Các yếu tố tác động đến hành vi tuân thủ trong kê khai thuế giá trị gia tăng tại chi cục thuế phú nhuận

Nghiên cứu các yếu tố tác động đền hành vi tuân thủ thuê của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh vĩnh long

Nghiên cứu các yếu tố tác động đền hành vi tuân thủ thuê của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh vĩnh long
... Pham vi thu thap du lieu Be tai thu thap so lieu tu cac doanh nghiep dang hoat dong san xuat kinh doanh co phat sinh giao dich voi co quan thue tinh Vinh Long tren pham vi toan tinh gom 09 don vi ... nghien cuu loai hinh doanh nghiep nho va vua Tac gia chua tim thay de tai nghien cuu hanh vi tuan thu thue cua cac doanh nghiep nho va vua tai tinh Vinh Long Be tai thuc hien ngoai viec xac dinh cac ... cua hanh vi xa hoi Chu the cua hanh vi phap luat la cong dan, co quan, to chuc nha nuoc, to chuc xa hoi Hanh vi phap luat co pham vi bieu hien khac voi cac hanh vi dao duc va cac hanh vi xa hoi...
 • 118
 • 213
 • 1

CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HÀNH VI TUÂN THỦ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HÀNH VI TUÂN THỦ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
... hưởng nhân tố đến rủi ro tuân thủ thu - thu nhập nhân Đưa giải pháp nhằm thúc đẩy người nộp thu tuân thủ thu thu nhập nhân tốt Các khái niệm 5.1 Tuân thủ thu Vi c tuân thủ thu người ... Trang Các yếu tố tác động đến hành vi tuân thủ thu TNCN PGS TS Nguyễn Minh Hà vấn đề điển hính phương pháp tiếp cận thay nghiên cứu tuân thủ thu 6.2.2 Các nhân tố tác động đến hành vi tuân thủ thu ... tuân thủ thu Yếu tố lịch sử kiểm tra hồ thu (đã bị kiểm tra hồ thu hay chưa) tác - động đến tính tuân thủ thu Khả bị kiểm tra hồ thu sau bị kiểm tra tác động đến tính tuân thủ thu ...
 • 17
 • 318
 • 1

Các nhân tố tác động đến hành vi tuân thủ thuế của doanh nghiệp - Trường hợp tỉnh Bình Dương

Các nhân tố tác động đến hành vi tuân thủ thuế của doanh nghiệp - Trường hợp tỉnh Bình Dương
... phân tích ñ ng hành vi c a NNT ñ i v i tuân th thu Hình 1.1 Mô hình nhân t tác ñ ng ñ n hành vi tuân th thu Các nhân t nh hư ng ñ n hành vi ngư i n p thu Thái ñ tuân th Không tuân th Doanh nghi ... r t nhi u nhân t tác ñ ng ñ n hành vi tuân th thu c a DN m i nhân t tác ñ ng m c ñ khác Trên s nghiên c u c a nhà khoa h c v hành vi tuân th thu theo hai cách ti p c n kinh t hành vi ñã trình ... bày 21 ñây, tác gi t ng k t l i có 26 nhân t tác ñ ng ñ n hành vi tuân th thu có tính ph bi n sau: B ng 1.1: Tóm t t nhân t nh hư ng ñ n hành vi tuân th thu STT Các nhân t I Đ c ñi m doanh nghi...
 • 121
 • 2,061
 • 25

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến hành vi tuân thủ thuế của các doanh nghiệp tại thành phố nha trang

