Access 2010 part III Book123456

Access 2010 part IV macros,import and export

Access 2010 part IV  macros,import and export
... About Smart Tags Part I New Features In Access 2010 Part I Access and Windows Part I Using the Quick Access Toolbar Part I Understanding Access Part I What is Microsoft Access? Part I Using the ... modified functionality in 2010 Download free ebooks at bookboon.com Access 2010: Part IV To see Section 1-7 download Access 2010: Part I Access 2010: Part II Access 2010: Part III Download free ... bookboon.com Access 2010: Part IV Contents Contents To see Section 1-3 download Access 2010: Part I Section The Basics Part I Guide Information Part I The Access Screen Part I Ribbons Explained Part...
 • 106
 • 248
 • 0

Access 2010

Access 2010
... i ñ ng Access 2010: ð kh i ñ ng MS Access ta có th dùng m t cách sau: (All) − Cách 1: Start Programs Microsoft Office Microsoft Office Access 2010 − Cách 2: Double click vào shortcut Ms Access ... giao di n ngư i dùng Access 2010 Các phiên b n trư c ñây c a Access cung c p ch m t lo i giao di n ngư i dùng nh t c a s có th ch ng lên B t ñ u v i Access 2007, bây gi Access 2010, b n có s l a ... b ng Access b Chép d li u t s d li u Access khác vào s d li u hi n hành ∗ Trong c a s làm vi c c a Access, ch n tab External Data, click nút Access nhóm l nh Import & Link ∗ Ch n t p tin Access...
 • 162
 • 552
 • 23

Tự học word 2010 part 2

Tự học word 2010 part 2
... K 20 Ctrl+Shift+S T 21 Ctrl+Shift+F T 22 Ctrl+Shift+P T 23 Ctrl+D M 24 Ctrl+B / 25 Ctrl+I / 26 Ctrl+U / 27 Ctrl+M file ỗ A ( L ( S ( ) +Z) ) -> D ỡ ( , ) L 28 Ctrl+Shift+M 29 Ctrl+T 30 Ctrl+Shift+T ... Ctrl +2 G ( ) Ctrl+5 G Ctrl+0 (zero) T Ctrl+L Ctrl+R Ctrl+E Ctrl+J Ctrl+N T 10 Ctrl+O M 11 Ctrl+S L ,5 , ẳ 12 Ctrl+P I 13 F 12 L 14 F7 K 15 Ctrl+X 16 Ctrl+C S 17 Ctrl+V D 18 Ctrl+Z 19 Ctrl+Y K 20 ... Mặc định ưu tài i u d ng Word 20 03 trở trước M , W * DO X, V * DO , W Đ ,W W ( W S S A, W 97- 20 03 Document) M O W W ( T F ), W O , Microsoft W O T , D (* S ) N T S , W 97 -20 03 OK Giảm thiểu khả...
 • 10
 • 302
 • 5

Giáo Trình Access 2010

Giáo Trình Access 2010
... i ñ ng Access 2010: ð kh i ñ ng MS Access ta có th dùng m t cách sau: (All) − Cách 1: Start Programs Microsoft Office Microsoft Office Access 2010 − Cách 2: Double click vào shortcut Ms Access ... giao di n ngư i dùng Access 2010 Các phiên b n trư c ñây c a Access cung c p ch m t lo i giao di n ngư i dùng nh t c a s có th ch ng lên B t ñ u v i Access 2007, bây gi Access 2010, b n có s l a ... nghĩa B mã l nh thư ng dành cho l p trình viên chuyên nghi p Công c ñ t o ñ i tư ng Access ñư c t ch c thành t ng nhóm tab Create c a Ribbon -9- Giáo trình Access Trung tâm Tin h c 1.7 Thao tác...
 • 162
 • 551
 • 7

Excel 2010 part 6

Excel 2010 part 6
... ) and then click and drag the edge up until the height displays 56 05_57 763 9-ch03.indd 56 3/15/10 2:38 PM CHAPTER Working with Excel Ranges Hide a Column Click in any cell in the column you want ... Delete Cells 54 05_57 763 9-ch03.indd 54 3/15/10 2:38 PM CHAPTER Working with Excel Ranges The Delete dialog box appears 5 Select the option that corresponds to how you want Excel to shift the remaining ... range data and its formatting, click Clear All instead 52 05_57 763 9-ch03.indd 52 3/15/10 2:38 PM CHAPTER Working with Excel Ranges • Excel removes the range data Undo Range Data Deletion Click the...
 • 10
 • 182
 • 0

