Dạy học đoạn trích “ông già và biển cả” (e hemingway) theo hướng tiếp cận cổ mẫu

Dạy học đoạn trích ông già biển cả (e hemingway) theo hướng tiếp cận cổ mẫu

Dạy học đoạn trích ông già và biển cả (e hemingway) theo hướng tiếp cận cổ mẫu
... 3: THIẾT KẾ VÀ THỰC NGHIỆM DẠY HỌC ĐOẠN TRÍCH ÔNG GIÀ VÀ BIỂN CẢ THEO HƢỚNG TIẾP CẬN CỔ MẪU 60 3.1 Thiết kế Ông già biển theo hướng tiếp cận cổ mẫu 60 iii 3.1.1 Mục tiêu học ... Dạy học đoạn trích Ông già biển cả (E Hemingway) theo hướng tiếp cận cổ mẫu, muốn mở rộng khai thác sâu hiểu biết tác giả E Hemingway đoạn trích Ông già biển cả, đem đến cho học sinh Trung học ... trạng dạy học đoạn trích Ông già biển nhà trường phổ thông Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng sử dụng phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận cổ mẫu dạy học tiểu thuyết Ông già biển (đoạn trích...
 • 104
 • 895
 • 0

Dạy học đoạn trích “Ông già biển cả” theo hướng tiếp cận cổ mẫu

Dạy học đoạn trích “Ông già và biển cả” theo hướng tiếp cận cổ mẫu
... hướng tiếp cận cổ mẫu – Đề xuất cách sử dụng dạy học đoạn trích “Ông già biển cả” (sách giáo khoa Ngữ văn 12 – tập – Ban bản) theo hướng tiếp cận cổ mẫu dạy học Ngữ văn lớp 12 làm cho việc dạy ... bình cổ mẫu cách tiếp cận cổ mẫu tiểu thuyết “Ông già biển cả” – Thiết kế giáo án dạy học tiểu thuyết “Ông già biển cả” qua đoạn trích sách giáo khoa Ngữ văn 12 – tập – Ban bản) theo hướng ... thuyết “Ông già biển cả” 4.3 Tìm hiểu thực trạng giảng dạy học tập đoạn trích “Ông già biển cả” nhà trường phổ thông 4.4 Tìm biểu tri thức cổ mẫu tác phẩm, cụ thể đoạn trích “Ông già biển...
 • 100
 • 256
 • 2

Phân tích đoạn trích Ông già biển cả của nhà văn Hêminhuê

Phân tích đoạn trích Ông già và biển cả của nhà văn Hêminhuê
... thực tác phẩm Đoạn trích cho thấy khả quan sát nhạy bén trí tưởng tượng phong phú Hê-minh-uê – nhà văn bậc thầy tiểu thuyết Tác phẩm Ông già biển thể tình cảm yêu mến, khâm phục nhà văn người lao ... động ông lão Xan-ti-a-gô vất vả khó nhọc Nhà văn miêu tả cá kiếm “nhân vật đặc biệt” với nét khác thường Ở đầu đoạn trích, cá chưa xuất mà tạo ấn tượng vòng lượn tròn lớn Nhà văn có dụng ý để ông ... nghệ thuật trình sáng tạo nhà văn Sự xuất lần đầu cá kiếm ám hội cho nhà văn khám phá sống Hành trình theo đuổi cá ông lão Xan-ti-a-gô hành trình lao động nghệ thuật nhà văn Con cá kiếm vừa xuất...
 • 7
 • 614
 • 4

TÓM TẮT LUẬN VĂN VỀ CỔ MẪU TRONG ĐOẠN TRÍCH ÔNG GIÀ BIỂN CẢ

TÓM TẮT LUẬN VĂN VỀ CỔ MẪU TRONG ĐOẠN TRÍCH ÔNG GIÀ VÀ BIỂN CẢ
... tính cổ mẫu tác phẩm (đoạn trích Ông già biển cả sách giáo khoa Ngữ văn 12 – tập – Ban bản) Chương 3: Thiết kế giảng theo hướng cổ mẫu Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ TRI THỨC CỔ MẪU 1.1 Vài nét cổ mẫu ... thức cổ mẫu tác phẩm, cụ thể đoạn trích Ông già biển cả 4.5 Tìm phương hướng, biện pháp cụ thể để vận dụng tri thức cổ mẫu vào hướng dẫn học sinh đọc hiểu đoạn trích Ông già biển cả 4.6 Thiết ... người Trong chinh phục ấy, nhân vật ông già ẩn chứa tính chất anh hùng 13 Chương THIẾT KẾ VÀ THỰC NGHIỆM DẠY HỌC ĐOẠN TRÍCH ÔNG GIÀ VÀ BIỂN CẢ” THEO HƯỚNG TIẾP CẬN CỔ MẪU 3.1 Thiết kế Ông già biển...
 • 20
 • 285
 • 2

VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI-ÔNG GIÀ BIỂN CẢ

VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI-ÔNG GIÀ VÀ BIỂN CẢ
... văn chương năm 1954 tác phẩm “Ông già biển cả (1952) - Tác phẩm tiêu biểu : Mặt trời mọc(1926) ; Giã từ vũ khí(1929), Chuông nguyện hồn ai(1940),… Phạm Thị Thúy Nh 2/Tác phẩm “Ông già biển cả ... Ông già biển a.Hoàn cảnh sáng tác b.Tóm tắt TP c.Đoạn trích II/ĐỌC-HIỂU VĂN BẢN: (câu hỏi HDHB) III/TỔNG KẾT: 1/Chủ đề - 2/Đặc điểm NT I TÌM HIỂU CHUNG: ? Trình bày nét đời nghiệp sáng tác nhà văn ... 1961) sinh bang I-li-noi gia đình trí thức nhà văn Mĩ tiếng, để lại dấu ấn sâu sắc văn xuôi đại phương Tây, góp phần đổi cách viết nhiều hệ nhà văn giới, tặng giải Nobel 1954 -Yêu thiên nhiên,...
 • 26
 • 400
 • 1

Đoàn: ST ông già biển cả

Đoàn: ST ông già và biển cả
... sûác búãi lậo lâm ch tưëc àưå ca mònh vâ búãi àẩi dûúng bònh lùång trûâ àưi chưỵ cố dông xoYy Lậo àang àïí dông chẫy àúä ài mưåt phêìn ba cưng viïåc vâ trúâi vûâa hûãng sấng lậo thêëy mònh àậ ... cấnh chao ngûúâi rưìi bay vông trúã lẩi “Nố tốm àûúåc gò rưìi”, ưng lậo nối lúán “Nố khưng chó nhòn àêu” Lậo chêo chêåm rậi, àïìu àùån tiïën vïì phđa chim àang lûúån vông Lậo khưng vưåi, lậo cêìn ... thïí ài Nố àang lûúån vông Cố lệ trûúác àêy nố àậ bõ dđnh cêu nïn nố nhúá àưi àiïìu vïì chuån êëy” Lc êëy lậo cẫm thêëy súåi dêy khệ giêåt, lậo húán húã “Nố chó lûúån mưåt vông thưi mâ”, lậo nối...
 • 63
 • 175
 • 0

Tìm hiểu phân tích văn học Hêminguây Với Ông già biển cả

Tìm hiểu và phân tích văn học Hêminguây Với Ông già và biển cả
... cảm giác cá mập vùng biển “Giếng Lớn” kéo tới bủa vây lấy thuyền câu Lão già bị đêm bịt mắt, “vụt nháo nhào lên đầu” cá mập Lão bị động “kháng cự cách tuyệt vọng với kẻ thù mà lão nghe tai, cảm ... khổng lồ mà thịt dính vào đầu! Con cá cuối xông đến đớp vào đầu cá Có thể nói hiệp đấu ác liệt, cá người đánh giáp cà Lão chài dũng mãnh “hoa tay lái lên quật vào hàm cá mập” Ông lão giáng trả vũ ... tốt… biển với bạn hữu kẻ thù ta… “Gió làm căng cánh buồm Biển có đàn cá dữ, có cánh chim hiền lành, biển nơi làm ăn lão bạn chài Cách nghĩ lão chài mộc mạc, bình dị ham sống Ở đời đáng sợ không...
 • 2
 • 159
 • 0

