Ảnh hưởng của aflatoxin lên tỉ lệ sống và tốc độ tăng trưởng của cá tra (pangasius hypophthalmus)

Ảnh hưởng của Aflatoxin lên tỉ lệ sống tốc độ tăng trưởng tra (Pangasius hypophthalmus)

Ảnh hưởng của Aflatoxin lên tỉ lệ sống và tốc độ tăng trưởng cá tra (Pangasius hypophthalmus)
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN BÁO CÁO KHOA HỌC Đề tài cấp Bộ ẢNH HƯỞNG CỦA AFLATOXIN LÊN TỈ LỆ SỐNG VÀ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG CỦA CÁ TRA (Pangasius hypophthalmus) ... không làm ảnh hưởng đến tỉ lệ sống Theo Abdelhamid et al (1998), nheo Mỹ chịu đựng độc tố aflatoxin tốt so với rô phi Với kết nghiên cứu ảnh hưởng AFB1 lên sinh trưởng tỉ lệ sống Tra cho ... cảm tra với bệnh mủ gan cho ăn thức ăn có chứa hàm lượng AFB1 khác 3.6 Xử lý số liệu Chương Kết thảo luận 4.1 Ảnh hưởng Aflatoxin B1 lên tốc độ tăng trưởng tỉ lệ sống Tra 4.2 Ảnh hưởng...
 • 39
 • 500
 • 1

Tài liệu BÁO CÁO KHOA HỌC: "ẢNH HƯỞNG CỦA AFLATOXIN LÊN TỈ LỆ SỐNG TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG CỦA TRA (Pangasius hypophthalmus)" doc

Tài liệu BÁO CÁO KHOA HỌC:
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN BÁO CÁO KHOA HỌC Đề tài cấp Bộ ẢNH HƯỞNG CỦA AFLATOXIN LÊN TỈ LỆ SỐNG VÀ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG CỦA CÁ TRA (Pangasius hypophthalmus) Mã số đề tài: ... hưởng đến tỉ lệ sống Theo Abdelhamid et al (1998), nheo Mỹ chịu đựng độc tố aflatoxin tốt so với rô phi Với kết nghiên cứu ảnh hưởng AFB1 lên sinh trưởng tỉ lệ sống Tra cho thấy ... đo nhiệt độ ngày lần nhiệt kế, pH đo lần/tuần Tăng trưởng cá: Mẫu tăng trưởng thu sau 15 ngày cách cân thể bể Tính toán tiêu sinh trưởng tỉ lệ sống theo công thức sau: Tốc độ tăng trưởng...
 • 39
 • 513
 • 1

ảnh hưởng của độ mặn khác nhau lên tỷ lệ sống tốc độ tăng trưởng của bống tượng ( oxyeleotris mamoratus )

ảnh hưởng của độ mặn khác nhau lên tỷ lệ sống và tốc độ tăng trưởng của cá bống tượng ( oxyeleotris mamoratus )
... Ảnh hưởng độ mặn khác lên tỉ lệ sống tốc độ tăng trưởng bống tượng (OxyeLeotris marmoratus BLeeker)” tiến hành 1.1 Mục tiêu đề tài Đánh giá tỉ lệ sống tốc độ tăng trưởng bống tượng độ mặn ... 3.6 Tỷ lệ sống (SurvivaL rate, SR) SR( %) = (Số thu / Số thả lúc đầu) x 100 Tăng trưởng tuyệt đối (DWG) (g/ ngày) = (Wt –Wo )/ t Tăng trưởng tương đối (SGR) (% /ngày) = 100 x (LnW t -LnW c )/ t ... không ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng tỷ lệ sống 4.2 Tăng trọng tỷ lệ sống bống tượng độ mặn khác 4.2.1 Tăng trọng Trong thí nghiệm khối lượng ghi nhận theo tháng, đồng thời theo dõi tốc...
 • 41
 • 989
 • 1

Ảnh hưởng của mật độ ương, thức ăn lên tỷ lệ sống tốc độ tăng trưởng của Hồng Mỹ (Sciaenops ocellatus Linnaeus 1766) giai đoạn từ bột đến 60 ngày tuổi

Ảnh hưởng của mật độ ương, thức ăn lên tỷ lệ sống và tốc độ tăng trưởng của cá Hồng Mỹ (Sciaenops ocellatus Linnaeus 1766) giai đoạn từ cá bột đến 60 ngày tuổi
... độ ương đến tỷ lệ sống tăng trưởng Hồng Mỹ giai đoạn từ bột đến 60 ngày tuổi - Đánh giá ảnh hưởng thức ăn đến tỷ lệ sống tăng trưởng Hồng Mỹ giai đoạn từ bột đến 60 ngày tuổi 3 CHƯƠNG ... sống tăng trưởng Hồng Mỹ giai đoạn từ bột đến 60 ngày tuổi 3.3.1 Ảnh hưởng thức ăn đến tỷ lệ sống Hồng Mỹ từ giai đoạn bột đến 30 ngày tuổi Để đánh giá ảnh hưởng loại thức ăn đến tỷ lệ ... trùng, giống sinh trưởng phát triển 3.2 Ảnh hưởng mật độ ương đến tỷ lệ sống tăng trưởng Hồng Mỹ giai đoạn từ bột đến 60 ngày tuổi 3.2.1 Ảnh hưởng mật độ ương đến tỷ lệ sống Hồng mỹ giai...
 • 98
 • 387
 • 4

Theo dõi tỉ lệ sống tốc độ tăng trưởng của ngựa đen (hippocampus kuda bleeker,1852) nhập từ nha trang ra nuôi trên bể qua hệ thống lọc tuần hoàn tại cát bà – hải phòng

Theo dõi tỉ lệ sống và tốc độ tăng trưởng của cá ngựa đen (hippocampus kuda bleeker,1852) nhập từ nha trang ra nuôi trên bể qua hệ thống lọc tuần hoàn tại cát bà – hải phòng
... (Hippocampus kuda Bleeker,1852) nhập từ Nha Trang nuôi bể qua hệ thống lọc tuần hoàn Cát Hải Phòng với nội dung: Theo dõi sinh trưởng ngựa đen Theo dõi tỷ lệ sống ngựa đen Theo dõi chất ... cứu: Theo dõi tỉ lệ sống tốc độ tăng trưởng ngựa đen nuôi bể hệ thống lọc tuần hoàn Theo dõi tỉ lệ sống, sức khỏe nuôi (hàng ngày) Theo dõi tốc độ tăng trưởng khối lượng (15ngày/lần) Theo dõi ... nước nuôi Nhằm đánh giá khả di giống ngựa đen từ Nha Trang nuôi Hải Phòng, đánh giá công nghệ xử lý nước biển hệ thống lọc tuần hoàn nuôi ngựa Hải Phòng Qua đề xuất mô hình công nghệ xử...
 • 71
 • 326
 • 1

Ảnh hưởng của mật độ nuôi, thời gian chiếu sáng đến tỷ lệ sống tốc độ tăng trưởng của chim vây vàng (trachinotus blochii lacepede, 1801) ương từ hương lên giống trong hệ thống bể lọc sinh học

Ảnh hưởng của mật độ nuôi, thời gian chiếu sáng đến tỷ lệ sống và tốc độ tăng trưởng của cá chim vây vàng (trachinotus blochii lacepede, 1801) ương từ cá hương lên cá giống trong hệ thống bể lọc sinh học
... nuôi đến tỷ lệ sống sinh trƣởng mức độ phân đàn chim vây vàng từ giai đoạn Hƣơng lên Giống hệ thống bể lọc sinh học - Ảnh hƣởng chế độ chiếu sáng đến tỷ lệ sống sinh trƣởng chim vây vàng ... hƣởng mật độ, thời gian chiếu sáng đến tỷ lệ sống tốc độ tăng trƣởng chim vây vàng (Trachinotus blochii Lacepide, 1801) ƣơng từ giai đoạn hƣơng lên giống hệ thống bể lọc sinh học Mục ... con/ L Mật độ 4,5 con/ L Mật độ 6,0 con/ L Mậ t độ Hình 3.2 Tỷ lệ sống (%) mật độ chim vây vàng mật độ Tỷ lệ sống chim vây vàng ƣơng mật độ từ 1,5 đến 3,0 con/l nghiên cứu cao tỷ lệ sống...
 • 56
 • 83
 • 0

Nghiên cứu về kiểu hình, tỷ lệ sống tốc độ tăng trưởng của chép trần hunggary, chép vàng indonesia con lai f1 thuận nghich giữa chúng luận văn thạc sĩ nông lâm ngư

Nghiên cứu về kiểu hình, tỷ lệ sống và tốc độ tăng trưởng của cá chép trần hunggary, cá chép vàng indonesia và con lai f1 thuận nghich giữa chúng luận văn thạc sĩ nông lâm ngư
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGHIÊN CỨU VỀ KIỂU HÌNH, TỶ LỆ SỐNG VÀ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG CỦA CÁ CHÉP TRẦN HUNGARY, CÁ CHÉP VÀNG INDONESIA CON LAI F1 THUẬN NGHỊCH GIỮA CHÚNG LUẬN VĂN TỐT ... Nghiên cứu kiểu hình, tốc độ tăng trưởng tỷ lệ sống chép trần Hungary, chép vàng Indonesia lai F1 thuận nghịch chúng Mục tiêu nghiên cứu: Tìm sai khác kiểu hình, tốc độ tăng trưởng, tỷ ... loại kiểu hình: chép vảy, Có loại kiểu hình: chép dạng chép vàng indonesia chép trần vảy, chép Indonesia, chép trần 97% kiểu chép vảy thường chép đen 65% chép vảy thường 2% kiểu...
 • 59
 • 423
 • 2

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ ương tới tỷ lệ sống tốc độ sinh trưởng của hồng đỏ (lụtanus erythropterrus bloch, 1970) giai đoạn hương lên giống

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ ương tới tỷ lệ sống và tốc độ sinh trưởng của cá hồng đỏ (lụtanus erythropterrus bloch, 1970) giai đoạn cá hương lên cá giống
... erythropterus Bloch, 1790) giai ño n hương lên gi ng * Nghiên c u nh hư ng c a m t ñ ương t i t l s ng c a H ng ñ (Lutjanus erythropterus Bloch, 1790) giai ño n hương lên gi ng Trư ng ... c Tuy nhiên t l s ng trình ương gi ng th p m i ñ t 19% ương t giai ño n b t lên hương, t hương lên gi ng ñ t 60% (Báo cáo c a Trung tâm Khuy n ngư trung ương năm 2007) [10] ðó m t ... ñ sinh trư ng, t l s ng c a H ng ñ giai ño n hương lên gi ng * N i dung nghiên c u: * Nghiên c u nh hư ng c a m t ñ ương t i t c ñ sinh trư ng c a H ng ñ (Lutjanus erythropterus Bloch,...
 • 68
 • 420
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ ương tới tỷ lệ sống tốc độ sinh trưởng của bống bớp (bostrichthys sinensis lacepède, 1801) giai đoạn hương lên giống tại nam định

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ ương tới tỷ lệ sống và tốc độ sinh trưởng của cá bống bớp (bostrichthys sinensis lacepède, 1801) giai đoạn cá hương lên cá giống tại nam định
... u nh hư ng c a m t ñ ương t i t l s ng t c ñ sinh trư ng c a b ng b p (Bostrichthys sinensis Lacepède, 1801) giai ño n hương lên gi ng t i Nam ð nh ” * M c tiêu nghiên c u - M c tiêu ... hư ng c a m t ñ ương t i t l s ng c a b ng b p (Bostrichthys sinensis Lacepède, 1801) giai ño n hương (1,5cm/con) lên gi ng (6cm/con) - Nghiên c u nh hư ng c a m t ñ ương t i t c ñ ... l n - Cân ño ñ nh kỳ 10 ngày/l n v i s lư ng m u 30 th /lô * Sơ ñ thí nghi m ương hương lên gi ng Giai ño n hương (1,5cm) lên gi ng (6cm) Mð2 M t ñ 150con/m3 Mð1 M t ñ 100con/m3...
 • 83
 • 387
 • 2

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao tỷ lệ sống tốc độ sinh trưởng của cây con bạch đàn (e urophylla dòng u6 ) nuôi cấy mô ở giai đoạn vườn ươm tại trung tâm khoa học sản xuất lâm nông nghiệp tỉnh quảng ninh

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao tỷ lệ sống và tốc độ sinh trưởng của cây con bạch đàn (e urophylla dòng u6 ) nuôi cấy mô ở giai đoạn vườn ươm tại trung tâm khoa học và sản xuất lâm nông nghiệp tỉnh quảng ninh
... bin phỏp k thut nõng cao t l sng v tc sinh trng ca cõy Bch n (E Urophylla dũng U6 ) nuụi cy mụ giai on m ti Trung tõm khoa hc v sn xut lõm nụng nghip tnh Qung Ninh" S húa bi Trung tõm Hc liu ... NGUYấN CAO THU DNG Tờn ti: Nghiờn cu mt s bin phỏp k thut nõng cao t l sng v tc sinh trng ca cõy Bch n (E Urophylla dũng U 6) nuụi cy mụ giai on m ti Trung tõm khoa hc v sn xut lõm ... giỏ tr kinh t cao ó c kim nghim nh bch n uro (E urophylla) , bch n tere (E tereticornis), ú bch n E urophylla cú th mc ln vi bch n E alba (Martin and Cossalater 1975 - 197 6) Bch n E urophylla thớch...
 • 75
 • 437
 • 0

BÁO CÁO " ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CYPERMETHRIN Ở CÁC NỒNG ĐỘ KHÁC NHAU LÊN TỈ LỆ SỐNG HIỆN TƯỢNG HOẠI TỬ CƠ QUAN GAN TỤY TRÊN TÔM SÚ NUÔI TRONG ĐIỀU KIỆN THỰC NGHIỆM TRONG NHÀ KÍN " doc

BÁO CÁO
... hai cypermethrin ảnh hưởng đến tượng hoại tử gan tụy dạng tôm nuôi điều kiện thực nghiệm nhà kín Tôm đối chứng tôm chết cấp tính nồng độ cypermethrin cao (0.05 ppb) dấu hiệu hoại tử gan tụy ... hành kiểm tra độc tính cypermethrin tôm đồng thời đánh giá ảnh hưởng cypermethrin lên quan gan tụy tôm điều kiện thực nghiệm VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Tôm thí nghiệm: Tôm giống Trung ... mô gan tụy Kết nghiên cứu cho phép kết luận tôm chết tôm có dấu hiệu hoại tử dạng quan gan tụy tác động cypermethrin điều kiện thực nghiệm Từ khóa: cypermethrin; hoại tử gan tụy dạng 1; tôm sú...
 • 8
 • 332
 • 1

Ảnh hưởng màu sắc của bể ương lên tỉ lệ sống sự phát triển của cua biển Scylla serrata (Forskål) doc

Ảnh hưởng màu sắc của bể ương lên tỉ lệ sống và sự phát triển của cua biển Scylla serrata (Forskål) doc
... bố ấu trùng đáy bể hạn chế gây sốc cho ấu trùng Kết minh chứng màu bể ương ảnh hưởng đáng kể lên tỉ lệ sống ấu trùng cua biển phát triển loài giáp xác Người dịch: Ks Huỳnh Trường Giang (htgiang@ctu.edu.vn), ... loạt hơn, bể ương màu trắng phát triển giai đoạn zoae chậm Điều cho thấy bể ương màu sẫm thức ăn sử dụng có hiệu hơn, hạn chế đượcsự phân bố ấu trùng đáy bể hạn chế gây sốc cho ... Rabbani, Chaoshu Zeng Effects of tank colour on larval survival and development of mud crab Scylla serrata (Forskål) Aquaculture Research Vol 36 (11) 1112 -1119 2005 ...
 • 2
 • 207
 • 0

Báo cáo khoa học: Khảo sát tác động của tốc độ làm lạnh nồng độ huyết thanh lên tỉ lệ sống tính gốc của tế bào gốc trung mô sau khi đông lạnh pdf

Báo cáo khoa học: Khảo sát tác động của tốc độ làm lạnh và nồng độ huyết thanh lên tỉ lệ sống và tính gốc của tế bào gốc trung mô sau khi đông lạnh pdf
... Huy n phù c n t bào v i ml môi trư ng ñông l nh (tương ng t ng môi trư ng) vào c n t bào trên, chuy n toàn b huy n phù t bào vào Cryotube 1,8 ml Dán nhãn ñánh ñ u dòng t bào, lo i môi trư ng tương ... nh in situ, t l s ng c a t bào sau trình ñông l nh không cao, c ba môi trư ng ñ u th p 50% t bào s ng T l t bào s ng môi trư ng th p môi trư ng môi trư ng n ng ñ huy t môi trư ng ñông l nh th p ... pháp ñông l nh c c nhanh Tác ñ ng c a huy t lên s c s ng t bào sau gi i ñông có, ch t n t i m t ngư ng nh t ñ nh (có th 50%) Tính g c c a t bào g c trung máu cu ng r n sau trình ñông l nh b ng...
 • 11
 • 249
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu đến giá cả quốc tế và tốc độ tăng trưởng của các nƣớcgdp và tốc độ tăng trưởng của việt nam 2013phân tích mối quan hệ thất nghiệp lạm phát và tốc độ tăng trưởng kinh tế đồng thời minh họa trên số liệu thực tế của việt nam những năm gần đâybai tap tinh ty le dan so thanh thi va toc do tang truong dan so do thivề quy mô và tốc độ tăng trưởng của nguồn vốn huy độngvề quy mô và tốc độ tăng trưởng của nguồn vốnthực trạng đầu tư và tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế việt nam giai đoạn 1998 2004quy mô và tốc độ tăng trưởng của thị trườngngạch và tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của việt nam giai đoạn 2001 2008mô và tốc độ tăng trưởng các dự án fdi của từng tỉnhmô cầu và tốc độ tăng trưởng của thị trườngcơ cấu và tốc độ tăng trưởng của nguồn vốnlà ngành có qui mô và tốc độ tăng trưởng khá cao và đáp ứng được nhu cầu của thị trường trong nướcqui mô và tốc độ tăng trưởng của hoạt động lữ hành quốc tế ở viêt nammô và tốc độ tăng trưởng của khúc thị trườngĐề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn Anphương pháp làm bánh flan tại nhàKhảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầu1000 Quick Writing Ideasbài tập tuần logic và cách học tốt logicthuyết trình dân sự bài tập nhómKẾ HOẠCH DẠY TỰ CHỌN CHỦ ĐỀ BÁM SÁT MÔN TOÁN KHỐI 6Kế hoạch giảng dạy khối 12 môn tin họcVận dụng kiến thức liên môn để viết bài văn cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn thi sĩ và tinh thần chiến sĩ qua bài thơ220 IELTS SPEAKING TOPICS_02Phát triển kĩ năng thích ứng nghề qua thực hành, thực tập nghề nghiệp cho sinh viên Cao đẳng kĩ thuậtBộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2 có đáp ánCo che di truyen va bien di phan tuLien ket gen va hoan vi genBài 4 cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóaBài 9: NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨABÀI 5: QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂNTỘC TÔN GIÁOBÀI 9: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC