Nghiên cứu dòng chảy môi trường và điệu kiện sinh thái hạ lưu sông trà khúc trước bối cảnh biến đổi khí hậu

đánh giá những tác động đến môi trường của dự án đập dâng hạ lưu sông trà khúc, thành phố quảng ngãi

đánh giá những tác động đến môi trường của dự án đập dâng hạ lưu sông trà khúc, thành phố quảng ngãi
... CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 3.1 Nguồn phát sinh chất thải 3.1.1 Giai đoạn thi công xây dựng Dự án - Các nguồn tác động từ dự án bao gồm tác động trình xây dựng dự án tác động dự án vào ... tác động giai đoạn thi công xây dựng dự án 51 3.2.2 Đánh giá tác động giai đoạn dự án vào hoạt động 60 3.2.3 Tác động đến môi trường sinh thái .61 3.2.4 Tác động đến môi trường ... pháp quản lý xử lý để hạn chế ô nhiễm khu vực dự án 3.2.1.1 Đánh giá tác động tới môi trường nước Trong giai đoạn xây dựng hạng mục Dự án, tác nhân gây tác động đến môi trường nước chủ yếu nước...
 • 86
 • 321
 • 0

Nghiên cứu tác động một số hiện tượng thiên tai khí tượng thủy văn tới sản xuất nông nghiệp sinh kế của cộng đồng dân cư tại cụm xã phía nam huyện đoan hùng, tỉnh phú thọ trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Nghiên cứu tác động một số hiện tượng thiên tai khí tượng thủy văn tới sản xuất nông nghiệp và sinh kế của cộng đồng dân cư tại cụm xã phía nam huyện đoan hùng, tỉnh phú thọ trong bối cảnh biến đổi khí hậu
... QUỲNH NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG MỘT SỐ HIỆN TƢỢNG THIÊN TAI KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN TỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ SINH KẾ CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƢ TẠI CỤM XÃ PHÍA NAM HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ TRONG BỐI CẢNH BIẾN ... lúa huyện [17] Xuất phát từ thực trạng này, tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu tác động số tượng thiên tai khí tượng thuỷ văn tới sản xuất nông nghiệp sinh kế cộng đồng dân cụm phía nam ... tai, BĐKH” đến sản xuất nông nghiệp, sinh kế, sản xuất lúa Tuy nhiên nghiên cứu tác động thiên tai tới sản xuất lúa sinh kế cộng đồng dân cƣ khu vực miền núi đƣợc đề cập ít, nghiên cứu đề tài bổ...
 • 88
 • 162
 • 1

Nghiên cứu đánh giá đề xuất các giải pháp tổng hợp bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương trước bối cảnh biến đổi khí hậu

Nghiên cứu đánh giá và đề xuất các giải pháp tổng hợp bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương trước bối cảnh biến đổi khí hậu
... ứng phó với BĐKH, việc nghiên cứu đề tài " Nghiên cứu đánh giá đề xuất giải pháp bảo vệ tài nguyên nước địa bàn huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương trước bối cảnh biến đổi khí hậu" mang tính định hướng ... sinh: Bình Dương Chuyên ngành: Kĩ thuật môi trường MSHV:1341810027 I- Tên đề tài: Nghiên cứu đánh giá đề xuất giải pháp tổng hợp bảo vệ tài nguyên nước địa bàn huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương trước ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - PHAN HỮU THANH TÙNG NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP TỔNG HỢP BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẾN CÁT TỈNH BÌNH...
 • 153
 • 147
 • 0

NGHIÊN cứu cơ sở KHOA học đề XUẤT bộ CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN bền VỮNG CHO THÀNH PHỐ hạ LONG, TỈNH QUẢNG NINH TRONG bối CẢNH BIẾN đổi KHÍ hậu

NGHIÊN cứu cơ sở KHOA học và đề XUẤT bộ CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN bền VỮNG CHO THÀNH PHỐ hạ LONG, TỈNH QUẢNG NINH TRONG bối CẢNH BIẾN đổi KHÍ hậu
... vững cho thành phố Hạ Long bối cảnh biến đổi khí hậu lựa chọn đề tài luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu sở khoa học đề xuất tiêu phát triển bền vững cho thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh bối cảnh biến ... phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Đề xuất tiêu PTBV cho thành phố Hạ Long Quảng Ninh Nghiên cứu tiêu PTBV giới Hình 1.4 Khung lý thuyết đề xuất tiêu phát triển bền vững cho thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng ... hình phát triển bền vững ú triển cho p thành phố Hạ c Long h bối cảnh biến o bền vững thành phố Hạ Long bối cảnh biến đổi khí hậu đồng thời bổ sung đổi khí hậu c Ý nghĩa đề tài - Ý nghĩa khoa học: ...
 • 131
 • 145
 • 0

Đánh giá tác động xâm nhập mặn đến hệ thống cấp nước thành phố hồ chí minh trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Đánh giá tác động xâm nhập mặn đến hệ thống cấp nước thành phố hồ chí minh trong bối cảnh biến đổi khí hậu
... tr m 2011, t -8 l - C 3.1 Các k ch b n xâm nh p m n cho TP H Chí Minh K i Thành ph H 3.1 H Chí M ng c a xâm nh p m n TP H Chí Minh c i nh Ranh m n ‰ xâm nh p vào sông kênh r ch n ng kho t qua ... 50km Thành ph H Chí Minh ch có m t ph n nh giáp bi n th ng sông n huy n khu v c ch u ng m nh c a ti n trình xâm nh p m n Trên khu v c TP H Chí Minh , vùng ch u ng l n nh t c a ti n trình xâm nh ... a s xâm nh p m n h th ng c c Thành ph H Chí Minh, t k ch b n bi n xâm nh p m n t i TPHCM, xâm nh p m n n ch t ng ngu cc nm i c p c công ngh x lý c a nhà máy ct c s ch s B ng S cc Ngu c cho thành...
 • 145
 • 264
 • 0

Đánh giá thực trạng quản lý sử dụng đất đô thị thành phố hội an trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng đất đô thị thành phố hội an trong bối cảnh biến đổi khí hậu
... kế hoạch sử dụng đất đô thị Hội An thích ứng với biến đổi khí hậu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 1.1 Biến đổi khí hậu tác động từ biến đổi khí hậu 1.1.1 ... 1:Cơ sở khoa học quản lý, sử dụng đất đô thị biến đổi khí hậu Chương 2: Đánh giá thực trạng quy hoạch xây dựng, kế hoạch sử dụng đất đô thị thành phố Hội An bối cảnh biến đổi khí hậu Chương 3: Đề ... giá công tác quản sử dụng đât đô thị bối cảnh biến đổi khí hậu Đánh giá công tác quản sử dụng đất đánh giá kết hiệu việc thực nội dụng quản nhà nước sử dụng đất đô thị nêu trên, nhiên...
 • 102
 • 289
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Biến đổi dòng chảy kiệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu trên lưu vực sông Nhuệ Đáy " potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... độ biến đổi dòng chảy năm mức độ biến đổi tuyến tính theo thời gian cực trị kiệt bé so với dòng chảy trung bình Một lý cho tượng dòng chảy cực trị kiệt có giá trị nhỏ nên rõ rệt độ biến đổi dòng ... xu giảm với mức độ biến đổi tăng theo thời gian Tính chất biến đổi dòng chảy cực trị kiệt tuyến tính lưu vực nghiên cứu Mỗi thời kỳ tốc độ biến đổi lại khác nhau, sau biến đổi phức tạp biên độ ... nghiên cứu thể dao động dòng chảy theo thời gian qua trạm lưu vực Phương pháp nghiên cứu Mục tiêu việc sử dụng mô hình NAM xây dựng lại chuỗi số liệu dòng chảy cho trạm lưu vực nghiên cứu Trong...
 • 5
 • 171
 • 0

NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG vật LIỆU mới từ SINH KHỐI TRONG bối CẢNH BIẾN đổi KHÍ hậu

NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG và vật LIỆU mới từ SINH KHỐI TRONG bối CẢNH BIẾN đổi KHÍ hậu
... chống biến đổi khí hậu nhiều khía cạnh, mà hai số nhiều lợi ích lượng vật liệu từ sinh khối II NĂNG LƯỢNG VÀ VẬT LIỆU MỚI TỪ NGUỒN SINH KHỐI: II.1 Năng lượng tái tạo nói chung lượng sinh khối ... Biodiesel từ hạt có dầu, mở cá, mỡ động vật Trong phổ biến sử dụng trực tiếp khí Biogas Các loại hình khác giai đoạn thử nghiệm II.2 .Vật liệu từ sinh khối Vật liệu từ sinh khối sử dụng hàng ngàn ... triển Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, đồng sông Hồng hay sông Cữu long bị ngập đến 40%, không loài thực vật sống được, ngoại trừ nhóm sinh khối II.4 Tình hình nghiên cứu chuyển hóa sinh khối...
 • 13
 • 104
 • 0

NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG CỦA THIÊN TAI (LŨ LỤT HẠN HÁN) Ở TỈNH QUẢNG NAM TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG CỦA THIÊN TAI (LŨ LỤT VÀ HẠN HÁN) Ở TỈNH QUẢNG NAM TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
... tháng/10mm Đây sở khoa học chủ yếu để tính mức tăng độ dài mùa hạn lượng mưa thay đổi theo kịch biến đổi khí hậu Quảng Nam kỷ XXI Theo kịch biến đổi khí hậu cho Việt Nam, Quảng Nam nhiệt độ trung ... thiên tai lụt hạn hán Kết luận Quảng Nam tỉnh chịu nhiều thiên tai lãnh thổ nước ta, thiên tai lụt hạn hán xếp hàng đầu số lần xuất hiện, phạm vi ảnh hưởng mức độ nghiêm trọng Sự xuất thiên ... (i) Đánh giá tác động biến đổi khí hậu thời điểm (ứng với điều kiện kinh tế, xã hội, môi trường tại); (ii) Đánh giá tác động biến đổi khí hậu tương lai (ứng với kịch biến đổi khí hậu điều kiện kinh...
 • 9
 • 267
 • 0

Nghiên cứu, đánh giá đề xuất giải pháp ứng phó ngập lụt hạ lưu hồ đồng mỏ, tỉnh vĩnh phúc do xả lũ trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Nghiên cứu, đánh giá và đề xuất giải pháp ứng phó ngập lụt hạ lưu hồ đồng mỏ, tỉnh vĩnh phúc do xả lũ trong bối cảnh biến đổi khí hậu
... Đảo Tam Đảo Phú Hộ Sông L ô Lập Thạch Tam D ương Vĩnh Phúc 2120'0"N Phú Thọ 2120'0"N Vĩnh Yên B ì n h X u y ê nT X P h ú c Y ê n T P V ĩ n h Y ê n Việt Trì Ghi Vĩnh Tường Tram_KT Yên Lạc Song ... a hỡnh, a mo - c im a hỡnh: Khu vc nghiờn cu nm sn Tõy Nam ca dóy nỳi Tam o, cú dỏng hỡnh lũng cho Trong ú phớa Bc - ụng Bc h ng M giỏp vi sn ca cỏc dóy nỳi cao trờn +1.000m, phớa Tõy - Tõy ... trỡnh nh nỳi khong +130m Khu vc lũng sui chiu rng khong 12m, cao khong +56m Phớa b phi p cú dc ln (gúc dc dao ng =350 ữ 550) 13 + Tuyn kờnh dn nc t sui Thai Lộc vo lũng h v ngc li: Tuyn kờnh dn...
 • 80
 • 171
 • 0

Sinh kế bền vững vùng ven biển đồng bằng sông hồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu nghiên cứu điển hình tại tỉnh nam định

Sinh kế bền vững vùng ven biển đồng bằng sông hồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu nghiên cứu điển hình tại tỉnh nam định
... CHƯƠNG 3: SINH K Hb GIA ðÌNH VEN BI%N ðcNG BdNG SÔNG HcNG TRONG B9I C NH BI N ð:I KHÍ H2U: NGHIÊN CVU ðI%N HÌNH TfI TgNH NAM ðhNH 79 3.1 Thic trjng sinh k@ hl gia ñình vùng ven biLn ... hGu q Vi`t Nam tác ñlng lên sinh k@ vùng ven biLn ñ^ng bong sông H^ng 95 3.2.1 Bi n ñ i khí h!u I Vi t Nam 95 3.2.2 Tác ñ&ng c a bi n ñ i khí h!u lên sinh k vùng ven bi+n ... xét chung v nghiên c u v sinh k b n v:ng vùng ven bi#n b i c nh bi n ñ i khí h u kho ng tr ng cho nghiên c u c a Lu n án Các nghiên c6u th gi(i I Vi t Nam v sinh k b n v ng vùng ven bi+n b'i...
 • 209
 • 574
 • 3

ứng dụng viễn thám gis trong nghiên cứu sự phát triển của ruộng bậc thang huyện sa pa trong bối cảnh biến đổi khí hậu

ứng dụng viễn thám và gis trong nghiên cứu sự phát triển của ruộng bậc thang huyện sa pa trong bối cảnh biến đổi khí hậu
... & LÊ TÚ ANH ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS TRONG NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN CỦA RUỘNG BẬC THANG TẠI HUYỆN SA PA, TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Chuyên ngành: Bản đồ, Viễn thám GIS Mã số: 60440214 ... tồn, phát triển ruộng bậc thang nhằm góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững Vì vậy, Đề tài Ứng dụng Viễn thám GIS nghiên cứu phát triển ruộng bậc thang huyện Sa Pa bối cảnh biến đổi khí hậu ... động hậu biến đổi khí hậu .53 CHƢƠNG -ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ GIS TRONG NGHIÊN CỨU RUỘNG BẬC THANG TẠI HUYỆN SAPA 54 3.1 Thành lập đồ trạng ruộng bậc thang khu vực huyện Sa Pa...
 • 77
 • 413
 • 0

Ứng dụng Viễn thám GIS trong nghiên cứu sự phát triển của ruộng bậc thang huyện Sa Pa trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Ứng dụng Viễn thám và GIS trong nghiên cứu sự phát triển của ruộng bậc thang huyện Sa Pa trong bối cảnh biến đổi khí hậu
... phần vào mục tiêu phát triển bền vững Vì vậy, Đề tài Ứng dụng Viễn thám GIS nghiên cứu phát triển ruộng bậc thang huyện Sa Pa bối cảnh biến đổi khí hậu lựa chọn nghiên cứu Quan điểm nghiên cứu ... trung nghiên cứu biến đổi ruộng bậc thang bối cảnh biến đổi khí hậu công nghệ Viễn thám GIS nhằm đưa sở khoa học phục vụ công tác định hướng sử dụng hợp lý, bảo tồn phát triển bền vững ruộng bậc thang ... bối cảnh biến đổi khí hậu Đề xuất số giải pháp sử dụng hợp lý, bảo tồn phát triển bền vững ruộng bậc thang Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu biến đổi ruộng bậc thang khu vực huyện...
 • 7
 • 160
 • 0

Nghiên cứu, đánh giá tai biến bồi tụ xói lở khu vực cửa tam quan, tỉnh bình định trong bối cảnh biến đổi khí hậu đề xuất giải pháp thích ứng