Phân tích Ông già biển cả của Hemingway - văn mẫu

Phân tích Ông già và biển cả của Hemingway - văn mẫu
... mạnh ông lão Thực chất ông lão có phải kẻ dồi sức lực không? Câu trả lời không khó Ông lão vừa già lại vừa yếu sức mạnh bắp Hemingway thường nhấn mạnh đến yếu tố già nua” thể ông lão Vậy ông ... phức cảm tâm hồn, ông lão cách “cố thêm lần nữa” “Cố gắng” tảng thành công ông lão Văn thường xuyên lặp lại mệnh đề ngôn ngữ người kể ngôn ngữ Santiago: - Mình cố thêm lần - Lão cố thêm lần - Mình ... nhủ: “Bây phải kéo vào, buộc chặt tròng thòng lọng vào thân vào đuôi để buộc vào thuyền” Rồi lão gọi: “Đến đây, cá Nh¬ưng cá không nhúc nhích Thay vào đó, lúc nằm ¬ườn biển ông lão phải lôi thuyền...
 • 7
 • 3,266
 • 30

Kiến thức lớp 12 "Ông già biển cả" - Ernest Hemingway –phần1 pptx

Kiến thức lớp 12
... tự nhủ: “Bây phải kéo vào, buộc chặt tròng thòng lọng vào thân vào đuôi để buộc vào thuyền” Rồi lão gọi: “Đến đây, cá Nh¬ưng cá không nhúc nhích Thay vào đó, lúc nằm ¬ườn biển ông lão phải lôi ... xuyên lặp lại mệnh đề ngôn ngữ người kể ngôn ngữ Santiago: - Mình cố thêm lần - Lão cố thêm lần - Mình lại cố thêm - Lão lại cố chuyện cũ - Mình lại cố thêm lần Cứ lần cố, ông lão đến gần với chiến ... Đoạn trích Ông già biển sách giáo khoa Ngữ văn 12, tập trung vào hành trình săn đuổi cá kiếm ông lão Santiago Dưới nét đặc sắc văn Cuộc chiến cuối với cá kiếm Ông lão câu cá kiếm vào khoảng trưa...
 • 36
 • 567
 • 1

Kiến thức lớp 12 "Ông già biển cả" - Ernest Hemingway –phần2 ppsx

Kiến thức lớp 12
... Nguyên lý "tảng băng trôi" _Hemingway Dựa vào tượng vật lí, tảng băng trôi đại dương, có phần bề mặt, bảy phần chìm khuất, Hê-minh-uê nêu lên nguyên lí "tảng băng trôi" Lời phát ... trôi" Lời phát biểu khẳng định hiệu cách viết ngắn gọn, hàm súc ưu điểm nó, ngụ ý mạch ngầm văn hay lớp nghĩa chưa phô bày trực tiếp tác phẩm Nguyên lý "tảng băng trôi", theo Hê_minh_uê, thực nhà...
 • 4
 • 359
 • 4

Kiến thức lớp 12 "Ông già biển cả" - Ernest Hemingway –phần3 pptx

Kiến thức lớp 12
... gần 10 năm sống Cu-ba, Hê-minh-uê cho đời tác phẩm “ Ông già biển cả” Bối cảnh tác phẩm làng chài yên ả bên cảng La-ha-ba-na Phu-en-téc, thuỷ thủ tàu ông, xem nguyên mẫu Xan-ti-agô Trước in thành ... dụ, biểu tượng + Hê-minh-uê tặng Giải Pu-lit-dơ (1953)-giải thưởng văn chương cao Hoa Kì Giải thươngtr Nô-ben văn học (1954) 3.Xuất xứ, hoàn cảnh đời tóm tắt tác phẩm “Ông già biển cả” Năm 1952, ... Tác phẩm chính: + Tiểu thuyết tiếng Hê-minh-uê: Mặt trời mọc (1926), Giã từ vũ khí (1929), Chuông nguyện hồn (1940) Ông già biển (1952) + Truyện ngắn Hê-minh-uê đánh giá tác phẩm mang phong vị...
 • 8
 • 529
 • 1

Kiến thức lớp 12 "Ông già biển cả" - Ernest Hemingway –phần4 pptx

Kiến thức lớp 12
... anh em ạ” + Ý nghĩa lời phát biểu trực tiếp: - Đưa người đọc trực tiếp chứng kiến việc - Hình thức đối thoại chứng tỏ Xan-ti-a-gô coi cá kiếm người - Nội dung đối thoại cho thấy ông lão chiêm ... Nghệ thuật đoạn trích Đặc điểm ngôn ngữ kể chuyện tác phẩm Ông già biển Hê-minh-uê có ngôn ngữ người kể chuyện ngôn ngữ trực tiếp ông già thể bằng: “lão nghĩ ”, “lão nói ” + Ngôn ngữ người kể chuyện ... VĂN BẢN ĐOẠN TRÍCH Hình ảnh ông lão cá kiếm + Xan-ti-a-gô ông già đánh cá vùng nhiệt lưu Đã ba ngày hai đêm ông khơi đánh cá Khung cảnh trời biển mênh mông ông lão Khi trò chuyện với mây nước,...
 • 10
 • 265
 • 0

Kiến thức lớp 12 "Ông già biển cả" - Ernest Hemingway –phần5 potx

Kiến thức lớp 12
... Trong vấn nêu, nhiều lần E .Hemingway đề cập đến kiến thức nhiều dạng kiến thức: kiến thức xác thân, kiến thức riêng, kiến thức khách quan, kiến thức giải thích thứ kinh nghiệm gia đình, chủng loại ... tác phẩm” sau đó: “Thứ anh biết anh bỏ điều làm tảng băng trôi anh thêm mạnh mẽ Đó phần không lộ Nếu nhà văn bỏ vài thứ chúng có lỗ hổng câu chuyện” Cơ sở “loại bỏ” kiến thức, kiến thức viên ... giới đến người đọc thân hình ảnh “tảng băng trôi” (bảy phần tám nước cho phần lộ ra) hình thức biểu tượng hàm súc hình thức biểu cảm xúc thơ (cổ) mà hình thức cảm nhận (cảm thức) thực, giới...
 • 16
 • 279
 • 0

Kiến thức lớp 12 "Ông già biển cả" - Ernest Hemingway –phần6 ppsx

Kiến thức lớp 12
... phần chìm, mang hàm nghĩa triết lí sâu xa, thú vị Tiểu thuyết “Ông già biển cả” - Tóm tắt Lão chài Xanchiagô sống cô độc túp lều bờ biển ngoại ô thành phố LaHabana 84 ngày đêm khơi gặp vận xúi quẩy, ... đấu bò “Chết vào buổi chiều”, “Những đồi xanh châu Phi”,… Với kiệt tác “Chuông nguyện hồn ai”, “Ông già biển cả”, tên tuổi Hêminguây lừng danh giới Văn phong ... buộc cá vào đuôi thuyền, hân hoan trở bến Con cá nặng độ 6, dài thuyền khoảng tấc Trong đêm, đàn cá mập đuổi theo thuyền, lăn xả vào đớp rỉa cá kiếm Lão chài dùng mái chèo quật tới tấp vào đàn...
 • 13
 • 207
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tóm tắt đọan trích ông già và biển cảtóm tắt đoạn trích ông già và biển cảcâu văn thể hiên phần chim cua tang bang troi trong doan trich ong gia va bien catóm tắt ông già và biển cả của hemingwayphân tích ông già và biển cả của hemingway văn mẫunghiên cứu xử lý nước thải chế biến tinh bột sắn theo hướng tiếp cận cơ chế phát triển sạch cdmtóm tắt ông già và biển cả tríchtóm tắt ông già và biển cả văn học 12giáo án điện tử bài ông già và biển cả doan van cuoi noi ve dep gi cua con nguoi nha hay neu cam nhan ve ve dep doông già và biển cả trích hemingwayông già và biển cả trích hê minh uêông già và biển cảông già và biển cả violetông già và biển cả giáo ánông già và biển cả bài giảngBài 2. Vượt khó trong học tậpTỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÁC DỊCH VỤ TRONG NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN40 câu hỏi tìm hiểu về thánh lễ của lm giuse vũ thái hòađồ án về hiển thị tốc độ động cơHỘP GIẢM TỐC 2 CẤP PHÂN ĐÔI CẤP NHANH BÁNH RĂNG NGHIÊNGAnh huong cua bo sung mo ca tra trong khau phan nuoi ga Sao tai Tra VinhHỏi đáp 9 tại sao thánh lễ thường bắt đầu bằng một bài hátChương II. Bài 5. Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chìSỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCNGHIÊN CỨU QUY HOẠCH TỔNG THỂ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TẠI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG TỈNH SƠN LAmô hình hệ thống năng lượng điện mặt trời độc lậpĐề tài: Công Nghệ Mạng Điện ThoạiTHỰC TẬP CÔNG NHÂN ĐIỆN – ĐIỆN TỬHỏi đáp 14 các bài đọc được chọn lựa như thế nàoÔn tập về giải toánSo sánh hai số thập phânHàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phânHéc - taHỏi đáp 15 bài thánh vịnh có vai trò gì