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến hành vi tuân thủ thuế của các doanh nghiệp tại thành phố nha trang
... 1.1.3 Các nhân tố tác động đến hành vi tuân thủ thuế Các nhân tố tác động đến hành vi tuân thủ thuế đề tài thu hút quan tâm nhiều nhà nghiên cứu Hầu hết nghiên cứu nhân tố tác động đến tuân thủ thuế ... chức ngành Thuế, chọn đề tài Nghiên cứu nhân tố tác động đến hành vi tuân thủ thuế doanh nghiệp thành phố Nha Trang làm đề tài thạc sĩ để khám phá nhân tố tác động đến hành vi tuân thủ thuế địa ... THUYẾT TUÂN THỦ THUẾ VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HÀNH VI TUÂN THỦ THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP Chương tác giả trình bày khung lý thuyết liên quan đến khái niệm v hành vi tuân thủ thuế, nhân tố tác động đến...
 • 115
 • 83
 • 1

Tìm hiểu nhận thức của nữ sinh và các yếu tố tác động đến hành vi bạo lực học đường trong nữ sinh tại thành phố hồ chí minh hiện nay

Tìm hiểu nhận thức của nữ sinh và các yếu tố tác động đến hành vi bạo lực học đường trong nữ sinh tại thành phố hồ chí minh hiện nay
... tính người gái dịu dàng hành động bạo lực với Các em muốn thể quyền lực sức mạnh tính chịu thương chịu khó Bạo lực học đường không xa lạ khó hiểu bạo lực học đường nữ sinh lại làm cho lo ngại ... Những thay đổi tâm sinh lý Áp lực kết thời gian học tập Áp lực gia đình Nhận thực hành vi bạo lực PHẦN NỘI DUNG Đặc điểm học sinh bạo lực bị bạo lực Dựa vào sách “Bắt nạt trường học, biết làm gì” ... thẳng, nặng nề tâm lý vi c học hành, chương trình học lớp tốn nhiều thời gian mà chưa thật áp dụng vào thực tế 5.3 Nhận thức hành vi bạo lực hậu qủa Khi nói đến bạo lực chuyện bạo lực xảy tránh khỏi...
 • 18
 • 1,028
 • 1

Các yếu tố tác động đến hành vi bạo lực của học sinh

Các yếu tố tác động đến hành vi bạo lực của học sinh
... nghĩ chín ch$n, b&ng nh ng hành vi có kh gây thi t h i thái đ đ i v i hành vi b$t n t có tác đ ng đ n v th ch t ho#c tâm lý” Nghiên c u s+ s! hành vi b$t n t c a h c sinh Các nhân t d"ng đ nh nghĩa ... đ#c Có nhi u nhân t nguy tác đ ng đ n hành bi t đ i v i tr< v thành niên có th n tr< vi b o l c c a h c sinh, ch y u đư c t ng qt có nh ng hành vi có nguy gây g , đánh thành nhóm bao g m đ#c m ... (hay hành vi b o trư ng h c l c c a h c sinh) hành vi c a h c sinh gây Nghiên c u c a Singer đ ng tác gi t n h i v m#t th ch t ho#c tinh th n cho [13] ng h quan m cho r&ng d a vào đ#c h c sinh...
 • 16
 • 491
 • 0

Tài liệu Đề tài : Phân tích các yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng của khách hàng đi siêu thị về ngành hàng mì ăn liền doc

Tài liệu Đề tài : Phân tích các yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng của khách hàng đi siêu thị về ngành hàng mì ăn liền doc
... Đề tài: Phân tích yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng khách hàng siêu thị ngành hàng ăn liền Nhóm thực hiện: Nhóm 15 -TPHCM, Tháng 10, Năm 2012- Trangg Đề tài: Phân tích yếu tố tác động ... Trangg30 Đề tài: Phân tích yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng khách hàng siêu thị ngành hàng ăn liền Nhóm thực hiện: Nhóm 15 Phân tích : Mật độ ghé thăm gian hàng ăn liền siêu thị Nam ... chưa coi khách hàng thườn xuyên siêu thị Trangg43 Đề tài: Phân tích yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng khách hàng siêu thị ngành hàng ăn liền Nhóm thực hiện: Nhóm 15 C , Nhóm khách hàng có...
 • 88
 • 1,128
 • 0

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HÀNH VI BẠO LỰC HOC SINH pptx

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HÀNH VI BẠO LỰC HOC SINH pptx
... x y 1598 v" vi c h c sinh gi i h c sinh, gia đình, nhà trư ng, tồn xã đánh Các trư ng c nh cáo 1558 h c h i Đ i v i h c sinh có nh ng hành vi b o l c, sinh, bu c thơi h c 735 h c sinh có v" n ... nghĩ chín ch$n, b&ng nh ng hành vi có kh gây thi t h i thái đ đ i v i hành vi b$t n t có tác đ ng đ n v th ch t ho#c tâm lý” Nghiên c u s+ s! hành vi b$t n t c a h c sinh Các nhân t d"ng đ nh nghĩa ... đ#c Có nhi u nhân t nguy tác đ ng đ n hành bi t đ i v i tr< v thành niên có th n tr< vi b o l c c a h c sinh, ch y u đư c t ng qt có nh ng hành vi có nguy gây g , đánh thành nhóm bao g m đ#c m...
 • 17
 • 537
 • 3

Các yếu tố tác động đến hành vi hút thuốc lá của người đi làm tại tỉnh Quảng Ngãi

Các yếu tố tác động đến hành vi hút thuốc lá của người đi làm tại tỉnh Quảng Ngãi
... nh m gi m s i hút thu c 1.3 Câu h i nghiên c u Th c tr ng hút thu c Các y u t n hành vi hút thu c Các sách c a Chính ph 1.4 ng nghiên c u: y u t n hành vi hút thu c lá? n hành vi hút thu c c a ... theo tu i tác Vi chu k s ng c nc a Ngh nghi p: Ngh nghi p làm vi c, h s ch s n cách th c tiêu dùng Trong trình ng c c thù công vi n hành vi tiêu dùng c ng t i thu nh p nên s ng làm vi i mua M ... ch tuyên truy n Vì làm gi m t l hút thu c t i Vi t Nam 19 Tóm l i, hành vi c t n hành vi mua Các y u ng t ut kh u t xã h i g i tham a v xã h i; y u t cá nhân bao g m tu i tác, chu k s ng, ngh...
 • 86
 • 296
 • 5

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HÀNH VI TIÊU DÙNG XE MÁY TẠI TP BIÊN HÒA.PDF

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HÀNH VI TIÊU DÙNG XE MÁY TẠI TP BIÊN HÒA.PDF
... có TL6 n vi c tiêu dùng xe có TL7 dùng xe có TL8 n vi c tiêu dùng xe có TL9 tiêu dùng xe có TL10 vi c tiêu dùng xe có TL11 TL12 dùng xe n vi c tiêu dùng xe TL13 30 n vi c tiêu dùng xe TL14 TL15 ... ng n vi c tiêu 7 n vi c n n vi c tiêu có TL1 có nh Xe t có nh có n vi c tiêu dùng xe có TL2 ng n vi c tiêu dùng xe có TL3 vi c tiêu dùng xe n vi c tiêu dùng xe TL4 có TL5 n vi c tiêu dùng xe có ... 28 có TL5 n vi c TL5 tiêu dùng xe có TL6 n vi c tiêu dùng xe có có n n vi c tiêu TL7 dùng xe có TL9 n vi c tiêu dùng xe TL8 có TL10 n vi c TL9 tiêu dùng xe có TL11 n vi c tiêu dùng xe TL10 có...
 • 112
 • 154
 • 0

Luận văn thạc sĩ Các yếu tố tác động đến hành vi cho vay của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Luận văn thạc sĩ Các yếu tố tác động đến hành vi cho vay của các ngân hàng thương mại Việt Nam
... ng cho vay c thu th a c Vi t nt c u Vi 3.3.2 Vd (Volume of deposit): t T ng ng ng (logarit t c thu th a c Vi nt c u Vi 3.3.3 Ir (Interest rate: Lending rate): ng t cho vay (logarit t t cho vay ... i vi c ki hi u ch nh sai s VECM (Vector Error Correction Model) cho vi c ki m tra n di Vi t Nam ng ut n ud a c uc a 3.1.2 3.1.2.1 ut xu t xu t nh 16 T (+) ng Vd L u t cho vay Ir (-) T ng cho vay ... ng cho vay nh m t c ng d n ho c th c ti ng cho vay c p thi t c c v i bi i di n t ng cho vay (Vl) S d hi u ch nh sai s VECM cho chu i d li tr l n 2003 u i sau: Th nh t, n t i m i quan h gi cho vay, ...
 • 112
 • 178
 • 0

