Tạo động lực làm việc cho viên chức và người lao động tại trường trung cấp kinh tế kỹ thuật quận 12

skkn PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIÁO VIÊN THEO HƯỚNG TIẾP cận NĂNG lực tại TRƯỜNG TRUNG cấp KINH tế kỹ THUẬT ĐỒNG NA

skkn PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIÁO VIÊN THEO HƯỚNG TIẾP cận NĂNG lực tại TRƯỜNG TRUNG cấp KINH tế  kỹ THUẬT ĐỒNG NA
... cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đồng Nai, Báo cáo Tự đánh giá, tháng năm 2015 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đồng Nai, Báo cáo kết đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên ... phát từ lý trên, lựa chọn đề tài nghiên cứu: Phát triển đội ngũ giáo viên theo định hướng tiếp cận lực Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đồng Nai” II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Hệ thống khái ... tạo Vì công tác phát triển đội ngũ giáo viên theo hướng tiếp cận lực thực hoạt động có ý nghĩa quan trọng trường, kịp theo yêu cầu phát triển kinh tế - trị, xã hội địa phương Xuất phát từ lý trên,...
 • 18
 • 148
 • 0

Luận văn nghiên cứu hoạt động makerting trong đào tạo tại trường trung cấp kinh tế kỹ thuật bắc giang

Luận văn nghiên cứu hoạt động makerting trong đào tạo tại trường trung cấp kinh tế kỹ thuật bắc giang
... thnh m t tr ng cao ủ ng Kinh t - K thu t c a t nh B c Giang th i gian t i 3.1.1.4 C c u t ch c b mỏy c a tr ng Mô hình tổ chức máy trờng Trung c p Kinh tế- Kỹ thuật Bắc Giang gồm Ban giám hiệu, ... 15/12/1989 c a UBND t nh H B c trờn c s sỏt nh p hai tr ng trung h c Kinh t v tr ng trung h c Nụng nghi p H B c v i tờn g i ban ủ u l tr ng Trung h c Kinh t - K thu t H B c Tr i qua ch ng ủ ng phỏt tri ... việc l m x hội, tự tạo việc l m cho v cho ngời khác - Tổ chức nghiên cứu khoa học v phát triển công nghệ; kết hợp đ o tạo với nghiên cứu khoa học v sản xuất, dịch vụ khoa học v công nghệ theo quy...
 • 110
 • 361
 • 2

Nghiên cứu sự hài lòng của học sinh đối với công tác đào tạo tại trường trung cấp kinh tế kỹ thuật bình định

Nghiên cứu sự hài lòng của học sinh đối với công tác đào tạo tại trường trung cấp kinh tế kỹ thuật bình định
... cứu, thăm dò hài lòng học sinh công tác đào tạo Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bình Định Thực tế đơn vị, hài lòng học sinh công tác đào tạo trường không thông tin cách có sở khoa học khách quan ... dịch vụ đào tạo với hàm ý “giá trị cảm nhận” 1.3 THỰC TRẠNG SỰ HÀI LÕNG CỦA HỌC SINH ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TẠI TRƢỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT BÌNH ĐỊNH 1.3.1 Tổng quan công tác nghiên cứu, ... giá hài lòng học sinh công tác đào tạo trường trung cấp chuyên nghiệp; (2) Phân tích đánh giá chất lượng, giá trị hài lòng học sinh hệ quy công tác đào tạo trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bình...
 • 26
 • 387
 • 0

Vận dụng vấn đề con người trong triết học mác lê NIn vào quá trình thực hiện mục tiêu giáo dục tại trường trung cấp kinh tế kỹ thuật hồng lam luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Vận dụng vấn đề con người trong triết học mác  lê NIn vào quá trình thực hiện mục tiêu giáo dục tại trường trung cấp kinh tế  kỹ thuật hồng lam luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
... thuyết khoa học Quá trình nghiên cứu đề tài xuất phát từ giả thuyết cho vận dụng tốt quan điểm vấn đề người triết học Mác – L nin vào việc thực mục tiêu giáo dục Trường trung cấp KT – KT Hồng Lam ... trung cấp KT - KT Hồng Lam 1.1 1.2 1.3 Những nội dung vấn đề người triết học Mác – L nin Ý nghĩa vấn đề người triết học Mác – L nin trình thực mục tiêu GD Trường trung cấp KT - KT Hồng Lam ... dụng vấn đề người triết học Mác – L nin 2.2 vào việc thực mục tiêu GD Trường trung cấp KT- KT Hồng 67 Lam KẾT LUẬN 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Vấn đề người chủ đề trung...
 • 104
 • 1,007
 • 1

Quản lý đào tạo tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long

Quản lý đào tạo tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long
... Quản đào tạo trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu sở luận quản quản đào tạo, thực trạng đào tạo quản đào tạo trường TC KT-KT BTL tạo ... luận quản đào tạo trung cấp chuyên nghiệp Chƣơng 2: Thực trạng đào tạo quản đào tạo trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long Chƣơng 3: Một số biện pháp quản đào tạo trường Trung ... Chƣơng 2: THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TẠI TRƢỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT BẮC THĂNG LONG 27 2.1 Khái quát trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long ...
 • 113
 • 220
 • 0

skkn ứng dụng mạng xã hội trong công tác chủ nhiệm tại trường trung cấp kinh tế kỹ thuật đồng nai

skkn ứng dụng mạng xã hội trong công tác chủ nhiệm tại trường trung cấp kinh tế  kỹ thuật đồng nai
... tài xin trình bày mạng hội ứng dụng công tác chủ nhiệm mạng Facebook Thực trạng công tác chủ nhiệm trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đồng Nai Hiện nay, hầu hết giáo viên chủ nhiệm giao tiếp ... kiến kinh nghiệm: Ứng dụng mạng hội công tác chủ nhiệm trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đồng Nai Họ tên tác giả: NGUYỄN ANH TUẤN Chức vụ: Nhân viên phòng ĐT&CTHS Đơn vị: Trường Trung cấp Kinh ... kiến kinh nghiệm: Ứng dụng mạng hội công tác chủ nhiệm trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đồng Nai Họ tên tác giả: NGUYỄN ANH TUẤN Chức vụ: Nhân viên phòng ĐT&CTHS Đơn vị: Trường Trung cấp Kinh...
 • 19
 • 283
 • 2

skkn GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG dạy CHUYÊN NGÀNH TIN học tại TRƯỜNG TRUNG cấp KINH tế kỹ THUẬT ĐỒNG NAI

skkn GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG dạy CHUYÊN NGÀNH TIN học tại TRƯỜNG TRUNG cấp KINH tế  kỹ THUẬT ĐỒNG NAI
... người học Trường nói chung chuyên ngành Tin học nói riêng nhằm nâng cao chất lượng dạy học Trường Tác giả xin trình bày giải pháp cải tiến là: Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy chuyên ngành ... số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy Học viện Báo chí Tuyên truyền như: Giải pháp phía nhà trường, giải pháp cho giảng viên, giải pháp cho sinh viên Đề tài: Nâng cao chất lượng dạy học ... cần phải nâng cao chất lượng đào tạo Trong đó, nâng cao chất lượng giảng dạy khâu đột Tại trường có nhiều giáo viên cải tiến trình dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy học phần đạt hiệu...
 • 16
 • 149
 • 0

Biện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tại chức Ninh Bình

Biện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật và Tại chức Ninh Bình
... chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn Trng Trung cp Kinh t K thut v Ti chc Ninh Bỡnh 4 3.3 xut mt s bin phỏp nhm hon thin cht lng qun bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn Trng Trung cp Kinh t K thut ... qun vo xỏc nh mc tiờu s nh hng n hiu qu qun 9 Do hot ng qun cu thnh t hai b phn ch th qun v khỏch th qun lý, cho nờn lm xut hin cỏc hot ng qun chuyờn bit tng ng ca ch th qun lý, ... MễN CHO I NG GIO VIấN TRNG TRUNG CP KINH T K THUT V TI CHC NINH BèNH 38 2.1 Khỏi quỏt c im t nhiờn - kinh t - xó hi tnh Ninh Bỡnh 38 2.1.1 iu kin t nhiờn, dõn c 38 2.1.2 c im kinh...
 • 117
 • 150
 • 0

Xây dựng mô hình quản lý liên kết đào tạo giữa Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long với các đơn vị sử dụng lao động

Xây dựng mô hình quản lý liên kết đào tạo giữa Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long với các đơn vị sử dụng lao động
... TRẠNG QUẢN LÝ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA TRƢỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬTBẮC THĂNG LONG VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 2.1 Khái quát trƣờ ng TC Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long 2.1.1 Lịch sử hình ... đƣợc đào tạo lớp Cao học K7 – trƣờng Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, chọn đề tài "Xây dựng hình quản lý liên kết đào tạo trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long với đơn ... luận quản lý hoạt động liên kết đào tạo nghề gắn với giải việc làm Chƣơng 2: Thực trạng liên kết đào tạo quản lý hoạt động liên kết đào tạo trƣờng Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long...
 • 124
 • 222
 • 0

Phân tích nhu cầu nhằm thiết kế một chương trình phát âm tiếng Anh cho sinh viên không chuyên năm thứ nhất tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

Phân tích nhu cầu nhằm thiết kế một chương trình phát âm tiếng Anh cho sinh viên không chuyên năm thứ nhất tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
... NON-ENGLISH MAJOR STUDENTS AT UNIVERSITY OF ECONOMIC AND TECHNICAL INDUSTRIES PHÂN TÍCH NHU CẦU NHẰM THIẾT KẾ MỘT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NĂM THỨ NHẤT TẠI TRƯỜNG ... CHƯƠNG TRÌNH PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NĂM THỨ NHẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP M.A Minor Thesis Field: English Methodology Code: 60 14 10 Supervisor: Nguyễn ... 1 - Introduction of Assimilation - Practice Unit 8: Rhythm - Introduction of Rhythm - Practice - Word stress - Sentence stress - Practice Unit 10: Intonation in Statements and 47 Questions -...
 • 58
 • 246
 • 0

Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Tô Hiệu trong giai đoạn hiện nay

Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Tô Hiệu trong giai đoạn hiện nay
... việc quản hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Hiệu 3.3 Đề xuất số biện pháp quản hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường Trung cấp kinh tế kỹ ... dục đạo đức cho học sinh trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Hiệu giai đoạn nay nhằm tìm biện pháp hữu hiệu để quản hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật ... TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT TÔ HIỆU 2.1 Sự hình thành phát triển trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Hiệu Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật...
 • 128
 • 141
 • 0

Vận dụng tư tưởng đạo đức của hồ chí minh vào việc giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung cấp kinh tế, kỹ thuật, công nghệ việt anh

Vận dụng tư tưởng đạo đức của hồ chí minh vào việc giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung cấp kinh tế, kỹ thuật, công nghệ việt anh
... LUẬN CỦA VIỆC VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VÀO QUÁ TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 1.1 Khái luận chung đạo đức giáo dục đạo đức 1.2 Nội dung tưởng ... LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ, KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ VIỆT ANH (NGHỆ AN) TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 2.1 Cơ sở thực tiễn việc vận dụng tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào ... cấp Kinh tế, Kỹ thuật, Công nghệ Việt Anh (Nghệ An) giai đoạn B NỘI DUNG Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC VẬN DỤNG TƯỞNG ĐẠO ĐỨC CỦA HỒ CHÍ MINH VÀO QUÁ TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG...
 • 94
 • 87
 • 0

Luận văn Quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên khoa Cơ bản ở Trường Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật Tây Ninh

Luận văn Quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên khoa Cơ bản ở Trường Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật Tây Ninh
... hoạt động dạy giáo viên khoa Trường Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật Tây Ninh CẤU TRÚC LUẬN VĂN Ngoài phần mở đầu, luận văn gồm chương: Chương sở luận quản hoạt động giảng dạy trường Trung ... Nghiên cứu sở luận quản hoạt động giảng dạy môn giáo viên trường nghề 5.2 Nghiên cứu thực trạng quản hoạt động giảng dạy giáo viên khoa trường trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật Tây Ninh 5.3 ... Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật Chương Thực trạng quản hoạt động giảng dạy khoa trường Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật Tây Ninh Chương Biện pháp quản hoạt động giảng dạy khoa trường Trung cấp Kinh...
 • 121
 • 117
 • 0

Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường trung cấp kinh tế kỹ thuật nam định luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường trung cấp kinh tế  kỹ thuật nam định luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
... thể đó; - Biện pháp cách làm, cách thức tiến hành vấn đề cụ thể Nh vậy, so với phơng pháp giải pháp biện pháp mang tính chất vi mô: phơng pháp, giải pháp có biện pháp Giải pháp quản tổ hợp nhiều ... thể quản nhằm tác động đến khách thể quản để giải vấn đề công tác quản lý, làm cho hệ quản vận hành đạt đợc mục tiêu chủ thể quản đề ra, phù hợp với quy luật khách quan 1.2.2 Qun ... Việt giải thích: Đội ngũ tập hợp số đông ngời chức nghề nghiệp thành lực lợng [41,328] Khái niệm đội ngũ dùng cho tổ chức xã hội cách rộng rãi nh: đội ngũ trí thức, đội ngũ niên xung phong, đội ngũ...
 • 104
 • 840
 • 4

Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức hồ chí minh cho học sinh trường trung cấp kinh tế kỹ thuật sài gòn trong giai đoạn hiện nay luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức hồ chí minh cho học sinh trường trung cấp kinh tế  kỹ thuật sài gòn trong giai đoạn hiện nay luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
... pháp giáo dục đạo đức hồ chí minh cho học sinh trường trung cấp kinh tế- kỹ thuật sài gòn giai đoạn 2.1 Thực trạng giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật ... giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Sài Gòn giai đoạn - Bước đầu đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh Trường Trung cấp Kinh tế ... học Giả thuyết khoa học Những giải pháp nâng cao đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Sài Gòn thực thi hiệu giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh Trường Trung...
 • 106
 • 205
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đổi mới liên kết nhà trường và doanh nghiệp theo mô hình dự án nhằm nâng cao chất lượng nhân lực khoa học và công nghệ nghiên cứu tại trường cao đảng kinh tế kỹ thuật hải dươngxây dựng cơ sở dữ liệu phân tán cho hệ thống thi trắc nghiệm tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật kiên gianghoàn thiện tổ chức kế toán thu chi sự nghiệp tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật điện biênquy mô hoạt động của trường trung cấp kinh tế du lịch hoa sữa và nhà hàng baguette and chocolate hà nộimẫu hợp đồng làm việc cho viên chứcbài thu hoạch tự liên hệ và phương hướng phấn đấu rèn luyện của cán bộ đảng viên công chức viên chức và người lao độngnăng lực thực hiện nhiệm vụ quản lý công chức viên chức và người học thuộc khoa theo phân cấp của hiệu trưởngcâu 362 cán bộ công chức viên chức và người lao động không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm thì thời hạn nâng lương bị kéo dài là bao nhiêutrường cao đẳng kinh tế kỹ thuật lâm đồnghoạt động của thư viện trường cao đẳng kinh tế kỹ thuậtmột số vấn đề về hoạt động đào tạo ở trường trung cấp kinh tế công nghệmục tiêu đào tạo chức năng nhiệm vụ của trường trung cấp kinh tế công nghệquản lý công chức viên chức và người học thuộc khoa theo phân cấp của hiệu trưởngtrường trung cấp kinh tế đông nam bình dươngnv2 trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật phú lâmMột số câu hỏi giáo khoa lý 10Kiểm tra giữa kỳ lớp 12 Yên Hòa - Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiếtĐề kiểm tra 1 tiếtBài 6. Nghiêm trang khi chào cờđề thi giữa kì I Tiếng anh 6Đề kiểm tra 1 tiếtBài tập về DĐĐHBộ đề thi thử THPT QG 2018 cực chấtThiet ke he thong xu ly khi thai nha may nhiet dien dot thantài liệu điều hòa kk vrvHỗ trợ tài liệu cho thầy cô!Chuyên đề Lim có loi giaiGửi chú NTNA bài 16 ma tran hóa 12CHUYÊN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 9 2017KẾ HOẠCH CÁ NHÂN: 2017-2018Phép cộng trong phạm vi 3Phép cộng trong phạm vi 3Tiết học đầu tiên