Theo dõi một số chỉ tiêu sinh sản và quá trình phát triển phôi của cá hô (catlocarpio siamensis)

theo dõi một số chỉ tiêu sinh sản quá trình phát triển phôi của (catlocarpio siamensis)

theo dõi một số chỉ tiêu sinh sản và quá trình phát triển phôi của cá hô (catlocarpio siamensis)
... thời gian phát triển phôi 16 Thời gian từ nở đến tiêu biến hết noãn hoàng 70 – 75 Sự phát triển phôi trình bày bảng 4.7 hình 4.3 Bảng 4.7 Quá trình phát triển phôi hậu phôi Thời ... bào Phôi dâu Phôi nang cao Phôi nang thấp Đầu phôi vị Giữa phôi vị Cuối phôi vị Bộc mắt Phôi thần kinh đốt 36 Nhiều đốt Phôi cử động Phôi cử động mạnh ( nở) nở nở sau 65 Hình 4.3 Sự phát triển ... thấp từ 27 – 28,2 oC phôi phát triển tốc độ phát triển chậm lại 34 4.4.2 Kết theo dõi trình phát triển phôi Trứng thuộc loại trứng bán trôi tương tự số loài khác như: mè trắng, mè hoa,...
 • 45
 • 471
 • 0

Tình hình hội chứng rối loạn hấp sinh sản ở đàn lợn trên địa bàn tỉnh nghệ an theo dõi một số chỉ tiêu sinh sản của đàn lợn nái sau dịch

Tình hình hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở đàn lợn trên địa bàn tỉnh nghệ an và theo dõi một số chỉ tiêu sinh sản của đàn lợn nái sau dịch
... ð tài Tình hình H i ch ng r i lo n h p sinh s n ñàn l n ñ a bàn t nh Ngh An theo dõi m t s ch tiêu sinh s n c a ñàn l n nái sau d ch” ñư c ti n hành v i n i dung sau ñây: 3.1.1 Tình hình H ... nh Ngh An 3.1.1.3 Tình hình H i ch ng r i lo n h p sinh s n ñàn l n th t 3.1.1.4 Tình hình H i ch ng r i lo n h p sinh s n ñàn l n nái 3.1.1.5 Tình hình H i ch ng r i lo n h p sinh s ... hình H i ch ng r i lo n h p sinh s n ñàn l n nái ñ a bàn t nh Ngh An, năm 2008 - 49 4.2.5 Tình hình H i ch ng r i lo n h p sinh s n l n theo m ñ a bàn t nh Ngh An, năm 2008 ...
 • 124
 • 317
 • 1

Luận văn tình hình hội chứng rối loạn hấp sinh sản ở đàn lợn nuôi tại huyện gia lâm hà nội theo dõi một số chỉ tiêu sinh sản của đàn lợn nái sau dịch

Luận văn tình hình hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở đàn lợn nuôi tại huyện gia lâm  hà nội và theo dõi một số chỉ tiêu sinh sản của đàn lợn nái sau dịch
... ốm Ngay sau nhận đợc thông tin, Trạm thú y Gia lâm đ với thú y trởng x r soát lại tình hình dịch bệnh đ n gia súc v cử cán xuống x Kim Sơn xác minh dịch bệnh Để xác định xác bệnh đ n lợn x Kim ... I GIAN X Y RA D CH TRấN A BN HUY N GIA LM H N I NM 2010 Ng y 13.4.2010 Trạm thú y nhận đợc thông tin thu y x Kim Sơn thông báo có số hộ chăn nuôi lợn địa b n thôn Giao Tất, x Kim Sơn có lợn ... hỡnh H i ch ng r i lo n hụ h p v sinh s n l n nuụi t i huy n Gia Lõm - H N i v theo dừi m t s ch tiờu sinh s n c a ủn l n nỏi sau d ch ủ c ti n hnh v i cỏc n i dung sau ủõy: 3.1.1 Tỡnh hỡnh HCRLHH...
 • 91
 • 288
 • 0

Luận văn tình hình hội chứng rối loạn hấp sinh sản ở đàn lợn trên địa bàn tỉnh bắc ninh theo dõi một số chỉ tiêu sinh sản của đàn lợn nái sau dịch

Luận văn tình hình hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở đàn lợn trên địa bàn tỉnh bắc ninh và theo dõi một số chỉ tiêu sinh sản của đàn lợn nái sau dịch
... 37 4.1 TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI TRƯ C KHI X Y RA PRRS TRÊN ð A BÀN T NH B C NINH NĂM 2010 37 4.2 TÌNH HÌNH H I CH NG R I LO N HÔ H P VÀ SINH S N ðÀN L N NUÔI TRÊN ð A BÀN T NH B C NINH NĂM ... a bàn t nh B c Ninh, năm 2010 51 B ng 4.7: Tình hình H i ch ng r i lo n h p sinh s n ñàn l n th t ñ a bàn t nh B c Ninh, năm 2010 52 B ng 4.8: Tình hình H i ch ng r i lo n h p sinh ... V VÀ SINH S N 2.2 H I CH NG R I LO N HÔ H P L N TÌNH HÌNH H I CH NG R I LO N HÔ H P VÀ SINH S N L N 2.2.1 Trên th gi i 2.2.2 Vi t Nam 2.3 TÌNH HÌNH...
 • 108
 • 299
 • 1

Luận văn tình hình hội chứng rối loạn hấp sinh sản ở đàn lợn nuôi tại huyện văn lâm hưng yên theo dõi một số chỉ tiêu sinh sản của đàn lợn nái sau dịch

Luận văn tình hình hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở đàn lợn nuôi tại huyện văn lâm hưng yên và theo dõi một số chỉ tiêu sinh sản của đàn lợn nái sau dịch
... huy n Văn Lâm Hưng Yên theo dõi m t s ch tiêu sinh s n c a ñàn l n nái sau d ch” ñư c ti n hành v i n i dung sau ñây: 3.1.1 Tình hình HCRLHH & SS ñàn l n nuôi ñ a bàn huy n Văn Lâm Hưng Yên, ... th c hi n ñ tài: Tình hình H i ch ng r i lo n h p sinh s n ñàn l n nuôi t i huy n Văn Lâm Hưng Yên theo dõi m t s ch tiêu sinh s n c a ñàn l n nái sau d ch” 1.2 M C ðÍCH VÀ YÊU C U C A ð ... huy n Văn Lâm Hưng Yên năm 2010 3.1.1.7 Tình hình H i ch ng r i lo n h p sinh s n l n ñ i tư ng nuôi ñ a bàn huy n Văn Lâm Hưng Yên: ñàn l n nái ñàn l n th t ñàn l n 3.1.1.8 Theo dõi m...
 • 114
 • 228
 • 0

theo dõi một số chỉ tiêu sinh sản, sinh trưởng phòng trị một số bệnh thường gặp ở nhím bờm trong điều kiện nuôi nhốt tại ba vì - hà nội

theo dõi một số chỉ tiêu sinh sản, sinh trưởng và phòng trị một số bệnh thường gặp ở nhím bờm trong điều kiện nuôi nhốt tại ba vì - hà nội
... DÕI MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH SẢN, 50 50 5050 SINH TRƯỞNG VÀ PHÒNG TRỊ MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP NHÍM BỜM TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI NHỐT TẠI BA - HÀ NỘI HÀ NỘI - 2010 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA ... bệnh thường gặp nhím Bờm điều kiện nuôi nhốt Ba - Nội 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 2 2 - Phân tích đầy đủ khả sinh sản, sinh trưởng nhím - Biện pháp phòng trị số bệnh thường gặp - Đưa khuyến ... thai - Tuổi đẻ lứa đầu - Số đẻ/lứa - Số lứa/cái/năm - Khối lượng sơ sinh/ lứa - Khoảng cách lứa đẻ 3.2.2 Theo dõi tình hình bệnh tật đàn nhím nuôi Trại thú Ba V - Nội - Bệnh sinh sản - Bệnh...
 • 53
 • 402
 • 2

đánh giá hiện trạng chăn nuôi bò thịt bước đầu theo dõi một số chỉ tiêu sinh sản của đàn bò cái nền lai sind phối với tinh bò bbb tại gia lâm – hà nội

đánh giá hiện trạng chăn nuôi bò thịt và bước đầu theo dõi một số chỉ tiêu sinh sản của đàn bò cái nền lai sind phối với tinh bò bbb tại gia lâm – hà nội
... huyện Gia Lâm Nội Theo dõi số tiêu sinh sản đàn Lai Sind phối với tinh BBB huyện Gia Lâm Nội Đề tài góp phần tư liệu hóa trạng chăn nuôi thịt số tiêu sinh sản đàn Lai Sind phối ... tiến hành đề tài: Đánh giá trạng chăn nuôi thịt bước đầu theo dõi số tiêu sinh sản đàn Lai Sind phối với tinh BBB Gia Lâm Nội 1.2 MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Đánh giá trạng chăn nuôi thịt ... Khoa Chăn Nuôi & NTTS-ĐHNNHN 3.4.2 Theo dõi thực tế số tiêu sinh sản Lai Sind phối với tinh BBB huyện Gia Lâm Nội Theo dõi khối lượng Lai Sind bình tuyển trước phối, thời gian mang...
 • 70
 • 1,009
 • 2

đánh giá khả năng sinh trưởng theo dõi một số chỉ tiêu sinh sản trên đàn chuột nhắt trắng giống swiss tại viện kiểm định quốc gia vắc xin sinh phẩm y tế (2)

đánh giá khả năng sinh trưởng và theo dõi một số chỉ tiêu sinh sản trên đàn chuột nhắt trắng giống swiss tại viện kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế (2)
... đề tài: Đánh giá khả sinh trưởng theo dõi số tiêu sinh sản đàn chuột nhắt trắng giống Swiss Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin Sinh phẩm y tế Mục tiêu đề tài: - Theo dõi khả sinh trưởng chuột - ... 02-08: Tiêu chuẩn ĐVTN dùng cho kiểm định vắc xin sinh phẩm, Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin Sinh phẩm y tế 12 SOP: TN 03-01: Lai ghép chuột nhắt SWISS sinh sản, Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin Sinh ...  Theo dõi tiêu sinh sản - Theo dõi số lượng chuột chửa, đẻ - Số sinh sống - Số thu sau dứt sữa  Đánh giá số tiêu sinh sản chuột ghép lứa 1: - Theo trọng lượng chuột ghép - Theo tuần tuổi chuột...
 • 51
 • 1,569
 • 2

đánh giá khả năng sinh trưởng theo dõi một số chỉ tiêu sinh sản trên đàn chuột nhắt trắng giống swiss tại viện kiểm định quốc gia vắc xin sinh phẩm y tế

đánh giá khả năng sinh trưởng và theo dõi một số chỉ tiêu sinh sản trên đàn chuột nhắt trắng giống swiss tại viện kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế
... đề tài: Đánh giá khả sinh trưởng theo dõi số tiêu sinh sản đàn chuột nhắt trắng giống Swiss Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin Sinh phẩm y tế Mục tiêu đề tài: - Theo dõi khả sinh trưởng chuột - ... 02-08: Tiêu chuẩn ĐVTN dùng cho kiểm định vắc xin sinh phẩm, Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin Sinh phẩm y tế 12 SOP: TN 03-01: Lai ghép chuột nhắt SWISS sinh sản, Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin Sinh ...  Theo dõi tiêu sinh sản - Theo dõi số lượng chuột chửa, đẻ - Số sinh sống - Số thu sau dứt sữa  Đánh giá số tiêu sinh sản chuột ghép lứa 1: - Theo trọng lượng chuột ghép - Theo tuần tuổi chuột...
 • 52
 • 485
 • 0

Theo dõi một số chỉ tiêu sinh trưởng phát triển của một số giống lạc đang trồng thử nghiệm tại nghi liên nghi lộc nghệ an

Theo dõi một số chỉ tiêu sinh trưởng và phát triển của một số giống lạc đang trồng thử nghiệm tại nghi liên  nghi lộc  nghệ an
... tài: Theo dõi số tiêu sinh trởng phát triển số giống lạc trồng thử nghi m Nghi Liên - Nghi Lộc - Nghệ An. Đề tài nhằm mục đích sau: Theo dõi tiêu sinh trởng phát triển số giống lạc Xác định tiêu ... Trồng vờn thí nghi m khoa Sinh học để xác định số tiêu sinh trởng phát triển giống lạc từ tháng 11/2001 2.2 Nội dung nghi n cứu: - Theo dõi số tiêu sinh trởng phát triển giống lạc nghi n cứu - ... Một số tiêu sinh phát triển giống lạc Tuỳ giống thời vụ gieo trồng mà đặc tính sinh trởng giống lạc có khác 3.2.1 Các tiêu sinh trởng giống lạc vụ xuân năm 2001 Bảng 3: Chỉ tiêu sinh trởng giống...
 • 49
 • 715
 • 2

Ảnh hưởng của một số yếu tố sinh thái lên quá trình phát triển phôi bột chẽm mõm nhọn pot

Ảnh hưởng của một số yếu tố sinh thái lên quá trình phát triển phôi và cá bột cá chẽm mõm nhọn pot
... đếm số nở ra, lấy 30 bột quan sát kính hiển vi BX 21 Olympus KẾT QUẢ Ảnh hưởng độ mặn lên trình phát triển phôi bột (Bảng 1, 2) Ảnh hưởng mật độ ấp trứng lên trình phát triển phôi bột ... cho chẽm mõm nhọn bố mẹ nuôi vỗ thành thục độ mặn 10‰ vào cho đẻ độ mặn 30‰ phôi phát triển bình thường Như độ mặn 10‰ không phù hợp cho trình phát triển phôi chẽm mõm nhọn, độ mặn phôi ... giai đoạn phôi vò Bảng Ảnh hưởng độ mặn lên trình phát triển phôi Thông số phát triển phôi Đường kính trứng thụ tinh (mm) Đường kính giọt dầu (mm) Giai đoạn phôi nang Giai đoạn phôi Phôi thần...
 • 6
 • 287
 • 1

Luận văn nghiên cứu xác định một số chỉ tiêu sinh sản bệnh thường gặp trên đàn lợn rừng nuôi theo mô hình trang trại tại tỉnh quảng ninh

Luận văn nghiên cứu xác định một số chỉ tiêu sinh sản và bệnh thường gặp trên đàn lợn rừng nuôi theo mô hình trang trại tại tỉnh quảng ninh
... v sinh sinh s n l n r ng kh thích nghi c a chúng ñi u ki n nuôi bán hoang dã th c hi n ñ tài: Nghiên c u xác ñ nh m t s ch tiêu sinh s n b nh thư ng g p ñàn l n r ng nuôi theo hình trang ... tùy vào m c ñích nghiên c u, lĩnh v c nghiên c u mà có th l a ch n ch tiêu khác Hi n nghiên c u thư ng dùng hai nhóm ch tiêu ñó là: nhóm ch tiêu v ñ c ñi m sinh sinh d c nhóm ch tiêu v su t sinh ... theo hàng chéo, hư ng quay v âm v t 2.2.6 Âm môn (Vulva) Âm h hay g i âm môn, n m phía dư i h u môn ngăn cách v i b i vùng h i âm Bên có hai môi dính v i mép mép dư i g i môi âm môn, môi âm môn...
 • 98
 • 480
 • 0

Khảo sát một số chỉ tiêu sinh sản vỗ béo bò brahman nuôi tại tuyên quang

Khảo sát một số chỉ tiêu sinh sản và vỗ béo bò brahman nuôi tại tuyên quang
... bê Brahman trắng 52 4.6 Diễn biến đ n Brahman đỏ từ 2004-2006 54 4.7 Một số tiêu sinh sản đ n Brahman nhập nội đợc nuôi Tuyên Quang 4.8 56 Một số tiêu sinh trởng đ n bê Brahman đỏ sinh Tuyên ... sinh sản đ n nhập nội 55 4.3.2 Một số tiêu sinh trởng đ n bê Brahman đỏ sinh Tuyên Quang 4.4 59 Một số tiêu vỗ béo đ n bê Brahman đỏ sinh Tuyên Quang 62 4.4.1 Khả tăng trọng v tiêu tốn thức ... sữa v thịt tỉnh đ gặp nhiều khó khăn Để đánh giá khả thích nghi, phát triển đ n Brahman nhập nội Tuyên Quang tiến h nh đề t i: Khảo sát số tiêu sinh sản v vỗ béo Brahman nuôi Tuyên Quang...
 • 85
 • 326
 • 1

Nghiên cứu xác định một số chỉ tiêu sinh sản bệnh thường gặp trên đàn hươu sao nuôi tại vườn thú hà nội

Nghiên cứu xác định một số chỉ tiêu sinh sản và bệnh thường gặp trên đàn hươu sao nuôi tại vườn thú hà nội
... đa số liệu cụ thể v xác tiêu sinh sản v bệnh thờng gặp đ n hơu Vì tiến h nh đề t i 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.2.1 Xác định số tiêu sinh sản đ n hơu nuôi vờn thú H Nội 1.2.2 Xác định đợc số bệnh ... tợng, nội dung v phơng pháp nghiên cứu 35 3.1 Đối tợng nghiên cứu 35 3.2 Nội dung nghiên cứu 35 3.2.1 Xác định số tiêu sinh sản 35 3.2.2 Một số bệnh thờng gặp đ n hơu 35 3.3 Phơng pháp nghiên cứu ... 34 Đối tợng, nội dung phơng pháp nghiên cứu 3.1 Đối tợng nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu đề t i l hơu nuôi vờn thú H Nội 3.2 Nội dung nghiên cứu 3.2.1 Xác định số tiêu sinh sản 3.2.1.1 Tuổi...
 • 75
 • 283
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu xác định một số chỉ tiêu sinh sản và bệnh thường gặp trên đàn hươu sao nuôi tại vườn thú hà nộikết quả theo dõi một số chỉ tiêu môi trường trong sinh sản cá mè vinh bằng dòng từ ngày 28 03 2012 đến ngày 01 04 2012kết quả theo dõi một số chỉ tiêu kích thích sinh sản cá mè vinh bằng lh rhanghiên cứu sự biến đổi một số chỉ tiêu huyết học và hoá sinh máu sau chạy một số cự ly của nam sinh viên khoa giáo dục thể chất trường đại học vinhmột số chỉ tiêu sinh sản của bò brahman và droughtmaster ngoại nhập 3 lứa đầu nuôi tại tp hồ chí minh và khả năng sinh trưởng của bê sinh ra từ chúngnghiên cứu một số chỉ tiêu sinh sản cá chạch đồng khi nuôi trong điều kiện nhân tạokết quả theo dõi một số chỉ tiêu môi trườngnghiên cứu một số chỉ tiêu sinh học và năng lực trí tuệ của học sinh miền núi từ 11 đến 17 tuổi tỉnh vĩnh phúc và phú thọnghiên cứu ảnh hưởng của malachite green và nhiệt độ lên một số chỉ tiêu sinh lý và men cholinesterase trên cá traảnh hưởng của môi trường lên một số chỉ tiêu sinh lí và sức khỏe người tại khu vực mỏ đá ở huyện quỳ châu tỉnh nghệ anảnh hưởng của nồng độ chì pb đến một số chỉ tiêu sinh lý và sinh trưởng của cây đậu bắp abelmoschus esculentusmột số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh tế xã hội của dự án xem xét ở tầm vĩ mômột số chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh chủ yếu của công ty trong những năm gần đâymột số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của nhđa hnmột số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động bán hàng của doanh nghiệpchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả