Rủi ro và giảm thiểu rủi ro trong ký kết và thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu

rủi ro giảm thiểu rủi ro trong kết thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu

rủi ro và giảm thiểu rủi ro trong ký kết và thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu
... 2005 Rủi ro giảm thiều rủi ro kết vả thực hợp đồng xuất nhập MỤC LỤC MỞ ĐẦU Ì C H Ư Ơ N G 1: K H Á I Q U Á T VỀ RỦI RO 1.1 Khái niệm rủi ro 1.1.1 Khái niệm rủi ro 1.1.2 Khái niệm rủi ro hoạt ... m cửa hội nhập Nguyễn Huyên Lương - Nhật - K40F • KTNT 20 Rủi ro giảm thiểu rủi ro kết thục hợp đồng xuất nhập C H Ư Ơ N G 2: RỦI RO T H Ư Ờ N G GẶP TRONG KÍ K Ế T V À THỰC HIỆN HỢP Đ Ổ N ... niệm rủi ro xuất phát từ thực tế khách quan hoạt động xuất nhập khẩu, rủi ro XNK dược hiểu sau: Rủi ro xuất nhập biến cố không mong đợi, xảy trình xuất nhập khẩu, làm giảm hiệu kinh doanh xuất nhập...
 • 86
 • 385
 • 1

Báo cáo một số giải pháp kỹ thuật nghiệp vụ nhằm hạn chế rủi ro tranh chấp thương mại thông qua việc kết thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu tại công ty vật tư công nghiệ

Báo cáo một số giải pháp kỹ thuật nghiệp vụ nhằm hạn chế rủi ro và tranh chấp thương mại thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu tại công ty vật tư công nghiệ
... trờng hợp vào quốc tịch hai chủ thể có quốc tịch khác lại có trụ sở thơng mại lãnh thổ nớc việc giải thích yếu tố quốc tế hợp đồng xuất nhập bế tắc Do quan điểm tính quốc tế hợp đồng xuất nhập công ... hình vốn công ty Vật t công nghiệp Hà nội ta thấy, nguồn vốn công ty tăng theo thời gian Điều chứng tỏ hoạt động kinh doanh công ty thời gian qua có hiệu Công ty biết huy động sử dụng hợp lý nguồn ... ngoại trừ quan điểm khác biệt, bất đồng luật quốc gia nớc, làm giảm bớt khó khăn trở ngại đàm phán kết hợp đồng Việc có trụ sở thơng mại nớc khác dẫn đến việc áp dụng nhiều hệ thống pháp luật...
 • 82
 • 213
 • 0

Một số giải pháp kỹ thuật nghiệp vụ nhằm hạn chế rủi ro tranh chấp thương mại thông qua việc kết thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu tại Công ty Vật tư công nghiệp Hà nội

Một số giải pháp kỹ thuật nghiệp vụ nhằm hạn chế rủi ro và tranh chấp thương mại thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu tại Công ty Vật tư công nghiệp Hà nội
... trờng hợp vào quốc tịch hai chủ thể có quốc tịch khác lại có trụ sở thơng mại lãnh thổ nớc việc giải thích yếu tố quốc tế hợp đồng xuất nhập bế tắc Do quan điểm tính quốc tế hợp đồng xuất nhập công ... hình vốn công ty Vật t công nghiệp nội ta thấy, nguồn vốn công ty tăng theo thời gian Điều chứng tỏ hoạt động kinh doanh công ty thời gian qua có hiệu Công ty biết huy động sử dụng hợp lý nguồn ... dân thành phố nội, giúp đỡ hiệu quan chủ quản, đạo sáng suốt ban lãnh đạo công ty cố gắng phấn đấu toàn thể cán công nhân viên, công ty đạt đợc kết đáng khích lệ nhiều mặt, hoàn thành tốt nhiện...
 • 82
 • 319
 • 0

GIẢI PHÁP kỹ THUẬT NGHIỆP vụ NHẰM hạn CHẾ rủi RO TRANH CHẤP THƯƠNG mại THÔNG QUA VIỆC kết THỰC HIỆN hợp ĐỒNG XUẤT NHẬP KHẨU tại CÔNG TY vật tư CÔNG NGHIỆP hà nội

GIẢI PHÁP kỹ THUẬT NGHIỆP vụ NHẰM hạn CHẾ rủi RO và TRANH CHẤP THƯƠNG mại THÔNG QUA VIỆC ký kết và THỰC HIỆN hợp ĐỒNG XUẤT NHẬP KHẨU tại CÔNG TY vật tư CÔNG NGHIỆP hà nội
... trờng hợp vào quốc tịch hai chủ thể có quốc tịch khác lại có trụ sở thơng mại lãnh thổ nớc việc giải thích yếu tố quốc tế hợp đồng xuất nhập bế tắc Do quan điểm tính quốc tế hợp đồng xuất nhập công ... lng sn phm Qua bảng tình hình vốn công ty Vật t công nghiệp nội ta thấy, nguồn vốn công ty tăng theo thời gian Điều chứng tỏ hoạt động kinh doanh công ty thời gian qua có hiệu Công ty biết huy ... mắc.Cùng với quan tâm uỷ ban nhân dân thành phố nội, giúp đỡ hiệu quan chủ quản, đạo sáng suốt ban lãnh đạo công ty cố gắng phấn đấu toàn thể cán công nhân viên, công ty đạt đợc kết đáng khích...
 • 82
 • 48
 • 0

Những vấn đề đặt ra trong việc vận dụng Incorterms vào kết thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu

Những vấn đề đặt ra trong việc vận dụng Incorterms vào ký kết và thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu
... 3.1 kết hợp đồng XNK Qua giai đoạn đàm phán bên đến việc kết hợp đồng XNK Nếu đàm phán có kết bên tiến hành kết hợp đồng mua bán ngoại thơng Nhng trớc kết hợp đồng chủ thể hợp đồng ... theo dõi, kiểm tra việc kết thực hợp đồng 3.3 Thực Hợp đồng XNK Sau Hợp đồng XNK đợc kết, đơn vị kinh doanh XNK với t cách bên kết phải tổ chức thực hợp đồng Đây công việc phức tạp, đòi ... số hiệu hợp đồng; ngày nơi kết hợp đồng; tên địa bên kết: tên đơn vị, địa th, điện tín, số điện thoại, số fax, tên chức vụ ngời hợp đồng; cam kết hợp đồng Phần kết: Hợp đồng làm...
 • 11
 • 355
 • 2

Luận văn: Những vấn đề đặt ra trong việc vận dụng Incorterms vào kết thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu pptx

Luận văn: Những vấn đề đặt ra trong việc vận dụng Incorterms vào ký kết và thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu pptx
... nghiệp xuất nhập mang tính cấp bách thời sự, nên em chọn đề tài Những vấn đề đặt việc vận dụng Incorterms vào kết thực hợp đồng xuất nhập khẩu KHÁI NIỆM VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA HỢP ĐỒNG XNK ... tâm nhiều đến vấn đề kết hợp đồng giúp cho doanh nghiệp tránh tranh chấp, thiệt hại không đáng có Do vậy, việc nghiên cứu việc vận dụng Incoterms vào kết thực hợp đồng xuất nhập hoạt động ... HIỆN HỢP ĐỒNG XNK 3.1 kết hợp đồng XNK Qua giai đoạn đàm phán bên đến việc kết hợp đồng XNK Nếu đàm phán có kết bên tiến hành kết hợp đồng mua bán ngoại thương Nhưng trước kết hợp đồng...
 • 12
 • 148
 • 0

Những vấn đề đặt ra trong việc vận dụng INCORTERMS vào kết thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu

Những vấn đề đặt ra trong việc vận dụng INCORTERMS vào ký kết và thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu
... 3.1 kết hợp đồng XNK Qua giai đoạn đàm phán bên đến việc kết hợp đồng XNK Nếu đàm phán có kết bên tiến hành kết hợp đồng mua bán ngoại thơng Nhng trớc kết hợp đồng chủ thể hợp đồng ... theo dõi, kiểm tra việc kết thực hợp đồng 3.3 Thực Hợp đồng XNK Sau Hợp đồng XNK đợc kết, đơn vị kinh doanh XNK với t cách bên kết phải tổ chức thực hợp đồng Đây công việc phức tạp, đòi ... số hiệu hợp đồng; ngày nơi kết hợp đồng; tên địa bên kết: tên đơn vị, địa th, điện tín, số điện thoại, số fax, tên chức vụ ngời hợp đồng; cam kết hợp đồng Phần kết: Hợp đồng làm...
 • 11
 • 181
 • 0

Vận dụng Incorterms vào kí kết thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu

Vận dụng Incorterms vào kí kết và thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu
... dàng vận dụng incterms vào Nghiệp vụ ký kết thực hợp đồng XNK 3.1 Ký kết hợp đồng XNK Qua giai đoạn đàm phán bên đến việc ký kết hợp đồng XNK Nếu đàm phán có kết bên tiến hành ký kết hợp đồng ... Nhng trớc ký kết hợp đồng chủ thể hợp đồng cần phải nắm đợc nội dung điều khoản chủ yếu hợp đồng, loại hợp đồng XNK, trình tự ký kết hợp đồng XNK để đạt hiệu cao * Nội dung chủ yếu hợp đồng mua bán ... số hiệu hợp đồng; ngày nơi ký kết hợp đồng; tên địa bên ký kết: tên đơn vị, địa th, điện tín, số điện thoại, số fax, tên chức vụ ngời ký hợp đồng; cam kết hợp đồng Phần ký kết: Hợp đồng làm...
 • 11
 • 258
 • 0

