế toán bán hàngquy trình luân chuyển chứng từ nhập kho hàng hóaquy trình luân chuyển chứng từ tạm ứngquy trình luân chuyển chứng từ kế toán chi phíquy trình luân chuyển chứng từ kế toánquy trình luân chuyển chứng từ bán hàngquy trình luân chuyển chứng từ hàng tồn khoquy trình luân chuyển chứng từ giảm giá hàng bánquy trình luân chuyển chứng từ doanh thu bán hàngquy trình luân chuyển chứng từ bán hàng trực tiếpquy trình luân chuyển chứng từ khi bán hàngsơ đồ quy trình luân chuyển chứng từ kế toán bán hàngsơ đồ quy trình luân chuyển chứng từ kế toán tiền mặtCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1bài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học