PHƯƠNG PHÁP dạy học CHUYÊN NGÀNH

Phương pháp dạy học chuyên ngành kỹ thuật potx

Phương pháp dạy học chuyên ngành kỹ thuật potx
... trường THCN DN) - Dạy học kỹ thuật nào? (phải nghiên cứu ngun tắc, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học mơn kỹ thuật) - Dạy học kỹ thuật gì? (các phương tiện dạy học dùng dạy kỹ thuật) Do PPDHKT ... Nghiên cứu phương pháp dạy học mơn kỹ thuật chun ngành - Các phương pháp logic triển khai áp dụng việc dạy mơn kỹ thuật? - Các hình thức tổ chức dạy học mơn kỹ thuật - Các kiểu dạy kỹ thuật - Xu ... mơn học kỹ thuật - u cầu nhiệm vụ mơn kỹ thuật cấp bậc đào tạo? - Cần có loại mục tiêu dạy học dạy kỹ thuật? - Cách xác định mục tiêu dạy học kỹ thuật kỹ thuật? (2) Xác định nội dung mơn kỹ thuật...
 • 90
 • 458
 • 2

phương pháp dạy học chuyên ngành điện cho khoa sư phạm kỹ thuật trường đại học bách khoa hà nội

phương pháp dạy học chuyên ngành điện cho khoa sư phạm kỹ thuật trường đại học bách khoa hà nội
... 2.3 Thực trạng nội dung học phần: Phương pháp dạy học chuyên ngành điện khoa Phạm Kỹ Thuật trường Đại Học Bách Khoa Nội Khoa Phạm Kỹ Thuật trường Đại Học Bách Khoa Nội có nhiệm vụ ... học chuyên ngành kỹ thuật Đại Học Bách Khoa Nội 2005 3.3 Đề xuất xây dựng nội dung học phần: Phương pháp dạy học chuyên ngành điện cho khoa Phạm kỹ Thuật trường Đại Học Bách Khoa Nội ... Phương pháp dạy học chuyên ngành điện cho khoa Phạm Kỹ Thuật trường Đại Học Bách Khoa Nội - Bước 1: Xác định cần thiết học phần: Phương pháp dạy học chuyên ngành điện khoa Phạm Kỹ...
 • 95
 • 718
 • 2

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT pdf

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT pdf
... Moeller: mục tiêu dạy học mô tả trạng thái người học sau trình dạy học đạt được.3 Như mục tiêu dạy học mô tả trạng thái mong muốn người học gồm hành vi Xem Nguy n Th Ái, trình dạy họ k thu t, HSPKT, ... Các máy móc, ph it ng pháp (nh ph cao) ng ti n c n thi t cho vi c th c hi n ph Trang 41 ng pháp ó ng pháp tơi Tên ph ng pháp M c ích c a ph ng pháp it ng Ngun lý ph ng pháp Lo i n ng l ng Máy ... ph ng pháp d y h c vi c nh danh m t ph ng pháp hi n có Giá tr c a vi c phân lo i ph ch : m t m t giúp ng khác NG PHÁP D Y H C i h c hi u bi t v ph c h th ng ph ng pháp ng pháp d y h c ng pháp...
 • 90
 • 195
 • 3

ĐỀ CƯƠNG PHƯƠNG PHÁP DẬY HỌC CHUYÊN NGÀNH 2

ĐỀ CƯƠNG PHƯƠNG PHÁP DẬY HỌC CHUYÊN NGÀNH 2
... phương pháp dậy học giải vấn đề cho ví dụ trình bày theo phương pháp chuyên ngành Phương pháp dậy học chuyên ngành vận dụng phương pháp phù hợp với tính chất đặc thù môn chuyên ngành, nói đến ... định phương pháp: Mục đích phương pháp ấy, giảng dậy muốn thành công thiết phải đảm bảo thống mục đích dạy học với phương pháp dạy học  Nội dung chi phối phưng pháp:  Nội dung phương pháp Thực ... vực mục tiêu dậy học chuyên ngành yêu cầu viết mục tiêu dậy học Mục tiêu học tập hiểu kết cụ thể mà người học hiểu biết, làm sau trình học tập mà trước họ chưa có Chức mục tiêu học tập: - Làm...
 • 10
 • 233
 • 0

Xây dựng nội dung môn học phương pháp dạy học chuyên ngành điện

Xây dựng nội dung môn học phương pháp dạy học chuyên ngành điện
... thiệu khái quát môn học phương pháp dạy học chuyên ngành vƠ yếu tố thúc đẩy môn học Phương pháp giảng dạy chuyên ngành điện, điện tử đời Chương 1: Quá trình dạy học chuyên ngành điện, điện tử Chư ... Khi xây dựng nội dung môn học giúp cho giáo viên xếp trình tự nội dung, bổ sung kiến thức cho môn học, hoàn thiện chuyên môn phương pháp truyền đạt Để thực tốt nội dung xây dựng nội dung môn học ... dạy học môn học thuộc chuyên ngành điện, mà đối tượng nghiên cứu mục đích, nội dung, phương pháp phương tiện dạy học môn học Các PPDH chuyên ngành điện PPDH đặc biệt dành riêng để giảng dạy môn...
 • 130
 • 162
 • 0

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH
... tớn ch phng phỏp dy hc chuyờn ngnh ting Anh, ngi hc s hiu c lch s cỏc phng phỏp dy ting Anh, nm chc c nhng u v nhc im ca phng phỏp ang c ỏp dng dy ting Anh hin nay, cỏc nguyờn tc c bn ca vic ... th Cỏc mc tiờu khỏc - Thụng qua cỏc kin thc v lớ lun ging dy ting Anh, ngi hc s bit c no s dng cỏc phng tin h tr cho vic dy ting Anh cú hiu qu - Thụng qua cỏc kin thc v dy ng liu v dy cỏc k nng ... mụn hc Kin thc - Mụn hc ny dnh cho cỏc sinh viờn ang theo hc ting Anh ti trng i hc S phm H Ni v nhng s tham gia ging dy ting Anh - Giỳp ngi hc nm c cỏc nguyờn tc c bn ca vic dy ting - Giỳp cho...
 • 11
 • 54
 • 0

Tài liệu phương pháp dạy học chuyên nghành và kỹ năng dạy học

Tài liệu phương pháp dạy học chuyên nghành và kỹ năng dạy học
... môn học phương pháp dạy học chuyên ngành với môn học chuyên ngành kỹ thuật, lấy ví dụ minh họa; b Vẽ mô hình cấu trúc nội dung dạy học Trả lời : Các môn học có sở từ khoa học chuyên ngành kỹ thuật ... Trình bày bước phương pháp dạy học quy trình kỹ thuật; b Cho ví dụ dạy học quy trình kỹ thuật môn học chuyên ngành - Trả lời: A, bước phương pháp dạy : + đặc điểm : tính cụ thể + bước dạy : giáo ... lại dạy Câu 13: a Trình bày quy trình phương pháp dạy học khái niệm; b Cho ví dụ dạy học nội dung khái niệm môn học chuyên ngành theo đường quy nạp Trả lời : A, phương pháp qui trình dạy học...
 • 39
 • 900
 • 15

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRONG NGÀNH GIÁO DỤC VIỆT NAM

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRONG NGÀNH GIÁO DỤC VIỆT NAM
... môn khoa học khác Sự thay đổi diễn khoa học giáo dục không nằm phát triển kinh tế xã hội Phương pháp dạy học thay đổi áp dụng cách linh hoạt năm học, học kỳ mà học Chúng ta phê phán cách dạy đọc ... thu áp dụng phương pháp dạy học cả, đại đa số sinh viên thực tập trường "ngơ ngác" với phương pháp giảng dạy mới, phần vì họ có tiếp cận khoa học giáo dục đâu; mặt khác, phương pháp thầy cô ... giảng viên phương pháp giảng dạy chưa trường sư phạm quan tâm với vị trí Thứ ba là, cần phổ biến áp dụng phương pháp dạy học phù hợp với nội dung dạy học, điều kiện dạy học với đội ngũ giáo viên...
 • 6
 • 145
 • 0

Nghiên cứu phương pháp dạy môn chuyên ngành bằng tiếng anh

Nghiên cứu phương pháp dạy môn chuyên ngành bằng tiếng anh
... cận với môn học chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh Sang năm học thứ 3, số lượng môn chuyên ngành học tiếng Anh tăng lên môn Bảng 2.3 Môn chuyên ngành dạy tiếng Anh khoa Du lịch năm thứ thứ Môn học ... lợi ích 1.6 Các vấn đề dạy học môn chuyên ngành tiếng Anh 1.6.1 Các thuận lợi thách thức việc dạy học môn chuyên ngành Tiếng Anh a Thuận lợi Dạy môn chuyên ngành tiếng Anh mang lại nhiều thuận ... hình dạy học môn chuyên ngành tiếng Anh 59 3.2.1 Tiếp cận dạy học môn chuyên ngành tiếng Anh cho sinh viên Khoa Du lịch 59 3.2.2 Mô hình dạy học môn chuyên ngành tiếng Anh cho sinh...
 • 83
 • 265
 • 0

xây dựng nội dung môn họcphương pháp dạy học chuyên ngành điện

xây dựng nội dung môn họcphương pháp dạy học chuyên ngành điện
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ XÂY DỰNG NỘI DUNG MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN Chun ngành: GIÁO DỤC HỌC Mã Số ngành : 601401 Học viên : ... mơn học 58 60 61 Mo1 – Tổng quan lý luận dạy học chun ngành điện ĐN1 – Những vấn đề chung lý luận dạy học chun ngành điện ĐN2 – Phương pháp dạy học chun ngành điện ĐN3 – Ngun tắc dạy học chun ngành ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ K.S LƯU ĐỨC TUYẾN XÂY DỰNG NỘI DUNG MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN Chun ngành: GIÁO DỤC HỌC Mã Số ngành : 601401...
 • 135
 • 219
 • 0

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN ĐỂ DH CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG CHO SV NGÀNH GD TIỂU HỌC

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN ĐỂ DH CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG CHO SV NGÀNH GD TIỂU HỌC
... GDMT Xây dựng nguyên tắc vận dụng PPDH theo dự án để DH chuyên đề GDMT cho Sv ngành GDTH Thiết kế hai dự án chuyên đề GDMT cho sinh viên ngành GDTH theo quy trình đề Tiến hành thực nghiệm NỘI DUNG ... PPDH Với ưu, khuyết điểm qui trình phân tích chương I, đưa qui trình phù hợp cho việc DHTDA chuyên đề giáo dục môi trường cho SV ngành giáo dục tiểu học sau: Bước 1: Xác định vấn đề để xây dựng, ... toán học Những đóng góp luận văn Làm sáng tỏ số vấn đề lí luận PPDHTDA, GD môi trường Khái quát số vấn đề thực trạng GD môi trường PPDHTDA Nêu lên vai trò PPDHTDA GDMT Xây dựng nguyên tắc vận dụng...
 • 30
 • 1,306
 • 4

Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án để dh chuyên đề giáo dục môi trường cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học

Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án để dh chuyên đề giáo dục môi trường cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học
... GDMT Xây dựng nguyên tắc vận dụng PPDH theo dự án để DH chuyên đề GDMT cho Sv ngành GDTH Thiết kế hai dự án chuyên đề GDMT cho sinh viên ngành GDTH theo quy trình đề Tiến hành thực nghiệm NỘI DUNG ... PPDH Với ưu, khuyết điểm qui trình phân tích chương I, đưa qui trình phù hợp cho việc DHTDA chuyên đề giáo dục môi trường cho SV ngành giáo dục tiểu học sau: Bước 1: Xác định vấn đề để xây dựng, ... tìm giải pháp Cách học dựa dự án cấu trúc học tập thay đổi môi trường từ “GV nói” thành “người học thực hiện” Trong lớp học tập theo dự án, dự án thường thực nhóm nhỏ người học lớp người học Mục...
 • 30
 • 1,165
 • 1

XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM VỀ CÁC ĐỊNH LUẬT CHẤT KHÍ - VẬT LÍ 10 NÂNG CAO Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Vật lí Mã số: 60140111 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM VỀ CÁC ĐỊNH LUẬT CHẤT KHÍ - VẬT LÍ 10 NÂNG CAO  Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Vật lí Mã số: 60140111  LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC
... dựng sử dụng thiết bị thí nghiệm dạy học vật trường trung học phổ thông Chương 2: Xây dựng thiết bị thí nghiệm soạn thảo tiến trình dạy học học Các định luật chất khí - Vật 10 nâng cao ... biệt lý luận xây dựng sử dụng TN dạy học vật trường phổ thông - Nghiên cứu mục tiêu kiến thức, kĩ dạy học định luật chất khí - Vật 10 nâng cao, để từ xác định TN cần tiến hành dạy học kiến ... hoạch [11] 1.2 XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.2.1 Xây dựng thiết bị thí nghiệm dạy học vật lí Trên sở luận dạy học việc tổ chức...
 • 118
 • 1,240
 • 14

Đề tài "vận dụng phương pháp dạy học theo dự án để dh chuyên đề giáo dục môi trường cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học" docx

Đề tài
... PPDH Với ưu, khuyết điểm qui trình phân tích chương I, đưa qui trình phù hợp cho việc DHTDA chuyên đề giáo dục môi trường cho SV ngành giáo dục tiểu học sau: Bước 1: Xác định vấn đề để xây dựng, ... tìm giải pháp Cách học dựa dự án cấu trúc học tập thay đổi môi trường từ “GV nói” thành “người học thực hiện” Trong lớp học tập theo dự án, dự án thường thực nhóm nhỏ người học lớp người học Mục ... thành viên nhóm - Đóng góp cho dự án không đóng góp chút cho dự án Phiếu đánh giá nhóm Dự án: Thành viên: (tên thành viên tham gia dự án) Kì hạn (kì hạn hoàn thành dự án) Tôi đóng góp cho thành...
 • 30
 • 409
 • 0

biện pháp quản lý đổi mới phương pháp dạy học môn tiếng anh chuyên ngành ở trường cao đẳng sư phạm đà lạt, tỉnh lâm đồng

biện pháp quản lý đổi mới phương pháp dạy học môn tiếng anh chuyên ngành ở trường cao đẳng sư phạm đà lạt, tỉnh lâm đồng
... thiết đổi phương pháp dạy học môn tiếng Anh 17 1.3.3 Nội dung đổi PPDH tiếng Anh trường Đại học- Cao Đẳng1 8 1.4 Hiệu trưởng vấn đề quản đổi phương pháp dạy học môn tiếng Anh trường Cao đẳng ... CĐSP Đà Lạt 38 2.4 Thực trạng quản việc đổi phương pháp dạy học môn tiếng Anh chuyên ngành Trường CĐSP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 40 2.4.1 Thực trạng quản đổi PP giảng dạy GV dạy học ... TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH TRƯỜNG .52 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐÀ LẠT 52 3.1 Những định hướng xác lập biện pháp 52 3.1.1 Mục tiêu dạy học môn tiếng Anh chuyên ngành trường Cao đẳng phạm Đà...
 • 108
 • 382
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp dạy học chuyên ngành kỹ thuậttầm quan trọng của học phần phương pháp dạy học chuyên ngànhthực trạng việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ giảng dạy học phần phương pháp dạy học chuyên ngànhthực trạng về nội dung học phần phương pháp dạy học chuyên ngành điện tại khoa sư phạm kỹ thuật trường đại học bách khoa hà nộiđề xuất xây dựng nội dung học phần phương pháp dạy học chuyên ngành điện cho khoa sư phạm kỹ thuật trường đại học bách khoa hà nộitrình xây dựng nội dung học phần phương pháp dạy học chuyên ngành điện cho khoa sư phạm kỹ thuật trường đại học bách khoa hà nộixây dựng đề cương chi tiết học phần phương pháp dạy học chuyên ngành điện cho khoa sư phạm kỹ thuật trường đại học bách khoa hà nộigiới thiệu chung về học phần phương pháp dạy học chuyên ngành điệnphương pháp dạy học chuyên ngành điệnkhái niệm về phương pháp dạy học chuyên ngành điệntổng quan về các phương pháp dạy học chuyên ngành kỹ thuậtđịnh hướng vận dụng các phương pháp dạy học chuyên ngành kỹ thuật vào dạy một số nội dung chuyên ngành điện điển hìnhphương pháp dạy học kỹ thuật chuyên ngànhluận văn chuyên ngành toán học phương pháp dạy học nhómchuyên ngành lý luận và phương pháp dạy học bộ môn toánThông tư 06 2016 TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựngTrắc nghiệm hàm số Mũ và LogaritDe minh hoa mon lich su THPT quoc gia lan 2 nam 2017 dethi exam24h comNghiên cứu marketing dịch vụ vận tải đường sắtGT hệ THỐNG máy LẠNH CÔNG NGHIỆP cđnThông tư 30 2016 TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1999+300 quốc lộ 1, tỉnh Tiền GiangThông tư 33 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc - Nam ĐịnhThông tư 52 2016 TT-BTC hướng dẫn triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chungThông tư 61 2016 TT-BTC hướng dẫn thu, nộp và quản lý Khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn NN đầu tư tại doanh nghiệpThông tư 17 2016 TT-NHNN quy định về hoạt động môi giới tiền tệ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoàiThông tư 20 2016 TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100 2015 NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hộiVăn bản hợp nhất số 32 VBHN-NHNN hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệThông tư liên tịch 46 2016 TTLT-BTC-BVHTTDL về chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu độngThông tư 135 2016 TT-BTC sửa đổi Thông tư 29 2015 TT-BTC, 93 2015 TT-BTC, 95 2015 TT-BTC, 167 2015 TT-BTC và 192 2015 TT-BTC quy định về phí sử dụng đường bộThông tư 24 2016 TT-BTNMT quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hànhỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 20 tỷ lệ 11000 tại xã nhạo sơn huyện sông lô tỉnh vĩnh phúcThành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 12000 từ số liệu đo đạc tờ bản đồ số 11 tại xã Huống Thượng - huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái NguyênThông tư 137 2016 TT-BTC sửa đổi Thông tư 172 2014 TT-BTC và 154 2015 TT-BTC quy định về phí sử dụng đường bộ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 24 2016 TT-BGTVT Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng Hệ thống AIS do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ban hànhThông tư 134 2016 TT-BTC về Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam