Nghiên cứu ảnh hưởng của chất thải trong bể ương cá chim vây ngắn (trachinotus falcatus linnaeu, 1758) và đề xuất biện pháp nhằm hạn chế các ảnh hưởng

“Nghiên cứu đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Hải Dương đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý”

“Nghiên cứu đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Hải Dương và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý”
... ĐỀ TÀI: Đánh giá trạng công tác quản chất thải rẳn y tế nguy hại địa bàn tỉnh Hải Dương Đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu công tác quản chất thải rắn y tế nguy hại địa bàn tỉnh Hải ... Hằng với đề tài nghiên cứu luận văn “Nghiên cứu đánh giá trạng quản chất thải rắn y tế nguy hại địa bàn tỉnh Hải Dương đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản Đ y đề tài nghiên cứu mới, ... tỉnh Hải Dương đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý" nhằm đánh giá trạng quản chất thải rắn y tế nguy hại đề xuất giải pháp quản đảm bảo cho phát triển bền vững tỉnh Hải Dương 2 MỤC...
 • 152
 • 742
 • 1

nghiên cứu bệnh viêm ruột truyền nhiễm do parvovirus trên chó tại phòng khám thú y nam định đè xuất biện pháp phòng bệnh

nghiên cứu bệnh viêm ruột truyền nhiễm do parvovirus trên chó tại phòng khám thú y nam định và đè xuất biện pháp phòng bệnh
... QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N M t s ñ c ñi m phòng khám Thú y Nam ð nh 3.1.1 Cơ c u t ch c nhân s c a phòng khám Phòng khám thú y Nam ð nh phòng khám Thú y tư nhân ñ u tiên c a Nam ð nh Phòng khám ... phòng khám Thú y Nam ð nh Phòng khám Thú y Nam ð nh m t nh ng phòng khám Thú y tư nhân ñ u tiên ñ a bàn t nh Nam ð nh ñư c thành l p vào tháng năm 2012 V i v trí phòng khám n m t i thành ph Nam ... xung quanh Nam ð nh ñ quy t ñ nh x y d ng phòng khám v quy mô vê c u nhân s Tình hình chó ñem ñ n khám t i phòng khám Thú y Nam ð nh Khác v i phòng khám ngư i có khoa khám b nh chuyên khoa khoa...
 • 66
 • 1,087
 • 1

Nghiên cứu hàm lượng nitrat kim loại nặng trong đất, nước, rau một số biện pháp nhằm hạn chế sự tích lũy của chúng trong rau tại thái nguyên

Nghiên cứu hàm lượng nitrat và kim loại nặng trong đất, nước, rau và một số biện pháp nhằm hạn chế sự tích lũy của chúng trong rau tại thái nguyên
... nặng đất, nước, rau số biện pháp nhằm hạn chế tích luỹ chúng rau Thái Nguyên" tiến hành, nhằm góp phần vào việc kiểm soát khống chế tích luỹ nitrat kim loại nặng rau Thành phố Thái Nguyên Mục tiêu ... As) đến suất tích luỹ chúng phần thương phẩm số loại rau - Đề xuất số biện pháp hạn chế tồn dư NO3- tích lũy kim loại nặng (Pb, Cd, As) rau thành phố Thái Nguyên Giới hạn nghiên cứu - Đối tượng ... nguồn, trạng đất, nước, nguy ô nhiễm nông sản biện pháp hạn chế 1.3.1 Khái niệm kim loại nặng Có hai quan điểm kim loại nặng: - Quan điểm phân loại theo tỉ trọng: cho kim loại nặng kim loại có tỉ...
 • 147
 • 937
 • 2

Luận văn: NGHIÊN CỨU HÀM LƯỢNG NITRAT KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT, NƯỚC, RAU MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HẠN CHẾ SỰ TÍCH LŨY CỦA CHÚNG TRONG RAU TẠI THÁI NGUYÊN pot

Luận văn: NGHIÊN CỨU HÀM LƯỢNG NITRAT VÀ KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT, NƯỚC, RAU VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HẠN CHẾ SỰ TÍCH LŨY CỦA CHÚNG TRONG RAU TẠI THÁI NGUYÊN pot
... nặng đất, nước, rau số biện pháp nhằm hạn chế tích luỹ chúng rau Thái Nguyên" tiến hành, nhằm góp phần vào việc kiểm soát khống chế tích luỹ nitrat kim loại nặng rau Thành phố Thái Nguyên Mục tiêu ... As) đến suất tích luỹ chúng phần thương phẩm số loại rau - Đề xuất số biện pháp hạn chế tồn dư NO3- tích lũy kim loại nặng (Pb, Cd, As) rau thành phố Thái Nguyên Giới hạn nghiên cứu - Đối tượng ... nguồn, trạng đất, nước, nguy ô nhiễm nông sản biện pháp hạn chế 1.3.1 Khái niệm kim loại nặng Có hai quan điểm kim loại nặng: - Quan điểm phân loại theo tỉ trọng: cho kim loại nặng kim loại có tỉ...
 • 147
 • 304
 • 3

nghiên cứu hàm lượng nitrat kim loại nặng trong đất, nước, rau một số biện pháp nhằm hạn chế sự tích luỹ của chúng trong rau tại thái nguyên

nghiên cứu hàm lượng nitrat và kim loại nặng trong đất, nước, rau và một số biện pháp nhằm hạn chế sự tích luỹ của chúng trong rau tại thái nguyên
... nặng đất, nước, rau số biện pháp nhằm hạn chế tích luỹ chúng rau Thái Nguyên" tiến hành, nhằm góp phần vào việc kiểm soát khống chế tích luỹ nitrat kim loại nặng rau Thành phố Thái Nguyên Mục tiêu ... As) đến suất tích luỹ chúng phần thương phẩm số loại rau - - Đề xuất số biện pháp hạn chế tồn dư NO3 tích lũy kim loại nặng (Pb, Cd, As) rau thành phố Thái Nguyên Giới hạn nghiên cứu - Đối tượng ... nguồn, trạng đất, nước, nguy ô nhiễm nông sản biện pháp hạn chế 1.3.1 Khái niệm kim loại nặng Có hai quan điểm kim loại nặng: - Quan điểm phân loại theo tỉ trọng: cho kim loại nặng kim loại có tỉ...
 • 147
 • 557
 • 2

NGHIÊN CỨU HÀM LƯỢNG NITRAT KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT, NƯỚC, RAU MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HẠN CHẾ SỰ aTÍCH LŨY CỦA CHÚNG TRONG RAU TẠI THÁI NGUYÊN

NGHIÊN CỨU HÀM LƯỢNG NITRAT VÀ KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT, NƯỚC, RAU VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HẠN CHẾ SỰ aTÍCH LŨY CỦA CHÚNG TRONG RAU TẠI THÁI NGUYÊN
... đề tài: Nghiên cứu hàm lượng nitrat kim loại nặng đất, nước, rau TCVN 5942 - 1995 (Báo công nghiệp Việt Nam, 12/2003[2]) Thêm vào số biện pháp nhằm hạn chế tích luỹ chúng rau Thái Nguyên" tiến ... Mục tiêu nghiên cứu: Xác định mối tương quan hàm lượng kim loại nặng (Pb, Cd, As) nước tưới hàm lượng chúng rau đồng thời xác định ngưỡng cho phép kim loại nặng nước tưới để hàm lượng rau đạt ... rau: Trong loại rau trồng phổ biến sản xuất hàm lượng NO3- cao, có khoảng 10% số mẫu kiếm tra có Bảng 3.03 : Hàm lượng NO3- kim loại nặng (Pb, Cd, As) rau sản xuất Thành phố Thái Nguyên hàm lượng...
 • 74
 • 221
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý của lợn con theo mẹ mắc bệnh viêm ruột hoại tử do clostridium perfringens đề xuất biện pháp phòng trị

Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý của lợn con theo mẹ mắc bệnh viêm ruột hoại tử do clostridium perfringens và đề xuất biện pháp phòng trị
... bệnh lợn theo mẹ mắc bệnh viêm ruột hoại tử Clostridium perfringens đề xuất biện pháp điều trị Mục tiêu - Làm rõ đặc điểm bệnh lợn theo mẹ bị VRHT C perfringens - Đề xuất số phác đồ điều trị ... trọng bệnh viêm ruột hoại tử C perfringens gây Xuất phát từ thực tiễn nêu để hiểu biết rõ bệnh viêm ruột hoại tử vi khuẩn C perfringens gây ra, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu đặc điểm bệnh ... gây bệnh viêm ruột hoại tử lợn C perfringens typ A typ C 1.3.1 Bệnh viêm ruột hoại tử lợn C perfringens typ C gây Bệnh VRHT ác tính lợn gây C perfringens typ C thường gặp giai đoạn lợn theo mẹ...
 • 75
 • 300
 • 2

Nghiên cứu thay thế protein bột bằng protein bột đậu nành trong thức ăn nuôi chim vây vàng (trachinotus falcatus linnaeus, 1758)

Nghiên cứu thay thế protein bột cá bằng protein bột đậu nành trong thức ăn nuôi cá chim vây vàng (trachinotus falcatus linnaeus, 1758)
... cứu Nghiên cứu thay protein bột protein bột đậu nành thức ăn nuôi chim vây vàng (Trachinotus falcatus Linnaeus, 1758) Mục đích nghiên cứu: Xác định tỷ lệ thay protein bột protein bột ... liệu kết nghiên cứu công trình khoa học luận văn Nghiên cứu thay protein bột protein bột đậu nành thức ăn nuôi chim vây vàng (Trachinotus falcatus Linnaeus, 1758) Các kết nêu luận văn trung ... LỆ THỦY NGHIÊN CỨU THAY THẾ PROTEIN BỘT CÁ BẰNG PROTEIN BỘT ĐẬU NÀNH TRONG THỨC ĂN NUÔI CÁ CHIM VÂY VÀNG (Trachinotus falcatus Linnaeus, 1758) LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành: Nuôi trồng...
 • 67
 • 132
 • 0

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn trên địa bàn thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước đề xuất giải pháp

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn trên địa bàn thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước và đề xuất giải pháp
... đến quản chất thải rắn địa bàn thị Đồng Xoài tỉnh Bình Phước - Điều tra, khảo sát hoạt động thu gom, xử quản chất thải rắn địa bàn thị - Phân tích, tổng hợp đánh giá trạng quản ... sát, đánh giá trạng quản chất thải rắn đề xuất giải pháp thị Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI 2.1 Điều kiện tự nhiên [16] 2.1.1 Vị trí địa Thị Đồng Xoài ... trạng quản xử chất thải rắn thị Đồng Xoài - Đề xuất giải pháp phù hợp cho việc quản xử chất thải rắn thị Đồng Xoài nói riêng tỉnh Bình Phước nói chung 1.4 Phương pháp nghiên cứu...
 • 76
 • 1,471
 • 10

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGOẠI THƯƠNG CẦN THƠ

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGOẠI THƯƠNG CẦN THƠ
... kiểm tra chéo Từ có biện pháp sửa chữa sai lầm kịp thời, nhằm hạn chế tổn thất tín dụng đến mức thấp Để tránh rủi ro chủ quan yếu tố người Ngân hàng Ngoại Thương chi nhánh Cần Thơ tách bạch trách ... mô hình điểm số tín dụng sử dụng Ngân hàng Hoa Kỳ, mô hình quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng giới… Để thực tốt giải pháp chi nhánh trước mắt thực tốt công tác thông tin tín dụng ... thông thường cán tín dụng có mối quan hệ thân thiện với khách hàng nên không dứt khoát việc xử lý nợ 4.8 SỬ DỤNG MÔ HÌNH DỰ BÁO RỦI RO TÍN DỤNG Việc sử dụng mô hình dự báo rủi ro tín dụng phải thực...
 • 7
 • 2,069
 • 25

khảo sát hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện nhân dân 115 tp.hcm đề xuất giải pháp hiệu quả hơn

khảo sát hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện nhân dân 115 tp.hcm và đề xuất giải pháp hiệu quả hơn
... n nhân dân 115, Đư ng Nguy n Tri Phương,Qu n 10 đ gi i pháp hi u qu Chương I: T NG QUAN V CH T TH I R N VÀ CH T TH I Y T • Đ NH NGHĨA Theo Quy Ch qu n ch t th i y t ( Ban Hành kèm theo quy ... www.fineprint.com Kh o sát hi n tr ng qu n ch t th i r n y t t i B nh vi n nhân dân 115, Đư ng Nguy n Tri Phương,Qu n 10 đ gi i pháp hi u qu Bao g m: v Ch t th i khơng b nhi m y u t nguy h i, phát sinh ... đư ng ph hay ch … b) Theo thành ph n hóa h c v t lý: phân bi t theo thành ph n h u hay vơ cơ; ch y đư c hay khơng ch y đư c; kim lo i hay phi kim lo i; da hay gi v n hay cao su hay ch t d o …...
 • 96
 • 787
 • 4

Khảo sát hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế ở bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, Bến Tre đề xuất giải pháp cải tiến

Khảo sát hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế ở bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, Bến Tre và đề xuất giải pháp cải tiến
... y t : 27 2.1.4 Lưu tr ch t th i y t : 27 2.1.5 V n chuy n ch t th i s y t : 28 2.2 Bi n pháp x , tiêu h y ch t th i r n y t 28 2.3 Nh ng khó khăn vi c qu n ... a Vi t Nam Như v y rõ ràng, công tác qu n ch t th i y t v n đ r t đư c c p quy n quan tâm t t c s y t t Trung ương đ n t nh, huy n, xã Vì v y vi c qu n ch t th i t i s y t m t v n đ c n ... trư ng bên bên s y t Xu t phát t nh ng y u c u trên, đ tài “Kh o sát hi n tr ng qu n lí ch t th i r n y t b nh vi n Nguy n Đình Chi u_ B n Tre đ xu t gi i pháp c i ti n” s sâu vào v n đ M c đích...
 • 84
 • 625
 • 8

Nghiên cứu tai nạn lao động vào điều trị tại bệnh viện việt đức, viện bỏng quốc gia đề xuất giải pháp

Nghiên cứu tai nạn lao động vào điều trị tại bệnh viện việt đức, viện bỏng quốc gia và đề xuất giải pháp
... gây tai nạn lao động vào điều trị bệnh viện Việt Đức, Viện Bỏng Quốc gia năm 2006-2010 Đánh giá tổn thất kinh tế người bị tai nạn lao động Nghiên cứu áp dụng đề xuất mô hình giám sát tai nạn lao ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG -* LƯƠNG MAI ANH NGHIÊN CỨU TAI NẠN LAO ĐỘNG VÀO ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC, VIỆN BỎNG QUỐC GIA VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ... cao sức khỏe cho người lao động, nguồn lực chủ yếu phát triển Do thực đề tài “ Nghiên cứu tai nạn lao động vào điều trị Bệnh viện Việt Đức, Viện Bỏng Quốc gia đề xuất giải pháp với mục tiêu :...
 • 166
 • 492
 • 3

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẤT VÙNG TRỒNG CAM HÀNG HÓA XÃ CHÂU ĐÌNH, HUYỆN QUỲ HỢP, TỈNH NGHỆ AN ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP NHẰM CẢI THIỆN, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẤT.

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẤT VÙNG TRỒNG CAM HÀNG HÓA XÃ CHÂU ĐÌNH, HUYỆN QUỲ HỢP, TỈNH NGHỆ AN VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP NHẰM CẢI THIỆN, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẤT.
... sản trồng tự phát Vì lý đó, tiến hành thực đề tài Đánh giá chất lượng đất vùng trồng cam hàng hoá Châu Đình, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An đề xuất biện pháp nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng ... với yêu cầu sử dụng đất cam đánh giá chất lượng đất trồng cam - Đề xuất giải pháp nhằm cải thiện nâng cao chất lượng đất trồng cam 2.4 Phương pháp nghiên cứu 2.4.1 Phương pháp điều tra số liệu ... *Các phương pháp đánh giá chất lượng đất sản xuất nông nghiệp Có hai phương pháp đánh giá áp dụng đánh giá chất lượng đất đánh giá định lượng định tính Phương pháp đánh giá định lượng sử dụng...
 • 78
 • 313
 • 0

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bànHuyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đề xuất giải pháp quản lý phù hợp

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bànHuyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và đề xuất giải pháp quản lý phù hợp
... Đánh giá trạng quản chất thải rắn sinh hoạt địa bàn thị Huyện Sơn - Dương Đề xuất giải pháp quản phù hợp chất thải rắn sinh hoạt nhằm góp phần nâng cao hiệu công tác quản chất thải rắn, ... Nguồn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt + Thành phần chất thải rắn sinh hoạt + Lượng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt - Hiện trạng công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt địa bàn Huyện Sơn Dương ... chất thải rắn sinh hoạt địa bàn Huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đề xuất giải pháp quản phù hợp với mục đích nâng cao hiệu quản chất thải rắn nói chung chất thải sinh hoạt nói riêng,...
 • 75
 • 439
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: luận án nghiên cứu hàm lượng nitrat và kim loại nặng trong đất nước rau và một số biện pháp nhằm hạn chế sự tích lũy của chúng trong rau tại thái nguyênphân tích thực trạng và đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty tnhh gia anhđồ án nghiên cứu khảo sát hiện trạng xử lý nước thải và quản lý bùn thải tại một số khu công nghiệp trong địa bàn thành phố hồ chí minh và đề xuất biện pháp xử lý bùn thải thích hợpnghiên cứu hiện trạng và đề xuất biện pháp qunr lý chất thải rắn nylon tại đà nẵngnghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn nguy hại phát sinh từ các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện đức hòa tỉnh long an đến năm 2020nghiên cứu sự biến đổi thành phần hoá học tính chất vật lý và đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng cá cơm săng spratelloides gracilis sấy hồng ngoại xuất khẩucác đề xuất kiến nghị nhằm hạn chế và đối phó với những ảnh hưởng tiêu thụ của suy thoái kinh tế đến hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần ô tô tmtnghiên cứu bệnh lá vàng greening hại cây ăn quả có múi ở một số tỉnh phía bắc việt nam và đề xuất biện pháp phòng chốngnghiên cứu thực trạng ô nhiễm và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp cho các cơ sở sản xuất sơn mài trên địa bàn thị xã thủ dầu một tỉnh bình dương đến năm 2020nghiên cứu hành vi tiêu dùng dịch vụ sản phẩm trò chơi điện tử và đề xuất giải pháp nhằm phát triển ngành công nghiệp trò chơi điện tử việt namnghiên cứu xây dựng quy hoạch phân bổ và đề xuất biện pháp bảo vệ tài nguyên nước tỉnh bắc giangnghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học đánh giá thiệt hại và đề xuất biện pháp phòng bệnh lở mồm long móng trên đàn bò nuôi tại tỉnh đăk lăkmột ố biện pháp nhằm hạn chế lỗi trong bài làm văn của học sinh lớp 11a4 trường thpt số 1 bảo yênnghiên cứu đặc điểm địa mạo và đề xuất biện pháp sử dụng hợp lí bờ biển huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnhnghiên cứu biến động sử dụng đất lâm nghiệp và đề xuất giải pháp nhằm quản lý sử dụng đất bền vững khu vực tây nguyênBM08.DV1 Xac nhan so du KHCNBM10.DV1 Giay dang ky TT nguoi lien quanhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anRDcyYk1tS2plMnMBài 4. Tìm hiểu thư điện tửBM04.DV2 Giay de nghi thay doi them moi thong tinBM05.DV2 Giay dang ky su dung dich vuBM06.DV2 Giay yeu cau dich vuBM07.DV2 Giay yeu cau tra soat dich vuVan ban sao luc 290 (QD 1314)Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tínhVan ban sao luc 295 (QD433 TT)Van ban sao luc 297 (QD 1154 NHNN)Van ban sao luc 320 (CV 887 BXD)Van ban sao luc 321 (CV 3770 VPCP)Van ban sao luc 348 (QD 889)Van ban sao luc 371 (CT 922)https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3and19RcVBGZVAtalUVan ban sao luc 350 (QD 2979)Van ban sao luc 357 (CV 2214)Van ban sao luc 345 (QD 745)