KHối u buồng trứng thầy nguyễn quốc TUấn

Khối u buồng trứng

Khối u buồng trứng
... tiếp tục đi u trị hoá chất Phần II: UNG THƯ BUỒNG TRỨNG Khối u buồng trứng ĐẠI CƯƠNG Ung thư buồng trứng loại ung thư thường gặp bệnh ung thư phụ khoa, tỷ lệ tử vong cao Ung thư buồng trứng xếp ... hay gây ung thư buồng trứng Hình Ung thư bi u buồng trứng TRI U CHỨNG VÀ CHẨN ĐOÁN 2.1 Tri u chứng Tri u chứng hay gặp đau bụng, bụng lớn, cảm giác khó ch u, m u tử cung Ung thư buồng trứng ... bụng ch u hông IIIb: Di màng bụng ch u hông có kích thước < cm IIIc: Di màng bụng ch u hông có kích thước > cm - Giai đoạn IV: Khối u hay buồng trứng có di xa Khối u buồng trứng Khối u buồng trứng...
 • 8
 • 1,572
 • 14

SẢN PHỤ KHOA - KHỐI U BUỒNG TRỨNG ppsx

SẢN PHỤ KHOA - KHỐI U BUỒNG TRỨNG ppsx
... õi u Có thể ùng thước đo buồng tử cung để chẩn đoán u nang buồng trứng - Chôp XQ: + Chôp ổ bụng không chuẩn bị có hình cản quang đậm âm u buồng trứng + Chôp XQ tử cung vòi trứng có bơm thuốc ... người lớn tuổi nên cắt hai buồng trứng Nang nhầy cần cắt bỏ hai bên buồng trứng để tránh tái phát Nang bì cắt bỏ khối u cố gắng bảo tồn nhu mô lành N u nang buồng trứng hai bên người trẻ tuổi cần ... có bơm thuốc cản quang thấy hình ảnh u gián tiếp - Soi ổ bụng thấy khối u nhỏ - N u u to, si u âm phát ranh giới u phải dùng CT Scanner 2.3 Tiến triển biến chứng: U nang buồng trứng thực thể thường...
 • 3
 • 229
 • 0

Giá trị siêu âm và CA125 huyết thanh để chẩn đoán khối u buồng trứng ác tính

Giá trị siêu âm và CA125 huyết thanh để chẩn đoán khối u buồng trứng ác tính
... Trung ương Huế Với mục ti u : Xác định đặc điểm khối u buồng trứng qua si u âm số CA 125 huyết Giá trị si u âm, các số CA125 huyết giá trị phối hợp si u âm với số CA125 huyết đối chi u GPBL để chẩn ... 2.3.8 Giá trị phối hợp si u âm 3/5 ti u chuẩn CA125 chẩn đốn khối u buồng trứng : 2.3.9 Giá trị phối hợp lâm sàng, si u âm 3/5 ti u chuẩn CA125 chẩn đốn khối u buồng trứng : 26 2.4 XỬ TRÍ SỐ LI U ... đốn khối u buồng trứng ác tính 3 Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LI U 1.1 ĐẠI CƢƠNG VỀ BUỒNG TRỨNG VÀ KHỐI U BUỒNG TRỨNG 1.1.1 Giải ph u buồng trứng Buồng trứng tuyến vừa ngoại tiết vừa nội tiết Có hai buồng...
 • 62
 • 691
 • 6

KHỐI U BUỒNG TRỨNG QUA SIÊU ÂM NGẢ ÂM ĐẠO doc

KHỐI U BUỒNG TRỨNG QUA SIÊU ÂM NGẢ ÂM ĐẠO doc
... Arthur C Fleischer cắt chuẩn tử cung hướng đ u qua trái qua Bước Xác đònh khối u thuộc buồng trứng phải khảo sát buồng trứng Buồng trứng có hình Khảo sát u buồng trứng si u âm 2D qua ngả âm ... khối u buồng trứng chẩn đoán 25 Bảng khác cần nghó đến xác đònh có khối u phần phu.ï u buồng trứng Si u âm ngả âm đạo giúp phân biệt khối u buồng trứng hay nhân xơ tử cung kết hợp với si u âm U ... triển nên khó nhận biết si u âm trừ trường hợp Bước Phân loại u buồng trứng si u âm 2D có đi u trò nội tiết thay Các bước khảo sát u buồng trứng qua si u âm Khi thực si u âm phụ khoa có bước nên...
 • 7
 • 1,655
 • 31

nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và phương pháp phẫu thuật các khối u buồng trứng tại bệnh viện phụ sản trung ương từ tháng 1- 2012 đến tháng 12- 2012

nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và phương pháp phẫu thuật các khối u buồng trứng tại bệnh viện phụ sản trung ương từ tháng 1- 2012 đến tháng 12- 2012
... lâm sàng, cận lâm sàng với kết ph u thuật u buồng trứng Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ tháng 1- 2012 đến tháng 12 -2012 Mô tả phương pháp ph u thuật u buồng trứng bệnh viện Phụ sản Trung ương ... Nghiên c u số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng phương pháp ph u thuật khối u buồng trứng Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ tháng 1- 2012 đến tháng 12- 2012 nhằm mục ti u sau: Đối chi u số đặc điểm lâm ... (UBT) đi u trị ph u thuật Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ 1/1 /2012 đến 31/12 /2012, có đủ ti u chuẩn chọn m u nghiên c u 2.1.1 Ti u chuẩn chọn đối tượng nghiên c u Tất bệnh nhân u buồng trứng phẫu...
 • 110
 • 515
 • 11

nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và phương pháp phẫu thuật các khối u buồng trứng tại bệnh viện phụ sản trung ương từ 1- 2012 đến 12- 2012

nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và phương pháp phẫu thuật các khối u buồng trứng tại bệnh viện phụ sản trung ương từ 1- 2012 đến 12- 2012
... Nghiên c u số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng phương pháp ph u thuật khối u buồng trứng Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ 1- 2012 đến 1 22012 nhằm mục ti u sau: Đối chi u số đặc điểm lâm sàng, cận lâm ... lâm sàng với kết ph u thuật u buồng trứng Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ 12012 đến 12 -2012 Mô tả phương pháp ph u thuật u buồng trứng bệnh viện Phụ sản Trung ương 3 Chương TỔNG QUAN TÀI LI U ... buồng trứng (UBT) đi u trị ph u thuật Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ 1/1 /2012 đến 31/12 /2012, có đủ ti u chuẩn chọn m u nghiên c u 2.1.1 Ti u chuẩn chọn đối tượng nghiên c u Tất bệnh nhân u buồng...
 • 53
 • 249
 • 3

đánh giá tình hình điều trị khối u buồng trứng tại bệnh viện trung ương huế năm 2001

đánh giá tình hình điều trị khối u buồng trứng tại bệnh viện trung ương huế năm 2001
... đoán đi u trị Tuy nhiên, đến chưa có công trình đánh giá việc chẩn đoán, đi u trị UNBT bệnh viện 19-8 Do vậy, nghiên c u đề tài “Nhận xét chẩn đoán kết đi u trị u nang buồng trứng Bệnh viện 19-8 ... lệ mổ u buồng trứng phụ nữ có thai so với mổ u buồng trứng hàng năm có xu hướng gia tăng Tỷ lệ u buồng trứng có thai cao (60,5%) Tuổi bệnh nhân u buồng trứng chủ y u tuổi sinh đẻ, nhóm tuổi từ ... [41] Giá trị CA 125 nhi u tranh cãi [24], [33] Giải ph u bệnh Giải ph u bệnh ti u chuẩn vàng chẩn đoán khối u buồng trứng Giải ph u bệnh xác định nguồn gốc khối u, phân loại mô học khối u, cho...
 • 104
 • 216
 • 1

so sánh một số đặc điểm, biến chứng của phẫu thuật chủ động và cấp cứu khối u buồng trứng trong thai kỳ tại bệnh viện phụ sản trung ương từ năm 2003 đến 2007

so sánh một số đặc điểm, biến chứng của phẫu thuật chủ động và cấp cứu khối u buồng trứng trong thai kỳ tại bệnh viện phụ sản trung ương từ năm 2003 đến 2007
... m cp cu u bung trng tui thai < 13 tun (19,9%) ln hn so vi tui thai 13 - 27 tun (6,2%) - Ngc li t l phu thut ch ng u bung trng tui thai 13 - 27 tun (58,2%) ln hn so vi tui thai < 13 tun (15,7%) ... trớ: - Loi phu thut (cp cu, ch ng) - Phng phỏp phu thut u: Phu thut ni soi, phu thut m bng 33 - Cỏch gii quyt u: búc tỏch, ct b - iu tr h tr sau phu thut (bng thuc gi thai hay khụng) - iu tr khỏng ... c phu thut u bung trng thi k thai nghộn ti BVPST t nm 2003 - 2007 2.1.1 Ti u chun la chn - Khi u bung trng c phu thut thi k thai nghộn (t mang thai n 27 tun) - Nhng u ny cú kt qu GPBL l u bung...
 • 88
 • 278
 • 1

so sánh một số đặc điểm, biến chứng của phẫu thuật chủ động và cấp cứu khối u buồng trứng trong thai

so sánh một số đặc điểm, biến chứng của phẫu thuật chủ động và cấp cứu khối u buồng trứng trong thai
... m cp cu u bung trng tui thai < 13 tun (19,9%) ln hn so vi tui thai 13 - 27 tun (6,2%) - Ngc li t l phu thut ch ng u bung trng tui thai 13 - 27 tun (58,2%) ln hn so vi tui thai < 13 tun (15,7%) ... trớ: - Loi phu thut (cp cu, ch ng) - Phng phỏp phu thut u: Phu thut ni soi, phu thut m bng 24 - Cỏch gii quyt u: búc tỏch, ct b - iu tr h tr sau phu thut (bng thuc gi thai hay khụng) - iu tr khỏng ... xon sau nu u cú cung di Nu u nm bng sau bng to, thng kim so t t cung mi thy Cn phõn bit vi u x t cung cú cung 1.3.3 Tin trin u bung trng v thai nghộn 1.3.3.1 nh hng ca thai nghộn vi u bung trng...
 • 82
 • 248
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị phẫu thuật khối u buồng trứng

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị phẫu thuật khối u buồng trứng
... khối u buồng trứng cách hệ thống tìm hi u mối liên quan đặc điểm lâm sàng , cận lâm sàng, hình thái si u âm khối u Vì tiến hành thực đề tài: Nghiên c u đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng đi u trị ... ph u thuật khối u buồng trứng nhằm mục ti u: 1- Nghiên c u đặc điểm lâm sàng, hình thái si u âm mô bệnh học khối u buồng trứng 2- Đánh giá kết sớm đi u trị khối u buồng trứng CHƢƠNG TỔNG QUAN ... TRỊ PH U THUẬT Khối u buồng trứng chẩn đoán khối u thực thể phương pháp đi u trị đưa ph u thuật ph u thuật nội soi mở bụng tuỳ theo kích thước chất khối u 1.4.1 khối u buồng trứng khối u thực...
 • 95
 • 695
 • 7

Nghiên cứu về chẩn đoán và xử trí khối u buồng trứng xoắn tại bệnh viện phụ sản trung ương trong 5 năm (2004 - 2008)

Nghiên cứu về chẩn đoán và xử trí khối u buồng trứng xoắn tại bệnh viện phụ sản trung ương trong 5 năm (2004 - 2008)
... nghiên c u 3.1 tỷ lệ khối u buồng trứng xoắn 3.1.1 Tỷ lệ khối u buồng trứng xoắn chung Bảng 3.1 Tỷ lệ khối u buồng trứng xoắn /khối u buồng trứng đợc ph u thuật năm Năm Khối UBTX Khối UBT Tỷ lệ ... - KUbt : Khối u buồng trứng - Lnmtc : Lạc nội mạc tử cung - NS : Nội soi - PTNS : Ph u thuật nội soi - ubtx : U buồng trứng xoắn Danh mục bảng Bảng 3.1 Tỷ lệ khối u buồng trứng xoắn /khối u buồng ... 4:Bàn luận 47 4.1 Tỷ lệ khối u buồng trứng xoắn Bệnh viện Phụ sản Trung ơng 47 4.1.1 Tỷ lệ khối u buồng trứng xoắn đợc xử trí ph u thuật năm 47 4.1.2 Tỷ lệ khối u buồng trứng xoắn theo...
 • 81
 • 266
 • 2

Siêu âm đánh giá khối u buồng trứng

Siêu âm đánh giá khối u buồng trứng
... Hội chứng buồng trứng đa nang • U lạc NMTC BT U TÂN SINH CỦA BUỒNG TRỨNG U xuất phát từ bi u mô đệm - bề mặt – – – U nang dòch ( Serous tumors) U nang dòch nhầy ( Mucinous tumors): U dạng nội ... chất quan trọng đánh giá khối u buồng trứng • Moyle cs hồi c u 106 khối u tân sinh buồng trứng cho thấy: – có 6% u dạng nang ác tính – 35% u dạng đặc hỗn hợp ác tính mật độ echo dày y u tố giúp ... CỦA BT/ SI U ÂM BT: hình b u dục nằm sau bó mạch ch u Phần ngoại vi: echo trung tâm BT: echo dày  Quai ruột xẹp cho hình ảnh giống buồng trứng quan sát kỹ thấy hình ảnh nhu động ruột • Không...
 • 91
 • 232
 • 0

Trắc nghiệm có đáp án sản khoa phần khối u buồng trứng

Trắc nghiệm có đáp án sản khoa phần khối u buồng trứng
... ~ Buồng tử cung bên u bị choán chỗ ~ Vòi trứng bên u bị dãn to = Vòi trứng bên u bị kéo dài ~ Thấy rõ khối u buồng trứng. } ::SAN_Y4_33:: Khi thai, u nang buồng trứng gây tri u trứng ... c u ) mà bạn cho vào phi u trả lời Đáp án: D Bài số: 59 Tên bài: Khối u buồng trứng C u1 4 Xét nghiệm sau giá trị chẩn đoán u nang buồng trứng Chụp tử cung – vòi trứng chuẩn bị Đ/S Si u ... buồng trứng C U kích thước 20cm D U chồi sùi vỏ nang E U xuất sau tuổi mãn kinh C u hỏi điền từ: 15 U nang buồng trứng khối u buồng trứng 16 Bên tronh u nang buồng trứng thường chứa...
 • 31
 • 1,014
 • 0

Siêu âm đánh giá khối u buồng trứng

Siêu âm đánh giá khối u buồng trứng
... Hội chứng buồng trứng đa nang • U lạc NMTC BT U TÂN SINH CỦA BUỒNG TRỨNG mặt U xuất phát từ bi u mô đệm - bề – – – U nang dòch ( Serous tumors) U nang dòch nhầy ( Mucinous tumors): U dạng nội ... chất quan trọng đánh giá khối u buồng trứng • Moyle cs hồi c u 106 khối u tân sinh buồng trứng cho thấy: – có 6% u dạng nang ác tính – 35% u dạng đặc hỗn hợp ác tính mật độ echo dày y u tố giúp ... CỦA BT/ SI U ÂM BT: hình b u dục nằm sau bó mạch ch u Phần ngoại vi: echo trung tâm BT: echo dày  Quai ruột xẹp cho hình ảnh giống buồng trứng quan sát kỹ thấy hình ảnh nhu động ruột • Không...
 • 91
 • 661
 • 0

Dự đoán độ lành ác của khối u buồng trứng qua siêu âm

Dự đoán độ lành  ác của khối u buồng trứng qua siêu âm
... kính độ lành ác khối u 54 3.9 Giá trò dự đoán ung thư buồng trứng theo ti u chí hình 55 ảnh si u âm 2D 3.10 Mối liên quan si u âm 2D y u tố tổng quát với 56 ung thư buồng trứng 3.11 Giá trò dự đoán ... c u thu độ đặc hi u cao 91,7% * Đặc điểm hình ảnh giá trò si u âm chẩn đoán u buồng trứng hướng tới lành tính ác tính Nguyễn Anh Tuấn (2007) [38] Dùng si u âm 2D để dự đoán độ lành- ác khối u buồng ... chẩn đoán si u âm 2D dự đoán ung thư buồng trứng theo bảng phân loại Trường đại học Tokyo Xác đònh giá trò chẩn đoán si u âm Doppler m u dự đoán ung thư buồng trứng qua số kháng (RI) số xung (PI)...
 • 190
 • 237
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: khối u buồng trứngkhối u buồng trứng lành tínhbệnh khối u buồng trứngkhối u buồng trứng tráikhối u buồng trứng phảisiêu âm khối u buồng trứngsa khối u buồng trứngsiêu âm đánh giá khối u buồng trứngphân loại khối u buồng trứng theo siêu âmcác khối u buồng trứngphân loại khối u buồng trứngphân loại khối u buồng trứng u tân lập lành tínhphân loại khối u buồng trứng u tân lập ác giáp biên ácnguyên nhân gây u buồng trứng40 de thi trac nghiem mon hoa hoc thay nguyen minh tuan trung thpt chuyen hung vuongchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấm