Marcro micro econmiy david begg chapter 034

Chapter 034. Cough and Hemoptysis (Part 1) docx

Chapter 034. Cough and Hemoptysis (Part 1) docx
... and the cough may persist Additionally, prolonged exposure to such irritants may initiate airway inflammation, which can itself precipitate cough and sensitize the airway to other irritants Cough ... increase cough, likely because these drugs not significantly increase bradykinin levels The most common causes of cough can be categorized according to the duration of the cough Acute cough (...
 • 5
 • 176
 • 0

Chapter 034. Cough and Hemoptysis (Part 2) ppsx

Chapter 034. Cough and Hemoptysis (Part 2) ppsx
... evaluation of subacute and chronic cough is presented in Fig 34-1 Figure 34-1 Algorithm for management of cough lasting >3 weeks Cough between and weeks is considered subacute; cough >8 weeks is considered ... endobronchial tumor and collecting cytologic and histologic specimens Inspection of the tracheobronchial mucosa can demonstrate endobronchial granulomas often seen in sarcoidosis, and endobronchial ... volumes and diffusing capacity is useful primarily for demonstration of a restrictive pattern, often seen with any of the diffuse interstitial lung diseases If sputum is produced, gross and microscopic...
 • 5
 • 235
 • 0

Chapter 034. Cough and Hemoptysis (Part 3) pps

Chapter 034. Cough and Hemoptysis (Part 3) pps
... and gastroesophageal reflux Symptomatic or nonspecific therapy of cough should be considered when: (1) the cause of the cough is not known or specific treatment is not possible, and (2) the cough ... include a dark red appearance and an acidic pH, in contrast to the typical bright red appearance and alkaline pH of true hemoptysis An etiologic classification of hemoptysis can be based on the ... Cough: Treatment Definitive treatment of cough depends on determining the underlying cause and then initiating specific therapy Elimination of...
 • 5
 • 211
 • 0

Chapter 034. Cough and Hemoptysis (Part 4) pot

Chapter 034. Cough and Hemoptysis (Part 4) pot
... some series) have no identifiable etiology for their hemoptysis These patients are classified as having idiopathic or cryptogenic hemoptysis, and subtle airway or parenchymal disease is presumably ... lower frequency of tuberculosis and bronchiectasis seen in recent compared to older series, these two disorders still represent the most common causes of massive hemoptysis in several series, especially ... the relative frequency of the different etiologies of hemoptysis varies from series to series, most recent studies indicate that bronchitis and bronchogenic carcinoma are the two most common causes...
 • 5
 • 196
 • 0

Chapter 034. Cough and Hemoptysis (Part 5) ppt

Chapter 034. Cough and Hemoptysis (Part 5) ppt
... coagulation profile, and assessment for renal disease with a urinalysis and measurement of blood urea nitrogen and creatinine levels When sputum is present, examination by Gram and acid-fast stains ... nonmassive hemoptysis is presented in Fig 34-2 Figure 34-2 An algorithm for the evaluation of nonmassive hemoptysis ENT, ear, nose, and throat; GI, gastrointestinal; CT, computed tomography Hemoptysis: ... highest priorities Keeping the patient at rest and partially suppressing cough may help the bleeding to subside If the origin of the blood is known and is limited to one lung, the bleeding lung...
 • 7
 • 239
 • 0

Thực hành thiết kế hệ thống sự dụng điều kiển Micro

Thực hành thiết kế hệ thống sự dụng điều kiển Micro
... covers applications based on two widely used bit microcontrollers viz PIC series from Microchip and MCS51 series from Atmel Authors have chosen the right microcontroller for the right application The ... well as stand-alone chips such as microprocessors and microcontrollers, which has cannibalized their sells as compared to the consumption volume of stand-alone Micro- Processing Units (MPUs), Application ... Ted Hoff, and Stan Mazor invented the first single chip microprocessor, the 4004, a 4-bit microprocessor In 1974, the 8008 and 8080, 8-bit microprocessors, were designed at Intel using NMOS technology...
 • 164
 • 367
 • 0

Tài liệu Chapter 3 - QUEUE

Tài liệu Chapter 3 - QUEUE
... four queues queue1 , queue2 , queue3 , queue4 loop (not EOF) read (number) if (number < 10) queue1 .EnQueue(number) else if (number < 20) queue2 .EnQueue(number) else if (number < 30 ) queue3 .EnQueue(number) ... position in array) o DeQueue a queue having only one element: both rear and front must be updated (receive -1 value)  In any successful case, count must be updated 30 31 32 33 34 Queue Applications ... front = -1 rear = -1 end Create count front -1 rear -1 29 EnQueue & DeQueue Algorithm Contiguous Implementation  EnQueue is successful when queue is not full  DeQueue is successful when queue...
 • 50
 • 353
 • 0

Chapter I Tổng quan về mạng nội hạt vô tuyến WLAN.doc

Chapter I Tổng quan về mạng nội hạt vô tuyến WLAN.doc
... giao diện mạng tuyến Các card giao diện mạng tuyến không khác nhiều so v i card thích ứng sử dụng cho mạng LAN hữu tuyến Giống card thích ứng mạng hữu tuyến, card giao diện mạng tuyến ... hẹp, hai g i chồng lấn th i gian dẫn đến việc phá huỷ hai Th i gian xung đột nguy hiểm toàn độ d i g i liệu Khi tr i phổ, th i gian nguy hiểm ngắn i n hình vào khoảng bit mào đầu g i liệu Vì ... Đ i v i hệ i u hành Window, trình i u khiển n i chung tương thích v i số phiên đặc tính giao diện trình i u khiển mạng Các trình i u khiển dựa Unix Linux Apple có mặt Ngăn xếp giao thức vô...
 • 18
 • 631
 • 3

Chapter II Các tiêu chuẩn của mạng WLAN.doc

Chapter II Các tiêu chuẩn của mạng WLAN.doc
... Chương II Các tiêu chuẩn mạng WLAN 2.1 Giới thiệu tiêu chuẩn Năm 1990, Viện kỹ sư điện điện tử IEEE thành lập uỷ ban để phát triển tiêu chuẩn cho mạng WLAN hoạt động tốc độ ... trạm vô tuyến với Các tiêu chuẩn IEEE 802.11 cung cấp tốc độ truyền dẫn Mbps Họ tiêu chuẩn 802.11 có nhiều phần mở rộng ba tiêu chuẩn 802.11b, 802.11a, 802.11g quan trọng Tiêu chuẩn IEEE 802.11b ... cho mạng cá nhân (PAN) QoS, mật mã tốt Chỉ dùng phòng, không ảnh hưởng tới sức khoẻ Bảng 2.1 Tóm tắt tiêu chuẩn WLAN 2.2 Tiêu chuẩn IEEE 802.11 Tiêu chuẩn IEEE 802.11 cho mạng WLAN Uỷ ban 802 tiêu...
 • 41
 • 1,410
 • 7

Chapter III Các vấn đề của mạng nội hạt vô tuyến WLAN.doc

Chapter III Các vấn đề của mạng nội hạt vô tuyến WLAN.doc
... Chương III Các vấn đề mạng nội hạt tuyến WLAN 3.1 Các vấn đề triển khai WLAN Phần trình bày vấn đề liên quan đến việc triển khai mạng WLAN Các vấn đề bao gồm nút ẩn, theo ... lưu lượng dư thừa phát kênh tuyến Lưu lượng thừa là: - Các tin mạng chuyển đổi thiết bị mạng hữu tuyến (ví dụ server) tin lại không liên quan tới đầu cuối tuyến - Các tin quảng bá/multicast ... trường fading di động tốc độ cao 3.1.3 Các nguồn nhiễu tuyến Đối với mạng WLAN hoạt động băng tần tuyến 2,4 GHz lò vi sóng nguồn nhiễu quan trọng Các lò vi sóng có công suất phát lên tới...
 • 12
 • 442
 • 3

Chapter IV - Ung dung CDMA trong TTDD.doc

Chapter IV - Ung dung CDMA trong TTDD.doc
... thiện dung lợng hệ thống 4.4.2 Dung lợng hệ thống CDMA đa bào Nh phần trớc chung ta xem xét dung lợng hệ thống CDMA đơn bào với việc thực điều khiển công suất lý tởng Đối với hệ thống CDMA đa ... liệu 4.4 Dung lợng hệ thống CDMA 4.4.1 Dung lợng hệ thống CDMA đơn bào Trờng Đại học Giao Thông Vận tải Trang 93 Đồ án tốt nghiệp Lê Thanh Huấn KTTT 37 Nh ta biết dung lợng hệ thống CDMA bị hạn ... thống CDMA bị hạn chế can nhiễu đa truy nhập Do để nghiên cứu dung lợng hệ thống CDMA, trớc hết ta xem xết dung lợng hệ thống tế bào đơn Chung ta giả sử nhờ viêc điều khiển công suất lí tởng lợng...
 • 45
 • 459
 • 0

Chapter V - Danh gia ve CDMA.doc

Chapter V - Danh gia ve CDMA.doc
... dạng số nén, dịch v sở liệu dịch v số tích hợp, dịch v hộp th thoại, dịch v WAP dùng máy di động để truy cập v o Internetvaf sử dụng đợc dịch v Internet cung cấp v. v tất dịch v hệ thống CDMA ... lỗi, hệ thống CDMA mã trực giao phát sửa đợc tới lỗi V thực tế mã hoá xoắn siêu trực giao (super orthogonal convolution codes) có đặc tính v t trội so v i loại mã trực giao CDMA Ta tổng kêt u điểm ... thống V yêu cầu hệ thống đáp ứng đợc khả thông tin thời gian nào, nơi v i cớc phí chấp nhận đợc chất lợng thông tin cao Hệ thống CDMA có khả cung cấp dịch v v i chất lợng cao nhờ v o việc thiết...
 • 8
 • 262
 • 1

Chapter 9: Working with Selections and Selection Layers

Chapter 9: Working with Selections and Selection Layers
... Page 179 Chapter 9: Working with Selections and Selection Layers You can also take any visible selection layers you have and add them to or subtract them from an existing image layer selection ... you switch selection layers 14_129869 ch09.qxp 11/29/07 11:57 AM Page 181 Chapter 9: Working with Selections and Selection Layers Figure 9-25: Use the Quick Mask to create a temporary selection ... choosing Selection Add Layer to Selection or Selection Subtract Layer From Selection Figure 9-23: Convert a selection layer to a selection and see the marching ants Figure 9-24: You can convert selection...
 • 39
 • 543
 • 0

Chapter 4: Getting Images into and out of Photoshop

Chapter 4: Getting Images into and out of Photoshop
... Dodge and Burn tools The digital fountain of youth At the end of Chapter 5, I show an example of using the Dodge tool to fade wrinkles without removing them completely Photoshop, being a complex and ... again, and repeat a number of times to create a series of paw prints marching into the distance Figure 8- 14: The many faces of transformations The mask-related selection commands At the bottom of ... can also eliminate jagged edges along the outside of your selection ߜ Expand: The Expand command moves the selection border outward a specified number of pixels Be careful, though, because if...
 • 42
 • 354
 • 1

Xem thêm