THỰC TRẠNG ĐÀM PHÁN KẾT TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUÂT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TECHNOIMPORT

THỰC TRẠNG ĐÀM PHÁN KÝ KẾT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUÂT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TECHNOIMPORT
... thác kết hợp đồng xuất nhập khẩu: Giai doạn đàm phán bàn đạp để đến việc kết hợp đồng xuất nhập Nếu đàm phán kết bên tiến hành kết hợp đồng mua bán ngoại thơng Nhng trớc kết hợp đồng ... kiểm tra việc kết thực hợp đồng Thực hợp đồng xuất nhập khẩu: Sau hợp đồng xuất nhập đợc kết, đơn vị kinh doanh xuất nhập với t cách bên kết phải tổ chức thực hợp đồng Đây công việc phức ... chối, Technoimport kết đợc hợp đồng để xuất nhập hàng hoá uỷ thác cho hàng chục công trình trị giá lớn bị không II Thực trạng đàm phán kết tổ chức thực hợp đồng xuât nhập công ty Technoimport...
 • 29
 • 463
 • 2

Chế độ kết thực hiện hợp đồng xuất khẩu giày ở công ty Cao su Hà nội (HARCO)".

Chế độ ký kết và thực hiện hợp đồng xuất khẩu giày ở công ty Cao su Hà nội (HARCO)
... đề kết thực hợp đồng xuất cần thiết Với lý trên, em chọn đề tài: "Chế độ kết thực hợp đồng xuất giày công ty Cao su nội (HARCO)" Chơng I Cơ sở pháp lý chế độ kết thực hợp đồng xuất ... sở pháp lý chế độ kết thực hợp đồng xuất công ty kết hợp đồng xuất 1.1 Nguyên tắc kết: Là loại hợp đồng kinh tế, hợp đồng xuất phải tuân theo nguyên tắc theo quy định pháp lệnh hợp đồng ... thi hành" Chơng III Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu chế độ kết thực hợp đồng xuất giày công ty Cao su Nội (HARCO) I Những thuận lợi khó khăn công tác kết thực hợp đồng xuất...
 • 56
 • 393
 • 3

Hoàn thiện chế độ pháp lý về kết thực hiện hợp đồng xuất khẩu ở công ty xuất nhập khẩu Hà Tây

Hoàn thiện chế độ pháp lý về ký kết và thực hiện hợp đồng xuất khẩu ở công ty xuất nhập khẩu Hà Tây
... A: Chế độ kết thực hợp đồng xuất nhập Phần B: Thực tiễn kết thực hợp đồng xuất công ty xuất nhập Tây Phần C: Hớng hoàn thiện việc kết thực hợp đồng xuất công ty Phần A Chế độ kết ... hàng để thực phơng án kinh doanh, thiếu công ty vay ngân hàng 2) Những vấn đề chung hợp đồng xuất Công xuất nhập Tây tham gia kết hợp đồng xuất hợp pháp, công ty hợp đồng xuất nhập Tây ... thành lập công ty kinh doanh hàng xuất Đông (tỉnh Đông) Tháng 6-1965 công ty hàng xuất Đông hợp với công ty hàng xuất Sơn Tây thành công ty hàng xuất Tây Năm 1976 Sát nhập tỉnh Hà...
 • 70
 • 221
 • 0

thực tiễn kết thực hiện hợp đồng xuất khẩu ở công ty xuất nhập khẩu hà tây

thực tiễn ký kết và thực hiện hợp đồng xuất khẩu ở công ty xuất nhập khẩu hà tây
... độ kết thực hợp đồng xuất nhập Phần B: Thực tiễn kết thực hợp đồng xuất công ty xuất nhập Tây Phần C: Hướng hoàn thiện việc kết thực hợp đồng xuất công ty PHẦN A CHẾ ĐỘ KÝ KẾT VÀ THỰC ... (tỉnh Đông) Tháng 6-1965 công ty hàng xuất Đông hợp với công ty hàng xuất Sơn Tây thành công ty hàng xuất Tây Năm 1976 Sát nhập tỉnh Tây Hoà Bình thành tỉnh Sơn Bình công ty xuất nhập ... ngân hàng để thực phương án kinh doanh, thiếu công ty vay ngân hàng 2) Những vấn đề chung hợp đồng xuất Công xuất nhập Tây tham gia kết hợp đồng xuất hợp pháp, công ty hợp đồng xuất nhập Hà...
 • 73
 • 180
 • 0

phân tích đánh giá hợp đồng xuất nhập khẩu công ty cổ phần dệt may huế

phân tích và đánh giá hợp đồng xuất nhập khẩu công ty cổ phần dệt may huế
... định xuất nhập Công ty Trước thực tế chọn đề tài : PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HỢP ĐỒNG XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ để tìm hiểu rõ hợp đồng ngoại thương Giới thiệu công ty cổ phần Dệt may ... hợp đồng Công ty Cổ phần Dệt may Huế ………………………………………………………………………………30 Bài tiểu luận Nhóm Page Giảng viên: Trần Hà Uyên Thi PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HỢP ĐỒNG XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ ... cấu trúc hợp đồng ngoại thương phần mở đầu hợp đồng công ty cổ phần dệt may Huế chưa đầy đủ : - Tiêu đề: Hợp đồng chưa nêu rõ tên hợp đồng hợp đồng xuất hay nhập - Địa điểm ký kết hợp đồng chưa...
 • 32
 • 1,078
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: một số giải pháp hạn chế rủi ro cho các doanh nghiệp trong việc ký kết và thực hiện hợp đồng xuat khaunghiệp xuất nhập khẩu chú trọng triển khai thương mại điện tử để mở rộng thị trường và thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩugiải pháp nâng cao hiệu quả việc tổ chức giao dịch đàm phán ký kết và thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần may việt thắngký kết và thực hiện hợp đồng xuất khẩuphân tích và đánh giá hợp đồng xuất nhập khẩu công ty cp dệt may huếcơsởlý luận vềhoạt động giao dịch đàm phán ký kết và thực hiện hợp đồng xuất khẩu2thực trạng vềhoạt động giao dnch đàm phán ký kết và thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty tnhh dream vinathực trạng hoạt động giao dịch đàm phán ký kết và thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty tnhh dream vina3một sốgiải pháp hoàn thiện hoạt động giao dnch đàm phán ký kết và thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty tnhh dream vinamột sốgiải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động giao dịch đàm phán ký kết và thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty tnhh dream vinakiểm soát rủi ro trong đàm phán soạn thảo và thực hiện hợp đồngsự cần thiết nghiên cứu rủi ro trong kí kết và thực hiện hợp đổng xnknhững rủi ro thường gặp trong kí kết và thực hiện hợp đồng xnktăng cường các biện pháp quản trị rủi ro trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng điện tửký kết và thực hiện hợp đồng điện tử trong điềuHiệu quả từ phương pháp dạy tác phẩm rừng xà nu của nguyễn trung thành từ góc độ thể loại tiết 63 64 lớp 12a, 12c trường THPT lê văn linhHướng dẫn học sinh lớp 12a1, 12a3 trường THPT quan sơn tiếp cận bài rừng xà nu (nguyễn trung thành) theo sơ đồ tư duyCHUYÊN đề ESTE và LIPITChuyên đề Phi kim Cacbon và silicLàm thế nào để ngây hứng thú cho học sinh trong giờ học lịch sử và việc liên hệ một số vấn đề thời sự vào dạy ở chương trình SGK lớp 12Một số kinh nghiệm về việc sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử việt nam lớp 12, giai đoạn 1930 1954NÂNG CAO HIỆU QUẢ dạy – học THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓANâng cao kết quả học tập môn lịch sử lớp 12, giai đoạn 1919 1930 ở trường THPT như xuân 2 thông qua việc hướng dẫn học sinh tự họcPhong trào yêu nước chống pháp của nhân dân việt nam trong những năm cuối thế kỉ XIX lớp 11 chương trình chuẩnPhương pháp sử dụng sơ đồ tư duy, tích hợp kiến thức liên môn trong giảng dạy lịch sử lớp 10 ( tiết tự chọn văn hóa cổ đại )Vận dụng sơ đồ n g đairi trong khai thác và sử dụng sách giáo khoa khi dạy về hoạt động của nguyễn ái quốc từ 1919 1925Sử dụng sơ đồ để củng cố bài học nhằm nâng cao hiệu quả trong dạy học phần văn bản văn xuôi môn ngữ văn lớp 11Thiết kế bài “vĩnh biệt cửu trùng đài” (trích kịch vũ như tô) của nguyễn huy tưởng theo hướng tích hợpMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả rèn luyện kĩ năng viết bài văn nghị luận về tác phẩm truyện ngắn và tiểu thuyết trong SGK ngữ văn 11 – 12Một số phương pháp dạy học tích cực giúp học sinh nâng cao hứng thú học tập trong giờ đọc hiểu văn bản văn họcBài 19. Đặc điểm bên ngoài của láNâng cao hiệu quả trong dạy học môn ngữ văn bằng phương pháp dạy học theo nhóm và phương pháp dạy học vấn đápTổ chức hoạt động dạy học truyện an dương vương và mị châu, trọng thuỷ theo hướng tích hợp nhằm giáo dục lòng yêu nước cho học sinhBài 13. Cấu tạo ngoài của thânBài 10. Cấu tạo miền hút của rễ