mô hình marketing 7p chuyên gia thương hiệu võ văn quang

22 Nguyên lý Tiếp thị Thương hiệu (Marketing 2.0) - Chuyên gia Thương hiệu Văn Quang

22 Nguyên lý Tiếp thị Thương hiệu (Marketing 2.0) - Chuyên gia Thương hiệu Võ Văn Quang
... nhóm giải pháp tiếp thị tạo Lực Kéo (marketing above-the-line) nhóm giải pháp tiếp thị tạo Lực Đẩy (marketing below-the-line) Mơ hình kéo đẩy nêu bật lợi lớn quản trị tiếp thị thương hiệu đáp ứng ... vòngđời-sản-phẩm làm đối tượng trung tâm Còn tiếp thị thương hiệu lấy thương hiệu (tức sản phẩm có thương hiệu) làm đối tượng trung tâm Sự khác biệt nhỏ mang ý nghĩa lớn Chẳng hạn nói theo tiếp thị ... người B; Một sản phẩm hay thương hiệu hấp dẫn tính (hiệu ứng congnitive) hay Cảm tính (hiệu ứng Affect); Thương hiệu (sản phẩm) A chinh phục khách hàng tính, Thương hiệu (sản phẩm) B bắt chước...
 • 63
 • 1,806
 • 10

đưa ra hình nghiên cứu xây dựng thương hiệu cho khoai lang của doanh nghiệp tư nhân ba hạo

đưa ra mô hình nghiên cứu xây dựng thương hiệu cho khoai lang của doanh nghiệp tư nhân ba hạo
... thông thương hiệu; - Quy trình xây dựng thương hiệu; - Khảo sát nghiên cứu liên quan đến đề tài nghiên cứu; - hình nghiên cứu xây dựng thương hiệu sản phẩm khoai lang doanh nghiệp nhân Ba Hạo; ... quy trình xây dựng, tác giả đưa hình xây dựng thương hiệu cho sản phẩm khoai lang doanh nghiệp nhân SVTH: Trương Hoài Phong Trang 21 Kế hoạch xây dựng thương hiệu Khoai lang Ba Hạo thị trường ... thuyết thương hiệu: giới thiệu định nghĩa lý thuyết thương hiệu, đưa hình nghiên cứu xây dựng thương hiệu cho khoai lang doanh nghiệp nhân Ba Hạo Chương 3: Phương pháp nghiên cứu: chương...
 • 79
 • 244
 • 0

Phân tích hình marketing-mix mà một doanh nghiệp đã vận hành với một nhãn hiệu sản phẩm cụ thể đang kinh doanh trên thị trường Việt Nam

Phân tích mô hình marketing-mix mà một doanh nghiệp đã vận hành với một nhãn hiệu sản phẩm cụ thể đang kinh doanh trên thị trường Việt Nam
... động marketing-mix nhãn hiệu OMO 3.1 Phân tích nội dung hình marketing-mix tập đoàn Unilever vận dụng với nhãn hiệu OMO 3.1.1 Phân tích về_ Product * Cấu trúc sản phẩm - Lớp lớp sản phẩm ... tính hẳn so với nhứng sản phẩm hữu + Sự tiến mặt kinh tế: có nghĩa việc tiêu dùng sản phẩm đem lại hiệu kinh tế so với sản phẩm cũ, - Các dạng sản phẩm mới: Sản phẩm nguyên tắc; sản phẩm nơi nguyên ... OMO 2.2 Giới thiệu nhãn hiệu OMO 2.2.1 Giới thiệu sản phẩm, công dụng, lợi ích khách hàng sử dụng sản phẩm Cùng với phát triển kinh tế từ kinh tế bao cấp chuyển sang kinh tế thị trường nhu cầu...
 • 19
 • 216
 • 0

Áp dụng thực tế hình marketing 7p vào hệ thống tủ bếp grekit

Áp dụng thực tế mô hình marketing 7p vào hệ thống tủ bếp grekit
... (Giải pháp sản phẩm) • GIẢI PHÁP ĐỊNH HƯỚNG: HỆ THỐNG TỦ BẾP GỖ CÔNG NGHIỆP, ĐƯỢC THIẾT KẾ THÀNH CÁC MODULAR TIÊU CHUẨN MANG THƯƠNG HIỆU GREKIT • GIẢI PHÁP VẬT LIỆU: THÙNG TỦ – CÁNH TỦ 03 LOẠI: ... BÀN GIAO WEBSITE: GOOGLE ADWORD, SEO: TỪ KHÓA “TỦ BẾP GỖ CÔNG NGHIỆP”, “TỦ BẾP HIỆN ĐẠI” LIÊN KẾT LINK WEB VỚI CÁC WEB: THIẾT BỊ BẾP, PHỤ KIỆN BẾP, CÁC WEB LĨNH VỰC XÂY DỰNG TRANG MẠNG ĐẠI CHÚNG: ... CHUYÊN, CỬA HÀNG TỦ BẾP DỰ ÁN: CÁC DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CAO CẤP (DỰ ÁN CÓ GÓI TỦ BẾP KHI GIAO NHÀ) BÁN LẺ: NGƯỜI TIÊU DÙNG TRỰC TIẾP CÓ THU NHẬP >200tr/ NĂM P4 – PROMOTION (Giải pháp quảng bá thương...
 • 9
 • 538
 • 4

Nghiên cứu đặc thù và lộ trình xây dựng thương hiệu đối với các sản phẩm ngành da giày nhằm giúp các doanh nghiệp chuyển đổi hình sản xuất (từ gia công sang tự sản xuất) và mở rộng thị trường xuất khẩu

Nghiên cứu đặc thù và lộ trình xây dựng thương hiệu đối với các sản phẩm ngành da giày nhằm giúp các doanh nghiệp chuyển đổi mô hình sản xuất (từ gia công sang tự sản xuất) và mở rộng thị trường xuất khẩu
... trung sản xuất nội địa giúp doanh nghiệp có tính chủ động cao kinh doanh Qua kho sỏt thc t ti cỏc doanh nghip v cỏc c s sn xut cho thy việc xây dựng thơng hiệu sản phẩm chủ yếu bt u nhằm vào đối ... quen tiêu dùng sản phẩm có thơng hiệu lợi tạo tiền đề cho việc tiếp tục xây dựng cho đời sản phẩm thơng hiệu Việt Tuy nhiên doanh nghiệp, sở sản xuất phải cạnh tranh gay gắt sản phẩm nhập ngoại ... dép sản xuất từ doanh nghiệp để cung ứng cho thị trờng nội đia: Các doanh nghiệp chiếm thị phần đáng kể việc cung ứng sản phẩm giầy dép cho thị trờng nội địa Tập trung vào chủng loại sản phẩm giầy...
 • 122
 • 268
 • 0

Nghiên cứu hình định giá thuơng hiệu

Nghiên cứu mô hình định giá thuơng hiệu
... thương hiệu sử dụng cho việc định giá lần đầu định giá định kỳ để ghi nhận giá trị thay đổi thương hiệu Xác định giá tài sản thương hiệu cho sáp nhập mua bán tìm hiểu mức độ đóng góp thương hiệu ... cạnh giá trị thương hiệu, giá trị tài sản công ty trở nên “vô hình Giá trị xã hội thương hiệu Giá trị kinh tế thương hiệu người sở hữu ngày chấp nhận cách rộng rãi giá trị xã hội thương hiệu ... thương hiệu vào giá trị doanh nghiệp Một nghiên cứu Interbrand kết hợp với JP Morgan kết luận thương hiệu đóng góp vào khoảng 1/3 giá trị cho cổ đông Công trình nghiên cứu tiết lộ thương hiệu tạo giá...
 • 12
 • 362
 • 5

hình định giá thương hiệu

Mô hình định giá thương hiệu
... vi c ñ nh giá thương hi u Saga Comunitication | http://saga March 27, 2007 MÔ HÌNH ð NH GIÁ THƯƠNG HI U Thương hi u m t vài tài s n vô hình khác dù quy th luôn ñư c xác ñ nh d a giá tr tài ... công ty r i ñây s tr nên “vô hình Giá tr xã h i c a thương hi u Saga Comunitication | http://saga March 27, 2007 MÔ HÌNH ð NH GIÁ THƯƠNG HI U Giá tr kinh t c a thương hi u ñ i v i ngư i s h ... March 27, 2007 MÔ HÌNH ð NH GIÁ THƯƠNG HI U MÔ HÌNH ð NH GIÁ THƯƠNG HI U PH N I “N u ph i ch ia tá ch doanh nghi p, s ng cho b n toàn b b t ñ ng s n, s ch l y thương hi u nhãn hi u hàng...
 • 16
 • 360
 • 2

HÌNH ĐỊNH GIÁ THƯƠNG HIỆU

MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ THƯƠNG HIỆU
... vi c ñ nh giá thương hi u Saga Comunitication | http://saga March 27, 2007 MÔ HÌNH ð NH GIÁ THƯƠNG HI U Thương hi u m t vài tài s n vô hình khác dù quy th luôn ñư c xác ñ nh d a giá tr tài ... công ty r i ñây s tr nên “vô hình Giá tr xã h i c a thương hi u Saga Comunitication | http://saga March 27, 2007 MÔ HÌNH ð NH GIÁ THƯƠNG HI U Giá tr kinh t c a thương hi u ñ i v i ngư i s h ... March 27, 2007 MÔ HÌNH ð NH GIÁ THƯƠNG HI U MÔ HÌNH ð NH GIÁ THƯƠNG HI U PH N I “N u ph i ch ia tá ch doanh nghi p, s ng cho b n toàn b b t ñ ng s n, s ch l y thương hi u nhãn hi u hàng...
 • 16
 • 281
 • 1

Tài liệu NGHIÊN CỨU HÌNH ĐỊNH GIÁ THƯƠNG HIỆU docx

Tài liệu NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ THƯƠNG HIỆU docx
... quan ñ n vi c ñ nh giá thương hi u Thương hi u m t vài tài s n vô hình khác dù quy th luôn ñư c xác ñ nh d a giá tr tài Nhưng ch ñ n cu i nh ng năm 1980 m i xu t hi n m t s hình ti p c n kh ... ñ nh giá thương hi u ñã ñư c phát tri n H u h t ñư c phân làm hai lo i: www.vn8x.com ð nh giá thương hi u s nghiên c u th trư ng ð nh giá thương hi u theo cách ti p c n tài 4.1 ð nh giá thương ... thương hi u s nghiên c u th trư ng Có r t nhi u hình s d ng vi c nghiên c u th trư ng ñ ñánh giá tương ñ i hi u qu c a thương hi u Cách ti p c n không ñưa m t giá tr tài c th c a thương hi u,...
 • 11
 • 232
 • 0

Tài liệu Nghiên cứu hình định giá thương hiệu(1) doc

Tài liệu Nghiên cứu mô hình định giá thương hiệu(1) doc
... việc tự định giá thương hiệu chứng minh thương hiệu không định giá bị mua lại mà định giá nội công ty Sau thành công này, năm 1988, RHM ghi nhận giá trị thương hiệu hai dạng Giá trị thương hiệu ... trở nên “vô hình Giá trị xã hội thương hiệu Giá trị kinh tế thương hiệu người sở hữu ngày chấp nhận cách rộng rãi giá trị xã hội thương hiệu không rõ ràng Liệu thương hiệu có tạo giá trị cho ... định giá thương hiệu sử dụng RHM cách cho phép việc ghi nhận giá trị tài sản vô hình trình định giá để xin ý kiến chấp thuận cổ đông Điều tạo nên sóng mạnh mẽ công ty có thương hiệu tốt định ghi...
 • 4
 • 196
 • 0

Tài liệu Nghiên cứu hình định giá thương hiệu (3 ) doc

Tài liệu Nghiên cứu mô hình định giá thương hiệu (3 ) doc
... GAAP, IAS, quốc gia khác Định giá thương hiệu sử dụng cho việc định giá lần đầu định giá định kỳ để ghi nhận giá trị thay đổi thương hiệu • Xác định giá tài sản thương hiệu cho sáp nhập mua bán ... biết giá trị thương hiệu, từ biết hội nhập thương hiệu xảy • Việc định giá thương hiệu theo nhân tố ảnh hưởng giúp đo lường hiệu hoạt động thương hiệu cách tập chung khả thi • Danh mục thương hiệu ... giá trị kinh tế thương hiệu Quản lý chiến lược tài chính: Định giá thương hiệu để giao dịch với đối tác có liên quan a) Quản lý chiến lược thương hiệu: Việc nhận thức giá trị kinh tế thương hiệu...
 • 6
 • 190
 • 1

Tài liệu Nghiên cứu hình định giá thương hiệu ( 2) pptx

Tài liệu Nghiên cứu mô hình định giá thương hiệu ( 2) pptx
... giá trị thương hiệu tính cách quy (NPV) phần chênh lệch sản phẩm có thương hiệu đạt so sánh với sản phẩm thương hiệu thương hiệu Tuy nhiên, nhiều công ty, mục tiêu việc đầu tư vào thương hiệu ... có thương hiệu, thương hiệu cửa hàng có giá trị không thương hiệu nhà sản xuất có chung giá bán Sự khác biệt giá bán sản phẩm số đo lường sức mạnh thương hiệu nhân tố quan trọng đóng góp vào giá ... có khả làm gia tăng giá trị thương hiệu khác Vì vậy, không nên dựa vào cách tiếp cận để định giá thương hiệu, sử dụng để kiểm tra chéo với với hình khác 4.2.3 Tiếp cận sở giá thưởng” - Premium...
 • 2
 • 162
 • 0

Tài liệu Nghiên cứu hình định giá thương hiệu (Phần cuối) docx

Tài liệu Nghiên cứu mô hình định giá thương hiệu (Phần cuối) docx
... GAAP, IAS, quốc gia khác Định giá thương hiệu sử dụng cho việc định giá lần đầu định giá định kỳ để ghi nhận giá trị thay đổi thương hiệu Xác định giá tài sản thương hiệu cho sáp nhập mua bán ... chứng minh tính không hiệu để tìm hiểu quản lý giá trị kinh tế thương hiệu, công ty ngày phát triển hình định giá thương hiệu lên thành công cụ quản lý hiệu Định giá thương hiệu giúp họ thiết ... gia tăng giá trị kinh tế thương hiệu Các công ty cho việc định giá thương hiệu hữu ích, bao gồm: Ra định đầu tư kinh doanh Bằng việc quản lý tài sản thương hiệu tài sản vô hình hữu hình khác...
 • 16
 • 188
 • 0

Tài liệu Nghiên cứu hình định giá thương hiệu (P2) pptx

Tài liệu Nghiên cứu mô hình định giá thương hiệu (P2) pptx
... trường  Định giá thương hiệu theo cách tiếp cận tài 4.1 Định giá thương hiệu sở nghiên cứu thị trường Có nhiều hình sử dụng việc nghiên cứu thị trường để đánh giá tương đối hiệu thương hiệu Cách ... quan đến việc định giá thương hiệu Thương hiệu vài tài sản vô hình khác dù quy luôn xác định dựa giá trị tài Nhưng đến cuối năm 1980 xuất số hình tiếp cận hiểu định giá thương hiệu Ngày nay, ... theo đánh giá thành công thương hiệu Trừ cách đánh giá tích hợp vào hình kinh tế, tỏ không hiệu việc xác định giá trị kinh tế thương hiệu 4.2 Định giá thương hiệu theo cách tiếp cận tài 4.2.1...
 • 5
 • 205
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mô hình quản trị chiến lược thương hiệu tổng quátmô hình quản trị chiến lược thương hiệumô hình kinh tế hộ gia đình hiệu quảmô hình quản trị chiến lược thương hiệu chìa khóa thương hiệumô hình chương trình truyền thông thương hiệu1 2 mô hình chương trình truyền thông thương hiệumô hình định giá thương hiệunghiên cứu mô hình định giá thương hiệumô hình định giá thương hiệu của interbrandmô hình các thành phần giá trị thương hiệucác mô hình định giá thương hiệu1 6 ma trận đánh giá chung về hiệu quả của các mô hình xã hội hoá công tác thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn thực hiện tại việt nammô hình lý thuyết về giá trị thương hiệumô hình marketing mix 7ptìm hiểu mô hình kinh doanh của website thương mại điện tử cucre vnThông tư liên tịch 02 2015 TTLT-BNG-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụThông tư về việc lập dự toán kinh phí hỗ trợ hội cựu chiến binhBài 32. Mặt Trời và phương hướngThông tư liên tịch 02 2015 TTLT-BVHTTDL-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện.Thông tư 116 2015 TT-BTC quy định việc xây dựng hệ thống của cơ quan hành chínhThông tư 20 2015 TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất.Thông tư bãi bỏ thông tư 39 về bảo vệ môi trường với chất thải rắnBài 8. Ăn, uống sạch sẽThông tư 108 2015 TT-BTC hướng dẫn quả lý đường bộ trạm thu phí km1610+800Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý tài chính với kỳ thi olympic quốc tế 27Thông tư quy định mức thu và sử dụng trạm thu phí Quán Hàu, Quảng BìnhThông tư 21 2015 TTLT-BKHCN-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệThông tư 119 2015 TT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính với quỹ doanh nghiệp nhỏ và vừaThông tư 40 2015 TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn QuốcThông tư 01 2016 TT-BNV về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.Thông tư 09 VBHN-NHNN hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng về chính sách phát triển thủy sảnThông tư 132 2015 TT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính với quỹ bảo vệ môi trườngThông tư 136 2015 TT-BTC quy định phí sử dụng trạm thu phí Cầu Cổ ChiênThông tư 145 2015 TT-BTC quy định phí sử dụng trạm thu phí cầu Mỹ Lợi, Tiền GiangThông tư 74 2015 TT-BTNMT quy định về thăm dò phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản apatit