Nghiên cứu, đánh giá tai biến bồi tụ  xói lở khu vực cửa tam quan, tỉnh bình định trong bối cảnh biến đổi khí hậu và đề xuất giải pháp thích ứng
... Quy Nhn, Tam Quan, Gi v khu trỳ u tu thuyn Tam Quan Khu vc nghiờn cu thuc xó Tam Quan Bc Xó Tam Quan Bc cú ranh gii hnh chớnh l phớa Bc giỏp huyn c Ph (tnh Qung Ngói), phớa Nam giỏp xó Tam Quan ... trm tớch tng mt khu vc ca Tam Quan 64 i Hỡnh nh chp khu vc ca Tam Quan nm 2010 66 Hỡnh nh chp khu vc ca Tam Quan nm 2014 66 Hỡnh 10 Cỏc ngun trm tớch nh hng n bi lp ca Tam Quan 67 ... cỏc khu vc ven bin núi chung v khu vc ca Tam Quan núi riờng Nh vy, cú th thy rng, bi cnh hin nay, ca Tam Quan ang chu tỏc ng nghiờm trng ca tai bin bi t - xúi l, gõy nh hng ti i sng ca ngi dõn khu...
 • 109
 • 467
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: quản lý tổng hợp và bền vững tài nguyên nước lưu vực sông hồngthái bình trong bối cảnh biến đổi khí hậu potxhệ giữa đbsh và mnpb trong bối cảnh biến đổi khí hậuviện nghiên cứu công nghệ môi trường và bảo hộ lao độngứng dụng 14c nghiên cứu dòng chảy gradient giảm và tuổi của nước ngầm trong một vài trường hợpviện nghiên cứu sức khỏe môi trường và phát triểnviện nghiên cứu công nghệ môi trường và bhlđtạo môi trường và điều kiên cho hoạt động sxkdkết quả nghiên cứu giá trị môi trường và dịch vụ môi trường vùng nguồn hồ thác bànghiên cứu dòng chảy bùn cát và biến hình lòng sôngbiện pháp 6 tạo môi trường và điều kiện thuận lợi nhằm đáp ứng hoạt động tự học của học sinhnghiên cún ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường và điều kiện nuôi cấy đến khả năng sinh cellulase của 2 chủng xạ khuẩn đ4 đ12thác hợp lý có hiệu quả đội ngũ trí thức tạo môi trường và điều kiện hoạt động thuận lợi để trí thức cống hiến được nhiều nhất cho sự phát triển của đất nướcmôi trường và điều kiện nuôi cấy coliformnghiên cứu đề xuất quy hoạch và giải pháp nâng cấp các hệ thống thủy lợi vùng ven biển đồng bằng sông hồng nhằm thích ứng với biến đổi khí hậutrì và cải thiện môi trường và điều kiện làm việcNghị quyết 23 2016 NQ-HĐND về quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bến TreNghị quyết 45 2016 NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2017-2020 do tỉnh Hà Nam ban hànhNghị quyết 07 2016 NQ-HĐND quy định mức chi cụ thể thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú ThọNghị quyết 11 2016 NQ-HĐND Quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà VinhNghị quyết 69 2016 NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 do tỉnh Đồng Tháp ban hànhNghị quyết 15 2016 NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đến năm 2020Nghị quyết 05 2016 NQ-HĐND Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021Nghị quyết 75 NQ-HĐND năm 2016 phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2015 của thành phố Cần ThơPHƯƠNG TRÌNH PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH (Lý thuyết + Bài tập ứng dụng) File wordQuyết định 1799 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà MauNghị quyết 68 2016 NQ-HĐND phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020 do Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu bnan hànhNghị quyết 64 NQ-HĐND năm 2016 phê chuẩn Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2015 do Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu ban hànhNghị quyết 101 2016 NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng ThápQuyết định 4989 QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh ban hànhTỔ HỢP XÁC SUẤT BIẾN CỐ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ (Lý thuyết + Bài tập vận dụng)Quyết định 3206 QĐ-UBND về khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố hà nộiQuyết định 1194 QĐ-BTC về thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý thuếQuyết định 1371 QĐ-BKHCN về danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc giaSỐ PHỨC giải chi tiết CỰC HAYQuyết định 03 2016 QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh