Đồ án thiết kế công nghệ sản xuất sàn rỗng dự ứng lực BTCT (Thuyết minh+bản vẽ+kết cấu)

Do an thiet ke cong nghe khoan.doc

Do an thiet ke cong nghe khoan.doc
... vị trí lỡi khoan Hoạt động : Khoan xuống với vận tốc v1 gặp b (gặp vật liệu) giảm tốc độ khoan với vận tốc v2 Xuống gặp c lỡi khoan nhấc lên tháo phoi chuẩn bị cho giai đoạn khoan thứ hai Đi ... Khoan lỗ hai giai đoạn Máy khoan đợc sử dụng rộng rãi nhà máy khí Bên cạnh máy móc khí khác nh máy tiện, máy doa, máy bào giờng, bào xọc đợc tự động hóa theo dây chuyền ngày đại Các máy khoan ... vị trí định trớc (xác định vị trí lỗ khoan) - Tự động hoá đa mũi khoan vào khoan vật thể sau quay vị trí cũ đễ đảm bảo cho quy trình Chất lợng mũi khoan suất làm việc phụ thuộc nhiều vào công...
 • 26
 • 1,018
 • 1

ĐỒ án THIẾT kế CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN đa GIAO THỨC, chương 14

ĐỒ án THIẾT kế CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN đa GIAO THỨC, chương 14
...  Công nghệ chuyển mạch Lamda (quang) Mỗi công nghệ có ưu nhược điểm định, nhiên trước vào phân tích ưu nhược điểm công nghệ cần nhấn mạnh môi trường triển khai ... liệu, video, đa phương tiện Công nghệ IP Ưu điểm: Đơn giản, chuẩn hóa, mức độ phổ biến rộng, coi công nghệ tương lai Những nghiên cứu gần khả sử dụng IP trực tiếp công nghệ quang sửa đổi giao thức ... ATM Giải pháp 2: ATM lõi, MPLS tổng đài đa dịch vụ Nội dung giải pháp Công nghệ chuyển mạch ATM sử dụng mạng đường trục, công nghệ MPLS sử dụng tổng đài đa dịch vụ mạng hệ cho giai đoạn phát triển...
 • 15
 • 263
 • 1

Tài liệu ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC, chương 13 docx

Tài liệu ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC, chương 13 docx
... thành mặt chuyển mạch A&B Đảm bảo cung cấp dịch vụ xDSL 61 tỉnh thành Giai đoạn 2006-2010 Mạng chuyển mạch ATM+IP cấp đường trục, node điều khiển trang bị với cấu trúc hai mặt đầy đủ để chuyển tải ... lớn Như vào giai đoạn có mạng chuyển mạch liên vùng nội vùng cho vùng lưu lượng Một phần lưu lượng thoại mạng đường trục PSTN chuyển sang mạng NGN đường trục Các dự án thực rà soát lại để điều ... Hình 3.1 Định hướng tổ chức mạng hệ NGN Tổng công ty BCVT Việt Nam đến 2010 3.1.5 Lộ trình chuyển đổi sang NGN Lộ trình chuyển đổi sang mạng NGN tổng công ty chia thành giai đoạn sau Giai đoạn...
 • 5
 • 228
 • 0

Tài liệu ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC, chương 1 docx

Tài liệu ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC, chương 1 docx
... triển công nghệ mạng mà nhà cung cấp mạng thực 1. 2 Xu hướng phát triển công nghệ mạng 1. 2 .1 Định tuyến chuyển mạch gói truyền thống Sự triển khai mạng Internet nhằm vào yêu cầu truyền số liệu ... quản lý mạng 1. 2.2 Công nghệ mạng dựa giao thức IP Đây giao thức liên mạng phi kết nối Từ giao thức IP đời, nhanh chóng trở thành giao thức liên mạng thông dụng nhất, ngày gần liên mạng công cộng ... lớp lớp phần cứng phải triển khai Các thiết bị chuyển mạch lớp nhằm vào tắc nghẽn cổ chai chuyển mạch mạng môi trường mạng cục (LAN) Các thiết bị chuyển mạch lớp giúp làm giảm nhẹ tắc nghẽn cổ...
 • 5
 • 243
 • 0

Tài liệu ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC, chương 2 pdf

Tài liệu ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC, chương 2 pdf
... thực thể phải tính toán từ trước cố định thời gian liên lạc Khi thiết lập kết nối, chuyển mạch ATM gán giá trị nhận dạng hay nhãn cho chuyển mạch, kết nối cổng ra/vào chuyển mạch Kỹ thuật cho phép ... hệ thống dành riêng tài nguyên cố định cho đường kết nối cụ thể chuyển mạch ATM riêng cần thiết phải xây dựng bảng chuyển tiếp bao gồm thực thể kết nối hoạt động qua chuyển mạch Ngược lại, với ... tuyệt vời của IP chạy công nghệ lớp liên kết liệu nào, kể ATM Do vậy, ATM xem công nghệ lớp mạnh mẽ cho IP triển khai Khi việc thực hiện, lược đồ chuyển tiếp chặng, phi kết nối IP không bị thay...
 • 7
 • 358
 • 0

Tài liệu ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC, chương 3 pptx

Tài liệu ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC, chương 3 pptx
... đến kết lưu lượng kết nối bị hiệu toàn mạng giảm sút mạng dựa IP Ngược lại với chuyển tiếp IP, chuyển mạch nhãn chứng tỏ giải pháp hiệu để giải vấn đề Chuyển mạch nhãn nhanh nhiều giá trị nhãn ... vào lớp tương đương chuyển tiếp FEC, sau nhãn ánh xạ vào FEC Một giao thức phân bổ nhãn LDP xác định chức để ấn định phân bổ ràng buộc FEC /nhãn cho định tuyến chuyển mạch nhãn LSR Khi LDP hoàn ... dẫn khác chuyển mạch nhãn chỗ giao thức chuyển tiếp Nó đơn giản đến tuyệt vời: chuyển tiếp gói dựa vào nhãn Nhãn xác nhận vấn đề khác; nghĩa là, kỹ thuật điều khiển thực để ràng buộc nhãn với...
 • 8
 • 254
 • 0

Tài liệu ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC, chương 4 pptx

Tài liệu ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC, chương 4 pptx
... gian nhãn theo giao diện Ngăn xếp nhãn Chuyển mạch nhãn thiết kế để mở rộng mạng lớn, MPLS hỗ trợ chuyển mạch nhãn với hoạt động phân cấp; hỗ trợ dựa khả MPLS mang nhiều nhãn gói Ngăn xếp nhãn ... Hợp nhãn Với hợp nhãn, nhiều gói đến với nhãn khác áp nhãn giao diện lối (cùng giao diện) Ý tưởng minh hoạ hình 2.8 LSR C gửi gói tới LSR D, với nhãn 21, 24, 44 tiêu đề nhãn LSR D hợp nhãn vào nhãn ... hỏi bảng nhãn định nhãn đẩy xuống nhãn 33 sử dụng node C node D Gói gửi tới node D có nhãn, nhãn 21 không kiểm tra node D Bảng nhãn đạo hoán đổi nhãn 33 cho nhãn 14 chuyển tiếp gói giao diện...
 • 17
 • 261
 • 0

Tài liệu ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC, chương 5 docx

Tài liệu ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC, chương 5 docx
... việc thiết lập đường dẫn chuyển mạch nhãn (LSP) việc sử dụng giao thức báo hiệu nhãn thích ứng thực chuyển mạch tốc độ cao lưu lượng số liệu dựa đường dẫn thiết lập LER thiết bị hoạt động biên ... chuyển tiếp số liệu theo chế chuyển mạch tế bào ATM mặt phẳng chuyển tiếp Như tổng đài chuyển mạch ATM truyền thống nâng cấp phần mềm MPLS để thực chức LSR Các thiết bị biên khác với thiết bị lõi ... cách khác là, node đường lên sử dụng giá trị nhãn gán node đường xuống (node gán nhãn) gửi lưu lượng với nhãn/ prefix cho node thực gán Do đó, rõ ràng nhãn 40 sử dụng node đường lên C gửi gói IP...
 • 9
 • 125
 • 0