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HÀNH VI NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.PDF

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HÀNH VI NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.PDF
... m H1 Hành vi nhà u t nhân th khoán Vi t Nam tác ng chi ch n l a th tr ng H2 Hành vi nhà u t nhân th khoán Vi t Nam tác ng chi ch n l a chi n l c H3 Hành vi nhà u t nhân th khoán Vi t ... th khoán Vi t Nam tác ng chi b n H4 Hành vi nhà u t nhân th khoán Vi t Nam tác ng chi phân tích k thu t H5 Hành vi nhà u t nhân th khoán Vi t Nam tác ng chi mô Qua b ng trên, nh n th y gi ... tích y u t nh h ng n hành vi nhà u t nh h ng n hành vi nhà u t nhân TTCK Vi t Nam 2- Tìm s tác ng gi a y u t nhân TTCK Vi t Nam 3- a m t s ki n ngh cho nhà u t nhân vi c th c hi n u t...
 • 78
 • 186
 • 2

Các yếu tố tác động đến hành vi bạo lực của học sinh

Các yếu tố tác động đến hành vi bạo lực của học sinh
... tố tác động đến hành vi bạo lực học sinh, từ phân tích hồi quy đa biến để đo mức độ tác động nhân tố lên hành vi bạo lực Kết nghiên cứu cho thấy có nhân tố tác động đến hành vi bạo lực học sinh ... đánh giá mức độ tác động nhóm yếu tố lên hành vi bạo lực Vi c chứng kiến bạo lực, nạn nhân bạo lực tuân thủ nội quy trường học sinh yếu tố tác động lớn đến hành vi bạo lực học sinh Sự đánh giá ... có tác động tiêu cực đến hành vi bạo lực học sinh Học sinh có thái độ đồng tình hành vi bạo lực, có tính nóng nảy làm gia tăng hành vi bạo lực Thêm nữa, học sinh nam sử dụng bạo lực nhiều học sinh...
 • 68
 • 352
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: phân tích các yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng của khách hàng đi siêu thị về ngành hàng mì ăn liềnphân tích các yếu tố tác động đến hành vi đi siêu thị của khách hàng đối với ngành mì ăn liềncác yếu tố tác động đến hành vi muayeu to tac dong den hanh vi suc khoenhững yếu tố tác động đến hành vi người yêu dùngnhững yếu tố tác động đến hành vi người tiêu dùngnhóm các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi cá nhân trong nhómcác yếu tố tác động đến mạng lưới tiêu thụ sản phẩm gạch granite trung đôcác yếu tố tác động dến khả năng thắng thầu trong đấu thầu xây lắpcác yếu tố tác động đến việc vận dụng bsc trong đánh giá thànhquả hoạt động tại công ty cp giáo dục anh văn hội việt mỹchƣơng 2 thực trạng các yếu tố tác động đến sự lựa chọn nhtm trong vay tiêu dùng của khách hàng cá nhân trên địa bàn tp hcmphân tích các yếu tố tác động đến tăng trưởng kinh tế của thành phố vị thanh tỉnh hậu giangcác yếu tố tấc động đến vấn đề định vị ngành dệt may việt nam trong chuỗi giá trị toàn cầucác yếu tố tác động đến hiệu quả điều hành công sởcác yếu tố tác động đến cách ứng phó với những cảm xúc âm tính trong quan hệ xã hội của trẻ vị thành niênĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học