Đánh giá chất lượng của dầu đầu cá ngừ thu được bằng phương pháp thủy phân và sự biến đổi của dầu trong quá trình bảo quản

đánh giá chất lượng của dầu đầu ngừ thu được bằng phương pháp thủy phân sự biến đổi của dầu trong quá trình bảo quản

đánh giá chất lượng của dầu đầu cá ngừ thu được bằng phương pháp thủy phân và sự biến đổi của dầu trong quá trình bảo quản
... suất thu hồi lipid Sau thủy phân đầu ngừ, thu lượng dầu Đem dầu xác định hàm lượng lipid từ tính hiệu suất thu hồi Lượng dầu thu từ 3kg đầu cá: 150g Hàm lượng lipid dầu thu được: ... 3.3.1 Chất lượng cảm quan Kết đánh giá chất lượng cảm quan dầu đầu ngừ thể bảng 3.2 Bảng 3.2 Chất lượng cảm quan dầu thu từ đầu ngừ Dầu đầu ngừ sau tách chiết Chỉ tiêu Màu sắc Vàng Độ Hơi ... 1.2.4.6 Phương pháp thủy phân dung dịch xút loãng 19 1.3 Chỉ tiêu chất lượng dầu ( theo TCVN) 19 1.4 Những biến đổi dầu trình bảo quản 21 1.4.1 Sự thủy phân dầu ...
 • 61
 • 1,081
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng độ ẩm còn lại của chè đen thành phẩm đến chất lượng của chúng trong quá trình bảo quản

Nghiên cứu ảnh hưởng độ ẩm còn lại của chè đen thành phẩm đến chất lượng của chúng trong quá trình bảo quản
... tượng nghiên cứu chè OP biến độc lập độ ẩm ban đầu chè biến phụ thuộc chất lượng chè đen để nghiên cứu • Bước 3: Chọn vấn đề nghiên cứu : Nghiên cứu ảnh hưởng độ ẩm lại chè đen thành phẩm đến chất ... quan hệ độ ẩm chè độ ẩm không khí kho bảo quản theo thời gian bảo quản 4 Bình luận tên báo -Tên báo :Nghiên cứu ảnh hưởng độ ẩm lại chè đen thành phẩm đến chất lượng chúng trình bảo quản - Bình ... luận: Chưa hợp lý cách dung từ “ độ ẩm lại chè đen thành phẩm - Sửa lại: Nghiên cứu ảnh hưởng độ ẩm ban đầu” chè đen thành phẩm đến chất lượng chúng trình bảo quản Cảm ơn thầy bạn lắng nghe...
 • 18
 • 271
 • 0

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỌC SINH MÔN HÓA HỌC HỮU CƠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỌC SINH MÔN HÓA HỌC HỮU CƠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
... nguyên chất, cân chất lỏng chất khí, chất lỏng chất rắn, chất rắn chất khí Mỗi pha chất nghiên cứu nhất, nghóa đại lượng giá trò điểm pha nghiên cứu Chúng ta dùng kí hiệu (h) để tất đại lượng ... Vật lý chất rắn, chất lỏng, chất khí, hạt nhân, hạt bản, vật lý sinh học năm gần nhà toán học xã hội học quan tâm nghiên cứu chuyển pha 1.4 NHỮNG PHA VÀ CHUYỂN PHA QUAN TRỌNG TRONG VẬT LÝ HỌC Khi ... Đối với Heli II, quan sát thấy tượng siêu chảy (không có độ nhớt) 1.5 CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CHUYỂN PHA 1.5.1 Phương pháp trường tự hợp : Phương pháp “trường tự hợp” phương pháp tương tác phân...
 • 47
 • 292
 • 0

Đánh giá hàm lượng axit phytic ở một số giống lúa bằng phương pháp sinh hóa microsatellite

Đánh giá hàm lượng axit phytic ở một số giống lúa bằng phương pháp sinh hóa và microsatellite
... lƣợng axit phytic số giống lúa địa phƣơng giống lúa đột biến để tìm dòng có hàm lƣợng axit phytic thấp phục vụ cho công tác chọn giống lúa giàu dinh dƣỡng 1.3 yêu cầu Pha đƣợc dung dịch hóa chất ... axit phytic thấp tƣơng đƣơng mức hai hạt biểu tính axit phytic thấp mức Cá thể số có hạt biểu tính axit phytic thấp mức hạt biểu tính axit phytic thấp mức Cá thể số 16 có hạt biểu tính axit phytic ... axit phytic thấp nằm nhiễm sắc thể số Marker RM 207 cho thấy khác biệt cá thể 39 có hàm lƣợng axit phytic cao cá thể có hàm lƣợng axit phytic thấp Dựa vào dòng đối chứng cao hàm lƣợng axit phytic...
 • 49
 • 348
 • 1

Sử dụng động vật không xương sống cỡ lớn đánh giá chất lượng nước một số dòng suối vùng Ba Vì phương pháp phân tích đa biến, đa chiều ; phương pháp sử dụng hệ thống điểm BMWP

Sử dụng động vật không xương sống cỡ lớn đánh giá chất lượng nước một số dòng suối vùng Ba Vì phương pháp phân tích đa biến, đa chiều ; phương pháp sử dụng hệ thống điểm BMWP
... tài Sử dụng động vật không xương sống cỡ lớn đánh giá chất lượng nước số dòng suối vùng Ba (Áp dụng phương pháp: phương pháp phân tích đa biến, đa chiều; phương pháp sử dụng hệ thống cho điểm ... tài: Sử dụng động vật không xương sống cỡ lớn đánh giá chất lượng nước số dòng suối vùng Ba (Áp dụng phương pháp: phương pháp phân tích đa biến, đa chiểu; phương pháp sử dụng hệ thống điểm BMWP ... sống Động vật khôna xương sống, thực để tài Sử dụng động vật không xương sống cỡ lớn đánh giá chất lượng nước số dòng suối vùng Ba (áp đụng phương pháp: phương pháp phân tích đa biến, đa chiều...
 • 39
 • 370
 • 0

Tìm hiểu về sự biến đổi của protein của các loại đậu trong quá trình bảo quản, chế biến

Tìm hiểu về sự biến đổi của protein của các loại đậu trong quá trình bảo quản, chế biến
... chức biến đổi chúng trình chế biến bảo quản Tìm hiểu protein cần xem xét đến nguồn thu nhận protein Quá trình tìm hiểu hệ thống protein loại đậu đỗ cung cấp cho kiến thức protein thuộc họ đậu ... có đầy đủ 10 loại acid amin cần thiết Các sản phẩm thực phẩm từ loại đậu chế biến dựa tính chất chức protein có thân nguyên liệu đậu Các protein không ngừng biến đổi trình chế biến bảo quản Nắm ... thống protein đậu đỗ: 1.1 Protein số loại đậu: 5.1.1 Đậu nành: Ta biết đậu nành giàu protein Trong sữa đậu nành có 4% protein, đậu hũ có 8% bột đậu nành có từ 40-50% Điểm độc đáo protein đậu nành...
 • 25
 • 1,030
 • 10

BÁO CÁO ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THÊM AXÍT ASCORBIC ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA ỚT TRONG QUÁ TRÌNH SẤY

BÁO CÁO ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THÊM AXÍT ASCORBIC ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA ỚT TRONG QUÁ TRÌNH SẤY
... ĐỀ TÀI: ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THÊM AXÍT ASCORBIC ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA ỚT KHÔ ảnh hưởng đến chất lượng màu sắc ớt Có hai nhóm enzyme lipoxygen bật (EC 1.13.11.12;linoleate: ... có ảnh hưởng thấp đến trình oxi hóa sắc tố có hiệu giá trị ban đầu tổng màu NHÓM 12 Page ĐỀ TÀI: ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THÊM AXÍT ASCORBIC ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA ỚT KHÔ Dù cho ổn định AA thấp ảnh hưởng ... đưa vào báo cáo để tính toán liệu phân tích từ kiểm tra thống kê đơn lẻ NHÓM 12 Page ĐỀ TÀI: ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THÊM AXÍT ASCORBIC ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA ỚT KHÔ KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Tổng sắc tố ớt phân...
 • 9
 • 286
 • 0

Đề tài SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI GELATINE NỒNG ĐỘ GELATINE ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA MARSHMALLOW TRONG THỜI GIAN BẢO QUẢN

Đề tài SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI GELATINE VÀ NỒNG ĐỘ GELATINE ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA MARSHMALLOW TRONG THỜI GIAN BẢO QUẢN
... SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI GELATINE VÀ NỒNG ĐỘ GELATINE ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA MARSHMALLOW TRONG THỜI GIAN BẢO QUẢN I Tóm tắt: Sự ảnh hưởng nồng độ Gelatine, khả tạo gel nguồn gốc đến chất lượng thời ... ảnh hưởng đến độ cứng mashmallow ( Jackson, 1995; Heenan, 2004) IV.3: Sự độ ẩm: Sự độ ẩm theo thời gian yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng ảnh hưởng đến việc hình thành tinh thể kết tinh đường Marshmallow ... cường độ Bloom Nồng độ 2 =nồng độ Đại diện cho Bloom nồng độ gelatin A 2.2%, đại diện cho bloom nồng độ gelatin lại Bảng 1: Nguồn gốc, cường độ Bloom nồng độ mẫu gelatine Mẫu Nguồn gốc Cường độ Bloom...
 • 20
 • 379
 • 2

khảo sát quy trình sản xuất gạo ảnh hưởng của độ ẩm gạo nguyên liệu đến tỷ lệ gạo gãy qua côn đoạn xát trắng các biến đổi xảy ra trong thời gian bảo quản (xí nghiệp lương thực cái cam – vĩnh long)

khảo sát quy trình sản xuất gạo ảnh hưởng của độ ẩm gạo nguyên liệu đến tỷ lệ gạo gãy qua côn đoạn xát trắng và các biến đổi xảy ra trong thời gian bảo quản (xí nghiệp lương thực cái cam – vĩnh long)
... xay xát không kỹ thuật, ảnh hƣởng độ ẩm Vì nghiên cứu “ hảo sát quy trình sản xuất gạo, ảnh hƣởng ẩm độ gạo nguyên liệu đến tỷ lệ gạo gãy qua công đoạn xát trắng biến đổi xảy trình bảo quản gạo ... kỹ thuật nguyên tắc hoạt động thiết bị, độ ẩm gạo nguyên liệu đến tỷ lệ gãy qua công đoạn xát trắng độ ẩm từ 16,9 17,5% cho tỷ lệ gạo gãy thấp biến đổi xảy thời gian bảo quản gạo nghiệp nhằm ... tài Khảo sát quy trình sản xuất gạo, ảnh hƣởng độ ẩm gạo nguyên liệu đến tỷ lệ gạo gãy qua công đoạn xát trắng biến đổi xảy trình bảo quản La Huệ Ngọc thực đƣợc Hội đồng chấm luận văn thông qua...
 • 59
 • 205
 • 0

Nghiên cứu, khảo sát chất lượng hệ thống điều khiển kín khí nén bằng phương pháp mô phỏng thí nghiệm

Nghiên cứu, khảo sát chất lượng hệ thống điều khiển kín khí nén bằng phương pháp mô phỏng và thí nghiệm
... đạo nghiệm số Chương : Khảo sát chất lượng hệ dẩn động khí nén kín phương pháp thí nghiệm 5.1 Phương pháp khảo sát hệ thống điều khiển 5.2 Chọn hình hệ dẩn động khí nén điều ... học hệ thống điều khiển tự động phỏng. Đó đònh hướng cho việc nghiên cứu đề tài luận án Mục đích nghiên cứu Việc nghiên cứu, khảo sát hệ thống điều khiển khí nén mạch kín bằn g phương pháp ... sát hệ dẩn động khí nén mạch kín; kết hợp lý thuyết điều khiển tự động phần mềm Matlab để xây dựng phương pháp khảo sát cho hệ thống liên tục đơn giản  Phương pháp nghiên cứu: Kết hợp thực nghiệm; ...
 • 22
 • 188
 • 0

Nghiên cứu nâng cao chất lượng rượu đặc sản bàu đá–bình định bằng phương pháp hấp phụ oxi hóa

Nghiên cứu nâng cao chất lượng rượu đặc sản bàu đá–bình định bằng phương pháp hấp phụ và oxi hóa
... văn: "Nghiên cứu nâng cao chất lượng rượu đặc sản Bàu Đá–Bình Định phương pháp hấp phụ oxi hóa" thực nhằm mục tiêu tìm giải pháp hữu ích, phù hợp với điều kiện sản xuất kinh tế để khử hiệu tạp chất ... chế rượu bao gồm ba phương pháp: phương pháp lọc than hoạt tính, sục khí ozon, sục đuổi khí không khí 32 CHƯƠNG II ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Các phương pháp phân tích, phương ... điểm phương pháp tinh chế rượu sau Bảng 1.1 - So sánh ưu, nhược điểm phương pháp tinh chế STT Tên phương pháp Ưu điểm Nhược điểm 30 Phương pháp nhiệt Phương pháp hóa học Hiệu suất tách tạp chất cao, ...
 • 98
 • 268
 • 0

Khảo sát các biến đổi của lipid trong quá trình bảo quản, chế biến

Khảo sát các biến đổi của lipid trong quá trình bảo quản, chế biến
... quản chế biến cách Trong tiểu luận này, chúng em trình bày sơ lược lipid, biến đổi bảo quản chế biến thực phẩm thông qua đề tài: LIPID THỰC PHẨM VÀ QUÁ TRÌNH BIẾN ĐỔI CỦA NÓ LIPID TRONG BẢO QUẢN ... đổi trình bảo quản chế biến thực phẩm Trong trình chiên, có nhiều biến đổi vật lí hóa học xảy chất béo Các phản ứng trình biến đổi xảy dầu trình chiên Bảng có nhiều phản ứng hóa học biến đổi ... bảo quản dầu mỡ C NHỮNG BIẾN ĐỔI CỦA LIPID TRONG QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM GIA NHIỆT 1.1 Quá trình chiên Chiên trình gia nhiệt nhiệt độ cao, khoảng 1900C (3750F) Quá trình chiên dựa theo nguyên...
 • 67
 • 4,769
 • 63

Đề tài 33 tìm hiểu những biến đổi dinh dưỡng của rau trong quá trình bảo quản ở nhiệt độ thường

Đề tài 33 tìm hiểu những biến đổi dinh dưỡng của rau trong quá trình bảo quản ở nhiệt độ thường
... Phần 2: SỰ BIẾN ĐỔI DINH DƯỠNG CỦA RAU TRONG QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN NHIỆT ĐỘ THƯỜNG 2.1 Quá trình hô hấp rau Để trì trình sống, thực vật nói chung, rau nói riêng tiến hành trình trao đổi chất với ... quản nhiệt độ thường xảy số biến đổi vật lí dẫn tới giảm chất lượng.(10) 2.2 Những biến đổi rau nhiệt độ thường 2.2.1 Sự nước Hơi nước thoát từ rau bảo quản sản phẩm trình hô hấp hiếu khí rau ... hái thời gian bảo quản nhiệt độ thường, rau diễn nhiều trình sinh hóa quan trọng mà chủ yếu qua trình dị hóa Quá trình dị hóa thời kì hô hấp làm biến đổi số thành phần hóa học rau 1.2.7 Các hợp...
 • 23
 • 293
 • 0

nghiên cứu về sắc tố chlorophyll trong rau quả những biến đổi củatrong quá trình bảo quản chế biến

nghiên cứu về sắc tố chlorophyll trong rau quả và những biến đổi của nó trong quá trình bảo quản và chế biến
... màu sắc hấp dẫn 2.6 Những biến đổi chlorophyll chế biến bảo quản [8], [14] Hình 2.7 Cơ chế phản ứng cho suy giảm chlorophyll rau chế biến lưu trữ a = gây nhiệt Trong trình chế biến bảo quản rau ... Trong đồ án này, có nhiệm vụ Nghiên cứu sắc tố Chlorophyll rau biến đổi trình bảo quản chế biến nhằm tìm hiểu cách sâu sắc toàn diện chất tác dụng Chlorophyll, hàm lượng, tính chất biến đổi ... phép Trong trình chế biến bảo quản sản phẩm màu sắc thường đi, bị biến đổi màu bị màu Để giữ màu sắc cho thực phẩm có biện pháp sau [1] - Xây dựng quy trình công nghệ bảo toàn tối đa màu sắc tự...
 • 40
 • 200
 • 3

tieu luan công nghệ sau thu hoạch TÌM HIỂU NGUYÊN LIỆU RAU QUẢ TƯƠI CÁC BIẾN ĐỔI CỦA CHÚNG TRONG QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN

tieu luan công nghệ sau thu hoạch TÌM HIỂU NGUYÊN LIỆU RAU QUẢ TƯƠI VÀ CÁC BIẾN ĐỔI CỦA CHÚNG TRONG QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN
... CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM MÔN: CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH - - ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU NGUYÊN LIỆU RAU QUẢ TƯƠI VÀ CÁC BIẾN ĐỔI CỦA CHÚNG ... tài Tìm hiểu nguyên liệu rau, tươi biến đổi chúng trình bảo quản làm nội dung cho tiểu luận Hiểu rõ tính chất thân rau quả, người sản xuất trồng trọt rau quả, bảo quản sau thu hoạch hay nhà ... dụ: Trong khoai tây phytoncide solanin, carot tinh dầu, tỏi alixin… 45 CHƯƠNG 2: CÁC BIẾN ĐỔI CỦA RAU QUẢ TƯƠI TRONG QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN 2.1 Mục đích, nguyên tắc việc bảo quản rau quả tươi...
 • 70
 • 806
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tìm hiểu về sự biến đổi của protein của các loại đậu trong quá trình bảo quản chế biếnđánh giá vai trò của htx trong quá trình điều hành chỉ đạo sản xuấtkết quả về sự biến đổi chỉ số acid và chỉ số peroxid của dầu trong quá trình bảo quảnchỉ số peroxid của dầu trong quá trình bảo quảnsự thay đổi lutein và các đồng phân cis của lutein trong quá trình bảo quản nước ép cà rốtsự thay đổi của α carotene và các đồng phân cis của α carotene trong quá trình bảo quản nước ép cà rốtsự thay đổi của β carotene và các đồng phân cis của β carotene trong quá trình bảo quản nước ép cà rốtsự thay đổi hệ vi sinh vật của sữa trong quá trinh bảo quảnthánh phần hoá học của nôgn sản và những biến đổi của chúng trong qúa trình bảo quản3 8 sự thay đổi màu sắc của sơri trong quá trình bảo quản 49và sự biến đổi của nó trong quá trình bảo quảnsự thay đổi một số thành phần hóa sinh của vải trong quá trình bảo quảnluận văn đánh giá chất lượng của dầu cáđánh giá chất lượng của dầu đầu cá ngừ vây vàngcác phương pháp đánh giá chất lượng của sản phẩm xăng và dầu diesel doGi i ph p n ng cao n ng l c c nh tranh c a ng n h ng th ng m i c ph n H ng H i Vi t Nam trong i u ki n h i nh p t ch c kinh t th gi i WTOM t s gi i ph p nh m t ng c ng huy ng v n t i Ng n H ng C ng Th ng Ho n Ki mPh n t ch t i ch nh v n ng cao hi u qu t i ch nh c a T ng c ng ty H ng kh ng Vi t NamTh c tr ng cho vay h s n xu t t i Ng n h ng n ng nghi p v ph t tri n n ng th n huy n Kinh M nM t s gi i ph p ho n thi n ch nh s ch Marketing qu c t nh m th c y xu t kh u c c s n ph m ho d u t i c ng ty Ho d u PetrolimexQu n l th ng hi u c a c c doanh nghi p vi t Nam trong l nh v c h ng ti u d ngTh c tr ng d ch v qu ng c o v t ch c s ki n trong kinh doanh c a c ng ty tr ch nhi m h u h n qu ng c o th ng m i v c ng nghi p H N iM t s gi i ph p nh m ho n thi n v ph t tri n c c c ng ty ch ng kho n Vi t Nam giai o n hi n nayth c tr ng v gi i ph p ho t ng qu ng c o c a Trung t m qu ng c o v d ch v ph t thanh i Ti ng n i Vi t NamX y d ng chi n l c s n ph m t i c ng ty b nh k o H i HTh c tr ng qu tr nh c ph n ho doanh nghi p nh n c Vi t Namnh gi c phi u m h nh chi t kh u d ng ti nHo n thi n ch nh s ch t gi Vi t nam th c hi n n n kinh t m h ng t i h i nh pKinh nghi m c a m t s n c v th c trang p d ng ch t gi Vi t NamL i Su t v vai tr c a L i Su t trong vi c huy ng v nT gi h i o i v vi c p d ng ch t gi Vi t NamChuong trinh ngay hoi doc sachGioi thieu von tai lieu Thu vien Bo Tu phap1231 QD TTg KH PT DNNVV 2011 201545 b i t p PH P D I H NH V PH P NG D NG TRONG M T PH NG File word c l i gi i chi ti t