Tài liệu ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC, chương 6 ppt

Tài liệu ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC, chương 6 ppt
... ưu tiên IP  BS (Bottom of stack) – Có thể có nhãn với gói Bit dùng để thị cho nhãn cuối ngăn xếp nhãn Nhãn đáy ngăn xếp nhãn có giá trị BS Các nhãn khác có giá trị bit BS  TTL (Time To Live) ... FR lớp liên kết liệu Trong chế độ tế bào, nhãn dược mã hoá trường VPI/VCI hay DLCI (xem hình 2.17 hình 2.18) Sau trình trao đổi thông tin nhãn thực mặt phẳng điều khiển, mặt phẳng chuyển tiếp, ... router lối vào phân chia gói vào tế bào ATM, dán nhãn cho chúng thực truyền Các ATM LSR trung gian xử lý gói chuyển mạch ATM thông thường–chúng chuyển tiếp tế bào dựa giá trị VPI/VCI thông tin...
 • 5
 • 171
 • 0

Tài liệu ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC, chương 7 doc

Tài liệu ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC, chương 7 doc
... Gii thiu Giao thc phõn phi nhón c IETF a RFC 3036 V trớ ca giao thc LDP v cỏc mi liờn kt chc nng c bn ca LDP vi cỏc giao thc khỏc th hin trờn hỡnh 2.19 LDP cú ... thc th ng cp LDP; chỳng hoỏn i thụng tin ny bng vic xõy dng cỏc phiờn LDP Hỡnh 2.19 V trớ giao thc LDP b giao thc MPLS Cỏc loi bn tin LDP LDP nh ngha loi bn tin ú l: Bn tin thm dũ, Bn tin phiờn, ... tin chn oỏn, v thụng tin trng thỏi Nhng bn tin ny cng mang trờn TCP a s cỏc bn tin LDP chy trờn giao thc TCP m bo tin cy ca cỏc bn tin (ngoi tr bn tin thm dũ) Th tc thm dũ LSR lõn cn Th tc...
 • 7
 • 231
 • 0

Tài liệu ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC, chương 8 docx

Tài liệu ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC, chương 8 docx
... dừng việc chuyển nhãn gói FEC Bản tin Lable Realease Bản tin sử dụng LSR nhận chuyển đổi nhãn mà không cần thiết Điều thường xảy LSR giải phóng nhận thấy nút cho FEC LSR quảng bá liên kết nhãn/ FEC ... chặng Khi phiên LDP khởi tạo trước gửi tin yêu cầu gán nhãn, LSR thông báo địa giao diện với hay nhiều địa giao diện Bất LSR kích hoạt địa giao diện mới, cần thông báo địa với tin địa Khi muốn ... Mapping - Bản tin Ràng buộc nhãn  Bản tin Label Request – Bản tin Yêu cầu nhãn  Bản tin Label Withdraw - Bản tin Thu hồi nhãn  Bản tin Label Release – Bản tin Giải phóng nhãn  Bản tin Label Abort...
 • 13
 • 250
 • 0

Tài liệu ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC, chương 9 pptx

Tài liệu ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC, chương 9 pptx
... MPLS kết hợp nhãn dòng lưu lượng RSVP Mỗi lần LSP thiết lập, lưu lượng qua đường dẫn xác định giá trị nhãn gắn vào gói lối vào LSP Tập gói ấn định giá trị nhãn thuộc FEC giống tập giá trị nhãn ... nên tập gói liệu - dòng lưu lượng để nhận mức QoS xác định flowspec Hình 2.27 Bộ mô tả lưu lượng Flowspec thiết lập tham số lập lịch gói hay chế lớp liên kết liệu khác filterspec thiết lập tham ... lớp liên kết liệu khác đạt giá trị QoS cam kết Bộ lập lịch gói thực mô hình dịch vụ QoS định nghĩa nhóm làm việc dịch vụ tích hợp (IntServ) Trong suốt trình thiết lập việc dành trước tài nguyên,...
 • 9
 • 209
 • 0

Tài liệu ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC, chương 10 pptx

Tài liệu ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC, chương 10 pptx
... bổ nhãn mang tin Update BGP thông qua Mở rộng đa giao thức BGP-4 (xem RFC 2283) Lúc này, nhãn mã hóa vào trường thuộc tính NLRI, trường SAFI (Subsequent Address Family Identifier) NLRI chứa nhãn ... tuyến cưỡng (CR) công cụ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật lưu lượng cho mạng MPLS Khái niệm mở rộng tới LDP để hỗ trợ đường dẫn chuyển mạch nhãn (CR-LSP) định tuyến cưỡng việc định nghĩa công cụ TLV để ... phép thiết lập việc sử dụng tin LDP Các đường định tuyến mã hoá tin yêu cầu nhãn tin chứa danh sách node (hay nhóm node) dùng để tạo nên đường CR Sau CR-LSP thiết lập, tất tập node nhóm sử dụng thiết...
 • 6
 • 216
 • 0

Tài liệu ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC, chương 11 pdf

Tài liệu ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC, chương 11 pdf
... LSP mà đ-ợc thiết lập TLV chiếm chỗ đ-ợc đánh dấu rõ ràng đ-ợc đối xử nh- LSP có -u tiên thiết lập l-u giữ mặc định Khi LSP trình đ-ợc thiết lập (yêu cầu nhãn ch-a giải xong mà xếp lại nhãn) bị ... gồm định nghĩa TLV c-ỡng đ-ợc phần giao thức Bản tin ràng buộc nhãn Kiểu Ràng buộc nhãn Độ dài tin Nhận dạng tin TLV FEC TLV Nhãn TLV Nhận dạng tin yêu cầu nhãn TLV Nhận dạng LSP (CR-LDP, tùy ... cờ Kiểu Tham số l-u l-ợng Tần số Độ dài Dự trữ Tốc độ liệu đỉnh (PDR) Kích cỡ burst lớn (PBS) Tốc độ liệu cam kết (CDR) Kích cỡ burst cam kết (CBS) Trọng số Kích cỡ burst v-ợt (EBS) Hình 2.36...
 • 18
 • 218
 • 0

Tài liệu ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC, chương 12 pptx

Tài liệu ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC, chương 12 pptx
... nội vùng đảm bảo chuyển mạch gọi nội vùng sang vùng khác Các nút chuyển mạch đặt trung tâm vùng kết nối trực tiếp với Ring qua cổng quang nút chuyển mạch đa dịch vụ Các nút chuyển mạch nội vùng ... gia: gồm toàn nút chuyển mạch đa dịch vụ tuyến truyền dẫn tổ chức thành mặt A&B kết nối chéo nút đường trục với tốc độ tối thiểu 2,5Gbit/s  Cấp vùng: Gồm toàn nút chuyển mạch đa dịch vụ, tập ... trục: gồm toàn node chuyển mạch, định tuyến, truyền dẫn đường trục mạng VTN VTI tổ chức thành hai mặt kết nối chéo đảm bảo độ an toàn cao Không có tổ chức cấp chuyển mạch quốc tế, kết nối quốc tế...
 • 6
 • 110
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đồ án thiết kế công nghệ gia công chi tiết dạng càng chương 4 ppsxđồ án thiết kế công nghệ gia công chi tiết dạng càng chương 5 ppsxđồ án thiết kế công nghệ gia công chi tiết dạng càng chương 11 ppsxđồ án thiết kế công nghệ gia công chi tiết dạng càng chương 12 ppsxđồ án thiết kế công nghệ gia công chi tiết dạng càng chương 7 ppsxđồ án thiết kế công nghệ gia công chi tiết dạng truc then hoađồ án thiết kế công nghệ và dây chuyền công vải dệt kimthiết kế cần trục tháp bánh lốp sức nâng q 104 t thuyết minh bản vẽ fullđồ án thiết kế phân xưởng sản xuất bia hơi 64 triệu lít nămđồ án thiết kế nhà máy sản xuất rượu vangđồ án thiết kế nhà máy sản xuất biađồ án thiết kế nhà máy sản xuất đườngđồ án thiết kế hệ thống sản xuất bánh đađồ án quuy trình công nghệ sản xuất bia chương 10đồ án thiết kế nhà máy sản xuất cồnchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây