Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 10 trường THPT Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016
... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ Câu HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn: Toán Lớp 10 THPT ... sin10 cos100 1  0 cos10  sin10   2 cos100  sin100   Ta có: P   sin100 cos100 sin 20 2sin(300  100 ) 4sin 200   4 sin 200 sin 200 1,0 0,5 1,0 Với số thực dương a, b, c từ giả thi t ... Bài làm học sinh tiết, lập luận chặt chẽ, tính toán xác tính điểm tối đa Với cách giải khác đáp án, tổ chấm trao đổi thống điểm chi tiết không vượt số điểm dành cho phần Mọi vấn đề phát sinh trình...
 • 4
 • 171
 • 1

Đề thi giữa học 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Thuận Thành 3, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Thuận Thành 3, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017
... - - HẾT Trang 6/6 - đề thi 11 4 MÃ ĐỀ 11 4 11 4 11 4 11 4 11 4 11 4 11 4 11 4 11 4 11 4 11 4 11 4 11 4 11 4 11 4 11 4 11 4 11 4 11 4 11 4 11 4 11 4 11 4 11 4 11 4 11 4 11 4 11 4 11 4 11 4 11 4 11 4 11 4 11 4 11 4 ... 11 4 11 4 11 4 11 4 11 4 11 4 11 4 11 4 11 4 11 4 11 4 11 4 11 4 11 4 11 4 11 4 CÂU ĐÁP MÃ ĐỀ HỎI ÁN D 12 6 B 12 6 D 12 6 C 12 6 C 12 6 A 12 6 C 12 6 B 12 6 B 12 6 10 C 12 6 11 B 12 6 12 A 12 6 13 A 12 6 14 C 12 6 15 B 12 6 16 ... 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 CÂU HỎI 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32...
 • 8
 • 279
 • 1

Đề thi giữa học 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Thuận Thành 3, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Thuận Thành 3, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017
... M( -1 ; 2) B M (1; -2 ) C M(2;0) D M (1; 3) Hết Trang Môn Toán 12 – Mã đề 17 6 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí BẢNG ĐÁP ÁN Câu 17 6 17 7 17 8 17 9 18 0 18 1 18 2 18 3 10 11 ... -2 -1 -1 -2 -3 x4 2x  A y C y   x3  3x2  B y  x3  3x2  D y  x4  3x2  Trang Môn Toán 12 – Mã đề 17 6 C©u 16 :   Tính: K =    16  0,75 A K = 24  1    , ta 8 B K = 12 C ... 1 A ( I ) ( II ) C©u 14 : B ( II ) ( III ) Hàm số y  C Chỉ ( I ) D ( I ) ( III ) x3 x   x  có giá trị lớn đoạn [0;2] là: A -1 B -1 / 3 C - 13 /6 D C©u 15 : Đồ thị sau hàm số nào? y x -3 -2 -1 ...
 • 8
 • 270
 • 0

Đề thi giữa học 1 môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017 có đáp án

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017 có đáp án
... ……………………………………………………………………………………… VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí THE END ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ I KEYS – ĐÁP ÁN Môn: Tiếng Anh Lớp 10 Thời gian: 45 phút I Circle the ... graduating in 19 00 as a teacher of mathematics and physics In 19 05 he proposed the special theory of Relativity Einstein received the Nobel Prize in 19 21 He died on 18 th April 19 55 in Princeton ... graduating in 19 00 as a teacher of mathematics and physics In 19 05 he proposed the special theory of Relativity Einstein received the Nobel Prize in 19 21 He died on 18 th April 19 55 in Princeton...
 • 4
 • 298
 • 0

Đề thi học sinh giỏi cấp trường môn Sinh học lớp 10 trường THPT Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016

Đề thi học sinh giỏi cấp trường môn Sinh học lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016
... loại mà môi trường nội bào cung cấp cho cặp gen nhân đôi bao nhiêu? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG MÔN SINH HỌC LỚP 10 Câu Nội dung ... sử Cung cấp cho hoạt động Cung cấp cho pha tối dụng sống tế bào 0,25 Loài I, II AND mạch kép 0,25 - III : AND mạch 0,25 - IV: ARN mạch 0,25 - V: ARN mạch 0,25 a a Phát loại tế bào: - - A C tế ... lúc bị mắc bệnh - Vì dày - ruột nhận chất dinh dưỡng bổ sung liên tục 0,5 thải sản phẩm dị hóa - Nếu nuôi vi sinh vật không liên tục, dựa vào đường cong sinh trưởng thu hoạch sinh khối vào cuối...
 • 5
 • 186
 • 0

Đề thi học 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2014 - 2015

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2014 - 2015
... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN THỨ HAI NĂM HỌC 2 014 – 2 015 ĐÁP ÁN MÔN: TOÁN – LỚP 10 – KHỐI A, ... 0,25  x  Vậy pt có nghiệm x=3 0,25 x   x 1  x 1 1, 0 ĐK: x  1 0,25 x   x 1  x 1    x 1    x 1 1  x 1  0,25 0,25 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ... Thời gian làm bài: 15 0 phút, không kể thời gian giao đề Câu Ý Nội dung a Vẽ đồ thị hàm số với m = -3 Điểm 1, 0 Với m = -3 ta có hàm số y = x - 2x - 0,25 TXĐ: D = R Tọa độ đỉnh I (1; - 4) Trục đối xứng...
 • 5
 • 258
 • 0