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 46

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 46
... ứng đối tượng khung Animation Pane nhấp nút mũi tên hướng lên để tăng độ ưu tiên nhấp mũi tên hướng xuống để giảm độ ưu tiên thực thi PowerPoint 2010 Để kiểm tra lại kết việc xếp, bạn nhấp vào nút ... slide Hiệu ứng cho hình ảnh, shape Cách áp dụng hiệu ứng cho hình ảnh, clipart hay shape giống nhau, phần thực hành áp dụng hiệu ứng cho hình slide Áp dụng hiệu ứng Thực bước sau: Chọn h nh bướm ... PowerPoint 2010 nh Sao chép hiệu ứng Để chép hiệu ứng cho nhiều đối tượng lúc, bạn làm sau:  Trước tiên,...
 • 5
 • 283
 • 1

Hướng dẫn sử dụng InfoPath 2010 part 21

Hướng dẫn sử dụng InfoPath 2010 part 21
... Pulish biểu mẫu thành công InfoPath 2010 Hính 125: hính ảnh biểu mẫu InfoPath môi trường Sharepoint Đối với trường hợp sử dụng Site Content: InfoPath 2010 Hính 126: Sử dụng Site Content Bảng thông ... Sharepoint - tạo đường dẫn lưu trữ theo định dạng Web (sử dụng dấu “/”) InfoPath 2010 Hính 129: nhập đường dẫn lưu trữ - vị trì lưu cho Site Content Tiếp tục theo hướng dẫn ấn Publish để InfoPath tự động ... lựa, người dùng tương tác với InfoPath giao diện Web  Site Content: cho tạo thành mẫu Template sử dụng cho nhiều Site khác Sharepoint InfoPath 2010 Trong phần sử dụng Form Library , click chọn...
 • 21
 • 207
 • 0

Master the Gre 2010 - Part 34

Master the Gre 2010 - Part 34
... incites the other’s envy The analogy with the capitalized pair is hardly perfect, but it’s stronger than the other four choices ALERT! Be skeptical of answer choices involving the same topic as the ... smart : ignorant The correct answer is (B) A TRAITOROUS person betrays the trust of another, of a TRUSTING person The key here is that the two words are not antonyms; rather, they define a relationship ... • Another word that resembles the word in any way • The word’s root or prefix To underscore this point, here’s a GRE- style Analogy in which both capitalized words provide clues about what they...
 • 10
 • 170
 • 1

Excel 2010 part 7

Excel 2010 part 7
... 2 Click inside the Name box Type the name you want to use Press Excel assigns the name to the range 67 06_ 577 639-ch04.indd 67 3/15/10 2:41 PM Use Worksheet Text to Define a Range Name If you ... Range Names 70 Change a Range Name 72 Delete a Range Name 74 06_ 577 639-ch04.indd 65 3/15/10 2:41 PM Define a Range Name Before you can ... range and transpose it 63 05_ 577 639-ch03.indd 63 3/15/10 2:38 PM Chapter Working with Range Names You can make it easier to navigate Excel worksheets and build Excel formulas by applying names...
 • 10
 • 197
 • 0

Excel 2010 part 8

Excel 2010 part 8
... click Delete and then click OK when Excel asks you to confirm the deletion 75 06_577639-ch04.indd 75 3/15/10 2:41 PM Chapter Formatting Excel Ranges Microsoft Excel 2010 offers many commands and options ... 78 Apply Font Effects 80 Change the Font Color 82 Align Text Within a Cell 84 Center Text Across ... click the typeface you want to apply • Excel applies the font to the text in the selected range 78 07_577639-ch05.indd 78 3/15/10 2:41 PM CHAPTER Formatting Excel Ranges 4 To change the font size,...
 • 10
 • 149
 • 0

Hướng dẫn sử dụng excel 2010 part 26

Hướng dẫn sử dụng excel 2010 part 26
... cấp, làm tăng tốc độ chỉnh sửa hay định dạng mà bạn thực thường xuyên bảng tính Excel Chúng ghi lại hành động mà bạn chọn menu chuỗi hành động hoàn thành bước Excel 2010 Ghi Macro Để ghi Macro: ... workbook: In toàn workbook  Table: Chỉ có tác dụng ô hành bảng, chọn in bảng Excel 2010  Ignore print areas: Khi chọn, Excel bỏ qua tất thiết lập vùng in thực 6.4 Các lưu ý khác Ngăn không cho ... Excel 2010  Selection: Chỉ in vùng chọn trước nhấn lệnh Office  Print  Active sheet(s): Chỉ in sheet hành hay sheet chọn  Entire workbook: In toàn workbook  Table: Chỉ có tác dụng ô...
 • 6
 • 324
 • 1

Hướng dẫn sử dụng Outlook 2010 part 1

Hướng dẫn sử dụng Outlook 2010 part 1
... Outlook 2 010 có tên gọi Ribbon Nếu bạn sử dụng Microsoft Office Word 2 010 , giao diện quen thuộc với bạn Outlook 2 010 soạn thảo dựa Word 2 010 , lệnh Word có sẵn bạn soạn soạn nội dung Outlook Outlook ... Outlook 2 010 a Social Networking Integration: Microsoft nhận xu hướng phát triển mạng xã hội nên thêm Outlook Social Connector vào ứng dụng Outlook 2 010 Outlook Social Connector ... giao diện làm việc Office 2 010 gọn gàng không lộn xộn trước Outlook 2 010 Windows Live Mail thật đáng khen, Ribbon dễ dàng quản lý để ẩn, hiển thị biến hoàn toàn Outlook 2 010 Khi nâng cấp lên phiên...
 • 8
 • 309
 • 0

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 47

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 47
... không chọn lặp lại PowerPoint 2010 Nhấn nút OK sau hoàn tất Sao chép hiệu ứng cho h nh bướm bên phải slide Hiệu ứng di chuyển đối tượng theo đường dựng sẵn Để minh họa cho việc áp dụng hiệu ứng di ... cho SmartArt PowerPoint cho phép áp dụng hiệu ứng cho SmartArt thành phần SmartArt Text, Shape, hình ảnh Bảng Hiệu ứng cho thành phần SmartArt Hiệu ứng Mô tả As one object Hiệu ứng áp dụng lên SmartArt ... thực thi hiệu ứng By branch Tất shape nhánh thực thi hiệu ứng đồng PowerPoint 2010 one by one thời Kiểu hiệu ứng thường áp dụng SmartArt kiểu sơ đồ tổ chức (organization chart) sơ đồ (hierarchy)...
 • 6
 • 242
 • 0

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 48

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 48
... vị trêncác đoạn phim âm thuyết trình Sau đó, bookmark sử dụng điểm để kích hoạt hiệu ứng nhảy đến vị trí xác định đoạn video PowerPoint 2010 Thêm xóa bookmark Thực hành theo bước sau: Chọn slide ... Start chọn After Previous, Duration giây Delay giây nh Tùy chọn hiệu ứng cho SmartArt PowerPoint 2010 Áp dụng hiệu ứng cho SmartArt kiểu Picture Thực hành theo bước sau: Chọn SmartArt dạng danh ... PowerPoint 2010 nh Chọn kiểu hiệu ứng Pinwheel Chọn Effect Options chọn kiểu One by One Tùy chọn thêm...
 • 6
 • 211
 • 0

Hướng dẫn sử dụng InfoPath 2010 part 22

Hướng dẫn sử dụng InfoPath 2010 part 22
... tuần báo cáo Ví vậy, ta sử dụng Repeating Section, đó, trường chình sử dụng để trộn thông tin là: Họ tên trường từ ngày việc báo cáo Mẫu biểu thiết kế lại sau: InfoPath 2010 Hính 135: biểu mẫu ... việc thiết lập Merge thông tin tác động Control thuộc dạng Repeating InfoPath 2010 Hính 137: Sử dụng Merge Settings InfoPath 2010 Hính 138: Xác định hính thức thể Merge thông tin Các tùy chọn ... thông tin với biểu mẫu InfoPath 2010 Hính 143: thông tin biểu mẫu Tiến hành công việc trộn thông tin Microsoft InfoPath Filler 2010 cách vào File Share Merge Forms InfoPath 2010 Hính 144: Merge...
 • 14
 • 150
 • 0

Xem thêm