Đề thi học 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Vinh Xuân, Thừa Thiên Huế năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Vinh Xuân, Thừa Thiên Huế năm học 2015 - 2016
... thẳng hàng VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT THỪA THI N HUẾ ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 015 - 2 016 TRƯỜNG THPT VINH XUÂN Câu Ý MÔN: TOÁN - LỚP 10 Nội dung Cho ... 6047 2 015 x   x 4 x2 2 x 1, 0 Điều kiện x  2 0,25 Với x  2 , PT  x  6047  2 015  x     x  x   0,25  x  2 018 x  2 017  0,25  x  1 (thỏa ĐK) Vậy PT có tập   x  2 017 nghiệm ... m       41  x1 , x2   S   7   2  m  (*) P  m     0,25 x12  x22  25   x1  x2   x1 x2  25  49   m    25 0,25  m  10 (thỏa (*)).Vậy m  10 0,25 Trong mặt...
 • 6
 • 263
 • 0

Đề thi giữa học 1 môn Sinh học lớp 11 trường THPT Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 11 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017
... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ I Môn: SINH HỌC 11 Câu 1: a Nêu ý nghĩa (1 ) b Cơ chế đóng – mở khí khổng (1 ) - Khi đủ nước, tế bào ... nước mạnh hút nước: (1 ) Sẽ làm bị héo, sau thời gian ngắn, đủ nước hút nước trở lại trạng thái bình thường Hạn hán kéo dài làm biến tính hệ keo nguyên sinh ảnh hưởng đến trình sinh lí TB làm bị ... nước thoát nhiều - Khi thi u nước, TB hạt đậu trương nước nên vách Tb hết cong, làm lỗ khí khổng đóng lại Ngoài đóng mở khí khổng xảy chủ động tác động ánh sáng nhiệt độ môi trường cao bị hạn...
 • 2
 • 313
 • 0

Đề thi giữa học 1 môn Tiếng Anh lớp 12 trường THPT Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017 CÓ ĐÁP ÁN

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 12 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017 CÓ ĐÁP ÁN
... passage does the author describe the habitat of tropical stick insects? A Lines 16 -1 7 B Lines 13 -1 5 C Lines 10 -1 1 D Line Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase from number ... to wait Câu 29: – You look great in this new dress – Trang 2/5 - đề thi 743 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A Do not say anything about it B Not at all C With pleasure ... purpose B interest C thing D part Câu 48: A his B their C our D my Câu 49: A made B published C bought D thrown away Câu 50: A on B with C to D upon Trang 4/5 - đề thi 743 VnDoc - Tải tài liệu,...
 • 5
 • 411
 • 1

Đề thi giữa học 1 môn Ngữ văn lớp 12 trường THPT Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 12 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017
... - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮC NINH ĐÁP ÁN - ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I - KHỐI 12 TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ Năm học: 2 016 -2 017 ; Môn: Ngữ văn Ngày thi: 27 /10 /2 016 ... tự bảo vệ khỏi 1, 0 HIV/AIDS – Không phân biệt đối xử thị với ngững người bị HIV/ AIDS Hãy coi việc đẩy lùi đại dịch việc tất người II Nêu suy nghĩ chân thực thông điệp 1, 0 Giới thi u nhà thơ ... cảnh chia tay sôngnước Tây Bắc 3,0 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí vừa thực vừa mộng hoang vắng, tĩnh lặng, buồn thi vị Cả bốn câu cảnh sắc Tây Bắc gợi cảm giác mênh mang,...
 • 4
 • 326
 • 0

Đề thi giữa học 1 môn Tiếng Anh lớp 11 trường THPT Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017 có đáp án

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 11 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017 có đáp án
... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí THE END _ ĐÁP ÁN THI KHẢO SÁT GIỮA HỌC KỲ I Năm học: 2 016 -2 017 Môn: Tiếng Anh Lớp 11 Thời gian: 45 phút I Pronunciation: (1pt) ... ………………………………………………………………………………………………………………… V READING A Choose the correct word or phrase- a, b, c or d - that best completes the passage (1. 25 pts) In the United States, volunteering is (1) ……… as a good way to give children a sense ... Alzheimer's disease VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí from V Reading A Choose the correct word or phrase- a, b, c or d - that best completes the passage (1. 25pts) In the United...
 • 5
 • 283
 • 1

Đề thi giữa học 1 môn Vật lớp 11 trường THPT Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lý lớp 11 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017
... môi trường Câu 11 Tại điểm O không khí, đặt điện tích q = 4 .10 -8 C Cường độ điện trường điểm M cách O đoạn OM = cm A 4 .10 7 V/m B 4 .10 5 V/m C 9 .10 5 V/m D 9 .10 7 V/m Câu 12 Điện tích q = 10 -7 C ... trường chịu tác dụng lực F = 3 .10 -3 N Cường độ điện trường điểm đặt điện tích q A 3 .10 4 V/m B 3 .10 -4 V/m C 6 .10 4 V/m D 6 .10 -4 V/m VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 13 ... Câu 15 Tại điểm không khí có hai cường độ điện trường có phương vuông góc với có độ lớn E1 = 6 .10 4 V/m; E2 = 8 .10 4 V/m Độ lớn điện trường tổng là: A 10 .10 4 V/m B 14 .10 4 V/m C 10 4 V/m D 48 .10 4...
 • 4
 • 221
 • 0

Đề thi giữa học 1 môn Vật lớp 12 trường THPT Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lý lớp 12 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017
... B 50 cm/s C 15 0 cm/s D 200 cm/s Câu 13 : Một vật khối lượng m gắn vào hai lò xo có độ cứng k1, k2 chu T1, T2 Biết T2 = 2T1 k1 + k2 = 5N/m Giá trị k1 k2 A 4N/m; 1N/m B 2N/m;3N/m C 1N/m; 4N/m ... 10 m/s2 Chu dao động lắc bị vướng đinh A 2,2s B 3,6s C 1, 99s D 1, 8s Câu 10 : Một vật nhỏ thực dao động điều hòa theo phương trình x = 10 cos(4πt) với t tính giây Động vật biến thi n với chu ... chu A 1, 00 s B 0,50 s C 1, 50 s D 0,25 s Câu 11 : Một vật nhỏ có khối lượng 10 0g dao động điều hòa với chu 0,5πs biên độ 3cm Chọn mốc vi trí cân bằng, vật A 0,36 mJ B 0,72 mJ C 0 ,18 mJ D 0,48...
 • 7
 • 215
 • 0

Đề thi giữa học 1 môn Hóa học lớp 12 trường THPT Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 12 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017
... 32 gam Ala-Ala 36,96 gam Ala-Ala-Ala Giá trị m A 66,44 B 90,6 C 11 1,74 D 81, 54 Câu 32: X este tạo α-amino axit Y (chứa nhóm -COOH nhóm -NH2) với ancol đơn chức Z Thủy phân hoàn toàn 0 ,1 mol X 200 ... ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch thu 13 ,7 gam chất rắn 4,6 gam ancol Z Vậy công thức X là: A CH3-CH(NH2)-COOC 2H5 B CH3-CH(NH2)-COOCH3 C H2N-CH2-COOC2H5 D H2N-CH2-COOCH2-CH=CH2 Câu 33: Một ... ứng xảy A B C D Câu 14 : Khi xà phòng hóa tristearin dd NaOH, thu sản phẩm là: A C15H31COONa etanol B C17H35COOH glixerol C C15H31COOH glixerol D C17H35COONa glixerol Câu 15 : Vinyl axetat tên...
 • 6
 • 162
 • 0

Đề thi học 2 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2015 2016 (có đáp án)

Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2015 2016 (có đáp án)
... 0,48 /2 = 0,6 = p f(a) = 1- 0,6 = 0,4 = q (1 điểm) Vợ chồng bình thường sinh không phân biệt mùi vị nên có KG: Aa XS KG Aa ×Aa = (2pq/p2 + 2pq )2 XS sinh trai phân biệt mùi vị = 3/4 1 /2 = 3/8 XS sinh ... không phân biệt mùi vị = 1/4.1 /2 = 1/8 XS bố mẹ phân biệt mùi vị sinh trai phân biệt mùi vị gái không phân biệt mùi vị là: 3/8.3/8.1/8.C13 (2pq/p2+2pq )2 = 0.01 72 ... trì thành phần hóa học thích hợp giữ lại nhân rộng (0,5đ) Câu 2: (Mỗi ý điểm) * Khái niệm kích thước tối thi u kích thước tối đa…… * Khi kích thước quần thể xuống mức tối thi u…… * Khi kích thước...
 • 2
 • 468
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi giữa học kỳ 1 môn toán lớp 11 trường thpt đinh tiên hoàng tỉnh ninh bìnhđề thi và đáp án học kì 1 môn toán lớp 11 trường thpt nguyễn đức cảnhđề thi học kì 1 môn toán lớp 12 trường thpt nguyễn huệde thi hoc ki 1 mon toan lop 10 truongđề thi giữa học kì 1 môn toán lớp 10các đề thi học kì 1 môn toán lớp 10đề thi cuối học kì 1 môn toán lớp 10đề thi thử học kì 1 môn toán lớp 10đề thi hết học kì 1 môn toán lớp 10bộ đề thi học kì 1 môn toán lớp 10đề thi học kì 1 môn toán lớp 10đề thi học kì 1 môn toán lớp 10 violetde kiem thi giua hoc ky 1 mon toan lop 11 truong thpt binh diende thi giua hoc ky 1 mon toan lop 11 truong thpt binh diende thi giua hoc ky 1 mon toan lop 11 truong thpt binh dien tinh ninh binhchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học